SlideShare a Scribd company logo

FRAMTIDENS BIBLIOTEK - program

1 of 6
Download to read offline
FRAMTIDENS BIBLIOTEK
inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015
MODERATORER
VÅRA TALARE
PRAKTIKFALL FRÅN
WORKSHOP
Växjö kommun
Eric Haraldsson
Skolbibliotekarie- & samordnare
Rebecca Borg
Skolbibliotekarie- & samordnare
pS Arkitektur
Peter Sahlin
VD & arkitekt
Linnéuniversitetet
Angela Zetterlund
Lektor
Randers bibliotek
Allan Malver
Kommunikations- och spridningskonsult
Jørgen Ledet
Barnbibliotekarie
Skolbibliotek Väst
Fredrik Ernerot
Ordförande & skolbibliotekarie
Värnamo kommun
Annelie Hermansson
Bibliotekarie
Centrumskolan
Ewa-Lotta Carlsson
Rektor
Mönsterås kommun
Isabella Johansson
Skolbibliotekarie
Tingsholmsgymnasiet
Peter Rydén
Gymnasiebibliotekarie
Jenny Nyströmsskolan
Inga Andersson
Gymnasiebibliotekarie
AV-Media
Hanna Carlsson
IKT-pedagog
Utveckla ditt bibliotek för framtiden
– innovation, lärande och kreativitet
ÅkeWesth, utvecklingskonsult
Så skapar du ett levande
bibliotek
• Läsfrämjande insatser för barn i
alla åldrar
• Innovativ mötesplats – locka fler
besökare
• Informationssökning & källkritik
KREATIVITET – U TVE CK LI N G – LÄRAN DE
Bibliotekets
roll & funktion
i framtiden
Centrumskolan
MEDIATEK & LÄRANDESTÖD
FRAMTIDENS BIBLIOTEK
Stockholm den 28-29 januari 2015
Skapa framtidens bibliotek redan idag!
Nu har det återigen blivit dags för den årliga konferensen Framtidens Bibliotek och vi hälsar nya och gamla
besökare hjärtligt välkomna! I det fullspäckade programmet finns det höjdpunkter för både skolbibliotek
och folkbibliotek och du får konkreta lösningar för framtidens utmaningar.
Har du de rätta verktygen för att utveckla ett attraktivt bibliotek?
På den här konferensen får du värdefulla tips på hur du kan öka besöksantalen, möta nya målgrupper och
hur du skapar ett levande bibliotek. Nytt för i år är även våra moderatorer Eric Haraldsson och Rebecca
Borg som kommer att leda oss igenom dessa spännande dagar.
PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:
• Så väcker du läslusten hos barn i alla åldrar
• Utveckla ditt bibliotek för framtidens besökare
• Effektivt samarbete med lärare och andra intressenter
• Utmaningar och möjligheter i det digitala biblioteket
DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL:
Framtidens skolbibliotek – hur ser det ut & vad krävs av dig?
Fredrik Ernerot, ordförande i SkolbibliotekVäst & skolbibliotekarie på Kannebäcksskolan, Göteborgs stad
Så marknadsför du ditt bibliotek
Allan Malver, kommunikations- och spridningskonsult, Randers Bibliotek
Utveckla ditt bibliotek på ett attraktivt sätt – få 40 % fler besökare
Peter Sahlin,VD & arkitekt, pS Arkitektur
Varmt välkommen på konferens!
Malin Carlsson
Projektledare
FRAMTIDENS BIBLIOTEK bokning@conductive.se 08-670 84 80
FRAMTIDENS BIBLIOTEK
ONSDAG 28 JANUARI 2015
09:00 Registrering med kaffe och smörgås
09:30 Projektledare Malin Carlsson, Conductive, hälsar välkommen
09:35 Moderatorerna Eric Haraldsson & Rebecca Borg,Växjö kommun, inleder konferensen
09:50 Framtidens skolbibliotek – hur ser det ut & vad krävs av dig?
• Biblioteket som pedagogisk plattform
• Hur skapar du rätt förutsättningar för att utveckla ditt skolbibliotek?
• Informationskompetens – effektiva arbetssätt för att lära och lära ut
• Informationssökningsprocessen & inlärning via digitala verktyg
Fredrik Ernerot
Ordförande, SkolbibliotekVäst
Skolbibliotekarie, Kannebäcksskolan
Göteborgs stad
10:40 Bensträckare med frukt
10:50 Utforma ditt bibliotek på ett attraktivt sätt – få 40 % fler besökare
• Arkitektur i lärande och kreativa miljöer – locka barn, unga, vuxna och äldre
• Effektiva och funktionella lösningar som stärker verksamheten
• Case: Lidköpings Stadsbibliotek – nya låntagare och fler aktiviteter
Peter Sahlin
VD & arkitekt
pS Arkitektur
11:40 Bensträckare
11:50 Så tacklar du som bibliotekarie införandet av 1:1 på skolan
• Så utvecklades verksamheten
• Så utvecklades bibliotekarierollen
• Konkreta tips för att utveckla din roll som skolbibliotekarie i det digitala biblioteket
Inga Andersson Hanna Carlsson
Gymnasiebibliotekarie IKT-pedagog
Jenny Nyströmsskolan AV-Media
Kalmarsunds gymnasieförbund Kalmar län
12:30 Lunch med bibliotekskollegor från hela Sverige
13:30 Läsfrämjande insatser på Randers Bibliotek
• Kreativa tillvägagångssätt för att locka barn i socialt utsatta familjer
• Så vill vi stärka läslusten och språkutvecklingen redan på förskolan
• Palles bokklubb & konkreta tips på läsfrämjande insatser för barn i alla åldrar
Jørgen Ledet
Barnbibliotekarie
Randers Bibliotek
14:10 Bensträckare
14:20 Så marknadsför du ditt bibliotek
• Stärkt uppmärksamhet på bibliotekets utbud & tjänster
• Så sammanför du information och kommunikation med marknadsföringsstrategierna
• Konkreta arbetsmetoder och verktyg för bättre effektivitet och kvalitet
Allan Malver
Kommunikations- och spridningskonsult
Randers Bibliotek
15:00 Eftermiddagskaffe
15:25 Utökat samarbete med lärare och andra intressenter
• Så utvecklar du ett bra samarbete med lärarna
• Framgångsrika metoder för att möta elever och besökare – IRL och på andra plattformer
• Satsa på det du brinner för och få med fler på tåget!
Peter Rydén
Gymnasiebibliotekarie
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn
16:05 Bensträckare
Skolledarens perspektiv!
16:15 Nutidens skolbibliotek för framtidens medborgare
• Vad har skolbiblioteket för syfte i nutidens och framtidens skola?
• Hur påverkar jag som skolledare skolbiblioteksutvecklingen på min skola?
• Hur påverkar skolbiblioteket mitt pedagogiska ledarskap?
Ewa-Lotta Carlsson
Rektor
Centrumskolan iVäxjö
16:50 Eric Haraldsson och Rebecca Borg sammanfattar dagen
17:00 Konferensens första dag avslutas
FRAMTIDENS BIBLIOTEK bokning@conductive.se 08-670 84 80
INSPIRATIONS-
FÖRELÄSNING
SPECIELLTINBJUDNA
Allan Malver har en fil.mag. i medievetenskap och var tidigare
anställd som redaktör för sociala medier på Bibzoom (Bibliotekens
digitala musiktjänst). Idag arbetar han med att utveckla och optimera
olika spridningsformer på Randers Bibliotek i Danmark. Han grundar
sitt arbete och sin föreläsning på arbetsmetoder och tidigare
erfarenhet inom journalistik, kommunikation och marknadsföring.
Centrumskolan
MEDIATEK & LÄRANDESTÖD
Besök vår hemsida
www.conductive.se
för erbjudanden om hotell
till förmånliga priser.
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även
lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms.Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista.
Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens.
Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se.
TID & PLATS
PRIS
Telefon
Bokningslinje 08-670 84 80
Hemsida
www.conductive.se
Mail
bokning@conductive.se
ANMÄLAN
TORSDAG 29 JANUARI 2015
Vireserverarossföreventuellaändringar.
Författaren bakom Bibblabellas blogg!
09:00 Så introducerar du sociala medier på ditt bibliotek och din skola
• Sociala medier som verktyg och förebyggande arbete
• Möjligheter och utmaningar med sociala medier och källkritik
• Effektivt samarbete mellan bibliotekarie, kurator och elevhälsan
• Så har jag fått möjligheten att utveckla min roll och tjänst som bibliotekarie
Isabella Johansson
Skolbibliotekarie
Mönsterås kommun
09:40 Förmiddagsfika
10:00 Uppföljnings- och utvärderingsperspektiv på bibliotek, digitalisering och lärande
• Så skapar du en långsiktigt hållbar utveckling
• Hur kan du säkra det du har?
• Vad är värt att utvärdera?
Angela Zetterlund
Lektor, Biblioteks- och informationsvetenskap
Linnéuniversitetet
11:00 Bensträckare
Bästa lättlästa bibliotek 2013!
11:10 Det lättlästa biblioteket – tillgängligt för alla
• Så har vi omvandlat de kulturpolitiska målen till strategiska verksamhetsplaner
• Biblioteket som det demokratiska öppna rummet
• Framgångsrika arbetssätt och aktiviteter för att möta olika målgrupper
Annelie Hermansson
Bibliotekarie
Värnamo kommun
11:50 Eric Haraldsson och Rebecca Borg sammanfattar dagarna
• Vad tar vi med oss från dessa dagar?
• Konkreta tips och lösningar
• Hur kan du omsätta detta till verklighet på ditt bibliotek?
12:15 Konferensen avslutas och deltagarna lämnar in sina utvärderingar.
12:15 Lunch för workshopens deltagare
13:15-16:15 Separat bokningsbar workshop
Utveckla ditt bibliotek för framtiden – innovation, lärande och kreativitet
Under ledning av Åke Westh, utvecklingskonsult
Konferenskod Con680
Konferens 28-29 januari 2015 Workshop 29 januari 2015
Birger Jarl Konferens, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm
T.o.m. 14 nov T.o.m. 19 dec Fr.o.m. 20 dec
Konferens 6 550 kr 6 950 kr 7 650 kr
Workshop 2 950 kr 3 550 kr 3 650 kr
FRAMTIDENS BIBLIOTEK bokning@conductive.se 08-670 84 80
DISKUSSION
Gå 3betala för 2!Ange koden Bibliotek3för2 vid bokning
WORKSHOP
Separat bokningsbar
FRAMTIDENS BIBLIOTEK
TORSDAG 29 JANUARI 2015
WORKSHOPEN LEDS AV
Som ett utmärkt avslut på konferensen får du på denna workshop en riktig inblick in i
framtiden. Idag lever vi i ett lärandesamhälle där alla har behovet av att ständigt lära sig
nytt eftersom kunskapsutvecklingen är så snabb.Tidigare stod bibliotekets samlingar i fokus
– nu är det biblioteksbesökaren och lärandet som är viktigast. Biblioteket fungerar då som en
allt viktigare mötesplats för att möta behovet av en accelererande kunskapstillväxt – en nod
i ett nätverk för informellt lärande – ett centrum för gränsöverskridande kunskapsmöten, där
olika kompetenser samverkar, dialoger uppstår och idéer växer fram. I den kunskapssökande
skolan utgör biblioteket en kärnfunktion och är en integrerad del av skolans totala lärmiljö.
Det fysiska biblioteket kräver därför en ökad prioritering och en förändrad miljö som är
nyskapande, utvecklande och utmanande.
På workshopen får du lära dig:
• Hur du utvecklar ditt bibliotek för att möta behoven 2020
• Hur du skapar en lärande miljö på ditt bibliotek
• Digitaliseringens plats i framtidens biblioteksrum
• Hur du skapar miljöer för relationsskapande, kreativitet, lärande och digital bildning
• Hur du skapar ett bibliotek med hög attraktionskraft
Därför bör du gå på workshopen:
Nyttan med att avsluta konferensen med denna workshop är att du får verktyg som du kan
applicera på din egen verksamhet. Dessutom får du möjlighet att i en mindre grupp arbeta
med frågor som har dykt upp under konferensen eller som du brottas med regelbundet i din
egen verksamhet.
TORSDAG 29 JANUARI KL. 13:15-16:15
Utveckla ditt bibliotek för framtiden
– innovation, lärande och kreativitet
ÅkeWesth arbetar som konsult inom utbildning och kulturstrategiska frågor
och har lång erfarenhet från att skapa lärande miljöer både i skolan och andra
offentliga miljöer. Åke hade stor delaktighet i utvecklandet av Lidköpings nya
bibliotek och är en efterfrågad föreläsare och utredare.
FRAMTIDENS BIBLIOTEK bokning@conductive.se 08-670 84 80
B
Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
FRAMTIDENS BIBLIOTEK
inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015
SÅ ÖVERTYGAR DU DIN CHEF ATT FÅ GÅ:
WORKSHOP
© Copyright AB Conductive.
Detta material är författat och producerat av AB
Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av
AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen
1960:729.
VÅRA TALARE
FÖLJ OSS PÅ
Växjö kommun
Eric Haraldsson
Rebecca Borg
pS Arkitektur
Peter Sahlin
Linnéuniversitetet
Angela Zetterlund
Randers bibliotek
Allan Malver
Jørgen Ledet
Skolbibliotek Väst
Fredrik Ernerot
Värnamo kommun
Annelie Hermansson
Centrumskolan
Ewa-Lotta Carlsson
Mönsterås kommun
Isabella Johansson
Tingsholmsgymnasiet
Peter Rydén
Jenny Nyströmsskolan
Inga Andersson
AV-Media
Hanna Carlsson
• Trendspaning för att möta framtidens utmaningar &
besökare
• Forum för bibliotekarier och bibliotekschefer
• Ökat besökarantal – så gör du
• Utveckla dig i din yrkesroll
Utveckla ditt bibliotek för framtiden
– innovation, kreativitet och lärande
För att ditt bibliotek ska vara attraktivt att besöka och
nyttja för kommande generationer måste du forma
framtidens miljö och arbetsplats för lärande samt som
mötesplats. På den här workshopen får du tydliga verktyg
och konkreta lösningar som du kan applicera direkt på din
verksamhet.
Under ledning av ÅkeWesth, utvecklingskonsult
Con680
Gilla vår Facebook-sida:
Framtidens Bibliotek och
börja nätverka direkt
Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar.
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa
konferenser och utbildningar.Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang?
Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se.
Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Recommended

School Libraries Work!
School Libraries Work!School Libraries Work!
School Libraries Work!Anne Hederén
 
Skolbibliotek 2012
Skolbibliotek 2012Skolbibliotek 2012
Skolbibliotek 2012ngbib
 
Kub larseminarium ett
Kub larseminarium ettKub larseminarium ett
Kub larseminarium ettAnna Rutquist
 
Studiebesök höganäs
Studiebesök  höganäsStudiebesök  höganäs
Studiebesök höganäsAnders Erenius
 
GröNa SkolgåRdar Pp UppstartsmöTe
GröNa SkolgåRdar Pp UppstartsmöTeGröNa SkolgåRdar Pp UppstartsmöTe
GröNa SkolgåRdar Pp UppstartsmöTeemmapalsson
 
Digisam interoperabilitet - lärresurer
Digisam interoperabilitet - lärresurerDigisam interoperabilitet - lärresurer
Digisam interoperabilitet - lärresurerLars Lundqvist
 
Skolwebbinarium #11 Göra lärresurser mer användbara
Skolwebbinarium #11 Göra lärresurser mer användbaraSkolwebbinarium #11 Göra lärresurser mer användbara
Skolwebbinarium #11 Göra lärresurser mer användbaraLars Lundqvist
 

More Related Content

Similar to FRAMTIDENS BIBLIOTEK - program

Oppdatert program for Tr*ffpunkt Mikromarc Gøteborg 2014
Oppdatert program for Tr*ffpunkt Mikromarc Gøteborg 2014Oppdatert program for Tr*ffpunkt Mikromarc Gøteborg 2014
Oppdatert program for Tr*ffpunkt Mikromarc Gøteborg 2014vkp1970
 
Referensverktyg Danderyd
Referensverktyg DanderydReferensverktyg Danderyd
Referensverktyg DanderydHanna Johansson
 
Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...
Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...
Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...maudh
 
Brukarinvolvering 8 nov
Brukarinvolvering 8 novBrukarinvolvering 8 nov
Brukarinvolvering 8 novAnna Åkerberg
 
Skolstart 2014 15
Skolstart 2014 15Skolstart 2014 15
Skolstart 2014 15vivecadahl
 
GröNa SkolgåRdar Pp UppstartsmöTe
GröNa SkolgåRdar Pp UppstartsmöTeGröNa SkolgåRdar Pp UppstartsmöTe
GröNa SkolgåRdar Pp UppstartsmöTeemmapalsson
 
Behåll och rekrytera rätt pedagoger
Behåll och rekrytera rätt pedagogerBehåll och rekrytera rätt pedagoger
Behåll och rekrytera rätt pedagogerLouise Olheden
 
BibblanSvarar & Delning - Norrtälje
BibblanSvarar & Delning - NorrtäljeBibblanSvarar & Delning - Norrtälje
BibblanSvarar & Delning - NorrtäljeHanna Johansson
 
Sollentuna bibliotek om bredvidperspektivet 8 sept 2010 i Halmstad
Sollentuna bibliotek om bredvidperspektivet 8 sept 2010 i HalmstadSollentuna bibliotek om bredvidperspektivet 8 sept 2010 i Halmstad
Sollentuna bibliotek om bredvidperspektivet 8 sept 2010 i HalmstadAnetteEliasson
 
Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014
Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014
Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014Buskerud fylkesbibliotek
 
Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10
Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10
Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10Pia Malmberg-Kronvall
 
Nätverksmöte - Karlstad 7/3 2007
Nätverksmöte - Karlstad 7/3 2007Nätverksmöte - Karlstad 7/3 2007
Nätverksmöte - Karlstad 7/3 2007Åke Nygren
 
Tr*ffpunkt Mikromarc 2014 - Invitasjon og program (svensk)
Tr*ffpunkt Mikromarc 2014 - Invitasjon og program (svensk)Tr*ffpunkt Mikromarc 2014 - Invitasjon og program (svensk)
Tr*ffpunkt Mikromarc 2014 - Invitasjon og program (svensk)vkp1970
 
Skolbibliotek Omvärldsspan 12-03-12
Skolbibliotek Omvärldsspan 12-03-12Skolbibliotek Omvärldsspan 12-03-12
Skolbibliotek Omvärldsspan 12-03-12Anne Hederén
 
Projekt Synliggör bibl träff 090420
Projekt Synliggör bibl träff 090420Projekt Synliggör bibl träff 090420
Projekt Synliggör bibl träff 090420AnetteEliasson
 
Jakten på framtidens skolbibliotek- hur gick det sen?
Jakten på framtidens skolbibliotek- hur gick det sen?Jakten på framtidens skolbibliotek- hur gick det sen?
Jakten på framtidens skolbibliotek- hur gick det sen?Cecilia Bengtsson
 

Similar to FRAMTIDENS BIBLIOTEK - program (20)

Oppdatert program for Tr*ffpunkt Mikromarc Gøteborg 2014
Oppdatert program for Tr*ffpunkt Mikromarc Gøteborg 2014Oppdatert program for Tr*ffpunkt Mikromarc Gøteborg 2014
Oppdatert program for Tr*ffpunkt Mikromarc Gøteborg 2014
 
Litteraturhusen Joensuu 2012
Litteraturhusen Joensuu 2012Litteraturhusen Joensuu 2012
Litteraturhusen Joensuu 2012
 
Stockholm 091127
Stockholm 091127Stockholm 091127
Stockholm 091127
 
Referensverktyg Danderyd
Referensverktyg DanderydReferensverktyg Danderyd
Referensverktyg Danderyd
 
Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...
Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...
Skolporten 2013: Biblioteket i skolan - samarbete inåt och utåt för elevernas...
 
Träff 2 powerpoint 1
Träff 2  powerpoint 1Träff 2  powerpoint 1
Träff 2 powerpoint 1
 
Brukarinvolvering 8 nov
Brukarinvolvering 8 novBrukarinvolvering 8 nov
Brukarinvolvering 8 nov
 
Skolstart 2014 15
Skolstart 2014 15Skolstart 2014 15
Skolstart 2014 15
 
Framtidens lärande
Framtidens lärandeFramtidens lärande
Framtidens lärande
 
GröNa SkolgåRdar Pp UppstartsmöTe
GröNa SkolgåRdar Pp UppstartsmöTeGröNa SkolgåRdar Pp UppstartsmöTe
GröNa SkolgåRdar Pp UppstartsmöTe
 
Behåll och rekrytera rätt pedagoger
Behåll och rekrytera rätt pedagogerBehåll och rekrytera rätt pedagoger
Behåll och rekrytera rätt pedagoger
 
BibblanSvarar & Delning - Norrtälje
BibblanSvarar & Delning - NorrtäljeBibblanSvarar & Delning - Norrtälje
BibblanSvarar & Delning - Norrtälje
 
Sollentuna bibliotek om bredvidperspektivet 8 sept 2010 i Halmstad
Sollentuna bibliotek om bredvidperspektivet 8 sept 2010 i HalmstadSollentuna bibliotek om bredvidperspektivet 8 sept 2010 i Halmstad
Sollentuna bibliotek om bredvidperspektivet 8 sept 2010 i Halmstad
 
Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014
Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014
Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014
 
Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10
Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10
Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10
 
Nätverksmöte - Karlstad 7/3 2007
Nätverksmöte - Karlstad 7/3 2007Nätverksmöte - Karlstad 7/3 2007
Nätverksmöte - Karlstad 7/3 2007
 
Tr*ffpunkt Mikromarc 2014 - Invitasjon og program (svensk)
Tr*ffpunkt Mikromarc 2014 - Invitasjon og program (svensk)Tr*ffpunkt Mikromarc 2014 - Invitasjon og program (svensk)
Tr*ffpunkt Mikromarc 2014 - Invitasjon og program (svensk)
 
Skolbibliotek Omvärldsspan 12-03-12
Skolbibliotek Omvärldsspan 12-03-12Skolbibliotek Omvärldsspan 12-03-12
Skolbibliotek Omvärldsspan 12-03-12
 
Projekt Synliggör bibl träff 090420
Projekt Synliggör bibl träff 090420Projekt Synliggör bibl träff 090420
Projekt Synliggör bibl träff 090420
 
Jakten på framtidens skolbibliotek- hur gick det sen?
Jakten på framtidens skolbibliotek- hur gick det sen?Jakten på framtidens skolbibliotek- hur gick det sen?
Jakten på framtidens skolbibliotek- hur gick det sen?
 

FRAMTIDENS BIBLIOTEK - program

 • 1. FRAMTIDENS BIBLIOTEK inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER VÅRA TALARE PRAKTIKFALL FRÅN WORKSHOP Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare pS Arkitektur Peter Sahlin VD & arkitekt Linnéuniversitetet Angela Zetterlund Lektor Randers bibliotek Allan Malver Kommunikations- och spridningskonsult Jørgen Ledet Barnbibliotekarie Skolbibliotek Väst Fredrik Ernerot Ordförande & skolbibliotekarie Värnamo kommun Annelie Hermansson Bibliotekarie Centrumskolan Ewa-Lotta Carlsson Rektor Mönsterås kommun Isabella Johansson Skolbibliotekarie Tingsholmsgymnasiet Peter Rydén Gymnasiebibliotekarie Jenny Nyströmsskolan Inga Andersson Gymnasiebibliotekarie AV-Media Hanna Carlsson IKT-pedagog Utveckla ditt bibliotek för framtiden – innovation, lärande och kreativitet ÅkeWesth, utvecklingskonsult Så skapar du ett levande bibliotek • Läsfrämjande insatser för barn i alla åldrar • Innovativ mötesplats – locka fler besökare • Informationssökning & källkritik KREATIVITET – U TVE CK LI N G – LÄRAN DE Bibliotekets roll & funktion i framtiden Centrumskolan MEDIATEK & LÄRANDESTÖD
 • 2. FRAMTIDENS BIBLIOTEK Stockholm den 28-29 januari 2015 Skapa framtidens bibliotek redan idag! Nu har det återigen blivit dags för den årliga konferensen Framtidens Bibliotek och vi hälsar nya och gamla besökare hjärtligt välkomna! I det fullspäckade programmet finns det höjdpunkter för både skolbibliotek och folkbibliotek och du får konkreta lösningar för framtidens utmaningar. Har du de rätta verktygen för att utveckla ett attraktivt bibliotek? På den här konferensen får du värdefulla tips på hur du kan öka besöksantalen, möta nya målgrupper och hur du skapar ett levande bibliotek. Nytt för i år är även våra moderatorer Eric Haraldsson och Rebecca Borg som kommer att leda oss igenom dessa spännande dagar. PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: • Så väcker du läslusten hos barn i alla åldrar • Utveckla ditt bibliotek för framtidens besökare • Effektivt samarbete med lärare och andra intressenter • Utmaningar och möjligheter i det digitala biblioteket DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Framtidens skolbibliotek – hur ser det ut & vad krävs av dig? Fredrik Ernerot, ordförande i SkolbibliotekVäst & skolbibliotekarie på Kannebäcksskolan, Göteborgs stad Så marknadsför du ditt bibliotek Allan Malver, kommunikations- och spridningskonsult, Randers Bibliotek Utveckla ditt bibliotek på ett attraktivt sätt – få 40 % fler besökare Peter Sahlin,VD & arkitekt, pS Arkitektur Varmt välkommen på konferens! Malin Carlsson Projektledare FRAMTIDENS BIBLIOTEK bokning@conductive.se 08-670 84 80
 • 3. FRAMTIDENS BIBLIOTEK ONSDAG 28 JANUARI 2015 09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Malin Carlsson, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Moderatorerna Eric Haraldsson & Rebecca Borg,Växjö kommun, inleder konferensen 09:50 Framtidens skolbibliotek – hur ser det ut & vad krävs av dig? • Biblioteket som pedagogisk plattform • Hur skapar du rätt förutsättningar för att utveckla ditt skolbibliotek? • Informationskompetens – effektiva arbetssätt för att lära och lära ut • Informationssökningsprocessen & inlärning via digitala verktyg Fredrik Ernerot Ordförande, SkolbibliotekVäst Skolbibliotekarie, Kannebäcksskolan Göteborgs stad 10:40 Bensträckare med frukt 10:50 Utforma ditt bibliotek på ett attraktivt sätt – få 40 % fler besökare • Arkitektur i lärande och kreativa miljöer – locka barn, unga, vuxna och äldre • Effektiva och funktionella lösningar som stärker verksamheten • Case: Lidköpings Stadsbibliotek – nya låntagare och fler aktiviteter Peter Sahlin VD & arkitekt pS Arkitektur 11:40 Bensträckare 11:50 Så tacklar du som bibliotekarie införandet av 1:1 på skolan • Så utvecklades verksamheten • Så utvecklades bibliotekarierollen • Konkreta tips för att utveckla din roll som skolbibliotekarie i det digitala biblioteket Inga Andersson Hanna Carlsson Gymnasiebibliotekarie IKT-pedagog Jenny Nyströmsskolan AV-Media Kalmarsunds gymnasieförbund Kalmar län 12:30 Lunch med bibliotekskollegor från hela Sverige 13:30 Läsfrämjande insatser på Randers Bibliotek • Kreativa tillvägagångssätt för att locka barn i socialt utsatta familjer • Så vill vi stärka läslusten och språkutvecklingen redan på förskolan • Palles bokklubb & konkreta tips på läsfrämjande insatser för barn i alla åldrar Jørgen Ledet Barnbibliotekarie Randers Bibliotek 14:10 Bensträckare 14:20 Så marknadsför du ditt bibliotek • Stärkt uppmärksamhet på bibliotekets utbud & tjänster • Så sammanför du information och kommunikation med marknadsföringsstrategierna • Konkreta arbetsmetoder och verktyg för bättre effektivitet och kvalitet Allan Malver Kommunikations- och spridningskonsult Randers Bibliotek 15:00 Eftermiddagskaffe 15:25 Utökat samarbete med lärare och andra intressenter • Så utvecklar du ett bra samarbete med lärarna • Framgångsrika metoder för att möta elever och besökare – IRL och på andra plattformer • Satsa på det du brinner för och få med fler på tåget! Peter Rydén Gymnasiebibliotekarie Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn 16:05 Bensträckare Skolledarens perspektiv! 16:15 Nutidens skolbibliotek för framtidens medborgare • Vad har skolbiblioteket för syfte i nutidens och framtidens skola? • Hur påverkar jag som skolledare skolbiblioteksutvecklingen på min skola? • Hur påverkar skolbiblioteket mitt pedagogiska ledarskap? Ewa-Lotta Carlsson Rektor Centrumskolan iVäxjö 16:50 Eric Haraldsson och Rebecca Borg sammanfattar dagen 17:00 Konferensens första dag avslutas FRAMTIDENS BIBLIOTEK bokning@conductive.se 08-670 84 80 INSPIRATIONS- FÖRELÄSNING SPECIELLTINBJUDNA Allan Malver har en fil.mag. i medievetenskap och var tidigare anställd som redaktör för sociala medier på Bibzoom (Bibliotekens digitala musiktjänst). Idag arbetar han med att utveckla och optimera olika spridningsformer på Randers Bibliotek i Danmark. Han grundar sitt arbete och sin föreläsning på arbetsmetoder och tidigare erfarenhet inom journalistik, kommunikation och marknadsföring. Centrumskolan MEDIATEK & LÄRANDESTÖD
 • 4. Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms.Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se. TID & PLATS PRIS Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Hemsida www.conductive.se Mail bokning@conductive.se ANMÄLAN TORSDAG 29 JANUARI 2015 Vireserverarossföreventuellaändringar. Författaren bakom Bibblabellas blogg! 09:00 Så introducerar du sociala medier på ditt bibliotek och din skola • Sociala medier som verktyg och förebyggande arbete • Möjligheter och utmaningar med sociala medier och källkritik • Effektivt samarbete mellan bibliotekarie, kurator och elevhälsan • Så har jag fått möjligheten att utveckla min roll och tjänst som bibliotekarie Isabella Johansson Skolbibliotekarie Mönsterås kommun 09:40 Förmiddagsfika 10:00 Uppföljnings- och utvärderingsperspektiv på bibliotek, digitalisering och lärande • Så skapar du en långsiktigt hållbar utveckling • Hur kan du säkra det du har? • Vad är värt att utvärdera? Angela Zetterlund Lektor, Biblioteks- och informationsvetenskap Linnéuniversitetet 11:00 Bensträckare Bästa lättlästa bibliotek 2013! 11:10 Det lättlästa biblioteket – tillgängligt för alla • Så har vi omvandlat de kulturpolitiska målen till strategiska verksamhetsplaner • Biblioteket som det demokratiska öppna rummet • Framgångsrika arbetssätt och aktiviteter för att möta olika målgrupper Annelie Hermansson Bibliotekarie Värnamo kommun 11:50 Eric Haraldsson och Rebecca Borg sammanfattar dagarna • Vad tar vi med oss från dessa dagar? • Konkreta tips och lösningar • Hur kan du omsätta detta till verklighet på ditt bibliotek? 12:15 Konferensen avslutas och deltagarna lämnar in sina utvärderingar. 12:15 Lunch för workshopens deltagare 13:15-16:15 Separat bokningsbar workshop Utveckla ditt bibliotek för framtiden – innovation, lärande och kreativitet Under ledning av Åke Westh, utvecklingskonsult Konferenskod Con680 Konferens 28-29 januari 2015 Workshop 29 januari 2015 Birger Jarl Konferens, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm T.o.m. 14 nov T.o.m. 19 dec Fr.o.m. 20 dec Konferens 6 550 kr 6 950 kr 7 650 kr Workshop 2 950 kr 3 550 kr 3 650 kr FRAMTIDENS BIBLIOTEK bokning@conductive.se 08-670 84 80 DISKUSSION Gå 3betala för 2!Ange koden Bibliotek3för2 vid bokning
 • 5. WORKSHOP Separat bokningsbar FRAMTIDENS BIBLIOTEK TORSDAG 29 JANUARI 2015 WORKSHOPEN LEDS AV Som ett utmärkt avslut på konferensen får du på denna workshop en riktig inblick in i framtiden. Idag lever vi i ett lärandesamhälle där alla har behovet av att ständigt lära sig nytt eftersom kunskapsutvecklingen är så snabb.Tidigare stod bibliotekets samlingar i fokus – nu är det biblioteksbesökaren och lärandet som är viktigast. Biblioteket fungerar då som en allt viktigare mötesplats för att möta behovet av en accelererande kunskapstillväxt – en nod i ett nätverk för informellt lärande – ett centrum för gränsöverskridande kunskapsmöten, där olika kompetenser samverkar, dialoger uppstår och idéer växer fram. I den kunskapssökande skolan utgör biblioteket en kärnfunktion och är en integrerad del av skolans totala lärmiljö. Det fysiska biblioteket kräver därför en ökad prioritering och en förändrad miljö som är nyskapande, utvecklande och utmanande. På workshopen får du lära dig: • Hur du utvecklar ditt bibliotek för att möta behoven 2020 • Hur du skapar en lärande miljö på ditt bibliotek • Digitaliseringens plats i framtidens biblioteksrum • Hur du skapar miljöer för relationsskapande, kreativitet, lärande och digital bildning • Hur du skapar ett bibliotek med hög attraktionskraft Därför bör du gå på workshopen: Nyttan med att avsluta konferensen med denna workshop är att du får verktyg som du kan applicera på din egen verksamhet. Dessutom får du möjlighet att i en mindre grupp arbeta med frågor som har dykt upp under konferensen eller som du brottas med regelbundet i din egen verksamhet. TORSDAG 29 JANUARI KL. 13:15-16:15 Utveckla ditt bibliotek för framtiden – innovation, lärande och kreativitet ÅkeWesth arbetar som konsult inom utbildning och kulturstrategiska frågor och har lång erfarenhet från att skapa lärande miljöer både i skolan och andra offentliga miljöer. Åke hade stor delaktighet i utvecklandet av Lidköpings nya bibliotek och är en efterfrågad föreläsare och utredare. FRAMTIDENS BIBLIOTEK bokning@conductive.se 08-670 84 80
 • 6. B Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. FRAMTIDENS BIBLIOTEK inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 SÅ ÖVERTYGAR DU DIN CHEF ATT FÅ GÅ: WORKSHOP © Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. VÅRA TALARE FÖLJ OSS PÅ Växjö kommun Eric Haraldsson Rebecca Borg pS Arkitektur Peter Sahlin Linnéuniversitetet Angela Zetterlund Randers bibliotek Allan Malver Jørgen Ledet Skolbibliotek Väst Fredrik Ernerot Värnamo kommun Annelie Hermansson Centrumskolan Ewa-Lotta Carlsson Mönsterås kommun Isabella Johansson Tingsholmsgymnasiet Peter Rydén Jenny Nyströmsskolan Inga Andersson AV-Media Hanna Carlsson • Trendspaning för att möta framtidens utmaningar & besökare • Forum för bibliotekarier och bibliotekschefer • Ökat besökarantal – så gör du • Utveckla dig i din yrkesroll Utveckla ditt bibliotek för framtiden – innovation, kreativitet och lärande För att ditt bibliotek ska vara attraktivt att besöka och nyttja för kommande generationer måste du forma framtidens miljö och arbetsplats för lärande samt som mötesplats. På den här workshopen får du tydliga verktyg och konkreta lösningar som du kan applicera direkt på din verksamhet. Under ledning av ÅkeWesth, utvecklingskonsult Con680 Gilla vår Facebook-sida: Framtidens Bibliotek och börja nätverka direkt Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.