Utvardering lu elärande 2012

479 views

Published on

Presentation e-lärande vid LU, tid, plats, rum, takt

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • §
 • Utvardering lu elärande 2012

  1. 1. E-LÄRANDETID, PLATS,TAKT RUM
  2. 2. Ebba Ossiannilsson,Lunds universitet
  3. 3. Vad är kvalitet i (e-)lärande?Vem(intressenter), vad, hur, när ochvarför
  4. 4. Effektiv och lönsam för vem? För: studenten läraren regeringen samhället
  5. 5. Kvalitet i vilken kontext?
  6. 6. Multimedia resources 80s 93 The Internet and the Webonline.html Learning objects 94 Learning Management Systems 95 Mobile devices 98 Learning Design 99 E-Learning timeline Gaming technologies 00 Open Educational Resources 01 Social and participatory media 04 Virtual worlds 05 07 E-books and smart devices 08 Massive Open Online Courseshttp://scienceoftheinvisible.blogspot.co.uk/2012/08/a-ramble-through-history-of-
  7. 7. Globala StrategierEducation forallSustainabilityDigital skillsforemployability
  8. 8. Lite bakgrund-politiska mål• Breddad rekrytering• Utbildning för alla• Demokrati och delaktighet• Ökad sysselsättning• Anställningsbarhet• Regional utveckling• Ökad tillgänglighet avseende högre utbildning• Internationalisering/globalisering
  9. 9. INTERNATIONALISERINGINTERNETIONALISERING
  10. 10. InternationelltJISCSURFNorgeFinlandDe öppna universiten, OOUK, OONL, Indira GhandiNational Open University, Terbuka Univesity, AnadouloUniversity, Tianjin Open University, China, ChinaBroadcasting (lite osäker på vad det hette)
  11. 11. Myndigheteter/organisationer1998 Distansutbildningskonsortiet2002-2005 Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet/Sveriges Nätuniversitet - 2002-2005 satsades ca 500miljLunds Nätuniversitet etablerades under denna period2005-2008 Myndigheten för nätverk och samarbete inomhögre utbilning (NSHU)Cetrum för flexibelt lärande (CFL) etablerades också (ejHU)2008 Autonomi, ingen samordning, upp till varje lärosäte atthantera dessa frågor
  12. 12. Lunds univsersitet1997/98-2007 LUledande….2008 EADTUE-xcellence+2009 ESMUBenchmarking e-learning exercise2009-2010Concordance2010HSVs kartläggning
  13. 13. Antal behöriga Antal Antal reserver antagnaTotalt(med reservation för ev felsummering,från antagningen) 15505 4694 3737De fem mest sökta kurserna25742 Sociologi: Kriminologi 952 80 36524211 Psykologi: Översiktskurs 898 260 15724301 Psykologi: Rekrytering och urval av personal 840 160 33223012 Utvidgad juridisk introduktionskurs 756 413 023001 Internetbaserad juridisk introduktionskurs 665 35 238Tre kurser hade 0 sökande25641: Socialt arbete: Examensarbete för magisterexamen 0 0 036162 Nygrekiska: Kandidatkurs 0 0 036572 Rumänska: kandidatkurs 0 0 0
  14. 14. Benchmarking projects conducted by Lund University, SE • The Swedish National Agency of Higher Education, ELQ • EADTU, E-xcellence+ • ESMU, Benchmarking eLearning exercise 2009 • The First dual-mode distance learning benchmarking clubDoktorsavhandlingOssiannilsson, E (2012) Benchmarking e-learning in highereducation: lessons learned from international projects. (OuluUniversity, Finland)
  15. 15. ELQ Högskoleverket 2008 (1)Material/innehållStruktur/virtuell miljöKommunikation, samarbete och interaktivitetBedömningar av studenters prestationerFlexibilitet och anpassning
  16. 16. ELQ Högskoleverket 2008 (2)Support (till studenter och lärare)Anställdas kompetens och erfarenhetLedarskap och visionerResursallokeringProcess och helhetssyn
  17. 17. CertifieringarFör universitet/högskolorunique.efquel.orgFör program och kurserecb-check.efquel.orgUtvärderingsverktygsevaq.efquel.org
  18. 18. International quality schemes Name/initiativeCertification, accreditation and Quality Mattersbenchmarking schemes for E-learning Maturity Model (eMM)universities Benchmarking E-xcellence, E-xcellence+, E- xcellence Next OBHE ACODE Pick&Mix OpenECBCheck UNIQUe ESMUCertification, accreditation and eduQuabenchmarking Ö-Certschemes for adult learning and EQUISlearning centres EPA Schemes for business CLIPSschoolsMiscellaneous Open eQuality Learning Standards National Quality Accreditation Agencies
  19. 19. Ossiannilsson E & Landgren L (2011). Essential areas thatbenchmarking e-learning ought to cover. Reprinted with permissionfrom Wiley-Blackwell.
  20. 20. Best guarantees of quality in e-learningWell-qualified subject experts that are also well trained inboth teaching methods and the use of technology forteachingHighly qualified and professional learning technologysupport staffAdequate resources, including appropriateinstructor/student ratiosAppropriate methods of working (teamwork, projectmanagement)Systematic evaluation leading to continuous improvementBates 2012, in Ossiannilsson (2012)
  21. 21. Digital tilstand i høyere utdanning 2011 (Norgesuniversitet 2012)Ossiannilsson (2012) DistansutbildningLunds universitet-Kvalitet ochlönsamhet av vad och för vem?
  22. 22. Såväl i Sverige som i övriga västvärlden hardistansutbildningens volym ökat kraftigt under 2000-talet, och motsvarande, kanske ännu kraftigare utveckling kannu ses i Afrika och i Asien. Antalet helårsstudenter, dvs.volymen, i distansutbildning vid svenska universitet ochhögskolor har ökat från 20 000 till 40 000 mellan läsåren2002/03 och läsåret 2008/09. Nu motsvarardistansutbildningen 14 procent av det totala antalethelårsstudenter. Samtidigt är begreppet inte självklart, dådistansutbildning kan spänna över utbildningar medvarierande inslag av distans och/eller IT-stöd. Dessutomnärmar sig traditionell campusutbildningdistansutbildning i och med förekomsten av olika formerav nätbaserade stöd och moment även i campuskurserna.I inrapporteringen av statistik definieras distansutbildningsom utbildning där lärare och studenter i huvudsak äråtskilda i tid och/eller rum.
  23. 23. Distansutbildning (Ladok)som utbildning där lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i tid och/eller rum.Detta är alltså utgångspunkten för de statistiska uppgifter som förekommer idenna rapport. Både nätbaserad och mer traditionell distansutbildning ingåri rapporteringen.I lärosätenas enkätsvar på Högskoleverkets undersökning om strategier harde ombetts att reagera på begreppsmanualens definition av distansutbildning.De allra flesta uppger att de kan ansluta sig till definitionen, men flera lärosätendiskuterar också problemen med en definition. Bland annat påpekas att detfinns olika varianter av distansutbildning, där det varierar hur stor flexibiliteten i tidoch rum är. Lärosätenas synpunkter redovisas i kapitlet Lärosätenasarbete med distansutbildning.En genomgång av lärosätenas hemsidor (2010-09-22) visar att många lärosätenanvänder det etablerade ordet ”distansutbildning” för att marknadsförasina utbildningar mot presumtiva studenter. Ett par lärosäten använder dockenbart ”nätbaserad utbildning”. På några lärosätens hemsidor görs en uppdelning av”nätbaserad utbildning” och ”lärcenterbaserad utbildning” eller liknande.reg http://www.hsv.se/statistik/statistikomhogskolan/begreppochdefinitioner/d.4.6df71dcd1157e4305158000969.html
  24. 24. LERUWORKING GROUP E-LEARNING The aim of the working group is to create a space for reflection and a collaborative way to address in the best conditions and effectively the challenges that we are committed to achieve by the European Commission through its papers especially “Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union”. http://www.leru.org/index.php/private/other- activities/working-groups/e-leru/
  25. 25. Themes • Consolidation meeting , what will we aim for…(Strasbourgh) • Promoting learning experiences with multimedia (Leuven) • Open Educational Resources (OER) (Oxford) • Learning spaces (Helsinki) • Upcoming events… • Assessment (Freiburg) • Research (Zurich) • Quality (Lund University)
  26. 26. Commissionaire Vassilio presented her view fortoday and for tomorrow at the EADTU conference inCyprus 2012" We must engage in a fundamental transformationof our education and training systemsAnd we need to fully exploit the potentioal that openand flexible education offers" (EADTU 120929)
  27. 27. Themes Public consultation on "Opening Up Education - a proposal for a European Initiative to enhance education and skills development through new technologies"
  28. 28. Preliminära resultat riketPressmeddelande 52 tidningar• De flesta är nöjda med distansutbildning• Det är inte lika vanligt som för Campusstud att dist.kurser slutförs• Distansstudenter är en vanlig bisyssla• Vanligast helt nätbaserat• Flertalet tidigare reg på högskolor• I stort sett uteslutande på grundnivå o fra fristående kurser
  29. 29. Preliminära resultat Lunds universitet• Pragmatiska orsaker varför man söker• Intressebaserat/ämne• Läser ofta annan kurs 100%/alt arbetar• Flertalet studievana• Brist på flexibilitet• Struktur/design/examinationer• Dålig pedagogik och närvaro av lärare• För grupbaserat/svårt att ordna grupper med ex 7 pers som arbetar/studerar heltid• Brist på transperens• För lite möjligheter för självbestämmande/kontroll• Självständighet• Innehåll
  30. 30. MiU-lärarnas perspektiv• Examinationsform• Om kursen gått förut och hur ofta• Antal lärare på kursen• Om studiehandledning finns och dess omfattning• Användande av inspelade videosessioner• Kontakt med studenter som inte är aktiva
  31. 31. Kvalitetsaspekter som ofta anförs…• Närvaro• Transperens• Delaktighet• Självbestämmande• Flexibilitet, tid/rum/plats/fart• Design• Examination
  32. 32. Tsunamin…disruptive innovations
  33. 33. GO OPEN…
  34. 34. OER/OEP/OEC
  35. 35. OER Paris Declaration (2012)a. Foster awareness and use of OERb. Facilitate enabling environments for use of Information and Communications Technologies (ICT)c. Reinforce the development of strategies and policies on OERd. Promote the understanding and use of open licensing frameworkse. Support capacity building for the sustainable development of quality learning materials
  36. 36. OER Paris Declarationf. Foster strategic alliances for OERg. Encourage the development and adaptation of OER in a variety of languages and cultural contextsh. Encourage research on OERi. Facilitate finding, retrieving and sharing of OERj. Encourage the open licensing of educational materials produced with public funds
  37. 37. Nordic Strategic Advisory Group OER KUNO Konsthögskolorna i Norden och Baltikum marinensmusikkar.se
  38. 38. Peer Collectivecritiquing aggregationUsergenerated OpencontentNetworked Personalised
  39. 39. Sebastian Thrun, augusti 2011Stanford, kurs i Artificiell Intelligens200 platser158 000 studenter i 190 länder
  40. 40. MassiveOpenOnlineCourses http://www.olds.ac.uk/
  41. 41. Varför inte inom utbildning…http://www.flickr.com/photos/mediaquell/4329902002/
  42. 42. Digital literacies Pla Creativity Collective intelligence y Performance Judgement Simulation Transmedia navigation Appropriation Networking Multitasking NegotiationJenkins et al., 2006 Distributed cognitionhttp://www.flickr.com/photos/r8r/4109502436/
  43. 43. Personalisation……take the individualsperspective on course design,delievery, learning mode,assessment etc….
  44. 44. Mobile learningStudy calendarsE-booksLearning resourcesOnline modulesAnnotation toolsMind mapping toolsCommunication mechanisms
  45. 45. Situated learningArcheological digsMedical wardsArt exhibitionsCyber-lawVirtual language exchangeBeyond formal schooling http://www.jibbigo.com
  46. 46. Disaggregation of education Resources Learning pathways Support Accreditationhttp://www.flickr.com/photos/emclibrary/2459359483/
  47. 47. Learning Design vs Assessment/Quality Shift from belief-based, implicit approaches to design-based, explicit approaches Learning Design A design-based approach to creation and support of courses Encourages reflective, scholarly practices Promotes sharing and discussion
  48. 48. Changing practices• Nature of learning, teaching and research is changing• It’s about – Harnessing new media – Adopting open practices• New business models are emerging
  49. 49. The future of learning• Changing nature of education• New forms of communication and collaboration• Rich multimedia representation• Harnessing the global network(Bild Conole2012)
  50. 50. Implications• Blurring boundaries• New business models• More open practices• Changing roles• Importance of new digital literacy skills• Disruptive and complex
  51. 51. Kvalitetskultur – ett växelverk Kvalitetskontroll Processmodeller Riktlinjer Kommunikation Regler Tillit Samarbete DelaktighetInnovation/Creativitet Kompetenser Attityder Värderingar Självbedömning CC BY Some rights reserved by SeattleClouds.com
  52. 52. Om att byta kvalitetsperspektivNetworking GlobalisationSustainability DemographyBoundless education Technical and digitalLifelong learning developmentHolistic and conceptual Student involvementapproach and and student completionembedded and beyond QualityA move from my Frame of referencesstudents, my course, (Ossiannilsson 2012)my resorurse… towards
  53. 53. Kvalitet Retrospective eller prospektiv?• Från kontroll till utveckling• Självbedömning• Peer review• Benchmarking• Certifiering• Accreditering CC BY-NC Some rights reserved by Shira Golding Doktorsavhandling Ossiannilsson, E (2012) Benchmarking e-learning in higher education: lessons learned from international projects. (Oulu University, Finland)
  54. 54. Caring is sharing, sharing is caring Footprints W:www.oulu.fi; www.lu.se/ced E:Ebba.Ossiannilsson@oulu.fi E:Ebba.Ossiannilsson@ced.lu.se FB:Ebba Ossiannilsson T:@EbbaOssian Phone: +4670995448 S:http://www.slideshare.net/Ebba Ossiann

  ×