Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medarbetarskap ledarskap bibliotekschefsmöte Kultur Skåne mars 2014

1,245 views

Published on

Ledarskap och medarbetarskap i samtid och framtid. Presentation vid bibliotekschefsmöte arrangerat av Kultur Skåne, 4 mars 2014.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medarbetarskap ledarskap bibliotekschefsmöte Kultur Skåne mars 2014

 1. 1. KULTURFÖRVALTNINGEN HELSINGBORGS BIBLIOTEK Ledarskap och medarbetarskap i samtid och framtid Bibliotekschefsmöte, Kultur i Skåne 4 mars 2014 Catharina Isberg, Helsingborgs bibliotek FÖRVALTNING AVDELNING 2014-01-10 Catharina Isberg ● Bibliotekschef Sidan 1
 2. 2. Ledarskap och medarbetarskap i samtid och framtid • Lika eller olika? Ledarskap i företagsbibliotek, i forskningsbibliotek, i folkbibliotek • Ledarskap • Omvärlden/Närvärlden • Medarbetarskap • Praktiska exempel från Helsingborg och SLU FÖRVALTNING AVDELNING Datum Titel på presentationen Sidan 2
 3. 3. Lika eller olika? Ledarskap i företagsbibliotek, i forskningsbibliotek, i folkbibliotek Bibliotek i förändring – hela informationslandskapet Stödverksamhet/kärnverksamhet Målgruppen – ”alla”/alla Akademiska friheten Ledare, medarbetare… FÖRVALTNING AVDELNING Datum Titel på presentationen Sidan 3
 4. 4. Ledarskap FÖRVALTNING AVDELNING Datum Titel på presentationen Sidan 4
 5. 5. Ledare Se potentialen Hitta drivkrafterna Vision - visa riktningen Personliga ledarskapet Administrativa rollen Chef Kommunikation Coach Individen se lösningarna Motivationsfaktorer Utveckling Se människan Vara närvarande Sociala Medmänniska FÖRVALTNING AVDELNING Datum Titel på presentationen Sidan 5
 6. 6. Omvärlden/närvärlden FÖRVALTNING AVDELNING Datum på presentationen Titel Sidan 6
 7. 7. Omvärlden – det sammanhang vi befinner oss i oenighet hög Kaos Paradox Problem Lösningen – det finns Lösningen en. = göra Hitta den! rätt! Pussel Det finns inte en, utan flera lösningar. Välj en! FÖRVALTNING låg AVDELNING hög osäkerhet
 8. 8. FÖRVALTNING AVDELNING Datum Titel på presentationen Sidan 8
 9. 9.  Biblioteket Kommunen Omvärlden FÖRVALTNING AVDELNING
 10. 10. Kompetenshjulet Kommunikativ Personlig Ansvar, värderingar, attityder, inställning… Funktionell kompetens Samverkan, samarbete, bemötande, pedagogisk förmåga… Strategisk Omvärlden, verksamhetsidé, mål, fokus, organisation… Källa: IPF, Uppsala FÖRVALTNING AVDELNING Yrkesteknisk Teori, metoder, lagar, avtal…
 11. 11. Värderingar • Våra värderingar påverkar våra attityder och åsikter som påverkar vårt beteende. Beteende Attityder, åsikter Värderingar FÖRVALTNING AVDELNING Teckning av Alexandra Åberg
 12. 12. Medarbetarskap FÖRVALTNING AVDELNING Datum Sidan 12
 13. 13. Medarbetarskap Ledarskap Medarbetarskap • • • • • • • • Modell/förebild Kommunikatör Lagbyggare/lagspelare Utvecklare FÖRVALTNING AVDELNING Modell/förebild Kommunikatör Lagspelare/lagbyggare Utvecklare
 14. 14. Medarbetarskap - ökad medvetenhet • • • • • Strategi och helhetssyn Min och mina kollegors roll Min och mina kollegors kompetens Värderingar ... • En grogrund för verksamhetsutveckling och en god arbetsmiljö FÖRVALTNING AVDELNING
 15. 15. Medarbetarskap – upplägget SLUB Ht 2009 Dec 2009 Jan 2010 Seminarium 1 Bokcirkel – medarbetarskap Ledarskap i medarbetarskap Seminarium i lednings-gruppen Ultuna+Skara Alnarp Umeå Vt 2010 Juni 2010 Ht 2010 Seminarium 2 Bokcirkel - SLUB-dag bemötande Mars 2011 2011- Seminarium Internat ”Favorit i repris” ”Leda mig själv” Temamöten Diskussioner & grupparbeten i avdelningar, funktions-områden och arbetsgrupper  Värderingar & strategi FÖRVALTNING AVDELNING Datum Titel på presentationen Sidan 15
 16. 16. Medarbetarskap Helsingborg FÖRVALTNING AVDELNING Datum Titel på presentationen Sidan 16
 17. 17. Diskussion • Omvärlden ställer nya krav på verksamheten, ledarskapet och medarbetarskapet. • Hur leder vi i medarbetarskapet? • Hur skapar vi en grogrund för utveckling? FÖRVALTNING AVDELNING Sidan 17
 18. 18. Seminariedeltagarnas tolkning av begreppet ledarskap FÖRVALTNING AVDELNING Sidan 18
 19. 19. Ledarskap och medarbetarskap i samtid och framtid catharina.isberg@helsingborg.se FÖRVALTNING AVDELNING Sidan 19

×