SlideShare a Scribd company logo
30 MAŁYCH
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 10 x 10 m x 2.
- 2 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Gra 4 czerwonych x 1
niebieskiego na 1 kontakt.
Gra 1 – 4 x 1 ze zmianami
niebieskiego na 1 kontakt.
- Po 5 podaniach niebieski zmienia
się z jednym z partnerów
czekających w strefie B.
- Po przechwycie zmiana zespołów
– 4 niebieskich na 1 czerwonego.
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 2.
- 2 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Gra 4 czerwonych x 2 niebieskich
na 2 kontakty.
Gra 2 – 4 x 2 ze zmianami
na 2 kontakty.
- Po 5 podaniach 2 niebieskich
zmienia się z 2 partnerami
czekającymi w strefie B.
- Po przechwycie zmiana zespołów
– 4 niebieskich na 2 czerwonych.
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 2.
- 2 zespoły po 4 zawodników i 1
neutralny.
• Przebieg
- Gra 4 czerwonych + neutralny x 2
niebieskich na 2 kontakty.
Gra 3 – 4 x 2 + neutralny ze zmianami
niebieskich na 2 kontakty.
- Po 10 podaniach niebiescy zmieniają się
z partnerami z sektora B.
- Po przechwycie niebiescy grają piłkę do
sektora B do dwójki czekających
partnerów.
- Za piłką przechodzą 2 niebiescy, 2
czerwoni i neutralny.
- Gra jest kontynuowana w drugim
sektorze do momentu przechwytu piłki.
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 4.
- 2 zespoły po 4 zawodników i 1 neutralny.
• Przebieg
- Sektor A jest podzielony na dwa pola.
- Gra rozpoczyna się w jednym z nich, gdzie 3
czerwonych i neutralny grają przeciwko 2
niebieskich.
- Po 5 podaniach czerwoni podaja piłkę do partnera
Gra 4 – 4 x 2 + neutralny w 2 sektorach
- Po 5 podaniach czerwoni podaja piłkę do partnera
czekającego w drugim polu sektora A i wszyscy
oprócz podającego przechodzą za piłką.
- Po 10 podaniach niebiescy zmieniają się z
partnerami z sektora B.
- Po przechwycie niebiescy grają piłkę do sektora B
do dwójki czekających partnerów.
- Za piłką przechodzą 2 niebiescy, 2 czerwoni i
neutralny.
- Gra jest kontynuowana w drugim sektorze do
momentu przechwytu piłki.
Gra 5 – 4 x 3 w 2 sektorach
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 2.
- 2 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Gra dowolna 4 czerwonych x 3
niebieskich.niebieskich.
- Po przechwycie niebiescy podają
piłkę do partnera w sektorze B.
- Za piłką przechodzą niebiescy i 3
czerwonych.
- Gra jest kontynuowana w
sektorze B.
Gra 6 – 4 + 4 x 4 + 4 w 2 sektorach
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 20 x 20 m x 2.
- 2 zespoły po 8 zawodników.
• Przebieg
- Gra dowolna 4 czerwonych x 4
niebieskich.niebieskich.
- Po 8 podaniach czerwoni podają
piłkę do swoich partnerów w
sektorze B.
- Gra jest kontynuowana przez
czerwonych w sektorze B.
Gra 7 – 2 x 1 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 10 x 10 m x 2.
- 3 zespoły po 2 zawodników.
• Przebieg
- Gra dowolna 2 czerwonych x 1
niebieskiego.niebieskiego.
- Po 3 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarych czekających w
sektorze B.
- Gra 2 szarych na 1 niebieskiego
jest kontynuowana w sektorze B.
Gra 8 – 3 x 1 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 10 x 10 m x 2.
- 3 zespoły po 2 zawodników.
• Przebieg
- Gra dowolna 2 czerwonych + 1
szary x 1 niebieskiego.szary x 1 niebieskiego.
- Po 3 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarego czekającego w
sektorze B.
- Za piłką przechodzą 1 szary i 1
czerwony.
- Gra 2 szarych + 1 czerwony x 1
niebieskiego jest kontynuowana
w sektorze B.
Gra 9 – 3 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 2.
- 3 zespoły po 2 zawodników.
• Przebieg
- Gra dowolna 2 czerwonych + 1
szary x 2 niebieskich.szary x 2 niebieskich.
- Po 4 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarego czekającego w
sektorze B.
- Za piłką przechodzą 1 szary, 1
czerwony i 2 niebieskich.
- Gra 2 szarych + 1 czerwony x 2
niebieskich jest kontynuowana w
sektorze B.
Gra 10 – 4 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 2.
- 3 zespoły po 2 zawodników.
• Przebieg
- Gra na 2 kontakty: 2 czerwonych
+ 2 szarych x 2 niebieskich.+ 2 szarych x 2 niebieskich.
- Po 5 podaniach grę przenosi się
na sąsiednie pole, gdzie jest
kontynuowana.
Gra 11 – 3 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 2.
- 3 zespoły po 3 zawodników.
• Przebieg
- Gra dowolna 3 czerwonych x 2
niebieskich.niebieskich.
- Po 5 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarych czekających w
sektorze B.
- Za piłką przechodzi 1 niebieski.
- Gra 3 szarych x 2 niebieskich jest
kontynuowana w sektorze B.
Gra 12 – 3 + 1 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2.
- 3 zespoły po 3 zawodników.
• Przebieg
- Gra na 2 kontakty: 3 czerwonych i
1 szary x 2 niebieskich.1 szary x 2 niebieskich.
- Po 5 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarych czekających w
sektorze B.
- Za piłką przechodzi 1 niebieski, 1
czerwony i 1 szary.
- Gra 3 szarych i 1 czerwony x 2
niebieskich jest kontynuowana w
sektorze B.
Gra 13 – 3 + 2 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2.
- 3 zespoły po 3 zawodników.
• Przebieg
- Gra na 2 kontakty: 3 czerwonych i
2 szarych x 2 niebieskich.2 szarych x 2 niebieskich.
- Po 5 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarego czekającego w
sektorze B.
- Za piłką przechodzi 1 niebieski, 2
czerwonych i 2 szarych.
- Gra 3 szarych i 1 czerwony x 2
niebieskich jest kontynuowana w
sektorze B.
Gra 14 – 3 + 2 x 3 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2.
- 3 zespoły po 3 zawodników.
• Przebieg
- Gra na 2 kontakty: 3 czerwonych i
2 szarych x 3 niebieskich.2 szarych x 3 niebieskich.
- Po 5 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarego czekającego w
sektorze B.
- Za piłką przechodzi 3 niebieskich
2 czerwonych i 2 szarych.
- Gra 3 szarych i 2 czerwony x 3
niebieskich jest kontynuowana w
sektorze B.
Gra 15 – 3 + 3 x 3 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2.
- 3 zespoły po 3 zawodników.
• Przebieg
- Gra dowolna: 3 czerwonych x 3
niebieskich.niebieskich.
- Po 6 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarych czekających w
sektorze B.
- Za piłką przechodzi 3 niebieskich.
- Gra 3 szarych x 3 niebieskich jest
kontynuowana w sektorze B.
Gra 16 – 4 x 2 + 4 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2.
- 3 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Gra na 2 kontakty: 4 czerwonych x
2 niebieskich.2 niebieskich.
- Po 6 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarych czekających w
sektorze B.
- Gra 4 szarych x 2 niebieskich jest
kontynuowana w sektorze B.
Gra 17 – 4 + 1 x 2 + 4 + 1 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2.
- 3 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Gra na 2 kontakty: 4 czerwonych+
1 szary x 2 niebieskich.1 szary x 2 niebieskich.
- Po 6 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarych czekających w
sektorze B.
- Za piłką przechodzą 1 czerwony i
1 szary.
- Gra 4 szarych + 1 czerwony x 2
niebieskich jest kontynuowana w
sektorze B.
Gra 18 – 4 + 1 x 2 + 4 + 1 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2.
- 3 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Gra dowolna: 4 czerwonych+ 1
szary x 3 niebieskich.szary x 3 niebieskich.
- Po 6 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarych czekających w
sektorze B.
- Za piłką przechodzą 1 czerwony, 1
szary i 2 niebieskich.
- Gra 4 szarych + 1 czerwony x 3
niebieskich jest kontynuowana w
sektorze B.
Gra 19 – 4 x 3 + 4 x 3 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2.
- 3 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Gra dowolna: 4 czerwonych x 3
niebieskich.niebieskich.
- Po 6 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarych czekających w
sektorze B.
- Za piłką przechodzą 2 niebiescy.
- Gra 4 szarych x 3 niebieskich jest
kontynuowana w sektorze B.
Gra 20 – 4 + 2 x 4 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 30 x 30 m x 2.
- 3 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Gra dowolna: 4 czerwonych + 2
szarych x 4 niebieskich.szarych x 4 niebieskich.
- Po 6 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarych czekających w
sektorze B.
- Za piłką przechodzą 4 niebiescy, 2
szarych i 2 czerwonych.
- Gra 4 szarych + 2 czerwonych x 4
niebieskich jest kontynuowana w
sektorze B.
Gra 21 – 4 x 4 w 2 sektorach 3 drużyn
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 30 x 30 m x 2.
- 3 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Gra dowolna: 4 czerwonych x 4
niebieskich.niebieskich.
- Po 6 podaniach czerwoni podają
piłkę do szarych czekających w
sektorze B.
- Za piłką przechodzą 4 niebiescy.
- Gra 4 szarych x 4 niebieskich jest
kontynuowana w sektorze B.
Gra 22 – podania przez sektor
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i
C) oraz 30 x 10 m (zona B.
- 3 zespoły po 3 zawodników.
• Przebieg
- Czerwoni mają za zadanie- Czerwoni mają za zadanie
wymienić 3 podania i za 4 podać
piłkę przez sektor środkowy do
szarych.
- Zadaniem niebieskich jest
przechwycić piłkę. Po przechwycie
– zmiana drużyn.
Gra 23 – podania przez sektor z 1 przeciwnikiem
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i
C) oraz 30 x 10 m (zona B.
- 3 zespoły po 3 zawodników.
• Przebieg
- Czerwoni mają za zadanie wymienić- Czerwoni mają za zadanie wymienić
4 podania i za 5 podać piłkę przez
sektor środkowy do szarych.
- Przeszkadza im czynnie 1 niebieski.
Pozostali 2 zostają w środkowym
sektorze.
- Zadaniem niebieskich jest
przechwycić piłkę. Po przechwycie –
zmiana drużyn.
Gra 24 – podania przez sektor z 2 przeciwnikami
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i
C) oraz 30 x 10 m (zona B.
- 3 zespoły po 3 zawodników.
• Przebieg
- Czerwoni mają za zadanie wymienić- Czerwoni mają za zadanie wymienić
4 podania i za 5 podać piłkę przez
sektor środkowy do szarych.
- Przeszkadza im czynnie 2
niebieskich. Pozostały - 3 zostaje w
środkowym sektorze.
- Zadaniem niebieskich jest
przechwycić piłkę. Po przechwycie –
zmiana drużyn.
Gra 25 – podania przez sektor z 2 przeciwnikami i neutralnym
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i
C) oraz 30 x 10 m (zona B.
- 3 zespoły po 3 zawodników.
• Przebieg
- Czerwoni i jeden szary mają za
zadanie wymienić 4 podania i za 5zadanie wymienić 4 podania i za 5
podać piłkę przez sektor środkowy
do szarych.
- Przeszkadza im czynnie 2
niebieskich. Pozostały - 3 zostaje w
środkowym sektorze.
- Po podaniu do zony C przechodzi 1
szary i 1 czerwony.
- Zadaniem niebieskich jest
przechwycić piłkę. Po przechwycie –
zmiana drużyn.
Gra 26 – podania przez sektor z 2 przeciwnikami i 2 neutralnymi
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i
C) oraz 30 x 10 m (zona B.
- 3 zespoły po 3 zawodników.
• Przebieg
- Czerwoni i 2 szarych mają za
zadanie wymienić 4 podania i za 5zadanie wymienić 4 podania i za 5
podać piłkę przez sektor środkowy
do szarych.
- Przeszkadza im czynnie 2
niebieskich. Pozostały - 3 zostaje w
środkowym sektorze.
- Po podaniu do zony C przechodzi 2
szarych i 2 czerwonych.
- Zadaniem niebieskich jest
przechwycić piłkę. Po przechwycie –
zmiana drużyn.
Gra 27 – podania przez sektor z 1 przeciwnikiem
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i
C) oraz 30 x 10 m (zona B.
- 3 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Czerwoni mają za zadanie wymienić- Czerwoni mają za zadanie wymienić
4 podania i za 5 podać piłkę przez
sektor środkowy do szarych.
- Przeszkadza im czynnie 1 niebieski.
Pozostałych - 3 zostaje w
środkowym sektorze.
- Zadaniem niebieskich jest
przechwycić piłkę. Po przechwycie –
zmiana drużyn.
Gra 28 – podania przez sektor z 2 przeciwnikami
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i
C) oraz 30 x 10 m (zona B.
- 3 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Czerwoni mają za zadanie wymienić- Czerwoni mają za zadanie wymienić
4 podania i za 5 podać piłkę przez
sektor środkowy do szarych.
- Przeszkadza im czynnie 2
niebieskich. Pozostałych dwóch
zostaje w środkowym sektorze.
- Zadaniem niebieskich jest
przechwycić piłkę. Po przechwycie –
zmiana drużyn.
Gra 29 – podania przez sektor z 2 przeciwnikami i neutralnym
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i
C) oraz 30 x 10 m (zona B.
- 3 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Czerwoni i jeden szary mają za
zadanie wymienić 4 podania i za 5zadanie wymienić 4 podania i za 5
podać piłkę przez sektor środkowy
do szarych.
- Przeszkadza im czynnie 2
niebieskich. Pozostałych dwóch
zostaje w środkowym sektorze.
- Po podaniu za piłką do zony C
przechodzą 1 czerwony i 1 szary.
- Zadaniem niebieskich jest
przechwycić piłkę. Po przechwycie –
zmiana drużyn.
Gra 29 – podania przez sektor z 2 przeciwnikami i 2 neutralnymi
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i
C) oraz 30 x 10 m (zona B.
- 3 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Czerwoni i 2 szarych mają za
zadanie wymienić 4 podania i za 5zadanie wymienić 4 podania i za 5
podać piłkę przez sektor środkowy
do szarych.
- Przeszkadza im czynnie 3
niebieskich. Pozostały - 4 zostaje w
środkowym sektorze.
- Po podaniu za piłką do zony C
przechodzą 2 czerwoni i 2 szarzy.
- Zadaniem niebieskich jest
przechwycić piłkę. Po przechwycie –
zmiana drużyn.
Gra 30 – podania przez sektor z 3 przeciwnikami
• Organizacja
- Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i
C) oraz 30 x 10 m (zona B.
- 3 zespoły po 4 zawodników.
• Przebieg
- Czerwoni mają za zadanie wymienić- Czerwoni mają za zadanie wymienić
4 podania i za 5 podać piłkę przez
sektor środkowy do szarych.
- Przeszkadza im czynnie 3
niebieskich. Pozostały - 4 zostaje w
środkowym sektorze.
- Zadaniem niebieskich jest
przechwycić piłkę. Po przechwycie –
zmiana drużyn.

More Related Content

Viewers also liked

Combinations progression 6 - takeovers
Combinations  progression 6 - takeoversCombinations  progression 6 - takeovers
Combinations progression 6 - takeoversWojciech Makowski
 
Combinations progression 3 – control dribble & pass
Combinations  progression 3 – control dribble & passCombinations  progression 3 – control dribble & pass
Combinations progression 3 – control dribble & passWojciech Makowski
 
51. football conditioning exercise 6
51. football conditioning  exercise 651. football conditioning  exercise 6
51. football conditioning exercise 6Wojciech Makowski
 
52. shooting and finishing progression 1 - a. from central
52. shooting and finishing  progression 1 - a. from central52. shooting and finishing  progression 1 - a. from central
52. shooting and finishing progression 1 - a. from centralWojciech Makowski
 
English football terminology -Dawid Janik
English football terminology -Dawid JanikEnglish football terminology -Dawid Janik
English football terminology -Dawid JanikWojciech Makowski
 
Trening indywidualny 1-4-4-2
Trening indywidualny  1-4-4-2Trening indywidualny  1-4-4-2
Trening indywidualny 1-4-4-2Wojciech Makowski
 
Marziali i Mora - gra w strefie
Marziali i Mora - gra w strefieMarziali i Mora - gra w strefie
Marziali i Mora - gra w strefieWojciech Makowski
 
Taktyka gry w defensywie w systemie 1 4-2-3-1
Taktyka gry w defensywie w systemie 1 4-2-3-1Taktyka gry w defensywie w systemie 1 4-2-3-1
Taktyka gry w defensywie w systemie 1 4-2-3-1Wojciech Makowski
 
Komunikacja w piłce nożnej
Komunikacja w piłce nożnejKomunikacja w piłce nożnej
Komunikacja w piłce nożnejWojciech Makowski
 
Model gry U7-U14 dla #Gedania 1922 Gdańsk
Model gry U7-U14 dla #Gedania 1922 GdańskModel gry U7-U14 dla #Gedania 1922 Gdańsk
Model gry U7-U14 dla #Gedania 1922 GdańskKamil Wojkowski
 
Trening cech motorycznych na przykładie zespołu bundesligi -- hannover 96
Trening cech motorycznych na przykładie zespołu bundesligi -- hannover 96Trening cech motorycznych na przykładie zespołu bundesligi -- hannover 96
Trening cech motorycznych na przykładie zespołu bundesligi -- hannover 96Wojciech Makowski
 

Viewers also liked (18)

Combinations progression 6 - takeovers
Combinations  progression 6 - takeoversCombinations  progression 6 - takeovers
Combinations progression 6 - takeovers
 
Combinations progression 3 – control dribble & pass
Combinations  progression 3 – control dribble & passCombinations  progression 3 – control dribble & pass
Combinations progression 3 – control dribble & pass
 
51. football conditioning exercise 6
51. football conditioning  exercise 651. football conditioning  exercise 6
51. football conditioning exercise 6
 
52. shooting and finishing progression 1 - a. from central
52. shooting and finishing  progression 1 - a. from central52. shooting and finishing  progression 1 - a. from central
52. shooting and finishing progression 1 - a. from central
 
Raport Ruch Chorzów
Raport Ruch ChorzówRaport Ruch Chorzów
Raport Ruch Chorzów
 
English football terminology -Dawid Janik
English football terminology -Dawid JanikEnglish football terminology -Dawid Janik
English football terminology -Dawid Janik
 
Raport Lechia Gdańsk
Raport Lechia GdańskRaport Lechia Gdańsk
Raport Lechia Gdańsk
 
Trening indywidualny 1-4-4-2
Trening indywidualny  1-4-4-2Trening indywidualny  1-4-4-2
Trening indywidualny 1-4-4-2
 
Marziali i Mora - gra w strefie
Marziali i Mora - gra w strefieMarziali i Mora - gra w strefie
Marziali i Mora - gra w strefie
 
Taktyka gry w defensywie w systemie 1 4-2-3-1
Taktyka gry w defensywie w systemie 1 4-2-3-1Taktyka gry w defensywie w systemie 1 4-2-3-1
Taktyka gry w defensywie w systemie 1 4-2-3-1
 
Planowanie sezonu
Planowanie sezonuPlanowanie sezonu
Planowanie sezonu
 
Komunikacja w piłce nożnej
Komunikacja w piłce nożnejKomunikacja w piłce nożnej
Komunikacja w piłce nożnej
 
Periodyzacja taktyczna
Periodyzacja taktycznaPeriodyzacja taktyczna
Periodyzacja taktyczna
 
4 w linii - Stępiński
4 w linii - Stępiński4 w linii - Stępiński
4 w linii - Stępiński
 
Model gry U7-U14 dla #Gedania 1922 Gdańsk
Model gry U7-U14 dla #Gedania 1922 GdańskModel gry U7-U14 dla #Gedania 1922 Gdańsk
Model gry U7-U14 dla #Gedania 1922 Gdańsk
 
Zadania zawodników 1 4 4 2
Zadania zawodników 1 4 4 2Zadania zawodników 1 4 4 2
Zadania zawodników 1 4 4 2
 
Coaching U-8
Coaching U-8Coaching U-8
Coaching U-8
 
Trening cech motorycznych na przykładie zespołu bundesligi -- hannover 96
Trening cech motorycznych na przykładie zespołu bundesligi -- hannover 96Trening cech motorycznych na przykładie zespołu bundesligi -- hannover 96
Trening cech motorycznych na przykładie zespołu bundesligi -- hannover 96
 

More from Wojciech Makowski

Raport Wisła Płock - Wojciech Makowski
Raport Wisła Płock - Wojciech MakowskiRaport Wisła Płock - Wojciech Makowski
Raport Wisła Płock - Wojciech MakowskiWojciech Makowski
 
Koncepcja szkolenia - schalke
Koncepcja szkolenia - schalkeKoncepcja szkolenia - schalke
Koncepcja szkolenia - schalkeWojciech Makowski
 
56. defending in the modern game progression 2 - pressure
56. defending in the modern game  progression 2 - pressure56. defending in the modern game  progression 2 - pressure
56. defending in the modern game progression 2 - pressureWojciech Makowski
 
Combinations progression 5 – overlap
Combinations  progression 5 – overlapCombinations  progression 5 – overlap
Combinations progression 5 – overlapWojciech Makowski
 
Combinations progression 4 – wall pass
Combinations  progression 4 – wall passCombinations  progression 4 – wall pass
Combinations progression 4 – wall passWojciech Makowski
 
5 zasad skutecznego działania w pracy z dziećmi
5 zasad skutecznego działania w pracy z dziećmi5 zasad skutecznego działania w pracy z dziećmi
5 zasad skutecznego działania w pracy z dziećmiWojciech Makowski
 
34. ball possession 2 3v0 into 3v0
34. ball possession 2  3v0 into 3v034. ball possession 2  3v0 into 3v0
34. ball possession 2 3v0 into 3v0Wojciech Makowski
 
33. ball possession 1 5v5 game
33. ball possession 1  5v5 game33. ball possession 1  5v5 game
33. ball possession 1 5v5 gameWojciech Makowski
 
Ball possession 1 3v1 practice
Ball possession 1  3v1 practiceBall possession 1  3v1 practice
Ball possession 1 3v1 practiceWojciech Makowski
 

More from Wojciech Makowski (14)

Raport Pogoń Szczecin
Raport Pogoń SzczecinRaport Pogoń Szczecin
Raport Pogoń Szczecin
 
Raport Wisła Płock - Wojciech Makowski
Raport Wisła Płock - Wojciech MakowskiRaport Wisła Płock - Wojciech Makowski
Raport Wisła Płock - Wojciech Makowski
 
Koncepcja szkolenia - schalke
Koncepcja szkolenia - schalkeKoncepcja szkolenia - schalke
Koncepcja szkolenia - schalke
 
Fale mózgowe - prezentacja
Fale mózgowe - prezentacjaFale mózgowe - prezentacja
Fale mózgowe - prezentacja
 
56. defending in the modern game progression 2 - pressure
56. defending in the modern game  progression 2 - pressure56. defending in the modern game  progression 2 - pressure
56. defending in the modern game progression 2 - pressure
 
Combinations progression 5 – overlap
Combinations  progression 5 – overlapCombinations  progression 5 – overlap
Combinations progression 5 – overlap
 
Combinations progression 4 – wall pass
Combinations  progression 4 – wall passCombinations  progression 4 – wall pass
Combinations progression 4 – wall pass
 
5 zasad skutecznego działania w pracy z dziećmi
5 zasad skutecznego działania w pracy z dziećmi5 zasad skutecznego działania w pracy z dziećmi
5 zasad skutecznego działania w pracy z dziećmi
 
34. ball possession 2 3v0 into 3v0
34. ball possession 2  3v0 into 3v034. ball possession 2  3v0 into 3v0
34. ball possession 2 3v0 into 3v0
 
33. ball possession 1 5v5 game
33. ball possession 1  5v5 game33. ball possession 1  5v5 game
33. ball possession 1 5v5 game
 
Ball possession 1 5v2
Ball possession 1  5v2Ball possession 1  5v2
Ball possession 1 5v2
 
Ball possession 1 4v2
Ball possession 1  4v2Ball possession 1  4v2
Ball possession 1 4v2
 
Ball possession 1 3v1 practice
Ball possession 1  3v1 practiceBall possession 1  3v1 practice
Ball possession 1 3v1 practice
 
Ball possession 1 3v0
Ball possession 1  3v0Ball possession 1  3v0
Ball possession 1 3v0
 

30 małych gier stosowanych w hiszpanii

 • 2. • Organizacja - Pole ćwiczeń – 10 x 10 m x 2. - 2 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Gra 4 czerwonych x 1 niebieskiego na 1 kontakt. Gra 1 – 4 x 1 ze zmianami niebieskiego na 1 kontakt. - Po 5 podaniach niebieski zmienia się z jednym z partnerów czekających w strefie B. - Po przechwycie zmiana zespołów – 4 niebieskich na 1 czerwonego.
 • 3. • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 2. - 2 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Gra 4 czerwonych x 2 niebieskich na 2 kontakty. Gra 2 – 4 x 2 ze zmianami na 2 kontakty. - Po 5 podaniach 2 niebieskich zmienia się z 2 partnerami czekającymi w strefie B. - Po przechwycie zmiana zespołów – 4 niebieskich na 2 czerwonych.
 • 4. • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 2. - 2 zespoły po 4 zawodników i 1 neutralny. • Przebieg - Gra 4 czerwonych + neutralny x 2 niebieskich na 2 kontakty. Gra 3 – 4 x 2 + neutralny ze zmianami niebieskich na 2 kontakty. - Po 10 podaniach niebiescy zmieniają się z partnerami z sektora B. - Po przechwycie niebiescy grają piłkę do sektora B do dwójki czekających partnerów. - Za piłką przechodzą 2 niebiescy, 2 czerwoni i neutralny. - Gra jest kontynuowana w drugim sektorze do momentu przechwytu piłki.
 • 5. • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 4. - 2 zespoły po 4 zawodników i 1 neutralny. • Przebieg - Sektor A jest podzielony na dwa pola. - Gra rozpoczyna się w jednym z nich, gdzie 3 czerwonych i neutralny grają przeciwko 2 niebieskich. - Po 5 podaniach czerwoni podaja piłkę do partnera Gra 4 – 4 x 2 + neutralny w 2 sektorach - Po 5 podaniach czerwoni podaja piłkę do partnera czekającego w drugim polu sektora A i wszyscy oprócz podającego przechodzą za piłką. - Po 10 podaniach niebiescy zmieniają się z partnerami z sektora B. - Po przechwycie niebiescy grają piłkę do sektora B do dwójki czekających partnerów. - Za piłką przechodzą 2 niebiescy, 2 czerwoni i neutralny. - Gra jest kontynuowana w drugim sektorze do momentu przechwytu piłki.
 • 6. Gra 5 – 4 x 3 w 2 sektorach • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 2. - 2 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Gra dowolna 4 czerwonych x 3 niebieskich.niebieskich. - Po przechwycie niebiescy podają piłkę do partnera w sektorze B. - Za piłką przechodzą niebiescy i 3 czerwonych. - Gra jest kontynuowana w sektorze B.
 • 7. Gra 6 – 4 + 4 x 4 + 4 w 2 sektorach • Organizacja - Pole ćwiczeń – 20 x 20 m x 2. - 2 zespoły po 8 zawodników. • Przebieg - Gra dowolna 4 czerwonych x 4 niebieskich.niebieskich. - Po 8 podaniach czerwoni podają piłkę do swoich partnerów w sektorze B. - Gra jest kontynuowana przez czerwonych w sektorze B.
 • 8. Gra 7 – 2 x 1 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 10 x 10 m x 2. - 3 zespoły po 2 zawodników. • Przebieg - Gra dowolna 2 czerwonych x 1 niebieskiego.niebieskiego. - Po 3 podaniach czerwoni podają piłkę do szarych czekających w sektorze B. - Gra 2 szarych na 1 niebieskiego jest kontynuowana w sektorze B.
 • 9. Gra 8 – 3 x 1 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 10 x 10 m x 2. - 3 zespoły po 2 zawodników. • Przebieg - Gra dowolna 2 czerwonych + 1 szary x 1 niebieskiego.szary x 1 niebieskiego. - Po 3 podaniach czerwoni podają piłkę do szarego czekającego w sektorze B. - Za piłką przechodzą 1 szary i 1 czerwony. - Gra 2 szarych + 1 czerwony x 1 niebieskiego jest kontynuowana w sektorze B.
 • 10. Gra 9 – 3 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 2. - 3 zespoły po 2 zawodników. • Przebieg - Gra dowolna 2 czerwonych + 1 szary x 2 niebieskich.szary x 2 niebieskich. - Po 4 podaniach czerwoni podają piłkę do szarego czekającego w sektorze B. - Za piłką przechodzą 1 szary, 1 czerwony i 2 niebieskich. - Gra 2 szarych + 1 czerwony x 2 niebieskich jest kontynuowana w sektorze B.
 • 11. Gra 10 – 4 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 2. - 3 zespoły po 2 zawodników. • Przebieg - Gra na 2 kontakty: 2 czerwonych + 2 szarych x 2 niebieskich.+ 2 szarych x 2 niebieskich. - Po 5 podaniach grę przenosi się na sąsiednie pole, gdzie jest kontynuowana.
 • 12. Gra 11 – 3 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 15 m x 2. - 3 zespoły po 3 zawodników. • Przebieg - Gra dowolna 3 czerwonych x 2 niebieskich.niebieskich. - Po 5 podaniach czerwoni podają piłkę do szarych czekających w sektorze B. - Za piłką przechodzi 1 niebieski. - Gra 3 szarych x 2 niebieskich jest kontynuowana w sektorze B.
 • 13. Gra 12 – 3 + 1 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2. - 3 zespoły po 3 zawodników. • Przebieg - Gra na 2 kontakty: 3 czerwonych i 1 szary x 2 niebieskich.1 szary x 2 niebieskich. - Po 5 podaniach czerwoni podają piłkę do szarych czekających w sektorze B. - Za piłką przechodzi 1 niebieski, 1 czerwony i 1 szary. - Gra 3 szarych i 1 czerwony x 2 niebieskich jest kontynuowana w sektorze B.
 • 14. Gra 13 – 3 + 2 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2. - 3 zespoły po 3 zawodników. • Przebieg - Gra na 2 kontakty: 3 czerwonych i 2 szarych x 2 niebieskich.2 szarych x 2 niebieskich. - Po 5 podaniach czerwoni podają piłkę do szarego czekającego w sektorze B. - Za piłką przechodzi 1 niebieski, 2 czerwonych i 2 szarych. - Gra 3 szarych i 1 czerwony x 2 niebieskich jest kontynuowana w sektorze B.
 • 15. Gra 14 – 3 + 2 x 3 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2. - 3 zespoły po 3 zawodników. • Przebieg - Gra na 2 kontakty: 3 czerwonych i 2 szarych x 3 niebieskich.2 szarych x 3 niebieskich. - Po 5 podaniach czerwoni podają piłkę do szarego czekającego w sektorze B. - Za piłką przechodzi 3 niebieskich 2 czerwonych i 2 szarych. - Gra 3 szarych i 2 czerwony x 3 niebieskich jest kontynuowana w sektorze B.
 • 16. Gra 15 – 3 + 3 x 3 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2. - 3 zespoły po 3 zawodników. • Przebieg - Gra dowolna: 3 czerwonych x 3 niebieskich.niebieskich. - Po 6 podaniach czerwoni podają piłkę do szarych czekających w sektorze B. - Za piłką przechodzi 3 niebieskich. - Gra 3 szarych x 3 niebieskich jest kontynuowana w sektorze B.
 • 17. Gra 16 – 4 x 2 + 4 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2. - 3 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Gra na 2 kontakty: 4 czerwonych x 2 niebieskich.2 niebieskich. - Po 6 podaniach czerwoni podają piłkę do szarych czekających w sektorze B. - Gra 4 szarych x 2 niebieskich jest kontynuowana w sektorze B.
 • 18. Gra 17 – 4 + 1 x 2 + 4 + 1 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2. - 3 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Gra na 2 kontakty: 4 czerwonych+ 1 szary x 2 niebieskich.1 szary x 2 niebieskich. - Po 6 podaniach czerwoni podają piłkę do szarych czekających w sektorze B. - Za piłką przechodzą 1 czerwony i 1 szary. - Gra 4 szarych + 1 czerwony x 2 niebieskich jest kontynuowana w sektorze B.
 • 19. Gra 18 – 4 + 1 x 2 + 4 + 1 x 2 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2. - 3 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Gra dowolna: 4 czerwonych+ 1 szary x 3 niebieskich.szary x 3 niebieskich. - Po 6 podaniach czerwoni podają piłkę do szarych czekających w sektorze B. - Za piłką przechodzą 1 czerwony, 1 szary i 2 niebieskich. - Gra 4 szarych + 1 czerwony x 3 niebieskich jest kontynuowana w sektorze B.
 • 20. Gra 19 – 4 x 3 + 4 x 3 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 15 x 20 m x 2. - 3 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Gra dowolna: 4 czerwonych x 3 niebieskich.niebieskich. - Po 6 podaniach czerwoni podają piłkę do szarych czekających w sektorze B. - Za piłką przechodzą 2 niebiescy. - Gra 4 szarych x 3 niebieskich jest kontynuowana w sektorze B.
 • 21. Gra 20 – 4 + 2 x 4 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 30 x 30 m x 2. - 3 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Gra dowolna: 4 czerwonych + 2 szarych x 4 niebieskich.szarych x 4 niebieskich. - Po 6 podaniach czerwoni podają piłkę do szarych czekających w sektorze B. - Za piłką przechodzą 4 niebiescy, 2 szarych i 2 czerwonych. - Gra 4 szarych + 2 czerwonych x 4 niebieskich jest kontynuowana w sektorze B.
 • 22. Gra 21 – 4 x 4 w 2 sektorach 3 drużyn • Organizacja - Pole ćwiczeń – 30 x 30 m x 2. - 3 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Gra dowolna: 4 czerwonych x 4 niebieskich.niebieskich. - Po 6 podaniach czerwoni podają piłkę do szarych czekających w sektorze B. - Za piłką przechodzą 4 niebiescy. - Gra 4 szarych x 4 niebieskich jest kontynuowana w sektorze B.
 • 23. Gra 22 – podania przez sektor • Organizacja - Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i C) oraz 30 x 10 m (zona B. - 3 zespoły po 3 zawodników. • Przebieg - Czerwoni mają za zadanie- Czerwoni mają za zadanie wymienić 3 podania i za 4 podać piłkę przez sektor środkowy do szarych. - Zadaniem niebieskich jest przechwycić piłkę. Po przechwycie – zmiana drużyn.
 • 24. Gra 23 – podania przez sektor z 1 przeciwnikiem • Organizacja - Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i C) oraz 30 x 10 m (zona B. - 3 zespoły po 3 zawodników. • Przebieg - Czerwoni mają za zadanie wymienić- Czerwoni mają za zadanie wymienić 4 podania i za 5 podać piłkę przez sektor środkowy do szarych. - Przeszkadza im czynnie 1 niebieski. Pozostali 2 zostają w środkowym sektorze. - Zadaniem niebieskich jest przechwycić piłkę. Po przechwycie – zmiana drużyn.
 • 25. Gra 24 – podania przez sektor z 2 przeciwnikami • Organizacja - Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i C) oraz 30 x 10 m (zona B. - 3 zespoły po 3 zawodników. • Przebieg - Czerwoni mają za zadanie wymienić- Czerwoni mają za zadanie wymienić 4 podania i za 5 podać piłkę przez sektor środkowy do szarych. - Przeszkadza im czynnie 2 niebieskich. Pozostały - 3 zostaje w środkowym sektorze. - Zadaniem niebieskich jest przechwycić piłkę. Po przechwycie – zmiana drużyn.
 • 26. Gra 25 – podania przez sektor z 2 przeciwnikami i neutralnym • Organizacja - Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i C) oraz 30 x 10 m (zona B. - 3 zespoły po 3 zawodników. • Przebieg - Czerwoni i jeden szary mają za zadanie wymienić 4 podania i za 5zadanie wymienić 4 podania i za 5 podać piłkę przez sektor środkowy do szarych. - Przeszkadza im czynnie 2 niebieskich. Pozostały - 3 zostaje w środkowym sektorze. - Po podaniu do zony C przechodzi 1 szary i 1 czerwony. - Zadaniem niebieskich jest przechwycić piłkę. Po przechwycie – zmiana drużyn.
 • 27. Gra 26 – podania przez sektor z 2 przeciwnikami i 2 neutralnymi • Organizacja - Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i C) oraz 30 x 10 m (zona B. - 3 zespoły po 3 zawodników. • Przebieg - Czerwoni i 2 szarych mają za zadanie wymienić 4 podania i za 5zadanie wymienić 4 podania i za 5 podać piłkę przez sektor środkowy do szarych. - Przeszkadza im czynnie 2 niebieskich. Pozostały - 3 zostaje w środkowym sektorze. - Po podaniu do zony C przechodzi 2 szarych i 2 czerwonych. - Zadaniem niebieskich jest przechwycić piłkę. Po przechwycie – zmiana drużyn.
 • 28. Gra 27 – podania przez sektor z 1 przeciwnikiem • Organizacja - Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i C) oraz 30 x 10 m (zona B. - 3 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Czerwoni mają za zadanie wymienić- Czerwoni mają za zadanie wymienić 4 podania i za 5 podać piłkę przez sektor środkowy do szarych. - Przeszkadza im czynnie 1 niebieski. Pozostałych - 3 zostaje w środkowym sektorze. - Zadaniem niebieskich jest przechwycić piłkę. Po przechwycie – zmiana drużyn.
 • 29. Gra 28 – podania przez sektor z 2 przeciwnikami • Organizacja - Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i C) oraz 30 x 10 m (zona B. - 3 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Czerwoni mają za zadanie wymienić- Czerwoni mają za zadanie wymienić 4 podania i za 5 podać piłkę przez sektor środkowy do szarych. - Przeszkadza im czynnie 2 niebieskich. Pozostałych dwóch zostaje w środkowym sektorze. - Zadaniem niebieskich jest przechwycić piłkę. Po przechwycie – zmiana drużyn.
 • 30. Gra 29 – podania przez sektor z 2 przeciwnikami i neutralnym • Organizacja - Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i C) oraz 30 x 10 m (zona B. - 3 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Czerwoni i jeden szary mają za zadanie wymienić 4 podania i za 5zadanie wymienić 4 podania i za 5 podać piłkę przez sektor środkowy do szarych. - Przeszkadza im czynnie 2 niebieskich. Pozostałych dwóch zostaje w środkowym sektorze. - Po podaniu za piłką do zony C przechodzą 1 czerwony i 1 szary. - Zadaniem niebieskich jest przechwycić piłkę. Po przechwycie – zmiana drużyn.
 • 31. Gra 29 – podania przez sektor z 2 przeciwnikami i 2 neutralnymi • Organizacja - Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i C) oraz 30 x 10 m (zona B. - 3 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Czerwoni i 2 szarych mają za zadanie wymienić 4 podania i za 5zadanie wymienić 4 podania i za 5 podać piłkę przez sektor środkowy do szarych. - Przeszkadza im czynnie 3 niebieskich. Pozostały - 4 zostaje w środkowym sektorze. - Po podaniu za piłką do zony C przechodzą 2 czerwoni i 2 szarzy. - Zadaniem niebieskich jest przechwycić piłkę. Po przechwycie – zmiana drużyn.
 • 32. Gra 30 – podania przez sektor z 3 przeciwnikami • Organizacja - Pole ćwiczeń – 30 x 15 m (zona A i C) oraz 30 x 10 m (zona B. - 3 zespoły po 4 zawodników. • Przebieg - Czerwoni mają za zadanie wymienić- Czerwoni mają za zadanie wymienić 4 podania i za 5 podać piłkę przez sektor środkowy do szarych. - Przeszkadza im czynnie 3 niebieskich. Pozostały - 4 zostaje w środkowym sektorze. - Zadaniem niebieskich jest przechwycić piłkę. Po przechwycie – zmiana drużyn.