Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program integrat

565 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Program integrat

  1. 1. Training peînţelesul tău! 250 lei 5 module Asociaţia Marketex împreună cu Flaviu Porojan vă propunProgram integrat pentru angajaţii din IMM-uri
  2. 2. Despre program:Programul integrat antrenează un set specific de nevoi prin intermediul unei suite de module detrainguri desfăşurate pe parcursul unei săptămâni de zile.Pentru că recesiunea economică va dura şi pentru că angajaţii au acum nevoie de schimburi deexperienţă, de tehnici eficiente în domeniul vânzării, comunicării şi a dezvoltării abilităţilor deprezentare şi a eficientizării planificării timpului, vă propunem un concept nou.Sesiuni clasice de învăţare, în urma cărora participanţii dobândesc cunoştinte, își dezvoltă abilităţi şiîşi analizează atitudini cu privire la o serie de aspecte ale vieţii profesionale.Obiectivul programului:Creşterea performanţelor participanţilor în activitatea lor profesională.Cui ne adresăm:Modulele sunt utile oricui vrea să devină un mai bun profesionist.Tematica modulelor:1. Tehnici de vânzări (active/pasive)2. Managementul timpului3. Comunicarea verbală şi nonverbală4. Dezvoltare personală5. Prezentări businessPerioada de desfăşurare:Pregătirea se derulează pe parcursul unei săptămâni, de luni până vineri între orele 17.00 - 21.00.Vei avea parte de:- exerciţii individuale şi de grup- discuţii de grup- simulări- feedback – dai şi primeşti- sesiuni de evaluare a grupului/participanţilor/sesiunilor- utilizarea eficientă a resurselorBeneficiile cursanţilor:- suport de curs: - adaptat cerinţelor legale şi aşteptărilor dumneavoastră - actualizat după ultimele informaţii în domeniu - manualul cursantului este gratuit - format electronic - beneficiaţi gratuit de informaţii suplimentare - la cerere- sala de curs: dotare corespunzătoare, suporturi pentru exerciţii, laptop, videoproiector, flipchart,- consultanţă: gratuit, în timpul şi după terminarea cursurilor
  3. 3. Tehnici de vânzăriCursul este adresat tuturor angajaţilor. În permanenţă e nevoie a vinde ceva, o ideea, un produs,o experienţă. De când ne naştem şi până murim suntem într-o continuă vânzare.Vânzătorilor care se află la început de cariera, fără experienţă, sau cu o experienţă redusă vor dobândiAbilităţi şi Competenţe care să le asigure un start excelent, energie şi motivaţie!Mai mult, aceştia vor primi o structură de lucru care îi va ajuta să îşi construiască singuri modele de bunăpractică, să elimine activităţile redundante, să se orienteze spre rezultat!La finalul cursului participanţii vor reuşi să:- se automotiveze şi să păstreze un nivel ridicat de motivare- devină un bun ascultător, să înţeleagă elementele fundamenatale ale procesului de comunicare- devină convingători, să înveţe să îşi controleze emoţiile şi fricile- fie capabili să creeze relaţii eficiente şi pe termen lung cu clienţii- înţeleagă paşii procesului de vânzare- aplice abilităţile de vânzare dobânditeMetode şi tehnici de predare- cursul este axat pe exerciţii practice în proporţie de 50%,- în timpul cursului participanţii vor rezolva exerciţii individuale şi de grup, vor participa la jocuri de rol
  4. 4. Time managementUn curs clasic, necesar oricărui profesionist, indiferent de poziţia ocupată: manager, supervizor, seniorsau junior.Participanţii vor deprinde tehnici de management al timpului simple şi practice, aplicabile indiferent dezona activităţii, în viaţa profesională cât şi în cea particulară, vor învăţa să se concentreze pe activităţilecare le oferă satisfacţii şi rezultate.Pe scurt, în timpul cursului se va face trecerea de la munca din greu la munca isteaţă!La finalul cursului participanţii vor:- descoperi obiectivele individuale importante şi prioritare- înţelege importanţa managementului timpului în atingerea obiectivelor propuse- estima mult mai corect durata îndeplinirii unei sarcini- planifica activităţile ţinând cont de resursele disponibile- identifica şi vor reduce factorii perturbatori- reuşi să monitorizeze folosirea timpului individual şi în echipăObiective SMART- Cum să prioritizezi activităţile Urgente şi cele Importante- Graficul Gantt – tabele şi organizatoare- Resurse disponibile şi factori limitatori- Tehnici simple şi practice de planificare şi monitorizare
  5. 5. Dezvoltare personalăReuşita în viaţa personală şi profesională este strâns legată de încrederea pe care ne-o acordăm atât nouă,cât şi celorlalţi, atunci când relaţionăm.Tematica cursului:- munca de scop – condiţii pentru formularea unui scop - defineşte-ţi obiectivele pentru a fii în acordcu tine însuţi!- atingerea scopului - identifică piedicile, resursele şi posibilităţile de realizare!- convingeri limitatoare - află care sunt convingerile care ne sabotează şi cum poţi să le faci să lucrezepentru tine!- gândirea sistemica - descoperă un nou mod de a gândi care îţi va da noi posibilităţi de abordareorganizaţională!- linia timpului - călătoreşte în propriul viitor!- gândirea laterală - antrenează-ţi creierul pentru a găsi soluţii inovatoare chiar şi în cele mai dificilemomente din viaţa profesională şi personală!La finalul cursului participanţii vor:- putea să îşi formuleze scopuri fezabile- putea scoate la lumină toate posibilităţile de realizare ale unui plan;- cunoaşte noi instrumente de gândire, care îi vor ajuta să găsească cele mai bune soluţii şi să conceapăstrategii de succes în cadru organizaţional;- putea îmbunătăţi prezentul printr-o călătorie în timp;
  6. 6. Abilităţi de comunicareFiind probabil cea mai exersată aptitudine umană, comunicarea rămâne însă şi principala sursă deneînţelegeri şi nerealizări umane, chiar şi în zilele noastre. Acesta se întâmplă în toate segmentele vieţiisociale. Oamenii sunt diferiţi iar aceste diferenţe (educație, temperament, mediu, ereditate etc.) pot afectacomunicarea atunci când nu sunt înţelese. De aceea spunem că pentru a putea comunica eficient nu se potda reţete ci e nevoie de un efort conştient de adaptare. Programul ajută participanţii să înţeleagă principiilede bază ale comunicării, sursele de diferenţe interumane şi modalitățile prin care putem relaţiona în acordcu persoana şi situaţia concretă. Aplicabilitatea programului este potrivită în orice situaţie în care suntimplicaţi oameni, fie că vorbim de familie, organizație, societate etc. Dacă este controlat în timp, procesulcomunicării contribuie şi la reducerea stresului, iar obţinerea rezultatului aşteptat se poate face mai facil,economisind timp şi energie.La finalul cursului participanţii vor:- înţelege de ce comunicarea deschisă şi directă poate aduce mai multe rezultate pozitive;- comunica mai bine pentru a lucra armonios şi constructiv cu ceilalţi, contribuind la crearea unei echipemai bune;- avea mai multe informații practice pentru a interpreta atât mesajul verbal al interlocutorului cât șicel non-verbal;- folosi asertivitatea, pentru a se simți în control și pentru a spune ceea ce vor fără a-i ofensa pe ceilalţi;- dobândi o serie de tehnici pentru abordarea neînţelegerilor şi confruntărilor;- ști cum să deschidă în mod voluntar canale de comunicare.
  7. 7. Abilităţi de prezentareAbilităţi de prezentare este un curs intensiv dar foarte plăcut în urma căruia participanţii vor ști cum săsusţină o prezentare clară, convingătoare şi, mai mult decât atât, memorabil.Prin exerciţii, discuţii şi consiliere personală îşi vor forma propriul stil de prezentare şi îşi vor îmbunătăţitehnicile de implicare şi impresionare a audienţei. Vor descoperi cum să folosească prezentările ca ocomponenţă puternică a strategiei personale de comunicare.A fi în stare să te exprimi în mod clar şi convingător este o abilitate esenţială care este necesară în foartemulte situaţii, nu doar cu ocazii speciale. A avea emoţii este normal şi foarte uzual. Vorbitorii cuexperienţă au învăţat să-şi stăpânească nervii fiind capabili să creeze o imagine pozitivă şi încrezătoare.A te identifica cu ascultătorii este primul pas către succes. Pregăteşte-te şi prezintă din punctul lor devedere. Imaginează-ţi că eşti în locul lor. Vorbitorii buni nu s-au născut astfel.Oricine poate să înveţe cumse pregăteşte şi cum se conduce o prezentare bună.
  8. 8. Aspecte administrative:Preţul cursului este de 250 lei.Acest tarif acoperă cheltuielile de facilitare, locaţia cursului, materialele, suportul de curs - formatelectronic.Înscrierea: trimite formularul de înscriere pe adresa: flaviu.porojan@gmail.com.Participanţi: grupa este formată din 15 - 20 persoane. Dacă nu se realizează numărul minim depersoane, cursul va fi reprogramat (la cerere, banii vor fi restituiţi integral).Locaţia: Oradea, str. Armatei Române, nr. 5 (locaţia poate fi modificată, fiecare participant fiindanunţat în timp util).Flaviu Porojan W: www.flaviuporojan.ro M: 0741-666.516 B: blog.flaviuporojan.ro F: 0359-818.546 E: sales@flaviuporojan.ro E: flaviu.porojan@gmail.com

×