Skolbibliotekets roller i
förändrade landskap:
En forskningsantologi
Louise Limberg
Föreläsning KRUTT-konferensen
Oslo 20 ...
Klicka här för att ändra format

Författare
Louise Limberg
Anna Hampson Lundh
Cecilia Gärdén
Mats Dolatkhah
Helena Francke...
Bakgrund
• Politiken, tekniken, pedagogiken
• Forskning
• Tillgång till bibliotek

Limberg, Skolbibliotek, Oslo

2014-01-2...
Vad kännetecknar skolbibliotek – då och nu?
• Mellan skola och bibliotek / del av
institutionerna skola och bibliotek
• ”T...
En tes som vi hävdar är att
skolbibliotek formas och förhandlas i
spänningsfältet mellan olika intressen
och drivkrafter o...
Politisk styrning och styrdokument
•
•
•
•
•

Skollagen och den nya bibliotekslagen
Skolinspektionen och Kungliga bibliote...
Dagens diskussion
• Skolbiblioteksdebattörernas paradox:
Skolbiblioteken är mycket betydelsefulla –
men de fungerar inte
•...
Stabila och föränderliga drag
• Verksamhetsnivå – pedagogiska idéer,
arbetsformer och teknologier: undersökande
arbetssätt...
Slutsatser
• Omvälvande förändringar och
• återkommande (stabila) kännetecken
• Gynnsamma villkor med skolbiblioteken
insk...
Forskning om informationskompetens i
skolsammanhang
• Forskning om IK undersöker vilka
informationsrelaterade kunskaper, f...
Vad utmärker
informationskompetens i skolan?
• Skolans styrdokument
• Arbetssätt – problemlösning
• Ålagda uppgifter
• Bed...
BEHOV

SÖKNING

INFORMATIONSKOMPETENS
ANVÄNDNING:
TEXTPRODUKTION

SÖKNING OCH
LÄRANDE

VÄRDERING

Limberg, Skolbibliotek, ...
BEHOV
SÖKNING

INFORMATIONSKOMPETENS
- Interna informationsbehov eller behov skapade i
samspel
SÖKNING OCH
LÄRANDE

ANVÄND...
BEHOV

SÖKNING

- Stöd och hjälp bör utformas utifrån tidigare
INFORMATIONSKOMPETENS
kunskaper, inte utifrån åldersgrupp
-...
- Elever missar viktigt kunskapsinnehåll när de söker
fakta i form av rätta svar
BEHOV
SÖKNING
- Viktigt att förstå vad lä...
- Källkritik handlar om att säkerställa en källas
trovärdighet/äkthet
BEHOV
SÖKNING
- Forskningen intresserar sig för hur ...
- Sampla, remixa och plagiera
BEHOV
- Se vidare i antologikapitlet

SÖKNING

INFORMATIONSKOMPETENS
SÖKNING OCH
LÄRANDE

AN...
Undervisning för informationskompetens
• Olika tolkningar av vad informationskompetens är ger
olika syn på hur undervisnin...
Forskning och praktik
• Forskning och biblioteksverksamhet – olika
praktiker
• Glapp mellan forskning och praktik?
• Förvä...
Använda forskning i praktiken
Forskning relaterat till bibliotekspraktik:
1) att man som bibliotekarie använder
vetenskapl...
Olika sätt att använda forskning
- för att designa och genomföra ett projekt
- för att utveckla undervisningsmetoder
- för...
Skolbibliotek i förändrade landskap
• Skolbibliotekets roll uppmärksammas
• Forskning för att mäta och legitimera skolbibl...
Referenser i urval
• Alexandersson, M., Limberg, L., Lantz-Andersson, A. & Kylemark, M. (2007).
Textflytt och sökslump. 2 ...
Tack för er uppmärksamhet!
Frågor? Kommentarer?

Limberg, Skolbibliotek, Oslo

2014-01-20

www.lincs.gu.se
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014

571 views
462 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014

 1. 1. Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskningsantologi Louise Limberg Föreläsning KRUTT-konferensen Oslo 20 jan 2014 www.lincs.gu.se
 2. 2. Klicka här för att ändra format Författare Louise Limberg Anna Hampson Lundh Cecilia Gärdén Mats Dolatkhah Helena Francke Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.gu.se
 3. 3. Bakgrund • Politiken, tekniken, pedagogiken • Forskning • Tillgång till bibliotek Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 4. 4. Vad kännetecknar skolbibliotek – då och nu? • Mellan skola och bibliotek / del av institutionerna skola och bibliotek • ”Tillgång till skolbibliotek” • Skolbibliotekets uppgifter konstanta men skiftande  Stöd till språkutveckling, läsning, läsutveckling  Redskap för informationsanvändning, källkritik och meningsskapande Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 5. 5. En tes som vi hävdar är att skolbibliotek formas och förhandlas i spänningsfältet mellan olika intressen och drivkrafter och att vad som kännetecknar ett skolbibliotek därför skiftar över tid och rum. Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 6. 6. Politisk styrning och styrdokument • • • • • Skollagen och den nya bibliotekslagen Skolinspektionen och Kungliga biblioteket Skolverket och regionbiblioteken Rektor Läroplaner, kursplaner, kunskapskrav, examensmål, ämnesplaner och biblioteksplaner Omgivande institutioner Exempelvis: • Folkbiblioteken • Specialpedagogiska skolmyndigheten, MTM, Centrum för lättläst • Barnens bibliotek, Länkskafferiet, Kolla källan!, Skolbiblistan • Högskolorna: bibliotekarieutbildningar, lärarutbildningar, forskning SKOLBIBLIOTEK Professions- och intresseorganisationer • Fackförbund: Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, DIKförbundet, Sveriges Författarförbund • Sveriges kommuner och landsting • Nationella Skolbiblioteksgruppen • Svensk Biblioteksförening • Regionala Skolbiblioteksföreningar • BIFF, NÄFS, GLÄFS • Läsambassadören • Enskilda aktörer Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 7. 7. Dagens diskussion • Skolbiblioteksdebattörernas paradox: Skolbiblioteken är mycket betydelsefulla – men de fungerar inte • Bemanning, vikten av pedagogisk kompetens hos skolbibliotekarien • Behovet av en entydig definition • Elevernas röster? Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 8. 8. Stabila och föränderliga drag • Verksamhetsnivå – pedagogiska idéer, arbetsformer och teknologier: undersökande arbetssätt; kritisk informationsanvändning • Institutionell nivå – skolbibliotek mellan biblioteksväsendet och utbildningsväsendet: skolbibliotek = särskild typ av bibliotek • Politisk nivå – skolbibliotek mellan stat och kommun. Makten på lokal nivå – kommun och rektor Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 9. 9. Slutsatser • Omvälvande förändringar och • återkommande (stabila) kännetecken • Gynnsamma villkor med skolbiblioteken inskrivna i såväl skollag som bibliotekslag – förutsatt kunskaper, vilja och handlingskraft för förhandlingar mellan alla berörda: bibliotekarier, rektorer, lärare, politiker, forskare… Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 10. 10. Forskning om informationskompetens i skolsammanhang • Forskning om IK undersöker vilka informationsrelaterade kunskaper, förmågor och värderingar som individer, grupper och organisationer förväntas ha för att deras interaktion med varandra och med olika redskap i en särskild kontext ska vara produktiv eller meningsfull. • Forskning på skandinaviska språk och engelska, tyngdpunkt på svensk forskning, främst senaste 10årsperioden Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 11. 11. Vad utmärker informationskompetens i skolan? • Skolans styrdokument • Arbetssätt – problemlösning • Ålagda uppgifter • Bedömning • Ett särskilt sätt att tala Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 12. 12. BEHOV SÖKNING INFORMATIONSKOMPETENS ANVÄNDNING: TEXTPRODUKTION SÖKNING OCH LÄRANDE VÄRDERING Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 13. 13. BEHOV SÖKNING INFORMATIONSKOMPETENS - Interna informationsbehov eller behov skapade i samspel SÖKNING OCH LÄRANDE ANVÄNDNING: Ålagda frågor TEXTPRODUKTION - Hänger samman med frågeformuleringar - Behov av stödstrukturer minst lika mycket som av informationsresurser VÄRDERING Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 14. 14. BEHOV SÖKNING - Stöd och hjälp bör utformas utifrån tidigare INFORMATIONSKOMPETENS kunskaper, inte utifrån åldersgrupp - Svårigheter med kvalitativ informationssökning SÖKNING OCH - Kompetens i kvantitativ informationssökning kan ANVÄNDNING: LÄRANDE göra att den allmänna kompetensen överskattas TEXTPRODUKTION - Trots till synes likadanda förutsättningar söker elever information olika när de arbetar med sina uppgifter - Undervisning om informationssökning får resultat VÄRDERING om arbetet sker systematiskt Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 15. 15. - Elever missar viktigt kunskapsinnehåll när de söker fakta i form av rätta svar BEHOV SÖKNING - Viktigt att förstå vad lärandet består i och vad som krävs av uppgiften för att kunna söka information - Brist på samtal gör det svårt att utveckla kunskap om informationssökning och informationsanvändning INFORMATIONSKOMPETENS ANVÄNDNING: TEXTPRODUKTION SÖKNING OCH LÄRANDE VÄRDERING Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 16. 16. - Källkritik handlar om att säkerställa en källas trovärdighet/äkthet BEHOV SÖKNING - Forskningen intresserar sig för hur människor bedömer vad de kan lita på - Ämneskunskap viktig för att kunna bedöma en källas trovärdighet - Källkritisk analys, jämföra källor INFORMATIONSKOMPETENS SÖKNING OCH LÄRANDE ANVÄNDNING: TEXTPRODUKTION VÄRDERING Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 17. 17. - Sampla, remixa och plagiera BEHOV - Se vidare i antologikapitlet SÖKNING INFORMATIONSKOMPETENS SÖKNING OCH LÄRANDE ANVÄNDNING: TEXTPRODUKTION VÄRDERING Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 18. 18. Undervisning för informationskompetens • Olika tolkningar av vad informationskompetens är ger olika syn på hur undervisningen ska se ut och vad den ska innehålla • Metoder för användarundervisning: integrerad i ämnesundervisning eller separat? • Samarbete lärare – bibliotekarie • Stödstrukturer utgör en brännpunkt vid undersökande arbetssätt • Inga självklara samband mellan välutrustade skolbibliotek och elevers informationskompetens Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 19. 19. Forskning och praktik • Forskning och biblioteksverksamhet – olika praktiker • Glapp mellan forskning och praktik? • Förväntningar på forskning • Att omsätta forskning i yrkesverksamhet Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 20. 20. Använda forskning i praktiken Forskning relaterat till bibliotekspraktik: 1) att man som bibliotekarie använder vetenskapligt baserade forskningsresultat 2) att bibliotekarien forskar genom undersökningar på egen hand eller i samarbete med en forskare 3) att bibliotekarien anammar ett forskande, analytiskt och systematiskt förhållningssätt i sin profession. Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 21. 21. Olika sätt att använda forskning - för att designa och genomföra ett projekt - för att utveckla undervisningsmetoder - för att utveckla gemensam förståelse inom ett arbetslag eller en skola - som inspiration till vidare biblioteksutveckling - för professionell utveckling i den egna skolan - för att forska på egen hand ∑ starkt och varierat intresse för att använda forskning i yrkespraktiken. (Limberg, manuskript) Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 22. 22. Skolbibliotek i förändrade landskap • Skolbibliotekets roll uppmärksammas • Forskning för att mäta och legitimera skolbibliotek debatteras • Forskning inte bara för legitimering utan för utveckling, belysning och fördjupning • Forskningsresultaten lyfter fram kvaliteten på verksamheterna som avgörande, inte att utan hur • Mer forskning behövs – om bibliotek och lärande, ledarskap, litteraciteter, politik… Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 23. 23. Referenser i urval • Alexandersson, M., Limberg, L., Lantz-Andersson, A. & Kylemark, M. (2007). Textflytt och sökslump. 2 rev. Utg. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. • Gärdén, C. (2010). Verktyg för lärande: Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning. Borås: Valfrid. • Limberg, L. (1998). Att söka information för att lära. Borås: Valfrid. Diss. GU • Limberg, L. & Alexandersson, M. (2010). Learning and information seeking. I M. Bates & M. N. Maack (red.) Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3. rev. utg. New York: Taylor and Francis Group. (3252-3263) • Limberg, L. & Lundh, A.H. (red.) (2013). Skolbibliotekets roller i förändrade landskap. En forskningsantologi. Lund: BTJ. • Limberg, L. m.fl. (2008). What matters? Shaping meaningful learning througjht teaching information literacy. Libri, vol. 58, no. 2. s. 82-91. • Limberg, L., Sundin, O. & Talja, S. (2009). Teoretiska perspektiv på informationskompetens. I J. Hedman & A. Lundh, red. Informationskompetenser. Stockholm: Carlsson. (36-65). • Sundin, O. & Francke, H. (2009). In search of credibility: Pupils’ information practices in learning enfironments. Information Research, 14, (4), paper 418. Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 24. 24. Tack för er uppmärksamhet! Frågor? Kommentarer? Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se

×