Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brukarinvolvering 8 nov

334 views

Published on

Presentation till kompetensseminarium om brukarinvolvering, anordnat av Bibliotek, bildning och media i Region Skåne

Published in: Education
 • Be the first to comment

Brukarinvolvering 8 nov

 1. 1. Delaktighet, dialog och brukarinvolvering - från idé till praktik på bibliotek. 09.30 – 09.45 Presentation och dagens upplägg 09.45 - 10.20 Brukarinvolvering - Solen 10.20 – 10.30 Paus 10.30 – 11.30 Brukarinvolvering: idé och praktik 11.30 – 11.45 Gemensam reflektion Linda Johansson Anna Åkerberg
 2. 2. BRUKARINVOLVERING –nu ska vi övaSOLEN
 3. 3. UNLEASH THE USERS!http://www.youtube.com/watch?v=9KsFrkxjtj8
 4. 4. VARFÖR BRUKARINVOLVERING?• Bibliotek spelar roll och är en del av samhället• Definiera och undersöka vad vi ska och vad vi kan vara• Relevanta tjänster• Stöd för utveckling och förmedling av tjänsterna• Relationer
 5. 5. VIKTIGT• Genuin vilja att utgå ifrån medborgarnas behov• Att chefer och personal är ense om vad vi bestämmer själva och vad vi bjuder in till• Att det finns tid att möta brukarna och att diskutera och använda resultaten• Att chefer och personal har kunskap om bra metoder
 6. 6. METODER• Brukardriven organisering• Brukarobservationer• Ambassadörer• Överraska brukarna!• Webbengagemang• Brukarna som medproducenter
 7. 7. DELAKTIGHETSSPEKTRAVad är delaktighet?
 8. 8. Ladder of Citizen ParticipationModellen har utvecklats av statsvetaren Sherry Arnstein
 9. 9. ATT TÄNKA PÅ• Tydligt syfte – vad vill vi uppnå?• Hur ska resultatet användas?• Form av delaktighet?• Ramar – vad är möjligt?
 10. 10. SYFTESyftet är att knyta utvecklingen av Stadsbibliotekettill malmöbornas behov och förutsättningar och tillsamhällsutvecklingen i stort och att finna formeroch hitta metoder och verktyg för kontinuerligdialog med malmöborna.
 11. 11. EFFEKTMÅL• Fler malmöbor använder våra tjänster.• Fler malmöbor ser Stadsbiblioteket som en resurs och upplever tjänster, medier och programverksamhet relevant.• Stadsbiblioteket har en kontinuerlig dialog med malmöborna.• Stadsbibliotekets strategi svarar väl mot malmöbornas behov och önskemål.• Stadsbiblioteket använder olika metoder för brukarinvolvering på ett systematiskt och medvetet sätt.• Stadsbibliotekets personal ser malmöborna som en resurs.
 12. 12. FYRA PROJEKTOMRÅDEN• kartläggning av vad som görs på biblioteket idag• skapande av rutiner och arbetsformer för brukarinvolvering på Stadsbiblioteket• förankring av projektet hos personalen• utförande av utåtriktade dialog- och medskapandeprocesser
 13. 13. FEM STRATEGISKA OMRÅDEN• Stadsbiblioteket som fysisk plats• Det mångspråkiga, relationella biblioteket• Medier och samlingar, fysiskt och digitalt• Barnens Darling Library• Digital delaktighet
 14. 14. BALAGAN
 15. 15. BALAGAN•Mellanheden och Möllevången. Totalt80 barn från åk 4-6. 3 workshops•Workshop 1 – inspiration Lära Känna•Workshop 2 – Atmosfär, känsla, formoch material•Workshop 3 – Vernissage av barnensalster från workshop 1 och 2
 16. 16. BALAGAN•Open Office i rummet•En helt transparant process•Statistiskt/demografisktunderlag om målgruppen
 17. 17. BALAGANFramgångsfaktorer:-En öppenhet i processen-Barnen kom in i processen innanideerna tagit form-Öppna frågor –börja utanförBiblioteket-Strukturerad och välplaneradprocess-http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/klattra-pa-bokhyllan
 18. 18. DELAKTIGHETSSPEKTRAJobba gärna internt medDialog!Garaget ochStadsbiblioteket
 19. 19. GRUPPDISKUSSION-ALLMÄNNA REFLEKTIONER,TANKAR OCH FRÅGOR?
 20. 20. VAD TYCKTE NI?

×