Finante pentru non finantisti (Evolutiv)

1,365 views
1,295 views

Published on

FINANȚE PENTRU NON-FINANȚIȘTI: Indicatorii financiari nu sunt decât expresia, în limbaj contabil, a performanțelor unei echipe. Înțelegându-i vei putea face reglaje mici, dar de impact, care netezesc calea către atingerea obiectivelor de business.

ARGUMENT: Viitorul companiei noastre poate fi citit cu o acuratețe rezonabilă în câteva fișiere Excel. Acolo se tranșează, de fapt, deciziile pe care le așteptăm. Ni se va aproba proiectul de investiții sau nu? Vom putea angaja la anul încă doi oameni? Sau vom face concedieri? Da, avem acces la unele raportări financiare. Știm și că acolo sunt răspunsurile, dar ele sunt într-o limbă pe care n-o înțelegem. Programul Evolutiv îi ajută pe participanți să înțeleagă conceptele-cheie din spatele limbajului financiar, să-și pună în ordine cunoștințele acumulate întâmplător și să afle care e relația dintre “foile de sănătate financiară” ale organizației. Echipați cu aceste instrumente, vor înțelege mai bine impactul propriei activități, cauzele deciziilor financiare din companie și rolul pe acestea îl joacă în performanțele firmei.

TRAINER: Delia Andrieș este trainer, consultant, coach. Prima reorientare majoră din cariera ei s-a petrecut în anii ‘90: deși de pregătise pentru o carieră tehnică, absolvind Automatizări și Calculatoare la Iași în 1985, a început să lucreze pentru organizații non-profit britanice și americane. Pregătirea teoretică în zonele management și financiar și-a completat-o urmând cursurile Open University, de unde a obținut o diplomă profesională în management, și absolvind, mai apoi, Științe Economice. Meseria de trainer a început s-o practice încă din 1994, când a devenit tutor CODECS, lucrând în paralel ca manager financiar în proiecte USAID. În 2000 și-a lărgit aria de competențe, ca trainer, către resursele umane, iar în 2006 a avut primul contact cu zona coaching-ului, care a determinat cea de-a doua reorientare de substanță din cariera sa. După ce a devenit NLP Practitioner, Delia a urmat un curs de fundamente în coaching cu Alain Cardon, după care a obținut certificarea Corporate Coach U și licențierea ITOL. Date de contact: 0744-782-700, delia.andries@evolutivconsultants.ro

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
713
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Finante pentru non finantisti (Evolutiv)

  1. 1. un program creat și susținut de Evolutivtrainer: Delia ANDRIEȘFinanțepentrunon-finanțiștiCopyright Evolutiv Consultants Network, 2013www.evolutivconsultants.ro, facebook.com/EVOLUTIVMANAGEMENT FINANCIAR
  2. 2. tu câte motive ai să participi?Te lovești înactivitatea ta deraportări financiareși/sau trebuie săgestionezi un buget;neavând studii despecialitate, eștiintimidat de astfelde sarcini1. 2.Ședințele demanagement lacare participi facfrecvent referiri laconcepte șiindicatori (EBITDA,EBID, profit net) alcăror înțeles nu-l știi3.Nu poți explicaoamenilor motiveledeciziilor adeseanepopulare alemanagementului -justificate prin “cost-cutting” - pentru cănu înțelegi argu-mentația financiară4.Ai încercat săînțelegi impactulmuncii tale și aloamenilor tăi asuprarezultatelor, darcolegii de ladepartamentulfinanciar n-au reușitsă te lămurească5.Ai idei deîmbunătățire aperformanțelor, darnu știi să le explici:lipsa de cunoștințefinanciare teîmpiedică să-țifundamentezipropunerile6.Ai de atins obiectivefinanciare și ai vreasă înțelegi mai bine“bucătăria cifrelor”;resimți lacunele pecare le ai drept unhandicap7.?Finanțepentrunon-finanțiștiPUTEREA VALORILOR: În adâncul oricărei întreprinderi umane trăiesc, fie că sunt formulate explicit sau nu, valorile. Simple, tăcuteși de-la-sine-înțelese în epoci de armonie și prosperitate, valorile își arată adevărata forță în momentele de confuzie, de cumpănă, de răscruce.Noi, oamenii Evolutiv, le-am pus la temelia drumului nostru împreună. Valorile ne sunt busolă, mentor, crez.
  3. 3. argumentSă înțeleagă rolulmanagementuluifinanciar dincompanie, mai alesîn perioade descădere economicăsau de stagnare1. 2.Să-și lămureascăconceptele dinspatele principalilorindicatori financiari,piese-cheie ale unuiaparent inaccesibilpuzzle contabil3.Să facă radiografiacelor trei situațiicontabile ceoglindescperformanțacompaniei: cash-flow, contul de profitși pierdere, bilanțulcontabil4.Să transformedatele contabile îninformații; săinterpreteze și săfolosească, înintegralitatea lor,informațiile furnizatede cele trei situații5.Să explice colegilorși subordonațilordeciziile financiareale topmanagementului,inclusiv pe celenepopulare6.Să utilizeze diverserate și indicatoripentru a evaluaactivitatea propriuluidepartament și aidentifica soluții decreștere a eficienței7.Să mânuiascălimbajul financiar îndiscuțiile cu colegiifinanțiști, construindpunți încomunicareainterdepartamentalăViitorul companiei noastre poate fi citit cu o acuratețerezonabilă în câteva fișiere Excel. Acolo se tranșează,de fapt, deciziile pe care le așteptăm. Ni se va aprobaproiectul de investiții? Vom putea angaja la anul încă doioameni? Sau vom face concedieri? Da, avem acces launele date financiare. Știm și că acolo sunt răspunsurile,dar ele sunt într-o limbă pe care n-o înțelegem.Programul Evolutiv îi ajută pe participanți să înțeleagăconceptele-cheie din spatele limbajului financiar, să-șipună în ordine cunoștințele acumulate întâmplător și săafle care e relația dintre “foile de sănătate financiară” aleorganizației. Echipați astfel, vor înțelege impactul pro-priei activități, cauzele deciziilor financiare din companieși rolul pe acestea îl joacă în performanțele firmei.despre cevom vorbila final, participanții vor ști:Mini-ghid de conversație financi-ară: deși limbajul financiar sunăintimidant, conceptele dinspatele acestuia sunt simple,logice, ușor de înțeles și au co-respondență în viața de zi cu ziRaportările financiare sunt uninstrument de lucru, nu un “pat allui Procust”. Despre avantajelepe care le aduce înțelegereasituațiilor contabile și acorelațiilor dintre acesteaRezultatele din contabilitatemăsoară performanța echipei.Cum poți lua decizii în propriaactivitate și cum îți poți creșteeficiența folosind reperefinanciareI. II. III.A ȘTI, A TRĂI, A CREDE: Într-un program de training afli lucruri de folos. Câteodată ai și șansa de a trece prin experiențe revelatoare: “a ști” și“a trăi” îi fac loc, atunci, lui “a crede”. Noi, oamenii Evolutiv, avem convingerea că “a învăța” se regăsește, fără greș, la intersecția dintre “a ști”, “atrăi” și “a crede”. Acestea sunt verbele pe care se sprijină programele noastre.
  4. 4. Obiectivul nostru este să-iajutăm pe participanți săcapete siguranță de sine înlucrul cu raportărilefinanciare, să înțeleagăimportanța cifrelor și logicadin spatele acestora și săînvețe le folosească, atâtpentru a-și fundamentacorect propunerile șideciziile, cât și pentru a-șiformula obiectivele.MODULUL 1Rolul funcțiunii financiareîn performanța organizației» Funcțiunile manageriale -coordonare inter-depar-tamentală» Contabilitate vs. managementfinanciar» Eficacitate vs. eficienţă înutilizarea resurselorMODULUL 2Situațiile financiare și rolullor în procesului decizional» Fluxul de numerar, imagine asănătăţii unei organizaţii; putemface faţă datoriilor aflate lascadenţă şi avem suficientelichidităţi să ne continuămactivitatea?» Profitul, oglinda performanţeimanagementului şi imagine aviabilităţii pe termen lung a unuibusiness; putem adăuga, princeea ce facem, valoaredurabilă?» Bilanţul, radiografia averii uneiorganizaţieiMODULUL 3Elemente de analizăfinanciară» Evaluarea rezultatelorfinanciare cu ajutorul ratelor șiindicatorilor financiari» Indicatori de lichiditate» Indicatori de profitabilitate» Interdependența indicatorilorcum vom lucraV-ar ajuta să adaptăm acestprogram la nevoile specifice dincompania dvs.? Ne putețicontacta la adresa:office@evolutivconsultants.ro.ce nepropunemDelia Andrieș, senior trainer EvolutivDelia este un om pentru care schimbarea reprezintă mereu o provo-care. Iar echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală îi dăpermanent energie să parcurgă cu bucurie şi încredere acesteschimbări.În activitatea profesională Delia este trainer, consultant, coach. Primareorientare majoră din cariera ei s-a petrecut în anii ‘90: deși depregătise pentru o carieră tehnică, absolvind Automatizări șiCalculatoare la Iași în 1985, a început să lucreze pentru organizațiinon-profit britanice și americane. Acolo, la The Romanian OrphanageTrust - și mai apoi ca manager financiar în cadrul unui proiect USAID -,a început să învețe ce înseamnă managementul profesionist.Pregătirea teoretică în zonele management și financiar și-a completat-o urmând cursurile Open University, de unde a obținut Diplomaprofesională în management, și absolvind, mai apoi, ȘtiințeEconomice.Meseria de trainer a început s-o practice încă din 1994, când a devenittutor CODECS. În 2000 și-a lărgit aria de competențe, ca trainer, cătreresursele umane, iar în 2006 a avut primul contact cu zona coaching-ului, care a determinat cea de-a doua reorientare de substanță dincariera sa. După ce a devenit NLP Practitioner, Delia a urmat un cursde fundamente în coaching cu Alain Cardon, după care a obținutcertificarea Corporate Coach U și licențierea ITOL.Delia acoperă, la capătul a aproape două decenii petrecute în zonaînvățării pentru adulți, domenii aparent greu compatibile. Punctul decontact dintre cele două specializări ține de bucuria pe care Delia ogăsește în interacțiunea cu oamenii, în a căror capacitate de a învățași de a evolua crede profund. În viaţa personală Delia este un om carepreţuieşte fiecare clipă pe care o poate petrece alături de cei dragi –soţul şi cei doi copii.CUNOȘTINȚE, EXPERIENȚĂ, PASIUNE: Cu toții am iubit sau detestat discipline școlare mulțumită - sau din cauza - profesorilor, nu-i așa? Evolutivștie cât de important e dascălul. Tocmai de aceea și-a croit programele mizând, pe lângă cunoștințe, pe experiența și valorile unor traineri senioricare aduc în training “acel ceva” fără de care învățarea rămâne o sumă de informații.O puteți contacta pe Delia la telefon 0744-782-700 sau pe e-mail,la adresa delia.andries@evolutivconsultants.ro
  5. 5. Alte traininguri Evolutiv pe aceeași temă:ORGANIZAȚIA MALEABILĂ: Este organizația ta pregătită pentru o schimbare sistemică generată în mediul extern?Flexibilitatea organizației, identificarea barierelor interne, planul de schimbare sistemică și tehnicile de implementare.MANAGEMENTUL PROIECTELOR: Un pachet util de instrumente practice prin care învățați să gestionațiconstrângerile inerente ale unui proiect, să planificați, monitorizați și controlați procesele pentru a atinge obiectivele.SIMULARE DE BUSINESS - INCOME/OUTCOME: Un“accelerator de învățare” deopotrivă util și antrenant,conceput pentru echipe, care împletește în mod fericit conceptele teoretice cu învățarea experiențială.ORGANIZAȚIA CARE ÎNVAȚĂ: Noi, oamenii Evolutiv, credem în viitorul organizațiilor care învață continuu. Ne-am antrenat timp de 15 ani alăturide zeci de companii, însoțindu-le întru autodepășire, fiindu-le aproape și în epoci de creștere, dar și în vremuri tulburi, de nevoie, când doar voințalor de a merge mai departe a făcut diferența. Pe noi vă puteți baza.Vreisă învețiși altceva?COSTURI ȘI BUGETE. GHID PRACTIC DE UTILIZARE: A înțelege și aplica legile de echilibru care guverneazăsituațiile financiare ale companiei înseamnă a putea fi cumpătat și stabil financiar fără a sacrifica strategia pe termenlung a companiei.Dacă sunteți interesați să aflați informații suplimentare despre programele Evolutiv, ne puteți scrie la adresa office@evolutivconsultants.ro

×