SlideShare a Scribd company logo
1 of 338
Download to read offline
max#
SIN VJETRA
CJELOVITA PRICA
U BOJI
336 STRANICA!
10^ /
% %
%
/
a
i
SJ^
V
* a**"*
*
*

/
N
h
y

fo
ir
!#
■ftr
I4r
H
"1
* H
u
V'
^ *
r
t.
&
1
k:
n
✓-
y
 k ,.;;
TEX Maxi 7
Sin vjetra
2003.
Crtez:
Roberto Diso
Tekst:
Claudio Nizzi
Naslovnica:
Claudio Villa
Preklop:
Quaresma
see
V
I
i
&
y
■HE-
Tjsm
/
I
'
m
m
L
TMa
TBKST: NIZZI - CRTEZ; PISO
tJETNO POFOONB N/A PUTU KROZ
CLE/ARW/ATER /VOUNTANS...
^7
SIEUfRAN
51 DA 5/VAO N/
PR^^O/V PUTU
vJERUJ
V;
n
m
iMi /V
A
M ^±5
lA
OVAJ POTOK ULUEv/A 5E U 5/AL/VAON RI-
VER, A I /Vl IPE/V0 U I5TO/1A 5/VAJERU.
REKAO 51
PA 6E/V)0
PRENO^ITI
U UTVRPI
STANLEY?'
NE, 5TARI,
NI5A/W TO
REKAO.
K
3
lS
c
1
3
/(''S'UL/
m
/A NI5A/V1 TO REKAO JBUNO-
STAVNO ZATO £TO NE/WA/W
POJ/V/A KOLIKO JE JOB CO
UTVRCE. /VIO^RA CANA5 I NE
5TIGNE/TAO CTO NJE.
NE/VAOJ
/VII RE^I
CA dE/VAO
PONOVNO
5PAVATI POP
ZVIJEZPA-
MA!
-QjrUij
W >
'ss/ffUCi/t
BTO JE TU LO^Er7
U OUO POBA OOPINE
LIJEPO 5E SFAVA I POP VE-
PRI/TA NEBO/W
^^
R
OTKAP Tl
TO, UJACB KIT, NE
VOUB SPAVATI NA
OTVORBNOMB?
€
HA!
*
I ?>
K
(11 4
ir>
5
I / (
NE S/VAETA AAENI 5PAVANJE
NBGO VEOERA OP KO/VAA-
PI^A SUNOS PVOPEKA
I NE^TO HLAPNA
/VAE5A.
AKO Tl SE TO NE
SVIPA, ZASTO NE
UZ/VAES PUSKU I
ubijbB ZBCA?
IPEJA
NIJE
Tl N
LOSA
SOTONO
r
fL <4*
4
CUJBTB LI
TUTNJAVU?
ORPALJAWNA STAOA U
GALOPU.
TIHO.'
V
J
/j
 kZs
E:
I

i
?e
x
N
V
S^->
^C—^
w
7?
«=■'. "•'
SKLONI/VIO '
SB
KONJ11 TO
SU KONJI!
CWLJI
KONJI.
m
(Sr
V
^ili
Wx

■Xxx
Va
A/t
»
1
V-f/
I
^4
£ r.
C-.
5%
cfti. rJ-*C^rf Cr ^
1 1 1
z
I
s
&;
€
9
PKEKRASNA ZIVOTINJA TAJ
PRECVOCNIK KRP/A!
^ STVARNO N
PREKRA5NA, JU-
PITERU!
Xi
C*
<^s
MB
2/
6
0M />-
id
7/ />// *0.
6*
a
vs. YU
<
w
k
r.
V.
d/fP>
ts
law
75
I
SfP^ <£:
n
i ,
KAU(3H;
ONAJ FASTUH
IZOLECA SIN
GROWA VJETRA
f
c.
rfS-
r
%
/
m
f,
't
r~:
a*
'4
■r: w
/■
JV
v/
m
A X)
lf( //
il
r-
l'[^
a
iL
m
&
%
ii
£
wyik, r
V'V
s.
v/;
^ ^%t,((^.- -j>&g5b
''Y
W'L.:f^i I
^ Zr*7
—^ ~^—y
^((Ci.
:

1 /'
p^
*
n
SZ2L^
C?A. STEXA 5TO
je TPWJAO
KRATKO. i
^ CIVAN PRIZOR, SVIH /V>U
Vk GROMOVA!
•^BK
^ X
^<
~ (^

'C
7
)
t
8
S/VWO U OvIA^ POLINAWA NA
stjbnjaku mote se jo£
NAC PR/WE "WILC HORSES"... A
ONI mOGU POST/ATI IZUZETNI
KONJI Z/A JAHANJB. :
f

>A
viO
O
■ao
,
JPAte NE ZN/A/W 5TO BIH
C?AO QA ZWOGU Z/AJ/AKATI
ONOG PREPVOCNI-
KA KRDA.'
HA NE ZASLU
NE /VIISLlS OA SU
ZA TVOJU OOB PRI-
/V1JERENIJE /V1IRNE
STARE RAGEr'
ZUJES OCGO
vOR
f
C.n
8
Q
i>
m *
m
iii
w.
r.
%
%
Yc
3^
rC
(i %
)< SV,-0
A
««?
I TO
U BLIZINI
PUCNJAVA! .K
J
~ S-^K-
C-Xj-
■v I
<Ur
v-
ASv
-PS
9
POOLBOAJ-
STO JB'.
WO
a
pt&
i ^
Ai
I i(A N
'Uc
cv
av
f i —
^ ivc
ir
/' ' .
A.V/
v * KW •
iXl V
(Tf o
tKV
fMl
^V
PUCAJU TOCNO
ISPOD NAS.
S/fZ, s/v
r
/fa
c*
mr
K
n
&
 ±0
i
m •r
IVnvi ^s;
tin
r
2l
%i ri'h
w. y
M
Iff
M
it^
V.
(.u
<v
vV X-
feg
III/'
JUPITBRU...
(5LBDAJ!
mfay)
/n
II V«#
M
Ab /lv
//
ir/(
%
wS V* y-v
fat (2^.
uy/
WcO
(
/r
lU //
5^
Ax
KN
({
Yfa
r t
ZC&c- it
10
SS
m
sW' s>
mm
/
-y
r
z>
%
i
S/Sr YA
y
4*. 4
'J <z
.f^_
kVi>^
CJ
z
r/r
(3
<t///ihi >
2
BEZ
ZURBE
KUGO! OVI
5E NE SALE DA UHvATI
WO KLARI
NETE?7
m

(t
Yi
iCT
m
f/A
r
M
11
KOLIKO fV ZNA/WO, ZLOCE5TI /VOfVC
/V0&L Bl BITI BIJELCI... Z/ATO 6B/V0
^ FW5TJEFWTI INCIJ/ANCE, ALI
A PUC/AJUdl U ZPIAK.
H/AJCEAAO!
4V
a
a
s
-.1/
N.
w
/a
I TAKO, U5KORO...
• -
W.
iv^li
^ . <
(2.
41
/V)/ANITU/A
/Vl!
KAUGH!
COLAZB
NO/l.
V
te-
rn
7W
VC k
(-Or
s.
id>
%rv
/
12
,r
n
povuci/vo
SE!
4
w
^1
( /VIUY BIEN, URALILO
si1 V^vvV
.»C
c ^
^ ^
4
rA A
>.«*N"S«*c
!u<*- ^Hf'
<
cmrr ,
- -
-vtM
1 X
. *KX^
-XAXl *-VcW-
r
STO RECITE U OVI/VI
KFlAvJE^I/VlAr' .
PO^U 5TE U PRAVI CAS.
C3AOOVI SU NAAA PO SVAKU
CIJENU HTJELI
UZETI SKALP. /.v;
//;
f/i
n/T*'
f
■—
— h
13
fVW SWO "/WU5TANC3ERI"0. JURILI 5/V0
Z/A 5JAJNI/V) KROO/V) KAD 5U VRA^JI
DWLJACl PASTJBRAU KONJE
I N/WALILI NA NAS.
OLOVCI NA OIVLJE
KONJE.
KOJI SU ONO IN-
PIJANCI? U&NILO
m 5E OA Bl /WOGLI
BITI ARARAHI.
JEC?NO/V NASerV ORU3A-
RU 5TRELICO/W 5U PROBILI
RUKU. DA STE 5A/V0 /WALO
ZAKA5NILI, NA^LI Bl NAW
SA/V0 TRUPLA.
TAKO JE, PO-
GODILI STE.
if; 'i
fi
iv
^///3
' 7
'
n
%
^flW
/ POC5LAVICA lA^ JE CRNI /VAED-
l VJED, A 5ELO l/V SE NALAZI
 OVAWO, NA OVU STRANU,
NA POLA DANA
JAHANJA.
4
y
JE LI
DALEKO DO
UTVRDE
STANLEY?7
DA
POL
DAN
mw
i
kUM
14
TOCNO. I OPMAH CBWO
NASTAVT OALJB AKO
VAW VS>e NSPAO PO-
TReBNI.
ONAPAO WBTB? SA(AO HAJOETE I HVALA
NA PO/VOC. NA*> LOeOR
NJE DALEKO.
SRETNO
ry
I'm m
>
&
¥
%
ml
U
m
SW;
mr*
■j ""■nu
I iw
M i
C/V SJ Z.A*>L IZ VIOOKRUGA, TEX JE PRO/WIJENIO
S/VJER...
ucti £.TIO TI JSi NE UZ-^^
POZN/AJEA^ CRNOC5
/MEPVJECA. R/C?0 BIH
GA POZQRAVIO.
HEJ! 5TO TI
JE?
0^r-
a' buouj
SE.
I
ycj. ^wrc
n?
i®.7
»■(?
'//rWiTi
15
ivot.vf prenoCi/vo u
NJE&OVU SELU. IONAKO
DANAS NE WOi-EWO
ST6 OO UTVROE.
O o" Oo
4Jc
ZA&TO TO NISI
HTIO RECl /VU-
STANGERI/m?
rN
ZATO £TO
/VII se ONA
TROJICA
BAS NE 5V/I-
NISU BILI UVJERLJIVI KAC? SU OBJA-
SNIU ZA^TO SU IN NA-
RALI /ARARAHI.
JOS NISI SHWTIO, KIT?7
TVOJ OTAC JE OSJETIO
OA NESTO SfVRO FA
B RAOO I SAW UVAUO
GLAVU U TAJ SWRAO.
smaSta.
 - •
f/'"-<■'«
1r
V
CRNI WEOVJEO
JE VEUKA LJU-
C?IN/A. BILO Bl W
±AO OA JE U
teSkoca/wv
^r]
Sfe
r> -z/j f
mm
OOBR
SA/VARTANAC
REKAO JE
SMOJE.
V
16
FAR SATI POSLIJE...
m
a
'j
3
a
A
A
'<c
A 'J .
W
I
STIGLI
S>mO BNO
A
SELA
/:
A?
n- (j--
P -
/
> I
< H.
%
z- f •;

-
' ».r
-n
r A
> rf
'//r ' ' x
p v
/''/'O/Z/t ' il l (h,,, ^ /< // /'(//ii/i nu
^5
/'p-
. 7
/
f /;' i
XV
%. . = S* 1
Vr-"'^ d .V
v
1
''IWUVI yv,
" ",T
^r
~-'^77,
^ ^ <tf, > a, TTz.
tTOB
T'4
V' i vyQ ,,mJt
w ^
If r '
& 
1
• AV' »ir
'/ )'
i<x
C
a.
4.
'■^V(
/ u
v. .. rVKlf r (/, <-
17
5TIZU N/W PO-
SJETITELJI... /A
NI5U BAS RASPO-
LO^ENI, REKAO
BIN.
^ ZA SvAKI
SLU^AJ 5TAVIT
6U OKO C5LA-
VE WA/VPU/V,
SI/ABOL KOJI
CRVENOKO^CE
POVEZUJE KAO
BRACSU.
5/VMRI
5E, VIC?IO
SAW.
/
'/Hii/
v V.
r
2
%
S
cJ/-
1
4
N>
M)
^11
VELIKI WA-
NITU! TO
JE NOdNI
ORAO!
HAUC3H.' NOCNI OIRAO 5ALJE PO
ZORAVE SVOJim PRIJATELJI/WA
ARAPAHI/VVA.
«
4,
»>
(^r t
mv
V
T/Ld
in
18
Tl 51 ZNA£ CUVeN BIJELI PO-
GLAWCA NAVAJA O KOJB/AU J5
CRVENI JBLBN SLU$AO UZ LO-
OORSKU V/ATRUr'
TAKO JB,
(CRVENI JB-
LBNB.
V"
2
/■/
■ /
5/VMJE/V Pl-
TATI 5to re
UOVBLO
OVAWO?
SA/V0 2.BLJA OA FOZDRA-
frv VA&BG POOLAVICU
CRNOG IABBM3BOA KOJI
JB, NAOAW SB, J05 U OO-
BROWB ZORAVLJU.
m '■Wn
1
c
£

1
?r
7/
CRNI A^EC?VJED NE/WA VISE
crnu kosu u Cast smoqa
fVBNA, NO OS/V TOGA BO-
LUJB SAWO OO ONOGA OP
Cbga boluju sv ljupi
NJBGOVB POBI.
K
7/
>>
)
=JI
KA, O TO/VE PUNO ZN/A I
5REBRN/A KOS/A!
Tl NE
A
ZNAS?
r-
4
f/
iZ V
NE 5LU$/AJ TOG
^OV/JEKA, CRV/ENI
JBLBNB! IZA NJB-
GOVIH RIJEOl 5KRI-
VA 5E IZPAJA
I
S~i"-
19
GOVORI OA JB NAS
BRAT, A PRIJB NB-
KOLIKO SATI PUCAO
JB U NA^U BRACU,
BRANBC KRAOLJW-
v CB KONJA.
(0
£
V
NE C30V0RIS
ISTINU.
ZNAtl IRAK 51 HTIO POWOCI KRA-
OLJIVCIWA KONJA!
/VOJ PRIJATELJI
I JA PUCALI 5/V0
U ZRAK SAtAO OA
VAS PRBSTRA-
*>iyo.

UolNlO SAW
TO OA 5PA5I/V)
TVOJE LJUOE
TEZe 5UOBI-
NB.
i ■§ 1
o
V? J
■il
OA 5/WO vA5 PU5TILI OA
UBIJBTB ONU TROJICU, NA
SJB ARAPAHB KRENULE Bl
PLAI/E K05ULJE
IZ UTVROE.
f
in
D
II
20
ONDA? TKO
OD JAS CVO
JICE l/WA
PRA^Or'
HAUOH! I JA SAW BIO S
TOBOW, VU<iE BEZ RERA,
I WOOU RE^I C?A NOdNI
ORAO I NJEEOVI PRIJA-
TELJI NI5U PUCALI U NAS
NBGO U ZRAK.
cj
Q
/
1' ^
l V
V
3 /. >
'-A$
HAOA!
o
*0
O
r
FA, Z-AO
mi JE ZBOG
NJBGA.
WORAS WU OPROSTI-
Tl, NOC^NI ORLE. VUK
BEZ RERA l/WA LO^U
NARAV.
&
m
k
^r-
21
n
fw
22
PABD
CRNI
vjbob
W///SV.
f
~
POSLI su
en
PRIOATELJI
fosujb...
i
JUTROS /Vl JE PROROC/ANSHOA PTI-
CA NAJAWLA 5RETAN C/AN, NO TEK
SAOA SFOZNAO SAW RAZLOO, NO0
Nl ORLE, BRATE /V)OJ!
I ZA /WENE
JE OVO 5RETAN
DAN, CRNI WED-
VJEDE.
-'/k ■'/
m
A
* o
r
k-
/
>
DAJ DA Tl PRED5TAVI/W SVOG
VJERNOG DRUGAP^A 5REBR-
NU KOGU O KOJE/V1U 51 51-
GURNO VBC WNOGO Cuo.
" HAUGH. GLA5
O NJEGOVIM
PODVIZl/WA DO-
^AO JE I OVA-
AAO
 mm
f
■-
r / wL:
POCA5CENI
swo Sro
SWO TE UFO
ZNALI, VELIKI
POGLAVICE
v AFIAPAHA.'
A OVO 5U AAOJ 51N
/WALI 50K0L I WOJ
BRAT NAVAJO TIGER
JACK.
tllttl
N
23
fl POPLSIT CBOAO
LULU I RAZGOVA
V RATl
U
¥

DOC>TB U
MOJ SATOR'
r
7
N
1
i
Makon sto su za-
JBDNO POPU^ILI, CRN!
A^ECVJEC JB UZBO
RJB£... wvw
CRVENI JBLBN /Vl JB VBC RBKAO OA STB
POWOGU KRACLJIVCI/nA KONJA OA PO-
BJBGNU fVOJfV LJUO/VA I NA TO/VB VA/V
ZAHVALJUJBW. TAKO CBWO IZBJBctl NB-
VOLJB S PLA^I/V) KOSULJA/m.
In
i
1
V
I
5?
r
4&/
////
NARECIO 5A/V) 5/OJI/W
RATNICI/m PA NE NA-
PAPAJU TE LJUPE, ALI
TE^KO FOSTlZBW NJI-
HOVU posluSnost.
IRAK, WORAO Bl
IH NATJERATI PA
TE SLUSAJU.
&
7S*
7r
i
/WU5TANEERI l/WAJU
PRAVO OBAVLJATI
SVOJ POSAO. LOV
NA OWLJB KONJE
OPUVIJEK JB BIO
OTVORBN.
PRIJE IH /V)OJI
LJUPI NIKAP
NI5U O/VAETALI,
AU 5APA JE
PRUK^IJE.
A" 9
24
ZASTO JB CRUK
6ijep ZATO STO BIJELI LO^/CI Z.BLB UHVA-
TITI SINA VJBTRA, CRNOGA PA5TUHA
NBUSFORBDWB LJBPOTB. /AOJI LJUPI
SVOJU SU&BINU VBZUJU
^ UZ NJBGA.
/13t
yrr
(S
%
m
%
 I
SIGURNO
ONAJ STO
5/AO GA VI TO JE
TAJ KIT
QJELI
r
^ri
/AOJ NAROC VJERU-
JE DA CBWO SLO-
BOC?NO ^IVJETI 5VE
COK VELIKI CIVLJI
PA5TUH SLOBOCNO
JURI BRDIMA .
I PRERIJO/M.
^0
)
IH
ZA OBFIANU NJEGOVE 5LOBO-
CE /VOJI RATNICI 5U SPRE/VNI
UZETI ORU^lJE U RUKE BEZ
OBZIRA STO TO /WO±E IZAZVA-
Tl KRVAVU OC?/nAZC?U
OC VOJNIKA.
r*
V.I
.--"p
25
n it TO<3/A SE BOJ/V JER
LOVC KOJE 5TE VI 5RA-
5ILI PRIRAP/AJU VELIKOJ
5KUPINI.
/VM5LI5 PA /V)0-
RA/VIO POdl DO
TO(3Ap
Mk
Wf
BOJNIK PUNCAN. PO
ZNAJES QA?
TKO PREPVOPI
PLAVE KO^ULJE U
UTVRPI STANLEY?'
NE... NISA/V NIKAP
6UO ZA NJEEA.
I
/ 
%
m
i~=-i
I iJ
U UTVRPI JE PVIJE
GOPINE. UPOZNAO
SA/W GA I U<5lNIO /Vl
SE ZUDAN.
I BOLJE. OTI^I (tU KOP
NJEGA I OBJASNITI
/WU STO ZA VAS ZNA^I
ONAJ PA5TUH. ZAAIOLIT
£U GA NEKA GA ZA^TITI
OP /WUSTANGERA.
NE, NISA/V). A Nl
/WOJI LJUPI NISU
PALI NIKAKVA
POVOPA.
JESI LI
l/WAO PRO-
BLE/WA S
NJI/Wr7
(1^
/
01
26
KAKO TO U^INITI
AKO I SAW KAiBS DA
JE LOV SLOBODAN?
IWAW DOJAW
DA U TOWS NE-
^ES U5PJETI,
ALI IRAK SAW Tl
ZvAHV/AUAN.
i
/MU5TANGERI
/V)OGU LO/ITI
C7RUC3E KONJE...
NEKA SAWO TOO
PASTUHA IZU-
Z/WU.
i
Ml
9 UTPADAN UJUTRO...
SLAZEW SE S ORNIW WED- L-Sf PESIA^IST
VJEDOW. NE&EWO USPJETI. J^AkaO I OBlONO
i
<=&
vr/^^z
A r
^Vi
5>A/WO &JRSTO STOJW NA ZE/WLJI.
N/AKON STO 5AAA V/IC?IO ONOO PASTU-
HA, ZNAW DA NEWA LOVCA KOJI Bl
WU WOOAO ODOLJETI.
V
v
SVASTA
c ?r-^
c^
27
NEMAS NI5XA
PROTIV/ DA IRAK
POKUSAAI.^
NE POZNA/V TOG BOJNIKA PUNOANA, ALI
AKO WU SPOWBNBWO WOOUCNOST RATA
5 INPUANCI/VVA RAPI TOG KONJA,
/WOGAO Bl I PRI5TATI.
ZABOGA, SLO
BOPAN 51!
t
V
1
(C 5?
a/
*nh.
'59
n
ro
£i
[T " ^
2
<=>?
WEKOLIKO 5ATI POSLIJE...
EvO
LOGORA
1*
o
•VF",
cm
^rS
>
w
*3,
PA, HAJPE/V^O TA/MO
PA CE/WO 5AZNATI.
KLAPI/V) 5E
PA 5U TO
/WUSTAN-
GERI
I
^r3
/A
<•/
/
SSSSs>= l#7
z7
:
fs ■!'
28
OVI ZNAJU KAKO SB R^C?I, JUPITERU!
NE/VVA IH /TANOGO KOJI 5EBI /VAOGU PRI- >
USTITI OVAKAV BIVAK. ^7'
i
I IX
3^
v .-c
-^zzzzTZ^f'
*53=?;
-XT
-^vzx^
K
Y/H-— -
IT
s?
m /// y
lf^
o-:-v2-.
a


aw -
1 r <-■?
-v
i
l»
_-=K
V^TV*
^^X
*
NSA/V SB PREVARIO,
SxAZPA. TO 5U ONI.
?«xSi-r
i
A
OPLICNO
K
f
i
;
'<(
r- f>
/
»
29
wm
FOZCRAV!
DOLAZIWO KAO
s> PRIJATBLJI ZNAM
V
X^>
#
'J
it'III
£sta exeCA.
sluZajno swo
PROL/AZILI ONUDA
KAC? S/V0 ZAtUU
STO ZBUTB FOFT?
rvot.B FWO?
WOJ COVJBK W
KAtB DA STB IH
JUtBR SPASIU OD
ARAPAhiA.
PUCNJBVB
¥^2
JOS KAKO!
i^1
m
IE
5^
CUJE5, BUTCH?' CO
BOCE KOJB Sfc
NESI
S/VJBSTI
TB SB!
HLADB
Mil*
Ht
*%
il?
30
ZOVEW SB JEFFERSON I COSAO
SA/A OVAWO LOVITI DOBRE KO-
NJE. OVA PLANINA JE JEPNO OC
POSLJEONJIH A^JESTA (5DJE SE
/WO^E NA^I PfRAVE "WILC?
HORSES". A
r
h V
A
j/i
I
VI SE NE TREBATE
Nl PREPSTAVLJATI.
ZNA/V PA STE VI
TEX WILLER.
/VIA VIPI! KAP
STE /VE UPO-
ZNALIf
BF^AVO
BUTCH... STAVI
OVPJE
r n
O
A -A
Si
z
CT*
PONESE/V
VA/V
PA
i
AKO IAV PIVA, BEZ
CA^A SE WOt-B.
Case
ZABOCA!
4

r-i
§5
1
■VJ
///
31
OA, SJBCAfA SB
BIO JB TO ZSJAN
P.BOAN KONJ.
KAO SWO SB UPOZNAU? vAL-
JOA PRIJE <5eTIRI-PeT GOOI-
NA. BIO SA/V U PRE5COTTU...
VI STB POBIJEOILI U VBLIKOJ
SOPI^NJOJ UTRCI KONJA. %
r>
r
TS
^y,<r
V
&
rf •Vfc.
Iff
'l
tL
A
BILI S/V0 U LBWISTO-
NU. TA/AO S(V0 OOMB-
Ll TROJICU UBOJICA
IJHVA<5BNIH U NA^I/W
KF^AJEVIMA.
KAKO TO OA
STB C?O^LI
OVAfAO?
/ SAO OBIAO U UTVRCU STANLEY PA
I ONC?A U BUTTE GCJE CBIAO SB UKR- /
 CATI U PRVI VLAK ZA JUS. >(/'
IRAK,
NE ±URI
VA/V) SE.

v.
i
z!
[MJ
ZBOS CESA
STE SE PREOO-
fVSi.L?
JUCER KAC STE NAPUSTILI
rVOJB LJUQE JECVA STE
SEKALI STldl U UTVRCU
STANLEY, A SACA STE JOS
UVIJEK OVCJE.
m
d, r
UUh
■Cnsv$*
32
AKO STB
ZNAU, ZA&TO
ONDA FIXATEr*
KAD SU NyA/VI VA£l
LJUOI REKLI OA
TREB/A JOS RAN
JAHANJA OO
UTVRRE, ZA-
KLJU<5lLI 5/V0
RA JE BOLJE
NE JURITI.
m)
w.
%
(A
NE EOVORITE I5TI-
NU, WILLER. IERO/V
SLUCAJA, /AOJI SU
VAS /VOfVC V-
RJELI KAKO
IRETE U SELO
ARAPAHA.
RA l/IRIAA
STO CETE /Vl
ORSOVORITI.
A^ljm
TO STO 5TE fV SAKRILI ISTINU RARA
Ml SUMNJU RA l/AS JE OVAMO PO-
ZVAO CRNI MERVJER. NE ZNAM ZBOC
<SE(3A, ALI ^ELE SPRIJE6ITI NA^ LOV
NA CRNOCA PA5TUHA.
/ /
r
33
ZN/AA1 OA STB PRI-
JATRELJ INOIJANA-
CA I OA JAS POSTU-
JU SIA PLB/WBNA.
TAKAV ZAHTJEV CR-
NOC3 WeoVJBOA NB
Bl BIO OUP/AN.
{*'
mi//
KAO PA ZNA-
TB MNOOO
TOGA O /WENI
KAKO TO?
|V
*f
U PRESOOTTU SAW
BIO O^ARAN NA^I-
NOW NA KOJI 5TE
POBILI UTRKU. ZATO
SAW SB WALO RA5PI
TAO O VAWA.
)
,l(
?
" ^
it
B>AVW 5E UTR-
KA/m KONJA.
NA TRENUTAK
5A/V1 SB ZANO-
5IO /WI^LJU PA
BI5TE 5E /WO-
OL! UTRKII/ATI
ZA WBNB.
NO 0OI/JEK KOJE/WU 5A/W 5E OBRATIO
OBJA5NIO /Wl JE PA 5TE VBC PRBVlSB
ZAUZETI JER I5TOPOBNO OBAVLJATB VISB
POSLOVA... KAO TEKSA^KI RENP^ER,
AGENT ZA INPIJANSKI
OP5JEK I KAO
POGLAUICA
NAVAJA.
m7
-
fr
fn
tsuA
TOCNO. JEPINI
SAW.
A OVO PO-
SLJBONJB JE
PRILlONO NE-
OBI0NO ZA Bl-
JELCA.
r"
&
m
m
>s
HAJPE, BUPITE
I5KRENI! CRENI WBO-
VJBO VAS JE ZA/WO-
LIO PA /WE I5TJERATE
OOAVOB. JE LI TAKO?
POGOPILI
5TE
t
4L
34
Ill'777,
A ZNATE
/
ZASTOr"
I
NE. RECITE
VI /VENI.
* K
«■
r
r-
JER NE ZELI BITI
PRIWORAN UBITI
VAS I VA^E LOVCE
KAKO JE
LJUBAZAN!
^SN'
0
I
W
tT)
>»
/
ON JE SAWO REALAN. VEC
Bl MAS BIO FO/VEO DA SE
NE BOJI MOJNI&KE OD-
WAZDE.
L

NE BUOITE
TOLIKO 51-
OURNI!
DA... TO Bl IH UNI5TILO, A TA
ClNJENICA IDE MENI U PRILOG,
ZAR NE?
O
■i-
.N
A

CRNI PAEDNJED CE MAS
OSTAMITI NA fAIRO AKO
ODUSTANETE OD LOMA
NA CRNOC PASTUHA KO-
JE<5 ONI ZOMU "51-
NO/A MJETRA". ^
^ NIKAD!
DOSAO SAIA
OMAIAO SAfAO
RADI NJEGA.
j
N
TAJ KONJ CE POBIJEOITI U SMI/A
UTRKA/AA, I TO NE SAfAO U (AALUA,
SEOSKHA, KAO U PRESCOTTU, NEOO
I U NAJMEClfA GRADOMI/AA
NA ISTOKU.
Ml
%
Mum.. ^
35
U REC?U, KAO
CA NI^TA Nl-
SA/V] REKAO.
^ ZNACI NE
TREBAM VA5 /V)0
LITI RA ORU5TA-
NETE?
BIO 81 TO
UZALURAN
TRUR.
k
*>
*
SI
v~
HVALA NA <305T0PRI/V>-
5TVU. JEFFERSONE. HAJRE/TAO;
7
7
/
4
m
Is
>
iwi
2
1
I
I
V
A
I
Li
b
7
^2
y
(T
a:
r;
36
7m
NISTE BILI B/A5
NJE^NI PRE/WA NJE
/VU, G/AZC7/A.
TAJ fVWSU OA JE TVRC?,
ALI OVAJ PUT JE NALE-
_ TIC NA TVRCU
^ KOST.
'T'
tW?2
idi
I
M

a
T
<5 .
■X-
HOCE LI NA/V
NAVALITI VOJ5KU
ZA VRATr'
WOZOA, ALI
Nl TO (VWJ
NB(tE FO-
/WO^I.
&?•
%
P}
NE^U ODU-
5TATI OP TOO PA-
5TUHA Nl ZA 5VE
ZLATO OVO-
<3A 51/IJETA.
I
%
'(ft/zmryjl)
V/ECERI
IE NIJE AAE ZACUPILO STO JE JE-
FFERSON OPBIO TVOJ PRIJEP-
LOG. ZA NEKOOA TKO ^IVPI OP
KONJSKIH UTRKA, ONAJ
PASTUH (VOt.E POSTATI «
ZLATNI RUPNIK.
TOCNO
I
Fj
i
i*
37
NO OVA 5TVAR,
5VE fV SB 6lNI,
LAKO rvOt.B
KR6NUTI LOSE.
1
NAPAJMO SB
da 6e ZAPO-
VJEPNIK UTVR-
DB STANLEY
PRIHVATITI NAS
PRIJEOLOO.
f r/'Mif*
K
r
H.
1
r
'Jm
iM OTN
iiM
AKO HOCETE fV03
5AVJET, NE POVI-
JAJ/V^O PLANE C?OK
JE NOOA JOS
0
NE PRIHVATI LI,
CRNI /V)EQVJEC?
^E KRENUTI NA
JEFFERSONOVE
LJUPE, UZA SMB
POSLJEPICE. s
CIJELA
>C
>
A.
«U
<5>
i(ytm>
^^,vvx
a/
OSTALO JE
JOS KAVE...
^ELI LI NETKOr"
HVALA,
UJA<5E KIT, ALI
I JA SAW ZREO
ZA SPAVANJE.
I JA
7"
£
38
^UTR/ARAN KA5NO
UJUTRO...
-7^-
EVO
UTVROB!
&
%
A
/?
'///
U.
z-' '
12^// 7/
^■' y x '/ s
- £ *' /I
i 1
"i
J- 'ft .• ■-'//.': •§
/ /■ fij j)
■ a - a 1 iia
r5
c
^ -
c; III,
c
U
7
' } ' ^
u

T
5
TRI BIJELCA I
INRIJANAC.
pe
^ v 7/
s *
OTvORITE,
LJURI POLAZB!
t
7,
ft.
39
POZDR/W, N/AREDNI-
(ie. ZELIWO RAZOO-
V/XRATI SA ZAPOVJED-
NIKOW UTVRUE.
WOFtATE OTICI U
ZAPOVJEDNI^TVO I
N>AJAVITI SE NJEGO-
VU PO/WOCtNIKU.
PUNO
HVALA
e
*
/
a
Ik
f
COvRAGA,
TO 5U ONI
i
)'=
k.
ft
[
40
WILLER!
CARSON!
<r
1
v^
NE POZORAVLJAJU
SE VISE STARI PRI-
JATBLJI?
CFtAOO IV
JE STO VA5 VIPI/VI,
satniSe apawse,
ALI POSLJEPNJl PUT
STE BILI U UTVRPI
V STANTON.
I
1
I
OP UPOBNA VOJNIC-
KOG ^IVOTA SOVJEK
UVIJEK OSTA-
^ JE MLAP
KAKO JE,
CARSONEr7
W VOJNICI NICPJE NE PU-
STA/VO KORIJENJE.
VIPI/V PA STE
POBRO.
O
Hfi L I

<r
7 IflllU
7N
41
OVO JB /VOJ SIN KIT, A
OVO /VOJ VJBRNI miJA-
TBLJ NAVAJO.
UJBPA
BKIPA!
J
5TO WAS JB POTJB-
RALO OVAKO CALBKO
NA SJBVBP? ouZ-
NOST.
I
2;
7
U ARIZONI S/V0 UHWATILI TROJICU UBO-
JICA, NO KAKO /V SB WORA SUC?ITI
ONOJB GOJB SU PO&NILI ZLO^IN, OT-
PFIATILI S/V0 IH PO LBWISTONA.
DA S/V0
ZNAU, BILI BIS/WO
se suzdrZau
I PUSTILI IH.
H'/JJIU If'
■ -
NB SLUSAJTB GA! CARSON SB
ZAU IZ NAWIKE, ALI PRWI CB SKOCI-
Tl U OBRANU ZAKONA.
ZNA/Vi
PAKLE OW-
PJE STB
SA/V0 U
PROLAZU.
NB BAS. WORAWO
RAZSOWAFIATI 5 BOJ-
NIKOA1 DUNCANOW O
NEKOM PROBLEWU U
WEZI 5 ARAPAHIMA.
42
ONRA CU VAS JA NAJAVITI NJE-
eovu fowoCniku. ivsl/v va
C.B VAS fV0(t PRIA^ITI NBGOJB
< TLA SAT VFBfABNA. A
TfTf
i
NE /WOZE BRZEr' (3LAPNI
SrAO. NAKON FAZeOVOFA
5 NJI/V) HTJELI BIS/VIO STO
GOD UBACITI U KLJUN.
W
A
lUfCI
in i m s
uns
SAV/JETUJE/V
VA/V C?A POJE-
QETE NESTO
PRIJE RAZGO-
VORA S NJI/V).
NE, JOS JE U
KFBVBTU. NIKAD
NE U5TAJE PRI-
JE POCNE.
I/RAZE, TAKO
JE ZAUZETr7

t "aZ
m
Si
/; .r -
if i'
i %
NE. /V)OJ ZAPO-
VJECNIK JE PO-
5EBAN, ZNATE.
O TO/VE 6E/V)0
POSLIJE.
SAUTE SE
m
c?
-
N
tA
a
SALOON JE ON-
PJE. VI FO0NITB
JEST1, JA d:u
VA/V SE PRIPRU-
^ITI.
cS
f/IU
W
43
NAKON PVAOeseTAK miNUTA...
11 n
NECeZ NA/V SE
PRIPRUtm?
'ill
SAWO BIH
PIVO, HVALA.
I ,)
I I
V
(in
ww
1W
HAJPE, NESTR-
PLJIVI S/V0. RECITE
NA/V TO O BOJNIKU
OUNCANU.
PIVO Z-A
S/ATNIKA! OCWVAH,
BOSPOCINE.
P
rrm
rr
3

i
VNV

A /*
Wf4
C»Mk>>
POBRO, ALI /VORATE ZNATI PA
SVE &TO ZNAPA O NJE/VU PO-
TJEtE OP UKRAPENIH IN-
FORWACIJA I OP NEPO-
KAZANIH GLASINA.
NITKO OP NAS NE
OZEKUJE PA VA&E Rl-
JE£ POLAZE RAVNO
IZ BIBUJE.
t:
m
44
KAKO SE GOVORKA, BOJNIK PRIPAPA
JEQNOJ FLEMICKOJ ENGLE5KOJ
OBITELJI NO PRIJE NEKOLIKO GOPINA
IZBA^EN JE IZ C?0/V0MNE PO NA-
REPBI KRALJICE, ZBO<3 NEKOG
5KANPALA U KOJI JE BILA
UPLETENA I NEKA
PVOR5KA PA/WA.
n
>[^M
Of
v.
PA NIJE ARI5TOKRAT, KAZU,
BIO Bl ZAGLA^/IO U TA/VNICI.
OVAKO A1U JE BILO POPU-
^TENO PA E/VI<3RIRA.
11'fj
SVA&TA
V.Ofcl
rs
fjAPJ)
Y'y
IHl
OlW JE STIGAO U NASU ZE
A^LJU, US-AO JE U VOJSKU
I ZAHVALJUJU^I POBRI/V
OBITELJ5KI/W VEZAfAA OP-
AXAH POBIO OlN BOJNIKA
IAKO UOP^E NIJE l/VOAO
VOJNOG I5KU5TVA.
■«
Pi
ig
w>
J*.
<^efx
fB.
N
m
45
BOJNIK DUNCAN JB PACUNAO N/A NBKU
UDOBNU FOTBLJU U ZAPOVJBDNI^TVU U WAS-
HIN<3TONU, AL BNGLBZ 5U ZAHTUBVAU DA GA
VLAST PO^ALJU NBGDJB GDJB
BA*> NBCB BITI SVB
WBD I WUJBKO.
t
K "iJII /iffi
KAD JB VRIJB/UE UZASNO, ONDA PRO-
JOD SATB U SVO/V URECU, P*>U6 DUGA
PIS/WA 5T/ARI/V PPIJATBLJI/m I MOU IH
DA SB ZAUZWU ZA NJBGOV
PPBMJBSTAJ.
I TAKO 5U GA POSLAU
OVAWO GDJB SB N/A5/VRT
DOSADUJB. POLA DANA
PPOVODI SPAVAJUZl, A
DPUGU POLOVICU U JAPA-
NJU OKOUCOM.
m
"lull'
ass
nm
p
r>
WOZDA, DA NJB TAKO
N/APUKAN DA NA SVB NAS
GLBDA ODOZGO, A fV, Z
LJUBAVI PRE/VIA DOfVOVN,
OBAVLJAWO POSAO
U/VJBSTO NJBGA.
JADNK,
GOTOVO DA
(V GA JB
ZAO!
niiu
''A
Q
46
F
11(11 'Mil
ISPRICAVAW 5E,
5ATNI6E.
HWW... SAO
fVW JB JASNO
ZA^TO OA JB
CRNI WBOVJBO
NAZVAO "CU-
OAKOW".
TV
^1 &
STO
JB?
Q

&
mm
WL
Is
1
m
m
j
BOJNIKOV POAAOCNIK
/VB FOSLAO OA VA/V KA
tBW OA BOJNIK /VOtB
PRI/VMTI VA&B PRIJATE-
LJB.
HvALA,
WOtBS 1^1
ife
^r
r
r
«rar%
w
jivpjp™
BU&NO.
ICBMO OO
MAH.
I NAOAJWO SB
OA NA/V1 ZBOG
roc luooo bn
GLBZA NBCB
PRISCBSTl RU-
&AK!
CULI STB?
C
fit
^*7r*
A
'

li
47
GRCWOVI! OA P05T0JI NA-
SLOV NAJBBZOBRAZNUeO
&DVJBKA U ORt-AW, OVAJ
81 GA 0SV0J0.
FOKU&AT £U BITI BRZ, ALI IVV/V
OZ8ILJNIH RAZLOGA ZA VJB-
ROVANJB KAKO WOtB OOC DO
OZBILJNOG SUKOBA AKO SB
STVAR O KOJOJ CU VAW
GOVORITl, NB
ZGLAO.
PRUeolTE
NA STVAR!
i i II
48
rex JE BOJNIKU 5V/E
ZLOtO I ZATPAt0 OO
NJEOA DA JEFFERSONU
ZABRANI LOV NA CRNOOA
PASTUHA...
nsv
LJUJE/W B>TO
STB DOSU SA
WNOW RAZ-
GOVARAT O y
TOME... ^
|5I
Bl
ZNAO SAW DA IMA I
DRUGH LJUDI KOJI
ZBLE UHWTITI TOG
KONJA, ALI NI5AM
ZNAO OA SU
VBC TU.
i
A.
PRIPADAM RUETKIMA KOJI SU IMALI PO
VLA5TIOU VIOJETI 5INA VJETRA (TAKO
GA ZOVU INOIJANCI) I 5LA±EM SE OA
JE TO ^IVOTINJA IZNIMNE
LJEPOTE.
mt.h
pmmm
NE, GOSPO-
OO, NBCB GA
JEFFERSON
ULOVITI. TOG
KONJA
HOdU JA!
; n ''I 1
' I I 1 1
I'
"'III
I
«
^5
.vv

%
V
49
OVAJ
TAJ FASTUH BIT CB
WOJ PAR BNGLB-
5KOJ KRALJICI.
JB LUP
n:
A
i
%
i
4^
XI Vh
/i
2
NBdU VAW POSAPIVATI SVOJIW OSOBNIW
STVARI/WA, NO JA SAW BNGLEZ I OVPJB 5A/V1
PO KRALJI^INOJ KAZNI. KANI/V SB I5KUPITI
Tl/M LIJEPI/W PARO/W.
ijfA
£Ua
Rs
r A
U ENOLBSKOJ NBMA Nl-
OEGA NALIK 5INU VJETRA.
NASA V/LAPARICA RAZU/VM-
JE 5E U KONJE. BIT <^E
/Vl ZAHVALNA.
1
i
A-
/
A)
/
i—C
(AOPAT tB fV UZVF^ATITI NA TA-
KAV PAR... AKO I NE POTPUNI/W
OPROSTOA^, ONPA BARE/V PRE-
AAJESTAJEA^ NA KAKVO OIVILIZI-
RANIJE /VJE5TO.
ym
wVW.fi
w
50
I
m
H/A
OPROSTITE, BOJNICa, AU UHW-
TILI GA VI ILI JEFFERSON, KONJ
6E U SVAKO/H SLU^AJU IZGUBI-
Tl 5LOBOPU, A UPRAVO ZBOG
TOGA ARAPAHI CB POTE-
GNUTI ORU±JE.
1 IT'
i
A h
y
k
V/
t
NEKA SA/V0
IZAZOVU RAT!
BARE/TI /VII
NE^E BITI
DOSAONO.
wrr
E
tU/V
ZAHVALJUJE/W STO STE
/WE OBAVIJE5TILI NA VRI-
v, JE/WE, GOSPOPO.
I
1
i'
VEC SUTRA
Ou OTI<5l JEFFER
SONU I UPALJITI
GA OPAVPE.
s/
riM
///
%
CEKAJTE
BOJNIGE
T
51
OOSAC SAW
VAS SLU^AO, ALI
SAC JB VRJB'
WB DA VI SLU-
*>ATB WBNB!
VPAOA CU
SB 5/VMRITI.'
S/VMRI
SB, TBX!
O
9 V /^
(t
UPOZORAVAW VAS! POfilNIT
(SBTB NEOPROSTIVU GRB^KU
AKO STAVITB RUKB NA TOO
v KONJA!
PRIJETITEr'
VI W
MAW
m
W
22;
W ij
NBCU OTICI 5VE DOK
NB KAtBW STO fVSLfV
O VA/HA.
VAN ILI
(tJ POZVATI
STRAZARB!
-A
I
52
A O V/WVA /VMSLI/V) RA STB NEOPGOVORNI
LUPAK KOJI JE U 5TANJU IZAZVATI RAT 5
ARAPAHI/WA (KOJIAXA 5E /VOGU PRIPRU^ITI
I NsJIHCH/l PRIJATELJI 5IOUXI NA PRIMJER)
5A/AO ZATO STO ±ELI KRALJICI POKLONI-
Tl KONJA, NAPAJU^I SB PA CE /VIU TAKO
OPROSTITI ZA 5PLETKU KOJU JE
ZSJBO NA CVORU.
3
yu
^ il
r
5TRAZARI
PREPU-
5TITE
TO /VBN,
GOSPOPI-
NE!
m
/ N
POPITE, WILLER. PUN-
CAN JE U 5TANJU
5TRPATI VAS U £B-
UJU I BACITI ^
KLJUC. ^
ta
X £
i-
a
inf^A
r
i
r ^mir
i


■f
m/i
53
FAKLA fVWJ, AVAfVS&. TAJ
IDIOT RI5KIRA IZAZVATI...
NE WOFATB Nl
£ta govoriti.
SVB SAW £UO
IZVANA.
Wsu/V OA
WALO NJIH U
UTVRDI NIJE
0ULO 5.TO 5TE
IZOOVORILI ZA-
POVJEDNIKU.'
TO /VII JE
DR/AGO
a
lb.
I
P/AZITE 5TO R/ADITE!
OUNCAN IRAK PRED-
5TAVLJA VOJ5KU
5JEDINJENIH DR-
v 2;/wa
ALI JEDNO
ZN/A/W. NEdE/WO
OSTATI SKR^TE-
NIH RUKU.
NE ZNA/V),
DOVR/A(3/.'
I STO CETE
5/ADr'
JM W/(l» ar

(J
a
I
OSTAJTB W OO-
BRO, S/ATNI^E!
UPOZORIO
SAW MAS,
WILLERE!
JADNA VOJSK/A I
JADNA DR^AVA!
f

54
h
1
I
.
K
I
MJk ik lA/
o I
- ^ v
3-
t-
" ^
n Tc
=NI 'M OC
CPA NIJE USAO AOAWS,
NB ZNA/V BIH LI 56 5U-
5PREGAO PA <3A NB
l5A/mRA/W.
TOCNO.
OPURAN
OPBOJAN
I U/VM5LJENI
TIP.
s I
K.
i
1
I/WAS PRAVO, 51N-
KO. ALI ONA BU-
PALA JE U<5lNILA
5^6 PA GA SB
iSa/wara.
BOLJE PA NISI, TATA.
SARA Bl BIO U ZATVORU
I KIPTIO OP BIJE5A, A
/Wl BIS/WO l/VVALI JEPAN
PORBLE/W V/lSE.
m.
Af
hf
(/ '
i
*>
'hZL
55
STO cewo
TEXr
SAP VRATIT CetV0 SB
CRNOWB WBP'
VJBOU I RE^I /VLJ
PA JB NAS POKU-
SAJ PROPAO.
r.
%
mm
TO SA NB£B IZNENAPITI.
BIO JE SU/V)NJlOA^ OP SA-
moo poCbtka.
k
^/nrv)
I PUSTIT dE/AO
PA BOJNIK ULOVI
51NA VJETRA I
OTPRE/AI OA U
ENGLESKUP
E NBCBWO! NIT-
KO NBOB SWJBTI
POTAKNUTI TOG
KONJA.
-
J)
r*
h
X
~S2-
ru
H/A/A... LAKSE
RE^I NEGO
U^INITI
W
mcK
/
cs
SV/E POK JEFFERSON LOVI TOG KONJA,
WOtBWO SB BORITI I SPRIJE^ITI GA... ALI
KAP KRENE BOJNIK... Bl LI PUCAO
NA V/OJNIKEr7
C3
TO NECE
BITI PO-
TREBNO,
STARI.
3
- - <SyVs
h
56
11
i}
la
i m
1 '4
1 i
ZNA/W KAKO CB/V0 SPRI-
JEfilTI BOJNIKA CA 5TAVI
RUKE NA SINA VJETRA... /VM
CE/WO UHVATITI TOG KONJA
I 5TAVITI GA NEGOJB NA
SIGURNO GOJB GA VOJ-
SKA NBOB FRONACtl.
W'.
- S/S'
%
/#
m
ZNAS LI KOLIKO 5A/V1
DIULJIH KONJA PRIPI-
V TO/niOr7
AHA... ALI PRVO WU
TRBBA STAVITI SOU
NA REP.
USFJBT
Cb/vo.
>'r»Tiv1
i
jr.
NO /WORA/WO
RAZOOVARATI 5 CRN/V
/VECVJEC?0/V. NJEGOVI
f^ATNICI CB NA/M PO-
/VOC.
57
MAKON STO JB CRNOO WBPVJBPA OBAVUBSTIO O ISHOCU SVOG RAT-GOVORA 5 BOJNIKO/W,
TEX /WU OBJA^NJAVA PLAN... | _
PAWBTNO GE/V0
HAUGH! NE^E BIT! LAKO
UHV/ATITI 51NA VJBTRA.
TAJ KONJ IMA EROM U
NOGA/m!
GA NAVUC^I U ZAMKU.
a
58
AKO PRONAOEmO
OPOOVAFtAJUZE
MJESTO, POPldl
tEWO OBOR U
KOJI £EWO GA
POTJERATI.
NA TAJ NACIN NE-
£E/V0 RISKIfZATI PA
SLOm NOGU, A BIT
CE OA POVOLJNO
PRIPITO/VMTI TEK
TOLIKO KOLIKO
TREBA PA GA PRE-
BAC/V0 U SIGU-
RAN ZAKLON.
A
I
^UTRAC?AN... N
•nm
r. >4)vV
A
■/vy>
-m.
y/, suu.„ ^ iA„- u[
^
/a A/
'vlw
(!)
ft
y
n
n
u/f
c
NA CELU
KOLONE JE BOJ-
l NIK PUNCAN.
PA
r
A
M
59
TO&NO. NABAVLJA
KONJE ZA UTRKE.
TRSOVAC KO-
NJI/WA.
U5KORO
dB/AO SA
ZNATI.
MISUTB CPA
GA JE WILLER
NAGOVORIO Q/A
MAS FOTJBRA?
JEFFERSON JE
ONAJ VELIKI?
. <
r
cv
KOLONA,
STOOJ!
'/?
A
2^
J
r >
>•
tir
f
MiCr
V •
r
V v7///
//,
mWati
r. , , 7 C?OBROC?OSLI U/VOJ
LOGOR, BOJNlOE! /WOGU
VA/V1 NEKAKO POA^OCI?
rjs> >- . 21
->
SVAKAKO. OC/VIAH OTI-
CITE OOAVQE.'
v O^N:
60
o->
5TO
ZATO
DA ODBW?
ALI, ZASTOP
vAAA TAKO N
DUJE/V)
NARfc
N
>"
wm7
POLAKO.' NB ZNA/V
STO JE IZA SVEGA
OVAKOGA, ALI BUDI-
/V)0 RAZU/WNI!
a?
CT2
W^
OOE>AO SAW OVAWO, UZ VEUKE TP.OSH.OVE, 5 NAA^JEROA^ DA UHVA-
TW BAPEW 5TOTINJAK KONJA. AKO SE WALO OC5LEDATE,
VIDJET <SETE DA NSWO JOS Nl NA PO^ETKU POSLA.
7
'.-r
^"7
Z/^
r
i
vuj
I
em
r
V
BUPEW LI WOPAO SVE
NAPU5TITI, PRETRPJET CO
VELIKI NOVfiANI EUBITAK.
VI <tETE /Vl EA NADO-
KNADITI?"
NE BUDITE
DR5KI.'
V
i5!
0
w
*0
3
I NE PRl£AJTE LA^I! NE ZANI/AA VA5
5TOTINU KONJA! VA5 ZANIWA SAWO
JEDAN, ONAJ STO GA ARAPAHI
ZOVU 51NO/A VJETRA!
Va
Ti iVi'
r
V
%
I
Sa
r
---
iw
COSLI 5TE OVAWO 5
JBDNW jeON/V Cl-
LJeW... DA GA UHVATTB
REcire DA Nue
^ TAKO! S
DOVRAGA,
FA KAKO BIN
TO WOGAO
^ RE^IIr'
Nc/VA TOG TR-
GOVCA KOJI NE
Bl DAO SVE Z/A
NJEGA.
E RA TO
WOt-BTB Z/ABO
F?AVITI.'

Z/A DVADBSBT I CETIRI
5/AT/A LOGOR WORA
NBSTATI ODAVDB. ZAJBD
NO 5 VAfWK.
TO NUB ^
PR/WOVALJANA
NAREOBA, BOJNI-
OE QUNCANE.
ft;
■a sa
<5?
^2
VOJ5KA SE NE 5/WJE /VAIJESATI U PITANJA
LOVA. ON JB ODUVIJBK BIO SLOBODAN. A
CRNI PASTUH JB KONJ KAO I SVAKI DRUG!.
m
RB
<7"
*&s
ti
VARATB SB! ON JB
ZA ARAPAHE 5VETI
KONJ. INDIJANCI CB
KRBNUTI ORU^JE/VA
NA SVAKOGA TKO
GA POKU^A
UHVATITI. »
i".
£JT0'
62
1/VvATfc PRAvO KAC? KA-
C?A SE POSAD
VOJ5KA NIJE /VMJESA-
LA U PITANJA LOVA, AU
OVO JE DRUKOlJE.
Stt
STITEd:i TOG KONJA, I03-
5KA OBAVLJA 5/OJU PRI-
/WARNU VUt-NOST, A TO JE
ODR^ANJE /VMRA U OVI/V)
KRAJEVI/VA.
vV! cv
P7
"
r
r ii
VISE NECU C3UBITI
VRIJE/V)E 5 VA/VIA,
JEFFERSONE.
OBAWJE^TE-
Nl 5TE.
/«r
W*
URATIT OE/VIO
5E SUTRA U OVO
DOBA. BUDETE LI
JO£ OVDJE, IZ-
BACIT 6E/AO VA5
5ILO/V.
©
s»
! I
63
n
m
m
r
'fs'
n i
posluBat CETB STO SB WBNB
T£B, BOJNIK
OUNCAN WOtB I
U PAKAO.
NBfVA
OA OAZ.OA?
SANSB / ' ' ^
i
ft
%
UJUTRO £B/V0 POKUPITI
&ATORB, AU NBCBMO DA-
LBKO. OSTAJBWO U OVO/V
POORUtJU.
CUO SAW. WSLS
C?A SAW GLUHr'
KAZB
AU DA y/u
CB SB SUTRA
vRATITI
O
y

/l
84
PROKLET5TVO.' NECU OOUSTATI
OP TOG KONJyA PA £AK DA
PREPA /VE KLEKNE I
PREPSJEPNIK
SJEPINJENIH
opi.ama oso-
BNO!
MAS DMOJICA LJUDI/m
OBJASNITE SITUACIJU.
UJUTRO HOOU DA SM
BUDU OMDJE.
JASNO? ^
JASNO,
(3AZDA. IPE-
rvo OP/WAH.
/ /
& 'A
f
f
cm.
i
'd
ir
I
A
V
.. >z
//(V
I
%
A
1
/AHE! SIJELI CO-
VJEK JEFFERSON
OSTAO JE 5A/W.
sr;
*L
V
^NVS
TV
i
>
?>
LzC^
'VVr
2i
65
1
J/WIT CU CRNO/W
/VlEPVjec?U P/A 5U
KRAPLJIVCE KONJA
POSJETILE PLAVP
KO^ULJE.
O
Ml <•_>
NW -A ActS!
<' HU'
~V7W
-r
7.
rt/1
«£
f(Cv.
'A v!?"
w
U<<w
fc.
>■
«?-
ISTOOOBNO
P5T
POLAKO
5#
/»
^9
ir r^-
%
H
u
l
w
3
141
i
w,
24
Sf
1/ w
tan I*
v
iu i^vv
66
osjmrAo OVUJB
KONJB! & CXX?ITE!
vvV^
s
iTUi-
•r
Clt
&
TJ
2/l
'm
,1 /
uM
«r
IV '//■
BNO OA. SVIH
Ml VRAGOVA!
m
'/J
O"
/>■ -
r?
Hf
..x
I
I
1/
It
W^m/m
w
w
%
-r/S
iJjaa
sr^
«
,"^TfV t-i
im r
V
M
/^r
A
A
//^l AV
V
67
68
DOBRO.
ODeOVORILI
SU NAM.
M BRZO N/A
KONJE!
H
i ! »
,
y
yv
A'
x(
i
i i.»
■j
r'
iv^ v
OVAJ PUT
NAM NBCe PO-
BjeC.
jL
Htw
1(>
A
r-
fif1
?
Us-f
1#
m
i
i»0
//
>
V" .^2
ZGPIABIT CE/WO Vf^AZ-
JEG RA5TUKA 5 TRI
5TRANE TAKO DA OSTA
NE U 5REPINI. I
^//
r«V*f '
(U.
A />/ /
/ '•/ v K';-^
wV' V'/»
IRUtce'
j?
iX
I?
4.A
1 ^v-. -k.
* M
-•/T
69
NAFmJBDi) J=^
mfi
icmr/"
r " sSuflf,
4
< ^o-
V- X
%ts
% 'H"-
1
*1
ft
A **■>
»
fs.
4? ■*
■'/Uu^
*
nr&
r^L
* LI U TAJ TREN... PROKLETSTvO
TKO JE PUC/AOr
5
J
y^.-igr ■■TO
m.
jvn
f2
/-;
YAAUum:
s/,!!
-M)
'"h
, - TV
Y/
■'& r
r/
s
X'N
rT3
%I
i-
70
PROKLETI OA-
ZXDVV. ZBOO
NJIH N/Wl JB
FONOVNO PO-
BJBGAO.
ft
4
G
JCAAHIIIIIi.
>4X
A
cc^
if
V
^sl
(wo
■«J.

*2
uv
% ^Ji&iTi
*'■■' ^rTKW jf.F/
r/X
//
!' iJU
M
/ st r -44
vt
71
OTPRB/M/nO
TB KOJOTB
U PAKAO!
M
X to
Y)
zmL
riP r r
f
t
'///
■m
if'
s
1
m
i
tm
*
$*>
r
Vl &-C-
%
/
RAVNA LBOA JB
POGOOBN!
SA mNOm ,n-'
SOKOLOvO
/, rr
^4
PERO
t-
fil
i
Cx -5
4
4 l» w -P
f
"I >
vN
v^>-v
72
OA!
evo
4
Cur,
TJ>V
■/^AiliM(.■<*
net
F^._ ,
.HI
-turn
iuy
£>
,r^
■m-O
^ i
m
<.< r
V
li
A
V »
WBPAO!
,
<^11 ,//
«P
'A
fj
HllX
V
i
'A
0#'
rf»
^s-
;/
- :^EjA(
k
vHrfT
M!
3
'lY
:
ru
<i-5J liV
A
—a
<Zr
I'
73
SAP OA PREPU
m
STI MENI
(
s
I
iAVfft.
w
BFWCO
BRZE
&-
r?
r*
V
<J^>- •.■?"
ijr
3 Ta
i ■
**4-<- _*-• '—^AvyW'—'
o vv^
- "^0'
"A^
Otk
^t/(j

4W >^'
// o/^
PRE5TANITE B/A-
CAT! OLOVO! PRE-
CALEKO 5U.
I
P
r
^i-.

i r.
74
p
c.
& HAUGH SIN
VJBTRA JB
SFASBN OVAJ
PUT
4
¥
H
4
/:
///lu* **dtSs^
r+A*
sv-^>
>»
'Ma .T' %
jp.-' /'„/«; ••
' '' •• •;///
i
4y%s W
S^V -i ^ mW^r
vdjOf 'isuM™
zA oT'IAP, ' "■->( ,af>
1^
w
C7
Vf
3
b
"T.
i
p
vVv
75
PREVISE <(?
JB PET USTA 
ZA OVAKO /VR-
ZAVA ZBCA. / 1
rOSUJB
m 'i
I
a
a
(^v
wc
z ~ lv
^*5
/c^.
3>rt
^ v<? •■ <-c
£
n
SEST USTA.
I/WAMO (SOSTA. I
rs^
ts»
o^r
o.
T- A(
Y.
<
T
r<
T A
>
fiC -
VICRA...
I KAO PA /VU SB
JAKO ±URI.
W
uu a
[Mt C#
< «
^ rr
5
76
iV r NAPOKON ^
[(/ SA/V TB NA^AO,
if
 CRVBNI JB-
W LBNB!
nQ
I
i r
iss"
W
v>
c^r 9 •
* -11
-UK
o*
f
Ig
NUB, NB BRINI
NESTO SB c?o-
(30C?IL0 U NA^E/Vl
SB
SBLU?
n
"OS
"Cs^SRW^))
4
/ yn
^VO
/
J
%
U
RANJEN JE, AU
NUB TE^KO.
5INOC JE CO^AO NO<5NI
ORAO. C?UEO JE RAZGO-
V/ARAO 5 CRNI/V /WEPVJE-
CO/W I ON Tl PORUCUJB
OA 5E OO/WAH VRATlS.
5TO 5E OOGO-
OILO RAV/NI/Vl LE
OI/WAr'
ly
§,
cA
&
atsi?
S!p
%
ri
77
Ne ZN/VW AU PRO-
fmrpiAO SAW NO6-
NOG ORLA I CRNOS
/VIECVJEO/A DOK SU
RAZGOVAPAU I NJI-
HOVA SU UCA BLA
nawrZtbna kao
NBBO PREP
K. OLUJU.
ZNAS LI JB LI NOCN1
ORAO U5PIO NAGOVO-
RITI FOGLAWCU PL^VIH
KOSULJA OA OOUSTA-
NU OP LOVA NA SINA
MJBTRA?
TK
*
I
v*-
II
'Uv
2:
"S
vl
%
I
•&
m
£
09
m
TO Bl WOGLO
ZNA£T OA
NOCN ORAO
NIJE UEPIO.
a
a
///^
PA, POJE5T
ZBWO NB^TO I IPE
WO. ZBLlS NAW SB
PRIPRU^ITIr7 vRLO
RAPO
I
rs
7 n»
Y
j.
KAUOH.
OVAKO BIJEPAN
ZEC NA &BST
PIJELOVA.'f
Ti
SBOAW jO
TKO POLAZI
V.
& Of
(9
m
//
78
CV/A PR5T/A REKAO
S/A/M mu D/A RAZI N/A
LOGOR
? KPALJWACA
KONJA.
% v*,«- ^
ss
,
^ % »»
■e
V/>
JL
OvU
Jk
BR/AoO
> NASAO
0fVJ.
POZDRAV
S/A/V1 VAS PO
ZASTO 51
NAPU5TIO
5VOJE /VJE-
STOr7
v.
ii > ^ /
W. o
¥
7 vtn ir
4
Uu<4U
EO
CONOSI/W VIJEST KOJA CE ZANI/WATI CRNOG
WeoVJBDA. KRACLJIVCI KONJA l/WALI 5U PO-
5JET PLAVIH KOSULJA... I NIJE
l/V) SE SVIQIO.
KAKO TO Tl
ZNAS?
<3-
•f
i
vi^,
k/^V
Si
-< ~
(I
Ir-A
v5-(
AjC-ii
79
1
/.
J' 1
-
POGLAVICA PL/WIH KO^ULJ/A
NIJE 5TISNUO RUKU BIJELOW &0-
VJEKU JEFFERSONU. RAZGO-
VARAO JE 5 NJI/VA A DA
Wr%
NIJE 5I5AO 5 KONJA
I NA KRAJU GA JE
PRIJETE^I PO- i
fV ZC?RA/IO.
/wA
31
.VI
%
?
-4
o
niGta od toga ne
Bl U^INIO DA JE TO
BIO PRIJATELJ5KI
POSJET.
r
U
H/V)/V... /AO^:-
PA POSJET
NO^NOG ORLA
PLAUIAA KOSU-
LJAMA I NIJE
BIO UZALUPAN.
NO SAZNAT
6E/V)0 VlGE KAP
SE VRATI/AO U
5ELO.
(/£
. 
ONPA, JE LI
ZEC GOTOVr7 ALI TOLIKO
SE STISNUO
PA GE NAS
POPASTI
SA/VAO KO/VA-
Pl6 PO GLAVI.
r
s>
GOTOV JE
i
'x-
k
i
<P
—^ '
fi! iHll
u
80
BILI 5/MO OA Ve6 OKRU^ILI I BILI
BIS/WO GA SIGURNO ZC5RABILI
C7A NI5U URALI PROKLETI
■B- QIVLJ/ACI, PO<iELI
URL/ATI I XAKO GA
OTJBRAU.
POTLB...
A
, 
Si-
0%
l IK I E5FN'
A

Ci V
OB
>1
MA KAKAv PEH;
U6INILI 5U TO NA-
mJBRNO.
NB PUSTAJU NAS IZ VIOA
<5l/V MU 5E PRIBLIZI/VIO,
ETO NJIH!
MARTIN IMA
PRAVO.
PRAVI PEH.
i?
7
-7^
V:
PRIJE TRI OANA, 5 BUTCHOM I
RANOYJEM VEO 5MO GOTOVO
BILI ZGRABILI PA5TUHA KAO
5U VRA^JI AfRAPAHl IZNENAOA
IZLETJELI I POTJERALI OA.
JEFFERSON NAM MOFW OOPU-
STITI OA PUOAMO NA ORVENO-
KO^CE AKO HO^E OA 5TOOOO
NAPRAVIMO.
81
KAO BIS/V0 IH
SWJaLI NAPUNITi
OLOVOW, PRBSTALI
Bl NAS GNJAVITI.
mi
V/
rr
ISTINA. AL
OAZOA SB BOJI NB-
PRILIKA 5 VOJSKOW,
A U TOMB fVA
FPAVO.
v^
V/
HEJ, NBTKO
COUAZI.
TO JE
BUTCH!
&
t*
t-?
-cr
4li^y)
"3
A Vs
r((
'€
>NT
f/!
vUH*-W»-£:
(i
-acO^JSJ) . -
i
rr
w
77 5AU
l/VVA LI
. M
POZOR/Av OA KAVE
/VENE
ZA
LJUOI
?
I1
/ 4?*
EP
r
r,
I
t
1
/A
Y)
ih
- P
^-RkW'
82
5TOJ! Ml Rl-
jbC v&a! op
OVOOA TRE-
NUTKA SVB SB
/VWJaNJA.
f
QOLAZI3 U
PR/WO V/RIJE
v /Ve( BUTCH.
(SOvORIu S/VIO
P/A KAP/A Bl NA/V
SAZPA PAO
OPRIJE^ENE
RUKE 5 VRA^JI/Vl
INPIJANCIMA...

5^-
^ir
4
KAKO (V5LS
"fVWJaNJA"?
/WORATE SE 5VI
^RATITI U LOOOR.
VOJSKA NAS JE
PO NAREPBI ZAPOV/JEP-
NIKA UTVRPE STANLEY,
SUTRA WORAWO NAPUSTITI
POPRU^JE LOV/A.
/VIA KO
JECA Tl TO
VRACA CO-
y/ORI^?7
IZBACILA
4 ^3- 5R <r
i
iC
7
PVA 5ATA POBRO, TU JE
I CRVENI JELEN.
1
POSLIJE
llll
^ ;
I
'//
%
is*'. -
'K
J
&
1
>xv
.V^
-cO
83
""fc»
%
I
*1
/
c
POZDRAVLJA/V re,
VELIKI PO(3LAVICe.
KRENUO 5AAA ST/KZOW
POVRATKA <5l/W /V)E VI-
Cf^A UPOZORIO.
1/VvA
NI5U
UA
NOVOSTIr
LOSE
/I
s
OP-
05
KM
I
mSlmm
%
-C
©
NE BAS PRAVI OKR-
SAJ. PUCALI SU
NA NAS KAO S/WO
OTJEF^ALI SINA VJE-
TRA POK SU OA ONI
POKUSAVALI
ULOVITI.
STO JE
FWVNI/V1
LEPI/WAr'
RANILI SU
OA KFLAPLJIVCI
KONJA.
IMALI
STE OKR-
SAJ S
NJI/WA?
Wk
■Y/
m,
84
KOJE 5U TO NE-
LO^E VIJE5TI, CR-
^ENI JELENEr"
POC5LAVICU KRAPLJIVA
CA KONJA POSJETIO
JE ZAPOV/JEPNIK PLA-
VIH KO^ULJA.
KAKO KA^E NA^ STRA^AR, NIJE TO BIO
PRIJATELJ5KI POSJET ZATO STO NI5U
5TI5NULI RUKE JEPAN PRUOO/AE I ZATO
STO JE PRIJE OPLASKA POOLAVICA PLAVIH
KO^ULJA PRIJETEC^I IZGLEPAO.
7
<k
r ■=?
-m/
r
A
©
£
2
s
CRNI /WEPVJEPE, /V0
RA/V^O UBRZATI LOV
NA PA5TUHA.
CUJESr' PUN-
CAN RAPI OZ-
BILJNO.
PA.
r
U<3H
n
9
(CCi
^2
UL:
r
U/VORAN SI OP PUTA, CR
VENI JELENE. OP/VORI
SE, A ONPA 6E TE N06-
Nl ORAO UPUTITI U PLAN
KAKO SPASITI
SINA VJETRA.
V
i
r
.A
85
55^ 1 / /
SUTPADAN SU /VU5T/AN£3ERI PO
KUPILI S/ATORE... _
-t:
>5
ZTs
% //.
f
v ■"
-
cc.
UK C->
-t-a-
■a
C-
rtAU£3H!
OCLAZE. OCNIJET
CU vlJEST
5ELO
0
o
1
o
s
*r
V %.
T>^
£
Sf
*2
fT
^T,
A
C?
1C
fi
i- ss «5-=
j^ JU
'J* >
■»v
ji
vlV.
b
86
(3AZCA, STO CEAAO 5 UHWCE-
Nl/M KONJI/WAr' /AKO SE DUCH
TJBDANA &JVBfAO /VIORALI
KFWDO/VMCE KRETATI KROZ
BRCA, SAMO 6E NA/V1 .
SMETATI. ^irfX
vbc SAW yji
RAZW&LJAO K
O TOME. >flf
J
(O^f
y. 7{
j
Wr*
*% ^>
w
-^1/ vl/sys s ^
^ , ?-• J*
t
(
l (Afis ^
<'<V
-ca
>
Z/A 5V/AKI SLUC-AJ,
POSLAO SAW RING/A I
JO$ JBDNOGA U
^ IZVIC/ANJE.
NE/WA ORA5NO-
5TI RA Bl NAS
VOJNC woeu
DP.±AT NA OKUP
NEKOLIKO LJU-
Pl 6E IH OCVE-
5TI U BUTTE I
PROP/ATI IH.
XV,
s&py"- -
m,
>3
^ *=5^01
c
w
Pv ->
//
1
NO MlSLIM P/A ONOJ BU-
P/ALI OP BOJNIKA PUNC/A-
N/A NIJE Nl N/A KRAJ P/AME-
Tl PA BISMO MOGLI OSTATI
OV/PJE. UVJEREN JE KAKO
ME PRESTRASlO.
^r=3
r-
-/f.-
< >* I •
:••:: - •; >.
*w
f/
V7
irv
4
1
87
&UTPA&AN UJUTRO
h
AQt/f . V
^Al/V
%
'A
^mfj-
!C
wozes ICI ?')!
F-
k
► r
Cc
w ^v
'
3!
T,
htWi;, ' ^
r
rs,
-rtrtft
r
iuts^
ii
rr>
xJ"
k
^S>

N
>-• <P
9^
88
•'d, •
r/*>
r
.vV
POBRO,
COBRO... OBOR
RA5TE POPRILIC
NO BRZO.
2
mn
Jtd
fO
•m
f A
■■ [ 1
r
r I
^(W
KU
NASTAVX LI SB OVAKO,
ZA BNA RAN/A BIT tB
GOTOV.
STO JB najvaZ-
NIJE, OFLAC?l/WO
OA NA IPEAL-
NOW POLO^AJU.
WOZPA
I PRIJE.
i
/•
n
X
UPRAVO NA ULAZU U USKU
POLINU KROZ KOJU OEWO
UTJERATI KRPO KOJEWU
PR1PAPA I SIN VJETRA.
u-v
i
a;
A3 <•>
■T
'ZZ
A
Ss.

m T A.
89
ZA 5VE JE ZA-
SLUZAN CRVENI
JELEN, JASNO.
c
i
s
l/WA OSOBINE PFAVOe
POOLAVICe. 1 POISTA,
CRNI /WECVJEC? /VU
5LIJEPO VJERUJE. ^
NO I OSTAU
U PLE/VENU
IZ&LECAJU /Wl
PRILI^NO 5PO-
SOBNI.
y
^2
/
2
7
i
£
y GLECAJ... POCI±U GATORE U KOJE
.. ^E 5E PRE/VJE5TITI CRN! /V)ECVJEP
^ 5A 5VOJI/W LJUPI/V1A. h:
r
/
r
-U'
OCLIC^NO.
BIT 6E JED/^N I
Z/A NAS.
r
o
^3
JE l5TA
PRECVIDJETI 5 TA-
KVIAA TIPO/V.
NEmOGUCE
/VMSLlS D/A CE BOJNIK
PUNCAN OPWAH
KRENUTI?7
P a
OP
JEFFERSON I NJEGOVI SU
OTI^LI PA VI^E NE/WA R^ZLO-
G/A Z/A ZURBU, AL S TAKV/I/V
LUC/AKO/W Nl U STO NE /WO-
±ES BITI SIGURAN.
90
91
PRAVA SREdA S>TO
STB 5TIGLI OVAKO
BRZO, BAKER... BO-
JAO SAW SB DA VA5
NISU OBAVIJBSTILI.
.■o NA VA^U ERE^LJ, JESU,
BOJNI<5E... JER JEDINO
JA /VOSLJ ZERABITI
TOE PA5TUHA.
J ^
92
RA Bl GA SB STJBRALO, TRBBA ICI U PRBTRAZ1VANJB
SVAKOG VRAtJBG BRIJBGA, ZABOSTI NOS U SVAKU
VRAZJU DOLINU, USFBTI SB UZ SVAKI FOTOK... NB WOGU
VALJOA ZA SOBOW VU^I RBF OR PERE5ET VOJNIKA
KOJI Bl STVARAU TAKVU BUKU RA Bl GA
^ SAfV0 POTJERALI.
X:
m -
v.«/.
i
•<
Sto onra prerla-
t.BTB? RA VI OSTANB-
TB SA STRANB
I NA/VIA TROJICI
PREPU5TITE RA
5VE OBAVIWO
5A/VU
N-C
'M
%
//
O'S'
u
y
SVAKAKO CBPAO
GA PRONA^I. ^
/UI5LITE RA
Cbtb rAoc?
y
¥
7^-
7"
m.
Sto se tice hvatanja, to je
ve6 rruga priSa. ZATREBA LI
rv fojaZanjb, zatraZit cu
GA OR VAS.
LASO/V BURE/n LI l/WAO 5RE-
£b. inace se porione obor
I ORC3URA GA 5E UNUTRA. U
TO/V) SLUGAJU, VASl
LJURI dE /Wl
ROBRO ROSl.
KAKO GA
/VI5LITE
UHVATITIr"
sr
*
- 5%
I
V'
fir
&
l ^ ^
Ll
r-:
mv
93
r I RAZITE PA GA
NB OZLIJEDI-
TE... J/AKO /VII
JE 5T/ALO CO
TOG KONJA.
FLJUC! SA/V0
PA ON NB OZLI
JECI WBNB!
ON
W
'V
- "
is
%
/
a
in
£
5UTRACAN
I
V.
CS"
//
-Of.
I N
f 
p-
o
frf.
NB BRINITE
SB!
JAVLJAJTB fV
SB BAKER
I
w
y_
't.
(T
te"
i
^P'T
94
HAUGH! POZNAJBW BLJE-
DOUKOGA. TO JB BAKER
VELIKA BRAC7A.
*«
OSTALA CVOJICA PRI-
PAC?AJU NEZ PERCEI-
/WA, NAROC?U UZ KOJI
S/V0 VEZANI 5TARI/W
PRIJATELJ5TVO/V».
8
Vm
4
A
Q-A
'f'/
^ELIKA Bf^AUA JE VELIKI
LOVAC. (VSL£> PA TRAZI
51NA VJETRAr'
/MOZE£ 5E
KLAPITI. IPE GA
NAdl, A ONPA ctE
POZVATI VOJNIKE
U POmo6.
vovy
'v.
%
i~...
m
m
M
P
w
m
jy'
m
HAU<5H. vELIKA
BRAPA £B GA
NAC AKO GA NE
5PRIJE(5l/V0.
UCINI TO! OBOR JE
GOTOM, ALI TREBA
NAM J05 MALO
VREMENA.
vm
A
TiwJ
v>'-!
A> ^
NAREPI SV/OJIM LJUPIMA PA RAZE NA
TU TROJICU. AKO 5E ONI PREVI5E PRI-
8LI±E 5INU VJETFW, MORAJU IH ZAU-
5TAVITI, ALI NE 5MIJU IH UBITI.
Si
r
4i
ht
yO? ~rfr-
n
//
<&?'-
y*
%
r
95
03X3
BUQI /VMf^AN, NOC-
Nl ORLE. ZAROBIT
CBMO BA.
S>
OBJA5NI TO
SVOJW LJUOI/WA!
BAKER RAC7I ZA
VOJ5KU, DAKLE
NE 5/VIJE GA 5E
OIRATI.
%
<
9-^
^"1
%-
:..CRNI /VECVJEP JE OPGALOPIRAO,
ZAJEPNO 5 TEXO/V I CAR50N0/V. -
IfAKON 5TO JE PAO UPUTE 5VOJ1/A LJUPI/WA I
TROJICU PA GUVAJU VOJNI LOGOR...
OSTAVIO
 '
% . 
"b-yx^Zi
/rif
rs
% ^ 1H- muUi m
1ILV
v; cr^
1*
K/,
u^v
I NEKOLIKO 5ATI POSLIJE..
--
55
i
/>
BVO IH
/a?
0-3F»
;r*:
'o-?
»- ^va.
^ Kd ^
v> ^
96
z
5/AC? CBrAO
6UTI KAKO
JE BILO.
t-T-V
ONRAr
iTO/^
-7
"4
7
70
r
(i/^
% ryf
si^jr
»—
o
vOJNICI 5U SB ULOGORILI
I POSLALI TROJICU I5TPIA-
tW/ACA SA ZADATKOW C?A
PRONACU PA5TUKA.
*
C?OVRAeA
VALJA IH
/Vt/
SPRIJECITI
V"
r
rim
'S
NE BRINI 5E, VEC 1/mJU
ANC?ELE 6UWRE KOJI Ca
IH ZAUSTAVIT}.
STO Ml
CEKAMOP
ZASTO GA NE
UHVATI/V0.?
O
CRVENI JELEN JE ^E6 KRENUO
5A SVOJIM LJUCI/VW. UTJERAT
6E KRCO U KLANAC ECJE SMO
POSTAI/ILI ZA/VKU.
IUi«
97
POTLE...
, t
//.
7^
K" V,
I
I
"W*.
-W
r r
"f
^ ■? C«. . 7^^
^4hM
_ 2- -v
^ , Z''
' NEBKA tve ^
POGOPI (3RO/V
yAKO 5AAA IKAP
VIC?IO OVAKO
ujepu 2:ivon-
NJU!
ENO
^ NASeg prija-
, 'V TELJA!
n
L
H
lll/I
5
mWW^7
^ i
V
/ >
7<S*
-A ' ' t
'f ( '.
I
Mil1
tft
zxzp—
Hr. z>
- ' ,5
■III '/sSsff/fa/lyU
98
I NE /V0(3U OA UHVATITI
SAW, AL NEWOJ fV QO-
^ORITl O OUHOV/VA!
GLUPOST. >
ONO NIJE ZWOT-
NJA... NBGO CUH.
POSLUSAJ we,
VeUKA BRACO.
NIKAC? GA NB-
CeS UHVATITI.
'
//"
J
s^-
j
1
r
$Ssv,
m
M
V1
/
If
Vt OSTANITB OVUje I NB
GUBITB GA IZ VIDA. JA
IPE/W U V/OJNI LOCpOR.
VPAtAW SB S VOJ-
5KO/V. ^
C-
-'/Z
'
% ^
W/;
lit
ry
Cum!
_r»
i/i'
STOJ'.
y
fmJk
?5
N
r
/
*=*.
%
99
'/mi/h
l
.. %
UUCE BEZ
RERA, NE
PREPOZNA-
JES MB?

W<t
1,1
f '
;w
»-
l
v
kSN
MOQUCB
JE LI CA 51
PROvEO SA/W 
DVIJE ZI/ME U j
VASE/W 5ELU.
MB ZABORAvlOr ZvA
LI 5TE
= /VE vELIKOAA
BRACO/V1.
#
-i
Ki
t
U
^5
CL
u.u
J
5
Br<^
UGH. 5JECA/M 5E
TEBE, UELIKA BRA-
CO. NO SAC NAS Tl
I OSTALA CVOJICA
/VORATE 5LIJECITI.
NASl STE ZARO-
ik BLJENICI.
VEZITE IH.'
<<
(iu ■w
L'=^ ..
«ii
IIM
»/
100
r
NITKO TE NECE
Z/A5TO R/ACIS
OVO 5TARO/VA
PRIJATELJUr'
ALI NECE5 PLA-
V/I/V1 KOSULJAMA
OTKRITI (SCJE JE
SIN VJETRA!
OZLIJEDITI
o'
r/
'or
1
kP'
ollP
A
k
r<
T
£ 0
5
I1
i
£ kVVv
f SLEDAJTE! EVO
V VELIKE BRACE!
HAKON CVA SATA...
7^/ /
WJ
S©!1
W
■57
oQ
o
00
SI "
Ss
'o
V-
B
/ ICE/V JE PO
ZVATI!
TO JE
-5^
ON!
vALJA RE
WATEKI
RECl
¥5
//,
T
%
101
CRNI /VIECVJECE, VOVO-
C?E VELIKU BFWPU I NEZ
PERCEE KOJI 5U BID 5
NJI/WE.
Kmrz
IT.
1
If
i oi
p 5/AD CE ^
VfKW 5E OBRA
TITI CRNI /VIED
V VJED. ^
CODITE
i
/
?»c
i
i
A
a
/'>•*
T
r
7 DRACO /VII TE VIDJETI, vELIKA
3RADO. OTKUD Tl U OV/l/V KRA-
JEVI/WAr'
T
m
#
I N^t.
102
BTO... ZAZBUO SAW SB WALO PRIJ^A-
TELJ5KIH UCA, NA WJBSTU ODJB SAW
PROUEO DVJB UJBPB GOVNB KOC?
SVOJB bpaCb apapaha...
F.
w
N
fl
...AU DA BUDBW ISKRBN, DO
BRODOSUCA KOJOW SAW
DOtBKAN NUB ONAWA XA-
KVU SAW OCBXWAO.
U,
5^
V.
A
BOJW SB DA JB TO ZBOG NBSPORAZUWA KOJI
JB BACO LOSB SVJBTLO U OOlWA WOJH 5TARIH
PRUATBLJA. STO Tl WISUS, CRNI WB- ^
DVJBDB, DRAGI BRATS?' ^
n
DA NBWA
NIKAKVA NBSPO-]
RAZUWA, VBUKA
BRACO.
/T*'
TEBS JB OVAWO POSLAO POGLAVICA
PLAVIH KO^ULJA KAKO Bl UHVATIO
CRNOGA PA5TUHA. NBWOJ TO PORI-
CATI JER SAW TB SAW VD0
KAKO IZLAZlS IZ LOOOP^A
PLAVIH KO^ULJA.
7
N
t n
^4
5HVA6AS, VELIKA BPWOOr' KOLIKO
OOC? W Tl BIO BRAT, NB WOGU Tl
OOPU5TITI OA 5INU VJETRA ODUZ-
WBS SLOBODU JBR Bl TO
BILO I5TO KAO OA 51
JE OOUZEO WO-
JBW NAROOU.
V)
103
lit-
3 #
U REDU, RAZOT-
KRIO SI /WE. I STO
^ES SACr' UBIT
dES /WEr7
%
I
0
'(<
J
i'1
VUCB BEZ RERA, ZATVORI
V/ELIKU BRACU U JERAN
SATOR!
ROBRO ZNAS RA NECU.
NO OSTAT CES /WOJ
ZAROBLJENIK SV/E ROK
SINA VJETRA NE SPRE-
/WI/WO NA SIOURNO.
0%
«o
r
1
€
i
f
NE ±ELI/W RA /WU ITKO
NANESE ZLO, ALI /WORA
OSTATI 5VEZAN RA NE
Bl POBJEOAO.
104
ZAHVALJUJUCI NJI/WA I UHVATILI SWO
TE= TAKO LAKO. ZAR 51 ZABORA-
VIO PA SU NBZ FBRCB NA*>
NAJBOLJ FRJATBLJ
I SAVBZNICI?
TZ 8^
fVOLfV TB PA FOSTBPS I
wojb po/vo£nikb. U TO WOZBS
BITI SIOURAN
Fff
z
T
1 iMumu
nrrm
OPVBPITB OA!
POvRAOA,
I/UA5 FRAVO. TRB
BAO SAN I 0<5e-
KIV/ATI PA tB WB
IZPATI. 4F
%
%
L
WK
v
105
SUTRAQAN...
if'-
EVO CRvBNA
JELBNA!
%
rUXv "
i
m
^lC
. Vv^, J-iWriMwriii iH/£/ zpypx ' • ^ N
A ^-
vWiJ^MvtW -
Tiy
 /p. _ •W
«) s.
'T
7^£ -
/
Anjfc
mi
■"/.
S/-z
't
y Efe
W
n
FOZ.VAO SAW MAS JER
5E SIN VJETRA NALAZI
U OBLI^NJOJ /AALOJ
DOLINI. SA^R^ENO C?A
GA 0CGURNE/V0
PRE/WA KLANCU.
ODLICNO. KOLIKO
LJUCI l/WAS UZ
SEBEr'
1 (
1iV-
:«( RU
/imt«
-o
>
%
4
V
u t
a
~JlJ -V
U' ' " ^ .Jt .LtJ.l* //. r-^Nl'y'l.,,.
T^-
-ffl- c <Lic-
IV-
*-/i f
106
TO Bl TRBBALO 
BITI DOST/A.
/Wl O^DJE I JOS
SeOWORICA KOJB
SAW 0STAJ0 UZ
KRCO.
KAJCE,
VOCI NAS!
///
X
01
5^
v..
.v
l
'-.
»3b.
'n.
N,
5<
v»
%
a
^iii
/n
r
tK
sxv
TfTtr
O

/•/
ZfWA
'k u
:
''"'r
''^
Sf
H.*Z2c t'^cv* MJC
'V
"4
lc£Z
107
PO/WAKAO.
L
■f/u
7
U
/, Vr
TVOJI LJUCI SAW^ENO ZNAJU
STO l/W JE 6INITI. C7AKLE, KRENI-
/V0 U AKCIJU!
OOBRO. OvAJ TRE-
NUTAK 5/WO (SEKALI.
W
%
hf
U
X
4i
tftt-V.r
M
T• -
!//
USKORO
«
f¥i.« >•
■*<«
5>*»-AV"
■ ^
108
y"/:
A
V
/
IT
4
T
V
T^-
5^
/.
%
^^5
r
c
»
fj
12
y
y
/
Si
N/APRIJEP!
%#>. •^fj^
-<H.
iU
^jr h**U
A* a, uc^xju c
109
'■'■''/I'i'fyi
177'
1
ywA
cfS£
/s r- v.
' jrJT-i ■—> r
'V' »
1 ^ -- *=r
i3
•%
<**
i/*£ '■ ^
s
•>)
4
^ yj
N
rTi
'<
p
im
ii >
0.
a
1 _
u^y. [
W//^
Wi
yr-
y-
W///'.
T^kr
y/^stfan.
vt;

0^4
^I4tsy^- -ft* '.. 'Ii,
■ vV
WZ/frp^y, t o
-^2.
110
1
a
a *
' ^
/K
ft ~"-rr
Ur
e-^s-
PO/WOZI, KIT! PREVISE
5U 5E RA^TRKALI!
©
n
•5>s
K
5^
V

. f
y>
t *v
/A
YAHHIIIIfLM ut
7-T

/»»
1
!W
V
%
we
LI
Vjo
- , Vj^
^ * ^JrY^''t?*' (y-
n
1^ ^tr
* _ t ^!,
vw
111
POBRO, KRQO JE
PONOVNO NA
OKUPU!
//
. ' : /''/In;' ,r
//";.■ Vjf'" v''''^
'iw'/Vf
,1.1 .I'/T A' M/,
1
i
31
'J
" i
V -Uf'
l -r.M
4ty
f
i
"v
I
AC 'V, . - .»»(^v
K.
z,.
ii:
537
^/l' //'
t Afc
r
o L -
I
*
(Co
i %
7
>c
f/ '
/f
y/
r
j7
rv«
'V?>
-,"-35 —s
- ~n - p H-
7 ,
#
S-sS
112
113
m
IV V uv
v
%

% f
ww /Ma
1 LWV
M am-
m
§
m
m
i
 u
//;
3c
m
£
r/
JyJL
m
£ a'.
c
i
b
v m
dii
v HAUGH! VSe NAW
NBCtB POBJB(t.
%tr A
n
a
i%lift.
a
fit
i
«?
r-
JOS . Jcv,
/WALO I URAST
= U ZAWKU! A
SUli
CB
M m
n?
N
V
w nil
s. w.
>a
/p.
%
PI
fcr'
r

/
IV
114
i rs* CW.J
(OOo
m
I

m
■?
•>
/
f
£ *
7^
s
7
7
in
r
<5=
S
A.
&
7
r r %
zr
a
%
f
/
f
r
r
Q
t3
y/
-3
z
-o
v.
sy
r
n
?
5
/AHE!
ULvAZE U
OBOR!
^w,
—' fe
^5 «r*
^>/
— %
r r
1
cr
V/
m.
115
vw- z
B-
r<r
Z5
OPLICNO. RA5TUH
JE N/A 5IGURNO-
^ rve.
«
[a

«0:
TOCNO, AU SAU GA WOfZAS
PRIPITO/VITI, /A NB BIH V/OLIO
BITI NA TVO/V) /VAJB5TU. y m
wv ■/
/' V'
'A.
fm.
s.
i n
m
S'
M
m
Oe?
1 2.
<t
r
116
NE SLAZEW SE, CRNI
MEPVJEPE! NE SWIJE
NOCNI ORAO BITI TAJ
KOJI CE PRIPITO/VITI
SIN/A VJETRA! A
k'r
,§
^ m
'imuM
a
TA CAST MORA
PRIRA5TI RATNIKU
ARAPAKA, A KAKO
5A/W JA NAJBOLJI
U TOWE, WORAS
OCABRATI
WENE!
OBUZPAJ
JEZIK, VUCE BEZ
REPA. NE OCLU-
CUJEC Tl.
*1
r
x_
£
MM
NIJE VAZNO, x
CRNI /WEPUJECE!
PU5TI C3A NEKA
POKUSA.
ZA POCETAK, PRVI PUT CU-
JEW PA 51 Tl ^JRSTAN PRIPI-
TOWLJIVAti, A <5UJE/V TO OP
TEBE. PRUCO, 51NA VJETRA
SWO UHVATILI ZAHVALJU-
JUC^I PLANU NOCNOGA
ORLA I ZATO ON
TRE8A BITI TAJ...
A
ZELI5 CA PRIPI
Towmr izvoli
/
Jim
NO KAKO TO NECE BITI
LAGAN POTHVAT, 5AVJE-
TUJE/V Tl PA GA OP-
LO±l5 ZA 5UTRA KAP
BUPE^ OP/WORNIJI.
NOCNI
ORAO IMA
PRAVO.
m
c
III
£
117
U5KORO CE NOC.
DAO SAW OA SB FO
OIGNB SATOF I ZA
VAS.
u
r/'
&
rh±
J
BOJIS SB OA Bl
VOJNC woeu
OOC?
BIT CB BOLJE OA NO
OAS POSTAVIWO STRA
ZARB UZ OBOR.
NB... AL
NIKAD NIJE N/A OO
WBT PRIRAZm.
U RBOU,
fosloOaj
CU TE
r
c
a
AS
%
"2,
C
ov
TB NOOl, U/WORNI OO NAFORNA OANA,
TEX I NJB&OVI ORUOOVI UTONUU SU
U SAN...
118
USRBO NO0... ^ - ri fTV".
»
'ZSi>
i
"i i
i
1
^ j'
;r
/
OSWILI 5U
DVOJICU STP.A'
ZAP-A.
f
m w
U REC7U. VI 5E OSLOBOPITE
STRA^AR/A, A /Ml ^E/MO SE PO
BRINUTI ZA PASTUHA.
1
I
USUTKAT
C^E/MO IH.
NE 5/VIJETE PROBUCITI
5ELO CRVENOKO^ACA.
KAKO /MI5LITE OBAVITI
POSAOr7
NE BRINITE
5E. /Ml 5/MO
/MAJ5TORI OC?
ZANATA.
/ DOvOLJNO JE ^
U^l U OBOR I UHVATITI PA-
5TUHA U LASO, A TO NE^E
BITI TESKO JER SE UNUTRA
IONAKO NE MOtE GIBATI.
t
m
119
K/AP C3/A UHUATI/WO U PV/^
LA5/A, PU5TIT de/V0 SA
VAN... I/WAT POJA/IA PA
5E POWOEAO 5LOBOPE,
NO 1^1 6E ona/WO KA/VO /VAI
BUPE/AAO HTJELI, A TO JE
U POLINU C3PJE NA5 OEKA
JEFFERSON.
U REPU,
KRENI/VAO!
! rl
n*
Lti
i
ifSKORO
ri
—vK^'
r*
ir-foscsr
//u^Z. ■s.
7 7
K
I
fl
Tn
%
'/
0/////.
/r
POVOLJNO
SA/V) SE
PRIBLI^IO.
yH
120
• «• i'' i1
! • n
"i M Ml!
AfZ&l-l
W<:
vl V ,
IT
r
,A ■
!
T#

M
s:
GNH
n
£
a
Ik
s£r
//f(
r>
<&Y^ .
121
RyANCY
PORU^UJE OA
JB PUT (51ST.
HAJC?E/V0.'
icU"''
r rrr?^
ai,r' ^ £t .ef'
r
POLAKO, NE-
AAOJTE IH PRE
k. PLA^ITI!
%
(*H
/
122
bucite
SFRB/VN!
i
/
i
I
w
1
f/
I
i

NE PU
STAJTB
I
I
c
123
n
'K %
n
n
n
«
/Hi.
V/..
U
II
/^fmh-
124
NESTO SB OOGAVA U
OBORU 5 KONJI/VVA!
PROBUCITE
5E
STO JE
GRO/VIOVI)
BILOr'
/?/
7
hdI
y
z
- ^
JUPINE A^l KRV/I,
OVAJ JE PR/WI
QE/yiON!
f
f'Q n.
% «
I
r
40
f
~
NETKO ZELI UKR/A-
5TI PA5TUKA.'
& r
( r
?
^
- <m
>
J
125
BRZE, OTKRILI
5U NAS!
lil'
/<<
X
n ^
Jfi
c^r-rr&t
ks^^-L ^ ^rrt
IF
-- ^ri
^-======:=
^
:=======:::==:
^^^<^^(^
A.
<vx
0-
—^ ^
- •®^,. .Vlffi
osa
Si
r
^ r
^1, W/^ *7
X/ «■ ■
c^
^ ■
f//
f
KAJOfc,
/WORA/WO C5A
IZVU6I VAN!
%
m
g y
i M

<4/HHi
' ,
//
• ^
:n
V
'C
l—J,
126
OE/MONSKE Tl KRVK BO-
LJB DA POBJBGNB/V0!
zavr^IT £B/VO KAO
RINGO!
i/ms PPAVO!
OVA BBGTUA
/VA DBWONA
U SBB.
i
m
m
rt,.

Yl
BRZO! IZA
DfV0 Z
OBORA!
9,
r*
&
Ik
Aht
I
s
r

- t
127
PROKLET
NICI SU fooo
BBNA
DILI
y
Mi
w £
ft DOVRyAtSAI SVI
6e/V)0 OVDJB
oswm KO2:U(
1
hi
-./ BRZO N/A
^ (, KONJE!
I
c.
*
cfv
(U
128
EVO IH,
mcwcif
rv
C
, I
I a*
)
'ill
7a
BRZE,
RANDY!
c
Bn
V
j(rr
i
rvP
BVO WB
?%
fn
M
mwm
f**
r
m
r^j
cs.
129
AHH.
Wi
/(
JAPAN RANPV,
5RUSILI 5U GA
v
r'm
'n
ji.
M
JE5I U VlPIOr7
INPIJANCIMA
POMA^U TEX WILLER I NJEGOVI
PRIJATELJI!
PU5TI IN. VAZNO
JE JEPINO PA
NI5U U5PJELI
UKRA5TI PA-
5TUHA.
ONA PVOJICA CE
POBJEdl!
OPNIO IH
VRAOf
/y
r r
Q
"Mf
130
ORAGO /Vl JE STO TB
OPBT VIQI/VV WATBKA...
ZNAO SAW DA WB NISI
ZA30RA/LA.
VBUKA BRARA NIJE
BIO OVAN WATEKI. NIJE
ORRZAO OBBCANJB O
POVRATKU I RANAS JE
ROSAO KAO NE-
PRIJATELJ.
NE
ALI
V /WOGU Tl
OBJASNITI...
S-J
ss
ZBOS NJEC5A WATEKA
WORA IZRATI VLASTITI
NAROR JER NE WOtB
ZABORAUITI RA JE NEKAR
NJEZINO 5RCE PRIPARALO
k. VELIKOJ BRARI.
NEKA vELIKA
BRARA NE KA^E
NOVU LAZ! I (i*
Hi
9;
131
NEQ/ALEKO OOAVOB VBLI-
KA BRAPA CB NACI KONJA.
ZBOGOW! WATBKA OA NB
tBU VIOJBTI NIKAC
7.AO fV JB 5LU-
SAT JB KAKO
TAKO OOVORlS,
AU KUNE/W
NBKA vBUKA BRA-
DA SUTI! V/AN!
SB
VSB
i

BMO
KONJ/A
'Ik
%
132
mz-
I ff WBOUVRE/WBNU... poZNA-
JBTE IH?
irrun^r
NIKAC
■X VIPIO.
ilrc <r^75
HEJ, TATA! - cr
J/A IH PO
ZN/AJE/TA. BILI 5U
TO AAUSTANOERI.
JED/AN OC? NJIH
JE RANIO RAVNA
LE£?A.
f/i
-4/1 '' //
%
6)
•►"M.
1
0OV/JEK KOJEOA
JE UBIO CRVENI
JELEN BIO JE
JECAN OD TROJI-
CE LOVACA KOJE
S/IAO NEKI RAN
5RA5ILI OR OPS/A-
RE /ARARAHA.
RAKLE JEFFERSO-
NOV LJURI!
133
TAJ <3/AC JB PREV/A-
RIO I BOJNIKA (PUN-
CANA. PRBTVARAO SB
DA JB OTI^AO, AU I
DALJE /V1U JE JE-
CINI CILJ ULOVITI
SINA VJBTRA.
1%
AU Nl ON Nl DUN-
CAN NBCB U TOfVB
USFJBTW
kivv*
w
BAKER JE U NA^I/V) RUKA/WA,
A BOJNIK NE /VOZE NA6
FASTUHA BEZ NJEEA.
A JEFFERSON ^E 5E
NAKON OVOQA ORZATI
DALJB. TREBA /VMJ
VRE/V)ENA CA PO-
LICE RANE.
00 UPRAVO U TAJ OAS
UZBUNA! VBUKA
BRADA JB FO-
BJBCAO! %
r
i
r.
9
j.
%v;
KAKO 5E TO /AO
OLO QOOOCITIr'
ZAR NIJE BIO
SVEZAN I 6U-
VANP ^
WATEKA OA JE OSLOBODILA.
PRIZNALA JE KRIV/NJU I SARA
CBKA TVOJU KAZNU.
•if
134
0J0 NAW NIJE TREBALO!
WORAfAO PRIPITO-
/VITI PASTUHA I OCVE-
STI OA U SKROVI^TE
KOJE JE PRONA^AO
CRVENI JELEN. VOJSKA
CE UBRZO BIT! OVOJE.
W
JA SAW ^
SPRE/V^AN,
CRNI WEWJE-
DE. FRFTOWT
CU 51NA A
VJETRA. ^ fa
r RECU
f VUCE BEZ
REPA
Pi11
ill
X
y
1
>
USKORO HAJPE,
POVUCITE
5E!
M/
«rnfnir>
:v
Tic
uA-or ^ ^u/ott<-p
NE TREBA5
NA/A REi^l.
4
O!
j
135
''k
/
7
/
t
7'
A
/
W
%
%
«-■
aif
0
n/
ify-tfte-
*
wmm
«€.
71
Tt
T
136
TRBBA Tl
POWOC VUCE
BfcZ RERA
NITKO WENI
NE TREBA.
POTLE... UCNS, BJEON
VEUKA BRACO
AKO TO
WATEKA JE BILA
fl
51 CRV
VELIKOCU5NA PREMA A^ENI. OSLO
BOCILA CAE, IZLO^IVSl 5EBE OPA-
SNOSTI, A JA CU JE
rw SACA IZCATI. ^
BAKERU
1
f
V
^ >
SSf
L Cv « r
" NECU TO
U^INITI, 5VIH /Vl
SCARCLJlVACA
REol CU
BOJNIKU PUNCANU
CA VRA^JEO PA-
5TUHA NISA/A U5PIO
na6i.
i ft
i i i
137
POTLB.. VJBROJATNO
NB£B SKAKATI OO
SRB£B, AU fV SIV0
DAU SMB OD
SBBB.
STO /WI5LIS KAKO CB
JEFFERSON REAC3IRA-
Tl KAD 6UJE OA SWO
PROAWSlLlr'
^r
1 2
 rm:,
v^
r
4
a
r/Z
L
COVRAS/A! NAJBOLJI OOKAZ OA POT
HVAT NUB BIO L/AK TIJEL^A 5U
6ETVORIOE N/A$IH KOJI /"
5U OTEGLI F/APKE. / >
5TOJ
m
i
SSs
'P-
i
m
rr
PROKLET
STvO
STO RAQITE N/A
INC7IJ/ANSKO/V1 TE-
RITORIJUP
30JfV0 SB OA 5/VAO SE
IZOUBILI, ^OJNlCE.
i
138
Urn**'TV
KKENULI SIVO U BU-
TTE, ALI IZGUBILI 5/WO
5E U WflAKU.
NE VJERUJ
l/W POVEPIWO IH
SATNIKU!
i 0W/!
''(in
K'
a1
TO 5A/V^>
WOGAO I OfiEKI-
VATI OQ ONOGA
<3AOA.
USKORO... y":! "
* / ft,-..
12..
POZNAJE/V IH, EOSPO
PINE. TU OVOJCU VI-
PJELI 5/AO U JEFFER
SONOVU LOEORU. m
:£
^9
(',11
V
NIJE /WE FOSLU&AO! NIJE
onSao opavpei i palje
pokuSava uloviti
PIVLJEO PA5TUHA!
/WOZPA VI ZNATE C3PJE
JE 5APA SIN VJETRAr7
a
m-V
HIl'
139
Rl
U /WECUURE/VieNU
&
ri
W
s
CRNI /VEC?vjEC /VOFWO Bl (j£ ^EU UVRUE
PREPU5TITI 5TV/AR TEBI. 5A/V1oM piT( ^jka ggz
(3UBI/TAO VRIJE/VE. REPA.
OVAKO NlSTA NECE/VIO
UClNITI.
r
a
nm
1
Lc
//N
S
BUC7I/V10 OTVORENI! ILI CETE /Vl OTKRITI
C3C7JE JE CRNI PA5TUH ILI (tU VAS BACITI
DA TRUNETE U TA/V)NICI.'
POTLB
' ^
#
K
?=•>
(
I
Li
V /il6k
;
? I
140
m
TO JB GLAS
BOJNIKA DUNCANA
NA KOGA TO
vt
I
vIK
I
1
*
t*'
J* /aia.
7^ ^£>
te. J ^
PA DOBP.O
RECI CBWO
VAW
AL JEFFERSON NIKAC7 NE
SMUE SAZNAT OA S/V0
VA/V /VAI OTKRILI GDJE JE
CRNI RASTUH. REC?U
f

71
y
n
%
//
141
PVOJCA JEFFERSONCVIH LJUPI PRI5TALI SU FOREST) VOJNIKE PO INPIJAN5KOG 5ELA, GPJE
JE UZ APIAFAME I TEX WILLER 5A 5VOJI/V PRUGARI/WA.
i
X
-r
7
if
CUJETE,
ADAWS? KAP POPE
^RUE/VIE, OBRA0UNAT
CB(V0 5E I 5 TfV
GNJAVATORI/MA.
n H/V/V... OVO
NA/A NIJE
TREBALO.
^ WATEKA ^
/MORA 5TEdl BO-
LJE /AI^LJENJE
O /WENI.
S^IH /Al 5/ARPLJIVACA! /WOP?A/V1 SE
^F^ATITI NATP^AG I UPOZORITI
Ai CRNOC3 /V1EPVJEPA PA
JE OBOR OTKRIVEN.
i
IVVf^'
S
4
*
smL(«r
SATNlCe, HO£U PA ZA
POLA 5ATA sv BUPU
5PRE/V)NI ZA POKRET!
r
NA ZAPOvl
JEP, GOSPO-
k. PINE. ^
4
142
/ TAKO, NAKON FOLA SATA..
gr OVAJ PUT FA-
^STUH NAW NBCB
FOBJeC.
m
%
) (
Y.
m
ir%
w
{(
Si?
m
*
%
w
/V
Sc
a
i
POTLB
'h
m
V
A-
s

I. €
143
I III
l/VWV TE;
m

I :
cr75
UHVATILI 5/VAO TE,
VELIK/A BflAPO!
VRATIO SAW 5E JER CRNOE
WBWJeOA ZELIAA UPOZORITI NA
VELIKU OFASNOST KOJA PRIJETI
51NU VJETRA!
NE! 5LU-
5AJTE /VIE!
a
V
/f
*
■
mrAS'Z
WM
'W
&
i
144
ISTODOBNO
*
&
rn ,rirw
''
u^i. I
I®
ri
«
iw?,
□
VVn ty
I IV >
I'M I
AH
m
i ■
Wi
o
^ ^>,'4
ILO-
s/'
FOfVOZ-PAO
MU!
n
PUSTITE /WE...
NE ZELI/W V/A^U
PO/WOC:.
NI5TA 5LO-
WLJENO?
4
 ^
rs
145
VICIO SAW. POB/AR
51 PRIPITO/VMTELJ
I COeiO 51 5VOJU
PRILIKU.
WO&AWO ^
R/AZGOVAFIA-
Tl, vu6e BEZ
RERA.
OOTOVO DA
SAW USPIO, CRNI
WBDVJBDe. I
5A/W 51 VICIO.
I
1^ 1 Q S
(m
w
s
NO 5AC NBWAWO VRE-
/WENA I 2ELI/V CA POKU^A
noc;ni orao.
^1
/"
r hajce, ^
SOTONO! PRECO-
WSL0 51 5E?
NIJE TO CO
BRO PRI/VIO
NE
E BRINI
TAKAV v
5E
JE
(f
n
1
mlMM t
146
TVOJ JB,
TATA.
4
A
r™
'd
fl
NB OSTAJB NAW
NBGO DA Tl FOtBU
WO SP.B6U.
SFmJA
PUNO
HVALA
CB/V0
TBLJT
SB LJBFOTA
NB
A
i
/:li
5
iimuiLLULi irrnTL!
II
HAJOB,
SAPAO SB
ISPUSI!
t
i
' SZ -
147
IMA LI JOS
MNOOO?
NB, &OSFO-
0NB.
4
i
lls
L^n
KAKO OBJASNJAVATB TO STO SU OA
AFWRAHI UHVATILI KAO FO NJIHOVU
VJBROVANJU ON MORA
BITI SLOBODAN?7
ZA NEKOLIKO KILO/VIE-
TARA DO^I £e/V0 U
USKI KANJON KOJI ^E
NA5 ODV/ESTI RAVNO
DO OBORA U KOJEMU
JE PASTUH.
I
/
MISLIM DA SU TO U^INILI ZATO DA SPRIJE(5E
DRUSE DA (5A UHVATE. OSLOBODIT ^E SA
<5IM MINE OPASNOST.
>4^
148
TO JB vRLO VJBROJATNO
NJIHOV PLAN.
AL IV
CBfAO I/V1
OA POKVA-
RITI.
77
r: %
h.
1
ISTOOOBNO
ww
3
m.
ss**
V/
(7A
ff
V/
M.
amf/Aum/^
GROWOVI! ONAJ U
SRBOINI JB BAKER! r JUPITERU,
NJBOOV BIJEG
JB KRATKO PO-
^ TRAJAO. /
C?A... ON JE...
W O
T.
1
y ^
A
'vT-J
✓
V* !
I
S3
w
30
149
.r*,,»*•
k w:,!1
/
OPAKLE Tl TC>"k. v,,
znaS, veuka
BRAPOf IL^.;
WOUW TE C/A NE POCNE5
5 PRIEOV/ORI/WA, CRNI /WEC?-
VJECE! VRATIO 5A/V) 5E CA
TE UPOZORI/VL. VOJNICI
COLAZE 0VA/V0!
C^JTN
It-
/I ^ r
5fi
11
i m

'
m
tA
I
WKRATKO JE BAKER 5VE ISPRING POEL/AVICI /ARA-
RAKA I NA KRAJU...
5TO /V1I5LITE KAOA
dE STldlr'
ZA NAJVI5E
POLA SATA.
r5
NE/VXA PUNO VRE/1AE-
NA CA 05IGURA/1A0
51NA UJETRA.
I
QOKLE "
JE 5TIGAO
TVOJ
OTACr'
CRNI vRAC
JO$ NE
POPU^TA.
&
'-///
CROAAOVI!
VICI/W.
a
IE
150
* 
STIGLI SWO,
BOJNlZe. OMO JE
KANJON.
IZvkSNO.
//m/II'L
//
iSV6
f
USKORO CE OMO BITI
CbOTOMO.
El/O IH
j
/«>
i2^
%
Z^-
IZ/jL Ll
Cl
/WORA/W IH OBA
. VIJE5TITI.'
» •
o O
m
wr
Hm
, &>i V-.
H"
X >
151
(SLERAJ,
CRVENI
JBLBNB!
(p)
£
NA5 5TRAZAR JAVLJA
OFASNOST NA ULASKU
U KANJON.
r WOZPA ^
{AOt-BWO U5PORITI
NJIHOVO NAPREROVA
NJE. SLU^AJTB!
5IEURNO
VOJ5KA.
LT
an
J*
srv
r"
r'
u/fa/jlc*— ^ /-
' A^.
HAJRE, POTJE-
FWJTE IH!
JIP!
JIP?
JIP!
JIP!
152
BRZE
f0fV0 SB, SOTONO!
I PO^URI SB S Tl/Vl
KONJBW!
STIZBW
UJACB KIT
4 J
Y
«r
CRV6NI JBLBN SB DOBRO
SJBTIO, 5VIH mi VRASOVAl
^ u
»»A«'t <<
jv>-
>- ^ ^
/*>/'
^ v%. ^ fy SS •-v>
153
nr
BOJNIKA
PUNCANA CB DO
6EKATI LIJEPO
ZNENAOBNJB.
m
A
M
> ^
mrt
ww
/
§ « - -
5 PRU6B STRANB KANJONA...
NAPRUBP!
OBOR JB TOCNO WU
NA IZL/AZU IZ HOA-
NJON/^. /OPLlCNO
/.i
f/L.
> ^
154
4 LI UBRZO...
KAKVA JE
TO BUKA? OUJE
TE LI I V/lr' nr
'A
t,
rr
rf
yAA-
pRonnsTvo!
KAO KONJI
U GALOPU..
f
■><
Tl
(u. J*
NEMA PROSTO-
RA ZA MANEVAR,
eOSPOCINE.
5ATNICE, NAREOITE
POVLAOENJE!
NAZAO, OOVRAGA'
JOG WALO I PREC3A-
ZIT ^E NAS!
-St
W
75
Mil
155
%Jk

F
NAZAO! SVI
NAZAP!
#
l t
^ -
7M,
IS
%
M
AH:
HAJOt!
m
 s ""///.
vi
, /
M
m
i. ■ /
Mh
156
w
PROKLSTSTVO!
1
A
H;
, o'j*
A'CK ^ >ii >
4»
J ^ 1
£ZI
tiilU//
<2*1
m.
p
k NAFOKON S/V0 ZASL
IZ KANJON/A!
1
m
i>
&
&
i
/
k
,e
!»
157
PRCWELI SWO G/APNIH
ZETVRT SATA.
OCNIO
IH VFZA6!
~>^T^, -> 1 '
'^U- :wh.:
"Se-C
vz. REC?U NISXA NUB SLO-
WLJBNO, AKO STB
NA TO /VWSUU.
SVB
GOSFOUNB
ADArAS!
'Uu^^uj
u
L:
>>
'm
I
r7
r>-^
"V^v
5IGURNO 5U IH WILLER I
PRU^TVO POTJERALI NA
NA5.
OPAKLE 5U
PO^LI ONI
VRA^JI KONJIr7
KAKO BI5/V0
Tf^ATILI VRIJE/VE
POK ONI 5PA5AVA
JU PA5TUHA.
5 KOJI/V)
CILJE/Wr'
i
pf
//miwsi
gf
n
i
158
5I(3URNI STB DA ON NIJ6
BIO U KROUr7
S
nbso
^ siourni.
BUTCH l/WA
PRAVO... PA-
5TUHA NUB
BILO.
5ATNI6E
USPOSTAVITB
KOLONU I NA-
STAVLJAA^O
DALJE!
1
<5^
»•
•^n ■ i
WAKON PAR /VMNUTA...
s/s'SAtf—r^jmaasm^m^—■
NAPRUED!
'A
^lll
'/(
t
m
T-
POTLE BRZO, TEX! VOJ5KA CE
BITI OVOJB 5VAKOGA
ODLICNO, BRA
TE! SAD SI
SHVATIO TKO
JE SAZDA.
€ CASA
-5^
(
^S
J
av
PB
-^n

r*A
4.
159
71 RAZITE; GLA-
VB COLJE!
NEKA
OOOU!
r
£
w
m
imui
a:
ik
*
■P&
M'
■'jm.K
■fy
I
2
IrUK BEZ RERA KRAC?0/VMCE PRATI TEXA
SAC /WOZES
JURITI KOLIKO
HO^ES!
•6^'
►v^
t -■ /l
r<^
r
y u-.
160
mm
REDU
JE
5/AC? CO
NOONI ORAO
G/A JE PRI-
PITOWIO, AU
VOtBKAT
CB GA WOJA
OSVBTA.
STA
m
y:
m,
MKfKlmO
SB!
■y
N.
U II
^ y " ^
k j
■x*
H/AUGH. OCVE5T CU
G/A N/A PAJBSTO GCJE
GA NITKO NEC:E
N/A^l. ^
TvOJ JE, CRVENI
JELENE.
©
//
fE
161
r ! 'fe- 7
TO JB POBRO 5KRI-
UENO A^JESTO 6IJI JE
ULAZ L/AKO PREGP^-
C7ITI. OSTAT £E ONPJE
C?OK /VU NE VRATI/MO
5LOBODU.
'//nuKjy ^
I 1
EvO OBOflA
O KOJBWU SAW
vaw eovomo,
GOSPOCINE.
an
i ."ii
-T»
y
1/^ <s
H - vJTvVl
^AILcc r.
■ZjU-fTV* C
<Z
= i
I " MIM
COL/AZI
^OJSKA
CRXA
r-S5
<«
BOJNIK PUN-
CAN Ce PO-
BJE5NITI.
NE/WA VEZE...
m CBWO OA
5/VMRITI.
w
0
1
'€)
y f**
i
» . 'Lc
rfn
yrrrA 
i in) i
162
KAKO SA/M
SLIO eOSPODINB
OBOR JE FRAZAN
OSLOBO&ILI
RA5TUKA
Zf ?
-v
jf
rs.
POZDRAV, BOJ-
Nte OFBJ SWO
SE 5RELI, HA?
ec?JE JE ZNA/V1 DA 5TE
BILI UHVATILI
GA
CRNI PA5TUH NE
poriGite
''""///A
V I NE POKU
GAV/A/V).
/ III
i
)
< < f f
i HE
/lM
-.
■7/ 7/
y > in
VI ZNATE GTO /VOJI PRIJATELJI ARAPAHI
A1I5LE O TO/V) KONJU. ZATO S/VAO GA UHVA-
TILI. NIG/MO HTJELI DOPU5TITI DA ZAVRGl U
VA^I/V) RUKAMA ILI U RUKA/WA
/VU5TANGEPV.
im 1
163
U REPU. AL
C5PJE JB?
KAKO VIQITE,
I5KRENO VA/V
C30V0RI/V.
r*
rC.
r
i
E RA TO CETE RECI VI NA/V)A
POBJEOAO JE U I5TO/A
5/WJERU KAO ^ Zj
I OSTALI KONJI.
4
tn iii
y
TAJ PA5TUH JE CI5TI DEMON. ZATVORILI 5MO
OA U OBOR 5 ClJELIM KRDOM, ALI RAZBIO
JE VRATA I ODJURIO. if
f
//
c
£
NIJE I5TINA
LAZETE
F
m
U KRDU KOJE
5TE POTJERALI NA
NA5 NIJE OA
BILO.'
<33
I
&
I!
PRIJATELJU, BOLJE DA PO-
VU£B£ £TO 51 REKAO, INA-
OE 6U Tl TAKO PROMIJE-
NITI OPI5 DA TE Nl MAJKA
NEC:E PREPOZNATI!
s
1
m
164
ONDA fVWJ N/A-
REPITE OA
POVU£E SVOJB
RIJE^I.
S/WIRITE 5E! OVAJ
^OVJEK JE POP
fVOJOfV ZA&TI -
^ TO/V1.
.'O
3*
I
*>
Ho
VI
NE POPNOSI/V)
KAP /VE OBI6AN
KRAPLJIVAC KO-
NJA NAZOVE LA-
^LJIVCE/V).
PRE5TANITE IZI-
<3RAVATI UVRIJE-
PENOOA, WIL-
LERE
III
y/ vec saw
3 VA/V^ OPOO
-A /ORIO.
5A/AO SKRECETE
TEA^U KAKO /Vl NE Bl
5TE OPOOVORILI.
r/'
/fC
PITAA1 TEBE, CRNI
/VEPVJEPE. NEMAS
A^l NI^TA RE<5l O
TOM KONJUr7
RIJECl
NOCNOCA ORLA
MOJE su
RIJECl
5
&
1
s
NITKO NE MO^E UHVATITI
51NA VJETRA I PRZATI CA
ZAROBLJENIM! ON JE PO-
PUT VJETRA KOJI 5LOBOP-
NO PU^E BRPIAV^.
NITKO NE WOtB
ZAROBITI
VJETAR!
165
NO SJETIT CU SB TOGA KAD TVOJBW
FLGWBNU BUPE/V1 WOPAO FOSLAJ
zi/iabkb ROTRepSriNe iz oc?-
SJB<A Z/A INCIJANCe.
VICI/V PA I Tl OP-
BIJAS 5URAPNJU,
CRNI PABTAtJBOB. U
REPU, T/OJ
IZBOR... f
it
<.
JJVI
fc=^
i
I NE/WOJTE /V)l-
SLITI PA JE 5
OVI/V1 GOTOMO!
BRINITE SE ZA
SVOJA FOSLA,
^ WILLERE. ^
TO JE PRLJAvA PRI-
JBTNJA, BOJNCB.
K
f
ma,.
i
!,■( IPE/WO, 5ATNICE.' VRA
OAA^O 5E U UTVRPU!
fkt^k
'(i<
V/
f l'
Vf»
">* /r»
^v -/V>
166
FOSUJE, U
5ELU...
ZBO<3 PRIJETNJI
BOJNIKA PUN-
CANA?
NE KRIJE/V) OA SAW
JAKO ZABRINUT, NOC^NI
ORLE.
m
*
/J Aw
N-»
I
r/ ili
TAKO JE. AKO NA/W
U5KRATI POKRIVA-
6E I HRANU. WOJ
NAROP NECE PRE-
^IVJETI ZI/WU. ONA
JE PUGA U OVI/V
KRAJEVIMA.
BIO JE UVRIJEPEN,
VIPIO 51. /WOGAO Bl
TO u£initi IZ
OSVETE.
BRINI 5E.'
NE6E TO U6l-
NITI
tai
IM

1
'■
/VORAS i/wati povjerenja u
WENE. PI5AT CU 5VO/V1 PRIJATE-
LJU GENERALU PAVI5U KOJI JE
VECl POOLAVICA VOJSKE NEGO
ZAPOVJEPNIK PLA^IH KOSULJA
U UTVRPI STANLEY.
2
1/7/^
,V
v
TRA^IT NJEGOVU PO/WO^ I U
TO/VIE PA 5E BOJNIKA KAZNI ZBOG
TOGA GTO JE HTIO ULOVITI 5INA
VJETRA IAKO JE ZNAO PA RISKIfRA
POBUNU. A TP^A^IT CU OA GA KAZNE
I ZBOG PRIJETNJI KOJE
Tl JE UPUTIO.
/
1
r
/
(T
f
%;/
167
I/HA LI U BLIZINI
KOJE NASELJE IZ
KOJEC3A SE /WOZE
POSLATI PORUKA
^ICA/HA KOJE
OOVOREr'
fVOZ.e*> TO UCINITI IZ
5ELA ZVANOG C3F?AN<3E-
VILLE. NA CAN JAHANJA
OCAVCE.
COBRO. OTICI
6E/WO ONA/WO
NAKON 5TO /HALO
v 0C5PAVA/V0.
5
A sr
s
&
-I
r/
BILO Bl COBRO CA
5E I Tl /HALO OC-
MORlS.
KAC OS-
TARI^, NE/HAS
V/ELIKU POTRE-
BU ZA 5NO/V.
V
ri
/-j
$ i
AHE.' SAC
ZNA/H KAKO
SE OS/ETITI
ZBOC3 PONI-
Z-BNJA KOJE
/H JE U^INIO
NOC^NI OF^AO.
AKO SUTRA KRE<5U ZA
Of^ANGEVILLE, NE S/Vl-
JE/V IZSUBITI Nl
/MINUTE.
^HiU
a
Jf
iT
-JSZrs/0iZ&.
168
5 PRVIM ZRAKA/WA ZORE ^/UK
BEZ RERA DOSTIGAO JE VOJNI
LOGOR...
M
m
I -K
/fVz
v^- t ur
r -'
vV
wz,
mORAW RAZ
GOVARATI 5
BOJNIKO/W
DUNCANOm.
5TOJ! KA/ViO
CES Tl
Vtv
I
%
S
<(t
s imrc
y<«(A~ *r
mi
W
mm.
51-DI!
VC> Tl
fAA PA <^=- /VORA/V UPOZO-
RITI BOJNIKA NA
OPA5NOST KOJA
e7
NE
= Bl HTIO
GOVARATI
RAZ '/O
PREP5JEPNIKO/V PRIJETI
fVWJ
t
QRZAVE
< T
i'r
/
%
C5V
169
N/AREPNI<Se( PO-
SLU&AJTe *>TO fVA
RE6l OV-AJ INDIJA-
NAC!
OAJ OA
PRVO POPI- rjL ,
JEW KAVU! %
%
1
! ^ L— . ''-vkji <■ -
w
IfSKORO
OC?VE5T 6U
TE 5ATNIKU
APAW5U.
WOZDA PRI<5A ELUPOSTI, ALI
5 BOJNIKOW JE BOLJE NE
RI5KIRATI.
1st.
o
M
v^v
C3
170
XAZe PA JB CUO TBXA WILLERA KO-
JBGA ON ZOVB NOCNW ORLO/V), KAKO
5 CRNI/V IVBVM3BPOIV Sm&L3A URO-
TU PROTIV NAGBG ZAPOVJBPNIKA.
KAKvU
UROTUF
11
r-O
1
4!
>C
V5
yf
NO<iNI ORAO CB
tlCA/VV KOJB GOVO
RB POSLATI PORUKU
VBUKOWB POGLAVICI
PLAVIH KO^ULJA GB-
NBRALU P/AVISU I
ZATRAtlTI OP a
NJBGA PA KAZNI A
BOJNIKA m§i
PUNCANA. WWi
/m VIC?I Tl! KA-
KVU 51 TO PRlOU
yzmeuo?
A
r*
m
hiJiA
i
r v
■r. CEKAJTE
SATNICB
v
r:
V
171
NBWOJTB SB
TAKO tURm DA
OTPRE/VMTE TOO
INC7IJANCA! .
H
"1
Z/ATO STO SI
LOVIO SIN/A
VJETRA I PRI-
JETIO CRNOW
WEDVJBDU.
JB LI TAJ CO-
UJEK NOiiNI
OR/AO OBJA5NIO
ZBOS CEG/A BIH
JA TREB/AO BITI
KAtNJBN?
r
r
PANAS? OPLI6-
NO. HAJDB/V0
GA DOCBKATI
PUTBW.
UGH. DA. ZATO CE
DANAS OTI^I U
GRANGBVILLB.
PRENIJET CE TO ZICA-
/WA KOJE GOVORB? >
dr.
r£h
Z3
 '
15
4.
V
GOSPODINB, NB-
CBTB VALJDA
POVJBROVATI U
TU IZA^lSLJOTI-
NU?
PREVISE JE AAASTOVI-
TA, POISTA, PA Bl JE
INPIJANAC WOGAO
SAAA IZAAISLITI.
vJERUJEAA PA AAI WILLER
^ELI BACITI KLIPOVE PPO
NOSE. OP TAKVA TIPA SVA-
STA WOi-BG OCEKIVATI.
i
*s
$
•7x>:
L*i
A-
1*
/
5V»-''"/
>s
172
ION/AKO (VWJ /V0'
FW/V ZAHVAUT
£TO JE PO/V)OC3AO
/AFWRAHIMA PA /ME
SPRUEfiE UHV/ATITI
SINA VJETRA.
^7
NE/m/M /MNOEO PAANA,
SATNI/SE, ALI JEPNU
PRIZNAJE/M. OSVETO-
LJUBIV 5A/W
/
U TO N15A/M
5U/MNJAO. PRETVARAO 5A/M 5E
PA NE ^/JERUJE/M U
PRI^U ONOO INPI-
JANCA, ALI ZNA/M PA
JE I5TINITA. WILLER
/MO^E NAVALITI NA
PUNCANA BRPO
NEVOLJA.
>
O
A KAKO ZNA/M PA
CE ON 1^1 PO KRA-
JA, /MORA/M NAdl
NACINA PA /VU JA-
Vl/M KAKO OA PUN-
CAN KANI
ZAUSTAVITI.
X
o
n
E
*
xf ^ ^ L c % c
--^
1 1 11
173
MBKOUKO SATI POSLIJE... /VMSLlS DA CB TB GBNBPAL
PAVI5 POSLU^ATIr'
POTPUNO 5A/V
UVJEREN U
Iliili®
y/y
o
^5L~
CO'
¥
*?,r* < 4 ^ r
Q
s ^
AKO SU/V1-
NJA&, ZA&TO
SB NB OKLA-
DiSr
ZABOGAI
7m>
Tb
r
£
Si U BRZOJAVU
CU /VU OBJASNITI
KAKO JB DIO VOJSKB
POP ZAPOVJEPNlS-
TVOAA POTPUNOG
LUDAKA.
/
/
W// lA
DA NUB BILO NAS, £TO fVW-
SLlS PA Bl SB POGOPILO
NAKON S-TO JB PUNCAN
OTI^AO NA INPIJAN5KI TB-
RITORIJ U LOV NA
51NA VJETRAr3
M
VRA^E! ARAPAHI OA SIOURNO
NE Bl 5A/V0 (5LEPALI.
5auZJ ^ N NV XV^&S35
A
YJ
m
g*mii
• 7"!
rtZfljc
w
EE
Mi
174
CWI5 ZNA OA <3A NB BIH ONJAVIO OA
/VOJE OFTUt.BB NISU CVRSTO UTB/WBLJB-
NB. UVJBRBN SAW OA CB I OVAJ PUT FO-
5TUPITI OPGOVORNO KAO I UVIJEK.
TOCNO
f
T,
«IIV
W*-4
iC m.
i
W:
%
f
■*
W
I S5ff>
»
nL
///(!/(
r r
3,
V.
5.
^4^
HEJ,
GLEOAJTE!
%-
4 /
h
T
V
i &u
iS^
175
w
M
m
Ufa
m
^ <v'
l
A
s'-S ^ .X
5^-> V
r€
^2 l
V
^y-yrrT-—-^-ctcc
///
y
7//| HI
'" - i'SJ CL ( %
(a a* Q-
•2, ■"«•„,» " ■ ^, >A) , ,
<xLll^
1
■>
f, ^ ■■■4*
etc
*u
» ^±1
i
5KAUT IZ VOJSKE!
i%
2
5^ /
V
/ ^
/// W >
r.
SS£
m
5 AVAWSOVOW
FORUKOW?
/ CEKAO 5/W TE, NO^
Nl ORLE. C?OL/AZI/V) 5
JK PORUKO/W 5/ATNIKA
v^VV AOAWSA.
S
^ 
. i 4
["/,
ST'V.'W
i
i /L
i
-•' i
1 IM
Z/ bXSxa
-cwSiz
2^^
*
wv
' ilJ
ijvA;
t'-v. ^ ^ rffT"
^
-*v*wW
^VW-
=*A/
csm
176
5»A/V0 NB 5/Vlje5 RECI QA
Tl JU JE ON FOSLAO.
ft
«5
St
!P
/
3
tv
6EKAJ, WOtOA
5>ATNIK CBKA
ODGOVOK.
i
^'^*1
/■
NE/VVA
ODOOVORA,
BFATB.
3
Wfcnac
f Y^ootuo^ f V"
od{
oska u A 3(o
9"
~^itnCan Jr°''9ev
t&e.
8Qu
StQvtf. •S
P0
kuS6tti
^WQ
fte/se/ Qx
/ p3
' 1
/ (fe 1

i /,<
Z i
vRATI SB 5/ATNIKU I
RECI DA /VU ZAHW
LJUJB/V.
NBKA SFBCA BUDB
UZ TBBB, NOdNI
ORLE.
UGH
Wu* 'JU
W.I
m o ss
ir
4
3)
j
St
r *
Va
*>
177
IPr
WOZB LI SB
ZNATI £TO Tl
FORUCUJB
APAMS?
y
PROCITAJTB
SAWI!
&
-f -:
r
<1
Zr
<"
£
HAKON STO 5U
5VI PRO<5lXALI
PORUKU...
/ O^ITO JE VUK BEZ REPA CUO
I NAB> PAZGOVOP. U SATORU CR-
^^VV NOG
SIGURNO JE
BILO TAKO.
>
' r?. th
_> C5 _ ^s-r-
s
A KAKO 51 /WU OPUZEO <5A5T
PRIPITO/VII^I 51NA VJETRA,
—>. NIJE 0C70LI0 A CA Tl
 5E NA OVAJ
PLATIT CB
ZA OVO! cT
y
NACIN NE
05VETI. 2K
si
W
y*.
&
y
JJ
r;
178
NAJBOLJE DA SAD NA-
STAVI/AO PUT. KAD SPA-
ZIWO PLAVE KOSULJE,
ZNAT CEWO DA NE
DU PRE/WA e
NAWA 5
DOBPODO- vV fj
SucorA.
n
w -v (I
Aw
W1
-
-^IdC
—7*^/
NE/nA PUT/A KO-
Jl/V BI5/V0 IH
mOGLI ZAOBlGlr'
NE PO
ZNAAAO
DOVOLJNO
OVO PO-
DRUtJE.
CkNI /VECVJEC? NyAAA JE REKAO
RA ICEA^O NA JUG. JEDINO GTO
lAOi-EIAO U^INITI DA IZBJEGNEWO
PLAVE KOSULJE JE DA 5E MAKNE-
/WO OD GLAVNOGA PUTA JER JE
ON NAJOGlTIJI. 5KP^ATI/V0
KROZ GU/VU!
DOBRO. 5TO
CEKAWO?
r#
to
V
i'V
IDE/V0!
-m
1
I
;•.' < i
' ' i
179
CETVORICA ORUOARA DRZALI SU SB ZAKLONA STA-
BALA STO SU V/lSE WOOU...
m
sSv
J
<?
'
?y "*V-7
-(^•^ CO*1
,^oV>K_ . .
r//
72zr^c
^ " ^
t^-Cr
^ '""•.vCK
er^J-
WO OVA 5ATA POSLIJE..
GLEQAJTE,
NA BRIJEOU!
VOJNICI!
<Gm>>
a^t
rS<
AIlm
m
NASA JB
ZAVR^ILA
POTPlAoA
5ATNICE
ENO IH OOLJB
-J
jj &
'A
&
--C "
^ . /
r*- ^
v-~
-f i •

1
<v
*/ ■'r't
P.
, J'/
 v-n.xK^
. ^
^fiOt
-A^vZc fezj '"A
»«r
k> UvW .
V'tZ
A
cit-
180
PROKLETI PEH! NALB-
TJBU S/V0 NA NJIH
PUKI/W SLUCAJBW.
iUKAVCi SU NAS
VIQJELI, A KAKO
POJ/VA NEMAJU
STO IH 6EKA,
ZAUSTAVILI SU SB
VA NAS DO&B-
KAJU.
TO Tl /Wl-
5LIS!
O

i
w
*Y
NB BRINI SE. JOS JIV^
MALO I NAVALIT C^E /
NA NAS. "A"#*'
STO RAPE?7
ZASTO SE NE
/VU£Ur'
HAJPE,
APA/WS! UHVA
TI/WO IH! Ti
%
V xu
'"'I (■//-1
^0
1 II ^ A??
SV/
'^ P'
v/r
NAPRUEP!
m
r
^ • iaM^^
-T-
-7^
■v.
iW"
5«
?vA
lV/
% («
181
CINI SE L/A 5U
CULI STARA
Tt
sovo
-s -
t)
m
I
V
%
I
M %
IhrZ^.
cini se,
GOSFOWNB.
ZASTO, OOVRAGA,
BJBtB? ONI NB
ZNAJU OA IH JE
ONAJ INCIJANAC
IZCAO.
JUPITERU!
Z NE ZNA/Vl ^
CTO RECl, G05
V POPINE.
BJEZE
r»
i
«
m 2$
w.
. ^
s
/ E PA
(5ACOVI NA/V NECE
POBJECl!
ORU^TVO, 5A/V10 ATALO,
U GALOP! ) BOJNlCE!
TO
k'
i
W/
A
5
182
VALJA LJUCIMA NARBU>T OA NB FUCAJU. 8UCU LI RANJENI
WILLER LI NJEGOVI PRIJATELJI, TO Bl NA5 WOOLO
5KUPO KO^TATI 5 OBZIRO/V NA NJBOOVO ^ —
PRIJATELJ5TVO 5 GBNBPA-
k. LO/V1 OAI/ISO/M. X
U REDU, POBRINI-
TE SE ZA TO! JA
IH ^ELI/Vl 5A/WO
ZORABITI I 5TAVITI
POD KLJU<5 U ZA-
TVORU UTVRDE.
(D
i
o'
V"
V -
-P
Of
 ik TfStfr-
"fer
'V/ V
<ci/' ' u
IDE/WO
U GALOP!
#£■
""tfj
^ s-
vmc
s
i
HAJDE! WOFAWO IH
UHVATITI!
S7
rx
o
4
1
J [»'•« w
&
m
*****
//'
^«W
*
--:a.
m
SN-V^
•w
T"
o ^ -»
- P
183
COBRO OTVORITE U^l 5VA TROJI-
CA! USKORO CE/V0 5E
PONOVNO VIC7JETI.'
OTE^/AT ^E/WO
TKO PRVI 5TIC5NE U GR/ANGEVILLE NEK/A
PO^ALJE BRZ.OJAV &BNBPALU PAVI5U
U GLAVNO ZAPOVJeONGTVO U
WASHINETONU.
I BOLJE OC
/VENE ZNATE
STO VALJA NA-
PISATI, 5A/AO
GA POTPlS-ITE U
AAOJE l/WE!
JASNO?

NE BRINI,
TATA.
ivon
■v
>r^
^ fN
j/
KATKAC? ONO B>TO
Tl 5E KA^E NE
BUCE TO^NC*.
NEGTO /Vl KAZE
DA 6EG Tl PRVI
5Tldl U GRANGE
VILLE.
US
m 'Ol
NAPRIJED!
NAPRIJED!
.c
v.
j^rh
VS.
ry,/f/
-
184
NAJBOLJE PA SE
OVPJE RAZPVO-
Jl/V0!
0.
a.
fi
■^W(
-vMV( << ^
. jA
y>K
t, ■ '( "
VMO'
'^,ll
lIL
■'W
vl^l

'Ct***inrs"
KIT SA
/VNOfV, A CAR
SON 5 TIGE-
^ ROM!
SRETNO!
SRETNO
<y
//Vti
4^
Cv%
orvc
«
^ -
#
TAKO NESTO
SAW I O^EKI-
W/AO. WILLER JE
5TAR/ LIJA.
R/ZC?vOJILI
5U 5E.
•*
>
1j
T1
///
v;
$
185
5L/A^e/V SB. POLOVICA LJUPI OB
SfK /VNC>/V ZA WILLERO/V), A VI PO-
JBOTB OSTALB Z.A ONOW
C?RU(30/V PVOJICO/V.'
WOPAWO SB I /VM FIAZCI
JELITI, <30SF00NB.
AOAWSB,
STO CBWO?
'h
ft
i
OAAjH
u
fc-
21
•Z'o
L
v
//
(QA
-4
I
&
PE, lAOfACX
S/VJU NAW
HAJDS
m
I ONI 5U 5E
RAZPVOJILI.
NE
J/A5NO
POBJECI
; v
C
Pi
■~i <-•-
<K //
ft
vx
4 -
-<2
32
/?/>->
186
WEOU OSTAU/m NA
6RBA& fVVfVO I
BOJNXA DUN-
CANA.
KAKVA
CAST!
~-r
r
5! *
5^
-V
1A>'v-^
(iw
rV
—JYTY rxv
(V
sa.
NO 6lNI 5E C?A
NE NAPREOUJU
Nl ZA METAR.
NlSTA CUDNO. NJI-
HOVI KONJI NISU Nl-
STA WANJE UWORNI
OD N/ASlH.
f
NE SVIDA /V SB JBDNO STO
JUR(V0 NASUJBFO. WOt-DA
NAS DOCBKA KAKVO (5ADNO
ZNBNADBNJB.
>//
_<■ ^szss^-
NADAJfACT
SB DA
nbCb.
• - -— ^'v^T;.--- ---
— • * •
POTLE...
5/ATNIK
JE
N/A 6ELU
N/ASlH PRO- /Z NASI PRIJA-
OONITELJA. M TELJI 5U LO-
£ije pro^li.
--i-
K(
V*
187
ADAWS NAS NE WOtB
PU5TITI, WOdA SE BAREW
FRETVARATI OA NAS tEU
UHVATITI RAOI BOJNIKA OUN-
CANA, ALI NE(5E SE
WNOGO TRUOITI.
in;
^ viv
v,
■NilVnr
V V
rV^^v - Wv
i^W
N>
4 '
C,
 V'O^ ^
r* c
Urn
^ ^ 5
2^
BAS SAW VAW
TO HTIO RECI,
satn£e.
POISTA...
BOLJE OA NE TJE
RAWO KONJE PRE
VISE, NAREONlCE.
IZNEWOSl CE.
7a
is
V"' 1'111
USlNIT £U SVE OA SE KIT CAR-
SON I NJEGOV PRIJATELJ NA-
VAJO IZVUKU, AU TEX JE KRE-
NUO POGRESNIW SW3EROW
I USKORO SE TO OFAZITI NA
VLASTITU STETU.
#
si
NA KOJU
STRANU,
TATA?
KOUKO ZNAWO,
SASVIW NAW JE
SVEJEONO.
%
^3
fl -ffti
S
mS
^ I'
a
,//,4
=3-
a a a
UE
r
V
-r/V >-r
188
0f[J0A
Sn
SI [
■y
VA
.'H
K '///,
////
M*.
L
VV/'/
mvj,
7«
/.
/i
PROKLETSTVO;
ovo waesro je
PRAV/I LABIRINT.
If/
i ■
< if
;.t^>
*L

JT:
i
l/WAJU N/A5,
TATA!
w
// / /
U il 
" r i
mt
189
IDE/MO.'
#r

5
mm,
(61
3
Mtr*r
c:s
^
%-
kcf/W^
RAKLENIH /Ml V/VTRI PUT JE
1
I
Z/ATvOREN
//:
?5
I v
-v
.5=
mu
/<
rnk^s
(TT
^co Tfc
1 £
£
*3
/
/MOR/A/MO
5E PREC7/ATI,
KIT.
U KLOPCI
5/MO.
«
♦<
1 (
m
w§
i
T W
V
/ .
V6j^

190
PONCVNO SWO SB
NA^LI, WILLERE. SAD
JE NA /V1ENI RED DA
STO ZELITE OD
NA5, 30JNCe?
ZA^TO NA5
PROGONITEr'
2C
ZA5TO
KAZE/W STE vl PO
TO
BJEOLI
f
r*
P>3
«!
IMATE PRAVO, ZNA/W BAS ZATO
CU VAS ODDEST! U UTVRDU STAN-
LEV I SPRE/VITI U C^ELIJU.
DVAPUT CO
OKRENUTI
' KLJUC.
KAD NETKO BJEZI, ZNACI
DA l/WA NEOlSTU SA^JEST.
S/VAIJE/A ZNATI KA/WO STE
SE ZAPUTILIr'
NE PRAVITE SE
LUKA^/I. DOBRO TO
ZNATE.
V/.
§
191
NE MOtETE NA5 UHI-
TITI SAWO ZATO £TO
S/V0 HTJELI ZATRAtl-
Tl POWOC OO PRIJA-
TELJA.
VARATE SE.
NIJE TO RA-
ZLOO UHl£E-
OMETALI STE
VOJSKU COK JE
BILA U IZVIOANJU
IN(PIJANSKI/V
TERITO-
RIJE/V.
NJA
I
NO COSTA BRBLJANJA!
HOCETE RECI COK STE
POKUSAVALI UHVATITI
SIN/A VJETRA, RISKIRA-
JU^I RAT 5 INDI-
JANCIWA?
PREPUSTITE /VENI PRO
CJENU RIZIKA.
ZGRABITCIH
m
7
I I V/J*
3
1
OSTANI WIRAN, KIT. NE-
&Ervo cueo ostati u
ZATVORU.
NE/AATE TA
PRAVA, CUN-
CANE!
1/^
''H
11))
o
fT'^A
192
H/AKAKA! vARA-
TE 56 AKO 56
NACAT6 KAKO
<te VA5 GE-
NERAL C?AVI5
05L0B0DITI. TO CE/WO
ViDJET.
m
w-/-
h YU
f
I i/j a
NE. I DALJB 5U NA
J6CNAKOJ UC7ALJE
N05TI.
PRIBLIZA-
VAJU 56r3
^■v
vsSSV" W -i^sn
vv^N
^ • V "
r>
T»
xS •.
5ATNIK ARA/V5 NE /WOZE
OCU5TATI, ALI ZATO 5E
UOP^E NE NAPRE^E
DA Bl NA5 UHVATIO. ^
A AKO 56 5TVAR
OVAKO NA5T..

«*
rs
%
M
VV
193
m ^ i
>i d i
#
AH
i
vt^T
m
(fs^u c
4/^
^'(f
' ^
iSs -»
^r^jtJXs.
rjSU* ■O
//?^'
v.«- <
W
*m
BRZO, SREBRNA
KOSO! UHVATI SB!
UZALUD.
■»'/
•?
1
A
//^
J
UOVOJB NA JBONOW KONJU
NBCBWO DALBKO COSPJETI.
NASTAVI C?ALJE SA/M! ^
NB ZABO
RAVI STO JB
KAO TBX!
RB
1
> Bjein
§
ih
Wi
X
I
2s
o—-
#6^
194
MALO /WE BOLI
RUKA, ALI 5ITNICA!
KONJ JE ZAPEO KOPITO/W
U RUPU... IZELEPA CA JB
SLO/WIO NOGU.
/V<<
'J
I
1
A

mi
TOZNO, NA tA'
LOST. 5LO/WIO
JU JE.
195
U^INITE TO V/l,
NARBONlCa.
moRA/vo
GA UBITI.
n
A
Tr v-
SiT
^1
COPUSTITE C?/A
BAREW TIGER
JACK USPIJB 5TI
dl QO GflAN-
GEVILLEA.
'•y
~ -— _ -^v V
S?/ Z/AO All JE
",: 5.TO NISTE
•■■ USPJELI.
J/A5NO.
SVEJEONO
r
HVALA.
Si'
i-
/ ZM
V
// JsAK
7/V
&
j
jm
bi
196
INDIJ/AN/AC JE N/A-
STAVIO BIJEC5, SAT-
Nl£E. OA POSalje/VI
LJUCE ZA NJIW?
NIJE VRIJEC?NO
TRUC/A. CARSON
►JE TAJ KOJESA
5mO TRA^ILI.
A
c-
v
^ SP*
OBAVITE SVOJU
OUtNOST!
PREPAJTE AAORA/VA VAS OOVE-
ST U UTVROU. TAKVE
5U NARECBE.
AT 5vO
ORUZJE
JE
'4// ife.
-V2
LJ-
c
GRAYSONE, UZ/VI
GA U SBDLO KOC
SEBE! /
POKRET!
SvAKAKO,
5ATNI6E.
lt
B.
m
mi VI
s<!m*
/I'^tl.
1 lUlaM)'
197
STIGAO SAW. OVO
JE ORANGEVILLE.
U SUWRAK...
o
m
is*
7L-^. ij*f,
s&»
n
c.t
I
I I ■ s>>
•ej® 5
/
l-
V ^
It&r
7/1 U W / t1
*-
-AUjC^'v* 7 <«■
vc r v,
c^x
u
^VcSv^
' »■>
ii.(o^—
UW-r^l/iic^N ' Wf
^ <
• •x
>
HPrS
*

/////
'ii
A EVO I PO-
Ztanskog
UREDA.
o«
o
1
I
/■
iM
/</>
r r
s
198
teUW POSL/ATI
BRZOJAV.
o LIZZY, <5LE
TKO CO-
LAZI! SAP
^e/vo se
ZABAVITI. JE LI
acicsicj
r
t 'M
<L
i
ZAR SE vl
NE KORI5TITE
PI/WNIA1 SIG-
NALIMAr'
V
KATKAP.
r<8
i",
i,iii
C
W/T
1
IV
PAJTE /VII PERO I PAPIR,
NE/WA/W VRE/1AENA ZA
SUBLJENJE. ^
Ijlll
&
0
m
199
j mOGAO BIH VW/M I DAT
PERO, AL Z.A&TO NB
 UPOTRIJEBITE TO N/A
^ GLAV?
U
prtTT^^N
HOOES LI /Ml DATI ONO
STO 5A/V TE PITAO...
HIHIHI
OVAJ . HAHAHA!
OANA5 51 B
ZABAVAN
JE
BA5
OOBAR
&
n
(£
3
li
t.
(Mj
'™h
...ILI Bl Tl RAOIJE OA
UZ/VE/W NA SILU?
■m
m
<*>
a
/
>
'A*'
0
i/r
it?
k
200
H/WVL.
EVO PERA
I RAPIRA...
o-
'M

• X
") M
OVAJ BRZOJAV
<5E EENERALU
OAVI5U RAZJA5NI
Tl S-TO SE
DOGACA.
£
c^r

M
mmmmui
r POSALJI GA 5TO
PRIJE. JASNO?
QOBRO, (VSLW
JE TO SvE
CA
SvAKAKO,
GOSPOQINE
5/VJE5TA!
fa#1
/
ni
m
*
%
^r,
201
%
in
i
i
f
i o
K c
sUm y
^
/VN0(3>0 HVALA,
eOSFOWNB.
BVO TRI
DOLAFA
i
eorovo...
TO JB TRI DO'
LARA. TEK5T JB
BIO DUG. AL
AKO NB...
1
////jy
y We
'-T/NG
VMG
0
(<
/!>
wmsm
I ZEm
I RECI SVOJOJ
SKVO... PA PO-
NOVNO /VOZB
OISATI.
r
~
nnJ /7
^3
N
si
t
1
W
/
M
202
im
> V

5UTRADAN UJU-
TRO... b^JBI
^i
nuTnim
sy
^TTPZSZZ
sw l
<r:
■s-X
'-'T:
0
?^r.
((W&rfZ
a,V*
■7-
<7^
ULfcs
>
*^J-f
s
K
rs
^ ' "7- t ^
(in dL ^
/VI5LI/V) PA JE TO
ONAJ KOJI JE
PRIJE NEKOLIKO
PANA BIO PO^AO
5 TEXO/W WILLE-
RO/V.
OZBILJNOr
INPlJANAC.
V*
^rrrrs'
'
' r
1
Id
203
OA vowWvmfi4
X-
/I Trx
>1
N:
SvlH /V)U
CFlAeOVA, TO
JE ON!
'a
?V
v
£>
m
''■r*n^>-~
v^Zr,
ri
UHITIT CU QA
5TO JE TU --y<r~~^
&UONO? ) ( ?-N
AW
^ JA STO
KOJI VA/V
JE VPAG, N/A-
RECNICEr3
KA/MO 6BTB?
"" n
RtrA
<L e) ^ ^
204
/ TAKO, /HALO POSLIJE...
HI
TVOJI SU
PRIJATeLJI
UNUTRA.
ii'i.i
I'i'il.'."
ii7/
V|
o
0
1
V
W -'A
BIT CE Tl CRAC30
DA IH VICIS, JEE U? 'A IZVOLI.
r
<mrS)
0)0
l/i
-
Vi»V
POZCPPW!
EVO /WE
1^1
wadhuj
# u
//
y
-n
f
i
205
'7
ffTi
r ly/yr
s///'
KAO SU TE
UHVATILir
NISU fVE UHv/ATIU. SAW
SAW SE PREOAO.
■a*
m
5>r,^
r
a •rt
I
T
/s
r
fa "N
///
as
NIJE Nl BILO TESKO 5 OB-
ZIRO/V) RA /VIE VOJNICI NISU
PRATILI.
ZN/AO SA/A RA
6ES USFJETI.
HTIO 5A/V1 VA/A RECI RA JE
BRZOJAV OTPRE/MLJEN.
SJAJNO.'
»»
r=
(TN'
f
'£
1
r' H/w/W...
r
TREBA
JO$ Vl-
RJETI KAR
CE SE ZA-
k URSlTI.
KAR SE SVE OMO ZA-
VRSI, SATNIKU AOAWSU
TREBA RATI WEVALJU.
Tl SI Z.AWO-
LIO SATNIKA
AOAWSA RA
/V)E PUSTIr7
i™
7.
Y/r
Yi
ir
I'd'^
JASNO.
ZAR I Tl NE Bl TO
U^INIO NA WOW
W3ESJU?
fa
/K
206
OFBT PRORlCeS
CRNO? SAD JB VB£
BRZOJAV STGAO
NA ODRBDS>TB.
TO ZN/Wl, AU l/WA
JOS- TOLIKO TOG/A
GTO Bl WOGLO
FOC UKRIVO.
»
r
c
i
%
PRVO, WLJ/A VIDJE-
Tl JB LI GBNBRAL
DAVIS UOFZB U ZA-
FOVJBDNlSTVU. AKO
JB NBGDJB NA PUTU,
TKO ZNA KOLIKO £B
BRZOJAV STAJATI NA
STOLU DOK /V)l OV-
DJB TRUNBWO.
;
/
PRUGO, AKO I JEST
U ZzAPOI/JECNISTVU,
/VOGAO Bl BITI ZAU-
ZBT DRUGI/V VAZNI-
Jl/V STVARIWA I...
STANI! PRBSTANI IZI-
GRAVATI ZLOGUKU
SOVU ILI CU Tl RAZBITI
DRUGU RUKU!
KAHAKA!
:n
H
ITS-
i
s
ly. t
FROSLA SU TRI RAN/A
POTPUNO.
JA PRBUZI/m/V
PI5MA.
SIGURAN SI RA
niSta nije stiglo
IZ W/ASHINGTON/Ar'
m
Cr*
&
OB/AVIJESTIT ^ETE
NAS AKO BUDB NO-
vosnr SVAKAKO. I NB
BRINITE SE, PI
5/VAO (tB SVA-
KAKO ST0.
fl
5?
207
■:,w lli U1 iiTiWj
w
JOS NE/VXA
VIJESTI OO
GBNBP.ALA
OAVSA.
HA! JA SB NB
BIH WNOGO
BRINUO.
/Or tii
i
( "9 Sh»>
v
W 
Y.
r—
Z/AOePI TU
VEC SiA/V U/A/W OBJ/A-
SNIO DA WOZB FOSTO-
JATI TSU6U PAZLOGA
ZA KA^NJBNJB...
GUBICU, ZLO-
5LUTNI PRO-
RO<5E!
U REOU,
POVLAOl/V)
SB.
T u/viu
KNI
0f^
4
rETOGA OANA, NAPOKON 5ATNICE...
NOVOSTI r"
PIS/1AO JE
STIGLO.
'• ■ i '
i, i1
ML
f
I
f
208
3
- ( KU<30! )
SLOBOPNI
STB
tn
<-*
r
<L
OZBILJNO?
TV
IZ GLAVNOGA
STOZERA HITNO
5U GA PRE/VJE-
5TILI U /HALO SELO
KRAJ KANAQ5KE
ORANICE OOJE <5E
PREUZETI ZAPO-
VJEONlS-TVO...
NIKAQ NISAW BIO
OZBILJNIJI.
rv
Vv
ZAPOVJED
NIK 5E SLA
t.E?
BOJNIK
DUNCAN NIJE UlSE
ZAPOV/JEONIK OVE
UTVROE.
...OOJE dU
PREUZETI ZA-
POVJEDNI^TVO
NAC? CIJELI/V1
OARNIZONO/Vl
5A5TAVLJENI/A
OO... JBDNOG
NAREONIKA
JBDNOG VOJ-,
NICiKOO
/ODA.
209
JBDAN NA-
REC7NIK I JB-
RAN VOC!
JB LI VAW JASNO? &A-
LJU fVB U 5NIJEC3 DO
C3RLA DA ZAPO^IJE-
DA/V SA^ICI LJUCI!
r
PROKLETI WILLER! KAKO JB
U5PIO OBAVIJE5TITI GENE-
RALA CAVI5A DOK JB BIO
OVDJB POD KLJUCBM?
TO NIKAKO NB
WOOU OBJA5NITI,
BOJNI&B.
u
PH®
SA/V0 JB
NJBOOV IN-
OIJANAC WO-
GAO STICI DO
PO&TANSKOG
URBDAUGRAN-
GBVILLBU.
(SlNI W SB NB/VOGUCB
DA JB JBDAN DWLJAK
BIO U 5TANJU POSLATI
BRZOJAV!
NE ZNA/W
GTO RBCl,
GOSPODINB
210
NO N/ARfcOB/A
JB JASNA. V£C
OANAS WORAW
OTFUTOVATI NA
NOVU DU2-NOST.
m
CJ»
*imm=
Zauw PUTOVATI LA-
GOPNO, AOAPASB. VI
SB POBRINITB OA
WOJA PRTLJAGA STI-
ONE NA OORB-
OlSTB.
NA ZA-
POVIJEO,
C505P0-
^ DINE. ,
c-
O TOA^E CETE
OBAVIJE5TITI
VOJNIKE U OPRO-
Stajnow eovo-
RU, GOSPO-
DINEr"
OD OVOC3 TRENUTKA ZAPO-
VJEDNI^TVO NAD UTVRDO/VA
PRELAZI U VASE RUKE.
ffc
lli
eid
[ NB! UCINIT
f GBTB TO 5A/VM
NAKON WOG
ODLA5KA. Z.BLfV
OTC U /V1IRIJ, DA
5E I NE ZNA.
1
STOf NECETE 5E
SLU^BENO OPROSTITI
OD VOJNIKAf
E
nr
ZNAAA DA JB TO OBICAJ, SATNICB,
ALI S OBZIRO/TA NA OKOLNOSTI,
^EUAA OTI^I BEZ POZDFWVA.
A
211
POBRINITE SB VI Z/A
TO. NB t.BU/V BLB-
C>AT PACB TIH
NI^TARIJA
TU JB JOS JBDNA
NARBDBA KOJU All
JB tbSko fosluSa-
Tl. AIORAAIO OOWAH
05L0B0C7ITI ONOG
GAVA TB%A WILLBRA
I NJBGOVB.
hi
LJ
Ml
I TAKO,
ETO AlEI POSLU-
SAO SAW NARBD-
BU I TO 5 VELIKIA1
ZADOVOLJ-
STVOW.
a
r
UM
/
fcrC
1JL>—-
i .*•..» " "*■ "''Mi
BOJNIK JE VBC
OTPUTOVAO?
POBRO. 5VAKAKO
CBWO fVWJ PRENIJETI
POZPFWVE.
SKUPLJA ONO STO CB
PONIJETI SA SOBOW.
ODLAZI POPODNE.
m.
A
m
-■ /
^ NE
SAVJETUJEA1
VAA1 TO, SUW-
NJ/A/V OA <tB
SB OBRAOO-
VATI.
z:
212
D
HvALA,
ADAPAS.
Toe POFOD-
NEVA... 41 ZBUW VAW
SRETAN PUT, BOJ-
Nl£E CUNCANE.
I fl
/T<**,- « • -
' **' . * M
9.
v -
7 i W,V
y*.. t. J ^
1
'in
"V"
I NE ZABORAVITE OT-
PRE/VITI /WOJU PRTLJ/A-
(3LJ N/A a&resu koju
SAW MAW OAO.
DO MDENJA.
NE BRINITE
J)SQU
Hff
rv
Wi«**
TO JE VMILLER.
NECU SE OSMR
TATI.
SRETAN PUT, BOJNI
6E DUNCANE!
O
a?
f
1*
r

Jl
6
'22
213
ZA^TO 5TE GA
HTJELI POZCR/AVI
Tl, WILLEREr'
////
NIS/VTA V
(AOSAO OVO- N
LJETI /A C/A NE
VICI/W JOG NAFU-
HANOG BNGLG-
SKOG PIJETLA
KAKO PUCA
OC? BIJBSA.
&
214
A: PKOKLETI WI-
LLSR! NITKO
/MS NIK/AC? NIJS
TAKO PONIZIO.
>7
j
m
t
n
$
//'
n
ik
AKO NA/V SE IKAP
FUTOVI SASTANU,
KUNS/M 5S VA tJ
TO U^INITI.
w
m. -
-Cf
L %
BT
f
s<r.
o
rr
NE ZNA/M
STO BIH DAO
OA OA /MOGU
IZAZV/ATI N/A
CVOBOJ I UBITI
0 .
6 '
5TO CSTE SAVA? OVWAH
NASTAVLJATB PUT?' NE PRIJE NEBO 5E
^RATI/MO U 5ELO
CRNOB /MEPV/JEP/A
I J/U/I/MO /MU O PO-
5LJEPNJI/V POE^-
P/ANJI/WA.
wi*
is
'(lu
i
M
)
uiiM
mmi
215
1 =
X
PO(3L/WIC/A
AFZAPAHA STRAHU-
JB KAKO Bl BOJNIK
DUNCAN WOGAO
OSTJART PRIJET-
NJU O USKRA&VA-
NJU N/WIIRNICA
Z.A ZI/VMJ...
%
A, RBCBNO WBVU
NANA, TA STRAHOVA-
NJA SU BILA TBKAKO
OPRAVDANA.
RBCTB /VU
U WOJB I/WE
DA SB ViSB
NBWA CBGA
PLA^ITI.
JiiliiiMiiun
nuz

a
^ -
SUTRA UJUTRO KRENUT CE/WO ZA SELO ARAPAHA, TAKO
DA CBfAO TA/WO STI^I DO NAVE^ER. ONDJB CBWO
PRE5PAV/ATI I UJUTRO KRENUTI ZA BUTTE GDJB SB j
NAPOKON /WO^E/WO UKRCATI U VLAK Aj
PRE/WA KUC. /AS.
4
<S

V X
 4 V 
 v •5X
< S
"a 
4^

vRLO RACPO. NO
/WORA/W PRI-
ZNATI CPA /Wl
JE 8ILO TESKO
GLEOATI GA
ONAKO PONI-
tBNA.
STO KAZETE CPA
SAC? NAVRATI/WO U
SALOON I PROSLAVI-
/WO ODLAZAK BOJ-
NIKA CPUNCANAr"
I
KAZETE PONI^ENAf TO BO-
LJB! TO CB /WU PO/WO<il CPA
SHVATI KAKO /WU NIJE BA£
SVE DOPUSTBNO SA/WO ZATO
STO PRIPADA NEKOJ PLE/Wld-
KOJ ENGLESKOJ OBITELJI.
T"
7^7
L
i
216
KOJ SAT POSUJE...
S
Sf
PA, RINGO
I JOSEPH U&U SU U
OBOR I NABACL SE
LASnAA OKO PASTUHOVA
VPATA, AU ON SE TAKO
POfiBO RIXATI I NJISKATI
VA JE KOPITO/W UBIO
J/ADNOG/A RING/A I PRO-
BUOIO CIJELO INPIJAN-
<sr
5KO SELO
■vVV
ox
Q
- <0^
PROKLET5TVO! OTKAC?
5U NA/V> SE TA £ETVO-
RICA UPLELA /VE€?LJ
NOGE, SJE WE NAO-
PAKO.
m
I
■S
PR/WI PEH
JE /V>E£7U PRVI/WA
DOTR^AO TEX WILLER
5A SVOJIWA, PUCA-
JU& KAO LUC. BEN I
JOSEPH OC/HAH 5U
OSWILI KO*tU.
c&
*
1
NA5TAVI! STO
JE BILO PO-
SLIJEr'
PLANCV JE POGINUO SA
5TRELICO/W U LECI/WA.
IZVUKLI 5/WO SE JECINO
JESS I JA.
v
fj y
t
NO COK S/V0 JURILI K TEBI, NALETJE-
Ll S/WO NA CVOJICU VOJNIKA KOJI SU
NAS POC PU^KAATA OCVELI KOC
BOJNIKA CUNOANA.
V'
•r
SJ
217
I VOJ5KA JE BILA ONPJE 5 CILJE/V) C/A
(JHV/ATE RA5TUHA. KAO SU /WU REKLI C/A
PRIP/ADAWO TVOJOJ CRU^INI, BOJNIK JE
SHVAT0 UA ZNA/V0 OP NJIH PA NAS
JE PRI5ILIO PA l/V PO/TAOENE/VIO.
Q
< KAKO VAS JE
PRISIUOr'
V
<-
ZAPRIJETIO JE C?A CE
NAS BACITI U ZA-
TVOR. ^
OCNIO V/AS VRAS.'
NE/VOJTE /Wl RE(5l
PA 5TE IVWJ PO/VIO-
SLI PA SE PO/WO
GNE PASTUHA!
ISTINA, GAZPA; I RE-
KAO JE TO PROKLETO
OZBILJNO.
NIS/VAO, GAZPA
POSLU^AJTE
PALJE...
^ rf
V
m
k
7/
m
CJ
'JL
t
i
FUTCH JE ISPRICAO KAKO JE BOJNIKA PUNCANA POBIJEPIO
TEX WILLER UZ PO/WO^ INPIJANACA I NA KFWJU...
PONIZIO
TP?
Sui/
A
"oTi
/J
PA ZAKLJU-
OlM, PA5TUH JE
NESTAO! O0ITO SU
QA ARAPAHI NEG-
PJE 5AKRILI, ALI
NITKO OP NAS NE
ZNA GPJE.
218
BILO GOJB P/A
5U (3A S/AKRIU,
' NE^E EA ONPJE
PR^ATI ZAUVI-
JEK.
NECE BITI LAKO,
GAZDA. TKO ZNA
EPJE 5U GA INDI
JANCI SAKRILI.
POVRAEA.' HOEU
TOE KONJA! TRAtlT
£E/V0 EA I PRONA-
61 ^E/WO EA!
/
felt
/
n
l
«■
A
vV-
El/W 5E UVJERE
PA 5U 5E RIJE-
ElLI NA5.E PRI-
JETNJE I VOJNI-
KA, OELOBOPIT
OE EA... A TO
WOtB BITI
VRLO BRZO.
nin'W
I WILLER I PRU5TVO UVJE-
RENI 5U PA 5U POBIJEPILI,
ZATO ^E OTI^I, A BEZ NJIH
CB NA/V SVB BITI /VNOEO
lakEe.
%
n
J*
U WBCUVRBmeNU
OPET OSTAJE BOJ-
NIK PUNOAN... TAJ
NEdE OPU5TATI OP
TOE KONJA.
H/WVL.
I/IPJET
GBrvo.
m
'3
m
w- r<
s/
-sx
/
219
I
J? ST/-
'//A /7>
r-^5
Y'
S'-
vm
I &
Y'/i
»
/<
% >V
W 5^
ktfim
"t
r- %
Yy
r^
Ol. dtu
CHDVPAOA! TO
JB STVARNO
NB Z-NAW
ZASTO JB
ON! CIVILU, AU TO
JB BOJNIK
OUNCAN!
ff£
¥
n.
w-.
tm:
h:
I
./
/
#
'J
a.
NVV>^
m £> HEJ
GAZC?/A!
St)
it
#
Stw
•^r
*rn rs
■9
r>
*
^S.r^rf
0^"
<
'^h^-
fr V
% Vf>

~s
e
^Y m (V^
220
WMi.
SA/v/vy...
KOJI WU J£
VRAO OA TAKO
VlCBr
USKORO
cerAO sa
ZNAT.
111
11 VMto*
%
 m
rr^
frc.. '«»•
^ •'
< ^L.
cr //
%
j
^f
'" 1
f. :.ui.

GAZ.OA, PUTfc/V> PROL/AZI BOJNIK
CUNC/AN, SA/AA I U (5RAOANSKOJ
OOJE&.
UGRAOAN-
SKOJ OOJG
m
cs : VJr5>
tw. ml
m
i,£
i
Ilj
TOCNO. NI5A/W GA OP-
AOAH FRGFOZNAO BBZ
JNFORrVB, ALI 5IGURAN
5A/VA PA JE ON.
H/VA/VA... PA
GA NI5U OTPU-
STILI? ILI PRE-
AAJESTILIr' AAO-
RAAA TO SA-
ZNATI!
M
'Hm
I i
VT'
m
i
221
JA5NO
BUTCH, Tl I JESS
STE SE VB£ ZBLlZlLI
S NJI/W PRIPRU^ITE
/VU SE I POKU^/AJTE
SAZNAT STO SE CO-
SOPILO I KA/V0 CE.
NO NE/V)OJTE A^U
RE^I SAA^
OVCJB.
3AZDA
W
TC
i
t a
ML
V, ^
fe-.
//
r
Vw>
Jta
BOJNICB
DUNCANB!
m-
-rvv
2^
I
UK
N
u s
o>
-VAV
BKT^1
'
5?r-rX
V
^n
)Ti« J«r —- Air M*- .
". vAA^'-Ufe
0
'•> •
xVVv
..Mnk
222
I AH TO
OPROSTITE
STO SWeTAWO,
au vwjeu
SWO VAS ZDA-
LEKA RA S/V0
VAS HTJELI PO-
. ZPRAVITI.
^1
5TE
i-
Mm
SSA
■ ■ I -—
NEVJEROJATNO,
ZAR NB? NO
I5TINA JE.
IOB/A U SVOJU NOVU
UTVROU. PRE/AJE-
$TEN 5A/A.
IPETE NA
POPUST?
TEK TAKO,
IZNENAPA?
V
a£i
>>
*2
A ZNATE KO/VAE lAOA/A
ZAHVAUTIr7
ONO/W PO-
KVARENJAKU TEXU Wl-
LLERU!
WILLERUr' OPAKLE NJE
/VU TOLIKA /V0<t? /=>TO
ON I/AA 5 VOJSKO/A?
PRIJATELJE
NA VISOKIA^
POLO±AJI/AA
C^N
223
Ton koji/v je bojnik opisao protekle do&aoajp
NAOOVIJESTIO JE BUTCHU OA Bl l/V BOJNIK A^OOAO PO-
STATI ORAOOCJBNI SAVEZNIK I TAKO...
JOS
KAKO!
RECITE /Vl NE^TO... BI5TE LI
5E OSLOBOOILI TOO TEXA
WILLED KAO BI5TE
IMALI PRILIKLP
—
y/j^
'//yy/rs
^7^
^r
ALI BfcZ
TRIKOVA I UCA-
RACA 5LEQA. JA
NI5AM RAZ-
BOJNIK.
NO RAO BIH SvE
STO IMAM RA C3A
MOCU IZAZVATI
NA RVOBOJ Ll-
CEM U LICE.
Vi.
%
l¥r
VEC SAM VAM
REKAO RA Nl-
SAM RAZBOJ-
NIK.
224
BARATA/V ORUZ-
JB/V JOS> OD fWK
LIH NOGU, VJBRO
VAU V ILI NB.
BAV0 SAW SB SPOR
TOW I LOVOW. RIJET
KO PROA%A^I/VA.
(3LEDAJTE
CU
OBORIT CvlJE
SI5KE GFWNE mmm
"a ' A r>^r i/J ^
W/
'!t1
} ':W.
/i
/T/i
Ss
cr..
i
4
%
A iZ_U
225
Wi
rr Yj
i li
{/U Vt
m
m
)
/ •
3
^ i
(i
v-
i
A
I hjJL
W 5PRETNI STB S REVOLVE
RO/V1, NE/WA STO.
NE VOLI/V) OVE CIR-
KU5KE EOZIBICIJE,
ALI NATJERALI
5TE WE.
*?-
JOS JE U OVIW KFWJE-
VIWAr7
NARECIO SAW WU
DA ODE.
NO ZELITE LI IWATI
IKAKVE SANSE PROTIV
WILLERA, WORATE SE
udru2:iti s wojiw
<3AZDOW JEFFER-
SONOW. VEC STE OA
UPOZNALI.
TVRDOOLAV
JE.
r*
J3J
->
V *o
226
NJEGOV NOVI L0C30R JE
U BLIZINI. AKO t-BUTB,
OTPRATIT <5e/WO VAS
ONAWO.
ZELI/W
3
c
i
%w
i
ONCA POCI-
TE ZA NA/VA! *
((f f?W

Ti'mW
W5KORO... _ STO KAZETE NA TO OA
MAKNEAIO 5 PUTA NA^E ZAJE
ONKSKE STARE NEPRIJATE-
LJE I UORU±l/AO SB?
JECA/A CEKAA1,
BOJNI^E. ALI
KAKO C^E/AO SE
UORU^ITI KAO
OBOJICA ^ELI-
/VIO ISTOr'
W
%//
0
ml
.t-f
[
1
227
TO JE BILO
toOno do juZer,
NO SAD SU SE STVA
Rl PROWIJENILE.
—
'~l c
* ■ -
f ' ^cH^-c A-
/VOJ (3LA/NI CILJ NIJE ^ISE
C70/V)06l SB ONOG RA5TUKA
NE&O OSVETITI SE TEXU
WILLERU. DU<3UJE/V WU NAJ-
VECE PONltENJE U SVOW
2l^OTU. -V
m
ZBLITB RIJ65ITI
G/A SE
NE, CEKAJTE!
nisaw to m-
SLIO.
RECU
J. I /Vl l/m/V0 S NJI/WE
OTVORENI fRA^UN.
//
-
d
J /
KAKO SAW IEO OBJASNIO */A-
£l/M LJUDiWA, tEUW SE NAC
SAW S NJI/V1, LCEW U LICE, I
IZAZVATI GA NA DVOBOJ.
^7
SAUTE SE?
NJEGA NIKAC? NE-
C^ETE POBIJECITI.
VARAS SE,
GAZQA.
228
/WALOPRlJE N/A/Vl JE BOJNIK POKAZAO
S>TO JE 5VE SFOSOBAN U^INITI REVOL-
VEROM. POSOPIO JE PVIJE Sl^ARKE 5
POPRILI^NE UDALJBNOST. TKO TAKO
PUC/A, MO±E 5E OC3LEPATI PROTIV
BILO KOJEG PROTIVNIKA,
HMM... JEPNO
JE PUC/ATI N/A Sl-
SKE, /A POSVE PRU-
OO NA dkJ-
VJEKA.
Il tffj/
-fsST* ^"
r-x-
^ Is
m
C.viM :
Jl1
^ k
CX.V
TO JE MOJ/A
5TV/AR. ONRA,
5L/AZETE SEr3
U REPU,
ELO^ILI SMO
5E.
1
P2
MORAMO JOS 5/AMO OTKRt-
Tl STO KANI WILLER I (3PJE
5U ARAPAHI 5AKRILI ORNOG
PA5TUHA.
$TO 5E TI6E WILLERA I NJEGOVA PRUS
TVA, ONI OVPJE VI^E NEMAJU NIKAKVA
POSLA PA VJERUJEM PA CE POOI NA
VLAK U BUTTE, KAKO 5U Ml BILI REKU
PRI NA^EM PRVOM 5U5RETU. PAKLE,
POVOLJNO JE NAPZIRATI PUT
KOJI VOPI U TAJ GRAP
Us.
mmsm
^T* a , ■»
T V, c*?*
229
NO NEce KRENUTI
OP/mH. NE VJERUJEW
PA 6E WILLER OTI^I
A PA PRIJE TOGA NE
POZPRAVI CRNOO
MaPVJEPA.
U TO/WE VAW
(vot.E porvo£ in-
PJANAC KOJI JE
/V1ENI PO/AOGAO
RA UHVATI/M WILLE-
PW. ZOVE 5E VUK
BEZ REPA.
BIT 6E TEZE OT-
KRITI GRJE JE
5KRIVEN PA5TUH.
TO ZNACI
RA JE 5A5TANAK
SA/V0 ORGOREN.
5*
CTTl^
11° CK
fS'
/W?
Li
NE OPRASTA MU
GTO GA JE PO-
NIZIO.
NE ZNA. ALI ZNA
RA GA JE SA-
KRIO NJEGOV
RRUG CRVENI
JELEN.
TAJ INRIJANAC ZNA
GRJE JE PASTUH?
IZRAO JE Wl-
LLERA? <5URNO
ZA^-TO JE TO
U^INIOf
ySff,
k%
-%
UZ NJEGOVU PO-
/WOd /VO^ETE
ZGRABITI CRVENOG
JELENA I PRI5ILITI
GA RA VA/V OPA
GRJE JE KONJ.
VUK BEZ REPA
tW U SELU CR-
NOG WEPVJEPA?
rr
z»
NE. TRENU-
TAC.NO ZV U
NEKOJ KOLIBI
NERALEKO OR
UTVRPE.
y
KAKO
TOf
0
230
ZATO STO sa NE LJUTI
SAWO NA TBXA WILLE-
RA, KOJB&A ON ZOVB
NO^NI OFWO, N6C30 I
NA CRNOO /VEC?/JEC?A
I NA CRVENOG JELE-
NA, KOJEEA OUUVIJBK
SWATRA SVOJ/V SU-
PARNIKO/A.
4/
fv
Q)
ALI, AKO 5E NE VF^ATI
U 5ELO, KAKO CE NA/V
PO/WOdl UHVATITI CR-
VENOO JELENA?
POSJETITE OA UZ KOJI PAR
PREP POBRIW KONJE/W I
NOVOW KARABINKO/V NE^E
VAS /no^l OPBITI.
NAOOVORITE
C3A VI.'
✓
sc
.'N
M
uu
A KAKO BE NAPA POBTATI POOLAVICO/n PLE-
/VIENA NAKON S/VIRTI ORNOO /nEPVJEPA,
UTUVITE /nU U &LAVU PA Bl 5E CRVENI JE-
LEN, POBPIJE LI U VASE RUKE, /nOOAO VldE I
NE VRATITI U 5ELO. TO dE BITI
UVJERLJIVO, NE BRINITE!
"1 ' c M
231
CAk
A $TO SB TIcSE TOGA XAXO UHVATITI CRVBNOG JB-
LBNA, TU NBCB BITI PROBLE/WA. BIT CB DOVOLJNO
UA VUK BEZ REPA OOB (PO NJBGA I KAZB WU KAKO
JB NOCNI OR/AO POBJBGAO IZ Z/ATUORA I SAOA fVWJ
TREBA NJBGOVA FOWOC. POVJBROVAT CB...
ihy-'-
(AOJ LJUOI KRE
OD/VIAH.
NO /AORATE PJELOVATI
OO/WAH, PRIJE NEOO U
SBLO OOOB VJBST O
TO/AE DA JE WILLER
SLOBODAN.
r
t.
OUJBS, BUTCHr' TEBI
POI/JERAVA/A /AISIJU,
ALI CUVAJ SB DA
OPET NE PRO/AA^lS
ILI 6U Tl VLA5TITI/A
RUKA/AA OGULITI
KO^U!
I/JERUJ
/Al, GA-
ZDA.
*9
232
U 5U/WRAK... X 1
1 X
PREPOZNAJE/V IH
OVO SU WUSTAN-
O
■o
C5ERI Kr ' rC
--
' 7J
V
r7
^
>
a

i ,
cv
v
A2.
Ti
05TAV i>
PU&KU! )
Vv
ZASTO DOLAZB
OVAWO?
vy
/ y.
4^ti
e.
Z4
di
Na boj sa, vuca
BaZ RERA. OOLA-
ZWO U /V»IRU.
- ■<
'S^V-
- 7
m
ji
:M
r.
)>7
-
D.
-a.
^ V^l
233
1
zz:
ZASTO
STB SB ON-
OA TAKO PRI-
SULJ/ALI^
tp ,
-
NB BOJ
SB, PON/A-
VLJAW.
w

jie
fc
OPRBZNO SWO SB PFUSULJAU
JBR SWO SB BOJALI DA Bl Tl
WOGAO ZAFUCAT BUDUCI DA NB
ZNAG NA&B NAWJBRB.
DODITB,
PUT JB SLO
BODAN!
J
ebt
;
&
/
.
%
2 "v*
^r
r T
AS
Vv
^ >,
•**
USKORO
BOJNIK DUNCAN
NA/V JB RBKAO
GDJB CBWO TB
NAC.
tk.
.r—-- • t-"
^ w UCV
a - Tr*
-<^c/
-fc^r
V
1
v-S^
/.(A-"
•c
-
&
£?
234
WOZ-BWO O TOAAE
PRI^ATI N/ /V1IRU.
PRVO PKIHV/ATI PAR
KOJI/M Tl PAOJ QAZ-
OA Z.PAZAUA PRIJ/A-
TELJSTVO.
STO ZELITE
f
OC? WBNB?
•.//
/ V
V.
r:
n
■V
i
v .«w
CX~ - - *< jL
»
ZNALI 5/VAO C/A CE
Tl 5E 5V/IDJETI.
I5KUSAJ GA OO
/WAH! BRZ JE, ALI
COBRE NARAVI.
KAUC3H! SJAJNA
ZWOTINJA.
(It
* OMt±r
x%. UK
11
z
YAjAJJ/H!
U A vvV
TO;
si
if
''/W1
f'V
'''Z'A
r
1
7^
?4
#/
%
"v* O-f-r
 -yvr/A-^
L'n
' *
235
..a.
±
-
i
f *
.•_. m ^2
am[V^ '<U,L
'
VX/X
H/A
A
<v
/
m
vA W.
i
^-iASfr-
Vf
w / •sSto
J
VAAHIIII/
5>
'4
1^
^1
Litl
236
/A OVO JE DAR OD BOJ-
NIKA UUNCANA. FOSLJBO-
NJI /MODEL KARA-
BINKE.
c 1
tll{
iliri
k

-V?
vl/t
n/
({C^i
p ■
SAC? BIN Tl HTIO
RB6 ZBOG
GBGA SWO DOS-
Ll OVAWO.
SJBPNIWO!
r
UGH
rf
%

y/y
m '//y
r*,
k
■a
UKFIATKO JB BUTCH ISPRldAO VUKU BEZ RERA STO OCBKUJU OD NJBGA I NA KRAJU...
/WISLlS LI C?A CES /WOCU TO UCINITI, ALI ON
NIKAC? NBCB OTKRITI (3C?JE
JE 5AKRIO SINA VJETRA.
USPJETI CX^VUCI CRVBNOG JBLBNA U NASB
RUKE? fVOGAO Bl GA NACOVORITI TAKO PA /V1U
KA^E^ KAKO JE NO<5NI ORAO POBJECAO IZ
ZATVORA I SAP TREBA NJECOVU FOPAOC.
7i
cr-
•r
—7»— "
■XA/
TO £B/VO VIPJETI KAP
GA /WALO OBRAPimO... NO
/MORAS NA/V) GA POVESTI
STO PRIJE.
BUPE/ViO LI PUTOVALI
CIJELE NO^I, UJUTRO
SE/WO BITI U 5ELU.
lAOZBPAO
KRENUTI OP
/VVAH.
OPLlCNO.
PO /VRAKU
NAS NECE
VIPJETI.
k
mTw
238
NB GJ&B£ VRIJE/WE, UUK BEZ RERA I JEFFERSO-
NOVI LJUPI KRENULI SO N/A PUT...
^ -^T,r
—
v/
,///✓
5W^»
Qk
Xv V^K
o
Sly r
I SUTRAOAN UJUTRO...
Futovau so cijele no6i...
5ELO JE
N/A SAT VRBWBNA
ODAVOB.
r' m
i
if
'Mi
Ji
i
-a
tt NE
/V)l6lTE SE!
TIHO! NESTO
SAW COO.
N
*
: I
5
1
m
(i
Vva
239
I
/
A<
.».
Ml
VVt^
*1A
v*
//
KAUGH!
srecSA JE UZ
/VENE. CRVBNI
JELEN JE 5AA1
U LOVU.
(f X
• i
rx
ii
Stf.
^U.'
I 'fail
'Hi
? ''!Ai,
iiJ: '
Y '-1
^ ?=
//, s>
<</^
'll
O
7/^ 77x7
Jr^r #1
%
ip
240
(U
c
at
f#
.V
f
c^
rwt^
V
*>
A:
/
ui
j&.
T^TT^z
©
V
•V«<.
4?
■
A
■pv
£
£ 423K
<i
^3
^ ir/ i
1 0
a
y
Tl
/i^
2*^
<s-
rf^
y
tm.
1< «^
-Nj V
v
»#
iVUo^
■^h/ ^ x....
Ni
A
J9
Yr
241
VEd TE C?/ANI/VVA
NB/VA U 5ELU.
OBJ/AENIT
CJ Tl.
n
w-
m
' VW
5
^
VIPIO 5AA1 PA 5U /VMJ-
5TANC5ERI JO^ U NASl/V)
KRAJEVIMA PA SAW IH
PRATIO PA VIPI/W STO
S/VJERAJU.
w
(P

242
NO NE OOvORI/ViO
O TO/Ve... I/VWV Z/A
TEBE PORUKU OO
NO^NOO/A ORLA.
NOCNOGA
OO
ORLAr
A
v
K/AKO SI C5A Tl VIOIOr7
Ouli smo OA JE U
ZATVORU U UTVROI. NIJE VISE.
POBJESAO
JE.
/i
ifl
j
i <
nv

r
NO U BIJESU JE RANJEN I NE
/wo2:e se /wcati. slu^ajno
SA/V1 NAlSAO NA NJEGA I PO-
fAOGAO rVJ OA SE SKLONI.
GOJE
kO
U JEONU GPILJU KRAJ POTO-
KA KOZA. JA £U TE POVESTI.
ZA5AO JE NA SISURNO/ME, ALI
±ELI TE OO/WAH VIOJETI. 7
lOE/A,
JASNO.
PRICEKAJ SAAAO OA OONESE/V) JELENA U
SELO. TAKO OU USPUT OBAVIJESTITI
CRNOS MEOVJEOA.
NE, PREVISE
JE KASNO.
I
r.. -
2s
U REOU, KRENI/1AO
OO/VIAH.
NO«SNI OP?AO
KA^E OA NE-
/WA/AO VRE-
/V1ENA. ffKW
<v-,
W
L
243
Z/A mNom!
%
m
*
i1
- ffi
«r
.,c;
• f •fcV.v>.W i:
^1
Mi
^0^1 r.m
mjfi
I wi
 at
rf^
.j
'€W ^ (t^j
' oj^vd/MsA^^
BUDITE 5PRE/V1NI PODIC3NLJTI
KONOP 6l/V) WJK BEZ RERA
PROCE!
%
*%
K-
£V
f
/
✓v
(illlUllmmm
a
]
Z1
y i
♦vVwi
Tf»r/( 1
*
w/
v
c
[H
244
f
c_^
SAD!
JMs
<tf '
't
M!
L/mM ML
wmmKMft v®y
<((c^
245
PROKLETI IZPA
JICE
10
r
£
L
i Wfi
4
246
v
HAJ&E
SVEZITE SA
r
m
r
Q (NU

r,M/jj*2sS
(k
"S.
BACITE GA NA
NJEGOVA KONJA
HAJOEWO!
OBRACIT CEWO GA
KAQ 5E /WAKNEMO
ODA^DE.
1 >
IZvRSNO OBAVLJE-
NO, VU^E BEZ
^ RERA.
r
JDO WE...
WOPA U/1ARIJETI
BUC?I /WIRAN! Cl/V)
N/vw ka2:e Gto nas
ZANI/WA, UWmJET
CE.
u
r.
m
i
/
VHm
li
vv
247
1 ' ;
HAJOE,
/WAKNI/MO SE
i
OOAvOE
I
11^
i/llll
i,.
i
<
K't-
W-JHtX
V
(A
r
/VMSLlS LI ^1 11
DA CE SE OSTAU (?
UZBUNITI ^TO
NE/WA CRVENOO
JELENA?
CRVENI JELEN ZESTO OSTAJE U
LOVU I PO NEKOUKO DANA...
mm
NE OD
MAH.
m
»,/f| k
n
£
.a
SSjV
m Tf i
>m **% 
m
4 ^
M lu
«v
U v-
Mr
^i'/n » K-
NEKOUKO SAT FOSUJE...
TO JE
COBRO HEJ DODITE
OVAWO!
■^TS^r<x^
Tk. ■<5V
>cv<V
O
«
7=?
M
idi'
248
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf

More Related Content

What's hot

Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz LamontaTex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz LamontaStripovizijacom
 
Tex LIB 072 - Opasna istraga_
Tex LIB 072 - Opasna istraga_Tex LIB 072 - Opasna istraga_
Tex LIB 072 - Opasna istraga_Stripovizijacom
 
Zagor L 290 - Blago piramide
Zagor L 290 - Blago piramideZagor L 290 - Blago piramide
Zagor L 290 - Blago piramideStripovizijacom
 
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf)
Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Teks Viler VC 068 - Krv u raju
Teks Viler VC 068 - Krv u rajuTeks Viler VC 068 - Krv u raju
Teks Viler VC 068 - Krv u rajuStripovizijacom
 
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)zoran radovic
 
Zagor Ludens Almanah 011 - Čudovište crnog mjeseca
Zagor Ludens Almanah 011 - Čudovište crnog mjesecaZagor Ludens Almanah 011 - Čudovište crnog mjeseca
Zagor Ludens Almanah 011 - Čudovište crnog mjesecaStripovizijacom
 
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex LIB 074 - Tex protiv Yame
Tex LIB 074 - Tex protiv YameTex LIB 074 - Tex protiv Yame
Tex LIB 074 - Tex protiv YameStripovizijacom
 
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex LIB 073 - Veleizdaja
Tex LIB 073 - VeleizdajaTex LIB 073 - Veleizdaja
Tex LIB 073 - VeleizdajaStripovizijacom
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 026 - Velicanstveni Tex
Tex Willer Strip Agent Gigant 026 - Velicanstveni TexTex Willer Strip Agent Gigant 026 - Velicanstveni Tex
Tex Willer Strip Agent Gigant 026 - Velicanstveni TexStripovizijacom
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonja
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonjaTex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonja
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonjaStripovizijacom
 
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Teks Viler Velika utrkay (LM 022)
Teks Viler Velika utrkay (LM 022)Teks Viler Velika utrkay (LM 022)
Teks Viler Velika utrkay (LM 022)Stripovizijacom
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivciTex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivciStripovizijacom
 
Zagor.korijeni.lib.004(corpz.bas tard)
Zagor.korijeni.lib.004(corpz.bas tard)Zagor.korijeni.lib.004(corpz.bas tard)
Zagor.korijeni.lib.004(corpz.bas tard)zoran radovic
 
TX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdf
TX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdfTX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdf
TX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 

What's hot (20)

Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz LamontaTex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
 
Tex LIB 072 - Opasna istraga_
Tex LIB 072 - Opasna istraga_Tex LIB 072 - Opasna istraga_
Tex LIB 072 - Opasna istraga_
 
Zagor L 290 - Blago piramide
Zagor L 290 - Blago piramideZagor L 290 - Blago piramide
Zagor L 290 - Blago piramide
 
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf)
Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf)
 
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Zagor L 292 - Vladari
Zagor L 292 - VladariZagor L 292 - Vladari
Zagor L 292 - Vladari
 
Teks Viler VC 068 - Krv u raju
Teks Viler VC 068 - Krv u rajuTeks Viler VC 068 - Krv u raju
Teks Viler VC 068 - Krv u raju
 
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
 
Zagor Ludens Almanah 011 - Čudovište crnog mjeseca
Zagor Ludens Almanah 011 - Čudovište crnog mjesecaZagor Ludens Almanah 011 - Čudovište crnog mjeseca
Zagor Ludens Almanah 011 - Čudovište crnog mjeseca
 
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
 
Tex LIB 074 - Tex protiv Yame
Tex LIB 074 - Tex protiv YameTex LIB 074 - Tex protiv Yame
Tex LIB 074 - Tex protiv Yame
 
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
 
Tex LIB 073 - Veleizdaja
Tex LIB 073 - VeleizdajaTex LIB 073 - Veleizdaja
Tex LIB 073 - Veleizdaja
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 026 - Velicanstveni Tex
Tex Willer Strip Agent Gigant 026 - Velicanstveni TexTex Willer Strip Agent Gigant 026 - Velicanstveni Tex
Tex Willer Strip Agent Gigant 026 - Velicanstveni Tex
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonja
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonjaTex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonja
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonja
 
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Teks Viler Velika utrkay (LM 022)
Teks Viler Velika utrkay (LM 022)Teks Viler Velika utrkay (LM 022)
Teks Viler Velika utrkay (LM 022)
 
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivciTex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
 
Zagor.korijeni.lib.004(corpz.bas tard)
Zagor.korijeni.lib.004(corpz.bas tard)Zagor.korijeni.lib.004(corpz.bas tard)
Zagor.korijeni.lib.004(corpz.bas tard)
 
TX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdf
TX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdfTX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdf
TX SAK 3 - Bijeli Vrač (walker&enwil)-SZ (Coa_backup PDF).pdf
 

Similar to Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf

Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Dragonero specijal 01 (ras 01) prva misija (coa backup pdf)
Dragonero specijal 01 (ras 01)  prva misija (coa backup pdf)Dragonero specijal 01 (ras 01)  prva misija (coa backup pdf)
Dragonero specijal 01 (ras 01) prva misija (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Adam wild 16 (ras 16) lagos (coa backup pdf)
Adam wild 16 (ras 16)  lagos (coa backup pdf)Adam wild 16 (ras 16)  lagos (coa backup pdf)
Adam wild 16 (ras 16) lagos (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Adam wild 15 (ras 15) ljudi i divlje svinje (coa backup pdf)
Adam wild 15 (ras 15)  ljudi i divlje svinje (coa backup pdf)Adam wild 15 (ras 15)  ljudi i divlje svinje (coa backup pdf)
Adam wild 15 (ras 15) ljudi i divlje svinje (coa backup pdf)zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...zoran radovic
 
Teks viler specijal 16 pustinjski razbojnici (scancl) (dusky&amp;zika teror...
Teks viler specijal 16  pustinjski razbojnici (scancl) (dusky&amp;zika teror...Teks viler specijal 16  pustinjski razbojnici (scancl) (dusky&amp;zika teror...
Teks viler specijal 16 pustinjski razbojnici (scancl) (dusky&amp;zika teror...zoran radovic
 
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
Aw phpr 1 robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...
Aw phpr 1  robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...Aw phpr 1  robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...
Aw phpr 1 robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...zoran radovic
 
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)zoran radovic
 

Similar to Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf (20)

Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
 
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Dragonero specijal 01 (ras 01) prva misija (coa backup pdf)
Dragonero specijal 01 (ras 01)  prva misija (coa backup pdf)Dragonero specijal 01 (ras 01)  prva misija (coa backup pdf)
Dragonero specijal 01 (ras 01) prva misija (coa backup pdf)
 
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
 
Adam wild 16 (ras 16) lagos (coa backup pdf)
Adam wild 16 (ras 16)  lagos (coa backup pdf)Adam wild 16 (ras 16)  lagos (coa backup pdf)
Adam wild 16 (ras 16) lagos (coa backup pdf)
 
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
 
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
 
Adam wild 15 (ras 15) ljudi i divlje svinje (coa backup pdf)
Adam wild 15 (ras 15)  ljudi i divlje svinje (coa backup pdf)Adam wild 15 (ras 15)  ljudi i divlje svinje (coa backup pdf)
Adam wild 15 (ras 15) ljudi i divlje svinje (coa backup pdf)
 
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
 
Teks viler specijal 16 pustinjski razbojnici (scancl) (dusky&amp;zika teror...
Teks viler specijal 16  pustinjski razbojnici (scancl) (dusky&amp;zika teror...Teks viler specijal 16  pustinjski razbojnici (scancl) (dusky&amp;zika teror...
Teks viler specijal 16 pustinjski razbojnici (scancl) (dusky&amp;zika teror...
 
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
 
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
 
Aw phpr 1 robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...
Aw phpr 1  robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...Aw phpr 1  robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...
Aw phpr 1 robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...
 
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
 

More from zoran radovic

Aleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdf
Aleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdfAleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdf
Aleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdfzoran radovic
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdfzoran radovic
 
Zagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdf
Zagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdfZagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdf
Zagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdfzoran radovic
 
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfZagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfzoran radovic
 
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfCitac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfzoran radovic
 
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfTex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdfzoran radovic
 
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfKonan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
 
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfefb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfzoran radovic
 

More from zoran radovic (20)

Aleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdf
Aleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdfAleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdf
Aleksandar Đukanović - Enciklopedija Zagorijana.pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 012 - Bez milosti (pdf emeri)(27 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 011 - Krvava zora (pdf emeri)(55 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 010 - Sakali iz Kanzasa (pdf emeri)(38 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 009 - Pustolovina u Utahu (pdf emeri)(47 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 008 - Tajni klanac (pdf emeri)(26 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 007 - Texov sin (pdf emeri)(51 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 006 - Klopka (pdf emeri)(53 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 005 - Banda Daltonovih (pdf emeri)(31 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 004 - Dvostruka igra (86 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 003 - Satania (49 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 002 - Odmetnik (45 MB).pdf
 
Tex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdfTex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdf
Tex LIB Kolor Biblioteka 001 - Crvena ruka (42 MB).pdf
 
Zagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdf
Zagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdfZagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdf
Zagor LUDEX 151 - Gospodar zmija (gzp&unregistred & emeri)(6 MB).pdf
 
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfZagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
 
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfCitac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
 
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfTex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
 
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
 
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfKonan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
 
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfefb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
 

Recently uploaded

办理澳洲USYD文凭证书学历认证【Q微/1954292140】办理悉尼大学毕业证书真实成绩单GPA修改/办理澳洲大学文凭证书Offer录取通知书/在读证明...
办理澳洲USYD文凭证书学历认证【Q微/1954292140】办理悉尼大学毕业证书真实成绩单GPA修改/办理澳洲大学文凭证书Offer录取通知书/在读证明...办理澳洲USYD文凭证书学历认证【Q微/1954292140】办理悉尼大学毕业证书真实成绩单GPA修改/办理澳洲大学文凭证书Offer录取通知书/在读证明...
办理澳洲USYD文凭证书学历认证【Q微/1954292140】办理悉尼大学毕业证书真实成绩单GPA修改/办理澳洲大学文凭证书Offer录取通知书/在读证明...vmzoxnx5
 
Power of Social Media for E-commerce.pdf
Power of Social Media for E-commerce.pdfPower of Social Media for E-commerce.pdf
Power of Social Media for E-commerce.pdfrajats19920
 
Making an RFC in Today's IETF, presented by Geoff Huston at IETF 119
Making an RFC in Today's IETF, presented by Geoff Huston at IETF 119Making an RFC in Today's IETF, presented by Geoff Huston at IETF 119
Making an RFC in Today's IETF, presented by Geoff Huston at IETF 119APNIC
 
draft-harrison-sidrops-manifest-number-01, presented at IETF 119
draft-harrison-sidrops-manifest-number-01, presented at IETF 119draft-harrison-sidrops-manifest-number-01, presented at IETF 119
draft-harrison-sidrops-manifest-number-01, presented at IETF 119APNIC
 
IPv6 Operational Issues (with DNS), presented by Geoff Huston at IETF 119
IPv6 Operational Issues (with DNS), presented by Geoff Huston at IETF 119IPv6 Operational Issues (with DNS), presented by Geoff Huston at IETF 119
IPv6 Operational Issues (with DNS), presented by Geoff Huston at IETF 119APNIC
 
Summary IGF 2013 Bali - English (tata kelola internet / internet governance)
Summary IGF 2013 Bali - English (tata kelola internet / internet governance)Summary IGF 2013 Bali - English (tata kelola internet / internet governance)
Summary IGF 2013 Bali - English (tata kelola internet / internet governance)ICT Watch - Indonesia
 
Summary ID-IGF 2016 National Dialogue - English (tata kelola internet / int...
Summary ID-IGF 2016 National Dialogue - English (tata kelola internet / int...Summary ID-IGF 2016 National Dialogue - English (tata kelola internet / int...
Summary ID-IGF 2016 National Dialogue - English (tata kelola internet / int...ICT Watch - Indonesia
 
Basic Security.pptx is a awsome PPT on your mobiel
Basic Security.pptx is a awsome PPT on your mobielBasic Security.pptx is a awsome PPT on your mobiel
Basic Security.pptx is a awsome PPT on your mobielpratamakiki860
 
Tari Eason Warriors Come Out To Play T Shirts
Tari Eason Warriors Come Out To Play T ShirtsTari Eason Warriors Come Out To Play T Shirts
Tari Eason Warriors Come Out To Play T Shirtsrahman018755
 
IP addressing and IPv6, presented by Paul Wilson at IETF 119
IP addressing and IPv6, presented by Paul Wilson at IETF 119IP addressing and IPv6, presented by Paul Wilson at IETF 119
IP addressing and IPv6, presented by Paul Wilson at IETF 119APNIC
 
Is DNS ready for IPv6, presented by Geoff Huston at IETF 119
Is DNS ready for IPv6, presented by Geoff Huston at IETF 119Is DNS ready for IPv6, presented by Geoff Huston at IETF 119
Is DNS ready for IPv6, presented by Geoff Huston at IETF 119APNIC
 

Recently uploaded (11)

办理澳洲USYD文凭证书学历认证【Q微/1954292140】办理悉尼大学毕业证书真实成绩单GPA修改/办理澳洲大学文凭证书Offer录取通知书/在读证明...
办理澳洲USYD文凭证书学历认证【Q微/1954292140】办理悉尼大学毕业证书真实成绩单GPA修改/办理澳洲大学文凭证书Offer录取通知书/在读证明...办理澳洲USYD文凭证书学历认证【Q微/1954292140】办理悉尼大学毕业证书真实成绩单GPA修改/办理澳洲大学文凭证书Offer录取通知书/在读证明...
办理澳洲USYD文凭证书学历认证【Q微/1954292140】办理悉尼大学毕业证书真实成绩单GPA修改/办理澳洲大学文凭证书Offer录取通知书/在读证明...
 
Power of Social Media for E-commerce.pdf
Power of Social Media for E-commerce.pdfPower of Social Media for E-commerce.pdf
Power of Social Media for E-commerce.pdf
 
Making an RFC in Today's IETF, presented by Geoff Huston at IETF 119
Making an RFC in Today's IETF, presented by Geoff Huston at IETF 119Making an RFC in Today's IETF, presented by Geoff Huston at IETF 119
Making an RFC in Today's IETF, presented by Geoff Huston at IETF 119
 
draft-harrison-sidrops-manifest-number-01, presented at IETF 119
draft-harrison-sidrops-manifest-number-01, presented at IETF 119draft-harrison-sidrops-manifest-number-01, presented at IETF 119
draft-harrison-sidrops-manifest-number-01, presented at IETF 119
 
IPv6 Operational Issues (with DNS), presented by Geoff Huston at IETF 119
IPv6 Operational Issues (with DNS), presented by Geoff Huston at IETF 119IPv6 Operational Issues (with DNS), presented by Geoff Huston at IETF 119
IPv6 Operational Issues (with DNS), presented by Geoff Huston at IETF 119
 
Summary IGF 2013 Bali - English (tata kelola internet / internet governance)
Summary IGF 2013 Bali - English (tata kelola internet / internet governance)Summary IGF 2013 Bali - English (tata kelola internet / internet governance)
Summary IGF 2013 Bali - English (tata kelola internet / internet governance)
 
Summary ID-IGF 2016 National Dialogue - English (tata kelola internet / int...
Summary ID-IGF 2016 National Dialogue - English (tata kelola internet / int...Summary ID-IGF 2016 National Dialogue - English (tata kelola internet / int...
Summary ID-IGF 2016 National Dialogue - English (tata kelola internet / int...
 
Basic Security.pptx is a awsome PPT on your mobiel
Basic Security.pptx is a awsome PPT on your mobielBasic Security.pptx is a awsome PPT on your mobiel
Basic Security.pptx is a awsome PPT on your mobiel
 
Tari Eason Warriors Come Out To Play T Shirts
Tari Eason Warriors Come Out To Play T ShirtsTari Eason Warriors Come Out To Play T Shirts
Tari Eason Warriors Come Out To Play T Shirts
 
IP addressing and IPv6, presented by Paul Wilson at IETF 119
IP addressing and IPv6, presented by Paul Wilson at IETF 119IP addressing and IPv6, presented by Paul Wilson at IETF 119
IP addressing and IPv6, presented by Paul Wilson at IETF 119
 
Is DNS ready for IPv6, presented by Geoff Huston at IETF 119
Is DNS ready for IPv6, presented by Geoff Huston at IETF 119Is DNS ready for IPv6, presented by Geoff Huston at IETF 119
Is DNS ready for IPv6, presented by Geoff Huston at IETF 119
 

Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf

 • 1. max# SIN VJETRA CJELOVITA PRICA U BOJI 336 STRANICA! 10^ / % % % / a i SJ^ V * a**"* * * / N h y fo ir !# ■ftr I4r H "1 * H u V' ^ * r t. & 1 k: n ✓- y k ,.;;
 • 2. TEX Maxi 7 Sin vjetra 2003. Crtez: Roberto Diso Tekst: Claudio Nizzi Naslovnica: Claudio Villa Preklop: Quaresma
 • 4. TMa TBKST: NIZZI - CRTEZ; PISO tJETNO POFOONB N/A PUTU KROZ CLE/ARW/ATER /VOUNTANS... ^7 SIEUfRAN 51 DA 5/VAO N/ PR^^O/V PUTU vJERUJ V; n m iMi /V A M ^±5 lA OVAJ POTOK ULUEv/A 5E U 5/AL/VAON RI- VER, A I /Vl IPE/V0 U I5TO/1A 5/VAJERU. REKAO 51 PA 6E/V)0 PRENO^ITI U UTVRPI STANLEY?' NE, 5TARI, NI5A/W TO REKAO. K 3 lS c 1 3
 • 5. /(''S'UL/ m /A NI5A/V1 TO REKAO JBUNO- STAVNO ZATO £TO NE/WA/W POJ/V/A KOLIKO JE JOB CO UTVRCE. /VIO^RA CANA5 I NE 5TIGNE/TAO CTO NJE. NE/VAOJ /VII RE^I CA dE/VAO PONOVNO 5PAVATI POP ZVIJEZPA- MA! -QjrUij W > 'ss/ffUCi/t BTO JE TU LO^Er7 U OUO POBA OOPINE LIJEPO 5E SFAVA I POP VE- PRI/TA NEBO/W ^^ R OTKAP Tl TO, UJACB KIT, NE VOUB SPAVATI NA OTVORBNOMB? € HA! * I ?> K (11 4 ir> 5 I / ( NE S/VAETA AAENI 5PAVANJE NBGO VEOERA OP KO/VAA- PI^A SUNOS PVOPEKA I NE^TO HLAPNA /VAE5A. AKO Tl SE TO NE SVIPA, ZASTO NE UZ/VAES PUSKU I ubijbB ZBCA? IPEJA NIJE Tl N LOSA SOTONO r fL <4* 4
 • 6. CUJBTB LI TUTNJAVU? ORPALJAWNA STAOA U GALOPU. TIHO.' V J /j kZs E: I i ?e x N V S^-> ^C—^ w 7? «=■'. "•' SKLONI/VIO ' SB KONJ11 TO SU KONJI! CWLJI KONJI. m (Sr V ^ili Wx ■Xxx Va A/t » 1 V-f/ I ^4
 • 7. £ r. C-. 5% cfti. rJ-*C^rf Cr ^ 1 1 1 z I s &; € 9 PKEKRASNA ZIVOTINJA TAJ PRECVOCNIK KRP/A! ^ STVARNO N PREKRA5NA, JU- PITERU! Xi C* <^s MB 2/ 6
 • 8. 0M />- id 7/ />// *0. 6* a vs. YU < w k r. V. d/fP> ts law 75 I SfP^ <£: n i , KAU(3H; ONAJ FASTUH IZOLECA SIN GROWA VJETRA f c. rfS- r % / m f, 't r~: a* '4 ■r: w /■ JV v/ m A X) lf( // il r- l'[^ a iL
 • 9. m & % ii £ wyik, r V'V s. v/; ^ ^%t,((^.- -j>&g5b ''Y W'L.:f^i I ^ Zr*7 —^ ~^—y ^((Ci. : 1 /' p^ * n SZ2L^ C?A. STEXA 5TO je TPWJAO KRATKO. i ^ CIVAN PRIZOR, SVIH /V>U Vk GROMOVA! •^BK ^ X ^< ~ (^ 'C 7 ) t 8
 • 10. S/VWO U OvIA^ POLINAWA NA stjbnjaku mote se jo£ NAC PR/WE "WILC HORSES"... A ONI mOGU POST/ATI IZUZETNI KONJI Z/A JAHANJB. : f >A viO O ■ao , JPAte NE ZN/A/W 5TO BIH C?AO QA ZWOGU Z/AJ/AKATI ONOG PREPVOCNI- KA KRDA.' HA NE ZASLU NE /VIISLlS OA SU ZA TVOJU OOB PRI- /V1JERENIJE /V1IRNE STARE RAGEr' ZUJES OCGO vOR f C.n 8 Q i> m * m iii w. r. % % Yc 3^ rC (i % )< SV,-0 A ««? I TO U BLIZINI PUCNJAVA! .K J ~ S-^K- C-Xj- ■v I <Ur v- ASv -PS 9
 • 11. POOLBOAJ- STO JB'. WO a pt& i ^ Ai I i(A N 'Uc cv av f i — ^ ivc ir /' ' . A.V/ v * KW • iXl V (Tf o tKV fMl ^V PUCAJU TOCNO ISPOD NAS. S/fZ, s/v r /fa c* mr K n & ±0 i m •r IVnvi ^s; tin r 2l %i ri'h w. y M Iff M it^ V. (.u <v vV X- feg III/' JUPITBRU... (5LBDAJ! mfay) /n II V«# M Ab /lv // ir/( % wS V* y-v fat (2^. uy/ WcO ( /r lU // 5^ Ax KN ({ Yfa r t ZC&c- it 10
 • 12. SS m sW' s> mm / -y r z> % i S/Sr YA y 4*. 4 'J <z .f^_ kVi>^ CJ z r/r (3 <t///ihi > 2 BEZ ZURBE KUGO! OVI 5E NE SALE DA UHvATI WO KLARI NETE?7 m (t Yi iCT m f/A r M 11
 • 13. KOLIKO fV ZNA/WO, ZLOCE5TI /VOfVC /V0&L Bl BITI BIJELCI... Z/ATO 6B/V0 ^ FW5TJEFWTI INCIJ/ANCE, ALI A PUC/AJUdl U ZPIAK. H/AJCEAAO! 4V a a s -.1/ N. w /a I TAKO, U5KORO... • - W. iv^li ^ . < (2. 41 /V)/ANITU/A /Vl! KAUGH! COLAZB NO/l. V te- rn 7W VC k (-Or s. id> %rv / 12
 • 14. ,r n povuci/vo SE! 4 w ^1 ( /VIUY BIEN, URALILO si1 V^vvV .»C c ^ ^ ^ 4 rA A >.«*N"S«*c !u<*- ^Hf' < cmrr , - - -vtM 1 X . *KX^ -XAXl *-VcW- r STO RECITE U OVI/VI KFlAvJE^I/VlAr' . PO^U 5TE U PRAVI CAS. C3AOOVI SU NAAA PO SVAKU CIJENU HTJELI UZETI SKALP. /.v; //; f/i n/T*' f ■— — h 13
 • 15. fVW SWO "/WU5TANC3ERI"0. JURILI 5/V0 Z/A 5JAJNI/V) KROO/V) KAD 5U VRA^JI DWLJACl PASTJBRAU KONJE I N/WALILI NA NAS. OLOVCI NA OIVLJE KONJE. KOJI SU ONO IN- PIJANCI? U&NILO m 5E OA Bl /WOGLI BITI ARARAHI. JEC?NO/V NASerV ORU3A- RU 5TRELICO/W 5U PROBILI RUKU. DA STE 5A/V0 /WALO ZAKA5NILI, NA^LI Bl NAW SA/V0 TRUPLA. TAKO JE, PO- GODILI STE. if; 'i fi iv ^///3 ' 7 ' n % ^flW / POC5LAVICA lA^ JE CRNI /VAED- l VJED, A 5ELO l/V SE NALAZI OVAWO, NA OVU STRANU, NA POLA DANA JAHANJA. 4 y JE LI DALEKO DO UTVRDE STANLEY?7 DA POL DAN mw i kUM 14
 • 16. TOCNO. I OPMAH CBWO NASTAVT OALJB AKO VAW VS>e NSPAO PO- TReBNI. ONAPAO WBTB? SA(AO HAJOETE I HVALA NA PO/VOC. NA*> LOeOR NJE DALEKO. SRETNO ry I'm m > & ¥ % ml U m SW; mr* ■j ""■nu I iw M i C/V SJ Z.A*>L IZ VIOOKRUGA, TEX JE PRO/WIJENIO S/VJER... ucti £.TIO TI JSi NE UZ-^^ POZN/AJEA^ CRNOC5 /MEPVJECA. R/C?0 BIH GA POZQRAVIO. HEJ! 5TO TI JE? 0^r- a' buouj SE. I ycj. ^wrc n? i®.7 »■(? '//rWiTi 15
 • 17. ivot.vf prenoCi/vo u NJE&OVU SELU. IONAKO DANAS NE WOi-EWO ST6 OO UTVROE. O o" Oo 4Jc ZA&TO TO NISI HTIO RECl /VU- STANGERI/m? rN ZATO £TO /VII se ONA TROJICA BAS NE 5V/I- NISU BILI UVJERLJIVI KAC? SU OBJA- SNIU ZA^TO SU IN NA- RALI /ARARAHI. JOS NISI SHWTIO, KIT?7 TVOJ OTAC JE OSJETIO OA NESTO SfVRO FA B RAOO I SAW UVAUO GLAVU U TAJ SWRAO. smaSta. - • f/'"-<■'« 1r V CRNI WEOVJEO JE VEUKA LJU- C?IN/A. BILO Bl W ±AO OA JE U teSkoca/wv ^r] Sfe r> -z/j f mm OOBR SA/VARTANAC REKAO JE SMOJE. V 16
 • 18. FAR SATI POSLIJE... m a 'j 3 a A A '<c A 'J . W I STIGLI S>mO BNO A SELA /: A? n- (j-- P - / > I < H. % z- f •; - ' ».r -n r A > rf '//r ' ' x p v /''/'O/Z/t ' il l (h,,, ^ /< // /'(//ii/i nu ^5 /'p- . 7 / f /;' i XV %. . = S* 1 Vr-"'^ d .V v 1 ''IWUVI yv, " ",T ^r ~-'^77, ^ ^ <tf, > a, TTz. tTOB T'4 V' i vyQ ,,mJt w ^ If r ' & 1 • AV' »ir '/ )' i<x C a. 4. '■^V( / u v. .. rVKlf r (/, <- 17
 • 19. 5TIZU N/W PO- SJETITELJI... /A NI5U BAS RASPO- LO^ENI, REKAO BIN. ^ ZA SvAKI SLU^AJ 5TAVIT 6U OKO C5LA- VE WA/VPU/V, SI/ABOL KOJI CRVENOKO^CE POVEZUJE KAO BRACSU. 5/VMRI 5E, VIC?IO SAW. / '/Hii/ v V. r 2 % S cJ/- 1 4 N> M) ^11 VELIKI WA- NITU! TO JE NOdNI ORAO! HAUC3H.' NOCNI OIRAO 5ALJE PO ZORAVE SVOJim PRIJATELJI/WA ARAPAHI/VVA. « 4, »> (^r t mv V T/Ld in 18
 • 20. Tl 51 ZNA£ CUVeN BIJELI PO- GLAWCA NAVAJA O KOJB/AU J5 CRVENI JBLBN SLU$AO UZ LO- OORSKU V/ATRUr' TAKO JB, (CRVENI JB- LBNB. V" 2 /■/ ■ / 5/VMJE/V Pl- TATI 5to re UOVBLO OVAWO? SA/V0 2.BLJA OA FOZDRA- frv VA&BG POOLAVICU CRNOG IABBM3BOA KOJI JB, NAOAW SB, J05 U OO- BROWB ZORAVLJU. m '■Wn 1 c £ 1 ?r 7/ CRNI A^EC?VJED NE/WA VISE crnu kosu u Cast smoqa fVBNA, NO OS/V TOGA BO- LUJB SAWO OO ONOGA OP Cbga boluju sv ljupi NJBGOVB POBI. K 7/ >> ) =JI KA, O TO/VE PUNO ZN/A I 5REBRN/A KOS/A! Tl NE A ZNAS? r- 4 f/ iZ V NE 5LU$/AJ TOG ^OV/JEKA, CRV/ENI JBLBNB! IZA NJB- GOVIH RIJEOl 5KRI- VA 5E IZPAJA I S~i"- 19
 • 21. GOVORI OA JB NAS BRAT, A PRIJB NB- KOLIKO SATI PUCAO JB U NA^U BRACU, BRANBC KRAOLJW- v CB KONJA. (0 £ V NE C30V0RIS ISTINU. ZNAtl IRAK 51 HTIO POWOCI KRA- OLJIVCIWA KONJA! /VOJ PRIJATELJI I JA PUCALI 5/V0 U ZRAK SAtAO OA VAS PRBSTRA- *>iyo. UolNlO SAW TO OA 5PA5I/V) TVOJE LJUOE TEZe 5UOBI- NB. i ■§ 1 o V? J ■il OA 5/WO vA5 PU5TILI OA UBIJBTB ONU TROJICU, NA SJB ARAPAHB KRENULE Bl PLAI/E K05ULJE IZ UTVROE. f in D II 20
 • 22. ONDA? TKO OD JAS CVO JICE l/WA PRA^Or' HAUOH! I JA SAW BIO S TOBOW, VU<iE BEZ RERA, I WOOU RE^I C?A NOdNI ORAO I NJEEOVI PRIJA- TELJI NI5U PUCALI U NAS NBGO U ZRAK. cj Q / 1' ^ l V V 3 /. > '-A$ HAOA! o *0 O r FA, Z-AO mi JE ZBOG NJBGA. WORAS WU OPROSTI- Tl, NOC^NI ORLE. VUK BEZ RERA l/WA LO^U NARAV. & m k ^r- 21
 • 24. PABD CRNI vjbob W///SV. f ~ POSLI su en PRIOATELJI fosujb... i JUTROS /Vl JE PROROC/ANSHOA PTI- CA NAJAWLA 5RETAN C/AN, NO TEK SAOA SFOZNAO SAW RAZLOO, NO0 Nl ORLE, BRATE /V)OJ! I ZA /WENE JE OVO 5RETAN DAN, CRNI WED- VJEDE. -'/k ■'/ m A * o r k- / > DAJ DA Tl PRED5TAVI/W SVOG VJERNOG DRUGAP^A 5REBR- NU KOGU O KOJE/V1U 51 51- GURNO VBC WNOGO Cuo. " HAUGH. GLA5 O NJEGOVIM PODVIZl/WA DO- ^AO JE I OVA- AAO mm f ■- r / wL: POCA5CENI swo Sro SWO TE UFO ZNALI, VELIKI POGLAVICE v AFIAPAHA.' A OVO 5U AAOJ 51N /WALI 50K0L I WOJ BRAT NAVAJO TIGER JACK. tllttl N 23
 • 25. fl POPLSIT CBOAO LULU I RAZGOVA V RATl U ¥ DOC>TB U MOJ SATOR' r 7 N 1 i Makon sto su za- JBDNO POPU^ILI, CRN! A^ECVJEC JB UZBO RJB£... wvw CRVENI JBLBN /Vl JB VBC RBKAO OA STB POWOGU KRACLJIVCI/nA KONJA OA PO- BJBGNU fVOJfV LJUO/VA I NA TO/VB VA/V ZAHVALJUJBW. TAKO CBWO IZBJBctl NB- VOLJB S PLA^I/V) KOSULJA/m. In i 1 V I 5? r 4&/ //// NARECIO 5A/V) 5/OJI/W RATNICI/m PA NE NA- PAPAJU TE LJUPE, ALI TE^KO FOSTlZBW NJI- HOVU posluSnost. IRAK, WORAO Bl IH NATJERATI PA TE SLUSAJU. & 7S* 7r i /WU5TANEERI l/WAJU PRAVO OBAVLJATI SVOJ POSAO. LOV NA OWLJB KONJE OPUVIJEK JB BIO OTVORBN. PRIJE IH /V)OJI LJUPI NIKAP NI5U O/VAETALI, AU 5APA JE PRUK^IJE. A" 9 24
 • 26. ZASTO JB CRUK 6ijep ZATO STO BIJELI LO^/CI Z.BLB UHVA- TITI SINA VJBTRA, CRNOGA PA5TUHA NBUSFORBDWB LJBPOTB. /AOJI LJUPI SVOJU SU&BINU VBZUJU ^ UZ NJBGA. /13t yrr (S % m % I SIGURNO ONAJ STO 5/AO GA VI TO JE TAJ KIT QJELI r ^ri /AOJ NAROC VJERU- JE DA CBWO SLO- BOC?NO ^IVJETI 5VE COK VELIKI CIVLJI PA5TUH SLOBOCNO JURI BRDIMA . I PRERIJO/M. ^0 ) IH ZA OBFIANU NJEGOVE 5LOBO- CE /VOJI RATNICI 5U SPRE/VNI UZETI ORU^lJE U RUKE BEZ OBZIRA STO TO /WO±E IZAZVA- Tl KRVAVU OC?/nAZC?U OC VOJNIKA. r* V.I .--"p 25
 • 27. n it TO<3/A SE BOJ/V JER LOVC KOJE 5TE VI 5RA- 5ILI PRIRAP/AJU VELIKOJ 5KUPINI. /VM5LI5 PA /V)0- RA/VIO POdl DO TO(3Ap Mk Wf BOJNIK PUNCAN. PO ZNAJES QA? TKO PREPVOPI PLAVE KO^ULJE U UTVRPI STANLEY?' NE... NISA/V NIKAP 6UO ZA NJEEA. I / % m i~=-i I iJ U UTVRPI JE PVIJE GOPINE. UPOZNAO SA/W GA I U<5lNIO /Vl SE ZUDAN. I BOLJE. OTI^I (tU KOP NJEGA I OBJASNITI /WU STO ZA VAS ZNA^I ONAJ PA5TUH. ZAAIOLIT £U GA NEKA GA ZA^TITI OP /WUSTANGERA. NE, NISA/V). A Nl /WOJI LJUPI NISU PALI NIKAKVA POVOPA. JESI LI l/WAO PRO- BLE/WA S NJI/Wr7 (1^ / 01 26
 • 28. KAKO TO U^INITI AKO I SAW KAiBS DA JE LOV SLOBODAN? IWAW DOJAW DA U TOWS NE- ^ES U5PJETI, ALI IRAK SAW Tl ZvAHV/AUAN. i /MU5TANGERI /V)OGU LO/ITI C7RUC3E KONJE... NEKA SAWO TOO PASTUHA IZU- Z/WU. i Ml 9 UTPADAN UJUTRO... SLAZEW SE S ORNIW WED- L-Sf PESIA^IST VJEDOW. NE&EWO USPJETI. J^AkaO I OBlONO i <=& vr/^^z A r ^Vi 5>A/WO &JRSTO STOJW NA ZE/WLJI. N/AKON STO 5AAA V/IC?IO ONOO PASTU- HA, ZNAW DA NEWA LOVCA KOJI Bl WU WOOAO ODOLJETI. V v SVASTA c ?r-^ c^ 27
 • 29. NEMAS NI5XA PROTIV/ DA IRAK POKUSAAI.^ NE POZNA/V TOG BOJNIKA PUNOANA, ALI AKO WU SPOWBNBWO WOOUCNOST RATA 5 INPUANCI/VVA RAPI TOG KONJA, /WOGAO Bl I PRI5TATI. ZABOGA, SLO BOPAN 51! t V 1 (C 5? a/ *nh. '59 n ro £i [T " ^ 2 <=>? WEKOLIKO 5ATI POSLIJE... EvO LOGORA 1* o •VF", cm ^rS > w *3, PA, HAJPE/V^O TA/MO PA CE/WO 5AZNATI. KLAPI/V) 5E PA 5U TO /WUSTAN- GERI I ^r3 /A <•/ / SSSSs>= l#7 z7 : fs ■!' 28
 • 30. OVI ZNAJU KAKO SB R^C?I, JUPITERU! NE/VVA IH /TANOGO KOJI 5EBI /VAOGU PRI- > USTITI OVAKAV BIVAK. ^7' i I IX 3^ v .-c -^zzzzTZ^f' *53=?; -XT -^vzx^ K Y/H-— - IT s? m /// y lf^ o-:-v2-. a aw - 1 r <-■? -v i l» _-=K V^TV* ^^X * NSA/V SB PREVARIO, SxAZPA. TO 5U ONI. ?«xSi-r i A OPLICNO K f i ; '<( r- f> / » 29
 • 31. wm FOZCRAV! DOLAZIWO KAO s> PRIJATBLJI ZNAM V X^> # 'J it'III £sta exeCA. sluZajno swo PROL/AZILI ONUDA KAC? S/V0 ZAtUU STO ZBUTB FOFT? rvot.B FWO? WOJ COVJBK W KAtB DA STB IH JUtBR SPASIU OD ARAPAhiA. PUCNJBVB ¥^2 JOS KAKO! i^1 m IE 5^ CUJE5, BUTCH?' CO BOCE KOJB Sfc NESI S/VJBSTI TB SB! HLADB Mil* Ht *% il? 30
 • 32. ZOVEW SB JEFFERSON I COSAO SA/A OVAWO LOVITI DOBRE KO- NJE. OVA PLANINA JE JEPNO OC POSLJEONJIH A^JESTA (5DJE SE /WO^E NA^I PfRAVE "WILC? HORSES". A r h V A j/i I VI SE NE TREBATE Nl PREPSTAVLJATI. ZNA/V PA STE VI TEX WILLER. /VIA VIPI! KAP STE /VE UPO- ZNALIf BF^AVO BUTCH... STAVI OVPJE r n O A -A Si z CT* PONESE/V VA/V PA i AKO IAV PIVA, BEZ CA^A SE WOt-B. Case ZABOCA! 4 r-i §5 1 ■VJ /// 31
 • 33. OA, SJBCAfA SB BIO JB TO ZSJAN P.BOAN KONJ. KAO SWO SB UPOZNAU? vAL- JOA PRIJE <5eTIRI-PeT GOOI- NA. BIO SA/V U PRE5COTTU... VI STB POBIJEOILI U VBLIKOJ SOPI^NJOJ UTRCI KONJA. % r> r TS ^y,<r V & rf •Vfc. Iff 'l tL A BILI S/V0 U LBWISTO- NU. TA/AO S(V0 OOMB- Ll TROJICU UBOJICA IJHVA<5BNIH U NA^I/W KF^AJEVIMA. KAKO TO OA STB C?O^LI OVAfAO? / SAO OBIAO U UTVRCU STANLEY PA I ONC?A U BUTTE GCJE CBIAO SB UKR- / CATI U PRVI VLAK ZA JUS. >(/' IRAK, NE ±URI VA/V) SE. v. i z! [MJ ZBOS CESA STE SE PREOO- fVSi.L? JUCER KAC STE NAPUSTILI rVOJB LJUQE JECVA STE SEKALI STldl U UTVRCU STANLEY, A SACA STE JOS UVIJEK OVCJE. m d, r UUh ■Cnsv$* 32
 • 34. AKO STB ZNAU, ZA&TO ONDA FIXATEr* KAD SU NyA/VI VA£l LJUOI REKLI OA TREB/A JOS RAN JAHANJA OO UTVRRE, ZA- KLJU<5lLI 5/V0 RA JE BOLJE NE JURITI. m) w. % (A NE EOVORITE I5TI- NU, WILLER. IERO/V SLUCAJA, /AOJI SU VAS /VOfVC V- RJELI KAKO IRETE U SELO ARAPAHA. RA l/IRIAA STO CETE /Vl ORSOVORITI. A^ljm TO STO 5TE fV SAKRILI ISTINU RARA Ml SUMNJU RA l/AS JE OVAMO PO- ZVAO CRNI MERVJER. NE ZNAM ZBOC <SE(3A, ALI ^ELE SPRIJE6ITI NA^ LOV NA CRNOCA PA5TUHA. / / r 33
 • 35. ZN/AA1 OA STB PRI- JATRELJ INOIJANA- CA I OA JAS POSTU- JU SIA PLB/WBNA. TAKAV ZAHTJEV CR- NOC3 WeoVJBOA NB Bl BIO OUP/AN. {*' mi// KAO PA ZNA- TB MNOOO TOGA O /WENI KAKO TO? |V *f U PRESOOTTU SAW BIO O^ARAN NA^I- NOW NA KOJI 5TE POBILI UTRKU. ZATO SAW SB WALO RA5PI TAO O VAWA. ) ,l( ? " ^ it B>AVW 5E UTR- KA/m KONJA. NA TRENUTAK 5A/V1 SB ZANO- 5IO /WI^LJU PA BI5TE 5E /WO- OL! UTRKII/ATI ZA WBNB. NO 0OI/JEK KOJE/WU 5A/W 5E OBRATIO OBJA5NIO /Wl JE PA 5TE VBC PRBVlSB ZAUZETI JER I5TOPOBNO OBAVLJATB VISB POSLOVA... KAO TEKSA^KI RENP^ER, AGENT ZA INPIJANSKI OP5JEK I KAO POGLAUICA NAVAJA. m7 - fr fn tsuA TOCNO. JEPINI SAW. A OVO PO- SLJBONJB JE PRILlONO NE- OBI0NO ZA Bl- JELCA. r" & m m >s HAJPE, BUPITE I5KRENI! CRENI WBO- VJBO VAS JE ZA/WO- LIO PA /WE I5TJERATE OOAVOB. JE LI TAKO? POGOPILI 5TE t 4L 34
 • 36. Ill'777, A ZNATE / ZASTOr" I NE. RECITE VI /VENI. * K «■ r r- JER NE ZELI BITI PRIWORAN UBITI VAS I VA^E LOVCE KAKO JE LJUBAZAN! ^SN' 0 I W tT) >» / ON JE SAWO REALAN. VEC Bl MAS BIO FO/VEO DA SE NE BOJI MOJNI&KE OD- WAZDE. L NE BUOITE TOLIKO 51- OURNI! DA... TO Bl IH UNI5TILO, A TA ClNJENICA IDE MENI U PRILOG, ZAR NE? O ■i- .N A CRNI PAEDNJED CE MAS OSTAMITI NA fAIRO AKO ODUSTANETE OD LOMA NA CRNOC PASTUHA KO- JE<5 ONI ZOMU "51- NO/A MJETRA". ^ ^ NIKAD! DOSAO SAIA OMAIAO SAfAO RADI NJEGA. j N TAJ KONJ CE POBIJEOITI U SMI/A UTRKA/AA, I TO NE SAfAO U (AALUA, SEOSKHA, KAO U PRESCOTTU, NEOO I U NAJMEClfA GRADOMI/AA NA ISTOKU. Ml % Mum.. ^ 35
 • 37. U REC?U, KAO CA NI^TA Nl- SA/V] REKAO. ^ ZNACI NE TREBAM VA5 /V)0 LITI RA ORU5TA- NETE? BIO 81 TO UZALURAN TRUR. k *> * SI v~ HVALA NA <305T0PRI/V>- 5TVU. JEFFERSONE. HAJRE/TAO; 7 7 / 4 m Is > iwi 2 1 I I V A I Li b 7 ^2 y (T a: r; 36
 • 38. 7m NISTE BILI B/A5 NJE^NI PRE/WA NJE /VU, G/AZC7/A. TAJ fVWSU OA JE TVRC?, ALI OVAJ PUT JE NALE- _ TIC NA TVRCU ^ KOST. 'T' tW?2 idi I M a T <5 . ■X- HOCE LI NA/V NAVALITI VOJ5KU ZA VRATr' WOZOA, ALI Nl TO (VWJ NB(tE FO- /WO^I. &?• % P} NE^U ODU- 5TATI OP TOO PA- 5TUHA Nl ZA 5VE ZLATO OVO- <3A 51/IJETA. I % '(ft/zmryjl) V/ECERI IE NIJE AAE ZACUPILO STO JE JE- FFERSON OPBIO TVOJ PRIJEP- LOG. ZA NEKOOA TKO ^IVPI OP KONJSKIH UTRKA, ONAJ PASTUH (VOt.E POSTATI « ZLATNI RUPNIK. TOCNO I Fj i i* 37
 • 39. NO OVA 5TVAR, 5VE fV SB 6lNI, LAKO rvOt.B KR6NUTI LOSE. 1 NAPAJMO SB da 6e ZAPO- VJEPNIK UTVR- DB STANLEY PRIHVATITI NAS PRIJEOLOO. f r/'Mif* K r H. 1 r 'Jm iM OTN iiM AKO HOCETE fV03 5AVJET, NE POVI- JAJ/V^O PLANE C?OK JE NOOA JOS 0 NE PRIHVATI LI, CRNI /V)EQVJEC? ^E KRENUTI NA JEFFERSONOVE LJUPE, UZA SMB POSLJEPICE. s CIJELA >C > A. «U <5> i(ytm> ^^,vvx a/ OSTALO JE JOS KAVE... ^ELI LI NETKOr" HVALA, UJA<5E KIT, ALI I JA SAW ZREO ZA SPAVANJE. I JA 7" £ 38
 • 40. ^UTR/ARAN KA5NO UJUTRO... -7^- EVO UTVROB! & % A /? '/// U. z-' ' 12^// 7/ ^■' y x '/ s - £ *' /I i 1 "i J- 'ft .• ■-'//.': •§ / /■ fij j) ■ a - a 1 iia r5 c ^ - c; III, c U 7 ' } ' ^ u T 5 TRI BIJELCA I INRIJANAC. pe ^ v 7/ s * OTvORITE, LJURI POLAZB! t 7, ft. 39
 • 41. POZDR/W, N/AREDNI- (ie. ZELIWO RAZOO- V/XRATI SA ZAPOVJED- NIKOW UTVRUE. WOFtATE OTICI U ZAPOVJEDNI^TVO I N>AJAVITI SE NJEGO- VU PO/WOCtNIKU. PUNO HVALA e * / a Ik f COvRAGA, TO 5U ONI i )'= k. ft [ 40
 • 42. WILLER! CARSON! <r 1 v^ NE POZORAVLJAJU SE VISE STARI PRI- JATBLJI? CFtAOO IV JE STO VA5 VIPI/VI, satniSe apawse, ALI POSLJEPNJl PUT STE BILI U UTVRPI V STANTON. I 1 I OP UPOBNA VOJNIC- KOG ^IVOTA SOVJEK UVIJEK OSTA- ^ JE MLAP KAKO JE, CARSONEr7 W VOJNICI NICPJE NE PU- STA/VO KORIJENJE. VIPI/V PA STE POBRO. O Hfi L I <r 7 IflllU 7N 41
 • 43. OVO JB /VOJ SIN KIT, A OVO /VOJ VJBRNI miJA- TBLJ NAVAJO. UJBPA BKIPA! J 5TO WAS JB POTJB- RALO OVAKO CALBKO NA SJBVBP? ouZ- NOST. I 2; 7 U ARIZONI S/V0 UHWATILI TROJICU UBO- JICA, NO KAKO /V SB WORA SUC?ITI ONOJB GOJB SU PO&NILI ZLO^IN, OT- PFIATILI S/V0 IH PO LBWISTONA. DA S/V0 ZNAU, BILI BIS/WO se suzdrZau I PUSTILI IH. H'/JJIU If' ■ - NB SLUSAJTB GA! CARSON SB ZAU IZ NAWIKE, ALI PRWI CB SKOCI- Tl U OBRANU ZAKONA. ZNA/Vi PAKLE OW- PJE STB SA/V0 U PROLAZU. NB BAS. WORAWO RAZSOWAFIATI 5 BOJ- NIKOA1 DUNCANOW O NEKOM PROBLEWU U WEZI 5 ARAPAHIMA. 42
 • 44. ONRA CU VAS JA NAJAVITI NJE- eovu fowoCniku. ivsl/v va C.B VAS fV0(t PRIA^ITI NBGOJB < TLA SAT VFBfABNA. A TfTf i NE /WOZE BRZEr' (3LAPNI SrAO. NAKON FAZeOVOFA 5 NJI/V) HTJELI BIS/VIO STO GOD UBACITI U KLJUN. W A lUfCI in i m s uns SAV/JETUJE/V VA/V C?A POJE- QETE NESTO PRIJE RAZGO- VORA S NJI/V). NE, JOS JE U KFBVBTU. NIKAD NE U5TAJE PRI- JE POCNE. I/RAZE, TAKO JE ZAUZETr7 t "aZ m Si /; .r - if i' i % NE. /V)OJ ZAPO- VJECNIK JE PO- 5EBAN, ZNATE. O TO/VE 6E/V)0 POSLIJE. SAUTE SE m c? - N tA a SALOON JE ON- PJE. VI FO0NITB JEST1, JA d:u VA/V SE PRIPRU- ^ITI. cS f/IU W 43
 • 45. NAKON PVAOeseTAK miNUTA... 11 n NECeZ NA/V SE PRIPRUtm? 'ill SAWO BIH PIVO, HVALA. I ,) I I V (in ww 1W HAJPE, NESTR- PLJIVI S/V0. RECITE NA/V TO O BOJNIKU OUNCANU. PIVO Z-A S/ATNIKA! OCWVAH, BOSPOCINE. P rrm rr 3 i VNV A /* Wf4 C»Mk>> POBRO, ALI /VORATE ZNATI PA SVE &TO ZNAPA O NJE/VU PO- TJEtE OP UKRAPENIH IN- FORWACIJA I OP NEPO- KAZANIH GLASINA. NITKO OP NAS NE OZEKUJE PA VA&E Rl- JE£ POLAZE RAVNO IZ BIBUJE. t: m 44
 • 46. KAKO SE GOVORKA, BOJNIK PRIPAPA JEQNOJ FLEMICKOJ ENGLE5KOJ OBITELJI NO PRIJE NEKOLIKO GOPINA IZBA^EN JE IZ C?0/V0MNE PO NA- REPBI KRALJICE, ZBO<3 NEKOG 5KANPALA U KOJI JE BILA UPLETENA I NEKA PVOR5KA PA/WA. n >[^M Of v. PA NIJE ARI5TOKRAT, KAZU, BIO Bl ZAGLA^/IO U TA/VNICI. OVAKO A1U JE BILO POPU- ^TENO PA E/VI<3RIRA. 11'fj SVA&TA V.Ofcl rs fjAPJ) Y'y IHl OlW JE STIGAO U NASU ZE A^LJU, US-AO JE U VOJSKU I ZAHVALJUJU^I POBRI/V OBITELJ5KI/W VEZAfAA OP- AXAH POBIO OlN BOJNIKA IAKO UOP^E NIJE l/VOAO VOJNOG I5KU5TVA. ■« Pi ig w> J*. <^efx fB. N m 45
 • 47. BOJNIK DUNCAN JB PACUNAO N/A NBKU UDOBNU FOTBLJU U ZAPOVJBDNI^TVU U WAS- HIN<3TONU, AL BNGLBZ 5U ZAHTUBVAU DA GA VLAST PO^ALJU NBGDJB GDJB BA*> NBCB BITI SVB WBD I WUJBKO. t K "iJII /iffi KAD JB VRIJB/UE UZASNO, ONDA PRO- JOD SATB U SVO/V URECU, P*>U6 DUGA PIS/WA 5T/ARI/V PPIJATBLJI/m I MOU IH DA SB ZAUZWU ZA NJBGOV PPBMJBSTAJ. I TAKO 5U GA POSLAU OVAWO GDJB SB N/A5/VRT DOSADUJB. POLA DANA PPOVODI SPAVAJUZl, A DPUGU POLOVICU U JAPA- NJU OKOUCOM. m "lull' ass nm p r> WOZDA, DA NJB TAKO N/APUKAN DA NA SVB NAS GLBDA ODOZGO, A fV, Z LJUBAVI PRE/VIA DOfVOVN, OBAVLJAWO POSAO U/VJBSTO NJBGA. JADNK, GOTOVO DA (V GA JB ZAO! niiu ''A Q 46
 • 48. F 11(11 'Mil ISPRICAVAW 5E, 5ATNI6E. HWW... SAO fVW JB JASNO ZA^TO OA JB CRNI WBOVJBO NAZVAO "CU- OAKOW". TV ^1 & STO JB? Q & mm WL Is 1 m m j BOJNIKOV POAAOCNIK /VB FOSLAO OA VA/V KA tBW OA BOJNIK /VOtB PRI/VMTI VA&B PRIJATE- LJB. HvALA, WOtBS 1^1 ife ^r r r «rar% w jivpjp™ BU&NO. ICBMO OO MAH. I NAOAJWO SB OA NA/V1 ZBOG roc luooo bn GLBZA NBCB PRISCBSTl RU- &AK! CULI STB? C fit ^*7r* A ' li 47
 • 49. GRCWOVI! OA P05T0JI NA- SLOV NAJBBZOBRAZNUeO &DVJBKA U ORt-AW, OVAJ 81 GA 0SV0J0. FOKU&AT £U BITI BRZ, ALI IVV/V OZ8ILJNIH RAZLOGA ZA VJB- ROVANJB KAKO WOtB OOC DO OZBILJNOG SUKOBA AKO SB STVAR O KOJOJ CU VAW GOVORITl, NB ZGLAO. PRUeolTE NA STVAR! i i II 48
 • 50. rex JE BOJNIKU 5V/E ZLOtO I ZATPAt0 OO NJEOA DA JEFFERSONU ZABRANI LOV NA CRNOOA PASTUHA... nsv LJUJE/W B>TO STB DOSU SA WNOW RAZ- GOVARAT O y TOME... ^ |5I Bl ZNAO SAW DA IMA I DRUGH LJUDI KOJI ZBLE UHWTITI TOG KONJA, ALI NI5AM ZNAO OA SU VBC TU. i A. PRIPADAM RUETKIMA KOJI SU IMALI PO VLA5TIOU VIOJETI 5INA VJETRA (TAKO GA ZOVU INOIJANCI) I 5LA±EM SE OA JE TO ^IVOTINJA IZNIMNE LJEPOTE. mt. h pmmm NE, GOSPO- OO, NBCB GA JEFFERSON ULOVITI. TOG KONJA HOdU JA! ; n ''I 1 ' I I 1 1 I' "'III I « ^5 .vv % V 49
 • 51. OVAJ TAJ FASTUH BIT CB WOJ PAR BNGLB- 5KOJ KRALJICI. JB LUP n: A i % i 4^ XI Vh /i 2 NBdU VAW POSAPIVATI SVOJIW OSOBNIW STVARI/WA, NO JA SAW BNGLEZ I OVPJB 5A/V1 PO KRALJI^INOJ KAZNI. KANI/V SB I5KUPITI Tl/M LIJEPI/W PARO/W. ijfA £Ua Rs r A U ENOLBSKOJ NBMA Nl- OEGA NALIK 5INU VJETRA. NASA V/LAPARICA RAZU/VM- JE 5E U KONJE. BIT <^E /Vl ZAHVALNA. 1 i A- / A) / i—C (AOPAT tB fV UZVF^ATITI NA TA- KAV PAR... AKO I NE POTPUNI/W OPROSTOA^, ONPA BARE/V PRE- AAJESTAJEA^ NA KAKVO OIVILIZI- RANIJE /VJE5TO. ym wVW.fi w 50
 • 52. I m H/A OPROSTITE, BOJNICa, AU UHW- TILI GA VI ILI JEFFERSON, KONJ 6E U SVAKO/H SLU^AJU IZGUBI- Tl 5LOBOPU, A UPRAVO ZBOG TOGA ARAPAHI CB POTE- GNUTI ORU±JE. 1 IT' i A h y k V/ t NEKA SA/V0 IZAZOVU RAT! BARE/TI /VII NE^E BITI DOSAONO. wrr E tU/V ZAHVALJUJE/W STO STE /WE OBAVIJE5TILI NA VRI- v, JE/WE, GOSPOPO. I 1 i' VEC SUTRA Ou OTI<5l JEFFER SONU I UPALJITI GA OPAVPE. s/ riM /// % CEKAJTE BOJNIGE T 51
 • 53. OOSAC SAW VAS SLU^AO, ALI SAC JB VRJB' WB DA VI SLU- *>ATB WBNB! VPAOA CU SB 5/VMRITI.' S/VMRI SB, TBX! O 9 V /^ (t UPOZORAVAW VAS! POfilNIT (SBTB NEOPROSTIVU GRB^KU AKO STAVITB RUKB NA TOO v KONJA! PRIJETITEr' VI W MAW m W 22; W ij NBCU OTICI 5VE DOK NB KAtBW STO fVSLfV O VA/HA. VAN ILI (tJ POZVATI STRAZARB! -A I 52
 • 54. A O V/WVA /VMSLI/V) RA STB NEOPGOVORNI LUPAK KOJI JE U 5TANJU IZAZVATI RAT 5 ARAPAHI/WA (KOJIAXA 5E /VOGU PRIPRU^ITI I NsJIHCH/l PRIJATELJI 5IOUXI NA PRIMJER) 5A/AO ZATO STO ±ELI KRALJICI POKLONI- Tl KONJA, NAPAJU^I SB PA CE /VIU TAKO OPROSTITI ZA 5PLETKU KOJU JE ZSJBO NA CVORU. 3 yu ^ il r 5TRAZARI PREPU- 5TITE TO /VBN, GOSPOPI- NE! m / N POPITE, WILLER. PUN- CAN JE U 5TANJU 5TRPATI VAS U £B- UJU I BACITI ^ KLJUC. ^ ta X £ i- a inf^A r i r ^mir i ■f m/i 53
 • 55. FAKLA fVWJ, AVAfVS&. TAJ IDIOT RI5KIRA IZAZVATI... NE WOFATB Nl £ta govoriti. SVB SAW £UO IZVANA. Wsu/V OA WALO NJIH U UTVRDI NIJE 0ULO 5.TO 5TE IZOOVORILI ZA- POVJEDNIKU.' TO /VII JE DR/AGO a lb. I P/AZITE 5TO R/ADITE! OUNCAN IRAK PRED- 5TAVLJA VOJ5KU 5JEDINJENIH DR- v 2;/wa ALI JEDNO ZN/A/W. NEdE/WO OSTATI SKR^TE- NIH RUKU. NE ZNA/V), DOVR/A(3/.' I STO CETE 5/ADr' JM W/(l» ar (J a I OSTAJTB W OO- BRO, S/ATNI^E! UPOZORIO SAW MAS, WILLERE! JADNA VOJSK/A I JADNA DR^AVA! f 54
 • 56. h 1 I . K I MJk ik lA/ o I - ^ v 3- t- " ^ n Tc =NI 'M OC CPA NIJE USAO AOAWS, NB ZNA/V BIH LI 56 5U- 5PREGAO PA <3A NB l5A/mRA/W. TOCNO. OPURAN OPBOJAN I U/VM5LJENI TIP. s I K. i 1 I/WAS PRAVO, 51N- KO. ALI ONA BU- PALA JE U<5lNILA 5^6 PA GA SB iSa/wara. BOLJE PA NISI, TATA. SARA Bl BIO U ZATVORU I KIPTIO OP BIJE5A, A /Wl BIS/WO l/VVALI JEPAN PORBLE/W V/lSE. m. Af hf (/ ' i *> 'hZL 55
 • 57. STO cewo TEXr SAP VRATIT CetV0 SB CRNOWB WBP' VJBOU I RE^I /VLJ PA JB NAS POKU- SAJ PROPAO. r. % mm TO SA NB£B IZNENAPITI. BIO JE SU/V)NJlOA^ OP SA- moo poCbtka. k ^/nrv) I PUSTIT dE/AO PA BOJNIK ULOVI 51NA VJETRA I OTPRE/AI OA U ENGLESKUP E NBCBWO! NIT- KO NBOB SWJBTI POTAKNUTI TOG KONJA. - J) r* h X ~S2- ru H/A/A... LAKSE RE^I NEGO U^INITI W mcK / cs SV/E POK JEFFERSON LOVI TOG KONJA, WOtBWO SB BORITI I SPRIJE^ITI GA... ALI KAP KRENE BOJNIK... Bl LI PUCAO NA V/OJNIKEr7 C3 TO NECE BITI PO- TREBNO, STARI. 3 - - <SyVs h 56
 • 58. 11 i} la i m 1 '4 1 i ZNA/W KAKO CB/V0 SPRI- JEfilTI BOJNIKA CA 5TAVI RUKE NA SINA VJETRA... /VM CE/WO UHVATITI TOG KONJA I 5TAVITI GA NEGOJB NA SIGURNO GOJB GA VOJ- SKA NBOB FRONACtl. W'. - S/S' % /# m ZNAS LI KOLIKO 5A/V1 DIULJIH KONJA PRIPI- V TO/niOr7 AHA... ALI PRVO WU TRBBA STAVITI SOU NA REP. USFJBT Cb/vo. >'r»Tiv1 i jr. NO /WORA/WO RAZOOVARATI 5 CRN/V /VECVJEC?0/V. NJEGOVI f^ATNICI CB NA/M PO- /VOC. 57
 • 59. MAKON STO JB CRNOO WBPVJBPA OBAVUBSTIO O ISHOCU SVOG RAT-GOVORA 5 BOJNIKO/W, TEX /WU OBJA^NJAVA PLAN... | _ PAWBTNO GE/V0 HAUGH! NE^E BIT! LAKO UHV/ATITI 51NA VJBTRA. TAJ KONJ IMA EROM U NOGA/m! GA NAVUC^I U ZAMKU. a 58
 • 60. AKO PRONAOEmO OPOOVAFtAJUZE MJESTO, POPldl tEWO OBOR U KOJI £EWO GA POTJERATI. NA TAJ NACIN NE- £E/V0 RISKIfZATI PA SLOm NOGU, A BIT CE OA POVOLJNO PRIPITO/VMTI TEK TOLIKO KOLIKO TREBA PA GA PRE- BAC/V0 U SIGU- RAN ZAKLON. A I ^UTRAC?AN... N •nm r. >4)vV A ■/vy> -m. y/, suu.„ ^ iA„- u[ ^ /a A/ 'vlw (!) ft y n n u/f c NA CELU KOLONE JE BOJ- l NIK PUNCAN. PA r A M 59
 • 61. TO&NO. NABAVLJA KONJE ZA UTRKE. TRSOVAC KO- NJI/WA. U5KORO dB/AO SA ZNATI. MISUTB CPA GA JE WILLER NAGOVORIO Q/A MAS FOTJBRA? JEFFERSON JE ONAJ VELIKI? . < r cv KOLONA, STOOJ! '/? A 2^ J r > >• tir f MiCr V • r V v7/// //, mWati r. , , 7 C?OBROC?OSLI U/VOJ LOGOR, BOJNlOE! /WOGU VA/V1 NEKAKO POA^OCI? rjs> >- . 21 -> SVAKAKO. OC/VIAH OTI- CITE OOAVQE.' v O^N: 60
 • 62. o-> 5TO ZATO DA ODBW? ALI, ZASTOP vAAA TAKO N DUJE/V) NARfc N >" wm7 POLAKO.' NB ZNA/V STO JE IZA SVEGA OVAKOGA, ALI BUDI- /V)0 RAZU/WNI! a? CT2 W^ OOE>AO SAW OVAWO, UZ VEUKE TP.OSH.OVE, 5 NAA^JEROA^ DA UHVA- TW BAPEW 5TOTINJAK KONJA. AKO SE WALO OC5LEDATE, VIDJET <SETE DA NSWO JOS Nl NA PO^ETKU POSLA. 7 '.-r ^"7 Z/^ r i vuj I em r V BUPEW LI WOPAO SVE NAPU5TITI, PRETRPJET CO VELIKI NOVfiANI EUBITAK. VI <tETE /Vl EA NADO- KNADITI?" NE BUDITE DR5KI.' V i5! 0 w *0 3 I NE PRl£AJTE LA^I! NE ZANI/AA VA5 5TOTINU KONJA! VA5 ZANIWA SAWO JEDAN, ONAJ STO GA ARAPAHI ZOVU 51NO/A VJETRA! Va Ti iVi' r V % I Sa r --- iw
 • 63. COSLI 5TE OVAWO 5 JBDNW jeON/V Cl- LJeW... DA GA UHVATTB REcire DA Nue ^ TAKO! S DOVRAGA, FA KAKO BIN TO WOGAO ^ RE^IIr' Nc/VA TOG TR- GOVCA KOJI NE Bl DAO SVE Z/A NJEGA. E RA TO WOt-BTB Z/ABO F?AVITI.' Z/A DVADBSBT I CETIRI 5/AT/A LOGOR WORA NBSTATI ODAVDB. ZAJBD NO 5 VAfWK. TO NUB ^ PR/WOVALJANA NAREOBA, BOJNI- OE QUNCANE. ft; ■a sa <5? ^2 VOJ5KA SE NE 5/WJE /VAIJESATI U PITANJA LOVA. ON JB ODUVIJBK BIO SLOBODAN. A CRNI PASTUH JB KONJ KAO I SVAKI DRUG!. m RB <7" *&s ti VARATB SB! ON JB ZA ARAPAHE 5VETI KONJ. INDIJANCI CB KRBNUTI ORU^JE/VA NA SVAKOGA TKO GA POKU^A UHVATITI. » i". £JT0' 62
 • 64. 1/VvATfc PRAvO KAC? KA- C?A SE POSAD VOJ5KA NIJE /VMJESA- LA U PITANJA LOVA, AU OVO JE DRUKOlJE. Stt STITEd:i TOG KONJA, I03- 5KA OBAVLJA 5/OJU PRI- /WARNU VUt-NOST, A TO JE ODR^ANJE /VMRA U OVI/V) KRAJEVI/VA. vV! cv P7 " r r ii VISE NECU C3UBITI VRIJE/V)E 5 VA/VIA, JEFFERSONE. OBAWJE^TE- Nl 5TE. /«r W* URATIT OE/VIO 5E SUTRA U OVO DOBA. BUDETE LI JO£ OVDJE, IZ- BACIT 6E/AO VA5 5ILO/V. © s» ! I 63
 • 65. n m m r 'fs' n i posluBat CETB STO SB WBNB T£B, BOJNIK OUNCAN WOtB I U PAKAO. NBfVA OA OAZ.OA? SANSB / ' ' ^ i ft % UJUTRO £B/V0 POKUPITI &ATORB, AU NBCBMO DA- LBKO. OSTAJBWO U OVO/V POORUtJU. CUO SAW. WSLS C?A SAW GLUHr' KAZB AU DA y/u CB SB SUTRA vRATITI O y /l 84
 • 66. PROKLET5TVO.' NECU OOUSTATI OP TOG KONJyA PA £AK DA PREPA /VE KLEKNE I PREPSJEPNIK SJEPINJENIH opi.ama oso- BNO! MAS DMOJICA LJUDI/m OBJASNITE SITUACIJU. UJUTRO HOOU DA SM BUDU OMDJE. JASNO? ^ JASNO, (3AZDA. IPE- rvo OP/WAH. / / & 'A f f cm. i 'd ir I A V .. >z //(V I % A 1 /AHE! SIJELI CO- VJEK JEFFERSON OSTAO JE 5A/W. sr; *L V ^NVS TV i > ?> LzC^ 'VVr 2i 65
 • 67. 1 J/WIT CU CRNO/W /VlEPVjec?U P/A 5U KRAPLJIVCE KONJA POSJETILE PLAVP KO^ULJE. O Ml <•_> NW -A ActS! <' HU' ~V7W -r 7. rt/1 «£ f(Cv. 'A v!?" w U<<w fc. >■ «?- ISTOOOBNO P5T POLAKO 5# /» ^9 ir r^- % H u l w 3 141 i w, 24 Sf 1/ w tan I* v iu i^vv 66
 • 68. osjmrAo OVUJB KONJB! & CXX?ITE! vvV^ s iTUi- •r Clt & TJ 2/l 'm ,1 / uM «r IV '//■ BNO OA. SVIH Ml VRAGOVA! m '/J O" />■ - r? Hf ..x I I 1/ It W^m/m w w % -r/S iJjaa sr^ « ,"^TfV t-i im r V M /^r A A //^l AV V 67
 • 69. 68
 • 70. DOBRO. ODeOVORILI SU NAM. M BRZO N/A KONJE! H i ! » , y yv A' x( i i i.» ■j r' iv^ v OVAJ PUT NAM NBCe PO- BjeC. jL Htw 1(> A r- fif1 ? Us-f 1# m i i»0 // > V" .^2 ZGPIABIT CE/WO Vf^AZ- JEG RA5TUKA 5 TRI 5TRANE TAKO DA OSTA NE U 5REPINI. I ^// r«V*f ' (U. A />/ / / '•/ v K';-^ wV' V'/» IRUtce' j? iX I? 4.A 1 ^v-. -k. * M -•/T 69
 • 71. NAFmJBDi) J=^ mfi icmr/" r " sSuflf, 4 < ^o- V- X %ts % 'H"- 1 *1 ft A **■> » fs. 4? ■* ■'/Uu^ * nr& r^L * LI U TAJ TREN... PROKLETSTvO TKO JE PUC/AOr 5 J y^.-igr ■■TO m. jvn f2 /-; YAAUum: s/,!! -M) '"h , - TV Y/ ■'& r r/ s X'N rT3 %I i- 70
 • 72. PROKLETI OA- ZXDVV. ZBOO NJIH N/Wl JB FONOVNO PO- BJBGAO. ft 4 G JCAAHIIIIIi. >4X A cc^ if V ^sl (wo ■«J. *2 uv % ^Ji&iTi *'■■' ^rTKW jf.F/ r/X // !' iJU M / st r -44 vt 71
 • 73. OTPRB/M/nO TB KOJOTB U PAKAO! M X to Y) zmL riP r r f t '/// ■m if' s 1 m i tm * $*> r Vl &-C- % / RAVNA LBOA JB POGOOBN! SA mNOm ,n-' SOKOLOvO /, rr ^4 PERO t- fil i Cx -5 4 4 l» w -P f "I > vN v^>-v 72
 • 74. OA! evo 4 Cur, TJ>V ■/^AiliM(.■<* net F^._ , .HI -turn iuy £> ,r^ ■m-O ^ i m <.< r V li A V » WBPAO! , <^11 ,// «P 'A fj HllX V i 'A 0#' rf» ^s- ;/ - :^EjA( k vHrfT M! 3 'lY : ru <i-5J liV A —a <Zr I' 73
 • 75. SAP OA PREPU m STI MENI ( s I iAVfft. w BFWCO BRZE &- r? r* V <J^>- •.■?" ijr 3 Ta i ■ **4-<- _*-• '—^AvyW'—' o vv^ - "^0' "A^ Otk ^t/(j 4W >^' // o/^ PRE5TANITE B/A- CAT! OLOVO! PRE- CALEKO 5U. I P r ^i-. i r. 74
 • 76. p c. & HAUGH SIN VJBTRA JB SFASBN OVAJ PUT 4 ¥ H 4 /: ///lu* **dtSs^ r+A* sv-^> >» 'Ma .T' % jp.-' /'„/«; •• ' '' •• •;/// i 4y%s W S^V -i ^ mW^r vdjOf 'isuM™ zA oT'IAP, ' "■->( ,af> 1^ w C7 Vf 3 b "T. i p vVv 75
 • 77. PREVISE <(? JB PET USTA ZA OVAKO /VR- ZAVA ZBCA. / 1 rOSUJB m 'i I a a (^v wc z ~ lv ^*5 /c^. 3>rt ^ v<? •■ <-c £ n SEST USTA. I/WAMO (SOSTA. I rs^ ts» o^r o. T- A( Y. < T r< T A > fiC - VICRA... I KAO PA /VU SB JAKO ±URI. W uu a [Mt C# < « ^ rr 5 76
 • 78. iV r NAPOKON ^ [(/ SA/V TB NA^AO, if CRVBNI JB- W LBNB! nQ I i r iss" W v> c^r 9 • * -11 -UK o* f Ig NUB, NB BRINI NESTO SB c?o- (30C?IL0 U NA^E/Vl SB SBLU? n "OS "Cs^SRW^)) 4 / yn ^VO / J % U RANJEN JE, AU NUB TE^KO. 5INOC JE CO^AO NO<5NI ORAO. C?UEO JE RAZGO- V/ARAO 5 CRNI/V /WEPVJE- CO/W I ON Tl PORUCUJB OA 5E OO/WAH VRATlS. 5TO 5E OOGO- OILO RAV/NI/Vl LE OI/WAr' ly §, cA & atsi? S!p % ri 77
 • 79. Ne ZN/VW AU PRO- fmrpiAO SAW NO6- NOG ORLA I CRNOS /VIECVJEO/A DOK SU RAZGOVAPAU I NJI- HOVA SU UCA BLA nawrZtbna kao NBBO PREP K. OLUJU. ZNAS LI JB LI NOCN1 ORAO U5PIO NAGOVO- RITI FOGLAWCU PL^VIH KOSULJA OA OOUSTA- NU OP LOVA NA SINA MJBTRA? TK * I v*- II 'Uv 2: "S vl % I •& m £ 09 m TO Bl WOGLO ZNA£T OA NOCN ORAO NIJE UEPIO. a a ///^ PA, POJE5T ZBWO NB^TO I IPE WO. ZBLlS NAW SB PRIPRU^ITIr7 vRLO RAPO I rs 7 n» Y j. KAUOH. OVAKO BIJEPAN ZEC NA &BST PIJELOVA.'f Ti SBOAW jO TKO POLAZI V. & Of (9 m // 78
 • 80. CV/A PR5T/A REKAO S/A/M mu D/A RAZI N/A LOGOR ? KPALJWACA KONJA. % v*,«- ^ ss , ^ % »» ■e V/> JL OvU Jk BR/AoO > NASAO 0fVJ. POZDRAV S/A/V1 VAS PO ZASTO 51 NAPU5TIO 5VOJE /VJE- STOr7 v. ii > ^ / W. o ¥ 7 vtn ir 4 Uu<4U EO CONOSI/W VIJEST KOJA CE ZANI/WATI CRNOG WeoVJBDA. KRACLJIVCI KONJA l/WALI 5U PO- 5JET PLAVIH KOSULJA... I NIJE l/V) SE SVIQIO. KAKO TO Tl ZNAS? <3- •f i vi^, k/^V Si -< ~ (I Ir-A v5-( AjC-ii 79
 • 81. 1 /. J' 1 - POGLAVICA PL/WIH KO^ULJ/A NIJE 5TISNUO RUKU BIJELOW &0- VJEKU JEFFERSONU. RAZGO- VARAO JE 5 NJI/VA A DA Wr% NIJE 5I5AO 5 KONJA I NA KRAJU GA JE PRIJETE^I PO- i fV ZC?RA/IO. /wA 31 .VI % ? -4 o niGta od toga ne Bl U^INIO DA JE TO BIO PRIJATELJ5KI POSJET. r U H/V)/V... /AO^:- PA POSJET NO^NOG ORLA PLAUIAA KOSU- LJAMA I NIJE BIO UZALUPAN. NO SAZNAT 6E/V)0 VlGE KAP SE VRATI/AO U 5ELO. (/£ . ONPA, JE LI ZEC GOTOVr7 ALI TOLIKO SE STISNUO PA GE NAS POPASTI SA/VAO KO/VA- Pl6 PO GLAVI. r s> GOTOV JE i 'x- k i <P —^ ' fi! iHll u 80
 • 82. BILI 5/MO OA Ve6 OKRU^ILI I BILI BIS/WO GA SIGURNO ZC5RABILI C7A NI5U URALI PROKLETI ■B- QIVLJ/ACI, PO<iELI URL/ATI I XAKO GA OTJBRAU. POTLB... A , Si- 0% l IK I E5FN' A Ci V OB >1 MA KAKAv PEH; U6INILI 5U TO NA- mJBRNO. NB PUSTAJU NAS IZ VIOA <5l/V MU 5E PRIBLIZI/VIO, ETO NJIH! MARTIN IMA PRAVO. PRAVI PEH. i? 7 -7^ V: PRIJE TRI OANA, 5 BUTCHOM I RANOYJEM VEO 5MO GOTOVO BILI ZGRABILI PA5TUHA KAO 5U VRA^JI AfRAPAHl IZNENAOA IZLETJELI I POTJERALI OA. JEFFERSON NAM MOFW OOPU- STITI OA PUOAMO NA ORVENO- KO^CE AKO HO^E OA 5TOOOO NAPRAVIMO. 81
 • 83. KAO BIS/V0 IH SWJaLI NAPUNITi OLOVOW, PRBSTALI Bl NAS GNJAVITI. mi V/ rr ISTINA. AL OAZOA SB BOJI NB- PRILIKA 5 VOJSKOW, A U TOMB fVA FPAVO. v^ V/ HEJ, NBTKO COUAZI. TO JE BUTCH! & t* t-? -cr 4li^y) "3 A Vs r(( '€ >NT f/! vUH*-W»-£: (i -acO^JSJ) . - i rr w 77 5AU l/VVA LI . M POZOR/Av OA KAVE /VENE ZA LJUOI ? I1 / 4?* EP r r, I t 1 /A Y) ih - P ^-RkW' 82
 • 84. 5TOJ! Ml Rl- jbC v&a! op OVOOA TRE- NUTKA SVB SB /VWJaNJA. f QOLAZI3 U PR/WO V/RIJE v /Ve( BUTCH. (SOvORIu S/VIO P/A KAP/A Bl NA/V SAZPA PAO OPRIJE^ENE RUKE 5 VRA^JI/Vl INPIJANCIMA... 5^- ^ir 4 KAKO (V5LS "fVWJaNJA"? /WORATE SE 5VI ^RATITI U LOOOR. VOJSKA NAS JE PO NAREPBI ZAPOV/JEP- NIKA UTVRPE STANLEY, SUTRA WORAWO NAPUSTITI POPRU^JE LOV/A. /VIA KO JECA Tl TO VRACA CO- y/ORI^?7 IZBACILA 4 ^3- 5R <r i iC 7 PVA 5ATA POBRO, TU JE I CRVENI JELEN. 1 POSLIJE llll ^ ; I '// % is*'. - 'K J & 1 >xv .V^ -cO 83
 • 85. ""fc» % I *1 / c POZDRAVLJA/V re, VELIKI PO(3LAVICe. KRENUO 5AAA ST/KZOW POVRATKA <5l/W /V)E VI- Cf^A UPOZORIO. 1/VvA NI5U UA NOVOSTIr LOSE /I s OP- 05 KM I mSlmm % -C © NE BAS PRAVI OKR- SAJ. PUCALI SU NA NAS KAO S/WO OTJEF^ALI SINA VJE- TRA POK SU OA ONI POKUSAVALI ULOVITI. STO JE FWVNI/V1 LEPI/WAr' RANILI SU OA KFLAPLJIVCI KONJA. IMALI STE OKR- SAJ S NJI/WA? Wk ■Y/ m, 84
 • 86. KOJE 5U TO NE- LO^E VIJE5TI, CR- ^ENI JELENEr" POC5LAVICU KRAPLJIVA CA KONJA POSJETIO JE ZAPOV/JEPNIK PLA- VIH KO^ULJA. KAKO KA^E NA^ STRA^AR, NIJE TO BIO PRIJATELJ5KI POSJET ZATO STO NI5U 5TI5NULI RUKE JEPAN PRUOO/AE I ZATO STO JE PRIJE OPLASKA POOLAVICA PLAVIH KO^ULJA PRIJETEC^I IZGLEPAO. 7 <k r ■=? -m/ r A © £ 2 s CRNI /WEPVJEPE, /V0 RA/V^O UBRZATI LOV NA PA5TUHA. CUJESr' PUN- CAN RAPI OZ- BILJNO. PA. r U<3H n 9 (CCi ^2 UL: r U/VORAN SI OP PUTA, CR VENI JELENE. OP/VORI SE, A ONPA 6E TE N06- Nl ORAO UPUTITI U PLAN KAKO SPASITI SINA VJETRA. V i r .A 85
 • 87. 55^ 1 / / SUTPADAN SU /VU5T/AN£3ERI PO KUPILI S/ATORE... _ -t: >5 ZTs % //. f v ■" - cc. UK C-> -t-a- ■a C- rtAU£3H! OCLAZE. OCNIJET CU vlJEST 5ELO 0 o 1 o s *r V %. T>^ £ Sf *2 fT ^T, A C? 1C fi i- ss «5-= j^ JU 'J* > ■»v ji vlV. b 86
 • 88. (3AZCA, STO CEAAO 5 UHWCE- Nl/M KONJI/WAr' /AKO SE DUCH TJBDANA &JVBfAO /VIORALI KFWDO/VMCE KRETATI KROZ BRCA, SAMO 6E NA/V1 . SMETATI. ^irfX vbc SAW yji RAZW&LJAO K O TOME. >flf J (O^f y. 7{ j Wr* *% ^> w -^1/ vl/sys s ^ ^ , ?-• J* t ( l (Afis ^ <'<V -ca > Z/A 5V/AKI SLUC-AJ, POSLAO SAW RING/A I JO$ JBDNOGA U ^ IZVIC/ANJE. NE/WA ORA5NO- 5TI RA Bl NAS VOJNC woeu DP.±AT NA OKUP NEKOLIKO LJU- Pl 6E IH OCVE- 5TI U BUTTE I PROP/ATI IH. XV, s&py"- - m, >3 ^ *=5^01 c w Pv -> // 1 NO MlSLIM P/A ONOJ BU- P/ALI OP BOJNIKA PUNC/A- N/A NIJE Nl N/A KRAJ P/AME- Tl PA BISMO MOGLI OSTATI OV/PJE. UVJEREN JE KAKO ME PRESTRASlO. ^r=3 r- -/f.- < >* I • :••:: - •; >. *w f/ V7 irv 4 1 87
 • 89. &UTPA&AN UJUTRO h AQt/f . V ^Al/V % 'A ^mfj- !C wozes ICI ?')! F- k ► r Cc w ^v ' 3! T, htWi;, ' ^ r rs, -rtrtft r iuts^ ii rr> xJ" k ^S> N >-• <P 9^ 88
 • 90. •'d, • r/*> r .vV POBRO, COBRO... OBOR RA5TE POPRILIC NO BRZO. 2 mn Jtd fO •m f A ■■ [ 1 r r I ^(W KU NASTAVX LI SB OVAKO, ZA BNA RAN/A BIT tB GOTOV. STO JB najvaZ- NIJE, OFLAC?l/WO OA NA IPEAL- NOW POLO^AJU. WOZPA I PRIJE. i /• n X UPRAVO NA ULAZU U USKU POLINU KROZ KOJU OEWO UTJERATI KRPO KOJEWU PR1PAPA I SIN VJETRA. u-v i a; A3 <•> ■T 'ZZ A Ss. m T A. 89
 • 91. ZA 5VE JE ZA- SLUZAN CRVENI JELEN, JASNO. c i s l/WA OSOBINE PFAVOe POOLAVICe. 1 POISTA, CRNI /WECVJEC? /VU 5LIJEPO VJERUJE. ^ NO I OSTAU U PLE/VENU IZ&LECAJU /Wl PRILI^NO 5PO- SOBNI. y ^2 / 2 7 i £ y GLECAJ... POCI±U GATORE U KOJE .. ^E 5E PRE/VJE5TITI CRN! /V)ECVJEP ^ 5A 5VOJI/W LJUPI/V1A. h: r / r -U' OCLIC^NO. BIT 6E JED/^N I Z/A NAS. r o ^3 JE l5TA PRECVIDJETI 5 TA- KVIAA TIPO/V. NEmOGUCE /VMSLlS D/A CE BOJNIK PUNCAN OPWAH KRENUTI?7 P a OP JEFFERSON I NJEGOVI SU OTI^LI PA VI^E NE/WA R^ZLO- G/A Z/A ZURBU, AL S TAKV/I/V LUC/AKO/W Nl U STO NE /WO- ±ES BITI SIGURAN. 90
 • 92. 91
 • 93. PRAVA SREdA S>TO STB 5TIGLI OVAKO BRZO, BAKER... BO- JAO SAW SB DA VA5 NISU OBAVIJBSTILI. .■o NA VA^U ERE^LJ, JESU, BOJNI<5E... JER JEDINO JA /VOSLJ ZERABITI TOE PA5TUHA. J ^ 92
 • 94. RA Bl GA SB STJBRALO, TRBBA ICI U PRBTRAZ1VANJB SVAKOG VRAtJBG BRIJBGA, ZABOSTI NOS U SVAKU VRAZJU DOLINU, USFBTI SB UZ SVAKI FOTOK... NB WOGU VALJOA ZA SOBOW VU^I RBF OR PERE5ET VOJNIKA KOJI Bl STVARAU TAKVU BUKU RA Bl GA ^ SAfV0 POTJERALI. X: m - v.«/. i •< Sto onra prerla- t.BTB? RA VI OSTANB- TB SA STRANB I NA/VIA TROJICI PREPU5TITE RA 5VE OBAVIWO 5A/VU N-C 'M % // O'S' u y SVAKAKO CBPAO GA PRONA^I. ^ /UI5LITE RA Cbtb rAoc? y ¥ 7^- 7" m. Sto se tice hvatanja, to je ve6 rruga priSa. ZATREBA LI rv fojaZanjb, zatraZit cu GA OR VAS. LASO/V BURE/n LI l/WAO 5RE- £b. inace se porione obor I ORC3URA GA 5E UNUTRA. U TO/V) SLUGAJU, VASl LJURI dE /Wl ROBRO ROSl. KAKO GA /VI5LITE UHVATITIr" sr * - 5% I V' fir & l ^ ^ Ll r-: mv 93
 • 95. r I RAZITE PA GA NB OZLIJEDI- TE... J/AKO /VII JE 5T/ALO CO TOG KONJA. FLJUC! SA/V0 PA ON NB OZLI JECI WBNB! ON W 'V - " is % / a in £ 5UTRACAN I V. CS" // -Of. I N f p- o frf. NB BRINITE SB! JAVLJAJTB fV SB BAKER I w y_ 't. (T te" i ^P'T 94
 • 96. HAUGH! POZNAJBW BLJE- DOUKOGA. TO JB BAKER VELIKA BRAC7A. *« OSTALA CVOJICA PRI- PAC?AJU NEZ PERCEI- /WA, NAROC?U UZ KOJI S/V0 VEZANI 5TARI/W PRIJATELJ5TVO/V». 8 Vm 4 A Q-A 'f'/ ^ELIKA Bf^AUA JE VELIKI LOVAC. (VSL£> PA TRAZI 51NA VJETRAr' /MOZE£ 5E KLAPITI. IPE GA NAdl, A ONPA ctE POZVATI VOJNIKE U POmo6. vovy 'v. % i~... m m M P w m jy' m HAU<5H. vELIKA BRAPA £B GA NAC AKO GA NE 5PRIJE(5l/V0. UCINI TO! OBOR JE GOTOM, ALI TREBA NAM J05 MALO VREMENA. vm A TiwJ v>'-! A> ^ NAREPI SV/OJIM LJUPIMA PA RAZE NA TU TROJICU. AKO 5E ONI PREVI5E PRI- 8LI±E 5INU VJETFW, MORAJU IH ZAU- 5TAVITI, ALI NE 5MIJU IH UBITI. Si r 4i ht yO? ~rfr- n // <&?'- y* % r 95
 • 97. 03X3 BUQI /VMf^AN, NOC- Nl ORLE. ZAROBIT CBMO BA. S> OBJA5NI TO SVOJW LJUOI/WA! BAKER RAC7I ZA VOJ5KU, DAKLE NE 5/VIJE GA 5E OIRATI. % < 9-^ ^"1 %- :..CRNI /VECVJEP JE OPGALOPIRAO, ZAJEPNO 5 TEXO/V I CAR50N0/V. - IfAKON 5TO JE PAO UPUTE 5VOJ1/A LJUPI/WA I TROJICU PA GUVAJU VOJNI LOGOR... OSTAVIO ' % . "b-yx^Zi /rif rs % ^ 1H- muUi m 1ILV v; cr^ 1* K/, u^v I NEKOLIKO 5ATI POSLIJE.. -- 55 i /> BVO IH /a? 0-3F» ;r*: 'o-? »- ^va. ^ Kd ^ v> ^ 96
 • 98. z 5/AC? CBrAO 6UTI KAKO JE BILO. t-T-V ONRAr iTO/^ -7 "4 7 70 r (i/^ % ryf si^jr »— o vOJNICI 5U SB ULOGORILI I POSLALI TROJICU I5TPIA- tW/ACA SA ZADATKOW C?A PRONACU PA5TUKA. * C?OVRAeA VALJA IH /Vt/ SPRIJECITI V" r rim 'S NE BRINI 5E, VEC 1/mJU ANC?ELE 6UWRE KOJI Ca IH ZAUSTAVIT}. STO Ml CEKAMOP ZASTO GA NE UHVATI/V0.? O CRVENI JELEN JE ^E6 KRENUO 5A SVOJIM LJUCI/VW. UTJERAT 6E KRCO U KLANAC ECJE SMO POSTAI/ILI ZA/VKU. IUi« 97
 • 99. POTLE... , t //. 7^ K" V, I I "W*. -W r r "f ^ ■? C«. . 7^^ ^4hM _ 2- -v ^ , Z'' ' NEBKA tve ^ POGOPI (3RO/V yAKO 5AAA IKAP VIC?IO OVAKO ujepu 2:ivon- NJU! ENO ^ NASeg prija- , 'V TELJA! n L H lll/I 5 mWW^7 ^ i V / > 7<S* -A ' ' t 'f ( '. I Mil1 tft zxzp— Hr. z> - ' ,5 ■III '/sSsff/fa/lyU 98
 • 100. I NE /V0(3U OA UHVATITI SAW, AL NEWOJ fV QO- ^ORITl O OUHOV/VA! GLUPOST. > ONO NIJE ZWOT- NJA... NBGO CUH. POSLUSAJ we, VeUKA BRACO. NIKAC? GA NB- CeS UHVATITI. ' //" J s^- j 1 r $Ssv, m M V1 / If Vt OSTANITB OVUje I NB GUBITB GA IZ VIDA. JA IPE/W U V/OJNI LOCpOR. VPAtAW SB S VOJ- 5KO/V. ^ C- -'/Z ' % ^ W/; lit ry Cum! _r» i/i' STOJ'. y fmJk ?5 N r / *=*. % 99
 • 101. '/mi/h l .. % UUCE BEZ RERA, NE PREPOZNA- JES MB? W<t 1,1 f ' ;w »- l v kSN MOQUCB JE LI CA 51 PROvEO SA/W DVIJE ZI/ME U j VASE/W 5ELU. MB ZABORAvlOr ZvA LI 5TE = /VE vELIKOAA BRACO/V1. # -i Ki t U ^5 CL u.u J 5 Br<^ UGH. 5JECA/M 5E TEBE, UELIKA BRA- CO. NO SAC NAS Tl I OSTALA CVOJICA /VORATE 5LIJECITI. NASl STE ZARO- ik BLJENICI. VEZITE IH.' << (iu ■w L'=^ .. «ii IIM »/ 100
 • 102. r NITKO TE NECE Z/A5TO R/ACIS OVO 5TARO/VA PRIJATELJUr' ALI NECE5 PLA- V/I/V1 KOSULJAMA OTKRITI (SCJE JE SIN VJETRA! OZLIJEDITI o' r/ 'or 1 kP' ollP A k r< T £ 0 5 I1 i £ kVVv f SLEDAJTE! EVO V VELIKE BRACE! HAKON CVA SATA... 7^/ / WJ S©!1 W ■57 oQ o 00 SI " Ss 'o V- B / ICE/V JE PO ZVATI! TO JE -5^ ON! vALJA RE WATEKI RECl ¥5 //, T % 101
 • 103. CRNI /VIECVJECE, VOVO- C?E VELIKU BFWPU I NEZ PERCEE KOJI 5U BID 5 NJI/WE. Kmrz IT. 1 If i oi p 5/AD CE ^ VfKW 5E OBRA TITI CRNI /VIED V VJED. ^ CODITE i / ?»c i i A a /'>•* T r 7 DRACO /VII TE VIDJETI, vELIKA 3RADO. OTKUD Tl U OV/l/V KRA- JEVI/WAr' T m # I N^t. 102
 • 104. BTO... ZAZBUO SAW SB WALO PRIJ^A- TELJ5KIH UCA, NA WJBSTU ODJB SAW PROUEO DVJB UJBPB GOVNB KOC? SVOJB bpaCb apapaha... F. w N fl ...AU DA BUDBW ISKRBN, DO BRODOSUCA KOJOW SAW DOtBKAN NUB ONAWA XA- KVU SAW OCBXWAO. U, 5^ V. A BOJW SB DA JB TO ZBOG NBSPORAZUWA KOJI JB BACO LOSB SVJBTLO U OOlWA WOJH 5TARIH PRUATBLJA. STO Tl WISUS, CRNI WB- ^ DVJBDB, DRAGI BRATS?' ^ n DA NBWA NIKAKVA NBSPO-] RAZUWA, VBUKA BRACO. /T*' TEBS JB OVAWO POSLAO POGLAVICA PLAVIH KO^ULJA KAKO Bl UHVATIO CRNOGA PA5TUHA. NBWOJ TO PORI- CATI JER SAW TB SAW VD0 KAKO IZLAZlS IZ LOOOP^A PLAVIH KO^ULJA. 7 N t n ^4 5HVA6AS, VELIKA BPWOOr' KOLIKO OOC? W Tl BIO BRAT, NB WOGU Tl OOPU5TITI OA 5INU VJETRA ODUZ- WBS SLOBODU JBR Bl TO BILO I5TO KAO OA 51 JE OOUZEO WO- JBW NAROOU. V) 103
 • 105. lit- 3 # U REDU, RAZOT- KRIO SI /WE. I STO ^ES SACr' UBIT dES /WEr7 % I 0 '(< J i'1 VUCB BEZ RERA, ZATVORI V/ELIKU BRACU U JERAN SATOR! ROBRO ZNAS RA NECU. NO OSTAT CES /WOJ ZAROBLJENIK SV/E ROK SINA VJETRA NE SPRE- /WI/WO NA SIOURNO. 0% «o r 1 € i f NE ±ELI/W RA /WU ITKO NANESE ZLO, ALI /WORA OSTATI 5VEZAN RA NE Bl POBJEOAO. 104
 • 106. ZAHVALJUJUCI NJI/WA I UHVATILI SWO TE= TAKO LAKO. ZAR 51 ZABORA- VIO PA SU NBZ FBRCB NA*> NAJBOLJ FRJATBLJ I SAVBZNICI? TZ 8^ fVOLfV TB PA FOSTBPS I wojb po/vo£nikb. U TO WOZBS BITI SIOURAN Fff z T 1 iMumu nrrm OPVBPITB OA! POvRAOA, I/UA5 FRAVO. TRB BAO SAN I 0<5e- KIV/ATI PA tB WB IZPATI. 4F % % L WK v 105
 • 107. SUTRAQAN... if'- EVO CRvBNA JELBNA! % rUXv " i m ^lC . Vv^, J-iWriMwriii iH/£/ zpypx ' • ^ N A ^- vWiJ^MvtW - Tiy /p. _ •W «) s. 'T 7^£ - / Anjfc mi ■"/. S/-z 't y Efe W n FOZ.VAO SAW MAS JER 5E SIN VJETRA NALAZI U OBLI^NJOJ /AALOJ DOLINI. SA^R^ENO C?A GA 0CGURNE/V0 PRE/WA KLANCU. ODLICNO. KOLIKO LJUCI l/WAS UZ SEBEr' 1 ( 1iV- :«( RU /imt« -o > % 4 V u t a ~JlJ -V U' ' " ^ .Jt .LtJ.l* //. r-^Nl'y'l.,,. T^- -ffl- c <Lic- IV- *-/i f 106
 • 108. TO Bl TRBBALO BITI DOST/A. /Wl O^DJE I JOS SeOWORICA KOJB SAW 0STAJ0 UZ KRCO. KAJCE, VOCI NAS! /// X 01 5^ v.. .v l '-. »3b. 'n. N, 5< v» % a ^iii /n r tK sxv TfTtr O /•/ ZfWA 'k u : ''"'r ''^ Sf H.*Z2c t'^cv* MJC 'V "4 lc£Z 107
 • 109. PO/WAKAO. L ■f/u 7 U /, Vr TVOJI LJUCI SAW^ENO ZNAJU STO l/W JE 6INITI. C7AKLE, KRENI- /V0 U AKCIJU! OOBRO. OvAJ TRE- NUTAK 5/WO (SEKALI. W % hf U X 4i tftt-V.r M T• - !// USKORO « f¥i.« >• ■*<« 5>*»-AV" ■ ^ 108
 • 111. '■'■''/I'i'fyi 177' 1 ywA cfS£ /s r- v. ' jrJT-i ■—> r 'V' » 1 ^ -- *=r i3 •% <** i/*£ '■ ^ s •>) 4 ^ yj N rTi '< p im ii > 0. a 1 _ u^y. [ W//^ Wi yr- y- W///'. T^kr y/^stfan. vt; 0^4 ^I4tsy^- -ft* '.. 'Ii, ■ vV WZ/frp^y, t o -^2. 110
 • 112. 1 a a * ' ^ /K ft ~"-rr Ur e-^s- PO/WOZI, KIT! PREVISE 5U 5E RA^TRKALI! © n •5>s K 5^ V . f y> t *v /A YAHHIIIIfLM ut 7-T /»» 1 !W V % we LI Vjo - , Vj^ ^ * ^JrY^''t?*' (y- n 1^ ^tr * _ t ^!, vw 111
 • 113. POBRO, KRQO JE PONOVNO NA OKUPU! // . ' : /''/In;' ,r //";.■ Vjf'" v''''^ 'iw'/Vf ,1.1 .I'/T A' M/, 1 i 31 'J " i V -Uf' l -r.M 4ty f i "v I AC 'V, . - .»»(^v K. z,. ii: 537 ^/l' //' t Afc r o L - I * (Co i % 7 >c f/ ' /f y/ r j7 rv« 'V?> -,"-35 —s - ~n - p H- 7 , # S-sS 112
 • 114. 113
 • 115. m IV V uv v % % f ww /Ma 1 LWV M am- m § m m i u //; 3c m £ r/ JyJL m £ a'. c i b v m dii v HAUGH! VSe NAW NBCtB POBJB(t. %tr A n a i%lift. a fit i «? r- JOS . Jcv, /WALO I URAST = U ZAWKU! A SUli CB M m n? N V w nil s. w. >a /p. % PI fcr' r / IV 114
 • 116. i rs* CW.J (OOo m I m ■? •> / f £ * 7^ s 7 7 in r <5= S A. & 7 r r % zr a % f / f r r Q t3 y/ -3 z -o v. sy r n ? 5 /AHE! ULvAZE U OBOR! ^w, —' fe ^5 «r* ^>/ — % r r 1 cr V/ m. 115
 • 117. vw- z B- r<r Z5 OPLICNO. RA5TUH JE N/A 5IGURNO- ^ rve. « [a «0: TOCNO, AU SAU GA WOfZAS PRIPITO/VITI, /A NB BIH V/OLIO BITI NA TVO/V) /VAJB5TU. y m wv ■/ /' V' 'A. fm. s. i n m S' M m Oe? 1 2. <t r 116
 • 118. NE SLAZEW SE, CRNI MEPVJEPE! NE SWIJE NOCNI ORAO BITI TAJ KOJI CE PRIPITO/VITI SIN/A VJETRA! A k'r ,§ ^ m 'imuM a TA CAST MORA PRIRA5TI RATNIKU ARAPAKA, A KAKO 5A/W JA NAJBOLJI U TOWE, WORAS OCABRATI WENE! OBUZPAJ JEZIK, VUCE BEZ REPA. NE OCLU- CUJEC Tl. *1 r x_ £ MM NIJE VAZNO, x CRNI /WEPUJECE! PU5TI C3A NEKA POKUSA. ZA POCETAK, PRVI PUT CU- JEW PA 51 Tl ^JRSTAN PRIPI- TOWLJIVAti, A <5UJE/V TO OP TEBE. PRUCO, 51NA VJETRA SWO UHVATILI ZAHVALJU- JUC^I PLANU NOCNOGA ORLA I ZATO ON TRE8A BITI TAJ... A ZELI5 CA PRIPI Towmr izvoli / Jim NO KAKO TO NECE BITI LAGAN POTHVAT, 5AVJE- TUJE/V Tl PA GA OP- LO±l5 ZA 5UTRA KAP BUPE^ OP/WORNIJI. NOCNI ORAO IMA PRAVO. m c III £ 117
 • 119. U5KORO CE NOC. DAO SAW OA SB FO OIGNB SATOF I ZA VAS. u r/' & rh± J BOJIS SB OA Bl VOJNC woeu OOC? BIT CB BOLJE OA NO OAS POSTAVIWO STRA ZARB UZ OBOR. NB... AL NIKAD NIJE N/A OO WBT PRIRAZm. U RBOU, fosloOaj CU TE r c a AS % "2, C ov TB NOOl, U/WORNI OO NAFORNA OANA, TEX I NJB&OVI ORUOOVI UTONUU SU U SAN... 118 USRBO NO0... ^ - ri fTV". » 'ZSi> i "i i i 1 ^ j' ;r /
 • 120. OSWILI 5U DVOJICU STP.A' ZAP-A. f m w U REC7U. VI 5E OSLOBOPITE STRA^AR/A, A /Ml ^E/MO SE PO BRINUTI ZA PASTUHA. 1 I USUTKAT C^E/MO IH. NE 5/VIJETE PROBUCITI 5ELO CRVENOKO^ACA. KAKO /MI5LITE OBAVITI POSAOr7 NE BRINITE 5E. /Ml 5/MO /MAJ5TORI OC? ZANATA. / DOvOLJNO JE ^ U^l U OBOR I UHVATITI PA- 5TUHA U LASO, A TO NE^E BITI TESKO JER SE UNUTRA IONAKO NE MOtE GIBATI. t m 119
 • 121. K/AP C3/A UHUATI/WO U PV/^ LA5/A, PU5TIT de/V0 SA VAN... I/WAT POJA/IA PA 5E POWOEAO 5LOBOPE, NO 1^1 6E ona/WO KA/VO /VAI BUPE/AAO HTJELI, A TO JE U POLINU C3PJE NA5 OEKA JEFFERSON. U REPU, KRENI/VAO! ! rl n* Lti i ifSKORO ri —vK^' r* ir-foscsr //u^Z. ■s. 7 7 K I fl Tn % '/ 0/////. /r POVOLJNO SA/V) SE PRIBLI^IO. yH 120
 • 122. • «• i'' i1 ! • n "i M Ml! AfZ&l-l W<: vl V , IT r ,A ■ ! T# M s: GNH n £ a Ik s£r //f( r> <&Y^ . 121
 • 123. RyANCY PORU^UJE OA JB PUT (51ST. HAJC?E/V0.' icU"'' r rrr?^ ai,r' ^ £t .ef' r POLAKO, NE- AAOJTE IH PRE k. PLA^ITI! % (*H / 122
 • 126. NESTO SB OOGAVA U OBORU 5 KONJI/VVA! PROBUCITE 5E STO JE GRO/VIOVI) BILOr' /?/ 7 hdI y z - ^ JUPINE A^l KRV/I, OVAJ JE PR/WI QE/yiON! f f'Q n. % « I r 40 f ~ NETKO ZELI UKR/A- 5TI PA5TUKA.' & r ( r ? ^ - <m > J 125
 • 127. BRZE, OTKRILI 5U NAS! lil' /<< X n ^ Jfi c^r-rr&t ks^^-L ^ ^rrt IF -- ^ri ^-======:= ^ :=======:::==: ^^^<^^(^ A. <vx 0- —^ ^ - •®^,. .Vlffi osa Si r ^ r ^1, W/^ *7 X/ «■ ■ c^ ^ ■ f// f KAJOfc, /WORA/WO C5A IZVU6I VAN! % m g y i M <4/HHi ' , // • ^ :n V 'C l—J, 126
 • 128. OE/MONSKE Tl KRVK BO- LJB DA POBJBGNB/V0! zavr^IT £B/VO KAO RINGO! i/ms PPAVO! OVA BBGTUA /VA DBWONA U SBB. i m m rt,. Yl BRZO! IZA DfV0 Z OBORA! 9, r* & Ik Aht I s r - t 127
 • 129. PROKLET NICI SU fooo BBNA DILI y Mi w £ ft DOVRyAtSAI SVI 6e/V)0 OVDJB oswm KO2:U( 1 hi -./ BRZO N/A ^ (, KONJE! I c. * cfv (U 128
 • 130. EVO IH, mcwcif rv C , I I a* ) 'ill 7a BRZE, RANDY! c Bn V j(rr i rvP BVO WB ?% fn M mwm f** r m r^j cs. 129
 • 131. AHH. Wi /( JAPAN RANPV, 5RUSILI 5U GA v r'm 'n ji. M JE5I U VlPIOr7 INPIJANCIMA POMA^U TEX WILLER I NJEGOVI PRIJATELJI! PU5TI IN. VAZNO JE JEPINO PA NI5U U5PJELI UKRA5TI PA- 5TUHA. ONA PVOJICA CE POBJEdl! OPNIO IH VRAOf /y r r Q "Mf 130
 • 132. ORAGO /Vl JE STO TB OPBT VIQI/VV WATBKA... ZNAO SAW DA WB NISI ZA30RA/LA. VBUKA BRARA NIJE BIO OVAN WATEKI. NIJE ORRZAO OBBCANJB O POVRATKU I RANAS JE ROSAO KAO NE- PRIJATELJ. NE ALI V /WOGU Tl OBJASNITI... S-J ss ZBOS NJEC5A WATEKA WORA IZRATI VLASTITI NAROR JER NE WOtB ZABORAUITI RA JE NEKAR NJEZINO 5RCE PRIPARALO k. VELIKOJ BRARI. NEKA vELIKA BRARA NE KA^E NOVU LAZ! I (i* Hi 9; 131
 • 133. NEQ/ALEKO OOAVOB VBLI- KA BRAPA CB NACI KONJA. ZBOGOW! WATBKA OA NB tBU VIOJBTI NIKAC 7.AO fV JB 5LU- SAT JB KAKO TAKO OOVORlS, AU KUNE/W NBKA vBUKA BRA- DA SUTI! V/AN! SB VSB i BMO KONJ/A 'Ik % 132
 • 134. mz- I ff WBOUVRE/WBNU... poZNA- JBTE IH? irrun^r NIKAC ■X VIPIO. ilrc <r^75 HEJ, TATA! - cr J/A IH PO ZN/AJE/TA. BILI 5U TO AAUSTANOERI. JED/AN OC? NJIH JE RANIO RAVNA LE£?A. f/i -4/1 '' // % 6) •►"M. 1 0OV/JEK KOJEOA JE UBIO CRVENI JELEN BIO JE JECAN OD TROJI- CE LOVACA KOJE S/IAO NEKI RAN 5RA5ILI OR OPS/A- RE /ARARAHA. RAKLE JEFFERSO- NOV LJURI! 133
 • 135. TAJ <3/AC JB PREV/A- RIO I BOJNIKA (PUN- CANA. PRBTVARAO SB DA JB OTI^AO, AU I DALJE /V1U JE JE- CINI CILJ ULOVITI SINA VJBTRA. 1% AU Nl ON Nl DUN- CAN NBCB U TOfVB USFJBTW kivv* w BAKER JE U NA^I/V) RUKA/WA, A BOJNIK NE /VOZE NA6 FASTUHA BEZ NJEEA. A JEFFERSON ^E 5E NAKON OVOQA ORZATI DALJB. TREBA /VMJ VRE/V)ENA CA PO- LICE RANE. 00 UPRAVO U TAJ OAS UZBUNA! VBUKA BRADA JB FO- BJBCAO! % r i r. 9 j. %v; KAKO 5E TO /AO OLO QOOOCITIr' ZAR NIJE BIO SVEZAN I 6U- VANP ^ WATEKA OA JE OSLOBODILA. PRIZNALA JE KRIV/NJU I SARA CBKA TVOJU KAZNU. •if 134
 • 136. 0J0 NAW NIJE TREBALO! WORAfAO PRIPITO- /VITI PASTUHA I OCVE- STI OA U SKROVI^TE KOJE JE PRONA^AO CRVENI JELEN. VOJSKA CE UBRZO BIT! OVOJE. W JA SAW ^ SPRE/V^AN, CRNI WEWJE- DE. FRFTOWT CU 51NA A VJETRA. ^ fa r RECU f VUCE BEZ REPA Pi11 ill X y 1 > USKORO HAJPE, POVUCITE 5E! M/ «rnfnir> :v Tic uA-or ^ ^u/ott<-p NE TREBA5 NA/A REi^l. 4 O! j 135
 • 138. TRBBA Tl POWOC VUCE BfcZ RERA NITKO WENI NE TREBA. POTLE... UCNS, BJEON VEUKA BRACO AKO TO WATEKA JE BILA fl 51 CRV VELIKOCU5NA PREMA A^ENI. OSLO BOCILA CAE, IZLO^IVSl 5EBE OPA- SNOSTI, A JA CU JE rw SACA IZCATI. ^ BAKERU 1 f V ^ > SSf L Cv « r " NECU TO U^INITI, 5VIH /Vl SCARCLJlVACA REol CU BOJNIKU PUNCANU CA VRA^JEO PA- 5TUHA NISA/A U5PIO na6i. i ft i i i 137
 • 139. POTLB.. VJBROJATNO NB£B SKAKATI OO SRB£B, AU fV SIV0 DAU SMB OD SBBB. STO /WI5LIS KAKO CB JEFFERSON REAC3IRA- Tl KAD 6UJE OA SWO PROAWSlLlr' ^r 1 2 rm:, v^ r 4 a r/Z L COVRAS/A! NAJBOLJI OOKAZ OA POT HVAT NUB BIO L/AK TIJEL^A 5U 6ETVORIOE N/A$IH KOJI /" 5U OTEGLI F/APKE. / > 5TOJ m i SSs 'P- i m rr PROKLET STvO STO RAQITE N/A INC7IJ/ANSKO/V1 TE- RITORIJUP 30JfV0 SB OA 5/VAO SE IZOUBILI, ^OJNlCE. i 138
 • 140. Urn**'TV KKENULI SIVO U BU- TTE, ALI IZGUBILI 5/WO 5E U WflAKU. NE VJERUJ l/W POVEPIWO IH SATNIKU! i 0W/! ''(in K' a1 TO 5A/V^> WOGAO I OfiEKI- VATI OQ ONOGA <3AOA. USKORO... y":! " * / ft,-.. 12.. POZNAJE/V IH, EOSPO PINE. TU OVOJCU VI- PJELI 5/AO U JEFFER SONOVU LOEORU. m :£ ^9 (',11 V NIJE /WE FOSLU&AO! NIJE onSao opavpei i palje pokuSava uloviti PIVLJEO PA5TUHA! /WOZPA VI ZNATE C3PJE JE 5APA SIN VJETRAr7 a m-V HIl' 139
 • 141. Rl U /WECUURE/VieNU & ri W s CRNI /VEC?vjEC /VOFWO Bl (j£ ^EU UVRUE PREPU5TITI 5TV/AR TEBI. 5A/V1oM piT( ^jka ggz (3UBI/TAO VRIJE/VE. REPA. OVAKO NlSTA NECE/VIO UClNITI. r a nm 1 Lc //N S BUC7I/V10 OTVORENI! ILI CETE /Vl OTKRITI C3C7JE JE CRNI PA5TUH ILI (tU VAS BACITI DA TRUNETE U TA/V)NICI.' POTLB ' ^ # K ?=•> ( I Li V /il6k ; ? I 140
 • 142. m TO JB GLAS BOJNIKA DUNCANA NA KOGA TO vt I vIK I 1 * t*' J* /aia. 7^ ^£> te. J ^ PA DOBP.O RECI CBWO VAW AL JEFFERSON NIKAC7 NE SMUE SAZNAT OA S/V0 VA/V /VAI OTKRILI GDJE JE CRNI RASTUH. REC?U f 71 y n % // 141
 • 143. PVOJCA JEFFERSONCVIH LJUPI PRI5TALI SU FOREST) VOJNIKE PO INPIJAN5KOG 5ELA, GPJE JE UZ APIAFAME I TEX WILLER 5A 5VOJI/V PRUGARI/WA. i X -r 7 if CUJETE, ADAWS? KAP POPE ^RUE/VIE, OBRA0UNAT CB(V0 5E I 5 TfV GNJAVATORI/MA. n H/V/V... OVO NA/A NIJE TREBALO. ^ WATEKA ^ /MORA 5TEdl BO- LJE /AI^LJENJE O /WENI. S^IH /Al 5/ARPLJIVACA! /WOP?A/V1 SE ^F^ATITI NATP^AG I UPOZORITI Ai CRNOC3 /V1EPVJEPA PA JE OBOR OTKRIVEN. i IVVf^' S 4 * smL(«r SATNlCe, HO£U PA ZA POLA 5ATA sv BUPU 5PRE/V)NI ZA POKRET! r NA ZAPOvl JEP, GOSPO- k. PINE. ^ 4 142
 • 144. / TAKO, NAKON FOLA SATA.. gr OVAJ PUT FA- ^STUH NAW NBCB FOBJeC. m % ) ( Y. m ir% w {( Si? m * % w /V Sc a i POTLB 'h m V A- s I. € 143
 • 145. I III l/VWV TE; m I : cr75 UHVATILI 5/VAO TE, VELIK/A BflAPO! VRATIO SAW 5E JER CRNOE WBWJeOA ZELIAA UPOZORITI NA VELIKU OFASNOST KOJA PRIJETI 51NU VJETRA! NE! 5LU- 5AJTE /VIE! a V /f * ■ mrAS'Z WM 'W & i 144
 • 146. ISTODOBNO * & rn ,rirw '' u^i. I I® ri « iw?, □ VVn ty I IV > I'M I AH m i ■ Wi o ^ ^>,'4 ILO- s/' FOfVOZ-PAO MU! n PUSTITE /WE... NE ZELI/W V/A^U PO/WOC:. NI5TA 5LO- WLJENO? 4 ^ rs 145
 • 147. VICIO SAW. POB/AR 51 PRIPITO/VMTELJ I COeiO 51 5VOJU PRILIKU. WO&AWO ^ R/AZGOVAFIA- Tl, vu6e BEZ RERA. OOTOVO DA SAW USPIO, CRNI WBDVJBDe. I 5A/W 51 VICIO. I 1^ 1 Q S (m w s NO 5AC NBWAWO VRE- /WENA I 2ELI/V CA POKU^A noc;ni orao. ^1 /" r hajce, ^ SOTONO! PRECO- WSL0 51 5E? NIJE TO CO BRO PRI/VIO NE E BRINI TAKAV v 5E JE (f n 1 mlMM t 146
 • 148. TVOJ JB, TATA. 4 A r™ 'd fl NB OSTAJB NAW NBGO DA Tl FOtBU WO SP.B6U. SFmJA PUNO HVALA CB/V0 TBLJT SB LJBFOTA NB A i /:li 5 iimuiLLULi irrnTL! II HAJOB, SAPAO SB ISPUSI! t i ' SZ - 147
 • 149. IMA LI JOS MNOOO? NB, &OSFO- 0NB. 4 i lls L^n KAKO OBJASNJAVATB TO STO SU OA AFWRAHI UHVATILI KAO FO NJIHOVU VJBROVANJU ON MORA BITI SLOBODAN?7 ZA NEKOLIKO KILO/VIE- TARA DO^I £e/V0 U USKI KANJON KOJI ^E NA5 ODV/ESTI RAVNO DO OBORA U KOJEMU JE PASTUH. I / MISLIM DA SU TO U^INILI ZATO DA SPRIJE(5E DRUSE DA (5A UHVATE. OSLOBODIT ^E SA <5IM MINE OPASNOST. >4^ 148
 • 150. TO JB vRLO VJBROJATNO NJIHOV PLAN. AL IV CBfAO I/V1 OA POKVA- RITI. 77 r: % h. 1 ISTOOOBNO ww 3 m. ss** V/ (7A ff V/ M. amf/Aum/^ GROWOVI! ONAJ U SRBOINI JB BAKER! r JUPITERU, NJBOOV BIJEG JB KRATKO PO- ^ TRAJAO. / C?A... ON JE... W O T. 1 y ^ A 'vT-J ✓ V* ! I S3 w 30 149
 • 151. .r*,,»*• k w:,!1 / OPAKLE Tl TC>"k. v,, znaS, veuka BRAPOf IL^.; WOUW TE C/A NE POCNE5 5 PRIEOV/ORI/WA, CRNI /WEC?- VJECE! VRATIO 5A/V) 5E CA TE UPOZORI/VL. VOJNICI COLAZE 0VA/V0! C^JTN It- /I ^ r 5fi 11 i m ' m tA I WKRATKO JE BAKER 5VE ISPRING POEL/AVICI /ARA- RAKA I NA KRAJU... 5TO /V1I5LITE KAOA dE STldlr' ZA NAJVI5E POLA SATA. r5 NE/VXA PUNO VRE/1AE- NA CA 05IGURA/1A0 51NA UJETRA. I QOKLE " JE 5TIGAO TVOJ OTACr' CRNI vRAC JO$ NE POPU^TA. & '-/// CROAAOVI! VICI/W. a IE 150
 • 152. * STIGLI SWO, BOJNlZe. OMO JE KANJON. IZvkSNO. //m/II'L // iSV6 f USKORO CE OMO BITI CbOTOMO. El/O IH j /«> i2^ % Z^- IZ/jL Ll Cl /WORA/W IH OBA . VIJE5TITI.' » • o O m wr Hm , &>i V-. H" X > 151
 • 153. (SLERAJ, CRVENI JBLBNB! (p) £ NA5 5TRAZAR JAVLJA OFASNOST NA ULASKU U KANJON. r WOZPA ^ {AOt-BWO U5PORITI NJIHOVO NAPREROVA NJE. SLU^AJTB! 5IEURNO VOJ5KA. LT an J* srv r" r' u/fa/jlc*— ^ /- ' A^. HAJRE, POTJE- FWJTE IH! JIP! JIP? JIP! JIP! 152
 • 154. BRZE f0fV0 SB, SOTONO! I PO^URI SB S Tl/Vl KONJBW! STIZBW UJACB KIT 4 J Y «r CRV6NI JBLBN SB DOBRO SJBTIO, 5VIH mi VRASOVAl ^ u »»A«'t << jv>- >- ^ ^ /*>/' ^ v%. ^ fy SS •-v> 153
 • 155. nr BOJNIKA PUNCANA CB DO 6EKATI LIJEPO ZNENAOBNJB. m A M > ^ mrt ww / § « - - 5 PRU6B STRANB KANJONA... NAPRUBP! OBOR JB TOCNO WU NA IZL/AZU IZ HOA- NJON/^. /OPLlCNO /.i f/L. > ^ 154
 • 156. 4 LI UBRZO... KAKVA JE TO BUKA? OUJE TE LI I V/lr' nr 'A t, rr rf yAA- pRonnsTvo! KAO KONJI U GALOPU.. f ■>< Tl (u. J* NEMA PROSTO- RA ZA MANEVAR, eOSPOCINE. 5ATNICE, NAREOITE POVLAOENJE! NAZAO, OOVRAGA' JOG WALO I PREC3A- ZIT ^E NAS! -St W 75 Mil 155
 • 157. %Jk F NAZAO! SVI NAZAP! # l t ^ - 7M, IS % M AH: HAJOt! m s ""///. vi , / M m i. ■ / Mh 156
 • 158. w PROKLSTSTVO! 1 A H; , o'j* A'CK ^ >ii > 4» J ^ 1 £ZI tiilU// <2*1 m. p k NAFOKON S/V0 ZASL IZ KANJON/A! 1 m i> & & i / k ,e !» 157
 • 159. PRCWELI SWO G/APNIH ZETVRT SATA. OCNIO IH VFZA6! ~>^T^, -> 1 ' '^U- :wh.: "Se-C vz. REC?U NISXA NUB SLO- WLJBNO, AKO STB NA TO /VWSUU. SVB GOSFOUNB ADArAS! 'Uu^^uj u L: >> 'm I r7 r>-^ "V^v 5IGURNO 5U IH WILLER I PRU^TVO POTJERALI NA NA5. OPAKLE 5U PO^LI ONI VRA^JI KONJIr7 KAKO BI5/V0 Tf^ATILI VRIJE/VE POK ONI 5PA5AVA JU PA5TUHA. 5 KOJI/V) CILJE/Wr' i pf //miwsi gf n i 158
 • 160. 5I(3URNI STB DA ON NIJ6 BIO U KROUr7 S nbso ^ siourni. BUTCH l/WA PRAVO... PA- 5TUHA NUB BILO. 5ATNI6E USPOSTAVITB KOLONU I NA- STAVLJAA^O DALJE! 1 <5^ »• •^n ■ i WAKON PAR /VMNUTA... s/s'SAtf—r^jmaasm^m^—■ NAPRUED! 'A ^lll '/( t m T- POTLE BRZO, TEX! VOJ5KA CE BITI OVOJB 5VAKOGA ODLICNO, BRA TE! SAD SI SHVATIO TKO JE SAZDA. € CASA -5^ ( ^S J av PB -^n r*A 4. 159
 • 161. 71 RAZITE; GLA- VB COLJE! NEKA OOOU! r £ w m imui a: ik * ■P& M' ■'jm.K ■fy I 2 IrUK BEZ RERA KRAC?0/VMCE PRATI TEXA SAC /WOZES JURITI KOLIKO HO^ES! •6^' ►v^ t -■ /l r<^ r y u-. 160
 • 162. mm REDU JE 5/AC? CO NOONI ORAO G/A JE PRI- PITOWIO, AU VOtBKAT CB GA WOJA OSVBTA. STA m y: m, MKfKlmO SB! ■y N. U II ^ y " ^ k j ■x* H/AUGH. OCVE5T CU G/A N/A PAJBSTO GCJE GA NITKO NEC:E N/A^l. ^ TvOJ JE, CRVENI JELENE. © // fE 161
 • 163. r ! 'fe- 7 TO JB POBRO 5KRI- UENO A^JESTO 6IJI JE ULAZ L/AKO PREGP^- C7ITI. OSTAT £E ONPJE C?OK /VU NE VRATI/MO 5LOBODU. '//nuKjy ^ I 1 EvO OBOflA O KOJBWU SAW vaw eovomo, GOSPOCINE. an i ."ii -T» y 1/^ <s H - vJTvVl ^AILcc r. ■ZjU-fTV* C <Z = i I " MIM COL/AZI ^OJSKA CRXA r-S5 <« BOJNIK PUN- CAN Ce PO- BJE5NITI. NE/WA VEZE... m CBWO OA 5/VMRITI. w 0 1 '€) y f** i » . 'Lc rfn yrrrA i in) i 162
 • 164. KAKO SA/M SLIO eOSPODINB OBOR JE FRAZAN OSLOBO&ILI RA5TUKA Zf ? -v jf rs. POZDRAV, BOJ- Nte OFBJ SWO SE 5RELI, HA? ec?JE JE ZNA/V1 DA 5TE BILI UHVATILI GA CRNI PA5TUH NE poriGite ''""///A V I NE POKU GAV/A/V). / III i ) < < f f i HE /lM -. ■7/ 7/ y > in VI ZNATE GTO /VOJI PRIJATELJI ARAPAHI A1I5LE O TO/V) KONJU. ZATO S/VAO GA UHVA- TILI. NIG/MO HTJELI DOPU5TITI DA ZAVRGl U VA^I/V) RUKAMA ILI U RUKA/WA /VU5TANGEPV. im 1 163
 • 165. U REPU. AL C5PJE JB? KAKO VIQITE, I5KRENO VA/V C30V0RI/V. r* rC. r i E RA TO CETE RECI VI NA/V)A POBJEOAO JE U I5TO/A 5/WJERU KAO ^ Zj I OSTALI KONJI. 4 tn iii y TAJ PA5TUH JE CI5TI DEMON. ZATVORILI 5MO OA U OBOR 5 ClJELIM KRDOM, ALI RAZBIO JE VRATA I ODJURIO. if f // c £ NIJE I5TINA LAZETE F m U KRDU KOJE 5TE POTJERALI NA NA5 NIJE OA BILO.' <33 I & I! PRIJATELJU, BOLJE DA PO- VU£B£ £TO 51 REKAO, INA- OE 6U Tl TAKO PROMIJE- NITI OPI5 DA TE Nl MAJKA NEC:E PREPOZNATI! s 1 m 164
 • 166. ONDA fVWJ N/A- REPITE OA POVU£E SVOJB RIJE^I. S/WIRITE 5E! OVAJ ^OVJEK JE POP fVOJOfV ZA&TI - ^ TO/V1. .'O 3* I *> Ho VI NE POPNOSI/V) KAP /VE OBI6AN KRAPLJIVAC KO- NJA NAZOVE LA- ^LJIVCE/V). PRE5TANITE IZI- <3RAVATI UVRIJE- PENOOA, WIL- LERE III y/ vec saw 3 VA/V^ OPOO -A /ORIO. 5A/AO SKRECETE TEA^U KAKO /Vl NE Bl 5TE OPOOVORILI. r/' /fC PITAA1 TEBE, CRNI /VEPVJEPE. NEMAS A^l NI^TA RE<5l O TOM KONJUr7 RIJECl NOCNOCA ORLA MOJE su RIJECl 5 & 1 s NITKO NE MO^E UHVATITI 51NA VJETRA I PRZATI CA ZAROBLJENIM! ON JE PO- PUT VJETRA KOJI 5LOBOP- NO PU^E BRPIAV^. NITKO NE WOtB ZAROBITI VJETAR! 165
 • 167. NO SJETIT CU SB TOGA KAD TVOJBW FLGWBNU BUPE/V1 WOPAO FOSLAJ zi/iabkb ROTRepSriNe iz oc?- SJB<A Z/A INCIJANCe. VICI/V PA I Tl OP- BIJAS 5URAPNJU, CRNI PABTAtJBOB. U REPU, T/OJ IZBOR... f it <. JJVI fc=^ i I NE/WOJTE /V)l- SLITI PA JE 5 OVI/V1 GOTOMO! BRINITE SE ZA SVOJA FOSLA, ^ WILLERE. ^ TO JE PRLJAvA PRI- JBTNJA, BOJNCB. K f ma,. i !,■( IPE/WO, 5ATNICE.' VRA OAA^O 5E U UTVRPU! fkt^k '(i< V/ f l' Vf» ">* /r» ^v -/V> 166
 • 168. FOSUJE, U 5ELU... ZBO<3 PRIJETNJI BOJNIKA PUN- CANA? NE KRIJE/V) OA SAW JAKO ZABRINUT, NOC^NI ORLE. m * /J Aw N-» I r/ ili TAKO JE. AKO NA/W U5KRATI POKRIVA- 6E I HRANU. WOJ NAROP NECE PRE- ^IVJETI ZI/WU. ONA JE PUGA U OVI/V KRAJEVIMA. BIO JE UVRIJEPEN, VIPIO 51. /WOGAO Bl TO u£initi IZ OSVETE. BRINI 5E.' NE6E TO U6l- NITI tai IM 1 '■ /VORAS i/wati povjerenja u WENE. PI5AT CU 5VO/V1 PRIJATE- LJU GENERALU PAVI5U KOJI JE VECl POOLAVICA VOJSKE NEGO ZAPOVJEPNIK PLA^IH KOSULJA U UTVRPI STANLEY. 2 1/7/^ ,V v TRA^IT NJEGOVU PO/WO^ I U TO/VIE PA 5E BOJNIKA KAZNI ZBOG TOGA GTO JE HTIO ULOVITI 5INA VJETRA IAKO JE ZNAO PA RISKIfRA POBUNU. A TP^A^IT CU OA GA KAZNE I ZBOG PRIJETNJI KOJE Tl JE UPUTIO. / 1 r / (T f %;/ 167
 • 169. I/HA LI U BLIZINI KOJE NASELJE IZ KOJEC3A SE /WOZE POSLATI PORUKA ^ICA/HA KOJE OOVOREr' fVOZ.e*> TO UCINITI IZ 5ELA ZVANOG C3F?AN<3E- VILLE. NA CAN JAHANJA OCAVCE. COBRO. OTICI 6E/WO ONA/WO NAKON 5TO /HALO v 0C5PAVA/V0. 5 A sr s & -I r/ BILO Bl COBRO CA 5E I Tl /HALO OC- MORlS. KAC OS- TARI^, NE/HAS V/ELIKU POTRE- BU ZA 5NO/V. V ri /-j $ i AHE.' SAC ZNA/H KAKO SE OS/ETITI ZBOC3 PONI- Z-BNJA KOJE /H JE U^INIO NOC^NI OF^AO. AKO SUTRA KRE<5U ZA Of^ANGEVILLE, NE S/Vl- JE/V IZSUBITI Nl /MINUTE. ^HiU a Jf iT -JSZrs/0iZ&. 168
 • 170. 5 PRVIM ZRAKA/WA ZORE ^/UK BEZ RERA DOSTIGAO JE VOJNI LOGOR... M m I -K /fVz v^- t ur r -' vV wz, mORAW RAZ GOVARATI 5 BOJNIKO/W DUNCANOm. 5TOJ! KA/ViO CES Tl Vtv I % S <(t s imrc y<«(A~ *r mi W mm. 51-DI! VC> Tl fAA PA <^=- /VORA/V UPOZO- RITI BOJNIKA NA OPA5NOST KOJA e7 NE = Bl HTIO GOVARATI RAZ '/O PREP5JEPNIKO/V PRIJETI fVWJ t QRZAVE < T i'r / % C5V 169
 • 171. N/AREPNI<Se( PO- SLU&AJTe *>TO fVA RE6l OV-AJ INDIJA- NAC! OAJ OA PRVO POPI- rjL , JEW KAVU! % % 1 ! ^ L— . ''-vkji <■ - w IfSKORO OC?VE5T 6U TE 5ATNIKU APAW5U. WOZDA PRI<5A ELUPOSTI, ALI 5 BOJNIKOW JE BOLJE NE RI5KIRATI. 1st. o M v^v C3 170
 • 172. XAZe PA JB CUO TBXA WILLERA KO- JBGA ON ZOVB NOCNW ORLO/V), KAKO 5 CRNI/V IVBVM3BPOIV Sm&L3A URO- TU PROTIV NAGBG ZAPOVJBPNIKA. KAKvU UROTUF 11 r-O 1 4! >C V5 yf NO<iNI ORAO CB tlCA/VV KOJB GOVO RB POSLATI PORUKU VBUKOWB POGLAVICI PLAVIH KO^ULJA GB- NBRALU P/AVISU I ZATRAtlTI OP a NJBGA PA KAZNI A BOJNIKA m§i PUNCANA. WWi /m VIC?I Tl! KA- KVU 51 TO PRlOU yzmeuo? A r* m hiJiA i r v ■r. CEKAJTE SATNICB v r: V 171
 • 173. NBWOJTB SB TAKO tURm DA OTPRE/VMTE TOO INC7IJANCA! . H "1 Z/ATO STO SI LOVIO SIN/A VJETRA I PRI- JETIO CRNOW WEDVJBDU. JB LI TAJ CO- UJEK NOiiNI OR/AO OBJA5NIO ZBOS CEG/A BIH JA TREB/AO BITI KAtNJBN? r r PANAS? OPLI6- NO. HAJDB/V0 GA DOCBKATI PUTBW. UGH. DA. ZATO CE DANAS OTI^I U GRANGBVILLB. PRENIJET CE TO ZICA- /WA KOJE GOVORB? > dr. r£h Z3 ' 15 4. V GOSPODINB, NB- CBTB VALJDA POVJBROVATI U TU IZA^lSLJOTI- NU? PREVISE JE AAASTOVI- TA, POISTA, PA Bl JE INPIJANAC WOGAO SAAA IZAAISLITI. vJERUJEAA PA AAI WILLER ^ELI BACITI KLIPOVE PPO NOSE. OP TAKVA TIPA SVA- STA WOi-BG OCEKIVATI. i *s $ •7x>: L*i A- 1* / 5V»-''"/ >s 172
 • 174. ION/AKO (VWJ /V0' FW/V ZAHVAUT £TO JE PO/V)OC3AO /AFWRAHIMA PA /ME SPRUEfiE UHV/ATITI SINA VJETRA. ^7 NE/m/M /MNOEO PAANA, SATNI/SE, ALI JEPNU PRIZNAJE/M. OSVETO- LJUBIV 5A/W / U TO N15A/M 5U/MNJAO. PRETVARAO 5A/M 5E PA NE ^/JERUJE/M U PRI^U ONOO INPI- JANCA, ALI ZNA/M PA JE I5TINITA. WILLER /MO^E NAVALITI NA PUNCANA BRPO NEVOLJA. > O A KAKO ZNA/M PA CE ON 1^1 PO KRA- JA, /MORA/M NAdl NACINA PA /VU JA- Vl/M KAKO OA PUN- CAN KANI ZAUSTAVITI. X o n E * xf ^ ^ L c % c --^ 1 1 11 173
 • 175. MBKOUKO SATI POSLIJE... /VMSLlS DA CB TB GBNBPAL PAVI5 POSLU^ATIr' POTPUNO 5A/V UVJEREN U Iliili® y/y o ^5L~ CO' ¥ *?,r* < 4 ^ r Q s ^ AKO SU/V1- NJA&, ZA&TO SB NB OKLA- DiSr ZABOGAI 7m> Tb r £ Si U BRZOJAVU CU /VU OBJASNITI KAKO JB DIO VOJSKB POP ZAPOVJEPNlS- TVOAA POTPUNOG LUDAKA. / / W// lA DA NUB BILO NAS, £TO fVW- SLlS PA Bl SB POGOPILO NAKON S-TO JB PUNCAN OTI^AO NA INPIJAN5KI TB- RITORIJ U LOV NA 51NA VJETRAr3 M VRA^E! ARAPAHI OA SIOURNO NE Bl 5A/V0 (5LEPALI. 5auZJ ^ N NV XV^&S35 A YJ m g*mii • 7"! rtZfljc w EE Mi 174
 • 176. CWI5 ZNA OA <3A NB BIH ONJAVIO OA /VOJE OFTUt.BB NISU CVRSTO UTB/WBLJB- NB. UVJBRBN SAW OA CB I OVAJ PUT FO- 5TUPITI OPGOVORNO KAO I UVIJEK. TOCNO f T, «IIV W*-4 iC m. i W: % f ■* W I S5ff> » nL ///(!/( r r 3, V. 5. ^4^ HEJ, GLEOAJTE! %- 4 / h T V i &u iS^ 175
 • 177. w M m Ufa m ^ <v' l A s'-S ^ .X 5^-> V r€ ^2 l V ^y-yrrT-—-^-ctcc /// y 7//| HI '" - i'SJ CL ( % (a a* Q- •2, ■"«•„,» " ■ ^, >A) , , <xLll^ 1 ■> f, ^ ■■■4* etc *u » ^±1 i 5KAUT IZ VOJSKE! i% 2 5^ / V / ^ /// W > r. SS£ m 5 AVAWSOVOW FORUKOW? / CEKAO 5/W TE, NO^ Nl ORLE. C?OL/AZI/V) 5 JK PORUKO/W 5/ATNIKA v^VV AOAWSA. S ^ . i 4 ["/, ST'V.'W i i /L i -•' i 1 IM Z/ bXSxa -cwSiz 2^^ * wv ' ilJ ijvA; t'-v. ^ ^ rffT" ^ -*v*wW ^VW- =*A/ csm 176
 • 178. 5»A/V0 NB 5/Vlje5 RECI QA Tl JU JE ON FOSLAO. ft «5 St !P / 3 tv 6EKAJ, WOtOA 5>ATNIK CBKA ODGOVOK. i ^'^*1 /■ NE/VVA ODOOVORA, BFATB. 3 Wfcnac f Y^ootuo^ f V" od{ oska u A 3(o 9" ~^itnCan Jr°''9ev t&e. 8Qu StQvtf. •S P0 kuS6tti ^WQ fte/se/ Qx / p3 ' 1 / (fe 1 i /,< Z i vRATI SB 5/ATNIKU I RECI DA /VU ZAHW LJUJB/V. NBKA SFBCA BUDB UZ TBBB, NOdNI ORLE. UGH Wu* 'JU W.I m o ss ir 4 3) j St r * Va *> 177
 • 179. IPr WOZB LI SB ZNATI £TO Tl FORUCUJB APAMS? y PROCITAJTB SAWI! & -f -: r <1 Zr <" £ HAKON STO 5U 5VI PRO<5lXALI PORUKU... / O^ITO JE VUK BEZ REPA CUO I NAB> PAZGOVOP. U SATORU CR- ^^VV NOG SIGURNO JE BILO TAKO. > ' r?. th _> C5 _ ^s-r- s A KAKO 51 /WU OPUZEO <5A5T PRIPITO/VII^I 51NA VJETRA, —>. NIJE 0C70LI0 A CA Tl 5E NA OVAJ PLATIT CB ZA OVO! cT y NACIN NE 05VETI. 2K si W y*. & y JJ r; 178
 • 180. NAJBOLJE DA SAD NA- STAVI/AO PUT. KAD SPA- ZIWO PLAVE KOSULJE, ZNAT CEWO DA NE DU PRE/WA e NAWA 5 DOBPODO- vV fj SucorA. n w -v (I Aw W1 - -^IdC —7*^/ NE/nA PUT/A KO- Jl/V BI5/V0 IH mOGLI ZAOBlGlr' NE PO ZNAAAO DOVOLJNO OVO PO- DRUtJE. CkNI /VECVJEC? NyAAA JE REKAO RA ICEA^O NA JUG. JEDINO GTO lAOi-EIAO U^INITI DA IZBJEGNEWO PLAVE KOSULJE JE DA 5E MAKNE- /WO OD GLAVNOGA PUTA JER JE ON NAJOGlTIJI. 5KP^ATI/V0 KROZ GU/VU! DOBRO. 5TO CEKAWO? r# to V i'V IDE/V0! -m 1 I ;•.' < i ' ' i 179
 • 181. CETVORICA ORUOARA DRZALI SU SB ZAKLONA STA- BALA STO SU V/lSE WOOU... m sSv J <? ' ?y "*V-7 -(^•^ CO*1 ,^oV>K_ . . r// 72zr^c ^ " ^ t^-Cr ^ '""•.vCK er^J- WO OVA 5ATA POSLIJE.. GLEQAJTE, NA BRIJEOU! VOJNICI! <Gm>> a^t rS< AIlm m NASA JB ZAVR^ILA POTPlAoA 5ATNICE ENO IH OOLJB -J jj & 'A & --C " ^ . / r*- ^ v-~ -f i • 1 <v */ ■'r't P. , J'/ v-n.xK^ . ^ ^fiOt -A^vZc fezj '"A »«r k> UvW . V'tZ A cit- 180
 • 182. PROKLETI PEH! NALB- TJBU S/V0 NA NJIH PUKI/W SLUCAJBW. iUKAVCi SU NAS VIQJELI, A KAKO POJ/VA NEMAJU STO IH 6EKA, ZAUSTAVILI SU SB VA NAS DO&B- KAJU. TO Tl /Wl- 5LIS! O i w *Y NB BRINI SE. JOS JIV^ MALO I NAVALIT C^E / NA NAS. "A"#*' STO RAPE?7 ZASTO SE NE /VU£Ur' HAJPE, APA/WS! UHVA TI/WO IH! Ti % V xu '"'I (■//-1 ^0 1 II ^ A?? SV/ '^ P' v/r NAPRUEP! m r ^ • iaM^^ -T- -7^ ■v. iW" 5« ?vA lV/ % (« 181
 • 183. CINI SE L/A 5U CULI STARA Tt sovo -s - t) m I V % I M % IhrZ^. cini se, GOSFOWNB. ZASTO, OOVRAGA, BJBtB? ONI NB ZNAJU OA IH JE ONAJ INCIJANAC IZCAO. JUPITERU! Z NE ZNA/Vl ^ CTO RECl, G05 V POPINE. BJEZE r» i « m 2$ w. . ^ s / E PA (5ACOVI NA/V NECE POBJECl! ORU^TVO, 5A/V10 ATALO, U GALOP! ) BOJNlCE! TO k' i W/ A 5 182
 • 184. VALJA LJUCIMA NARBU>T OA NB FUCAJU. 8UCU LI RANJENI WILLER LI NJEGOVI PRIJATELJI, TO Bl NA5 WOOLO 5KUPO KO^TATI 5 OBZIRO/V NA NJBOOVO ^ — PRIJATELJ5TVO 5 GBNBPA- k. LO/V1 OAI/ISO/M. X U REDU, POBRINI- TE SE ZA TO! JA IH ^ELI/Vl 5A/WO ZORABITI I 5TAVITI POD KLJU<5 U ZA- TVORU UTVRDE. (D i o' V" V - -P Of ik TfStfr- "fer 'V/ V <ci/' ' u IDE/WO U GALOP! #£■ ""tfj ^ s- vmc s i HAJDE! WOFAWO IH UHVATITI! S7 rx o 4 1 J [»'•« w & m ***** //' ^«W * --:a. m SN-V^ •w T" o ^ -» - P 183
 • 185. COBRO OTVORITE U^l 5VA TROJI- CA! USKORO CE/V0 5E PONOVNO VIC7JETI.' OTE^/AT ^E/WO TKO PRVI 5TIC5NE U GR/ANGEVILLE NEK/A PO^ALJE BRZ.OJAV &BNBPALU PAVI5U U GLAVNO ZAPOVJeONGTVO U WASHINETONU. I BOLJE OC /VENE ZNATE STO VALJA NA- PISATI, 5A/AO GA POTPlS-ITE U AAOJE l/WE! JASNO? NE BRINI, TATA. ivon ■v >r^ ^ fN j/ KATKAC? ONO B>TO Tl 5E KA^E NE BUCE TO^NC*. NEGTO /Vl KAZE DA 6EG Tl PRVI 5Tldl U GRANGE VILLE. US m 'Ol NAPRIJED! NAPRIJED! .c v. j^rh VS. ry,/f/ - 184
 • 186. NAJBOLJE PA SE OVPJE RAZPVO- Jl/V0! 0. a. fi ■^W( -vMV( << ^ . jA y>K t, ■ '( " VMO' '^,ll lIL ■'W vl^l 'Ct***inrs" KIT SA /VNOfV, A CAR SON 5 TIGE- ^ ROM! SRETNO! SRETNO <y //Vti 4^ Cv% orvc « ^ - # TAKO NESTO SAW I O^EKI- W/AO. WILLER JE 5TAR/ LIJA. R/ZC?vOJILI 5U 5E. •* > 1j T1 /// v; $ 185
 • 187. 5L/A^e/V SB. POLOVICA LJUPI OB SfK /VNC>/V ZA WILLERO/V), A VI PO- JBOTB OSTALB Z.A ONOW C?RU(30/V PVOJICO/V.' WOPAWO SB I /VM FIAZCI JELITI, <30SF00NB. AOAWSB, STO CBWO? 'h ft i OAAjH u fc- 21 •Z'o L v // (QA -4 I & PE, lAOfACX S/VJU NAW HAJDS m I ONI 5U 5E RAZPVOJILI. NE J/A5NO POBJECI ; v C Pi ■~i <-•- <K // ft vx 4 - -<2 32 /?/>-> 186
 • 188. WEOU OSTAU/m NA 6RBA& fVVfVO I BOJNXA DUN- CANA. KAKVA CAST! ~-r r 5! * 5^ -V 1A>'v-^ (iw rV —JYTY rxv (V sa. NO 6lNI 5E C?A NE NAPREOUJU Nl ZA METAR. NlSTA CUDNO. NJI- HOVI KONJI NISU Nl- STA WANJE UWORNI OD N/ASlH. f NE SVIDA /V SB JBDNO STO JUR(V0 NASUJBFO. WOt-DA NAS DOCBKA KAKVO (5ADNO ZNBNADBNJB. >// _<■ ^szss^- NADAJfACT SB DA nbCb. • - -— ^'v^T;.--- --- — • * • POTLE... 5/ATNIK JE N/A 6ELU N/ASlH PRO- /Z NASI PRIJA- OONITELJA. M TELJI 5U LO- £ije pro^li. --i- K( V* 187
 • 189. ADAWS NAS NE WOtB PU5TITI, WOdA SE BAREW FRETVARATI OA NAS tEU UHVATITI RAOI BOJNIKA OUN- CANA, ALI NE(5E SE WNOGO TRUOITI. in; ^ viv v, ■NilVnr V V rV^^v - Wv i^W N> 4 ' C, V'O^ ^ r* c Urn ^ ^ 5 2^ BAS SAW VAW TO HTIO RECI, satn£e. POISTA... BOLJE OA NE TJE RAWO KONJE PRE VISE, NAREONlCE. IZNEWOSl CE. 7a is V"' 1'111 USlNIT £U SVE OA SE KIT CAR- SON I NJEGOV PRIJATELJ NA- VAJO IZVUKU, AU TEX JE KRE- NUO POGRESNIW SW3EROW I USKORO SE TO OFAZITI NA VLASTITU STETU. # si NA KOJU STRANU, TATA? KOUKO ZNAWO, SASVIW NAW JE SVEJEONO. % ^3 fl -ffti S mS ^ I' a ,//,4 =3- a a a UE r V -r/V >-r 188
 • 190. 0f[J0A Sn SI [ ■y VA .'H K '///, //// M*. L VV/'/ mvj, 7« /. /i PROKLETSTVO; ovo waesro je PRAV/I LABIRINT. If/ i ■ < if ;.t^> *L JT: i l/WAJU N/A5, TATA! w // / / U il " r i mt 189
 • 191. IDE/MO.' #r 5 mm, (61 3 Mtr*r c:s ^ %- kcf/W^ RAKLENIH /Ml V/VTRI PUT JE 1 I Z/ATvOREN //: ?5 I v -v .5= mu /< rnk^s (TT ^co Tfc 1 £ £ *3 / /MOR/A/MO 5E PREC7/ATI, KIT. U KLOPCI 5/MO. « ♦< 1 ( m w§ i T W V / . V6j^ 190
 • 192. PONCVNO SWO SB NA^LI, WILLERE. SAD JE NA /V1ENI RED DA STO ZELITE OD NA5, 30JNCe? ZA^TO NA5 PROGONITEr' 2C ZA5TO KAZE/W STE vl PO TO BJEOLI f r* P>3 «! IMATE PRAVO, ZNA/W BAS ZATO CU VAS ODDEST! U UTVRDU STAN- LEV I SPRE/VITI U C^ELIJU. DVAPUT CO OKRENUTI ' KLJUC. KAD NETKO BJEZI, ZNACI DA l/WA NEOlSTU SA^JEST. S/VAIJE/A ZNATI KA/WO STE SE ZAPUTILIr' NE PRAVITE SE LUKA^/I. DOBRO TO ZNATE. V/. § 191
 • 193. NE MOtETE NA5 UHI- TITI SAWO ZATO £TO S/V0 HTJELI ZATRAtl- Tl POWOC OO PRIJA- TELJA. VARATE SE. NIJE TO RA- ZLOO UHl£E- OMETALI STE VOJSKU COK JE BILA U IZVIOANJU IN(PIJANSKI/V TERITO- RIJE/V. NJA I NO COSTA BRBLJANJA! HOCETE RECI COK STE POKUSAVALI UHVATITI SIN/A VJETRA, RISKIRA- JU^I RAT 5 INDI- JANCIWA? PREPUSTITE /VENI PRO CJENU RIZIKA. ZGRABITCIH m 7 I I V/J* 3 1 OSTANI WIRAN, KIT. NE- &Ervo cueo ostati u ZATVORU. NE/AATE TA PRAVA, CUN- CANE! 1/^ ''H 11)) o fT'^A 192
 • 194. H/AKAKA! vARA- TE 56 AKO 56 NACAT6 KAKO <te VA5 GE- NERAL C?AVI5 05L0B0DITI. TO CE/WO ViDJET. m w-/- h YU f I i/j a NE. I DALJB 5U NA J6CNAKOJ UC7ALJE N05TI. PRIBLIZA- VAJU 56r3 ^■v vsSSV" W -i^sn vv^N ^ • V " r> T» xS •. 5ATNIK ARA/V5 NE /WOZE OCU5TATI, ALI ZATO 5E UOP^E NE NAPRE^E DA Bl NA5 UHVATIO. ^ A AKO 56 5TVAR OVAKO NA5T.. «* rs % M VV 193
 • 195. m ^ i >i d i # AH i vt^T m (fs^u c 4/^ ^'(f ' ^ iSs -» ^r^jtJXs. rjSU* ■O //?^' v.«- < W *m BRZO, SREBRNA KOSO! UHVATI SB! UZALUD. ■»'/ •? 1 A //^ J UOVOJB NA JBONOW KONJU NBCBWO DALBKO COSPJETI. NASTAVI C?ALJE SA/M! ^ NB ZABO RAVI STO JB KAO TBX! RB 1 > Bjein § ih Wi X I 2s o—- #6^ 194
 • 196. MALO /WE BOLI RUKA, ALI 5ITNICA! KONJ JE ZAPEO KOPITO/W U RUPU... IZELEPA CA JB SLO/WIO NOGU. /V<< 'J I 1 A mi TOZNO, NA tA' LOST. 5LO/WIO JU JE. 195
 • 197. U^INITE TO V/l, NARBONlCa. moRA/vo GA UBITI. n A Tr v- SiT ^1 COPUSTITE C?/A BAREW TIGER JACK USPIJB 5TI dl QO GflAN- GEVILLEA. '•y ~ -— _ -^v V S?/ Z/AO All JE ",: 5.TO NISTE •■■ USPJELI. J/A5NO. SVEJEONO r HVALA. Si' i- / ZM V // JsAK 7/V & j jm bi 196
 • 198. INDIJ/AN/AC JE N/A- STAVIO BIJEC5, SAT- Nl£E. OA POSalje/VI LJUCE ZA NJIW? NIJE VRIJEC?NO TRUC/A. CARSON ►JE TAJ KOJESA 5mO TRA^ILI. A c- v ^ SP* OBAVITE SVOJU OUtNOST! PREPAJTE AAORA/VA VAS OOVE- ST U UTVROU. TAKVE 5U NARECBE. AT 5vO ORUZJE JE '4// ife. -V2 LJ- c GRAYSONE, UZ/VI GA U SBDLO KOC SEBE! / POKRET! SvAKAKO, 5ATNI6E. lt B. m mi VI s<!m* /I'^tl. 1 lUlaM)' 197
 • 199. STIGAO SAW. OVO JE ORANGEVILLE. U SUWRAK... o m is* 7L-^. ij*f, s&» n c.t I I I ■ s>> •ej® 5 / l- V ^ It&r 7/1 U W / t1 *- -AUjC^'v* 7 <«■ vc r v, c^x u ^VcSv^ ' »■> ii.(o^— UW-r^l/iic^N ' Wf ^ < • •x > HPrS * ///// 'ii A EVO I PO- Ztanskog UREDA. o« o 1 I /■ iM /</> r r s 198
 • 200. teUW POSL/ATI BRZOJAV. o LIZZY, <5LE TKO CO- LAZI! SAP ^e/vo se ZABAVITI. JE LI acicsicj r t 'M <L i ZAR SE vl NE KORI5TITE PI/WNIA1 SIG- NALIMAr' V KATKAP. r<8 i", i,iii C W/T 1 IV PAJTE /VII PERO I PAPIR, NE/WA/W VRE/1AENA ZA SUBLJENJE. ^ Ijlll & 0 m 199
 • 201. j mOGAO BIH VW/M I DAT PERO, AL Z.A&TO NB UPOTRIJEBITE TO N/A ^ GLAV? U prtTT^^N HOOES LI /Ml DATI ONO STO 5A/V TE PITAO... HIHIHI OVAJ . HAHAHA! OANA5 51 B ZABAVAN JE BA5 OOBAR & n (£ 3 li t. (Mj '™h ...ILI Bl Tl RAOIJE OA UZ/VE/W NA SILU? ■m m <*> a / > 'A*' 0 i/r it? k 200
 • 202. H/WVL. EVO PERA I RAPIRA... o- 'M • X ") M OVAJ BRZOJAV <5E EENERALU OAVI5U RAZJA5NI Tl S-TO SE DOGACA. £ c^r M mmmmui r POSALJI GA 5TO PRIJE. JASNO? QOBRO, (VSLW JE TO SvE CA SvAKAKO, GOSPOQINE 5/VJE5TA! fa#1 / ni m * % ^r, 201
 • 203. % in i i f i o K c sUm y ^ /VN0(3>0 HVALA, eOSFOWNB. BVO TRI DOLAFA i eorovo... TO JB TRI DO' LARA. TEK5T JB BIO DUG. AL AKO NB... 1 ////jy y We '-T/NG VMG 0 (< /!> wmsm I ZEm I RECI SVOJOJ SKVO... PA PO- NOVNO /VOZB OISATI. r ~ nnJ /7 ^3 N si t 1 W / M 202
 • 204. im > V 5UTRADAN UJU- TRO... b^JBI ^i nuTnim sy ^TTPZSZZ sw l <r: ■s-X '-'T: 0 ?^r. ((W&rfZ a,V* ■7- <7^ ULfcs > *^J-f s K rs ^ ' "7- t ^ (in dL ^ /VI5LI/V) PA JE TO ONAJ KOJI JE PRIJE NEKOLIKO PANA BIO PO^AO 5 TEXO/W WILLE- RO/V. OZBILJNOr INPlJANAC. V* ^rrrrs' ' ' r 1 Id 203
 • 205. OA vowWvmfi4 X- /I Trx >1 N: SvlH /V)U CFlAeOVA, TO JE ON! 'a ?V v £> m ''■r*n^>-~ v^Zr, ri UHITIT CU QA 5TO JE TU --y<r~~^ &UONO? ) ( ?-N AW ^ JA STO KOJI VA/V JE VPAG, N/A- RECNICEr3 KA/MO 6BTB? "" n RtrA <L e) ^ ^ 204
 • 206. / TAKO, /HALO POSLIJE... HI TVOJI SU PRIJATeLJI UNUTRA. ii'i.i I'i'il.'." ii7/ V| o 0 1 V W -'A BIT CE Tl CRAC30 DA IH VICIS, JEE U? 'A IZVOLI. r <mrS) 0)0 l/i - Vi»V POZCPPW! EVO /WE 1^1 wadhuj # u // y -n f i 205
 • 207. '7 ffTi r ly/yr s///' KAO SU TE UHVATILir NISU fVE UHv/ATIU. SAW SAW SE PREOAO. ■a* m 5>r,^ r a •rt I T /s r fa "N /// as NIJE Nl BILO TESKO 5 OB- ZIRO/V) RA /VIE VOJNICI NISU PRATILI. ZN/AO SA/A RA 6ES USFJETI. HTIO 5A/V1 VA/A RECI RA JE BRZOJAV OTPRE/MLJEN. SJAJNO.' »» r= (TN' f '£ 1 r' H/w/W... r TREBA JO$ Vl- RJETI KAR CE SE ZA- k URSlTI. KAR SE SVE OMO ZA- VRSI, SATNIKU AOAWSU TREBA RATI WEVALJU. Tl SI Z.AWO- LIO SATNIKA AOAWSA RA /V)E PUSTIr7 i™ 7. Y/r Yi ir I'd'^ JASNO. ZAR I Tl NE Bl TO U^INIO NA WOW W3ESJU? fa /K 206
 • 208. OFBT PRORlCeS CRNO? SAD JB VB£ BRZOJAV STGAO NA ODRBDS>TB. TO ZN/Wl, AU l/WA JOS- TOLIKO TOG/A GTO Bl WOGLO FOC UKRIVO. » r c i % PRVO, WLJ/A VIDJE- Tl JB LI GBNBRAL DAVIS UOFZB U ZA- FOVJBDNlSTVU. AKO JB NBGDJB NA PUTU, TKO ZNA KOLIKO £B BRZOJAV STAJATI NA STOLU DOK /V)l OV- DJB TRUNBWO. ; / PRUGO, AKO I JEST U ZzAPOI/JECNISTVU, /VOGAO Bl BITI ZAU- ZBT DRUGI/V VAZNI- Jl/V STVARIWA I... STANI! PRBSTANI IZI- GRAVATI ZLOGUKU SOVU ILI CU Tl RAZBITI DRUGU RUKU! KAHAKA! :n H ITS- i s ly. t FROSLA SU TRI RAN/A POTPUNO. JA PRBUZI/m/V PI5MA. SIGURAN SI RA niSta nije stiglo IZ W/ASHINGTON/Ar' m Cr* & OB/AVIJESTIT ^ETE NAS AKO BUDB NO- vosnr SVAKAKO. I NB BRINITE SE, PI 5/VAO (tB SVA- KAKO ST0. fl 5? 207
 • 209. ■:,w lli U1 iiTiWj w JOS NE/VXA VIJESTI OO GBNBP.ALA OAVSA. HA! JA SB NB BIH WNOGO BRINUO. /Or tii i ( "9 Sh»> v W Y. r— Z/AOePI TU VEC SiA/V U/A/W OBJ/A- SNIO DA WOZB FOSTO- JATI TSU6U PAZLOGA ZA KA^NJBNJB... GUBICU, ZLO- 5LUTNI PRO- RO<5E! U REOU, POVLAOl/V) SB. T u/viu KNI 0f^ 4 rETOGA OANA, NAPOKON 5ATNICE... NOVOSTI r" PIS/1AO JE STIGLO. '• ■ i ' i, i1 ML f I f 208
 • 210. 3 - ( KU<30! ) SLOBOPNI STB tn <-* r <L OZBILJNO? TV IZ GLAVNOGA STOZERA HITNO 5U GA PRE/VJE- 5TILI U /HALO SELO KRAJ KANAQ5KE ORANICE OOJE <5E PREUZETI ZAPO- VJEONlS-TVO... NIKAQ NISAW BIO OZBILJNIJI. rv Vv ZAPOVJED NIK 5E SLA t.E? BOJNIK DUNCAN NIJE UlSE ZAPOV/JEONIK OVE UTVROE. ...OOJE dU PREUZETI ZA- POVJEDNI^TVO NAC? CIJELI/V1 OARNIZONO/Vl 5A5TAVLJENI/A OO... JBDNOG NAREONIKA JBDNOG VOJ-, NICiKOO /ODA. 209
 • 211. JBDAN NA- REC7NIK I JB- RAN VOC! JB LI VAW JASNO? &A- LJU fVB U 5NIJEC3 DO C3RLA DA ZAPO^IJE- DA/V SA^ICI LJUCI! r PROKLETI WILLER! KAKO JB U5PIO OBAVIJE5TITI GENE- RALA CAVI5A DOK JB BIO OVDJB POD KLJUCBM? TO NIKAKO NB WOOU OBJA5NITI, BOJNI&B. u PH® SA/V0 JB NJBOOV IN- OIJANAC WO- GAO STICI DO PO&TANSKOG URBDAUGRAN- GBVILLBU. (SlNI W SB NB/VOGUCB DA JB JBDAN DWLJAK BIO U 5TANJU POSLATI BRZOJAV! NE ZNA/W GTO RBCl, GOSPODINB 210
 • 212. NO N/ARfcOB/A JB JASNA. V£C OANAS WORAW OTFUTOVATI NA NOVU DU2-NOST. m CJ» *imm= Zauw PUTOVATI LA- GOPNO, AOAPASB. VI SB POBRINITB OA WOJA PRTLJAGA STI- ONE NA OORB- OlSTB. NA ZA- POVIJEO, C505P0- ^ DINE. , c- O TOA^E CETE OBAVIJE5TITI VOJNIKE U OPRO- Stajnow eovo- RU, GOSPO- DINEr" OD OVOC3 TRENUTKA ZAPO- VJEDNI^TVO NAD UTVRDO/VA PRELAZI U VASE RUKE. ffc lli eid [ NB! UCINIT f GBTB TO 5A/VM NAKON WOG ODLA5KA. Z.BLfV OTC U /V1IRIJ, DA 5E I NE ZNA. 1 STOf NECETE 5E SLU^BENO OPROSTITI OD VOJNIKAf E nr ZNAAA DA JB TO OBICAJ, SATNICB, ALI S OBZIRO/TA NA OKOLNOSTI, ^EUAA OTI^I BEZ POZDFWVA. A 211
 • 213. POBRINITE SB VI Z/A TO. NB t.BU/V BLB- C>AT PACB TIH NI^TARIJA TU JB JOS JBDNA NARBDBA KOJU All JB tbSko fosluSa- Tl. AIORAAIO OOWAH 05L0B0C7ITI ONOG GAVA TB%A WILLBRA I NJBGOVB. hi LJ Ml I TAKO, ETO AlEI POSLU- SAO SAW NARBD- BU I TO 5 VELIKIA1 ZADOVOLJ- STVOW. a r UM / fcrC 1JL>—- i .*•..» " "*■ "''Mi BOJNIK JE VBC OTPUTOVAO? POBRO. 5VAKAKO CBWO fVWJ PRENIJETI POZPFWVE. SKUPLJA ONO STO CB PONIJETI SA SOBOW. ODLAZI POPODNE. m. A m -■ / ^ NE SAVJETUJEA1 VAA1 TO, SUW- NJ/A/V OA <tB SB OBRAOO- VATI. z: 212
 • 214. D HvALA, ADAPAS. Toe POFOD- NEVA... 41 ZBUW VAW SRETAN PUT, BOJ- Nl£E CUNCANE. I fl /T<**,- « • - ' **' . * M 9. v - 7 i W,V y*.. t. J ^ 1 'in "V" I NE ZABORAVITE OT- PRE/VITI /WOJU PRTLJ/A- (3LJ N/A a&resu koju SAW MAW OAO. DO MDENJA. NE BRINITE J)SQU Hff rv Wi«** TO JE VMILLER. NECU SE OSMR TATI. SRETAN PUT, BOJNI 6E DUNCANE! O a? f 1* r Jl 6 '22 213
 • 215. ZA^TO 5TE GA HTJELI POZCR/AVI Tl, WILLEREr' //// NIS/VTA V (AOSAO OVO- N LJETI /A C/A NE VICI/W JOG NAFU- HANOG BNGLG- SKOG PIJETLA KAKO PUCA OC? BIJBSA. & 214
 • 216. A: PKOKLETI WI- LLSR! NITKO /MS NIK/AC? NIJS TAKO PONIZIO. >7 j m t n $ //' n ik AKO NA/V SE IKAP FUTOVI SASTANU, KUNS/M 5S VA tJ TO U^INITI. w m. - -Cf L % BT f s<r. o rr NE ZNA/M STO BIH DAO OA OA /MOGU IZAZV/ATI N/A CVOBOJ I UBITI 0 . 6 ' 5TO CSTE SAVA? OVWAH NASTAVLJATB PUT?' NE PRIJE NEBO 5E ^RATI/MO U 5ELO CRNOB /MEPV/JEP/A I J/U/I/MO /MU O PO- 5LJEPNJI/V POE^- P/ANJI/WA. wi* is '(lu i M ) uiiM mmi 215
 • 217. 1 = X PO(3L/WIC/A AFZAPAHA STRAHU- JB KAKO Bl BOJNIK DUNCAN WOGAO OSTJART PRIJET- NJU O USKRA&VA- NJU N/WIIRNICA Z.A ZI/VMJ... % A, RBCBNO WBVU NANA, TA STRAHOVA- NJA SU BILA TBKAKO OPRAVDANA. RBCTB /VU U WOJB I/WE DA SB ViSB NBWA CBGA PLA^ITI. JiiliiiMiiun nuz a ^ - SUTRA UJUTRO KRENUT CE/WO ZA SELO ARAPAHA, TAKO DA CBfAO TA/WO STI^I DO NAVE^ER. ONDJB CBWO PRE5PAV/ATI I UJUTRO KRENUTI ZA BUTTE GDJB SB j NAPOKON /WO^E/WO UKRCATI U VLAK Aj PRE/WA KUC. /AS. 4 <S V X 4 V v •5X < S "a 4^ vRLO RACPO. NO /WORA/W PRI- ZNATI CPA /Wl JE 8ILO TESKO GLEOATI GA ONAKO PONI- tBNA. STO KAZETE CPA SAC? NAVRATI/WO U SALOON I PROSLAVI- /WO ODLAZAK BOJ- NIKA CPUNCANAr" I KAZETE PONI^ENAf TO BO- LJB! TO CB /WU PO/WO<il CPA SHVATI KAKO /WU NIJE BA£ SVE DOPUSTBNO SA/WO ZATO STO PRIPADA NEKOJ PLE/Wld- KOJ ENGLESKOJ OBITELJI. T" 7^7 L i 216
 • 218. KOJ SAT POSUJE... S Sf PA, RINGO I JOSEPH U&U SU U OBOR I NABACL SE LASnAA OKO PASTUHOVA VPATA, AU ON SE TAKO POfiBO RIXATI I NJISKATI VA JE KOPITO/W UBIO J/ADNOG/A RING/A I PRO- BUOIO CIJELO INPIJAN- <sr 5KO SELO ■vVV ox Q - <0^ PROKLET5TVO! OTKAC? 5U NA/V> SE TA £ETVO- RICA UPLELA /VE€?LJ NOGE, SJE WE NAO- PAKO. m I ■S PR/WI PEH JE /V>E£7U PRVI/WA DOTR^AO TEX WILLER 5A SVOJIWA, PUCA- JU& KAO LUC. BEN I JOSEPH OC/HAH 5U OSWILI KO*tU. c& * 1 NA5TAVI! STO JE BILO PO- SLIJEr' PLANCV JE POGINUO SA 5TRELICO/W U LECI/WA. IZVUKLI 5/WO SE JECINO JESS I JA. v fj y t NO COK S/V0 JURILI K TEBI, NALETJE- Ll S/WO NA CVOJICU VOJNIKA KOJI SU NAS POC PU^KAATA OCVELI KOC BOJNIKA CUNOANA. V' •r SJ 217
 • 219. I VOJ5KA JE BILA ONPJE 5 CILJE/V) C/A (JHV/ATE RA5TUHA. KAO SU /WU REKLI C/A PRIP/ADAWO TVOJOJ CRU^INI, BOJNIK JE SHVAT0 UA ZNA/V0 OP NJIH PA NAS JE PRI5ILIO PA l/V PO/TAOENE/VIO. Q < KAKO VAS JE PRISIUOr' V <- ZAPRIJETIO JE C?A CE NAS BACITI U ZA- TVOR. ^ OCNIO V/AS VRAS.' NE/VOJTE /Wl RE(5l PA 5TE IVWJ PO/VIO- SLI PA SE PO/WO GNE PASTUHA! ISTINA, GAZPA; I RE- KAO JE TO PROKLETO OZBILJNO. NIS/VAO, GAZPA POSLU^AJTE PALJE... ^ rf V m k 7/ m CJ 'JL t i FUTCH JE ISPRICAO KAKO JE BOJNIKA PUNCANA POBIJEPIO TEX WILLER UZ PO/WO^ INPIJANACA I NA KFWJU... PONIZIO TP? Sui/ A "oTi /J PA ZAKLJU- OlM, PA5TUH JE NESTAO! O0ITO SU QA ARAPAHI NEG- PJE 5AKRILI, ALI NITKO OP NAS NE ZNA GPJE. 218
 • 220. BILO GOJB P/A 5U (3A S/AKRIU, ' NE^E EA ONPJE PR^ATI ZAUVI- JEK. NECE BITI LAKO, GAZDA. TKO ZNA EPJE 5U GA INDI JANCI SAKRILI. POVRAEA.' HOEU TOE KONJA! TRAtlT £E/V0 EA I PRONA- 61 ^E/WO EA! / felt / n l «■ A vV- El/W 5E UVJERE PA 5U 5E RIJE- ElLI NA5.E PRI- JETNJE I VOJNI- KA, OELOBOPIT OE EA... A TO WOtB BITI VRLO BRZO. nin'W I WILLER I PRU5TVO UVJE- RENI 5U PA 5U POBIJEPILI, ZATO ^E OTI^I, A BEZ NJIH CB NA/V SVB BITI /VNOEO lakEe. % n J* U WBCUVRBmeNU OPET OSTAJE BOJ- NIK PUNOAN... TAJ NEdE OPU5TATI OP TOE KONJA. H/WVL. I/IPJET GBrvo. m '3 m w- r< s/ -sx / 219
 • 221. I J? ST/- '//A /7> r-^5 Y' S'- vm I & Y'/i » /< % >V W 5^ ktfim "t r- % Yy r^ Ol. dtu CHDVPAOA! TO JB STVARNO NB Z-NAW ZASTO JB ON! CIVILU, AU TO JB BOJNIK OUNCAN! ff£ ¥ n. w-. tm: h: I ./ / # 'J a. NVV>^ m £> HEJ GAZC?/A! St) it # Stw •^r *rn rs ■9 r> * ^S.r^rf 0^" < '^h^- fr V % Vf> ~s e ^Y m (V^ 220
 • 222. WMi. SA/v/vy... KOJI WU J£ VRAO OA TAKO VlCBr USKORO cerAO sa ZNAT. 111 11 VMto* % m rr^ frc.. '«»• ^ •' < ^L. cr // % j ^f '" 1 f. :.ui. GAZ.OA, PUTfc/V> PROL/AZI BOJNIK CUNC/AN, SA/AA I U (5RAOANSKOJ OOJE&. UGRAOAN- SKOJ OOJG m cs : VJr5> tw. ml m i,£ i Ilj TOCNO. NI5A/W GA OP- AOAH FRGFOZNAO BBZ JNFORrVB, ALI 5IGURAN 5A/VA PA JE ON. H/VA/VA... PA GA NI5U OTPU- STILI? ILI PRE- AAJESTILIr' AAO- RAAA TO SA- ZNATI! M 'Hm I i VT' m i 221
 • 223. JA5NO BUTCH, Tl I JESS STE SE VB£ ZBLlZlLI S NJI/W PRIPRU^ITE /VU SE I POKU^/AJTE SAZNAT STO SE CO- SOPILO I KA/V0 CE. NO NE/V)OJTE A^U RE^I SAA^ OVCJB. 3AZDA W TC i t a ML V, ^ fe-. // r Vw> Jta BOJNICB DUNCANB! m- -rvv 2^ I UK N u s o> -VAV BKT^1 ' 5?r-rX V ^n )Ti« J«r —- Air M*- . ". vAA^'-Ufe 0 '•> • xVVv ..Mnk 222
 • 224. I AH TO OPROSTITE STO SWeTAWO, au vwjeu SWO VAS ZDA- LEKA RA S/V0 VAS HTJELI PO- . ZPRAVITI. ^1 5TE i- Mm SSA ■ ■ I -— NEVJEROJATNO, ZAR NB? NO I5TINA JE. IOB/A U SVOJU NOVU UTVROU. PRE/AJE- $TEN 5A/A. IPETE NA POPUST? TEK TAKO, IZNENAPA? V a£i >> *2 A ZNATE KO/VAE lAOA/A ZAHVAUTIr7 ONO/W PO- KVARENJAKU TEXU Wl- LLERU! WILLERUr' OPAKLE NJE /VU TOLIKA /V0<t? /=>TO ON I/AA 5 VOJSKO/A? PRIJATELJE NA VISOKIA^ POLO±AJI/AA C^N 223
 • 225. Ton koji/v je bojnik opisao protekle do&aoajp NAOOVIJESTIO JE BUTCHU OA Bl l/V BOJNIK A^OOAO PO- STATI ORAOOCJBNI SAVEZNIK I TAKO... JOS KAKO! RECITE /Vl NE^TO... BI5TE LI 5E OSLOBOOILI TOO TEXA WILLED KAO BI5TE IMALI PRILIKLP — y/j^ '//yy/rs ^7^ ^r ALI BfcZ TRIKOVA I UCA- RACA 5LEQA. JA NI5AM RAZ- BOJNIK. NO RAO BIH SvE STO IMAM RA C3A MOCU IZAZVATI NA RVOBOJ Ll- CEM U LICE. Vi. % l¥r VEC SAM VAM REKAO RA Nl- SAM RAZBOJ- NIK. 224
 • 226. BARATA/V ORUZ- JB/V JOS> OD fWK LIH NOGU, VJBRO VAU V ILI NB. BAV0 SAW SB SPOR TOW I LOVOW. RIJET KO PROA%A^I/VA. (3LEDAJTE CU OBORIT CvlJE SI5KE GFWNE mmm "a ' A r>^r i/J ^ W/ '!t1 } ':W. /i /T/i Ss cr.. i 4 % A iZ_U 225
 • 227. Wi rr Yj i li {/U Vt m m ) / • 3 ^ i (i v- i A I hjJL W 5PRETNI STB S REVOLVE RO/V1, NE/WA STO. NE VOLI/V) OVE CIR- KU5KE EOZIBICIJE, ALI NATJERALI 5TE WE. *?- JOS JE U OVIW KFWJE- VIWAr7 NARECIO SAW WU DA ODE. NO ZELITE LI IWATI IKAKVE SANSE PROTIV WILLERA, WORATE SE udru2:iti s wojiw <3AZDOW JEFFER- SONOW. VEC STE OA UPOZNALI. TVRDOOLAV JE. r* J3J -> V *o 226
 • 228. NJEGOV NOVI L0C30R JE U BLIZINI. AKO t-BUTB, OTPRATIT <5e/WO VAS ONAWO. ZELI/W 3 c i %w i ONCA POCI- TE ZA NA/VA! * ((f f?W Ti'mW W5KORO... _ STO KAZETE NA TO OA MAKNEAIO 5 PUTA NA^E ZAJE ONKSKE STARE NEPRIJATE- LJE I UORU±l/AO SB? JECA/A CEKAA1, BOJNI^E. ALI KAKO C^E/AO SE UORU^ITI KAO OBOJICA ^ELI- /VIO ISTOr' W %// 0 ml .t-f [ 1 227
 • 229. TO JE BILO toOno do juZer, NO SAD SU SE STVA Rl PROWIJENILE. — '~l c * ■ - f ' ^cH^-c A- /VOJ (3LA/NI CILJ NIJE ^ISE C70/V)06l SB ONOG RA5TUKA NE&O OSVETITI SE TEXU WILLERU. DU<3UJE/V WU NAJ- VECE PONltENJE U SVOW 2l^OTU. -V m ZBLITB RIJ65ITI G/A SE NE, CEKAJTE! nisaw to m- SLIO. RECU J. I /Vl l/m/V0 S NJI/WE OTVORENI fRA^UN. // - d J / KAKO SAW IEO OBJASNIO */A- £l/M LJUDiWA, tEUW SE NAC SAW S NJI/V1, LCEW U LICE, I IZAZVATI GA NA DVOBOJ. ^7 SAUTE SE? NJEGA NIKAC? NE- C^ETE POBIJECITI. VARAS SE, GAZQA. 228
 • 230. /WALOPRlJE N/A/Vl JE BOJNIK POKAZAO S>TO JE 5VE SFOSOBAN U^INITI REVOL- VEROM. POSOPIO JE PVIJE Sl^ARKE 5 POPRILI^NE UDALJBNOST. TKO TAKO PUC/A, MO±E 5E OC3LEPATI PROTIV BILO KOJEG PROTIVNIKA, HMM... JEPNO JE PUC/ATI N/A Sl- SKE, /A POSVE PRU- OO NA dkJ- VJEKA. Il tffj/ -fsST* ^" r-x- ^ Is m C.viM : Jl1 ^ k CX.V TO JE MOJ/A 5TV/AR. ONRA, 5L/AZETE SEr3 U REPU, ELO^ILI SMO 5E. 1 P2 MORAMO JOS 5/AMO OTKRt- Tl STO KANI WILLER I (3PJE 5U ARAPAHI 5AKRILI ORNOG PA5TUHA. $TO 5E TI6E WILLERA I NJEGOVA PRUS TVA, ONI OVPJE VI^E NEMAJU NIKAKVA POSLA PA VJERUJEM PA CE POOI NA VLAK U BUTTE, KAKO 5U Ml BILI REKU PRI NA^EM PRVOM 5U5RETU. PAKLE, POVOLJNO JE NAPZIRATI PUT KOJI VOPI U TAJ GRAP Us. mmsm ^T* a , ■» T V, c*?* 229
 • 231. NO NEce KRENUTI OP/mH. NE VJERUJEW PA 6E WILLER OTI^I A PA PRIJE TOGA NE POZPRAVI CRNOO MaPVJEPA. U TO/WE VAW (vot.E porvo£ in- PJANAC KOJI JE /V1ENI PO/AOGAO RA UHVATI/M WILLE- PW. ZOVE 5E VUK BEZ REPA. BIT 6E TEZE OT- KRITI GRJE JE 5KRIVEN PA5TUH. TO ZNACI RA JE 5A5TANAK SA/V0 ORGOREN. 5* CTTl^ 11° CK fS' /W? Li NE OPRASTA MU GTO GA JE PO- NIZIO. NE ZNA. ALI ZNA RA GA JE SA- KRIO NJEGOV RRUG CRVENI JELEN. TAJ INRIJANAC ZNA GRJE JE PASTUH? IZRAO JE Wl- LLERA? <5URNO ZA^-TO JE TO U^INIOf ySff, k% -% UZ NJEGOVU PO- /WOd /VO^ETE ZGRABITI CRVENOG JELENA I PRI5ILITI GA RA VA/V OPA GRJE JE KONJ. VUK BEZ REPA tW U SELU CR- NOG WEPVJEPA? rr z» NE. TRENU- TAC.NO ZV U NEKOJ KOLIBI NERALEKO OR UTVRPE. y KAKO TOf 0 230
 • 232. ZATO STO sa NE LJUTI SAWO NA TBXA WILLE- RA, KOJB&A ON ZOVB NO^NI OFWO, N6C30 I NA CRNOO /VEC?/JEC?A I NA CRVENOG JELE- NA, KOJEEA OUUVIJBK SWATRA SVOJ/V SU- PARNIKO/A. 4/ fv Q) ALI, AKO 5E NE VF^ATI U 5ELO, KAKO CE NA/V PO/WOdl UHVATITI CR- VENOO JELENA? POSJETITE OA UZ KOJI PAR PREP POBRIW KONJE/W I NOVOW KARABINKO/V NE^E VAS /no^l OPBITI. NAOOVORITE C3A VI.' ✓ sc .'N M uu A KAKO BE NAPA POBTATI POOLAVICO/n PLE- /VIENA NAKON S/VIRTI ORNOO /nEPVJEPA, UTUVITE /nU U &LAVU PA Bl 5E CRVENI JE- LEN, POBPIJE LI U VASE RUKE, /nOOAO VldE I NE VRATITI U 5ELO. TO dE BITI UVJERLJIVO, NE BRINITE! "1 ' c M 231
 • 233. CAk A $TO SB TIcSE TOGA XAXO UHVATITI CRVBNOG JB- LBNA, TU NBCB BITI PROBLE/WA. BIT CB DOVOLJNO UA VUK BEZ REPA OOB (PO NJBGA I KAZB WU KAKO JB NOCNI OR/AO POBJBGAO IZ Z/ATUORA I SAOA fVWJ TREBA NJBGOVA FOWOC. POVJBROVAT CB... ihy-'- (AOJ LJUOI KRE OD/VIAH. NO /AORATE PJELOVATI OO/WAH, PRIJE NEOO U SBLO OOOB VJBST O TO/AE DA JE WILLER SLOBODAN. r t. OUJBS, BUTCHr' TEBI POI/JERAVA/A /AISIJU, ALI CUVAJ SB DA OPET NE PRO/AA^lS ILI 6U Tl VLA5TITI/A RUKA/AA OGULITI KO^U! I/JERUJ /Al, GA- ZDA. *9 232
 • 234. U 5U/WRAK... X 1 1 X PREPOZNAJE/V IH OVO SU WUSTAN- O ■o C5ERI Kr ' rC -- ' 7J V r7 ^ > a i , cv v A2. Ti 05TAV i> PU&KU! ) Vv ZASTO DOLAZB OVAWO? vy / y. 4^ti e. Z4 di Na boj sa, vuca BaZ RERA. OOLA- ZWO U /V»IRU. - ■< 'S^V- - 7 m ji :M r. )>7 - D. -a. ^ V^l 233
 • 235. 1 zz: ZASTO STB SB ON- OA TAKO PRI- SULJ/ALI^ tp , - NB BOJ SB, PON/A- VLJAW. w jie fc OPRBZNO SWO SB PFUSULJAU JBR SWO SB BOJALI DA Bl Tl WOGAO ZAFUCAT BUDUCI DA NB ZNAG NA&B NAWJBRB. DODITB, PUT JB SLO BODAN! J ebt ; & / . % 2 "v* ^r r T AS Vv ^ >, •** USKORO BOJNIK DUNCAN NA/V JB RBKAO GDJB CBWO TB NAC. tk. .r—-- • t-" ^ w UCV a - Tr* -<^c/ -fc^r V 1 v-S^ /.(A-" •c - & £? 234
 • 236. WOZ-BWO O TOAAE PRI^ATI N/ /V1IRU. PRVO PKIHV/ATI PAR KOJI/M Tl PAOJ QAZ- OA Z.PAZAUA PRIJ/A- TELJSTVO. STO ZELITE f OC? WBNB? •.// / V V. r: n ■V i v .«w CX~ - - *< jL » ZNALI 5/VAO C/A CE Tl 5E 5V/IDJETI. I5KUSAJ GA OO /WAH! BRZ JE, ALI COBRE NARAVI. KAUC3H! SJAJNA ZWOTINJA. (It * OMt±r x%. UK 11 z YAjAJJ/H! U A vvV TO; si if ''/W1 f'V '''Z'A r 1 7^ ?4 #/ % "v* O-f-r -yvr/A-^ L'n ' * 235
 • 237. ..a. ± - i f * .•_. m ^2 am[V^ '<U,L ' VX/X H/A A <v / m vA W. i ^-iASfr- Vf w / •sSto J VAAHIIII/ 5> '4 1^ ^1 Litl 236
 • 238. /A OVO JE DAR OD BOJ- NIKA UUNCANA. FOSLJBO- NJI /MODEL KARA- BINKE. c 1 tll{ iliri k -V? vl/t n/ ({C^i
 • 239. p ■ SAC? BIN Tl HTIO RB6 ZBOG GBGA SWO DOS- Ll OVAWO. SJBPNIWO! r UGH rf % y/y m '//y r*, k ■a UKFIATKO JB BUTCH ISPRldAO VUKU BEZ RERA STO OCBKUJU OD NJBGA I NA KRAJU... /WISLlS LI C?A CES /WOCU TO UCINITI, ALI ON NIKAC? NBCB OTKRITI (3C?JE JE 5AKRIO SINA VJETRA. USPJETI CX^VUCI CRVBNOG JBLBNA U NASB RUKE? fVOGAO Bl GA NACOVORITI TAKO PA /V1U KA^E^ KAKO JE NO<5NI ORAO POBJECAO IZ ZATVORA I SAP TREBA NJECOVU FOPAOC. 7i cr- •r —7»— " ■XA/ TO £B/VO VIPJETI KAP GA /WALO OBRAPimO... NO /MORAS NA/V) GA POVESTI STO PRIJE. BUPE/ViO LI PUTOVALI CIJELE NO^I, UJUTRO SE/WO BITI U 5ELU. lAOZBPAO KRENUTI OP /VVAH. OPLlCNO. PO /VRAKU NAS NECE VIPJETI. k mTw 238
 • 240. NB GJ&B£ VRIJE/WE, UUK BEZ RERA I JEFFERSO- NOVI LJUPI KRENULI SO N/A PUT... ^ -^T,r — v/ ,///✓ 5W^» Qk Xv V^K o Sly r I SUTRAOAN UJUTRO... Futovau so cijele no6i... 5ELO JE N/A SAT VRBWBNA ODAVOB. r' m i if 'Mi Ji i -a tt NE /V)l6lTE SE! TIHO! NESTO SAW COO. N * : I 5 1 m (i Vva 239
 • 241. I / A< .». Ml VVt^ *1A v* // KAUGH! srecSA JE UZ /VENE. CRVBNI JELEN JE 5AA1 U LOVU. (f X • i rx ii Stf. ^U.' I 'fail 'Hi ? ''!Ai, iiJ: ' Y '-1 ^ ?= //, s> <</^ 'll O 7/^ 77x7 Jr^r #1 % ip 240
 • 242. (U c at f# .V f c^ rwt^ V *> A: / ui j&. T^TT^z © V •V«<. 4? ■ A ■pv £ £ 423K <i ^3 ^ ir/ i 1 0 a y Tl /i^ 2*^ <s- rf^ y tm. 1< «^ -Nj V v »# iVUo^ ■^h/ ^ x.... Ni A J9 Yr 241
 • 243. VEd TE C?/ANI/VVA NB/VA U 5ELU. OBJ/AENIT CJ Tl. n w- m ' VW 5 ^ VIPIO 5AA1 PA 5U /VMJ- 5TANC5ERI JO^ U NASl/V) KRAJEVIMA PA SAW IH PRATIO PA VIPI/W STO S/VJERAJU. w (P 242
 • 244. NO NE OOvORI/ViO O TO/Ve... I/VWV Z/A TEBE PORUKU OO NO^NOO/A ORLA. NOCNOGA OO ORLAr A v K/AKO SI C5A Tl VIOIOr7 Ouli smo OA JE U ZATVORU U UTVROI. NIJE VISE. POBJESAO JE. /i ifl j i < nv r NO U BIJESU JE RANJEN I NE /wo2:e se /wcati. slu^ajno SA/V1 NAlSAO NA NJEGA I PO- fAOGAO rVJ OA SE SKLONI. GOJE kO U JEONU GPILJU KRAJ POTO- KA KOZA. JA £U TE POVESTI. ZA5AO JE NA SISURNO/ME, ALI ±ELI TE OO/WAH VIOJETI. 7 lOE/A, JASNO. PRICEKAJ SAAAO OA OONESE/V) JELENA U SELO. TAKO OU USPUT OBAVIJESTITI CRNOS MEOVJEOA. NE, PREVISE JE KASNO. I r.. - 2s U REOU, KRENI/1AO OO/VIAH. NO«SNI OP?AO KA^E OA NE- /WA/AO VRE- /V1ENA. ffKW <v-, W L 243
 • 245. Z/A mNom! % m * i1 - ffi «r .,c; • f •fcV.v>.W i: ^1 Mi ^0^1 r.m mjfi I wi at rf^ .j '€W ^ (t^j ' oj^vd/MsA^^ BUDITE 5PRE/V1NI PODIC3NLJTI KONOP 6l/V) WJK BEZ RERA PROCE! % *% K- £V f / ✓v (illlUllmmm a ] Z1 y i ♦vVwi Tf»r/( 1 * w/ v c [H 244
 • 248. v HAJ&E SVEZITE SA r m r Q (NU r,M/jj*2sS (k "S. BACITE GA NA NJEGOVA KONJA HAJOEWO! OBRACIT CEWO GA KAQ 5E /WAKNEMO ODA^DE. 1 > IZvRSNO OBAVLJE- NO, VU^E BEZ ^ RERA. r JDO WE... WOPA U/1ARIJETI BUC?I /WIRAN! Cl/V) N/vw ka2:e Gto nas ZANI/WA, UWmJET CE. u r. m i / VHm li vv 247
 • 249. 1 ' ; HAJOE, /WAKNI/MO SE i OOAvOE I 11^ i/llll i,. i < K't- W-JHtX V (A r /VMSLlS LI ^1 11 DA CE SE OSTAU (? UZBUNITI ^TO NE/WA CRVENOO JELENA? CRVENI JELEN ZESTO OSTAJE U LOVU I PO NEKOUKO DANA... mm NE OD MAH. m »,/f| k n £ .a SSjV m Tf i >m **% m 4 ^ M lu «v U v- Mr ^i'/n » K- NEKOUKO SAT FOSUJE... TO JE COBRO HEJ DODITE OVAWO! ■^TS^r<x^ Tk. ■<5V >cv<V O « 7=? M idi' 248