SlideShare a Scribd company logo

Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)

zoran

1 of 107
Download to read offline
£1 0
K5
V
7.
7
7>
/
X7^4.
/
/
I
7 1
I
US?
a
tL
:%
i.
»w<
0
.
S?
o »7
r-
<r^.
LJ
/O
L? J7
>
/
/
CVU-A
BAD RIVER
BIBLIOTEKA A L M A N A H
-
^-
f»
rniin
iff
S>f'
> S
?N-
rf--^
*»!
:VK
*
X-
^ f
mn^
%r^
: c
■tI;T
I1
'tc.
/ —
/
'1 -c
>»
."t "VIN-
V r/
a
I
MM
.f.
r
V-
^ 'iHVS
7
r-
BAD RIVER
1997.
Crtez:
Capitanio
Tekst:
Boselli
Preklop:
Quaresma
Nc
y
lis
V
1
)
'A
i
7?
/
/
m
L
BHD WVEZ
&
WA
r
M,
%&Sm~
■" j
>v»
iwmn
i-
V OT
'V
•-^Sis
r.T.v^-
Jte. r'^wr
eW
rs
- TLi*
mC r -
: :i'. A'ZK^^
/Z
/:
A
"fi
•r
.v-!
si?
¥a
m
*'■.
w
is
y
;
i'
■V
v ^>5 C
3
Teksas SIERRA
- ^
A^4/7£ve4
M
s ^
• -■
DA, NAJLAJEPSI
PASTUH NIA CIJELOa
SIERRA MADERI... IMA
KRDO OD DVAOESET
I PET PREKRASISIIH
V KOBILA.' ^
(MAIMaU-
§IO MAS
, ae/ ^
ON JE
OfVLJAK/
h
r
*
■-
et
✓ -
;
?:;
i^- '■;
a s
r
S<5
V
w
VW *^v-
/
^2;-
■iy
-
3
■iv
m
NEMoeude/ imalaz/mo se niz vobtar /" ©ovor/$ o
U ODNOSU fMA NiaEGA... AU VRLO JB / NJEMU XAO DA
MUDAR. ZNA DA POSTOJB SAMO DVA POSJBOUJE UJUOSKU
Ol ITA -7A 1-71 A-7 IT f->/OI IMC DA -TC ^ "A INTBU&ENCIJU
ON JE SAMO
ilVOTINJA.'
PUTA ZA IZLAZ /Z OOUNE, PA JE
STALNO NA OPREZU. .Si
I.J
*y' '"ZVlk
>#j (
i
rw ^ ^
' ^ -.Mi
ii <Cv
e. L ik
'WH1
/'"
DOBRO
/ POSl—AO SAM
NEKOUKO LJUDI
PREMA DRUGOM
IZL-AZU /Z TJESNACA.
SENOR LUKE...
POTJERAT 6E IH PRE-
MA NAJU2EM DUELU
PROLAZA KOJE6
V SMO PREGRA-
l£. DILI! ^
KAD KRENIMO
ONDA!
KREdEMO
AKCIJUP
'W,
B
•r-i. W"
1^ c_
4
AWJ
k
y
V
A'
IRIH
STIZU!
SPREMITE SE
SKRENUTI IH
U OBOR/
<W
)
p _
>---
1
//f
r
>
4
-(
K:
»
-v/
v,V.
jf r^ ^
-^if ,^ii
'"' vtHttf
^£5^]
'-voa
y^
Mi
I^J^I
K
5
A
HBJ
IS
&DJB SI Tl
KRENUOP
K>- ,<v
*
«- A
ig,
.-• <*
P
—
s.>
7A
>■ .■
_4i
sPC
sA
PAZfTE/
/
r3
.**"
/ /
v:
.
6.-
A
-,
'x' h
/
.
1
S i
y>V7
/.
W x</'.
aUANE/
SJ
V
AHMr
1
a:
b^-f
f^t> Ah
UHVATILJ SMO
DESET KOB/LA...
...AU C/VLJAK JE U TRENU
SHVAT/O SITUACIJU I PREUZEO
NADZOR NAP KRPOM... SKORO
JE IZSAZIO JUANA, KOJI SE
• SPAS/O PUKIM CUPOM/... .
KAKO
JE PROSLO,
CARLOSEP
J
I
WVi-
M S.
: v
aWah-
-nv
3P
yA ll, ■kjj
A?
it:
ri
j/'W&J
^11
BOLJE DA GA OSTAVIMO NA SLOBODI... TAKO )
<5E OPET MOd/ OPLODIT/ SVOJE KOBILE! /
A, UOSTALOM, NESREdA JE ULOVITI~-~
— cpnogpastuha/ ^ ©lupost;/
/ —' ^ / Zeum c/jelo
TAJ St
PASTUH SAD
PONASA KAO
OPSJEDNUT/
SE
NUE MU
MOSUdE PRI NJESOVO KRDO
I NJE&A/
BUZITI
->•
£
I
v
r:
/
U TOM
SLUZAJU, LO§E
PO NJE©A/...
A Ml dEMO
UZETI SAMO
UPOTRUEBIT dU TEHN/KU
"CREASINGA"...' METKOM
dU GA OKRZNUTI PO
KRALJEiNICI, BUZU
6LAVE... TO dE GA OMA-
MITI DOVOUNO DUGO DA
dEMO imat; vremena,
UHVATITI GA! /
CENT/ME-
TAR PRENI—
SKO... I UB/T
dETE GA/
KOBILE!
V
mil
U
<f^'
N
OKRZNUCBi
O&REBOT/hJA
Oil
7
VRAOU/
K
h 4
^E.
kts=r
V
//^
o Aa;
r//7' v
W/friJkk
/
i COJ
i/>e4<9
^«E?t7/
Vx
rc ^/c.^ " ■
<S>4
ENO <iu
JA GA
GORE/ SRED/T/
% SH"
a*
3^"'
V

'/
■tfg
■."/
NIs.
,4 %
|K
wd
i
& V«
sran;, valense/ iu
TVOaA K02A NEde VRIJEDITI
SUPUE© NOVd/dA/... POZNAJEM
COVJBKA
ONO©
J-
rd? iTE TEX
MILLER/
WMA/'-
M'i'I/I vt
^ VCMT/-
m'/
r
s-
if.i
,<)/
f/:
v/'w
^5
8
HOL-A,
CARLOSE/
OU£ TAL,
rex
WILLER
RENDZER
REIMD2ER
IU NE, TKO
MU 3E DAO
ZA PRAVO...
AM/COr
*
HOLA
m
TEX
□
/!! N
r
i
V
SAM SAM SI DAO ZA
PRAVO HOMBRE NE 4*
SVIDAaU Ml SE TVOJE
r
MESARSKE METODE'
s
* PROKLETSTVO
i/
MOGU STE ME
UBITI
r
A
tk *%■ V
4*W:
m
mt
'*4".
tj
I*
vS
iM
Lu
NEMOQUCE/ AU T/
S). PAK, VRUO LAKO
MOGAO UBITI ONOS
PASTUHA/... A TO
BI VEd BILA PRAVA
^ Steta/... ^
...BUDUCI DA
IH NEMA BA§
MNOSO POPUT
NJEQA/
hr
— .CN
/
y
m
nr-
/ _T^ ---<
1»
iW
9
)D1 DO VRA©A,
STARIZ Tl I PROKLETI
VAQUEROSI MO©A
<X OCA VJERU3ETE
A KAKO STE
SPOSOBN//...
USKORO
NEde B/TI Ml
N3EGA!
ft
&
■*
NE, SENOR
LUKE!
OPASMO CE/
//y
i
r
■.7/7^■
m
'/S/j
cu
SAD VAM P
A OA U
U&NITI
POKAZATI
•i'l STO SAA/1 STANJU
yCAHH 1
v
V
>v
*» . > V A
X-.
//
j
K
Qv
V,S!
C,
T -
MR
''ii
m
»V /
M02DA, TEX/ AU TO JE S/N
STAROG LANCEA STODDAROA
MOGA SAZDE/
A Tl GA PUSTI
NEKA TO I UilNl!
OVOM MLAD/dU
TREBA LBKCIJA!
POLOMIT
6E KOSTI!
^ HMM...
A Tl MU TRE-
BA§ IZIGRAVATI
DADILJUP...
NIMALO Tl NE
X ZAVIDIM! S
&
i
Iff
•s
Si
>; w
10
HllHiii
HEJ/ AU
§TO.. .r*.
HAJCE
PROKLET
NICE/ ULAZ! V
OBOR/
U ' rtU
E£
/
>)
s
V-«M
in o
V
yt./i/.
//
PRO
KLET-
STVO/
m AN
* * +
i
i'(.
<-3
5E

V^i
' <S^
M
11
I
1
(M
■ :
m
i
94 V
Tl<
V>
e
e* <^N-X'
Cast
SVAKA
CEMO
TEX/ Ml
<1 PREUZETI!
©A
y
r
■'/
c
V'
hX
V,
y:
-^K
4
■x
OVO PRIMJENJUJEM SAMO U oiLO
o^'^' o^mA
^'-, J MAJSTORSXO
MA/^DA JE PO^UDPO^ZUJ, K
0Na
/ BACANJE, TEX/
PrVLJAK
NIJE N/MALO
POVRIJEE'EN/
JE MOGAO POLOMITI
.a. NOSE/
,■ ?)
o.o
J
_o
V SO'"
"a.
"T®Ko
UTOUKO BOUJE!
NAOAM SB DA SI
NALlZlO LEKCIJU!
JESI
REDU
Li
S/NKOP
SSS;
1».S
NASTRADAO
RACUNAJTB NA
TO, TEX.'... I MORAM
VAM ZAHVAUTI! DA
JE SAMO MOJ
PONOS
N/JE BILO VAS
-
sa w
p,
" r"»
3^
ti
«<
*!
«
»V
12
} 't/tr-i
DA... HVALA
Tl, TEX.' DA
JE slu£ajno
RAZBIO GL-AVU,
§TO BIH ONDA
REKAO SESIOR
STODDARDUP
TVOJOM
SMO ZASLJJ
i ULOVILI
GOM
CIJEL-O UKLJUZUJUdl
KRDO.' PASTUHA/
rr
|'*1
%
PASTUH PRIPADA
TEXU, SBROR LUKE!
ON ©A JE UHVATIO!
X ZEUO BIH ©A 
OSLOBODITI... AU
BOJIM SE DA MU TO
NEdE PREDSTAVLJATI
ZADOVOLJSTVO, BUDUdl
_ DA STE POHVATAU
*. SVE NJESOVE ^
KOBILE!
HMM...
na2alost,
TO JE
. ISTINA!
STO
dES S
NJIMP
/
r-.
»* ^
u
r-
r*
BIT CE Tl
BOLJE NESO
DA SPAVA§ U
PRERIJI!
DA, TEX! DODITE S NAMA
NA RANd! MOJ dE OTAC
BITI PRESRETAN DA VAS
UPOZNA, NAKON §TO MU
ISPRldAM KAKO STE ME
IZVUKU IZ NEVOLJE! ^
mo2e§ po<5i s
NAMA I POMOdl
NAM DA ®A
UKROTIMO!
KUeO!
2eu$ Ml
UVAUTI VRUd
KESTENP/
HMM...
DOGOVO-
RENO!
T J
v
:>^
m /
^"5
k?/l3
i
■ r
y
13
KASNUE, TOO POPODNEVA ovdje
POCINJE ZEML-3A ■ i
STOOOARDOVIH
ranC
AU SB NALAZ)
MIUJA
 DVADBSBT
* ■ DALJB
X*
J
<-»*■
•fJS
up
l/Vi
m
■<■
M
*!
/' W
/ V,. M,
/"
r
%
%
KAD JB STARI BANCE
STIGAO U OVE KRAJEVE,
PRIJE MNOGO GOPINA,
ZEMLJA JE PR/PADALA
s. ONOM TKO Bl .
JE UZEO!...
UJEP
KOMAD
ZEML-JE!
grrc sk>
...NARAVNO,
UKOUKO Bl IMAO
PETU7E OTETI
JE KIOWAMA I
KOMAN6IMA!
^=-1
,/ //W
vv
t!r .«>/ ^ -
iS»•.,'//'/
r /A
' >
v
DA/ A MOa JE STAR/.
SUDEdl PREMA NJEGOVIM
PR/CAMA, IMAO PETLJE NA
PROOAJU!... TAKO SE "BIG
SKY" SADA PROTEiE OD
BLUE HILLSA PA SVE DO
A4Z? RIVERA/...
14
X
AT POSUJE ZALASKA SUNCA ZDRA
-— •rr
VO
TATA/
■v c -
POBRO
* COSL//
m
Vi
vX
^ ri
Ps
fv
ef

;
■JI-TW"
KOUKO VIDIM,
roundup* ae
BIO USPJE^AN.'..
ULOVIU STE
CRNOS
PASTUHA!
Mk<
AU, NA^ALOST,
NE NASOM ZASLU&OM,
TATA/... MISTER WILLER
©A JE UHVATIO.' I,
POVRH TOGA, MENI
SPASIO GL-AVU!
PAZI, PAZI...
VI STE TAJ WILLERP
POZNATI REN-
'OKUPtZTAAUE KRDA
KO/VJA IU STADA SOVEDA
OD STRANE KAUBOJA
DZER O KOJEM
CARLOS
Ml JB
CESTO
PRICAOP
%
k
n n
i
1.
-
^2
©LAVOM I BRADOM.
DRAGO Ml JE §TO
SAM VAS UPOZNAO,
©OSPOD/NE STOD-
DARDE
ZOV/TE ME LANCE.
ZADOVOLJSTVO JE
SAMO MOJE!... I
JEDVA &EKAM 6UTI IZ
KAKVIH STE NEVOUA
IZVUKU MO&A
k. S/NA.'
<o
UISTINU
UJEPA
2IVOTIN3A!
DA... BIT 6E BOLJE DA
GA STAVIMO SAMOGA
U (CORAL... ZBO©
si©urnost; cJemo ©a
MALO SPUTATI!
-Xvi
#///»///
11'
15
MAL.O posuje. ..mr
■ s'.
5
T'j.
mo2e u
WHISKEYr*
L.O RAOO...
DAIS/AS SAM
SB NAQUTAO
prev/Se
.1 i ii; 11 <
ZA TEBE
NEMA/ VEd
PREV/§E
UMJintli ,
MA DAJ,
TATA! SAMO
GUTLJAJ!.
V/§E
LPIJETE
PRAS/NE POPIO ZA
DAJSIAS
-
;—
ap
i
SI
M
<■
'
c ////.
...ZAR SI
i / ZABORAVIO DA
K. IMAM SKORO
LVTRIDESET ©O-
D/IMA.'
■^^VA/^',11' ////,;
AU SE PONASAS
KAO DA IMA§ SAMO
DESET/... POTPUNO
NEODSOVORNO/
v
fH-
uobiZajeni
IZUJEVI NAKLOIMOSTI
IZMEDU OCA I SINA.'...
MOGU U I JA POPITI
IMESTO ZESdE?
' V,.
V i/
LINDA/...
—OJ
16
■VWiii7
TEX ovo VI STE COVJEK
KOJI JE SPRiaEdlO
MO© MU2A DA SE
UBIJE. ZAR NEP
JE UNDA
MOJA
SIMAHA/..
ZDRAVO
OPROSTITE
NISAM VAS
V/DJELA...
VISE
MAISUfc
9
I
il

§TO
STO ae ZAR NISI ZADOVOLJNA SAM
UVALJIVANJE U
NEVOLJE Tl NAJBOLJE ZIVU ao§ dr2I§
VIDIM DA
VUESTI U OVIM
KRAJEVIMA
BRZO KRUlE.
SPASIO SLAVUP SAD Ml
MOZDA VISE
PREDAVANaAP ru Bl
IDE OD RUKE LUKE VOUJELA DA SAM NASTRADAOP
DRUGIH;
SEBE
1
M
^3?
ft
5^
MOZE
VRAGU; E U SE ZNATI
SVIMA VAMAP
KOJI
HMM
JE VRAS
Z PROMIJENIO
SI SE. LUKE.'...
NA ©ORE.' NEKAD
SI BIO NEU&ODAN
SAMO XAD SI
 BIO PIJAN!
/i
17
')J
'Mi
oA
CUNT
SB VRAdA
U BAD RIVER
LUKE/
CUNT
A
aACKSONP ZAR
JE POBJEGAO
f
YUMEP
ODLE2AO
JE SVOJU
E
KAZNU
'
I
&
PISAO JE STAROM
MANUELU. JEDNOM OD
VAQUEROSA... HTIO JE
ZNATI JE U NJEGOVA
KOUBA NA RIJE6NOJ
OBAU JOS UVIJEK NA
SVOM MJESTU...
OPROSTIU SU MU DESET
©ODINA ZBO© DOBROG
VLADAJSiaA... ZBO©
NJE30V0& PONASANJA
ZA VRIJEME POBUNE /
U ZATVORU, PRIJE /
DVIJE GODINE... /
NISAM Nl
SUMNJAO! TAJ
QNJUS BIO
JE SPIJUN!
KAKO
SAZNAO DA
VRAdAP
SE
li
r
x"
Iflflll 1
?
PRETPO-
STAVLjJAM
KAKO SE 2EU
NASTANITI
TAMO! x
;
c
Vyi ji/[1 R
AU ZASTO SE.
DO VRASA, VRAdA
U BAD RIVER?'...
TRAll U L
*
NEVOLJEP
■-M
m
Ss
18
MOZDA
AU KOD MAS (H
NEdE PRONACI
JESI SHVAT/O
SINKOP
/-
SJ
NARAVIMO... KAKO DA
JEr* Tl dE§ SVE RIJE-
SlT/... IZOAVAJLldl
NECEMO
OBRACATI POZOR
ZAPOVIJEDI!
NOST NA CUNTA
JACKSONA TO JE
ZAPOV/JED/
,//J
i
IDEM
U ©RAD S
VALENSOM I
MOMC/MA/...
LAKU NOd
SVIMA/ |}Ui#
fl LANCE, CUNT
JE ODLE2AO
SVOJU KA-
ZNU... IP
1
o ( L
aft [Nk
^fA
'A
iO/ MOZDA MU
JE PRAVNI SUSTAV
SJED/NJENIH DR2AVA
OPROSTIO... AU JA
NISAM. JEDINI ZAKON
OVDJE JE STODDAR-
^ DOV ZAKON...
, NEMA
OPROSTA ZA
ONO §TO JE
Ui/N/O...
/ /
// . / <
NEMA
OPROSTAP
//4
4 ■
1 1'
1
m':
/
>-
'H
7 )
/(
/
1
A
A
■
J_b
19
OPROSTITE NA SME- f=
TNJI... TREBAO SAM M
. SE PR/JE POVUdl.
AU Tl NEMOa BRINUTI,
UNDA. NI§TA MU SE NE^E
D060DITI AKO OSTAfME
k NA SVOM MJESTU...
OPROSTITE
Ml TEX STAR)
V
VxN OBITBL-JSKI
PROBLEM)
i'
NADAM SE,
LANGE. ^
r
X
*•«-
i
w"
. ^1
, i
/ >
T

NE, OSTANITE/... TO NUE NIKAKVA
TAJNA, CUNT JACKSON JE RADIO
ZA MENE KAO KAUBOJ... PRICE
DESET ©OD/NA JE UBIO MO© ^
PREDRADNIKA...
^ UBOJ- 
STVOP... ONDA
SE JE IZVUKAO
S BLAGOM KA-
 ZNOM... . (
—
:-v>
%
>^7,
'j'j/
v*-
I
 ^
^ DA...
JA SAM ©A
HTIO VIDJETI i
SAD SAM PRESTAR
NEKADA
DA BIH KAO
NA PROVODIO
PRAVDU
VJESALIMA ^ TO JE SvE
PfTANJE ©LEDlSTA.
mo2da STE
JEDNOSTAVNO
k MUDRIJI, LANCE.'
SAM
AU SAM ©A
PREPUSTIO
ZAKONU
1 -r
5^
M
%
A
z:
20
MOMCI SU
ZASLUilU OVO,
LUKE! DAMAS SU
SE PO§TENO
NARAOIU!...
jTDCit—
NESTAMI
^ DA/... BAS
SMO PROVEU
PREKRASAN DAN!...
DAN KOai JE
SVRS/O VRLO .
UO§E/
LJBPOTICE NISAM
IMA§ mraCan
IZRAZ UCA, LUKE;
MOfDA MOGU
UdlNITI NESTC
RASPOLOZEN
VECERAS
ZA TEBEr
ON
trxs %
-a-
✓
»"
n
o
...2eum samo
PITH SVE DOK NE
ISPEREM IZ USTA
OVAJ OTROVNI
OKUS! A
SAZNAO JE KAKO
3E CUNT JACKSON
IZASAO IZ ZATVORA I
SUTRA SE VRACA
U BAD RIVER!
JxN sro aE
GAZDIP 0
o
r MA
- (
13
'■,rT
v."?
r.
21
CUNT JACKSONr*
NIJE U TO ONAJ
§TO JE UBIO
PREDRAONIKA
PRIJE NEKOUKO
OOOINAP
]]
A STO Bl Tl HTIOP...
OBJESITI QA?... UKOUKO
©a un£ujeS, ti deS
ZAVR§/TI NA NJESOVOM
^ MJESTU U YUMI! ^
UPRAVO ON,
DONE. UBLAllU
SU MU KAZNU.
TAJ ^
PROKLETI
UBOJICA.'
TREBAU
BISMO NE§rO
UdlNIT//
rm
1*
t
V
r6
K
A Ml MU MOZE—
MO POMOdl DA
. POGRIJESI'
BAH... ZAKON
DRUKdlJE &LEDA NA
bivSe ka2njenike.'...
BIT dE DOVOLJNA JEDNA
NJEQOVA PO©RE§KA...
I VRATIT dE SE IZA
V RE§ETAKA! ^
UZEO SI Ml
RIJEd IZ USTA
AMI&O!
HMM
iTJi
'"////' '
1
vmm<>
aA SE NE ZEUM PBTUATl U
TO, AU VI dETE IMATI MOJU
VJEdNU ZAHVALNOST, MOM-
CH... A Tl DODI OVAMO. ^
UEPOTICE!
aES/ u duo, LUKEP
NIJE LO§A IDEJA! "0
^ HMM...
UKOUKO CUNT
POVUdE PRVI
POTEZ, MOJ OTAC
NEdE IMATI STO
—N PR/GOVO-
•VI RITH...
' HEJ! ZAR
Tl SE VRATILO
DOBRO RASPO
L. uoZenjep
r
&
1
L
l W
a
m
v
M H
22
&OTLE, NA RANZU "BIS SKY"..
i
r*
su RO£?ENI
NEKI
ZIVE
DA SLOBODNO
DIVLJAK SE MECE DAT)
UKROT/TI.'
PECE U VAS TAKO LAKO
SAVJESTr' TKO NE
B) HTIO BIT)
SLOBODAN?'
I
s
i
%
k
RECITE... STO JE BILO
IZMEDU VAS I CLINTA
V JACKSONAP
MO-
DESET
SODINA JE
MNOGO...
UM...P
Va
OSTAV-
UJAJU
TRAS...
V
~
'm
'fM
1
ra
mJI:
T
z
23
CUNT
JACKSON... JE
UBOJICA MOO
BRATA.
KUOO!... VAS BRAT JE'
BIO PREORADNIK NA
"BIO SKYU".
-ft
DA, ADAM
JE BIO MOJ
BRAT!
KAKO SE
TO DOOO-
DILOP
JEDNE NOdl, U BAD
RIVERU, KALIBOJI MOO
SVEKRA SU, KAO I OBldNO.
BIU U SALOONU...
ODJEDNOM SU ZAdUU
PUCNJEVE
0
V-
(LP
JE U
VA§ BRAT BIO
NAORUiANP
r
CUNT JE
PRONADEN PORED
ADAMOVA T/JELA.
BIO JE PIJAIM... I IZ
NJEOOVOO PlSTOLJA
SU ISPALJEIMA DVA
k. HICA...
Mi
:4W§
DA. I ON JE ISPAUO
JEDAN HITAC, KOJI JE
OTlSAO U PRAZNO.
ODNOSNO
PREMA NJEMU
NA PRAVOSA
ADAMOVOG
NE REKAO JE
HMM...
JE U CUNT
TVRDIO DA
JE PUCAO
U NUiNOJ
OBRANIr*
KAKO JE PUCAO
NA SJENU KOJA
JE BJE2ALA NIZ
UUdlCU...
UBOJICU
y ym
Mi
is 4 if
I •'
y1
V
24
OA, AU NISU MU
POVJEROVAU. MOJ
BRAT AOAM JE BIO
OMILJEH MEOU
SVIMA... CUNT JE
BIO JEDINI KOJI
MU SE SUPROT-
STAVLJAO...
Cesto su VIOANI KAKO SE
BIJESNO SVAPA3U
HMM
ZBOG
CESAP
n
u
Va
o-
fr-
a
NE CINITE SE
IZNENAOENI.
ZBOG
MENE BA§
NE
SHVAdAM
&
'
//
>/
ZASTO VAS
JE BRAT
r
BILA SAM VRLO ^
MLADA. BILA SAM
ZAUJUBUJENA U
CUNTA, AU ADAM SE
NIJE SLA0AO S TIM...
TREBALA SAM ©A
k. posluSati...
PREZIRAO CUNTAP
SMATRAO ©A
; PROPAUCOM,
SKITNICOM...
M JE
ri
m
a
—
, r<
mw.
>
25
IG
".LA
'////ZK DA... CUDNO JE KAKO KATKAD
NISMO ©OSPODARI VL-ASTITE
SUDBINE... AU MORATE
SHVATITI KAKO ADAM NIJE TAJCO
RAZM/SLJAO ZBO© NOVACA.
B/O JE (SKRENO PRIVR2EN
LUKBU, KAO VLAST/TOM >
BRATU...
...I lauo
Y JB DA SB
= / BAH. NA
- KRAJU STB ©A
A posluSau.'
UDAM ZA LUKBA
STODDARDA/ .. ^ ■
?%r
AAX^j
WSk i 
V
uV
i ^
: ^
ZA STARO© l—ANCBA
STODDARDA, ADAM JE
BIO POPUT SINA, I TO
STARIJEe... NJESA JE SVE
TO STRA$NO POQODIUO...
HTIO JB DATI OBJBSITI MOJ SVEKAR JE
PO§TOVAO ODLUKU
SUDA, AU OD TADA V(§E
NIKADA NUB NO&OM
KROClO U BAD
Iw RIVER...
A VI, UNDAP
STO SADA
OSJEdATE
ZA CUNTA
JACKSONAr'
CUNTA
AU SUD NUB
BIO ISTOG
M&UJBNJA... 
4
/
^ VISE NE
ZNAM Nl SAMA.
NEKAD SAM ©A
VOLJBLA, A ZATIM
MRZILA IZ DUBINE
DU§E. MO2DA BIH
©a ao§ UVIJBK
TREBAUA MRZITI,
AU...
...VISE NISTA
NE OSJEdAM
ZA NJEGA.
^ NI§TA.
*! to-
;^a
UV
V
"T '
ii
M
26
UTRAOAJS/ yi--
K
n.-;
r
«
v
r-

7^
rvo
bx
J&'r
?22
iS ■t;
SilfiW
«
SUJEOEdA POSTAJA;
BAD RIVER! PREDAH
OD PETNAEST MI-
NUTA! NA STAN/C1
MOiETE KUPITI
OSVJE2AVAJU-
6A Pl6A!
T) S/L-AZ/S U
BAD RIVERU,
ZAR NE,
SINIKOP
DA
&
iMk/
-
NEMAM
AU
ZNAM
NE KAMO DRUGDJE
MOZDA NUE OTIC/ ZEUM
ONDA
ME B/LO PRONACI
4*
SE PRIPREMI ODGO
VRAdAS DUGO VRE
SE NA ODRE
VORE
KUdl MENA DENA STARA
PITANJA
- ---
V
— -
-v
.N
27
r- pp^
nije uvijek
DOBRO KOPATI PO
PROSLOSTJ, sinko.
STO JE BILO,
^ BILO JE.
HVALA NA
SAVJETU. AU TO
NE BIH MO&AO
UC/N/TI <5AK Nl
KADA BIH HTIO.
IMAIME, NEMAM
V/SE NOVACA...
ZASTO NE
PRODU2l§ DO
EL PASAP TO
JE UJEP
©RAD/
#-*33
c
1
StJ
rUMTS
ER
/
v~
V p

~s
i
-*7
v
lr
VID/O SI ME KAKO SE
UKRCAVAM U YUMI,
ZAP NEP DA... NE
SRAMI SE,
SINKO.
DO©ADA
SE...
J
28
HVALA,
PRIJATELJU.
HVALA NA
SVEMU.
'./M
{//■
A NA
Cemup...
SRETNO.
SINKO.
11
1
liiil
I
NEK/ STAR/
POZNAN/C/.
HBJ! VI STB KAUBOai S
"Bl© SKYA", ZAR NE?
NISTB Ml VAUDA DO§U
POiBLJETI DOBRO-
DO^UCUf
'ft
(
VIDIM DA SI U DOBROM
STANJU. CUNTE! NISI
BLUED, NITI SI SMR§AVIO...
IZSLEDA DA Tl JE ZATVOR
GODIO! _ rl
IMISAM VJEROVAO DA
ME SE JOS SOEdATE...
MEDU VAMA IMA NOVIH
LICA, AU VIDIM I NEKE
. STARE POZNANIKE...
VE
■^s
1
"5
h 1
r^r
' DOK
/ SAM TUCAO
KAMENJEU
PUSTINJI, SUNCA
i svje2eg ZRAKA
SAM UVIJEK IMAO
U IZOBILJU!
r
kF
znaS, svi mi misumo
DA JE ZAKON POdlNIO
OGROMNU PO©RE§KU
KAD TE JE POSLAO U
KAZNIOfMICU... ^BAB H1VER
f
l/'l 1 1
[ylL
30
...na§e ae miSujenje
KAKO SI ZASLUilO
vjeSALA, cunte/... TAKO
Bl PRESTAO PREDSTAV-
LJATI SMETNJU JED—
NOM ZAUVIJEK!
s
OVDJE U BAD R/VERU TE NE ZEUMO,
CUNTE JACKSONE.'... VRATI SE U
OVAJ VLAK I ©UBI IMAM SE S O&JU!
UKOUKO NEMA§ IMOVACA ZA KARTU,
Ml dEMO Tl JE KUPITI! ^
M
TI
</0
D„<(
>^7
M
l/i
.i
rrqT
...OSIM AKO 2EU§
JEDNOSMJERNU
KARTU ZA PAKAO.'
->Cv
t—
NIKAD TE
PRIJE NISAM
VIDIO, AMIGO/
ZA§TO SE
TOUKO
2esti§p
NIJE VALJDA
DA SVI MISUTE
ISTOP... ZAR
I Tl. SAME
HAWVKINSEP
r
<1/
BAH,
JA...
.,cVl£ V
I, »
SaEdAS U SE OUJJE NA SIERRI.
PRIJE DVANAEST &ODINAP...
OSTAO SI BEZ KONJA, A NOGA Tl
JE BIUA SLOMLjJENA. .. TKO
TE JE IZVUKAO IZ
NEVOLJEP
Tl,
CUNTE
-
tk
1
31
A KAKO
Bl I MOSAOP
UOPdE NE NOSI
PlSTOLJ/
#
STO ae
CUNTer NECES
REAGIRATIr
f/
-of
1
-
POGLEDAJTE
USTANI
PUZE
V
&A KAO
CUNTE NIJE
CRV!
GAZITI
REDD
CRVE
f
i
%
<AA/
//?
32
STVAR/MOP...
A JA B/H BA§
HTIO PROBATI!
UH
f ^ ♦
<
IMi
IK
WILLERE/ KO©
SE VRASA VI OPET
MUE^ATEP >
IMAO SI PRAVO /
PRIJATEL-JU
NIJE U REDU!
m' !
ZNAM
BROJATI... A
OVDJE VIDIM
SEDMORICU
PROTIV JED—
. NOQA.'...
/ T J!
#
V '/
1
r
VI STE
PROKLETO
ZABADALO...
AH/
&LU—
PANE!
• ^.w n LV

lo/'
0
ii
V
TAKO Ml
PAKl—A!
33
STAN/TE/...
BEZ
P/STOLJA/
CjLU.
#•
#//
'///i/'iiJiilhit iiiillJil i/i.
DR^AVA TEKSAS / TVRTKA PACIFIC
NAS PL-AdAJU DA BRINEMO ZA
SI&URNOST PUTNIKA OD ZALUTAUH
METAKA... AU AKO SE 2ELITE
obra£unati Sakama,
v SLOBODNI STE TO ^
U6INITI!
DO
VRAGA! NA
RENDZERA
SVI
MOMCI
ZAJEDNO
TP
7
. -'V
0 0°
*
1
HEJ! IGRATE ] SAD CEMO
T) POKAZATI,
AIILLERE!
SMANJI
DOZIVLZJAJ
'
LACTAVdE
0^
>

o
D
34
D
MO&U
SB JA
¥9
IGRATIr
r
lL
AH
cz
•X
AAHHH...; 
V
OVO Tl JE
POOSJETNIK NA
STARA VREMENA
AMIGOf
M
A-
0
<A
i
KAMO CES
SAME"
V
—.
KOPILEf
UH
I [M
ir.
a:-
y..
v
.

&
35
DANAS NIJE
i TVOJ DAN,
V VALENSE!...
r.
&
UPFPFf...
£ Jis;
T
'J
D
Af~/
0
r
...VRATI
SE NA
SPAVANJE/
UHHHGH!...
T«C-
e*
«#■
,v-<A
vVVSi ^
& A
EJ5
7
5/
K VRAGU! SAD
SI ME STVARNO
NALJUTIO,
BRATE/
■P
>A/V
r
5?
5
r
7! 
s^i.1
.0
I
k;
36
HOCE§
U I Tl PO
NOSUP...
HEJ, SMIRI SE!
JA SAM NA TVC
JOJ STRANI/
HVAt-A, MISTER/... PROSL.O
JE VE<i DOSTA VREMENA
OD KADA Ml JE NETKO
POMO&AO!
TO® BILO IH
E PREV&E.'..
TREBALO JE
UJEDNACm
SIMAGE.'
9
t s
H
a
BAH ODBOR ZA
POCEK BAD RIVERU
baS
NUE SE
ISKA2AO
7
UISTINU UJEP
SPEKTAKU KAKVA
tuZnjava!
8
>
VLAK KRECE...
ao§ UVIJEK
NAMJERAVAS
OSTATI U BAD
RIVERU, SINKOP
VISE
NEGO IKAD!...
SRETAN PUT,
PRIJATELJU!
SVI U VAGONE, 
GOSPODO! OVDJE
se vi§e imema §toy <
VIDJETI! ^
v^~-
5^
■» v
 / —
2
37
DA ZNATE
TKO SAM / ODAKLE
DOLAZIM, M02DA
B/STE Ml ODBIU
POMOdl,'
AU
JA ZNAM
TKO SI Tl, fW
CUNTE.'
/kI
OVO CE Tl DOBRO OOdi!
OS1M AKO ZA VRUEME
BORAVKA NA SVJB2EM
ZRAKU NISI OSTAVIO
SVE POROKE
rJ
^3

■«?
HVALA. SMIR/T dE
Ml 2/VCE... AL1 S KIM
IMAM ZADOVOUJSTVO,
MISTER...?'
/>
V
WILER, TEX
WILLER.
/I
TAKO Z/MACi/...
ZATVOR U VUMI aE
PUN vaSih obo2ava-
TELJA, ©OSPODINE
VMII I PRE.'
ZOVI ME TEX,
AMIGO/ VEd SMO SE
ZBUf)U NA RA<5UN
TVOaiH BIV§IH
PRUATELJA!
'I
KAMO IDE§
SADAT
U HOTEL?"
ll
11
NEMAM NOVACA ZA
SOBU... AU NEKAD SAM
IMAO KOUBU IZVAN
SELA... 2EUM OTldl
VIDJETI STOai U
aO§ UVIJEK!
ISv
L_1 N
38
OA SAM
NAPROSTO
ZNATliEUJAN TIP
A NAROZlTO AKO
Ml ME§TO N/JE
JASNO.
ZNAC),
STODPARDOVI SU
Tl REKU ZA MENE.'...
AU <5EMU TOUKA
ZNATI2ELJA ZA B(V§E©
KAiNJENIKAP...
ZA UBOaiCU...
TUA ■ ■. V
Jr
/■/<
A-
fC
44 "/ »s
priCA ISPRICAO
KOJU SI NA SUOENJU
ZASTO SE NISI
3RANUP ZA§T<
INZISTIRAJUdl
NUZNU
A STO SE
TI<5E DUGA KOJI
SI PLATIO, CUNTE
MOfDA SI Tl SAD
U PRETPL-ATI KOD
PRAVDE...
POZVAO NA
S) RISKIRAO SORE
NA POSTOJANJU
MOlDA
TRECE OSOBEP
STO
ZATO
JE STVARNO
POSTOJALA
TREdA
OSOBA
tir
^■(Kwr
■ann
if
/v
v;
7
ndSfA,
/
N
o
A
TAKO JE, ALI ZASTO SI SE
VRATIO OVAMO, UMJESTO
DA SI SVE ZABORAVIO I KRE—
. NUO IZGRADITI NOVI 2lVOTy
V NEGDJE DRUSDJEP /
NIJE NEOPHODNO...
DO§AO SI OVAMO KAKO
Bl pronaSao pravog
UBOJICU. KRIVAC SE NE Bl
VRATIO... NE Bl SE IMAO
RAZLOGA VRATITI...
' MORAM U
ODSOVORITIP
JEDNO-
STAVNO,
ZAR NEr*
•oi,
r
T
Pi:
1
£
39
MOZDA JE TVOJA
PROCJENA PO©RE§JSIA,
TEX. M02DA SAM
STVARNO UB/O ADAMA
I VRATIO SE OVAMO
ZBO© NEKOSA DRUSO©
AU Tl SI NEVIN,
CUNTE. ODLEiAO SI
DESET &ODINA U YUMI
ZBO© ZUO<5lNA KOJ/
NISI POClNIO. y
mo2da NECU
REC) DA SAM
NEPOSRESIV
RAZLOSA
-• o"
✓
M
€
[i
U TOM SLUCAJU. POfiASTIT
dU TE OBIUMIM RUdKOM I O
SVOJEM TE TROSKU UKRCATI
NA VI—AK, UZ NAJBOLJE
2ELJE I SAVJET DA ZABO- .
. RAVlS BAD RIVER I /
 PRO§l_OST... ^
c
AU Tl SI TAJ KOJI Ml
MORA REdl IMAM U
=RAVO IU NE... KAKVA
' jV
JE /ST/NAP
JEDNA
JEDIIMA
TEX
X
k
a
//^
kU/,
-c:
JA
NISAM UBIO
ADAMA.
Tl SI PRVI
U DESET
©ODINA/
VJERUJEM BAH, BOLJE
IKAD NE&O
NIKAD.
MOMCE
Tl
'I w
k. -H
f -L
T
-.k
/
»
A
C.
^ 1
p;-
iA
40
N/ NA KO&A POSEBNO.
ClN/LO SE KAKO SVJ
2E1_E ADAMU
DOBRO...
SUMNJAS
U NA KOGAP
%
■I ■"r,
W
■,
fM
nr
>
AU LJUDI S "Bl© SKYA"
SU ME DOSU DOdEKATI NA
STANICI... M02DA TO NUE
sujCajno.'
KAUBOJI
SU fiESTO
US/JANE
©LAVE...
-t.
i
i
k
AU NETKO IH JE
MORAO POSLATI
DA TE OTJERAJU
OD KO©A PRIMAJU
ZAPOVUEDIP
V OD ONO©
VALENSAr"
V
>
jC
Vi
-e?
A
WlJfc
r. Hd
V" -- Y-
sai
4
y/i
%
OPROSTI Ml. TEX. SLEDAO
SAM R/JEKU. RIVER. .
(SESTO SAM aE SANJAO U
ZATVORU... A KATKAD SAM
aE POKU§AVAO I /^"is
^ ZABORAV/TI... /O^—Zih*
CUN-
TE...P
5*
.«a
&
-■ •■•
/
Tl
&v
;;
' .>•■,
I -f^r
;'^5
Ajjr h >,n
/!

/
«
%
X
41
OCEKIVAO
SAM ©ORE...
C/NI SE DA JE
C70§ CUELA/
ONO JE
MOJA KUdA/
UJEPA JE,
ZAP f-JEP
AS
m
hTi
•g^ajT' "'w1
e-NftlJ*'?r»ft
%
mifX'
*hi
0*
y//
t.n m
m ii/
M ■ 
7 ■M
rf'
s.
UNUTRA JE, PAK, }
SISURNO PRAVI NERED.
N/TKO NIJE KROfilO UNUTRA
DESET ©OD/NA. OSIM STAKORA i
I KUKACA. AU CU JE OBNOV/TI, Zi
UKOUKO KROV NE PROK)§-
NJAVA PREV&E!
DA. STAR/
MANUEL, JEDAN
OD CARLOSOV/H
VAQUEROSA, P/SAO
Ml JE KAKO SE JO§
N/JE URUS/UA...
■ I
ii
vlltl'l
P^^-1C
k. lli/ /, it ^^
CJ
iu. < -
<•» 5«
c
f
STO JEr
NE MOGU
VJEROVATf/
POGLEDAJ
SVOJIM
Ofi/MA/
a- - r- — ~
fljj
Wf I
s
*
nt
M
42
SVE HMM
NIKAD NIJE
JB
SAVR^ENOM B/LO
OVAKO
REDU UREDNO
PA N DOK SAM C7A
ZIVIO CAK
OVDJE
SU ZAVJESE MA
PROZORIMA
<1
II, ' :
%
'■
, ,.WvW
wfe
SlVT^A

; 1
I CVI-
je6e na
STOLU!
DA... OVO
CVIJEdE RASTE
DU2 RIJEKE.
svoeZe JE.
TEK LIBRA-
NO!...
in
TKO GOD DA JE TAJ
TVOJ ANDEO £UVAR,
VRLO JE SPOSOBAN!
OVDJE IMA§ SEdERA,
BRA§NA, GRAHA,
^ KAVE I PIVA!
K
&
?-
N

IZGLEDA DA TE
VRLO RADO,
AMIGO! TAKO ym
6EMO MOd/ U
MIRU DOVR^ITI / J
MOGU POZVATI NA
RUCAK TEX
»
MAS RAZGO
VOR
N 
V.'T
/ ^ Vljiir.
:
-a
r
v
■C:- ss
y/
43
Kasnub...
iw: ZNACl, ADAM Tl
JE NAPISAO PORUKU
U KOJOJ TE POZIVA
U TU UUCICU IZA
SALOONA...
DA...
PPETPOSTAVIO
SAM KAKO fEU
RAZQOVARAT1
O SVOJOO
SESTRI...
1 <
•V
 1ftsV 7
»''U .
• LJV^
■V-
V
v v
m
. -
ISTINA JE DA NISMO BIU
U DOBRIM ODNOSIMA, AU
ADAM JE BIO COVJEK NA
MJESTU... MISUO SAM DA
NE 2EU ZNATliELJNIKE
OKO NAS...
I Tl SI
OTlSAO NlSTA NE
SUMNJAJUdlP
mm
m
.'iii
OAK SAM
BIO SPREMAN
RIJESlTI SVE
Sakama... mo2da
SAM MALO PREVISE
POPIO KAKO BIH SE
OHRABRIO...
%
>
mr
X
...AU, DOK SAM
r ulazio u uud/cu. ^
UGLEDAO SAM ODBUE-
SKE PUCNJEVA I SJENU
KAKO BJEil... ADAM JE
BIO NA ZEMLJI, A JA SAM
ZAPUCAO ZA BJESUNCEM
NE POSODIVSI ©A.'
SVEMU JE KRIVA PRE-
^ VELIKA KCOLlfilNA z"
WHISKEYJA... ^V
JESI U '
SE VRATIO
NATRASP
L
f
9 W
/Vi
.T
!rti«
>
•o HSBtes
JT/f; ' - 'N
44
DA... JOS JEDNA ©UUPA POQRESKA.'
ADAM JE BIO MRTAV... A KAUBOJI
KOJI SU IZA§U IZ SALOONA PRONASU
SU ME POISED NJE&OVOQ TUELA...
VJEROJATNO JE PRAV/ UBOJICA
U§AO U SALOON KROZ STRAiNJA .
VRATA, A ZATIM SE . /
pomijeSao s vi/Ti^g:
©OM/LOM...
tS
C
HW
na5alost,
U MRAJCU ©A
NISAM USPIO
PREPOZNATI.'...
T
-
f
U SVAKOM SLLKZAJU,
HITACA JE BILO PET... ONAJ
ADAMOV, DVA UBOa/ClNA I DVA
TVOJA! ZA§TO TO NITKO NIJE
SPOMENUO NA SUDENJUP TO
B/ DOKAZALO POSTOJANJE
TREdE OSOBE U TOJ
UU<5lCI/
^5
—
■v!
-pT^r^
Hi
iiT « 1 —~~^i
NITKO, OS/M MENE,
NICTE BIO SPREMAN
POVJEROVATI U TO!..
SUBOTNJIM VE<5E-
RIMA, BAD RIVEROM
(iESTO ODJEKUJU
PUCNJI!..
LO&ICNO
NETKO SE
...A, OSIM
TO©A# MECI
NIKADA NISU
PRONADENI!
POBRINUO DA
IH UKL.ONI
V"

m
r
1
//
45
IPAK.
MISUM DA ME
NISI DOBRO
SHVATIO,
CUNTE/...
MOUMP
REKAO S>
ISTINU
//?
SAM
TEX
r
JME CIJELU ISTINU... REKAO SI Ml DA
NE SUMNJAS Nl U KOGA, AU ONAJ
TXO aE SMISUO TU KL.OPKU 2EUO
SE JEDNIM POTEZOM RIJE^ITI I
TEBE I ADAMA! TO JE BIO NETKO
TKO JE 2/VIO U SJENI VAS
OBOJICE...
c
&
0
POSTOJI SAMO JEDAN
MOGUdl KANDIDAT... A Tl
SI IMAO DESET ©ODINA DA
RAZM(SU§ O NJE&OVOM
iw IDENTITETU... ^
MISUS U DA NISAM
POMISUO NA NJESAP AU
LUKE I ADAM SU BIU KAO
BRAdA... A, ZATIM, ON TE
VEdERI UOPdE NUE BIO
U BAD RIVERU! ^
CUDIO
BIH SE DA
JE BIO!...
i
^-T
4
' ■
0
.ON uop6e
NUE IMAO
POTREBE...
J CUNTE/
CUNTE
JACK-
SONE/.
mk
46
r
...ovoae serif
WALTON/ 2BUM
RAZSOVARATI S TO-
, BOM, CUNTE/... ,
SLUSAM
SERIFE
VAS
RECITE
SLOBODNO
%
MOMCE STO
OKAY ALi KAO
izvuZen
V/DIS PISTOLJ
JA NBMAM
PA Bl Tl MO&AO POSPRBMITI
SERIF
SVOJ JA SAM UISTINU
CASNO SLUZIM
r> ZAKONU
^C=
Sfe M.
h.
j'*, ■
t £
k
■r>;.— HMM
U/
uPlfl
>w^-
'".j
y/V fj/'
i 1
fa
u
GLUPOSTI!
n; nisam
POSLEDAO
VAMA/...
DOBRO
OSIM TOGA,
SAM SAM PA
NEMA POTREBE
DA ME ORilTB
NA N/^ANU,
Wll I FRE/
ir/fw
NI
ZAPAZATE PREMA
«
Ser/fe
^y>>v
Ers
'r
'1 ^ %
^ 'H
A
(4#
4/
. ^
47
...AU ZNAO SAM DA STE / VI
UNUTRA/ DAIMAS STE PRIREDIU
PRAVI SPEKTAKL NA 2BU7EZ-
NldKOa POSTAJI.'
^ (7 "
■Ml
LkJ2
OIMDA BISTE TREBALI ZNATI I
DA SU ©A ZAPOCEU KAUBOJI S
"BIS SKYA"... CUNT SE SAA/IO
BRAIMIO... JA SAM
SVJEDOK/
vl*
H
'//A
VRA&A STE VI SVJEDOK/ BAREM
STE TROJICU IU CETVORICU
POSLAU UJE€NIKU!... AU Ml OVDJE
NISMO CURICE I aA MISUM DA
PO§TENA RAZMJENA UDARACA
NUE PROTUZA-
KONITA/...
RECIMO SAMO DA SE NEVOUJE
UJEPE ZA TEBE KAO MUHE NA
MED, CUNTE JACKSONE/ A JA
SAM MIRAN fiOVJEK/ X NE
VOUM NEVOUJE/ ^
JA
Nl
SERIFE
A
5
i
V
/xj
BUENO/... ONDA PRIHVATI
MOJ SAVJET I DRfl SE
OAUJE OD stoddardovih;..
MOdNICI SU UVIJEK U
PRAVU. MOMfiE/
MC
adi6s/
48
Mjt
I
NARAVNO... AU, ONO §TO
JE REKAO, PU/MO JE ZDRAVOQ
RAZUMA, CUNTE! OA SE
VRAdAM NA RAN<5... MOiDA
OTKRITI
n
TRA© JE STAR, AU JA
IMAM SVOJE NAdlNE/...
Tl OSTANI SKR/VEN I PAZI
NA ZALUTALE METKE/...
MOfDA Bl BIO SI&URNIJI
U HOTELU!...
USPIJEM VISE
NESTO VOUM
'POSUJE
DESET
©ODINAP...
OSTATI
OVDJE
■■
r-c5
• ✓
ftf TK
f
I
.ovo
ME MJESTO
podsje<£a
NA SRETNUA
VREMENA...
MUY BIEN/ AU
OSTAVIT dU Tl
aEDAN OD MOJIH
piSTOUTA/ JA du
NABAVITI NOVI/
, >.
VJERUaES
MOGAO Bl ^
Tl POSLUilTH...
MIRUJ OVDJE I
NEMOJ PROMOUTI
NITI NOS IZVAN i
KUdE/ /f)
DA ae PO
TREBNOP
>
A
49
rv%-
1 SHERIFF
OFFICE
) ■ 1
Mil
■■ra
liH
13 PPTOj 1
 pI
jiVSru. 1
II 1
JT^I
1
1
ONDAP...
OBSI U IM
SAVJETOVAO
OA PROMIJENE
POONEBUE,
Serifep
-11
I "
I k
j W
vMl M
^ 0
9 I ^
0
.^m
§TO RADlS U
MOM UREOU,
VALENSEP
ISTO §TO IT/...
SRIJEM STOUCU/...
fu SVOJOJ KU<f;. ON N/JE
POC/NIO N/KAKAV PRE-
KR^AJ.
iifl
«:
A S NJIM
JE I TEX
 VWILLER!
j
1
a /
I J
lo o• [ilyf
(fft
mw
"TV
/."i
PROKLETO
, / REND2ERSKO
11
1 KOPILE!...
 BOJlS U SE
mo2dap I
■v
50
KAD SE NE B/H BOJAO,
BIO BIH NEPROMlSLJEN. AU
TREBA RAZMISUTI O aO§
NE^EMU... TEX W/LLER NiaE
TIP KOai STAJE NA STRANU
ZLOClfMACA...
ZLOC/NA
VRUEME aA NISAM
I... AU
A (MALA
SERIP
BIO BAD RIVERU
PRICA
KOUKO ZIMAM TA ae
NERA§6l§dErslE
MEKE DETALCTE
ilA_!
HMM
iv
^"1
N/SAM ZABORAV/O. AKO TE
JE POSLAO STODDARD, ONDA
©UBI§ VRIJEME UZALUD... VRLO
DOBRO ZNA§ DA ME SE NE
MO2E KUPITI...
JESI
mo2da
ZABORAV/O TKO
ISPLACUaE
Tl
PLACU rvAL
TONEP
3
3
a
STAR! LANCE CE
Tl SE ZNATI ODUilTI
UKOUKO SPR/JEClS
DA SE JEDNA NJEMU
VRLO BUSKA OSOBA
NADE U NEVO-
LDAMA...
.1 ZATO JE
BOLJE DA
ODE§.
K,
V
DRZI CUNTA
JACKSONA NA
OKU, §ERIFE/ TO
JE PRIJATELJ-
SKI SAVJET/ ,
MISUS NA NA OSOBU V.
||J
LUKEAP BUSKU LAN
REKAO
CEU
SAM R1
&
U"
V,"
%
III',..
-:
51
ISTOG POPODNBVA, NA RAJstiU "BIG SKY"...
Sro
JE SVIMAY...
zaSto su im
NOSEVI TAKO
objeSen/?',
NISU OBaE§EN/. VE<i RAZBIJENI,
seRor lance/ cin; se da su ih
NATUKU NA TEXOVE I CUNTOVE
Sake, dolje u bad
RIVERU!
L"
ZAPOVJEDIO
SAM DA SE
NlSTA NE
PODUZIMA/
J
■
-vvV
rl
K VRAGU! KAD
dES VEd JEDNOM
PRESTATI ZAPO-
VIJEDATIP
52
CUEI—I JE DAN BIO vEZAN
I SPUTAN... NETKO
POPUT NJEQA TREBA
RAZSIBAVANJE/
,f UPOZNACTETE SE
is arVLJAKOM.
n m texp
^7^- •
M2 #
V
vv;«
V

V
A VIP CINI SE
KAKO VAM NIKAD NUE
DOSTA UZBUDENJA/
NISTE U SE DOVOLJ-
NO RAZGIBAU U ^
QRADUP...
TO JE BILO ClSTO
eoVJEKOUJUBUJE! NALETIO
SAM NA PAR TIPOVA S ©LAVAMA
PUNIM PALiClNE/... PROTRESAO
SAM IH KAKO Bl IM MOZAK
DOBIVAO VI§E ZRAKA/
H
i
M
S DRUQIMA,
PAK. TREBA
STRPLJENJA I
SUOSJEdANJA!
RIP
ZASTO SE IQRATE
S TIM KONaEM.
1NILLEREP BOJITE
U ©A SE MOfDA
OSEDLATIP...
—J
Ml
7^
77 7^
^ ?Jt -»tt
v
r _
t'
53
TO 3B STARA TEHNIKA
NAS VAQUEROSA, SEFJOR
LUKE.'... TEX SMIRUJE
PASTUHA. PRliAJUdl MU
IMA UHO I NJE2NO
©A TIMAREdl
pokr/vaCem/...
OfVUJAK CE SHVATITI
KAKO MU TEX NE 2EU
ZLO I OOPUSTIT (£E MU
&LUPO-
STI.' OA BIH
MU ODMAH
SKOfi/O
IMA LEOA I
POKAZAO
TKO OVDJE
ZAPOVI—
DA SA OSEDLA BEZ
PROBLEMA'
HMM
3EOA!
%
IN
1 i
TAKO RISKIRATE
USROZITI DOBRO©
KONJA! ON JE PREV&E
BIJESAN OA Bl ©A SE
UKROTILO SILOM, PA
©A TREBA OSVOJITI
v NJESNOSdU/
GLEOAJTE!
UOPdE SE NE
BUNI OOK TEX
STAVL3A
SEOLO! '■o
Ux v v- yW!
•* > 
X
SADAP
STO CEKATE
vEZANJEM
REMENAP

Sr
6BKAM OA ISPUSTI OAH!... C/VLJAK
JE MUOAR... NAPUNIO JE PLUdA
ZRAKOM... OA ©A SAD ZATEGNEM,
SEOLO Bl POSUJE OLABAVILO I
ON Bl ME MOSAO ZBACITI.'
54
VJEROVAO SAM DA
SU UZA SVE OVO
M/LOVAJMJE WIL-LER I
PASTUH VEd: TREBAU
POSTAT/ VBLJKI
PRUATEUI.'
<• SAD BUDI
DOBAR... RAZ-
VEZAT dU Tl
w SPONE.'... ^
POSTU3U SE
MEDUSOBNO...
AU TO NE
ZNAdl KAKO
de CIVLJAK
DOPUST/TI TEXU
DA ©A UZaA§E
^ BEZ BORBE.'
1
M, -•■Wv
-V r
';L
5 a
R2S
AU
SAD CES OSJETITI
MOJU TEf/NU,
BPATE... IMA POdE-
TKU Tl SE NEdE
SV/DJETI... ^
dE§
V/DJET
dE§
KAKO
SE BRZO
NAVIKNUTI
1
r . ^
/
kL
y
svrf&r yy
y
^■4 r
C-/
y»-
fcji?"-
r*
"A,
r^C^A.
t-i
V»
r if
aero »K
1°—-
NADMETANJE »»
POdELO
JE
' • V '
V
Bs«y //
uN.vCN
*
/ '
y> y
%
<#>
iP i--
55
T
NE MOGU
VJEROVATI.' VE6
SE POKORAVA
NJE0OVIM ZAPO-
k. VIJEDIMA.'... ^
4 T POSUJE...

ft
S
>
a isL_ «WV- i1
'
i
S*c
fVi
*■-
BRAVO
ZASLUZIO
SI MALO
ODMORA/
Mif/
iiftr — ■
■.V
XVV
POMOZI Ml, CARLOSE/
STAV/T dEMO ©A U
PROSTRAN/ai OBOR/
SPONE VI§E NISU
potrebne;
k ■ -*•' w
■kbk
..,V.
V.
<.^J
CESTITAM TEX
ODMAH STE ©A
NATJERAU OA SE
PONASA KAKO
TREBA!
HMM... NEMOJ SE
ZAVARAVATI, MOMCE.'
NAV/KNUO SE NA
MEfME, I TO JE /STINA.
AU ON JE SVE SAMO
NE PRIPITOMLJEN...
SAMO £EKA SVOJ
TRENUTAK...
MORAT dU ©A
OSEDLAT/ JOS TRI
/U dETIRI PUTA... I
NE ZNAM HOdE U
TO BIT! DOVOLJNO
DA BUDEM POT-
PUNO S/SURAN U
NJE&A.'...
56
TB no£I..
»
*•
■V
O
*m'''r*"
w
>%!<
lit#
WfM
'/A
III/
L-<.
^3 t
*k
y
y
N?*-,
-K.'
®
ww
SV
w
POSJB
TITELJ
n/j
-'■v?
i
y, «: ■t.
I
■ • li '"//A
. '
f-l m
y
*
X.
m
1
POSLALJ m;ci
NE
SU SAMO SB BRATE
JBDNOGA
M
w,
•-y
<s*
V.NX
57
% Stmi
PAO MJ GA
ZNACI ZEUS JE TEX WVILLER
LINDA/ M/SAM
KAKO B/H OBESHRA
ME UBITI ZNALA
BRIO ZLONAMJER
KAZNJENICI
CUNTEP su
NIKE
IZASU
TEK yUME
HODAJU
PISTOUJIMA
RUKAMA.'
f/
Vw
7j
m
V
"5?
if;
NISAM TE
OtSEKIVAO..
HAJDE,
k. UPI/
SOSPOPA
STODDARD!
OVO SE ZOVE
IZNENAPENJE/
iy,///?/
&
//
V
w/.
D
—
IZGLEPA
CUDNO PA JE ON
RENPZER BIVSI JEPINI/
NUE U T>
LJNPAP
VJERU
ON
KAZNJENIK 3?v
SE TAKO
JE MOJU
SL-AZU KAO PRST NEPUZNOST
NOKAT
1^^
*
«
/ c
*
vr"
-
ii*^
58
ZAVARAVAJ
ME
SB MBCU MAMA
SVE SVR§ENC
iaE DESET
GODINA! ^
IU SI Tl... Tl SI BIO U
ZATVORU... HTJBL-A
SAM DA TE DOfiEKA
UREDENA KUdA KAD
SE VRATlS... KAO
KAD... KAO KAD
k. SMO... ^
JE
PROMIJEN/LA. SVEJEDNO
Tl HVALA ZA
NAMIRNICE... I
ZA CViaEdE!...
PRIJE
MISLJENOE
MENIr
•77
L
r^rr/
«
ZASTO NISI
ODGOVARALA NA PISMA
KOJA SAM Tl SLAO
PREKO MANUEL-AP...
DA ZATO
51 SE UDAL-A
ADAM JE B/O
MOJ BRAT, CUNT,
MRZILA SAM TE/
LUKEA!
ZA
ZELJEL-A -x
SAM TE
JA NISAM..
NISAM IH
HTJELA N;
PROFITATI.
ZABORAVITI
cap
I'Xn^Ti ™

/J
//rw
MO&AO BIH RECI
DA SI NA$LA BA§
UJEPU ZAMJENU, DA
SAM STVARNO UBIO
k TVOS BRATA.'...
/
S RAZOCARALA X
SAM TE, ZAR
NEP MOfDA TE
NISAM DOVOLZTNO
K. VOLJELA... A
ink
f NEMA
VEZE.
iNv.-Kv.x-
m
'f*
■»// AJ
3
..A
59
NISAM IMAO
MNOGO POSLA U
ZATVORU... ZATO
SAM iESTO MISUO
NA TEBE, AU NISAM
BIO SI&URAN §TO dE
SE DOGODITI KAD SE
VIDIMO...
zaSto SI SE VRATIO
BAD RIVER
NEMOa Ml "-x
REdl DA dE§ OPET
neSto pokuSati SA
MMOMP... POSUJE
DESET QODINA...
POSUJE ONO& Sro
SI IZDRiAO... ^
CUNTEr OVDJE SI ZAR NE
OPASfMOSTI.' POSADAS?'
2EUO SAM TE
VIDJETI!
i
V
[
i-_w
i
m
m
ti
SAD SI
SI&URANr
BAH
PRETPOSTA
/
VIZJAM DA
?
n
JESAM -
i
^6
i
«SSs^
> 'v
2EUO SAM TE IZBACITI IZ
SVOJIH MISU JEDNOM
ZAUVIJEK... AU KAKO Bl
Ml TO USPJELO, MORAO
SAM TE POGLEDATI U UCE
I REdl Tl ONO Sro
SAM PRETRPIO
ZBOG TEBE I
STODDAR-
DOVIH!
m
.•Sv
j6.
V
X
IP
DOSAO BIH TE
POTRAllTI NA
RANdU, JEDNE
OD SUJEDEdlH
^ NOdl.'... ^
r TO Bl BILO '
PRERISKANTNO
DOBRO SI
UdlNIO §TO SI
ME POZVAO
k. OVAMO! ^
TRENUTAK!...
JA TE NISAM -v-'X
POZVAO
A SAD,
NAKON STO
SI ISPUJUNUO
SVOJ OTROV,
IMEdU Tl VI§E
SMETATI! ,
i
5
V
i
60
AU JEONA ZENA S
RANdA Ml JE DALA
TVOJU PORUKU U
KOJOa...
SAVRSENO SI ME
RAZUMJEUA! NISAM
ZNAO OA dE§ DOdl
OVAMO/
PROKLET
STVO/...
MO—
UMf*/..
rr
■
f/
%
iS
K 7.
™!;:v
TKO TE
JE VID/O
DA OOI-AZ&
OVAMOP
NITKO, '
VJERUJEM...
JA... ^
J
MAKNI SE
PROZORA.'
Wn/"^
m
///,
i)1
'
ii
CUNT
JACKSON I
LUKEOVA 2ENA.'
TKO Bl TO
REKAOP...
UOASIU SU
SVJETLO/..
S
«

a
VA
18
>-NN
61
UPAUO OB UPAL-JAC!...
MUY BIEN! OVAJ GLUPAN
Ml OB OAO PRIUKU
DA QA USTRIJELIM fME
M/fiudl SE OOAVDB! >
-V
TKO JE
TAMOr"..
CUN-
JTBr*...
AAH A
A
i
I *
i- ...
i Wy.
ISTOVREMENO, U GRAOU.
Mi
f
/
w
r
r
:
hi
MIT
62
SLEPAJTE TKO
IPE ©OSPOPI
NE LUKE
si
0
VAi-JPA PA SE
N JE
NISTE SI VALPPA
UTUVIU U ©LAVU
PA BUPETE MOP
AIMPEO &UVAR.
TEX-'... §ALPE U
VAS MOP OTAC
IU POSTUPATE
PO VLASTITOM '
NAHOPENPUP i
SMATRAS SREPISTEM ZATO STE
MOMCEP
SVEMIRA posu
p/-
ZA MNOM
>P...
U /MA
MOZPA SAM PEPNO SRAPr
POZEUO
STAVNO ra/si<5u
NA
POP/T) ©UTLPAP kV/H/SKEVPA
WH/SKEVPA/ KOUKO SOP
ZEUTE
«L-
-'g
Ml
i
n—
_JPN»
^31
Q
TKO ZNA/...
MOfDA SAM
SE ZA2EUO I
DRU§TVA/...
I'llk
i ia
AU Ml NE 2ELJMO
VA§E DRU^TVO,
REND2ERU/...
POGLEPAJTE OKO
SEBE/...
fl
63
.. .MOMCIMA SE NIJE
SVIPIO VA$ DANASNJI
POSTUPAK PA Bl VAM
SE Zeljeu OOUilTI S
KAMATAMA.'...
f/ I
V)
a
. ^
MA RASPOLA-
/ ©AIMJU SAM IMl...
UKOUKO NISU RAZU-
MJEU MOJU LEKCIJU,
V SPREMAJM SAM JE
PONOV/TI.'
PUSTI &A,
PONE/ TEX JE
PREOPASAfM
ZA TEBE.'... A,
UOSTALOM.
SPAS/O Ml JE
itVOT!
I
,1
/>
ZATO JA <5ASTIM.'...
I U IME ONIH
TVRDOQLAVACA/
NE VIDIM
NAJVECE0
TRAZ/TE
ODUCMA TVRDOGl—AVCA
IPEJA NEKO©r OD SVIH
TVOJU DE
RUKU..
DESNU
i-s»-
S iS^sv
N
y
/
r.
B
fi/W5
VALENSAP...
SHVAdAM KAKO NE
iEUTE PA VAM SE NAPE
IZA LEPA... STVARNO STE
©A PONIZIU! AU VALENS
GE SOAOAN MOMAK I
v NIOE ZLOPAMTILO...
■w
SAD JE Vt
NA KATU I /©RA
POKER!... UKOUKO ) , .-^n
2eute pa vas /.
. oPEi_aES/...^- "***.
J' - -S ZA§TO NEP
' mV XDES U I ti.
R^Tni'xNAv UUKEP...
--
r
V
L
ml!
'Mill'
64
3
0 r NO, OOBRO!
MOSU BISMO ODI-
&RATI JEONU PARTI-
JICU ZAJEDNO.'... AU
ZASISURNO dEMO
POiAUTI! VALEIMS ,
L JE DOBAR S _ M
II .KARTAMA!
TAKO CETE
MOdl ISTOVREMENO
DRiATI NA OKU I
MENE I VALENSA.' A
VA§ STldENIK CUNT
JACKSON 6e MIRNO
SPAVATI!
0. ZASTOP
XMATE U M02DA
KAKVE NEdlSTE
NAMJERE U VEZI
NJEGAP...


TvVVTT POOfZEM
ZA OESET/
DOB.RO
ZNATE DA NE
SIMPATIZIRAM
CUNTA! AU NE
2EUM NEVO-
LJE!
UDIMO U
OVU SOBU,
TEX/
w
77.
777
vJJL
€
 JS-
m
1.1
wr
V
UZBUNA/
I
su
U
ia
ILI
ER/PA Kueo/

65
KO& VRAGA .. .r/
KAJCO SE TO
OOGOOILO^
DOU7E NA
RIJECI. DONE/...
BIO JE TO CUNT
JACKSON/ PUCAO JE
NA §ERIFA. A ZATIM
JE POB3EGAO!
sm
VALENS / aOS
PAR MOMAKA
VEd LOVE TOG
UBOJICU!
IDEMO!
MORAMO JE
SPASITI!
OTEO JE
©OSPODU
STODDARD/
PROKLETN/K/
2EU JE ISKORI-
ST/T/ KAO STIT..
IU JOS GORE!
4*
m
8
66
STAN/, &UJPANE/
TO JE GOSPO- ,
V O/N LUKE/ y
PRONACI
dEMO VRE-
MEMA/ U£?/
OA BACIMO
PO&LEO/
HEJ/
D
6/ , •»
SK
d» 5
PROKLETSTVO/
UH. BAS
SJ NAIV-
eiNA!... BEZ OLOVA,
. AM/GO/ .
a
-5?
pistoui se
MO&U KORISTITI
I OVAKO!
y OVA SU DVOJICA DANAS 
' BIL-A MBE>U KAUBOaiMA NA K
2eujezNi£KOJ POSTAJH... LL.
AU OVO NUB OBlfiNA OSVETA! ]<-/
LUKE JE BIO U DOGOVORU S
NJIMA/ PRIPREMIU SU PLAN /fB
DA ME SE RIJESE. U /
^ slu6aju da krocim y~
■K. U SALOON/...
AH
K
iia wA
C
Ya
If
^-V
r
67
r
...TAKO Bl ZARADIU
POTREBNO VRiaEME
DA UVALE CUNTA U
NEVOUJE.'... NISAM Ml-
SUO DA 6E OJELOVATI
V TAKO ODLUClMO/ ^
^ A MOZAK ^
) SVE&A OVO©
JE ONAJ
VALENSJ TREBAO
SAM ©A DR2AT/
K. NA OKU/ ^
O
Q
X
CD
r/
KHllitlUn
xz
h m w1
I
>5
-s^
® 1/ ii*
V
/. r"
■0
HEJ
MOZDA
AU
NINO/
aos %
SE UVUEK
0
MOGU UMIJE
SATI
0
<5
>
iL t
m
Va
ZNAS U PUT
DO RANdA "BIG
SKY"?'
^ PET
DOUARAP/...
MOOA 6E
AMALIA TRZATI
POPUT VJETPA,
SSROP!
" NA- ^
RAVNO.
SEROR.
r DOBIT
dE§ OVIH PET
DOLARA AKO OD
STRANE TEXA
WILLERA ZURNO
PRENESES PORUKU
CARLOSU, VODI
VAQUEROSA/ ^
rft
£
> »y
68
CINI Ml se OA 3B PORUKA
U OOBRIM RUKAMA! AU
ZA IZVLAfiENae CUNTA
IZ NBVOUJE, MO&U
RAZUNATI SAMO NArS
SEBE SAMOGA!
ANDA,
AMALIA/
W - YAAH/
O
4t

n
4/-
.
Ik
<tEMO
UHVATIT
LJUDI!
HAJOE TOG UBOJICU
GOSPOOA
DONE OvAO PUT
STODDARD JE CEMO
O GA ODMAH
KAZNITI!
OPASNOSTI
m

Vf
m

K
£
/
m.
TAO GAD JE
m
CUNTOV PRIOA
MORAM
PRONAdl CUNTA fr RENDZER TEL-J AU GDOE OE
f£ m
JE KRENUO GOSPOOIN LUKEr
PRIOE POSSE
OVE
POTRAZITE
SAM DONE! GA
IU NJEGOVA GUAVA
MOMCI!
NEdE "T ^
VRIJEOITI Nl
NOVCICA
o
V-
VZ
NAOPUZANA POTJERA
'&■/%£//
69
MOZDA po&RueSio
SAM f AU ZEUO BIH VJE-
ROVATI U NEKO PRUGO
OBJA^NaENJE... CUNTOVI
NEPRUATELJI NEMAJU
OBZIRA... I NE Bl SE
ustruSavau 2RTVOVATI
NEPOSl_U§NOS §ERIFA
KAKO B/ JEDNOM ZAUVIJEK
—x IZRAVNAU RAfiUNE
SA SVOaOM
r PRO§LO§dU/
SERIFA
PROCJENI fVALTONA
CUNTA Kj
MOlDA SE vRATlO DO KAKO
IZVRSIO DUZfMOST
Bl svoau prejavu
CUNT SA JE BIO PRISIEJEN UBT
SAMOOBRANI!
m
th
w
V
3^
r
#
rare? SMIRI SE,
■aA KAUBOJU! ZNAM,
VIDIO SAM
VAS NA
ran£u!
Q< OA SAM TEX
WILLER/
"•? I
--w./ U'-O/fc
r'-
'"'VOL
w
y
1 V^l
J~ir
y
r'
■A
w
*lp
a/?
■v
4^
4^
^5
TO
SERIF
JE UPRAVO
WALTON ON
ZAR NEP METKOM
CELL/
05
)■>
• v-T^
'r{
Aly ' " .
k
za6uu smo pucnjeve
I POiURIU OVAMO. AU
CUNT JACKSON SE USPIO
izvudl... UZEO JE GOSPOPU
STODDARD KAO TAOCA, NO
NJ/H DVOJE JASU SAMO
JEPNOG KONJA! CUNT SE
neCe izvudif
1
f
70
UKOUKO ©A OBOBSB BBZ
MBNB, PROPUSTIT 6u
CIJBLU ZABAVU! NB BRINI
AMIGO.'..
r
PIH! OSTAVIU
SU ME OVOJB DA
ZUVAM MRTVACA,
DOK SE VALE/SIS
I DARBY
ZABAVLJAJU
^^LOVEdl TO©
WW UBOJICU!
M
$
*
«-
IB
i /
m
DAJBM Tl
RUBC NBCB
DA
BITI NIKAKVOG
VJBSANOA '■m
v.
*
*
,4
m
A
"m m
HI'
'lit'
i
t
z~
m n,
S'
<4 V'
m.
&OTLE...
NISMO
SMJEU POBJBdl!
TRBBAU SMO
OBJASNITI §TO
SE DOeODILO!.
'Ha
SUMNJAM
KAKO Bl IMAU
STRPUJBNOA
sasluSati
MAS/...
A
'tU'l '
71
aasi u se
uopde ZAP/TALA
KAKO TO DA SU ONI
UJUDI TAKO BRZO
STISUP... HTJEU
SU ME UVAUTI U
NEVOL-JE.'... I ZA/a
TO SU ISKORI
STIU §ER/PA/
MOGLO Bl
SE REdl DA Ml
JE OM<5A VEd
OKO VRATA/
AU I JA SAM
BIUA TAMO! ZNAM
Sto se doqodilo/
ZNAM DA Tl NISI
KRIV/...
H
W
«v:
RfflN
»•
rv
-v//.
i
A
OVAJ PUT SI I Tl U NEVOLJI,
UNDA.' STODDARDI NE<iE BITI
BLAGI UKOUKO TE PRONADU
SA MNOM/... AU RECil dE§ IM
KAKO SAM TE PRISIUO DA
ME SUJEDlS...
DAKLE,
VJERUJES
U MOJU
NEVINOST..
OVAJ PUT!
OH
CUNTE
'////////^yyyyr^iJill
OPROSTI
Mil
inm
WJ/mA
%
M1
(L
%
i
r
DOL.JE, RBKAO
SAM/ AKO OSTANE§
SA MNOM, LUKE Tl
K NEdE OPRO- J
STITI!
i
KAKO SI NE/
NEdU TE
osTAvm.'
Ml USPJEL-A
POBJEdl!...
BRZO, Sf£>//
m
&
CTf!
'tVH!
nW| /P
///
^'V
72
JA SAM TVOJA
3BDINA NADA ZA
SPAS, CUNTE.'
DOK ME BUDE§
DR2AO KAO TAOCA
KAUBOJI S "BIS
SKYA" NEdE SE
USUDITI PUCATI!
AKO Tl SE
STO DOGODI
3A...
POVEDI
ME SA SOBOM TIHO/
CUNTE ODVEDI
ME DALEKO OD
BAD RIVERA'
%
v^j
su
OVOJE/
*
f
W
TL
r!
I
I'^S
N
A
*
I
ENO IH, DONE/ KAO
Sro SAM Tl REKAO/...
ZNAM CUNTOVE
NAVIKE! SODINAMA
SMO KORISTIU OVU
STAZU ZA ODLASKE
U LOV/
BRAVO, SAME.'
savrSeimo SMO
UdlNILl KAD SMO
KREIMUU IZRAVNO
OVAMO PREKO
bre2uljaka.'
CUNTE JACKSONE/
SA PREDAJ SE/ NALAZ/S SE
JZMEDU DVUE VATRE.'
V1
PROKLET-
STVO/
%
s,.
A
TO
73
Si
ANT/PAT/CAN SI Ml
OD PRVOG TRENUTKA,
CUNTE! BACI PI^TOLJ
NE, BONE/ „
CUNT ME BR2l
NA NfSANU/ UB/T
CE ME UKOUK
NAS NE pusrr
PROC!/
/ RUST! &OSPOBU
STOBBARB/
j
/A
s*
W
n
r-r^
m
&
■p
J
y
s
I
V
v.. '%
k
^S!
1
I, ■ W
N/S/ Tl
SPOSOBAN
ZA TO,
CUNTE!
rjnniT ODVRATNI
H/ZAK ©AOE/ UNOA! MOUM TE
PO
CUNTE
DRZI ME!
Vt*.
A'

t v«4 / ^
^•v
y .**i
«//
m/¥
'/i
& i

w/i:
74
/ KAD BUDE§ NA
SISURNOM, ISPRlfiAT v
dU IST/NU TEXU
W/LLERU/... ALJ SAD
SE MORAM PRE-
k TVARATI KAKO M(
>■
PRIJETIS!
Pr
K
v AKO NB
ZELrre /mat/
NA SAVJEST!
KRV SVOJE
GAZDAR/CE,
BOLJE VAMI
JE PA S
SKLON/TE/
• A
BUDITE MIRNI PROXLETO KOP/LE
MOMCII AJBKA Nt KORISTIS ZENU
TKO PUCA/
NE STIT
KAO
n
i v
, >
/V>
-
w
?■■■
k iS
"W
♦r^
T-,
V/A
1
/
W
>
/v
'
<5a
7"
CEMO
SPASfT
. $ YAP/H
VAS GOSPO&O
STORRARP/ YAAH
*
l/l
¥
7K
ft
jrf' rnr.
T
f
'mm
tC
P: T
o-A
'X
/OS
7^
75
76
s OVDJE
JA IZOA-
JEM ZAPO
L VIJEDI!
^ GOSPODA ^
STODOARO
ae cuntova
suuCesn/ca/
ONA JE NJEGOVA
LJUBAVNICA!
. /ViE ^TEDfTE
OLOVO/ ^
AH
TI... PUCAO
Bl NA JEONU
. 2ENUP...
r7A V/SE
NE PRIMAM
ZAPOViaEDl
OO TEBE,
^VALENSE.'
GLU-
PANE/
AAH
>
r ^ ^
i/j,
/2/:
NJEMU SAM SAMO PROBU^IO
RAME, AU SUJEDEdEG KOJI SE
POBUNI dU UBITH... UKOUKO
Zeute nastaviti raditi za ran<5
"Bl© SKY", 6/NIT dETE ONO
§TO VAM JA KAZEM!
W««l
r
7
'? y;
»v,
. j!V v
KFfiy
'j
C-7 )')
J- t- %
KAKO
TI HOdES,
VALENSE/...
JE U TAKO,
MOMC/P.'....
^ni
i y**11
■ft
VMl
77
c/
NAPR/J.
m
s
SU AM U E
A/,
//
NAM POBJ.
m
IJNV,
m %
r*
afi
-v
s/hfa*
0
// rj KBw^t
NJ.
i:
t-~'K =>
^/C JE TO
VAL-ENS/
ZAPOVaEDIO IM
JE DA PUCAJU
BEZ OBZ/RA
NA GOSPODU
STODDARD!
POLUDIO JE!...
■iv
"■■V
Til
CUNT JU JE
SIGURNO POVEO
PREMA MOtVARU...
MORATE JE SPASITI,
rendZeru!
raZunaj
NA TO/
iV///'
mut
mirnm 1
^3^
M ie»
?s
m
Will
m

*> ^
Ef"^^
78
■3^
AU... Tl
KRVAR/S; ONI
PASJI S/NOVI
SU TE RANIU!
to ae samo
OGRBBOTINA,
CUNTE! DOBRO
SAM!
r=f / OVAMO! 
_ ~ I MOiOA SE .^>, 3
 USPIJEMO SKRITI )
 U MOfiVARI/.,. A^R?
««!
.v
 x A
it-,1
;-® I J6
rt
j;
x1
:
£ 5>)i
/;
c v'
_i:
m
STEDI DAH!
NEMAM TE
NAMJERU
NAPUSTITU...
NIKAD VI§E/
JA DONOSIM NESRECU!
NE MO&U OOPUST/TI OA
NASTRADAS UZ MENE!
kl.'l
MOZDA BIH GLUPOST)
SE TREBAO 2EUM
OA TE
PREOATI ZIVA NE
OBJESENA O
GRANU/
/
mm K)
9
isr
3 mrmk.
5^5
/
iT 
UKOUKO
SE USPIOEMO
DA SAM
ODUPRUETI DO
BAREM
MOZDA MOGAO
JUTRA NAS
RAZGOVARATI
TEX KVILLER DODE
NJIM AU TEX
SPASITI
MOlE
1AIILLER NE
C/NITI CUDA
UNDA.'
r#
v
vv
79
—5
VAS TROJICA, NASTAVITE NIZ
RUBKU! OSTAU DOOITE ZA AP
> MNOM U MOSVARU/
96
„;***•
PS
-.it
z
LMl Ui^S
MM" v.-( .^_i-=K".T
*%v
; f
v
c
L
. m m
n'li 7*
n I UKOUKO VIDITB
NEKO&, PUCAJTE BBZ
UPOZORBNJA! ONAJ
UBOaiCA CUNT OB
NAORUZAN I NBMA
-v OBZIRA!
Jtk
PODIJBUMO
SB PAROVB
IDES
Tl SA
m
MNOM > "5
DARBY/
1
;^s'
UZ OVU PROKLETU
MASLXJ BIT dE NAM
TESKO VIDJBTI
. b/lo Sro/ ^
SUTI
SAME NE
ZEUM DA Ml
CUNT ISPAU
METAK
LEDA.'
yliS
■V
1
NEMOJ PR16ATI ©LUPOSTI/
CUNT Bl PUCNJAVOM
OTKRIO SVOO POLOZAJ!...
AU SVEJBDNO DRZl PRST
NA OKIDAdU UKOUKO
NALET/MO NA
NJEGA/
iii
80
SAME NIA KONJU
JB! TO /ME
MO2E BITI
CUNT/
rMETKO
NAM JE ZA
LEO/MA/
I'll'
V
"• VA "i
7/0
«V
//fA
1
»_;
' "f/ tm®.
///.
K
BACITE P/§TOU7E
U VOOU, AM/SOS.'
NOdAS VAM
NEdE
TREBAT//
POZPRAV
MOMCt'
ijr
RENOZEP/
i
/
yP
I
I
1
r/
#3--^
PUCAJ
BOYOE/
t
/-
V
ri GLUPANE
KS
•e
;o
I
i/
I
-s
•J^i
 €?
€>*
-
4 sar
tf.
c
--C.
81
<4AH
m
%
W
UPOMOC/ TEX PROKLETSTVO
yVILL-ER JE NE MOGU
PUCATl U L
MU
UB/O SAMA LEE>A/
1
f-.-'
4 i
ss
zeum
DOBRO ME RECI VALENSU DA
POSUJ^AJ TELEGA RAZGOVARATI NJIM
POTRAZ1 A/ AT!Or*
55
GLAVO
//
svoae PRIJATELJE
POKAZI PA/
SI
IM OA
m
21V aOMAH/
ZORAV!
m m
% 7
g
f
^4'*' A»V>>
*
At
./- r
K
i
TAKO
m
PAXLA!
Ml
w
IZVUKAO
SAM SE
HEJ
MOMCI/
HEJ/
(i/7 ^XT,
(f(v
IH
JwV
■s,
H
it
-JA
%4
%
VAx
cf!
X
82
i
■m
GA/
ENO
#
PALJBA V
NEEE'
a
¥>
...
ft-
m >/
& t
Ak
k
cji
m
5^^
s2c
^-A/y KUGO/ UBIU ^
SU SVOG KOM-
PANCJONA/ /
5^
o
R5=
V
*
V
"■•-
^4
'/
/
JJL
OVAMO/ ENO
HS&. RENOZERA SMRT
/ZDAJN/KU/
-V^
^ '
WMrt
t
/x
nvw
%,
•e.
Y
wm
%
-c-.
m
i?-
/i
•/
"
%
'teE WA
ITv n. *i>i
M
s?
'i *6 JS
*■
■>-.
fi f ife,.
1
% f4
'i&z aCSXc
83
84
RUZNA SITUACIJA!
MORAM SPASITI SVOJU
KOZU, AU NE MOSU
POSLATI ONE KAUBOJE
U PAKAO SAMO
^ ZATO §TO SU j
nL GLUPANI! Jt.
OPKOL/MO
<5>1/
m
WF
(7
ri
k< aJ
^—Ty^
~
Ws
'~r
M
ythr'tr* W'AU
J6^
il
TX
W-
5=f
'//
v*
ri
■ /^A'
tryts
A
>
m m
-rr?
AAH
¥
V
*•
1
t sI*
i
Vt
S/Z.
//
7//L
85
KOJl SE VRA&
POGAPAr*/
UPO
MOC/
r-y.
RAZBISTRI
MALO GLAVU
AMIGO/
m
m
i
A?S
<
',0
%
^s.
&
%
c.
>4 / r/
SMIRI,
HERMANO/
AAHH.'
_
NEMoare srljati u
SMRT, HOMBRES/ BOUJE
DA ODMAKNETE RUKE OD
P&TOLJA!
POSLU-
Sajte
CARLOSA/ ©OSPOD/NE
, STODDARDE/ >
r^/
86
au vec
sam vidio r-m
KRAJ.' T'"
^1i
m
r ZAHVA —~
L.C7UJU&
TEBl, AMI—
^ GO/... a
a
r/r;
izes/ L!
zrvr it!
yi
M
v - vO
O
/A
"f 5,f
if.. iS
KRBNUU
SMO fi/M SMO
pr/m/u rvoau
v. PORUKU.' I I
GOJB JB
UNOAT'... X
Ir~f ZjK
M^fjus
cuntomA.i^A:
(>k u Mo6vAR
'!
Ak&jA
<*=
1
1
I
«z
irA//
Eg
,%
X- . A.
BpPP®#.!
/IV^V
X
r n
jr.
-
/j C
5^ KAD
OOHVATIM TOG
PROKLETNIKA...!
ON JE KR/V ZA
SVE OVO/
©RUES/TH,
LANCE.'
UZ CUNTA,
UNDA N/JE U
OPASNOST// xa
I
MORAMO IH
AU
PRONACI PRIJE
VALENSA
%
%
V
Ste
I t-1
-i
=_
87
r' TAMO SE
puSkara vi§e
IMEGO NA BOJ/S-
NICI! §TO U SE
fewTO OOGAOAP ^
MORAM RISK/RAT//
MOfPA SE RAD/ O
TEXU!... MOGAO B/
b/t; u nevolji
ZBOG MENE/
ay ostani
OVDJE!
■ IDEM BACIT/
POGLBD!
NEMOa
CUNTE
VIDJET
CE TB
%
-T
1
1 i
-few
«
I
>
sir
-=•
MOZDA UNDA
/MA PRAVO I
BOLJE DA...
V/SE ISIE PUCAJU!
TKO GOD DA JE ZAVR§IO
U NJIHOVIM PANORAMA,
V&E MU NEMA
V POMOdl.'... ^
sW/SSH.
.5
/■ if—1
- oO
=yf.
mt.
su
ft/
AAH.
m
#
hv
4
Xs^
r
if/
88
IMAM &A
VALENSE/
V NEE/
UNGHHH.
•v
♦/
f4
PXV
1 ' ^
CUNTE/ ■ l V/D/, V/P/...
fflM GAZDAR/CA.'
PUST/TE GA
PROKLETNICI/
CUNTE/
 KOFF/...
KOFF/...
3r Xs
5
r>-
^ -jk
T
S3
fr
STVARNO
OIRU7IV PR/ZOR/
UGLEDNA
GOSPOPAI
NEM/LOSRDN/
UBOJICA!
CUNT NiaB
*WA UBOJICA!
rai®
4'ifi
89
SVATKO IMA
pravo na svoae
miSujenje... au Serif
WVALTON JE MRTAV I
CUNT MORA PLATITI/...
VOUO BIH ©A OBJESITI.
AU BOa/M SE DA
NEMAMO VREMENA
ZA TO...
RECI du DA SAM TE
MORAO USTRIJEUTI
STO
CUNTE NAKON SI
Tt DA SE OSVETIO
f
UBIO GOSPODU
STODDARD
MO
UM
TOCno;... LUKE dE Ml
BITI ZAHVALAN.' UMORAN JE
OD TEBE, V3ESTICE! I ZNA
DA JA UVIJEK ClNIM ONO
§TO JE NAJBOLTE
ZA NJEGA.'
ZASTO
vALENSEP
VJEROVALA
SI
SAM DA T/
PRiaATEUJ
MUZA
MOGA
VALENS
/Vf <s>
//v/r//
rc
I
^ ■
r
f
UBIO SAM TVOGA BRATA
ADAMA, UNOA.'... U<5lNIO
SAM TO ZA LUKEOVO DO-
BRO/... KAD ON POSTANE
GOSPODAR "Bl© SKVA"
I JA du DOBITI SVOJ
DIO KOLAdA/
'A
L
77^
DARBY JE UZ MENE
OD SAMO© POdETKA.'
X ON dE DOBITI
SVOJ DIO!... -
PARBY/
ZAUSTAV!
GA/
y,
Cf? .V
c u v.^
c
^
90
OKAY
du
JA PUCATI
eospoeu
CUNTOVIM
VALENSE
NA
STODDARD
P&TOLJEM DARBY
I
ODMAH
UBIJ
POTOM Tl
CUNTA.' TO:
NEB/
'ft
h
tTHB «
m
r/i
PROKLETSTVO,
STliU L3UDI!
MORAMO...
ZBOSOM HEJ, VI
TAMO/
mm
UJEPA
eospopo
■k'-c?
I
HK^
^ 06
¥
m™1
ml/
Si
>
0^1
PROKLET-
STVO/...
DARBY/..
t
I ■.J
PUCAJ NA
DJEVOJKU/
GAVE A>
VF AAH
W
A.
w
.
p
L
;x
.r-.
/3
W
4
Y-
91
AAH
V
7^
7 A
/A=»
It'
#
//=»
:V
STANI, VALENSE/
tj f UH/ m
I -^Mkr—y
OPKOLJEN St/
A
#
<*'
i
"7
r
-
c.
/ o>'
v<
■(t
r*
r • - =
i;
_
»"
*
or>r- AAH
PROK.
<k-
Zt
ET!
TO
RENO. ERU/

✓
A
A
P.
'A
p
h
E?^
^Wn
k
92
JESAM,
lance;
DRA&O Ml
JE STO TE
VIDIM! .
UNDA, >
ZLATO, JESf
U DOBROP
STETA/ 2EUO
SAM ©A MALO
ISPITATI/...
■k
VALENS JE
MRTAV, TEX/
SREDIO SI
OA!
¥
'A',/
A:
r/z
W/l:
k;
y .■ifi
Is
i
C5 o m
T~JttAM
VALENS JE UB/O
ADAMA! SAM NAM
JE PR/ZNAO/...
CUNT JE NEV/N/
f
...SAD V/SE
NEdE MOdl
SVJEDOdlTI!
-ar-
i -
*
AU JA
HOdU,
TEX/
O
m i
^3
J/Fi
5
^ v
iK
ZASTO
SJGURNO AU
CUNT NEMA
JE JEDAN OD
SER/PP ZA IME BOGAP
VEZE T/M
N/
ZA§TO
ZLOC/NOM OVE DVOJICE SU
JA
SERJFA
POSLAO O MORAU
UC/N/T/P
TO
SAM BILA S NJ/M
? JE §ER/F
UB/JEN.'
STVOR/TELJU
KAD
sr
<
LANCE
- :
cr
>(
wmm-^ i
^81
I
> -J
■=?
k.
93
Serif nije bio
POPUSTLJIV TIP... 2ELJEU
SU PONOVITI IGRICU KOJA
IM JE UPAUUA PRUE
DESET ©OD/NA, JEDNIM
POTEZOM UKLONITI DVIJE
OSOBE KOJE SU IM
SMETALE...
K
i
_ f
HTJEU SU VAS
ran<5, lance/
NA KRAJU B/STE
OSTAU SAA/IO
VI...
OA... I LUKE!
AU KAKO SE
VALENS MOSAO
NADATI OA...?
r MOZDA aE VALENS ^
DJELOVAO NA NJE&OV
NA&OVOR, LANCE/ SADA
KAD SU MU USTA ZAUVIJEK
k ZACEPLJENA, TO dE y
BITI TESKO >-•
SAZNATI! ^
AU JA NE
MOGU 2IVJETI
S TAKVOM
SUMNJOM! ,
ZEUTE
RECI DA JE
MOO SIN...P
NE, LANCE!
£EKAJ!...
. i
4
51
>/
}
¥ •c -
A
m
'■hill'/ '////
///Ma POKUSAT
du SA SU
i
STIGNUTI
ZA
IDE obojicu
POTRAZITI
mil
LUKEA!
BOJIM SE ZA
NJEGA TEX
ZA OCA
IU ZA
SINA?
.11 -/
V
PWil f
a
Li ..
94
^r^LUKE Bl JOS TREBAO
W BITI U BAD RIVERU...
AU 6INI SE DA JE
gk LANCE KRENUO PREMA
RAN<SU... BOUJE DA .
SUJEDIM...^//
vV^1
'fi^r^aTr ■ ..
K". .-
jM
m
W;,i
>4
%
m
v
AS-1.
/
5
■£
TT
¥/
M
na2alost,
BOJIM SE DA
STAR! IMA
BRiEG KONJA
OD CARL.O-
SOVOG!...
MALO POSUJE...
%;
l^v«v
1
A/ JE U SE
MOJ SIN
VRATIOP JToA, SENOR/
■ Mv 'tP
v r.|
||l
mff
—
V,J
M1
> A'
' ^ v
'
„
^V!
->cJ
U RAlsNOJ
ae sob// jstv.-r ^
>s-;
afEs
v
'W
■O
IW
k<
 
*"• <o
.A
7/ - 1
AA.
95
zaSto nisi poSao s
NAMA DO RIJEKE TRASlTI
UNDUP ZAP TE NE ZANI-
MA KAKO JE TVOJA
2ENAP...
AU ONAa PROKLETI
WILLER Ml NAMJE5TIO
KLOPKU SKORO Mi
TEXA3 Th« t-o
5 r~~~ ~i
aA...
Ud/N/O
B/H TO.
TATA...
RAZBiO GI—AVU! 5IGURNO
JE DOGOVORU
ON/M UBOJICOM
CUNTOM
V^<v,
V-•
—-i
a
o
>s
i
zu
LUKE!
as
CUNT NIJE
UBOJICA
PRETRPIO
OGROMNU
NEPRAVOU
MOUMP...
KAKO TO V—
mo2e§ y
REdlP... /
a/
96
77^ ■777
ALJ JE TAKO
VALENS.'
SINKO PRE
NE MOGU
VALENS <JE
SVE PRIZNAO
LUKE! ON
JE UBIO
ADAMA/...
VARIO NAS JE
VJEROVATI!
OBOJICU
?—
V
£
/
Z
I BOLJE JE
TAKO! XNACE
BIH ©A OSO-
BNO UBIO!
DOSAO
SMIRI SE,
LUKE! VALEN
7E MRTAV/
PRO SAM TE
KLETNIK NE§TO
GDJE JE UPITATL.
SADA?
v • - .C
■*>
rar>
a
1 -
oh, n/je
VA2NO, LUKE!
NEMA VEZE...
ZAGRU ME,^W A ZBO©
SINE MOO! |LCE<3A?»..
X OPROST/
mi/... ja
STO TO
TATA?'
m
V 'i
Jt
5^
%
AT
%
C
m vi
97
W ZBOG TOGA
§TO SAM... A/-/
ir
TORBA
PUNA NOVACA...
/SPRAZN/O SI SEP
U RADNOJ SOBI...
$TO SI NAUMtO
UilNmf...
O CTE ONO
OOLJEr
U
I
v
t •
r NIJE
RECl M/ DA
ZEUO SI SINKO! DAJ
TAKO
l
if
POBJECilP /C NEKO DRUSO OBJA
SNJENJE
S/ E PA NE
&
OA
DA
PO ZLU POVJBROVATI!
VALENS SPOMENUT!
tvoje /MEP
w.
i
ao
^P' :/
i
kve40>4 UZALUD! MOZDA
B/H USPIO UVJERITI TEBE,
STARA BUDALO, AU TEX
JE TVRD ORAH I NE ZEUM
R/SKIRATI DA ZAVRSlM S
^ OM<5OM OKO VRATA!
AH
e;
I
0
4-
av
98
SADA CU UZBTI SAMO
PREDUJAM OD ONOG §TO
Ml PRIPADA/ AU TVOJA
ZBMLJA OB I MOJA. TATA!
VIPJET dEMO SB KAD
POTROS/M IMOVAC/
MOJ KONJ JE
PREMOREM KAKO
B/H ODMAKAO
MOGUCIM
PRO&ONITBU7
MORAM OSEDLATI
BRZEG
•>_
LUKE/
& m
I
V A
V A
^ v
w
V vv
A)
wWv
AH TU
PROKLET
KE/
UrVLJA £/ yj*
CEk STVO
XPEMO NA JEPNO EKAJ/
ZAOBDNldKO
GALOPIRAJSiaE.'
2
r'
5® >
MISUS U DA
NISAM U STANJU
PUCATI NA TEBEP
rc
MICI SE,
STAR//
/O/
TR.
i
"w
V'.o
AANN
-^r ?S1 v
v-"
r .
99
Kueo/
IT
#3
Pmt ^
fTJ&FK rJcM1 rVjl
rf*
■3*eaAi<'v 1
BACl
PISTOLJ.
m
NEE/
f LUKE/ >.
. v
«*■
r~
-3
sS
i. r>
>3
100
NEEEf
MOJE
RUKEf
r>
a
'//
1
^N
i
Vi
I^S;,
S,
V^
N
y
/■
r
*
y
A^XHH •y,
W,
i/^
2AO Ml JE.
LANCE. CA SAM
GA PO^TEDIO, AU
C>rVLJAK JE /MAO
nerijeSene raCu-
NE S Na/M.'
—Vs -'
i moj S/N
JE MRTAV,
CARLOSE/ T*-
CRN/ PASTUH ]/PUSTITE SA
BJEZ// HOMBRES.'
TEX/
/ 35
^5»r-3
r'-v A>--
,,
r^vf
W^PH
^s:
k
i
Vfl «- 't>
Cs Y--
I'yv x VN"
iMx
rv
*■
V'l«
J/MX
101
HOCE§ U KAO SVJ
IKADA MOCI
SAD ae Ml GOSPOD/NE
POBJBGAO OPROSTITI CUMTE STODDARDE
TAKO.'
BOLJE JE JACKSONEr PO NE ZAMJERAM
SRiJESIO
OIMAJ TKO IMEMA SAM ii"
VAM VJERUJ
2/
GRIJEHA TREBA TVOJOJ PRO
TE Ml
vJETI SLOBODNO caeiMfi SS3»
n
NUE TAKO
U
LANCEP
' ■
(k-
P:
w <■
Yi
t
&
W
A
I

n
mmmmimmr
OA SAM SE
SAMO 2ELJO VRATITI
KUdl, GOSPOOINE
STODDARDE! KAD
BIH MOGAO DOBITI
NATRAS SVOJ
STARI POSAO...
^ZEUM UCINITI
NE§TO ZA TEBE
CUNTE... RECI
v Ml §TO... ^
SLi,
Hi
ovo JE
KUCA
TVOCTA
CUNTE/ OOPI
CEMO 
POCET
ZAJEDNO SVE
IZNOVA re?
/
/i
I KAO DA JE
PROKLETSTVO KOJE
aE LE2ALO NAD BAD
R/VEROM UKLONJENO..
MOfDA dE ADAMOVA
DU§A NAPOKON MOdl
k. POdIVATI U MIRU.
UZBUDUJIVA DA TEX
Nod ZAR NE AU NE TAKO
AMISOP NOd
LOSA AMEN.
11 . 
S9
FT
o 
SO.
102
vu
IPVA PANA POSUJE
% ZABORAVUJATE
^ T DA MU JE TEX ea
Z/VOT
SPASIO
SENOR
PRERIJI
E
PA VAS MOJ
SIN NIJE SREO,
TEX, MOiPA Bl
panas ao£
BIO 2lV!...
STODDARD
U
DA
SUDBINA JE
HTJEL-A PA
OVAKO
r
SVRSI
TO
c
IK
ilJ
5St
a
r
r pa
TO
JE MUPRA
OPLUKA,
LANCE/...
NAJVAZNIJE JE 
PA SU ISTINA I PRAVPA
POBIJEPILE... OP SAP
dE CUNT BITI NOVI
PREPRAPNIK /
V "BIG SKYA"!
'A
U-
7
I|^
SIGURAN SAM SAD ZBOSOM,
MISTER
STOPPARP!
ne6ete ZAIAUTI
DA TEX!
IDITE
ZBOG NJE MOfDA CE Ml
BITI DRASO
DA VAS OPET
SRETNEM JED-
NOG DANA!... ,
...AU TA<J
DAN JE JO$
PALEKO! fh
+)<*
•1
m
'iv

X^v,
/
••
■I
£
103
( STAR/ LANCE JE aO§
POTRESEN LUKEOVOM
V
oduCno s;
U&NIO, TEX! CUNT
I aA SVOJU SREdU
DUQUJEMO
TEB//
HVALA Tl
§TO S/ VJERO-
VAO b;v§em
KAlNJENIKU!
I
UVI3EK
pokuSavam
NE &AJITI
PREDRASUDE,
AM/SO/ A SAD
VAM STVARNO
V/SE NEdU
SMETATI!
SRETNO
VAM BILO/
ADli>S,
CARUOSE/
QUE VAYAS
CON DIOS.
HERMANO/
DAO S/ NAM
LEKCIOU, TEX!...
AMI&OS, ZIVIO
RENOZER/...
' OSTAJTE x
m; dobro i vi.
MOMCI! I NE-
MOJTE Ml N/§TA
ZAMJERITI! .
A
J
IK
))}j>
m,«
T N
-
' 7
ZIVIO TEX
yVILLERf
V
--
/:
> - «A«i
;*,y>
T1
<r-v iSi/
fit rv- -K-
«N
I
A
S
c
SVRSETAK
104
:
- V
^ v i* '~ •> r -. .
.>.«»l^vC^-jST v^J^Sfy5
^*-g- v^-'-.-'r,
_ ^ ,v...'-jv.-iv. ■ ;/-» ' _ .v --'-:
—'- C"
•. *•
k
-» ■a'*'4
,'
•• •«<•<' -S* • *
<-»*wv;
Tr
^ ':
'£r-*'<'jr (
W^:
t)
Jr
fitesii" -.t - _
^Tw'TvL:
fSBL
"r --W
.m^-:
* .•>
'>•/
v.
7
v
>y
Jf
-«w ^
'V
I
i
r
M r-»
L-y
r
JL-J ^
zzz
^ — -
^> CVNU-A
P7
r
Bad River, malo mjesto u Texasu pokraj
istoimene rijeke. Prolazeci kroz preriju
Tex nailazi na grupu kauboja u lovu na
divlje konje i prihvaca poziv da posjeti
njihov ranc Big Sky. Istovremeno, netko
je zavrsio s izdrzavanjem dugogodisnje
robije i uskoro stize u Bad River...

Recommended

Tw almanah 017 banda meksikanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 017  banda meksikanaca (coa backup pdf)Tw almanah 017  banda meksikanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 017 banda meksikanaca (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tx lib alb 4 izazov u montani [matorimikica&amp;magicni vetar] (coa-backup ...
Tx lib alb 4  izazov u montani [matorimikica&amp;magicni vetar] (coa-backup ...Tx lib alb 4  izazov u montani [matorimikica&amp;magicni vetar] (coa-backup ...
Tx lib alb 4 izazov u montani [matorimikica&amp;magicni vetar] (coa-backup ...zoran radovic
 
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonja
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonjaTex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonja
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonjaStripovizijacom
 

More Related Content

What's hot

Tex Willer Strip Agent Gigant 006 - Znak zmije
Tex Willer Strip Agent Gigant 006 - Znak zmijeTex Willer Strip Agent Gigant 006 - Znak zmije
Tex Willer Strip Agent Gigant 006 - Znak zmijeStripovizijacom
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad ArizonomTex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad ArizonomStripovizijacom
 
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf)
Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz LamontaTex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz LamontaStripovizijacom
 
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...zoran radovic
 
JUB - 100 - Teks Viler - SUPERTEKS.PDF
JUB - 100 - Teks Viler - SUPERTEKS.PDFJUB - 100 - Teks Viler - SUPERTEKS.PDF
JUB - 100 - Teks Viler - SUPERTEKS.PDFzoran radovic
 
Tex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex LIB 072 - Opasna istraga_
Tex LIB 072 - Opasna istraga_Tex LIB 072 - Opasna istraga_
Tex LIB 072 - Opasna istraga_Stripovizijacom
 
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex LIB 073 - Veleizdaja
Tex LIB 073 - VeleizdajaTex LIB 073 - Veleizdaja
Tex LIB 073 - VeleizdajaStripovizijacom
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 019 - Prorok Hualapai
Tex Willer Strip Agent Gigant 019 - Prorok HualapaiTex Willer Strip Agent Gigant 019 - Prorok Hualapai
Tex Willer Strip Agent Gigant 019 - Prorok HualapaiStripovizijacom
 

What's hot (20)

Tex Willer Strip Agent Gigant 006 - Znak zmije
Tex Willer Strip Agent Gigant 006 - Znak zmijeTex Willer Strip Agent Gigant 006 - Znak zmije
Tex Willer Strip Agent Gigant 006 - Znak zmije
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad ArizonomTex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
 
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf)
Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf)
 
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz LamontaTex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
 
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
 
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
 
JUB - 100 - Teks Viler - SUPERTEKS.PDF
JUB - 100 - Teks Viler - SUPERTEKS.PDFJUB - 100 - Teks Viler - SUPERTEKS.PDF
JUB - 100 - Teks Viler - SUPERTEKS.PDF
 
Tex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
 
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
 
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
 
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
 
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
 
Tex LIB 072 - Opasna istraga_
Tex LIB 072 - Opasna istraga_Tex LIB 072 - Opasna istraga_
Tex LIB 072 - Opasna istraga_
 
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
 
Tex LIB 073 - Veleizdaja
Tex LIB 073 - VeleizdajaTex LIB 073 - Veleizdaja
Tex LIB 073 - Veleizdaja
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 019 - Prorok Hualapai
Tex Willer Strip Agent Gigant 019 - Prorok HualapaiTex Willer Strip Agent Gigant 019 - Prorok Hualapai
Tex Willer Strip Agent Gigant 019 - Prorok Hualapai
 

Similar to Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)

Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)
Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)
Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Adam wild 16 (ras 16) lagos (coa backup pdf)
Adam wild 16 (ras 16)  lagos (coa backup pdf)Adam wild 16 (ras 16)  lagos (coa backup pdf)
Adam wild 16 (ras 16) lagos (coa backup pdf)zoran radovic
 
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Dragonero specijal 01 (ras 01) prva misija (coa backup pdf)
Dragonero specijal 01 (ras 01)  prva misija (coa backup pdf)Dragonero specijal 01 (ras 01)  prva misija (coa backup pdf)
Dragonero specijal 01 (ras 01) prva misija (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)zoran radovic
 
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdfAdam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 

Similar to Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf) (20)

Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)
Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)
Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)
 
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
 
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
 
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Adam wild 16 (ras 16) lagos (coa backup pdf)
Adam wild 16 (ras 16)  lagos (coa backup pdf)Adam wild 16 (ras 16)  lagos (coa backup pdf)
Adam wild 16 (ras 16) lagos (coa backup pdf)
 
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
 
Dragonero specijal 01 (ras 01) prva misija (coa backup pdf)
Dragonero specijal 01 (ras 01)  prva misija (coa backup pdf)Dragonero specijal 01 (ras 01)  prva misija (coa backup pdf)
Dragonero specijal 01 (ras 01) prva misija (coa backup pdf)
 
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
 
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdfAdam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf
 
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
 
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
 
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
 

More from zoran radovic

Aleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdf
Aleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdfAleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdf
Aleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdfzoran radovic
 
Zagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdf
Zagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdfZagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdf
Zagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdfzoran radovic
 
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfZagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfzoran radovic
 
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfCitac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfzoran radovic
 
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfTex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdfzoran radovic
 
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfKonan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfefb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfzoran radovic
 

More from zoran radovic (20)

Aleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdf
Aleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdfAleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdf
Aleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdf
 
Zagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdf
Zagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdfZagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdf
Zagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdf
 
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfZagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
 
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfCitac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
 
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfTex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
 
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
 
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfKonan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
 
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfefb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
 

Recently uploaded

Biometrics Technology Intresting PPT
Biometrics Technology Intresting PPTBiometrics Technology Intresting PPT
Biometrics Technology Intresting PPTPraveenKumarThota7
 
NANOG 90: 'BGP in 2023' presented by Geoff Huston
NANOG 90: 'BGP in 2023' presented by Geoff HustonNANOG 90: 'BGP in 2023' presented by Geoff Huston
NANOG 90: 'BGP in 2023' presented by Geoff HustonAPNIC
 
Seagate HDD Firmware Repair Tool Datasheet 2024
Seagate HDD Firmware Repair Tool Datasheet 2024Seagate HDD Firmware Repair Tool Datasheet 2024
Seagate HDD Firmware Repair Tool Datasheet 2024Dolphin Data Lab
 
Reactive programming with Spring Webflux.pptx
Reactive programming with Spring Webflux.pptxReactive programming with Spring Webflux.pptx
Reactive programming with Spring Webflux.pptxJoão Esperancinha
 
WAN-IFRA: World Press Trends Outlook 2023-2024
WAN-IFRA: World Press Trends Outlook 2023-2024WAN-IFRA: World Press Trends Outlook 2023-2024
WAN-IFRA: World Press Trends Outlook 2023-2024Damian Radcliffe
 
ConFoo 2024 - Sylius 2.0, top-notch eCommerce for customizable solution
ConFoo 2024 - Sylius 2.0, top-notch eCommerce for customizable solutionConFoo 2024 - Sylius 2.0, top-notch eCommerce for customizable solution
ConFoo 2024 - Sylius 2.0, top-notch eCommerce for customizable solutionŁukasz Chruściel
 
Practical SEO for WordPress Bloggers.pdf
Practical SEO for WordPress Bloggers.pdfPractical SEO for WordPress Bloggers.pdf
Practical SEO for WordPress Bloggers.pdfNile Flores
 
DNS-OARC 42: Is the DNS ready for IPv6? presentation by Geoff Huston
DNS-OARC 42: Is the DNS ready for IPv6? presentation by Geoff HustonDNS-OARC 42: Is the DNS ready for IPv6? presentation by Geoff Huston
DNS-OARC 42: Is the DNS ready for IPv6? presentation by Geoff HustonAPNIC
 
ConFoo 2024 - Need for Speed: Removing speed bumps in API Projects
ConFoo 2024 - Need for Speed: Removing speed bumps in API ProjectsConFoo 2024 - Need for Speed: Removing speed bumps in API Projects
ConFoo 2024 - Need for Speed: Removing speed bumps in API ProjectsŁukasz Chruściel
 
Information Technology Project to Create a Business
Information Technology Project to Create a BusinessInformation Technology Project to Create a Business
Information Technology Project to Create a Businessmbowl010
 

Recently uploaded (10)

Biometrics Technology Intresting PPT
Biometrics Technology Intresting PPTBiometrics Technology Intresting PPT
Biometrics Technology Intresting PPT
 
NANOG 90: 'BGP in 2023' presented by Geoff Huston
NANOG 90: 'BGP in 2023' presented by Geoff HustonNANOG 90: 'BGP in 2023' presented by Geoff Huston
NANOG 90: 'BGP in 2023' presented by Geoff Huston
 
Seagate HDD Firmware Repair Tool Datasheet 2024
Seagate HDD Firmware Repair Tool Datasheet 2024Seagate HDD Firmware Repair Tool Datasheet 2024
Seagate HDD Firmware Repair Tool Datasheet 2024
 
Reactive programming with Spring Webflux.pptx
Reactive programming with Spring Webflux.pptxReactive programming with Spring Webflux.pptx
Reactive programming with Spring Webflux.pptx
 
WAN-IFRA: World Press Trends Outlook 2023-2024
WAN-IFRA: World Press Trends Outlook 2023-2024WAN-IFRA: World Press Trends Outlook 2023-2024
WAN-IFRA: World Press Trends Outlook 2023-2024
 
ConFoo 2024 - Sylius 2.0, top-notch eCommerce for customizable solution
ConFoo 2024 - Sylius 2.0, top-notch eCommerce for customizable solutionConFoo 2024 - Sylius 2.0, top-notch eCommerce for customizable solution
ConFoo 2024 - Sylius 2.0, top-notch eCommerce for customizable solution
 
Practical SEO for WordPress Bloggers.pdf
Practical SEO for WordPress Bloggers.pdfPractical SEO for WordPress Bloggers.pdf
Practical SEO for WordPress Bloggers.pdf
 
DNS-OARC 42: Is the DNS ready for IPv6? presentation by Geoff Huston
DNS-OARC 42: Is the DNS ready for IPv6? presentation by Geoff HustonDNS-OARC 42: Is the DNS ready for IPv6? presentation by Geoff Huston
DNS-OARC 42: Is the DNS ready for IPv6? presentation by Geoff Huston
 
ConFoo 2024 - Need for Speed: Removing speed bumps in API Projects
ConFoo 2024 - Need for Speed: Removing speed bumps in API ProjectsConFoo 2024 - Need for Speed: Removing speed bumps in API Projects
ConFoo 2024 - Need for Speed: Removing speed bumps in API Projects
 
Information Technology Project to Create a Business
Information Technology Project to Create a BusinessInformation Technology Project to Create a Business
Information Technology Project to Create a Business
 

Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)

 • 1. £1 0 K5 V 7. 7 7> / X7^4. / / I 7 1 I US? a tL :% i. »w< 0 . S? o »7 r- <r^. LJ /O L? J7 > / / CVU-A BAD RIVER
 • 2. BIBLIOTEKA A L M A N A H - ^- f» rniin iff S>f' > S ?N- rf--^ *»! :VK * X- ^ f mn^ %r^ : c ■tI;T I1 'tc. / — / '1 -c >» ."t "VIN- V r/ a I MM .f. r V- ^ 'iHVS 7 r- BAD RIVER 1997. Crtez: Capitanio Tekst: Boselli Preklop: Quaresma
 • 4. BHD WVEZ & WA r M, %&Sm~ ■" j >v» iwmn i- V OT 'V •-^Sis r.T.v^- Jte. r'^wr eW rs - TLi* mC r - : :i'. A'ZK^^ /Z /: A "fi •r .v-! si? ¥a m *'■. w is y ; i' ■V v ^>5 C 3 Teksas SIERRA - ^ A^4/7£ve4 M s ^ • -■ DA, NAJLAJEPSI PASTUH NIA CIJELOa SIERRA MADERI... IMA KRDO OD DVAOESET I PET PREKRASISIIH V KOBILA.' ^ (MAIMaU- §IO MAS , ae/ ^ ON JE OfVLJAK/ h r * ■- et ✓ - ; ?:; i^- '■; a s r S<5 V w VW *^v- / ^2;- ■iy - 3
 • 5. ■iv m NEMoeude/ imalaz/mo se niz vobtar /" ©ovor/$ o U ODNOSU fMA NiaEGA... AU VRLO JB / NJEMU XAO DA MUDAR. ZNA DA POSTOJB SAMO DVA POSJBOUJE UJUOSKU Ol ITA -7A 1-71 A-7 IT f->/OI IMC DA -TC ^ "A INTBU&ENCIJU ON JE SAMO ilVOTINJA.' PUTA ZA IZLAZ /Z OOUNE, PA JE STALNO NA OPREZU. .Si I.J *y' '"ZVlk >#j ( i rw ^ ^ ' ^ -.Mi ii <Cv e. L ik 'WH1 /'" DOBRO / POSl—AO SAM NEKOUKO LJUDI PREMA DRUGOM IZL-AZU /Z TJESNACA. SENOR LUKE... POTJERAT 6E IH PRE- MA NAJU2EM DUELU PROLAZA KOJE6 V SMO PREGRA- l£. DILI! ^ KAD KRENIMO ONDA! KREdEMO AKCIJUP 'W, B •r-i. W" 1^ c_ 4
 • 6. AWJ k y V A' IRIH STIZU! SPREMITE SE SKRENUTI IH U OBOR/ <W ) p _ >--- 1 //f r > 4 -( K: » -v/ v,V. jf r^ ^ -^if ,^ii '"' vtHttf ^£5^] '-voa y^ Mi I^J^I K 5
 • 7. A HBJ IS &DJB SI Tl KRENUOP K>- ,<v * «- A ig, .-• <* P — s.> 7A >■ .■ _4i sPC sA PAZfTE/ / r3 .**" / / v: . 6.- A -, 'x' h / . 1 S i y>V7 /. W x</'. aUANE/ SJ V AHMr 1 a: b^-f f^t> Ah
 • 8. UHVATILJ SMO DESET KOB/LA... ...AU C/VLJAK JE U TRENU SHVAT/O SITUACIJU I PREUZEO NADZOR NAP KRPOM... SKORO JE IZSAZIO JUANA, KOJI SE • SPAS/O PUKIM CUPOM/... . KAKO JE PROSLO, CARLOSEP J I WVi- M S. : v aWah- -nv 3P yA ll, ■kjj A? it: ri j/'W&J ^11 BOLJE DA GA OSTAVIMO NA SLOBODI... TAKO ) <5E OPET MOd/ OPLODIT/ SVOJE KOBILE! / A, UOSTALOM, NESREdA JE ULOVITI~-~ — cpnogpastuha/ ^ ©lupost;/ / —' ^ / Zeum c/jelo TAJ St PASTUH SAD PONASA KAO OPSJEDNUT/ SE NUE MU MOSUdE PRI NJESOVO KRDO I NJE&A/ BUZITI ->• £ I v r: / U TOM SLUZAJU, LO§E PO NJE©A/... A Ml dEMO UZETI SAMO UPOTRUEBIT dU TEHN/KU "CREASINGA"...' METKOM dU GA OKRZNUTI PO KRALJEiNICI, BUZU 6LAVE... TO dE GA OMA- MITI DOVOUNO DUGO DA dEMO imat; vremena, UHVATITI GA! / CENT/ME- TAR PRENI— SKO... I UB/T dETE GA/ KOBILE! V mil U <f^' N OKRZNUCBi O&REBOT/hJA Oil 7
 • 9. VRAOU/ K h 4 ^E. kts=r V //^ o Aa; r//7' v W/friJkk / i COJ i/>e4<9 ^«E?t7/ Vx rc ^/c.^ " ■ <S>4 ENO <iu JA GA GORE/ SRED/T/ % SH" a* 3^"' V '/ ■tfg ■."/ NIs. ,4 % |K wd i & V« sran;, valense/ iu TVOaA K02A NEde VRIJEDITI SUPUE© NOVd/dA/... POZNAJEM COVJBKA ONO© J- rd? iTE TEX MILLER/ WMA/'- M'i'I/I vt ^ VCMT/- m'/ r s- if.i ,<)/ f/: v/'w ^5 8
 • 10. HOL-A, CARLOSE/ OU£ TAL, rex WILLER RENDZER REIMD2ER IU NE, TKO MU 3E DAO ZA PRAVO... AM/COr * HOLA m TEX □ /!! N r i V SAM SAM SI DAO ZA PRAVO HOMBRE NE 4* SVIDAaU Ml SE TVOJE r MESARSKE METODE' s * PROKLETSTVO i/ MOGU STE ME UBITI r A tk *%■ V 4*W: m mt '*4". tj I* vS iM Lu NEMOQUCE/ AU T/ S). PAK, VRUO LAKO MOGAO UBITI ONOS PASTUHA/... A TO BI VEd BILA PRAVA ^ Steta/... ^ ...BUDUCI DA IH NEMA BA§ MNOSO POPUT NJEQA/ hr — .CN / y m nr- / _T^ ---< 1» iW 9
 • 11. )D1 DO VRA©A, STARIZ Tl I PROKLETI VAQUEROSI MO©A <X OCA VJERU3ETE A KAKO STE SPOSOBN//... USKORO NEde B/TI Ml N3EGA! ft & ■* NE, SENOR LUKE! OPASMO CE/ //y i r ■.7/7^■ m '/S/j cu SAD VAM P A OA U U&NITI POKAZATI •i'l STO SAA/1 STANJU yCAHH 1 v V >v *» . > V A X-. // j K Qv V,S! C, T - MR ''ii m »V / M02DA, TEX/ AU TO JE S/N STAROG LANCEA STODDAROA MOGA SAZDE/ A Tl GA PUSTI NEKA TO I UilNl! OVOM MLAD/dU TREBA LBKCIJA! POLOMIT 6E KOSTI! ^ HMM... A Tl MU TRE- BA§ IZIGRAVATI DADILJUP... NIMALO Tl NE X ZAVIDIM! S & i Iff •s Si >; w 10
 • 12. HllHiii HEJ/ AU §TO.. .r*. HAJCE PROKLET NICE/ ULAZ! V OBOR/ U ' rtU E£ / >) s V-«M in o V yt./i/. // PRO KLET- STVO/ m AN * * + i i'(. <-3 5E V^i ' <S^ M 11
 • 13. I 1 (M ■ : m i 94 V Tl< V> e e* <^N-X' Cast SVAKA CEMO TEX/ Ml <1 PREUZETI! ©A y r ■'/ c V' hX V, y: -^K 4 ■x OVO PRIMJENJUJEM SAMO U oiLO o^'^' o^mA ^'-, J MAJSTORSXO MA/^DA JE PO^UDPO^ZUJ, K 0Na / BACANJE, TEX/ PrVLJAK NIJE N/MALO POVRIJEE'EN/ JE MOGAO POLOMITI .a. NOSE/ ,■ ?) o.o J _o V SO'" "a. "T®Ko UTOUKO BOUJE! NAOAM SB DA SI NALlZlO LEKCIJU! JESI REDU Li S/NKOP SSS; 1».S NASTRADAO RACUNAJTB NA TO, TEX.'... I MORAM VAM ZAHVAUTI! DA JE SAMO MOJ PONOS N/JE BILO VAS - sa w p, " r"» 3^ ti «< *! « »V 12
 • 14. } 't/tr-i DA... HVALA Tl, TEX.' DA JE slu£ajno RAZBIO GL-AVU, §TO BIH ONDA REKAO SESIOR STODDARDUP TVOJOM SMO ZASLJJ i ULOVILI GOM CIJEL-O UKLJUZUJUdl KRDO.' PASTUHA/ rr |'*1 % PASTUH PRIPADA TEXU, SBROR LUKE! ON ©A JE UHVATIO! X ZEUO BIH ©A OSLOBODITI... AU BOJIM SE DA MU TO NEdE PREDSTAVLJATI ZADOVOLJSTVO, BUDUdl _ DA STE POHVATAU *. SVE NJESOVE ^ KOBILE! HMM... na2alost, TO JE . ISTINA! STO dES S NJIMP / r-. »* ^ u r- r* BIT CE Tl BOLJE NESO DA SPAVA§ U PRERIJI! DA, TEX! DODITE S NAMA NA RANd! MOJ dE OTAC BITI PRESRETAN DA VAS UPOZNA, NAKON §TO MU ISPRldAM KAKO STE ME IZVUKU IZ NEVOLJE! ^ mo2e§ po<5i s NAMA I POMOdl NAM DA ®A UKROTIMO! KUeO! 2eu$ Ml UVAUTI VRUd KESTENP/ HMM... DOGOVO- RENO! T J v :>^ m / ^"5 k?/l3 i ■ r y 13
 • 15. KASNUE, TOO POPODNEVA ovdje POCINJE ZEML-3A ■ i STOOOARDOVIH ranC AU SB NALAZ) MIUJA DVADBSBT * ■ DALJB X* J <-»*■ •fJS up l/Vi m ■<■ M *! /' W / V,. M, /" r % % KAD JB STARI BANCE STIGAO U OVE KRAJEVE, PRIJE MNOGO GOPINA, ZEMLJA JE PR/PADALA s. ONOM TKO Bl . JE UZEO!... UJEP KOMAD ZEML-JE! grrc sk> ...NARAVNO, UKOUKO Bl IMAO PETU7E OTETI JE KIOWAMA I KOMAN6IMA! ^=-1 ,/ //W vv t!r .«>/ ^ - iS»•.,'//'/ r /A ' > v DA/ A MOa JE STAR/. SUDEdl PREMA NJEGOVIM PR/CAMA, IMAO PETLJE NA PROOAJU!... TAKO SE "BIG SKY" SADA PROTEiE OD BLUE HILLSA PA SVE DO A4Z? RIVERA/... 14
 • 16. X AT POSUJE ZALASKA SUNCA ZDRA -— •rr VO TATA/ ■v c - POBRO * COSL// m Vi vX ^ ri Ps fv ef ; ■JI-TW" KOUKO VIDIM, roundup* ae BIO USPJE^AN.'.. ULOVIU STE CRNOS PASTUHA! Mk< AU, NA^ALOST, NE NASOM ZASLU&OM, TATA/... MISTER WILLER ©A JE UHVATIO.' I, POVRH TOGA, MENI SPASIO GL-AVU! PAZI, PAZI... VI STE TAJ WILLERP POZNATI REN- 'OKUPtZTAAUE KRDA KO/VJA IU STADA SOVEDA OD STRANE KAUBOJA DZER O KOJEM CARLOS Ml JB CESTO PRICAOP % k n n i 1. - ^2 ©LAVOM I BRADOM. DRAGO Ml JE §TO SAM VAS UPOZNAO, ©OSPOD/NE STOD- DARDE ZOV/TE ME LANCE. ZADOVOLJSTVO JE SAMO MOJE!... I JEDVA &EKAM 6UTI IZ KAKVIH STE NEVOUA IZVUKU MO&A k. S/NA.' <o UISTINU UJEPA 2IVOTIN3A! DA... BIT 6E BOLJE DA GA STAVIMO SAMOGA U (CORAL... ZBO© si©urnost; cJemo ©a MALO SPUTATI! -Xvi #///»/// 11' 15
 • 17. MAL.O posuje. ..mr ■ s'. 5 T'j. mo2e u WHISKEYr* L.O RAOO... DAIS/AS SAM SB NAQUTAO prev/Se .1 i ii; 11 < ZA TEBE NEMA/ VEd PREV/§E UMJintli , MA DAJ, TATA! SAMO GUTLJAJ!. V/§E LPIJETE PRAS/NE POPIO ZA DAJSIAS - ;— ap i SI M <■ ' c ////. ...ZAR SI i / ZABORAVIO DA K. IMAM SKORO LVTRIDESET ©O- D/IMA.' ■^^VA/^',11' ////,; AU SE PONASAS KAO DA IMA§ SAMO DESET/... POTPUNO NEODSOVORNO/ v fH- uobiZajeni IZUJEVI NAKLOIMOSTI IZMEDU OCA I SINA.'... MOGU U I JA POPITI IMESTO ZESdE? ' V,. V i/ LINDA/... —OJ 16
 • 18. ■VWiii7 TEX ovo VI STE COVJEK KOJI JE SPRiaEdlO MO© MU2A DA SE UBIJE. ZAR NEP JE UNDA MOJA SIMAHA/.. ZDRAVO OPROSTITE NISAM VAS V/DJELA... VISE MAISUfc 9 I il §TO STO ae ZAR NISI ZADOVOLJNA SAM UVALJIVANJE U NEVOLJE Tl NAJBOLJE ZIVU ao§ dr2I§ VIDIM DA VUESTI U OVIM KRAJEVIMA BRZO KRUlE. SPASIO SLAVUP SAD Ml MOZDA VISE PREDAVANaAP ru Bl IDE OD RUKE LUKE VOUJELA DA SAM NASTRADAOP DRUGIH; SEBE 1 M ^3? ft 5^ MOZE VRAGU; E U SE ZNATI SVIMA VAMAP KOJI HMM JE VRAS Z PROMIJENIO SI SE. LUKE.'... NA ©ORE.' NEKAD SI BIO NEU&ODAN SAMO XAD SI BIO PIJAN! /i 17
 • 19. ')J 'Mi oA CUNT SB VRAdA U BAD RIVER LUKE/ CUNT A aACKSONP ZAR JE POBJEGAO f YUMEP ODLE2AO JE SVOJU E KAZNU ' I & PISAO JE STAROM MANUELU. JEDNOM OD VAQUEROSA... HTIO JE ZNATI JE U NJEGOVA KOUBA NA RIJE6NOJ OBAU JOS UVIJEK NA SVOM MJESTU... OPROSTIU SU MU DESET ©ODINA ZBO© DOBROG VLADAJSiaA... ZBO© NJE30V0& PONASANJA ZA VRIJEME POBUNE / U ZATVORU, PRIJE / DVIJE GODINE... / NISAM Nl SUMNJAO! TAJ QNJUS BIO JE SPIJUN! KAKO SAZNAO DA VRAdAP SE li r x" Iflflll 1 ? PRETPO- STAVLjJAM KAKO SE 2EU NASTANITI TAMO! x ; c Vyi ji/[1 R AU ZASTO SE. DO VRASA, VRAdA U BAD RIVER?'... TRAll U L * NEVOLJEP ■-M m Ss 18
 • 20. MOZDA AU KOD MAS (H NEdE PRONACI JESI SHVAT/O SINKOP /- SJ NARAVIMO... KAKO DA JEr* Tl dE§ SVE RIJE- SlT/... IZOAVAJLldl NECEMO OBRACATI POZOR ZAPOVIJEDI! NOST NA CUNTA JACKSONA TO JE ZAPOV/JED/ ,//J i IDEM U ©RAD S VALENSOM I MOMC/MA/... LAKU NOd SVIMA/ |}Ui# fl LANCE, CUNT JE ODLE2AO SVOJU KA- ZNU... IP 1 o ( L aft [Nk ^fA 'A iO/ MOZDA MU JE PRAVNI SUSTAV SJED/NJENIH DR2AVA OPROSTIO... AU JA NISAM. JEDINI ZAKON OVDJE JE STODDAR- ^ DOV ZAKON... , NEMA OPROSTA ZA ONO §TO JE Ui/N/O... / / // . / < NEMA OPROSTAP //4 4 ■ 1 1' 1 m': / >- 'H 7 ) /( / 1 A A ■ J_b 19
 • 21. OPROSTITE NA SME- f= TNJI... TREBAO SAM M . SE PR/JE POVUdl. AU Tl NEMOa BRINUTI, UNDA. NI§TA MU SE NE^E D060DITI AKO OSTAfME k NA SVOM MJESTU... OPROSTITE Ml TEX STAR) V VxN OBITBL-JSKI PROBLEM) i' NADAM SE, LANGE. ^ r X *•«- i w" . ^1 , i / > T NE, OSTANITE/... TO NUE NIKAKVA TAJNA, CUNT JACKSON JE RADIO ZA MENE KAO KAUBOJ... PRICE DESET ©OD/NA JE UBIO MO© ^ PREDRADNIKA... ^ UBOJ- STVOP... ONDA SE JE IZVUKAO S BLAGOM KA- ZNOM... . ( — :-v> % >^7, 'j'j/ v*- I ^ ^ DA... JA SAM ©A HTIO VIDJETI i SAD SAM PRESTAR NEKADA DA BIH KAO NA PROVODIO PRAVDU VJESALIMA ^ TO JE SvE PfTANJE ©LEDlSTA. mo2da STE JEDNOSTAVNO k MUDRIJI, LANCE.' SAM AU SAM ©A PREPUSTIO ZAKONU 1 -r 5^ M % A z: 20
 • 22. MOMCI SU ZASLUilU OVO, LUKE! DAMAS SU SE PO§TENO NARAOIU!... jTDCit— NESTAMI ^ DA/... BAS SMO PROVEU PREKRASAN DAN!... DAN KOai JE SVRS/O VRLO . UO§E/ LJBPOTICE NISAM IMA§ mraCan IZRAZ UCA, LUKE; MOfDA MOGU UdlNITI NESTC RASPOLOZEN VECERAS ZA TEBEr ON trxs % -a- ✓ »" n o ...2eum samo PITH SVE DOK NE ISPEREM IZ USTA OVAJ OTROVNI OKUS! A SAZNAO JE KAKO 3E CUNT JACKSON IZASAO IZ ZATVORA I SUTRA SE VRACA U BAD RIVER! JxN sro aE GAZDIP 0 o r MA - ( 13 '■,rT v."? r. 21
 • 23. CUNT JACKSONr* NIJE U TO ONAJ §TO JE UBIO PREDRAONIKA PRIJE NEKOUKO OOOINAP ]] A STO Bl Tl HTIOP... OBJESITI QA?... UKOUKO ©a un£ujeS, ti deS ZAVR§/TI NA NJESOVOM ^ MJESTU U YUMI! ^ UPRAVO ON, DONE. UBLAllU SU MU KAZNU. TAJ ^ PROKLETI UBOJICA.' TREBAU BISMO NE§rO UdlNIT// rm 1* t V r6 K A Ml MU MOZE— MO POMOdl DA . POGRIJESI' BAH... ZAKON DRUKdlJE &LEDA NA bivSe ka2njenike.'... BIT dE DOVOLJNA JEDNA NJEQOVA PO©RE§KA... I VRATIT dE SE IZA V RE§ETAKA! ^ UZEO SI Ml RIJEd IZ USTA AMI&O! HMM iTJi '"////' ' 1 vmm<> aA SE NE ZEUM PBTUATl U TO, AU VI dETE IMATI MOJU VJEdNU ZAHVALNOST, MOM- CH... A Tl DODI OVAMO. ^ UEPOTICE! aES/ u duo, LUKEP NIJE LO§A IDEJA! "0 ^ HMM... UKOUKO CUNT POVUdE PRVI POTEZ, MOJ OTAC NEdE IMATI STO —N PR/GOVO- •VI RITH... ' HEJ! ZAR Tl SE VRATILO DOBRO RASPO L. uoZenjep r & 1 L l W a m v M H 22
 • 24. &OTLE, NA RANZU "BIS SKY".. i r* su RO£?ENI NEKI ZIVE DA SLOBODNO DIVLJAK SE MECE DAT) UKROT/TI.' PECE U VAS TAKO LAKO SAVJESTr' TKO NE B) HTIO BIT) SLOBODAN?' I s i % k RECITE... STO JE BILO IZMEDU VAS I CLINTA V JACKSONAP MO- DESET SODINA JE MNOGO... UM...P Va OSTAV- UJAJU TRAS... V ~ 'm 'fM 1 ra mJI: T z 23
 • 25. CUNT JACKSON... JE UBOJICA MOO BRATA. KUOO!... VAS BRAT JE' BIO PREORADNIK NA "BIO SKYU". -ft DA, ADAM JE BIO MOJ BRAT! KAKO SE TO DOOO- DILOP JEDNE NOdl, U BAD RIVERU, KALIBOJI MOO SVEKRA SU, KAO I OBldNO. BIU U SALOONU... ODJEDNOM SU ZAdUU PUCNJEVE 0 V- (LP JE U VA§ BRAT BIO NAORUiANP r CUNT JE PRONADEN PORED ADAMOVA T/JELA. BIO JE PIJAIM... I IZ NJEOOVOO PlSTOLJA SU ISPALJEIMA DVA k. HICA... Mi :4W§ DA. I ON JE ISPAUO JEDAN HITAC, KOJI JE OTlSAO U PRAZNO. ODNOSNO PREMA NJEMU NA PRAVOSA ADAMOVOG NE REKAO JE HMM... JE U CUNT TVRDIO DA JE PUCAO U NUiNOJ OBRANIr* KAKO JE PUCAO NA SJENU KOJA JE BJE2ALA NIZ UUdlCU... UBOJICU y ym Mi is 4 if I •' y1 V 24
 • 26. OA, AU NISU MU POVJEROVAU. MOJ BRAT AOAM JE BIO OMILJEH MEOU SVIMA... CUNT JE BIO JEDINI KOJI MU SE SUPROT- STAVLJAO... Cesto su VIOANI KAKO SE BIJESNO SVAPA3U HMM ZBOG CESAP n u Va o- fr- a NE CINITE SE IZNENAOENI. ZBOG MENE BA§ NE SHVAdAM & ' // >/ ZASTO VAS JE BRAT r BILA SAM VRLO ^ MLADA. BILA SAM ZAUJUBUJENA U CUNTA, AU ADAM SE NIJE SLA0AO S TIM... TREBALA SAM ©A k. posluSati... PREZIRAO CUNTAP SMATRAO ©A ; PROPAUCOM, SKITNICOM... M JE ri m a — , r< mw. > 25
 • 27. IG ".LA '////ZK DA... CUDNO JE KAKO KATKAD NISMO ©OSPODARI VL-ASTITE SUDBINE... AU MORATE SHVATITI KAKO ADAM NIJE TAJCO RAZM/SLJAO ZBO© NOVACA. B/O JE (SKRENO PRIVR2EN LUKBU, KAO VLAST/TOM > BRATU... ...I lauo Y JB DA SB = / BAH. NA - KRAJU STB ©A A posluSau.' UDAM ZA LUKBA STODDARDA/ .. ^ ■ ?%r AAX^j WSk i V uV i ^ : ^ ZA STARO© l—ANCBA STODDARDA, ADAM JE BIO POPUT SINA, I TO STARIJEe... NJESA JE SVE TO STRA$NO POQODIUO... HTIO JB DATI OBJBSITI MOJ SVEKAR JE PO§TOVAO ODLUKU SUDA, AU OD TADA V(§E NIKADA NUB NO&OM KROClO U BAD Iw RIVER... A VI, UNDAP STO SADA OSJEdATE ZA CUNTA JACKSONAr' CUNTA AU SUD NUB BIO ISTOG M&UJBNJA... 4 / ^ VISE NE ZNAM Nl SAMA. NEKAD SAM ©A VOLJBLA, A ZATIM MRZILA IZ DUBINE DU§E. MO2DA BIH ©a ao§ UVIJBK TREBAUA MRZITI, AU... ...VISE NISTA NE OSJEdAM ZA NJEGA. ^ NI§TA. *! to- ;^a UV V "T ' ii M 26
 • 28. UTRAOAJS/ yi-- K n.-; r « v r- 7^ rvo bx J&'r ?22 iS ■t; SilfiW « SUJEOEdA POSTAJA; BAD RIVER! PREDAH OD PETNAEST MI- NUTA! NA STAN/C1 MOiETE KUPITI OSVJE2AVAJU- 6A Pl6A! T) S/L-AZ/S U BAD RIVERU, ZAR NE, SINIKOP DA & iMk/ - NEMAM AU ZNAM NE KAMO DRUGDJE MOZDA NUE OTIC/ ZEUM ONDA ME B/LO PRONACI 4* SE PRIPREMI ODGO VRAdAS DUGO VRE SE NA ODRE VORE KUdl MENA DENA STARA PITANJA - --- V — - -v .N 27
 • 29. r- pp^ nije uvijek DOBRO KOPATI PO PROSLOSTJ, sinko. STO JE BILO, ^ BILO JE. HVALA NA SAVJETU. AU TO NE BIH MO&AO UC/N/TI <5AK Nl KADA BIH HTIO. IMAIME, NEMAM V/SE NOVACA... ZASTO NE PRODU2l§ DO EL PASAP TO JE UJEP ©RAD/ #-*33 c 1 StJ rUMTS ER / v~ V p ~s i -*7 v lr VID/O SI ME KAKO SE UKRCAVAM U YUMI, ZAP NEP DA... NE SRAMI SE, SINKO. DO©ADA SE... J 28 HVALA, PRIJATELJU. HVALA NA SVEMU. './M {//■ A NA Cemup... SRETNO. SINKO. 11 1 liiil I
 • 31. HBJ! VI STB KAUBOai S "Bl© SKYA", ZAR NE? NISTB Ml VAUDA DO§U POiBLJETI DOBRO- DO^UCUf 'ft ( VIDIM DA SI U DOBROM STANJU. CUNTE! NISI BLUED, NITI SI SMR§AVIO... IZSLEDA DA Tl JE ZATVOR GODIO! _ rl IMISAM VJEROVAO DA ME SE JOS SOEdATE... MEDU VAMA IMA NOVIH LICA, AU VIDIM I NEKE . STARE POZNANIKE... VE ■^s 1 "5 h 1 r^r ' DOK / SAM TUCAO KAMENJEU PUSTINJI, SUNCA i svje2eg ZRAKA SAM UVIJEK IMAO U IZOBILJU! r kF znaS, svi mi misumo DA JE ZAKON POdlNIO OGROMNU PO©RE§KU KAD TE JE POSLAO U KAZNIOfMICU... ^BAB H1VER f l/'l 1 1 [ylL 30
 • 32. ...na§e ae miSujenje KAKO SI ZASLUilO vjeSALA, cunte/... TAKO Bl PRESTAO PREDSTAV- LJATI SMETNJU JED— NOM ZAUVIJEK! s OVDJE U BAD R/VERU TE NE ZEUMO, CUNTE JACKSONE.'... VRATI SE U OVAJ VLAK I ©UBI IMAM SE S O&JU! UKOUKO NEMA§ IMOVACA ZA KARTU, Ml dEMO Tl JE KUPITI! ^ M TI </0 D„<( >^7 M l/i .i rrqT ...OSIM AKO 2EU§ JEDNOSMJERNU KARTU ZA PAKAO.' ->Cv t— NIKAD TE PRIJE NISAM VIDIO, AMIGO/ ZA§TO SE TOUKO 2esti§p NIJE VALJDA DA SVI MISUTE ISTOP... ZAR I Tl. SAME HAWVKINSEP r <1/ BAH, JA... .,cVl£ V I, » SaEdAS U SE OUJJE NA SIERRI. PRIJE DVANAEST &ODINAP... OSTAO SI BEZ KONJA, A NOGA Tl JE BIUA SLOMLjJENA. .. TKO TE JE IZVUKAO IZ NEVOLJEP Tl, CUNTE - tk 1 31
 • 33. A KAKO Bl I MOSAOP UOPdE NE NOSI PlSTOLJ/ # STO ae CUNTer NECES REAGIRATIr f/ -of 1 - POGLEDAJTE USTANI PUZE V &A KAO CUNTE NIJE CRV! GAZITI REDD CRVE f i % <AA/ //? 32
 • 34. STVAR/MOP... A JA B/H BA§ HTIO PROBATI! UH f ^ ♦ < IMi IK WILLERE/ KO© SE VRASA VI OPET MUE^ATEP > IMAO SI PRAVO / PRIJATEL-JU NIJE U REDU! m' ! ZNAM BROJATI... A OVDJE VIDIM SEDMORICU PROTIV JED— . NOQA.'... / T J! # V '/ 1 r VI STE PROKLETO ZABADALO... AH/ &LU— PANE! • ^.w n LV lo/' 0 ii V TAKO Ml PAKl—A! 33
 • 35. STAN/TE/... BEZ P/STOLJA/ CjLU. #• #// '///i/'iiJiilhit iiiillJil i/i. DR^AVA TEKSAS / TVRTKA PACIFIC NAS PL-AdAJU DA BRINEMO ZA SI&URNOST PUTNIKA OD ZALUTAUH METAKA... AU AKO SE 2ELITE obra£unati Sakama, v SLOBODNI STE TO ^ U6INITI! DO VRAGA! NA RENDZERA SVI MOMCI ZAJEDNO TP 7 . -'V 0 0° * 1 HEJ! IGRATE ] SAD CEMO T) POKAZATI, AIILLERE! SMANJI DOZIVLZJAJ ' LACTAVdE 0^ > o D 34
 • 36. D MO&U SB JA ¥9 IGRATIr r lL AH cz •X AAHHH...; V OVO Tl JE POOSJETNIK NA STARA VREMENA AMIGOf M A- 0 <A i KAMO CES SAME" V —. KOPILEf UH I [M ir. a:- y.. v . & 35
 • 37. DANAS NIJE i TVOJ DAN, V VALENSE!... r. & UPFPFf... £ Jis; T 'J D Af~/ 0 r ...VRATI SE NA SPAVANJE/ UHHHGH!... T«C- e* «#■ ,v-<A vVVSi ^ & A EJ5 7 5/ K VRAGU! SAD SI ME STVARNO NALJUTIO, BRATE/ ■P >A/V r 5? 5 r 7! s^i.1 .0 I k; 36
 • 38. HOCE§ U I Tl PO NOSUP... HEJ, SMIRI SE! JA SAM NA TVC JOJ STRANI/ HVAt-A, MISTER/... PROSL.O JE VE<i DOSTA VREMENA OD KADA Ml JE NETKO POMO&AO! TO® BILO IH E PREV&E.'.. TREBALO JE UJEDNACm SIMAGE.' 9 t s H a BAH ODBOR ZA POCEK BAD RIVERU baS NUE SE ISKA2AO 7 UISTINU UJEP SPEKTAKU KAKVA tuZnjava! 8 > VLAK KRECE... ao§ UVIJEK NAMJERAVAS OSTATI U BAD RIVERU, SINKOP VISE NEGO IKAD!... SRETAN PUT, PRIJATELJU! SVI U VAGONE, GOSPODO! OVDJE se vi§e imema §toy < VIDJETI! ^ v^~- 5^ ■» v / — 2 37
 • 39. DA ZNATE TKO SAM / ODAKLE DOLAZIM, M02DA B/STE Ml ODBIU POMOdl,' AU JA ZNAM TKO SI Tl, fW CUNTE.' /kI OVO CE Tl DOBRO OOdi! OS1M AKO ZA VRUEME BORAVKA NA SVJB2EM ZRAKU NISI OSTAVIO SVE POROKE rJ ^3 ■«? HVALA. SMIR/T dE Ml 2/VCE... AL1 S KIM IMAM ZADOVOUJSTVO, MISTER...?' /> V WILER, TEX WILLER. /I TAKO Z/MACi/... ZATVOR U VUMI aE PUN vaSih obo2ava- TELJA, ©OSPODINE VMII I PRE.' ZOVI ME TEX, AMIGO/ VEd SMO SE ZBUf)U NA RA<5UN TVOaiH BIV§IH PRUATELJA! 'I KAMO IDE§ SADAT U HOTEL?" ll 11 NEMAM NOVACA ZA SOBU... AU NEKAD SAM IMAO KOUBU IZVAN SELA... 2EUM OTldl VIDJETI STOai U aO§ UVIJEK! ISv L_1 N 38
 • 40. OA SAM NAPROSTO ZNATliEUJAN TIP A NAROZlTO AKO Ml ME§TO N/JE JASNO. ZNAC), STODPARDOVI SU Tl REKU ZA MENE.'... AU <5EMU TOUKA ZNATI2ELJA ZA B(V§E© KAiNJENIKAP... ZA UBOaiCU... TUA ■ ■. V Jr /■/< A- fC 44 "/ »s priCA ISPRICAO KOJU SI NA SUOENJU ZASTO SE NISI 3RANUP ZA§T< INZISTIRAJUdl NUZNU A STO SE TI<5E DUGA KOJI SI PLATIO, CUNTE MOfDA SI Tl SAD U PRETPL-ATI KOD PRAVDE... POZVAO NA S) RISKIRAO SORE NA POSTOJANJU MOlDA TRECE OSOBEP STO ZATO JE STVARNO POSTOJALA TREdA OSOBA tir ^■(Kwr ■ann if /v v; 7 ndSfA, / N o A TAKO JE, ALI ZASTO SI SE VRATIO OVAMO, UMJESTO DA SI SVE ZABORAVIO I KRE— . NUO IZGRADITI NOVI 2lVOTy V NEGDJE DRUSDJEP / NIJE NEOPHODNO... DO§AO SI OVAMO KAKO Bl pronaSao pravog UBOJICU. KRIVAC SE NE Bl VRATIO... NE Bl SE IMAO RAZLOGA VRATITI... ' MORAM U ODSOVORITIP JEDNO- STAVNO, ZAR NEr* •oi, r T Pi: 1 £ 39
 • 41. MOZDA JE TVOJA PROCJENA PO©RE§JSIA, TEX. M02DA SAM STVARNO UB/O ADAMA I VRATIO SE OVAMO ZBO© NEKOSA DRUSO© AU Tl SI NEVIN, CUNTE. ODLEiAO SI DESET &ODINA U YUMI ZBO© ZUO<5lNA KOJ/ NISI POClNIO. y mo2da NECU REC) DA SAM NEPOSRESIV RAZLOSA -• o" ✓ M € [i U TOM SLUCAJU. POfiASTIT dU TE OBIUMIM RUdKOM I O SVOJEM TE TROSKU UKRCATI NA VI—AK, UZ NAJBOLJE 2ELJE I SAVJET DA ZABO- . . RAVlS BAD RIVER I / PRO§l_OST... ^ c AU Tl SI TAJ KOJI Ml MORA REdl IMAM U =RAVO IU NE... KAKVA ' jV JE /ST/NAP JEDNA JEDIIMA TEX X k a //^ kU/, -c: JA NISAM UBIO ADAMA. Tl SI PRVI U DESET ©ODINA/ VJERUJEM BAH, BOLJE IKAD NE&O NIKAD. MOMCE Tl 'I w k. -H f -L T -.k / » A C. ^ 1 p;- iA 40
 • 42. N/ NA KO&A POSEBNO. ClN/LO SE KAKO SVJ 2E1_E ADAMU DOBRO... SUMNJAS U NA KOGAP % ■I ■"r, W ■, fM nr > AU LJUDI S "Bl© SKYA" SU ME DOSU DOdEKATI NA STANICI... M02DA TO NUE sujCajno.' KAUBOJI SU fiESTO US/JANE ©LAVE... -t. i i k AU NETKO IH JE MORAO POSLATI DA TE OTJERAJU OD KO©A PRIMAJU ZAPOVUEDIP V OD ONO© VALENSAr" V > jC Vi -e? A WlJfc r. Hd V" -- Y- sai 4 y/i % OPROSTI Ml. TEX. SLEDAO SAM R/JEKU. RIVER. . (SESTO SAM aE SANJAO U ZATVORU... A KATKAD SAM aE POKU§AVAO I /^"is ^ ZABORAV/TI... /O^—Zih* CUN- TE...P 5* .«a & -■ •■• / Tl &v ;; ' .>•■, I -f^r ;'^5 Ajjr h >,n /! / « % X 41
 • 43. OCEKIVAO SAM ©ORE... C/NI SE DA JE C70§ CUELA/ ONO JE MOJA KUdA/ UJEPA JE, ZAP f-JEP AS m hTi •g^ajT' "'w1 e-NftlJ*'?r»ft % mifX' *hi 0* y// t.n m m ii/ M ■ 7 ■M rf' s. UNUTRA JE, PAK, } SISURNO PRAVI NERED. N/TKO NIJE KROfilO UNUTRA DESET ©OD/NA. OSIM STAKORA i I KUKACA. AU CU JE OBNOV/TI, Zi UKOUKO KROV NE PROK)§- NJAVA PREV&E! DA. STAR/ MANUEL, JEDAN OD CARLOSOV/H VAQUEROSA, P/SAO Ml JE KAKO SE JO§ N/JE URUS/UA... ■ I ii vlltl'l P^^-1C k. lli/ /, it ^^ CJ iu. < - <•» 5« c f STO JEr NE MOGU VJEROVATf/ POGLEDAJ SVOJIM Ofi/MA/ a- - r- — ~ fljj Wf I s * nt M 42
 • 44. SVE HMM NIKAD NIJE JB SAVR^ENOM B/LO OVAKO REDU UREDNO PA N DOK SAM C7A ZIVIO CAK OVDJE SU ZAVJESE MA PROZORIMA <1 II, ' : % '■ , ,.WvW wfe SlVT^A ; 1 I CVI- je6e na STOLU! DA... OVO CVIJEdE RASTE DU2 RIJEKE. svoeZe JE. TEK LIBRA- NO!... in TKO GOD DA JE TAJ TVOJ ANDEO £UVAR, VRLO JE SPOSOBAN! OVDJE IMA§ SEdERA, BRA§NA, GRAHA, ^ KAVE I PIVA! K & ?- N IZGLEDA DA TE VRLO RADO, AMIGO! TAKO ym 6EMO MOd/ U MIRU DOVR^ITI / J MOGU POZVATI NA RUCAK TEX » MAS RAZGO VOR N V.'T / ^ Vljiir. : -a r v ■C:- ss y/ 43
 • 45. Kasnub... iw: ZNACl, ADAM Tl JE NAPISAO PORUKU U KOJOJ TE POZIVA U TU UUCICU IZA SALOONA... DA... PPETPOSTAVIO SAM KAKO fEU RAZQOVARAT1 O SVOJOO SESTRI... 1 < •V 1ftsV 7 »''U . • LJV^ ■V- V v v m . - ISTINA JE DA NISMO BIU U DOBRIM ODNOSIMA, AU ADAM JE BIO COVJEK NA MJESTU... MISUO SAM DA NE 2EU ZNATliELJNIKE OKO NAS... I Tl SI OTlSAO NlSTA NE SUMNJAJUdlP mm m .'iii OAK SAM BIO SPREMAN RIJESlTI SVE Sakama... mo2da SAM MALO PREVISE POPIO KAKO BIH SE OHRABRIO... % > mr X ...AU, DOK SAM r ulazio u uud/cu. ^ UGLEDAO SAM ODBUE- SKE PUCNJEVA I SJENU KAKO BJEil... ADAM JE BIO NA ZEMLJI, A JA SAM ZAPUCAO ZA BJESUNCEM NE POSODIVSI ©A.' SVEMU JE KRIVA PRE- ^ VELIKA KCOLlfilNA z" WHISKEYJA... ^V JESI U ' SE VRATIO NATRASP L f 9 W /Vi .T !rti« > •o HSBtes JT/f; ' - 'N 44
 • 46. DA... JOS JEDNA ©UUPA POQRESKA.' ADAM JE BIO MRTAV... A KAUBOJI KOJI SU IZA§U IZ SALOONA PRONASU SU ME POISED NJE&OVOQ TUELA... VJEROJATNO JE PRAV/ UBOJICA U§AO U SALOON KROZ STRAiNJA . VRATA, A ZATIM SE . / pomijeSao s vi/Ti^g: ©OM/LOM... tS C HW na5alost, U MRAJCU ©A NISAM USPIO PREPOZNATI.'... T - f U SVAKOM SLLKZAJU, HITACA JE BILO PET... ONAJ ADAMOV, DVA UBOa/ClNA I DVA TVOJA! ZA§TO TO NITKO NIJE SPOMENUO NA SUDENJUP TO B/ DOKAZALO POSTOJANJE TREdE OSOBE U TOJ UU<5lCI/ ^5 — ■v! -pT^r^ Hi iiT « 1 —~~^i NITKO, OS/M MENE, NICTE BIO SPREMAN POVJEROVATI U TO!.. SUBOTNJIM VE<5E- RIMA, BAD RIVEROM (iESTO ODJEKUJU PUCNJI!.. LO&ICNO NETKO SE ...A, OSIM TO©A# MECI NIKADA NISU PRONADENI! POBRINUO DA IH UKL.ONI V" m r 1 // 45
 • 47. IPAK. MISUM DA ME NISI DOBRO SHVATIO, CUNTE/... MOUMP REKAO S> ISTINU //? SAM TEX r JME CIJELU ISTINU... REKAO SI Ml DA NE SUMNJAS Nl U KOGA, AU ONAJ TXO aE SMISUO TU KL.OPKU 2EUO SE JEDNIM POTEZOM RIJE^ITI I TEBE I ADAMA! TO JE BIO NETKO TKO JE 2/VIO U SJENI VAS OBOJICE... c & 0 POSTOJI SAMO JEDAN MOGUdl KANDIDAT... A Tl SI IMAO DESET ©ODINA DA RAZM(SU§ O NJE&OVOM iw IDENTITETU... ^ MISUS U DA NISAM POMISUO NA NJESAP AU LUKE I ADAM SU BIU KAO BRAdA... A, ZATIM, ON TE VEdERI UOPdE NUE BIO U BAD RIVERU! ^ CUDIO BIH SE DA JE BIO!... i ^-T 4 ' ■ 0 .ON uop6e NUE IMAO POTREBE... J CUNTE/ CUNTE JACK- SONE/. mk 46
 • 48. r ...ovoae serif WALTON/ 2BUM RAZSOVARATI S TO- , BOM, CUNTE/... , SLUSAM SERIFE VAS RECITE SLOBODNO % MOMCE STO OKAY ALi KAO izvuZen V/DIS PISTOLJ JA NBMAM PA Bl Tl MO&AO POSPRBMITI SERIF SVOJ JA SAM UISTINU CASNO SLUZIM r> ZAKONU ^C= Sfe M. h. j'*, ■ t £ k ■r>;.— HMM U/ uPlfl >w^- '".j y/V fj/' i 1 fa u GLUPOSTI! n; nisam POSLEDAO VAMA/... DOBRO OSIM TOGA, SAM SAM PA NEMA POTREBE DA ME ORilTB NA N/^ANU, Wll I FRE/ ir/fw NI ZAPAZATE PREMA « Ser/fe ^y>>v Ers 'r '1 ^ % ^ 'H A (4# 4/ . ^ 47
 • 49. ...AU ZNAO SAM DA STE / VI UNUTRA/ DAIMAS STE PRIREDIU PRAVI SPEKTAKL NA 2BU7EZ- NldKOa POSTAJI.' ^ (7 " ■Ml LkJ2 OIMDA BISTE TREBALI ZNATI I DA SU ©A ZAPOCEU KAUBOJI S "BIS SKYA"... CUNT SE SAA/IO BRAIMIO... JA SAM SVJEDOK/ vl* H '//A VRA&A STE VI SVJEDOK/ BAREM STE TROJICU IU CETVORICU POSLAU UJE€NIKU!... AU Ml OVDJE NISMO CURICE I aA MISUM DA PO§TENA RAZMJENA UDARACA NUE PROTUZA- KONITA/... RECIMO SAMO DA SE NEVOUJE UJEPE ZA TEBE KAO MUHE NA MED, CUNTE JACKSONE/ A JA SAM MIRAN fiOVJEK/ X NE VOUM NEVOUJE/ ^ JA Nl SERIFE A 5 i V /xj BUENO/... ONDA PRIHVATI MOJ SAVJET I DRfl SE OAUJE OD stoddardovih;.. MOdNICI SU UVIJEK U PRAVU. MOMfiE/ MC adi6s/ 48
 • 50. Mjt I NARAVNO... AU, ONO §TO JE REKAO, PU/MO JE ZDRAVOQ RAZUMA, CUNTE! OA SE VRAdAM NA RAN<5... MOiDA OTKRITI n TRA© JE STAR, AU JA IMAM SVOJE NAdlNE/... Tl OSTANI SKR/VEN I PAZI NA ZALUTALE METKE/... MOfDA Bl BIO SI&URNIJI U HOTELU!... USPIJEM VISE NESTO VOUM 'POSUJE DESET ©ODINAP... OSTATI OVDJE ■■ r-c5 • ✓ ftf TK f I .ovo ME MJESTO podsje<£a NA SRETNUA VREMENA... MUY BIEN/ AU OSTAVIT dU Tl aEDAN OD MOJIH piSTOUTA/ JA du NABAVITI NOVI/ , >. VJERUaES MOGAO Bl ^ Tl POSLUilTH... MIRUJ OVDJE I NEMOJ PROMOUTI NITI NOS IZVAN i KUdE/ /f) DA ae PO TREBNOP > A 49
 • 51. rv%- 1 SHERIFF OFFICE ) ■ 1 Mil ■■ra liH 13 PPTOj 1 pI jiVSru. 1 II 1 JT^I 1 1 ONDAP... OBSI U IM SAVJETOVAO OA PROMIJENE POONEBUE, Serifep -11 I " I k j W vMl M ^ 0 9 I ^ 0 .^m §TO RADlS U MOM UREOU, VALENSEP ISTO §TO IT/... SRIJEM STOUCU/... fu SVOJOJ KU<f;. ON N/JE POC/NIO N/KAKAV PRE- KR^AJ. iifl «: A S NJIM JE I TEX VWILLER! j 1 a / I J lo o• [ilyf (fft mw "TV /."i PROKLETO , / REND2ERSKO 11 1 KOPILE!... BOJlS U SE mo2dap I ■v 50
 • 52. KAD SE NE B/H BOJAO, BIO BIH NEPROMlSLJEN. AU TREBA RAZMISUTI O aO§ NE^EMU... TEX W/LLER NiaE TIP KOai STAJE NA STRANU ZLOClfMACA... ZLOC/NA VRUEME aA NISAM I... AU A (MALA SERIP BIO BAD RIVERU PRICA KOUKO ZIMAM TA ae NERA§6l§dErslE MEKE DETALCTE ilA_! HMM iv ^"1 N/SAM ZABORAV/O. AKO TE JE POSLAO STODDARD, ONDA ©UBI§ VRIJEME UZALUD... VRLO DOBRO ZNA§ DA ME SE NE MO2E KUPITI... JESI mo2da ZABORAV/O TKO ISPLACUaE Tl PLACU rvAL TONEP 3 3 a STAR! LANCE CE Tl SE ZNATI ODUilTI UKOUKO SPR/JEClS DA SE JEDNA NJEMU VRLO BUSKA OSOBA NADE U NEVO- LDAMA... .1 ZATO JE BOLJE DA ODE§. K, V DRZI CUNTA JACKSONA NA OKU, §ERIFE/ TO JE PRIJATELJ- SKI SAVJET/ , MISUS NA NA OSOBU V. ||J LUKEAP BUSKU LAN REKAO CEU SAM R1 & U" V," % III',.. -: 51
 • 53. ISTOG POPODNBVA, NA RAJstiU "BIG SKY"... Sro JE SVIMAY... zaSto su im NOSEVI TAKO objeSen/?', NISU OBaE§EN/. VE<i RAZBIJENI, seRor lance/ cin; se da su ih NATUKU NA TEXOVE I CUNTOVE Sake, dolje u bad RIVERU! L" ZAPOVJEDIO SAM DA SE NlSTA NE PODUZIMA/ J ■ -vvV rl K VRAGU! KAD dES VEd JEDNOM PRESTATI ZAPO- VIJEDATIP 52
 • 54. CUEI—I JE DAN BIO vEZAN I SPUTAN... NETKO POPUT NJEQA TREBA RAZSIBAVANJE/ ,f UPOZNACTETE SE is arVLJAKOM. n m texp ^7^- • M2 # V vv;« V V A VIP CINI SE KAKO VAM NIKAD NUE DOSTA UZBUDENJA/ NISTE U SE DOVOLJ- NO RAZGIBAU U ^ QRADUP... TO JE BILO ClSTO eoVJEKOUJUBUJE! NALETIO SAM NA PAR TIPOVA S ©LAVAMA PUNIM PALiClNE/... PROTRESAO SAM IH KAKO Bl IM MOZAK DOBIVAO VI§E ZRAKA/ H i M S DRUQIMA, PAK. TREBA STRPLJENJA I SUOSJEdANJA! RIP ZASTO SE IQRATE S TIM KONaEM. 1NILLEREP BOJITE U ©A SE MOfDA OSEDLATIP... —J Ml 7^ 77 7^ ^ ?Jt -»tt v r _ t' 53
 • 55. TO 3B STARA TEHNIKA NAS VAQUEROSA, SEFJOR LUKE.'... TEX SMIRUJE PASTUHA. PRliAJUdl MU IMA UHO I NJE2NO ©A TIMAREdl pokr/vaCem/... OfVUJAK CE SHVATITI KAKO MU TEX NE 2EU ZLO I OOPUSTIT (£E MU &LUPO- STI.' OA BIH MU ODMAH SKOfi/O IMA LEOA I POKAZAO TKO OVDJE ZAPOVI— DA SA OSEDLA BEZ PROBLEMA' HMM 3EOA! % IN 1 i TAKO RISKIRATE USROZITI DOBRO© KONJA! ON JE PREV&E BIJESAN OA Bl ©A SE UKROTILO SILOM, PA ©A TREBA OSVOJITI v NJESNOSdU/ GLEOAJTE! UOPdE SE NE BUNI OOK TEX STAVL3A SEOLO! '■o Ux v v- yW! •* > X SADAP STO CEKATE vEZANJEM REMENAP Sr 6BKAM OA ISPUSTI OAH!... C/VLJAK JE MUOAR... NAPUNIO JE PLUdA ZRAKOM... OA ©A SAD ZATEGNEM, SEOLO Bl POSUJE OLABAVILO I ON Bl ME MOSAO ZBACITI.' 54
 • 56. VJEROVAO SAM DA SU UZA SVE OVO M/LOVAJMJE WIL-LER I PASTUH VEd: TREBAU POSTAT/ VBLJKI PRUATEUI.' <• SAD BUDI DOBAR... RAZ- VEZAT dU Tl w SPONE.'... ^ POSTU3U SE MEDUSOBNO... AU TO NE ZNAdl KAKO de CIVLJAK DOPUST/TI TEXU DA ©A UZaA§E ^ BEZ BORBE.' 1 M, -•■Wv -V r ';L 5 a R2S AU SAD CES OSJETITI MOJU TEf/NU, BPATE... IMA POdE- TKU Tl SE NEdE SV/DJETI... ^ dE§ V/DJET dE§ KAKO SE BRZO NAVIKNUTI 1 r . ^ / kL y svrf&r yy y ^■4 r C-/ y»- fcji?"- r* "A, r^C^A. t-i V» r if aero »K 1°—- NADMETANJE »» POdELO JE ' • V ' V Bs«y // uN.vCN * / ' y> y % <#> iP i-- 55
 • 57. T NE MOGU VJEROVATI.' VE6 SE POKORAVA NJE0OVIM ZAPO- k. VIJEDIMA.'... ^ 4 T POSUJE... ft S > a isL_ «WV- i1 ' i S*c fVi *■- BRAVO ZASLUZIO SI MALO ODMORA/ Mif/ iiftr — ■ ■.V XVV POMOZI Ml, CARLOSE/ STAV/T dEMO ©A U PROSTRAN/ai OBOR/ SPONE VI§E NISU potrebne; k ■ -*•' w ■kbk ..,V. V. <.^J CESTITAM TEX ODMAH STE ©A NATJERAU OA SE PONASA KAKO TREBA! HMM... NEMOJ SE ZAVARAVATI, MOMCE.' NAV/KNUO SE NA MEfME, I TO JE /STINA. AU ON JE SVE SAMO NE PRIPITOMLJEN... SAMO £EKA SVOJ TRENUTAK... MORAT dU ©A OSEDLAT/ JOS TRI /U dETIRI PUTA... I NE ZNAM HOdE U TO BIT! DOVOLJNO DA BUDEM POT- PUNO S/SURAN U NJE&A.'... 56
 • 58. TB no£I.. » *• ■V O *m'''r*" w >%!< lit# WfM '/A III/ L-<. ^3 t *k y y N?*-, -K.' ® ww SV w POSJB TITELJ n/j -'■v? i y, «: ■t. I ■ • li '"//A . ' f-l m y * X. m 1 POSLALJ m;ci NE SU SAMO SB BRATE JBDNOGA M w, •-y <s* V.NX 57
 • 59. % Stmi PAO MJ GA ZNACI ZEUS JE TEX WVILLER LINDA/ M/SAM KAKO B/H OBESHRA ME UBITI ZNALA BRIO ZLONAMJER KAZNJENICI CUNTEP su NIKE IZASU TEK yUME HODAJU PISTOUJIMA RUKAMA.' f/ Vw 7j m V "5? if; NISAM TE OtSEKIVAO.. HAJDE, k. UPI/ SOSPOPA STODDARD! OVO SE ZOVE IZNENAPENJE/ iy,///?/ & // V w/. D — IZGLEPA CUDNO PA JE ON RENPZER BIVSI JEPINI/ NUE U T> LJNPAP VJERU ON KAZNJENIK 3?v SE TAKO JE MOJU SL-AZU KAO PRST NEPUZNOST NOKAT 1^^ * « / c * vr" - ii*^ 58
 • 60. ZAVARAVAJ ME SB MBCU MAMA SVE SVR§ENC iaE DESET GODINA! ^ IU SI Tl... Tl SI BIO U ZATVORU... HTJBL-A SAM DA TE DOfiEKA UREDENA KUdA KAD SE VRATlS... KAO KAD... KAO KAD k. SMO... ^ JE PROMIJEN/LA. SVEJEDNO Tl HVALA ZA NAMIRNICE... I ZA CViaEdE!... PRIJE MISLJENOE MENIr •77 L r^rr/ « ZASTO NISI ODGOVARALA NA PISMA KOJA SAM Tl SLAO PREKO MANUEL-AP... DA ZATO 51 SE UDAL-A ADAM JE B/O MOJ BRAT, CUNT, MRZILA SAM TE/ LUKEA! ZA ZELJEL-A -x SAM TE JA NISAM.. NISAM IH HTJELA N; PROFITATI. ZABORAVITI cap I'Xn^Ti ™ /J //rw MO&AO BIH RECI DA SI NA$LA BA§ UJEPU ZAMJENU, DA SAM STVARNO UBIO k TVOS BRATA.'... / S RAZOCARALA X SAM TE, ZAR NEP MOfDA TE NISAM DOVOLZTNO K. VOLJELA... A ink f NEMA VEZE. iNv.-Kv.x- m 'f* ■»// AJ 3 ..A 59
 • 61. NISAM IMAO MNOGO POSLA U ZATVORU... ZATO SAM iESTO MISUO NA TEBE, AU NISAM BIO SI&URAN §TO dE SE DOGODITI KAD SE VIDIMO... zaSto SI SE VRATIO BAD RIVER NEMOa Ml "-x REdl DA dE§ OPET neSto pokuSati SA MMOMP... POSUJE DESET QODINA... POSUJE ONO& Sro SI IZDRiAO... ^ CUNTEr OVDJE SI ZAR NE OPASfMOSTI.' POSADAS?' 2EUO SAM TE VIDJETI! i V [ i-_w i m m ti SAD SI SI&URANr BAH PRETPOSTA / VIZJAM DA ? n JESAM - i ^6 i «SSs^ > 'v 2EUO SAM TE IZBACITI IZ SVOJIH MISU JEDNOM ZAUVIJEK... AU KAKO Bl Ml TO USPJELO, MORAO SAM TE POGLEDATI U UCE I REdl Tl ONO Sro SAM PRETRPIO ZBOG TEBE I STODDAR- DOVIH! m .•Sv j6. V X IP DOSAO BIH TE POTRAllTI NA RANdU, JEDNE OD SUJEDEdlH ^ NOdl.'... ^ r TO Bl BILO ' PRERISKANTNO DOBRO SI UdlNIO §TO SI ME POZVAO k. OVAMO! ^ TRENUTAK!... JA TE NISAM -v-'X POZVAO A SAD, NAKON STO SI ISPUJUNUO SVOJ OTROV, IMEdU Tl VI§E SMETATI! , i 5 V i 60
 • 62. AU JEONA ZENA S RANdA Ml JE DALA TVOJU PORUKU U KOJOa... SAVRSENO SI ME RAZUMJEUA! NISAM ZNAO OA dE§ DOdl OVAMO/ PROKLET STVO/... MO— UMf*/.. rr ■ f/ % iS K 7. ™!;:v TKO TE JE VID/O DA OOI-AZ& OVAMOP NITKO, ' VJERUJEM... JA... ^ J MAKNI SE PROZORA.' Wn/"^ m ///, i)1 ' ii CUNT JACKSON I LUKEOVA 2ENA.' TKO Bl TO REKAOP... UOASIU SU SVJETLO/.. S « a VA 18 >-NN 61
 • 63. UPAUO OB UPAL-JAC!... MUY BIEN! OVAJ GLUPAN Ml OB OAO PRIUKU DA QA USTRIJELIM fME M/fiudl SE OOAVDB! > -V TKO JE TAMOr".. CUN- JTBr*... AAH A A i I * i- ... i Wy. ISTOVREMENO, U GRAOU. Mi f / w r r : hi MIT 62
 • 64. SLEPAJTE TKO IPE ©OSPOPI NE LUKE si 0 VAi-JPA PA SE N JE NISTE SI VALPPA UTUVIU U ©LAVU PA BUPETE MOP AIMPEO &UVAR. TEX-'... §ALPE U VAS MOP OTAC IU POSTUPATE PO VLASTITOM ' NAHOPENPUP i SMATRAS SREPISTEM ZATO STE MOMCEP SVEMIRA posu p/- ZA MNOM >P... U /MA MOZPA SAM PEPNO SRAPr POZEUO STAVNO ra/si<5u NA POP/T) ©UTLPAP kV/H/SKEVPA WH/SKEVPA/ KOUKO SOP ZEUTE «L- -'g Ml i n— _JPN» ^31 Q TKO ZNA/... MOfDA SAM SE ZA2EUO I DRU§TVA/... I'llk i ia AU Ml NE 2ELJMO VA§E DRU^TVO, REND2ERU/... POGLEPAJTE OKO SEBE/... fl 63
 • 65. .. .MOMCIMA SE NIJE SVIPIO VA$ DANASNJI POSTUPAK PA Bl VAM SE Zeljeu OOUilTI S KAMATAMA.'... f/ I V) a . ^ MA RASPOLA- / ©AIMJU SAM IMl... UKOUKO NISU RAZU- MJEU MOJU LEKCIJU, V SPREMAJM SAM JE PONOV/TI.' PUSTI &A, PONE/ TEX JE PREOPASAfM ZA TEBE.'... A, UOSTALOM. SPAS/O Ml JE itVOT! I ,1 /> ZATO JA <5ASTIM.'... I U IME ONIH TVRDOQLAVACA/ NE VIDIM NAJVECE0 TRAZ/TE ODUCMA TVRDOGl—AVCA IPEJA NEKO©r OD SVIH TVOJU DE RUKU.. DESNU i-s»- S iS^sv N y / r. B fi/W5 VALENSAP... SHVAdAM KAKO NE iEUTE PA VAM SE NAPE IZA LEPA... STVARNO STE ©A PONIZIU! AU VALENS GE SOAOAN MOMAK I v NIOE ZLOPAMTILO... ■w SAD JE Vt NA KATU I /©RA POKER!... UKOUKO ) , .-^n 2eute pa vas /. . oPEi_aES/...^- "***. J' - -S ZA§TO NEP ' mV XDES U I ti. R^Tni'xNAv UUKEP... -- r V L ml! 'Mill' 64
 • 66. 3 0 r NO, OOBRO! MOSU BISMO ODI- &RATI JEONU PARTI- JICU ZAJEDNO.'... AU ZASISURNO dEMO POiAUTI! VALEIMS , L JE DOBAR S _ M II .KARTAMA! TAKO CETE MOdl ISTOVREMENO DRiATI NA OKU I MENE I VALENSA.' A VA§ STldENIK CUNT JACKSON 6e MIRNO SPAVATI! 0. ZASTOP XMATE U M02DA KAKVE NEdlSTE NAMJERE U VEZI NJEGAP... TvVVTT POOfZEM ZA OESET/ DOB.RO ZNATE DA NE SIMPATIZIRAM CUNTA! AU NE 2EUM NEVO- LJE! UDIMO U OVU SOBU, TEX/ w 77. 777 vJJL € JS- m 1.1 wr V UZBUNA/ I su U ia ILI ER/PA Kueo/ 65
 • 67. KO& VRAGA .. .r/ KAJCO SE TO OOGOOILO^ DOU7E NA RIJECI. DONE/... BIO JE TO CUNT JACKSON/ PUCAO JE NA §ERIFA. A ZATIM JE POB3EGAO! sm VALENS / aOS PAR MOMAKA VEd LOVE TOG UBOJICU! IDEMO! MORAMO JE SPASITI! OTEO JE ©OSPODU STODDARD/ PROKLETN/K/ 2EU JE ISKORI- ST/T/ KAO STIT.. IU JOS GORE! 4* m 8 66
 • 68. STAN/, &UJPANE/ TO JE GOSPO- , V O/N LUKE/ y PRONACI dEMO VRE- MEMA/ U£?/ OA BACIMO PO&LEO/ HEJ/ D 6/ , •» SK d» 5 PROKLETSTVO/ UH. BAS SJ NAIV- eiNA!... BEZ OLOVA, . AM/GO/ . a -5? pistoui se MO&U KORISTITI I OVAKO! y OVA SU DVOJICA DANAS ' BIL-A MBE>U KAUBOaiMA NA K 2eujezNi£KOJ POSTAJH... LL. AU OVO NUB OBlfiNA OSVETA! ]<-/ LUKE JE BIO U DOGOVORU S NJIMA/ PRIPREMIU SU PLAN /fB DA ME SE RIJESE. U / ^ slu6aju da krocim y~ ■K. U SALOON/... AH K iia wA C Ya If ^-V r 67
 • 69. r ...TAKO Bl ZARADIU POTREBNO VRiaEME DA UVALE CUNTA U NEVOUJE.'... NISAM Ml- SUO DA 6E OJELOVATI V TAKO ODLUClMO/ ^ ^ A MOZAK ^ ) SVE&A OVO© JE ONAJ VALENSJ TREBAO SAM ©A DR2AT/ K. NA OKU/ ^ O Q X CD r/ KHllitlUn xz h m w1 I >5 -s^ ® 1/ ii* V /. r" ■0 HEJ MOZDA AU NINO/ aos % SE UVUEK 0 MOGU UMIJE SATI 0 <5 > iL t m Va ZNAS U PUT DO RANdA "BIG SKY"?' ^ PET DOUARAP/... MOOA 6E AMALIA TRZATI POPUT VJETPA, SSROP! " NA- ^ RAVNO. SEROR. r DOBIT dE§ OVIH PET DOLARA AKO OD STRANE TEXA WILLERA ZURNO PRENESES PORUKU CARLOSU, VODI VAQUEROSA/ ^ rft £ > »y 68
 • 70. CINI Ml se OA 3B PORUKA U OOBRIM RUKAMA! AU ZA IZVLAfiENae CUNTA IZ NBVOUJE, MO&U RAZUNATI SAMO NArS SEBE SAMOGA! ANDA, AMALIA/ W - YAAH/ O 4t n 4/- . Ik <tEMO UHVATIT LJUDI! HAJOE TOG UBOJICU GOSPOOA DONE OvAO PUT STODDARD JE CEMO O GA ODMAH KAZNITI! OPASNOSTI m Vf m K £ / m. TAO GAD JE m CUNTOV PRIOA MORAM PRONAdl CUNTA fr RENDZER TEL-J AU GDOE OE f£ m JE KRENUO GOSPOOIN LUKEr PRIOE POSSE OVE POTRAZITE SAM DONE! GA IU NJEGOVA GUAVA MOMCI! NEdE "T ^ VRIJEOITI Nl NOVCICA o V- VZ NAOPUZANA POTJERA '&■/%£// 69
 • 71. MOZDA po&RueSio SAM f AU ZEUO BIH VJE- ROVATI U NEKO PRUGO OBJA^NaENJE... CUNTOVI NEPRUATELJI NEMAJU OBZIRA... I NE Bl SE ustruSavau 2RTVOVATI NEPOSl_U§NOS §ERIFA KAKO B/ JEDNOM ZAUVIJEK —x IZRAVNAU RAfiUNE SA SVOaOM r PRO§LO§dU/ SERIFA PROCJENI fVALTONA CUNTA Kj MOlDA SE vRATlO DO KAKO IZVRSIO DUZfMOST Bl svoau prejavu CUNT SA JE BIO PRISIEJEN UBT SAMOOBRANI! m th w V 3^ r # rare? SMIRI SE, ■aA KAUBOJU! ZNAM, VIDIO SAM VAS NA ran£u! Q< OA SAM TEX WILLER/ "•? I --w./ U'-O/fc r'- '"'VOL w y 1 V^l J~ir y r' ■A w *lp a/? ■v 4^ 4^ ^5 TO SERIF JE UPRAVO WALTON ON ZAR NEP METKOM CELL/ 05 )■> • v-T^ 'r{ Aly ' " . k za6uu smo pucnjeve I POiURIU OVAMO. AU CUNT JACKSON SE USPIO izvudl... UZEO JE GOSPOPU STODDARD KAO TAOCA, NO NJ/H DVOJE JASU SAMO JEPNOG KONJA! CUNT SE neCe izvudif 1 f 70
 • 72. UKOUKO ©A OBOBSB BBZ MBNB, PROPUSTIT 6u CIJBLU ZABAVU! NB BRINI AMIGO.'.. r PIH! OSTAVIU SU ME OVOJB DA ZUVAM MRTVACA, DOK SE VALE/SIS I DARBY ZABAVLJAJU ^^LOVEdl TO© WW UBOJICU! M $ * «- IB i / m DAJBM Tl RUBC NBCB DA BITI NIKAKVOG VJBSANOA '■m v. * * ,4 m A "m m HI' 'lit' i t z~ m n, S' <4 V' m. &OTLE... NISMO SMJEU POBJBdl! TRBBAU SMO OBJASNITI §TO SE DOeODILO!. 'Ha SUMNJAM KAKO Bl IMAU STRPUJBNOA sasluSati MAS/... A 'tU'l ' 71
 • 73. aasi u se uopde ZAP/TALA KAKO TO DA SU ONI UJUDI TAKO BRZO STISUP... HTJEU SU ME UVAUTI U NEVOL-JE.'... I ZA/a TO SU ISKORI STIU §ER/PA/ MOGLO Bl SE REdl DA Ml JE OM<5A VEd OKO VRATA/ AU I JA SAM BIUA TAMO! ZNAM Sto se doqodilo/ ZNAM DA Tl NISI KRIV/... H W «v: RfflN »• rv -v//. i A OVAJ PUT SI I Tl U NEVOLJI, UNDA.' STODDARDI NE<iE BITI BLAGI UKOUKO TE PRONADU SA MNOM/... AU RECil dE§ IM KAKO SAM TE PRISIUO DA ME SUJEDlS... DAKLE, VJERUJES U MOJU NEVINOST.. OVAJ PUT! OH CUNTE '////////^yyyyr^iJill OPROSTI Mil inm WJ/mA % M1 (L % i r DOL.JE, RBKAO SAM/ AKO OSTANE§ SA MNOM, LUKE Tl K NEdE OPRO- J STITI! i KAKO SI NE/ NEdU TE osTAvm.' Ml USPJEL-A POBJEdl!... BRZO, Sf£>// m & CTf! 'tVH! nW| /P /// ^'V 72
 • 74. JA SAM TVOJA 3BDINA NADA ZA SPAS, CUNTE.' DOK ME BUDE§ DR2AO KAO TAOCA KAUBOJI S "BIS SKYA" NEdE SE USUDITI PUCATI! AKO Tl SE STO DOGODI 3A... POVEDI ME SA SOBOM TIHO/ CUNTE ODVEDI ME DALEKO OD BAD RIVERA' % v^j su OVOJE/ * f W TL r! I I'^S N A * I ENO IH, DONE/ KAO Sro SAM Tl REKAO/... ZNAM CUNTOVE NAVIKE! SODINAMA SMO KORISTIU OVU STAZU ZA ODLASKE U LOV/ BRAVO, SAME.' savrSeimo SMO UdlNILl KAD SMO KREIMUU IZRAVNO OVAMO PREKO bre2uljaka.' CUNTE JACKSONE/ SA PREDAJ SE/ NALAZ/S SE JZMEDU DVUE VATRE.' V1 PROKLET- STVO/ % s,. A TO 73
 • 75. Si ANT/PAT/CAN SI Ml OD PRVOG TRENUTKA, CUNTE! BACI PI^TOLJ NE, BONE/ „ CUNT ME BR2l NA NfSANU/ UB/T CE ME UKOUK NAS NE pusrr PROC!/ / RUST! &OSPOBU STOBBARB/ j /A s* W n r-r^ m & ■p J y s I V v.. '% k ^S! 1 I, ■ W N/S/ Tl SPOSOBAN ZA TO, CUNTE! rjnniT ODVRATNI H/ZAK ©AOE/ UNOA! MOUM TE PO CUNTE DRZI ME! Vt*. A' t v«4 / ^ ^•v y .**i «// m/¥ '/i & i w/i: 74
 • 76. / KAD BUDE§ NA SISURNOM, ISPRlfiAT v dU IST/NU TEXU W/LLERU/... ALJ SAD SE MORAM PRE- k TVARATI KAKO M( >■ PRIJETIS! Pr K v AKO NB ZELrre /mat/ NA SAVJEST! KRV SVOJE GAZDAR/CE, BOLJE VAMI JE PA S SKLON/TE/ • A BUDITE MIRNI PROXLETO KOP/LE MOMCII AJBKA Nt KORISTIS ZENU TKO PUCA/ NE STIT KAO n i v , > /V> - w ?■■■ k iS "W ♦r^ T-, V/A 1 / W > /v ' <5a 7" CEMO SPASfT . $ YAP/H VAS GOSPO&O STORRARP/ YAAH * l/l ¥ 7K ft jrf' rnr. T f 'mm tC P: T o-A 'X /OS 7^ 75
 • 77. 76
 • 78. s OVDJE JA IZOA- JEM ZAPO L VIJEDI! ^ GOSPODA ^ STODOARO ae cuntova suuCesn/ca/ ONA JE NJEGOVA LJUBAVNICA! . /ViE ^TEDfTE OLOVO/ ^ AH TI... PUCAO Bl NA JEONU . 2ENUP... r7A V/SE NE PRIMAM ZAPOViaEDl OO TEBE, ^VALENSE.' GLU- PANE/ AAH > r ^ ^ i/j, /2/: NJEMU SAM SAMO PROBU^IO RAME, AU SUJEDEdEG KOJI SE POBUNI dU UBITH... UKOUKO Zeute nastaviti raditi za ran<5 "Bl© SKY", 6/NIT dETE ONO §TO VAM JA KAZEM! W««l r 7 '? y; »v, . j!V v KFfiy 'j C-7 )') J- t- % KAKO TI HOdES, VALENSE/... JE U TAKO, MOMC/P.'.... ^ni i y**11 ■ft VMl 77
 • 79. c/ NAPR/J. m s SU AM U E A/, // NAM POBJ. m IJNV, m % r* afi -v s/hfa* 0 // rj KBw^t NJ. i: t-~'K => ^/C JE TO VAL-ENS/ ZAPOVaEDIO IM JE DA PUCAJU BEZ OBZ/RA NA GOSPODU STODDARD! POLUDIO JE!... ■iv "■■V Til CUNT JU JE SIGURNO POVEO PREMA MOtVARU... MORATE JE SPASITI, rendZeru! raZunaj NA TO/ iV///' mut mirnm 1 ^3^ M ie» ?s m Will m *> ^ Ef"^^ 78
 • 80. ■3^ AU... Tl KRVAR/S; ONI PASJI S/NOVI SU TE RANIU! to ae samo OGRBBOTINA, CUNTE! DOBRO SAM! r=f / OVAMO! _ ~ I MOiOA SE .^>, 3 USPIJEMO SKRITI ) U MOfiVARI/.,. A^R? ««! .v x A it-,1 ;-® I J6 rt j; x1 : £ 5>)i /; c v' _i: m STEDI DAH! NEMAM TE NAMJERU NAPUSTITU... NIKAD VI§E/ JA DONOSIM NESRECU! NE MO&U OOPUST/TI OA NASTRADAS UZ MENE! kl.'l MOZDA BIH GLUPOST) SE TREBAO 2EUM OA TE PREOATI ZIVA NE OBJESENA O GRANU/ / mm K) 9 isr 3 mrmk. 5^5 / iT UKOUKO SE USPIOEMO DA SAM ODUPRUETI DO BAREM MOZDA MOGAO JUTRA NAS RAZGOVARATI TEX KVILLER DODE NJIM AU TEX SPASITI MOlE 1AIILLER NE C/NITI CUDA UNDA.' r# v vv 79
 • 81. —5 VAS TROJICA, NASTAVITE NIZ RUBKU! OSTAU DOOITE ZA AP > MNOM U MOSVARU/ 96 „;***• PS -.it z LMl Ui^S MM" v.-( .^_i-=K".T *%v ; f v c L . m m n'li 7* n I UKOUKO VIDITB NEKO&, PUCAJTE BBZ UPOZORBNJA! ONAJ UBOaiCA CUNT OB NAORUZAN I NBMA -v OBZIRA! Jtk PODIJBUMO SB PAROVB IDES Tl SA m MNOM > "5 DARBY/ 1 ;^s' UZ OVU PROKLETU MASLXJ BIT dE NAM TESKO VIDJBTI . b/lo Sro/ ^ SUTI SAME NE ZEUM DA Ml CUNT ISPAU METAK LEDA.' yliS ■V 1 NEMOJ PR16ATI ©LUPOSTI/ CUNT Bl PUCNJAVOM OTKRIO SVOO POLOZAJ!... AU SVEJBDNO DRZl PRST NA OKIDAdU UKOUKO NALET/MO NA NJEGA/ iii 80
 • 82. SAME NIA KONJU JB! TO /ME MO2E BITI CUNT/ rMETKO NAM JE ZA LEO/MA/ I'll' V "• VA "i 7/0 «V //fA 1 »_; ' "f/ tm®. ///. K BACITE P/§TOU7E U VOOU, AM/SOS.' NOdAS VAM NEdE TREBAT// POZPRAV MOMCt' ijr RENOZEP/ i / yP I I 1 r/ #3--^ PUCAJ BOYOE/ t /- V ri GLUPANE KS •e ;o I i/ I -s •J^i €? €>* - 4 sar tf. c --C. 81
 • 83. <4AH m % W UPOMOC/ TEX PROKLETSTVO yVILL-ER JE NE MOGU PUCATl U L MU UB/O SAMA LEE>A/ 1 f-.-' 4 i ss zeum DOBRO ME RECI VALENSU DA POSUJ^AJ TELEGA RAZGOVARATI NJIM POTRAZ1 A/ AT!Or* 55 GLAVO // svoae PRIJATELJE POKAZI PA/ SI IM OA m 21V aOMAH/ ZORAV! m m % 7 g f ^4'*' A»V>> * At ./- r K i TAKO m PAXLA! Ml w IZVUKAO SAM SE HEJ MOMCI/ HEJ/ (i/7 ^XT, (f(v IH JwV ■s, H it -JA %4 % VAx cf! X 82
 • 84. i ■m GA/ ENO # PALJBA V NEEE' a ¥> ... ft- m >/ & t Ak k cji m 5^^ s2c ^-A/y KUGO/ UBIU ^ SU SVOG KOM- PANCJONA/ / 5^ o R5= V * V "■•- ^4 '/ / JJL OVAMO/ ENO HS&. RENOZERA SMRT /ZDAJN/KU/ -V^ ^ ' WMrt t /x nvw %, •e. Y wm % -c-. m i?- /i •/ " % 'teE WA ITv n. *i>i M s? 'i *6 JS *■ ■>-. fi f ife,. 1 % f4 'i&z aCSXc 83
 • 85. 84
 • 86. RUZNA SITUACIJA! MORAM SPASITI SVOJU KOZU, AU NE MOSU POSLATI ONE KAUBOJE U PAKAO SAMO ^ ZATO §TO SU j nL GLUPANI! Jt. OPKOL/MO <5>1/ m WF (7 ri k< aJ ^—Ty^ ~ Ws '~r M ythr'tr* W'AU J6^ il TX W- 5=f '// v* ri ■ /^A' tryts A > m m -rr? AAH ¥ V *• 1 t sI* i Vt S/Z. // 7//L 85
 • 87. KOJl SE VRA& POGAPAr*/ UPO MOC/ r-y. RAZBISTRI MALO GLAVU AMIGO/ m m i A?S < ',0 % ^s. & % c. >4 / r/ SMIRI, HERMANO/ AAHH.' _ NEMoare srljati u SMRT, HOMBRES/ BOUJE DA ODMAKNETE RUKE OD P&TOLJA! POSLU- Sajte CARLOSA/ ©OSPOD/NE , STODDARDE/ > r^/ 86
 • 88. au vec sam vidio r-m KRAJ.' T'" ^1i m r ZAHVA —~ L.C7UJU& TEBl, AMI— ^ GO/... a a r/r; izes/ L! zrvr it! yi M v - vO O /A "f 5,f if.. iS KRBNUU SMO fi/M SMO pr/m/u rvoau v. PORUKU.' I I GOJB JB UNOAT'... X Ir~f ZjK M^fjus cuntomA.i^A: (>k u Mo6vAR '! Ak&jA <*= 1 1 I «z irA// Eg ,% X- . A. BpPP®#.! /IV^V X r n jr. - /j C 5^ KAD OOHVATIM TOG PROKLETNIKA...! ON JE KR/V ZA SVE OVO/ ©RUES/TH, LANCE.' UZ CUNTA, UNDA N/JE U OPASNOST// xa I MORAMO IH AU PRONACI PRIJE VALENSA % % V Ste I t-1 -i =_ 87
 • 89. r' TAMO SE puSkara vi§e IMEGO NA BOJ/S- NICI! §TO U SE fewTO OOGAOAP ^ MORAM RISK/RAT// MOfPA SE RAD/ O TEXU!... MOGAO B/ b/t; u nevolji ZBOG MENE/ ay ostani OVDJE! ■ IDEM BACIT/ POGLBD! NEMOa CUNTE VIDJET CE TB % -T 1 1 i -few « I > sir -=• MOZDA UNDA /MA PRAVO I BOLJE DA... V/SE ISIE PUCAJU! TKO GOD DA JE ZAVR§IO U NJIHOVIM PANORAMA, V&E MU NEMA V POMOdl.'... ^ sW/SSH. .5 /■ if—1 - oO =yf. mt. su ft/ AAH. m # hv 4 Xs^ r if/ 88
 • 90. IMAM &A VALENSE/ V NEE/ UNGHHH. •v ♦/ f4 PXV 1 ' ^ CUNTE/ ■ l V/D/, V/P/... fflM GAZDAR/CA.' PUST/TE GA PROKLETNICI/ CUNTE/ KOFF/... KOFF/... 3r Xs 5 r>- ^ -jk T S3 fr STVARNO OIRU7IV PR/ZOR/ UGLEDNA GOSPOPAI NEM/LOSRDN/ UBOJICA! CUNT NiaB *WA UBOJICA! rai® 4'ifi 89
 • 91. SVATKO IMA pravo na svoae miSujenje... au Serif WVALTON JE MRTAV I CUNT MORA PLATITI/... VOUO BIH ©A OBJESITI. AU BOa/M SE DA NEMAMO VREMENA ZA TO... RECI du DA SAM TE MORAO USTRIJEUTI STO CUNTE NAKON SI Tt DA SE OSVETIO f UBIO GOSPODU STODDARD MO UM TOCno;... LUKE dE Ml BITI ZAHVALAN.' UMORAN JE OD TEBE, V3ESTICE! I ZNA DA JA UVIJEK ClNIM ONO §TO JE NAJBOLTE ZA NJEGA.' ZASTO vALENSEP VJEROVALA SI SAM DA T/ PRiaATEUJ MUZA MOGA VALENS /Vf <s> //v/r// rc I ^ ■ r f UBIO SAM TVOGA BRATA ADAMA, UNOA.'... U<5lNIO SAM TO ZA LUKEOVO DO- BRO/... KAD ON POSTANE GOSPODAR "Bl© SKVA" I JA du DOBITI SVOJ DIO KOLAdA/ 'A L 77^ DARBY JE UZ MENE OD SAMO© POdETKA.' X ON dE DOBITI SVOJ DIO!... - PARBY/ ZAUSTAV! GA/ y, Cf? .V c u v.^ c ^ 90
 • 92. OKAY du JA PUCATI eospoeu CUNTOVIM VALENSE NA STODDARD P&TOLJEM DARBY I ODMAH UBIJ POTOM Tl CUNTA.' TO: NEB/ 'ft h tTHB « m r/i PROKLETSTVO, STliU L3UDI! MORAMO... ZBOSOM HEJ, VI TAMO/ mm UJEPA eospopo ■k'-c? I HK^ ^ 06 ¥ m™1 ml/ Si > 0^1 PROKLET- STVO/... DARBY/.. t I ■.J PUCAJ NA DJEVOJKU/ GAVE A> VF AAH W A. w . p L ;x .r-. /3 W 4 Y- 91
 • 93. AAH V 7^ 7 A /A=» It' # //=» :V STANI, VALENSE/ tj f UH/ m I -^Mkr—y OPKOLJEN St/ A # <*' i "7 r - c. / o>' v< ■(t r* r • - = i; _ »" * or>r- AAH PROK. <k- Zt ET! TO RENO. ERU/ ✓ A A P. 'A p h E?^ ^Wn k 92
 • 94. JESAM, lance; DRA&O Ml JE STO TE VIDIM! . UNDA, > ZLATO, JESf U DOBROP STETA/ 2EUO SAM ©A MALO ISPITATI/... ■k VALENS JE MRTAV, TEX/ SREDIO SI OA! ¥ 'A',/ A: r/z W/l: k; y .■ifi Is i C5 o m T~JttAM VALENS JE UB/O ADAMA! SAM NAM JE PR/ZNAO/... CUNT JE NEV/N/ f ...SAD V/SE NEdE MOdl SVJEDOdlTI! -ar- i - * AU JA HOdU, TEX/ O m i ^3 J/Fi 5 ^ v iK ZASTO SJGURNO AU CUNT NEMA JE JEDAN OD SER/PP ZA IME BOGAP VEZE T/M N/ ZA§TO ZLOC/NOM OVE DVOJICE SU JA SERJFA POSLAO O MORAU UC/N/T/P TO SAM BILA S NJ/M ? JE §ER/F UB/JEN.' STVOR/TELJU KAD sr < LANCE - : cr >( wmm-^ i ^81 I > -J ■=? k. 93
 • 95. Serif nije bio POPUSTLJIV TIP... 2ELJEU SU PONOVITI IGRICU KOJA IM JE UPAUUA PRUE DESET ©OD/NA, JEDNIM POTEZOM UKLONITI DVIJE OSOBE KOJE SU IM SMETALE... K i _ f HTJEU SU VAS ran<5, lance/ NA KRAJU B/STE OSTAU SAA/IO VI... OA... I LUKE! AU KAKO SE VALENS MOSAO NADATI OA...? r MOZDA aE VALENS ^ DJELOVAO NA NJE&OV NA&OVOR, LANCE/ SADA KAD SU MU USTA ZAUVIJEK k ZACEPLJENA, TO dE y BITI TESKO >-• SAZNATI! ^ AU JA NE MOGU 2IVJETI S TAKVOM SUMNJOM! , ZEUTE RECI DA JE MOO SIN...P NE, LANCE! £EKAJ!... . i 4 51 >/ } ¥ •c - A m '■hill'/ '//// ///Ma POKUSAT du SA SU i STIGNUTI ZA IDE obojicu POTRAZITI mil LUKEA! BOJIM SE ZA NJEGA TEX ZA OCA IU ZA SINA? .11 -/ V PWil f a Li .. 94
 • 96. ^r^LUKE Bl JOS TREBAO W BITI U BAD RIVERU... AU 6INI SE DA JE gk LANCE KRENUO PREMA RAN<SU... BOUJE DA . SUJEDIM...^// vV^1 'fi^r^aTr ■ .. K". .- jM m W;,i >4 % m v AS-1. / 5 ■£ TT ¥/ M na2alost, BOJIM SE DA STAR! IMA BRiEG KONJA OD CARL.O- SOVOG!... MALO POSUJE... %; l^v«v 1 A/ JE U SE MOJ SIN VRATIOP JToA, SENOR/ ■ Mv 'tP v r.| ||l mff — V,J M1 > A' ' ^ v ' „ ^V! ->cJ U RAlsNOJ ae sob// jstv.-r ^ >s-; afEs v 'W ■O IW k< *"• <o .A 7/ - 1 AA. 95
 • 97. zaSto nisi poSao s NAMA DO RIJEKE TRASlTI UNDUP ZAP TE NE ZANI- MA KAKO JE TVOJA 2ENAP... AU ONAa PROKLETI WILLER Ml NAMJE5TIO KLOPKU SKORO Mi TEXA3 Th« t-o 5 r~~~ ~i aA... Ud/N/O B/H TO. TATA... RAZBiO GI—AVU! 5IGURNO JE DOGOVORU ON/M UBOJICOM CUNTOM V^<v, V-• —-i a o >s i zu LUKE! as CUNT NIJE UBOJICA PRETRPIO OGROMNU NEPRAVOU MOUMP... KAKO TO V— mo2e§ y REdlP... / a/ 96
 • 98. 77^ ■777 ALJ JE TAKO VALENS.' SINKO PRE NE MOGU VALENS <JE SVE PRIZNAO LUKE! ON JE UBIO ADAMA/... VARIO NAS JE VJEROVATI! OBOJICU ?— V £ / Z I BOLJE JE TAKO! XNACE BIH ©A OSO- BNO UBIO! DOSAO SMIRI SE, LUKE! VALEN 7E MRTAV/ PRO SAM TE KLETNIK NE§TO GDJE JE UPITATL. SADA? v • - .C ■*> rar> a 1 - oh, n/je VA2NO, LUKE! NEMA VEZE... ZAGRU ME,^W A ZBO© SINE MOO! |LCE<3A?».. X OPROST/ mi/... ja STO TO TATA?' m V 'i Jt 5^ % AT % C m vi 97
 • 99. W ZBOG TOGA §TO SAM... A/-/ ir TORBA PUNA NOVACA... /SPRAZN/O SI SEP U RADNOJ SOBI... $TO SI NAUMtO UilNmf... O CTE ONO OOLJEr U I v t • r NIJE RECl M/ DA ZEUO SI SINKO! DAJ TAKO l if POBJECilP /C NEKO DRUSO OBJA SNJENJE S/ E PA NE & OA DA PO ZLU POVJBROVATI! VALENS SPOMENUT! tvoje /MEP w. i ao ^P' :/ i kve40>4 UZALUD! MOZDA B/H USPIO UVJERITI TEBE, STARA BUDALO, AU TEX JE TVRD ORAH I NE ZEUM R/SKIRATI DA ZAVRSlM S ^ OM<5OM OKO VRATA! AH e; I 0 4- av 98
 • 100. SADA CU UZBTI SAMO PREDUJAM OD ONOG §TO Ml PRIPADA/ AU TVOJA ZBMLJA OB I MOJA. TATA! VIPJET dEMO SB KAD POTROS/M IMOVAC/ MOJ KONJ JE PREMOREM KAKO B/H ODMAKAO MOGUCIM PRO&ONITBU7 MORAM OSEDLATI BRZEG •>_ LUKE/ & m I V A V A ^ v w V vv A) wWv AH TU PROKLET KE/ UrVLJA £/ yj* CEk STVO XPEMO NA JEPNO EKAJ/ ZAOBDNldKO GALOPIRAJSiaE.' 2 r' 5® > MISUS U DA NISAM U STANJU PUCATI NA TEBEP rc MICI SE, STAR// /O/ TR. i "w V'.o AANN -^r ?S1 v v-" r . 99
 • 101. Kueo/ IT #3 Pmt ^ fTJ&FK rJcM1 rVjl rf* ■3*eaAi<'v 1 BACl PISTOLJ. m NEE/ f LUKE/ >. . v «*■ r~ -3 sS i. r> >3 100
 • 102. NEEEf MOJE RUKEf r> a '// 1 ^N i Vi I^S;, S, V^ N y /■ r * y A^XHH •y, W, i/^ 2AO Ml JE. LANCE. CA SAM GA PO^TEDIO, AU C>rVLJAK JE /MAO nerijeSene raCu- NE S Na/M.' —Vs -' i moj S/N JE MRTAV, CARLOSE/ T*- CRN/ PASTUH ]/PUSTITE SA BJEZ// HOMBRES.' TEX/ / 35 ^5»r-3 r'-v A>-- ,, r^vf W^PH ^s: k i Vfl «- 't> Cs Y-- I'yv x VN" iMx rv *■ V'l« J/MX 101
 • 103. HOCE§ U KAO SVJ IKADA MOCI SAD ae Ml GOSPOD/NE POBJBGAO OPROSTITI CUMTE STODDARDE TAKO.' BOLJE JE JACKSONEr PO NE ZAMJERAM SRiJESIO OIMAJ TKO IMEMA SAM ii" VAM VJERUJ 2/ GRIJEHA TREBA TVOJOJ PRO TE Ml vJETI SLOBODNO caeiMfi SS3» n NUE TAKO U LANCEP ' ■ (k- P: w <■ Yi t & W A I n mmmmimmr OA SAM SE SAMO 2ELJO VRATITI KUdl, GOSPOOINE STODDARDE! KAD BIH MOGAO DOBITI NATRAS SVOJ STARI POSAO... ^ZEUM UCINITI NE§TO ZA TEBE CUNTE... RECI v Ml §TO... ^ SLi, Hi ovo JE KUCA TVOCTA CUNTE/ OOPI CEMO POCET ZAJEDNO SVE IZNOVA re? / /i I KAO DA JE PROKLETSTVO KOJE aE LE2ALO NAD BAD R/VEROM UKLONJENO.. MOfDA dE ADAMOVA DU§A NAPOKON MOdl k. POdIVATI U MIRU. UZBUDUJIVA DA TEX Nod ZAR NE AU NE TAKO AMISOP NOd LOSA AMEN. 11 . S9 FT o SO. 102
 • 104. vu IPVA PANA POSUJE % ZABORAVUJATE ^ T DA MU JE TEX ea Z/VOT SPASIO SENOR PRERIJI E PA VAS MOJ SIN NIJE SREO, TEX, MOiPA Bl panas ao£ BIO 2lV!... STODDARD U DA SUDBINA JE HTJEL-A PA OVAKO r SVRSI TO c IK ilJ 5St a r r pa TO JE MUPRA OPLUKA, LANCE/... NAJVAZNIJE JE PA SU ISTINA I PRAVPA POBIJEPILE... OP SAP dE CUNT BITI NOVI PREPRAPNIK / V "BIG SKYA"! 'A U- 7 I|^ SIGURAN SAM SAD ZBOSOM, MISTER STOPPARP! ne6ete ZAIAUTI DA TEX! IDITE ZBOG NJE MOfDA CE Ml BITI DRASO DA VAS OPET SRETNEM JED- NOG DANA!... , ...AU TA<J DAN JE JO$ PALEKO! fh +)<* •1 m 'iv X^v, / •• ■I £ 103
 • 105. ( STAR/ LANCE JE aO§ POTRESEN LUKEOVOM V oduCno s; U&NIO, TEX! CUNT I aA SVOJU SREdU DUQUJEMO TEB// HVALA Tl §TO S/ VJERO- VAO b;v§em KAlNJENIKU! I UVI3EK pokuSavam NE &AJITI PREDRASUDE, AM/SO/ A SAD VAM STVARNO V/SE NEdU SMETATI! SRETNO VAM BILO/ ADli>S, CARUOSE/ QUE VAYAS CON DIOS. HERMANO/ DAO S/ NAM LEKCIOU, TEX!... AMI&OS, ZIVIO RENOZER/... ' OSTAJTE x m; dobro i vi. MOMCI! I NE- MOJTE Ml N/§TA ZAMJERITI! . A J IK ))}j> m,« T N - ' 7 ZIVIO TEX yVILLERf V -- /: > - «A«i ;*,y> T1 <r-v iSi/ fit rv- -K- «N I A S c SVRSETAK 104
 • 106. : - V ^ v i* '~ •> r -. . .>.«»l^vC^-jST v^J^Sfy5 ^*-g- v^-'-.-'r, _ ^ ,v...'-jv.-iv. ■ ;/-» ' _ .v --'-: —'- C" •. *• k -» ■a'*'4 ,' •• •«<•<' -S* • * <-»*wv; Tr ^ ': '£r-*'<'jr ( W^: t) Jr fitesii" -.t - _ ^Tw'TvL: fSBL "r --W .m^-: * .•> '>•/ v. 7 v >y Jf -«w ^ 'V I i r M r-» L-y r JL-J ^ zzz ^ — - ^> CVNU-A P7 r
 • 107. Bad River, malo mjesto u Texasu pokraj istoimene rijeke. Prolazeci kroz preriju Tex nailazi na grupu kauboja u lovu na divlje konje i prihvaca poziv da posjeti njihov ranc Big Sky. Istovremeno, netko je zavrsio s izdrzavanjem dugogodisnje robije i uskoro stize u Bad River...