Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Wbso Module 3

Advertisement

More Related Content

Advertisement

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Wbso Module 3

 1. 1. WBSO Voorlichting Gerwin Woelders Syntens Amsterdam
 2. 3. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 3. 4. Missie & Visie <ul><li>Agentschap Ministerie van Economische Zaken: </li></ul><ul><li>De missie van SenterNovem Voert overheidsbeleid uit op het gebied van innovatie, milieu en duurzaamheid è n bevorder t de samenhang daartussen. </li></ul><ul><li>De visie van SenterNovem Voor w elvaart en welzijn voor huidige en toekomstige generaties is economische groei nodig met een duurzaam karakter, met oog voor milieu, leefomgeving en klimaat. </li></ul>9 juni 2009
 4. 5. In het kort <ul><li>Budget: meer dan 5 miljard euro </li></ul><ul><li>Meer dan 150 instrumenten </li></ul><ul><li>Kernbegrippen: a dviseren, voorlichten, netwerken, informeren en subsidiëren, ondersteuning bij het vinden van projectpartners </li></ul>9 juni 2009 1. SenterNovem
 5. 6. Organisatie <ul><li>SenterNovem is actief op drie terreinen: </li></ul><ul><ul><li>Innovatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Energie & K limaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Milieu & L eefomgeving </li></ul></ul><ul><li>4 vestigingen: Den Haag, Utrecht, Sittard en Zwolle </li></ul><ul><li>Circa 1.800 medewerkers </li></ul>9 juni 2009 Zwolle Utrecht Den Haag Sittard
 6. 7. Organogram 9 juni 2009 Algemeen Directeur HRM Finance, Planning & Control Communicatie Facilitair Bedrijf Juridische Zaken Informatiesering & Automatisering Directiesecretaris Directeur Energie & Klimaat Directeur Innovatie Directeur Milieu & Leefomgeving Programma’s Internationaal en Human Capital Projecten Innovation Intelligence & Coordination Fiscale en Regionale Innovatie MKB Netwerken en Financiering Taakvelden Directie Milieu en Leefomgeving Energiestrategie en Transitie Klimaat, Bedrijven en Internationaal Klimaat en Gebouwde Omgeving Taakvelden Directie Milieu en Leefomgeving Marktintroductie Energie-investeringen Mobiliteit en Ruimte Taakvelden Directie Milieu en Leefomgeving Kennisoverdracht Regelgeving (Infomil) Duurzaamheid en Samenleving Bodem + Afval Interne Controle Informatiepunt SenterNovem Effectmeting, Kennismangement & Kwaliteit
 7. 8. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 8. 9. De WBSO in het kort <ul><li>WBSO staat voor: </li></ul><ul><li>W et B evordering S peur- en O ntwikkelingswerk </li></ul><ul><li>Geeft een t egemoetkoming in uw loonkosten </li></ul><ul><li>Budget : 616 miljoen euro in 2009 </li></ul><ul><li>Fiscale wetgeving (Wva) </li></ul><ul><li>SenterNovem voert de WBSO uit </li></ul><ul><li>Het fiscale voordeel verrekent u met de Belastingdienst </li></ul>9 juni 2009
 9. 10. Aanvragen & toekenningen 2002 – 2006 9 juni 2009
 10. 11. Waar vindt de meeste innovatie plaats? 9 juni 2009
 11. 12. Inhoudelijke beoordeling aanvragen <ul><li>Ca. 75 adviseurs met een technische vakgerichte achtergrond </li></ul>9 juni 2009 Team Chemie & Milieu Team ICT Team Life Science Team Productietechniek & Bouw
 12. 13. <ul><li>Loonbelasting Wva </li></ul><ul><ul><li>Lage lonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Langdurig werklozen </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijsbedrag per jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinderopvang </li></ul></ul><ul><li>Zelfstandigen </li></ul><ul><ul><li>Zelfstandigenaftrek </li></ul></ul><ul><ul><li>Startersaftrek </li></ul></ul><ul><li>De WBSO is cumulatief met de meeste andere aftrekposten </li></ul><ul><li>Belastingafdracht kan in de Wva niet lager dan nul worden </li></ul>Andere afdrachtverminderingen 9 juni 2009 0
 13. 14. Wettelijk kader WBSO / Wva <ul><li>De WBSO is onderdeel van de Wva en de Inkomstenbelasting </li></ul><ul><li>Hierdoor: </li></ul><ul><li>Aansluiting bij andere Wva kenmerken </li></ul><ul><li>Afhankelijk van belastingwetgeving </li></ul><ul><li>Direct voordeel voor de ondernemer </li></ul><ul><li>Continuïteit </li></ul><ul><li>Verrekening met de Belasting(dienst) </li></ul>9 juni 2009
 14. 15. Effect van de WBSO (1) <ul><li>De WBSO is de meest geëvalueerde regeling van SenterNovem </li></ul><ul><li>Het effect is gemeten op verschillende niveaus: </li></ul><ul><ul><li>Zorgt de WBSO voor meer S&O bij bedrijven? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorgt meer S&O bij bedrijven voor betere prestaties? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorgt meer S&O voor economische groei in Nederland? </li></ul></ul>9 juni 2009
 15. 16. Effect van de WBSO (2) <ul><li>Ad. 1. Zorgt de WBSO voor meer S&O bij bedrijven? </li></ul><ul><li>Onderzoeken: </li></ul><ul><ul><li>CPB, CBS, EIM & de Universiteit van Maastricht, Bureau Bartels, PriceWaterhouseCoopers en Bakkenist </li></ul></ul><ul><li>Resultaten onderzoeken: </li></ul><ul><ul><li>Overeenkomsten: de WBSO zorgt voor meer uitgaven aan S&O </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillen: hoeveel meer S&O wordt uitgelokt door de WBSO </li></ul></ul>9 juni 2009
 16. 17. Effect van de WBSO (3) <ul><li>Ad. 2. Zorgt meer S&O bij bedrijven voor betere prestaties? </li></ul><ul><li>CBS studie: </li></ul><ul><ul><li>innovatieve bedrijven hebben meer omzet en werkgelegenheidsgroei </li></ul></ul><ul><li>Uit WBSO evaluaties blijkt dat meer S&O leidt tot: </li></ul><ul><ul><li>meer omzet (uit nieuwe producten), betere concurrentiepositie </li></ul></ul><ul><ul><li>positieve effecten op veiligheid, milieu, gezondheidszorg etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>meer gebruik van buitenlandse kennis </li></ul></ul>9 juni 2009 2. WBSO
 17. 18. Effect van de WBSO (4) <ul><li>Ad. 3. Zorgt meer S&O voor economische groei in Nederland? </li></ul><ul><li>Dynamiek op bedrijfsniveau </li></ul><ul><li>Betere en goedkopere producten </li></ul><ul><li>1 euro WBSO levert 1,72 euro R&D op </li></ul><ul><li>baten van de WBSO zijn aanmerkelijk hoger dan de kosten </li></ul>9 juni 2009
 18. 19. Klanttevredenheid <ul><li>Ondernemers(organisaties) zijn positief over de WBSO </li></ul><ul><li>Klanttevredenheid scoort een 7,6 </li></ul><ul><li>Lage drempel en hoge slaagkans zijn positieve factoren </li></ul>9 juni 2009
 19. 20. Rol van de Belastingdienst <ul><li>De Belastingdienst: </li></ul><ul><ul><li>controleert aangiftes </li></ul></ul><ul><ul><li>toetst of het bedrag van de S&O-verklaring </li></ul></ul><ul><ul><li>juist wordt verrekend </li></ul></ul><ul><li>SenterNovem: </li></ul><ul><ul><li>controle op de omvang van de S&O (aantal uren) </li></ul></ul><ul><ul><li>controle op uurloon </li></ul></ul>9 juni 2009 CONTROLE
 20. 21. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 21. 22. Wie kunnen van d e WBSO gebruik maken ? Soort bedrijven (1) <ul><li>(Inhoudingsplichtige) </li></ul><ul><li>Ondernemingen </li></ul><ul><li>Niet-ondernemingen </li></ul><ul><li> WBSO verrekenen met de loonheffing </li></ul><ul><li>(Belastingplichtige) </li></ul><ul><li>Zelfstandigen </li></ul><ul><li> WBSO geeft recht op een aftrek (Inkomstenbelasting) </li></ul>9 juni 2009 Ondernemers Niet-Ondernemers Zelfstandigen
 22. 23. Wie kunnen van d e WBSO gebruik maken ? Soort bedrijven (2) <ul><li>Ondernemingen </li></ul><ul><ul><li>Vennootschapsbelasting en inhoudingsplichtig voor de loonheffing, …. </li></ul></ul><ul><ul><li>… dan WBSO mogelijk. </li></ul></ul>9 juni 2009
 23. 24. Wie kunnen van d e WBSO gebruik maken ? Soort bedrijven (3) <ul><li>Niet-ondernemingen, zoals kennisinstellingen, universiteiten, hogescholen, stichtingen, etc. </li></ul><ul><li>(Geen vennootschapsbelasting) </li></ul><ul><li>U komt in aanmerking voor de WBSO wanneer u (1) op basis van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst en (2) voor rekening van een derde S&O verricht (contractresearch) </li></ul><ul><li>Deze derde moet een Nederlandse onderneming, samenwerkingsverband of product- of bedrijfschap zijn </li></ul>9 juni 2009
 24. 25. Wie kunnen van d e WBSO gebruik maken ? Soort bedrijven (4) <ul><li>Z elfstandigen </li></ul><ul><li>U komt in aanmerking voor een aftrek S&O indien u zelf in een kalenderjaar 500 uren of meer S&O verricht </li></ul>9 juni 2009
 25. 26. Wie kunnen van d e WBSO gebruik maken ? Samenwerking & de WBSO (1) <ul><li>Meerdere bedrijven mogen een gezamenlijk S&O-project indienen </li></ul><ul><li>Elke betrokken partij : </li></ul><ul><ul><li>organiseert zijn eigen S&O </li></ul></ul><ul><ul><li>houdt een eigen S&O-administratie bij </li></ul></ul><ul><ul><li>moet zelf een aanvraag indienen </li></ul></ul>9 juni 2009 3. Wie kunnen van de WBSO gebruik maken?
 26. 27. Wie kunnen van d e WBSO gebruik maken ? Samenwerking & de WBSO ( 2 ) 9 juni 2009
 27. 28. Wie kunnen van d e WBSO gebruik maken ? Inleen en uitleen binnen f iscale eenheid <ul><li>De onderneming waar de werknemer s in dienst zijn (de inlener) dient zelf een S&O-aanvraag in </li></ul><ul><li>Het bedrijf dat de medewerker(s) uitleent ( de uitlener ) dient zelf een S&O-aanvraag in maar hoeft de S&O niet zelf te organiseren </li></ul><ul><li>In- en uitleen moet kunnen worden aangetoond </li></ul>9 juni 2009
 28. 29. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 29. 30. Welke projecten komen in aanmerking? 9 juni 2009 Ontwikkelingsprojecten Technisch wetenschappelijk onderzoek Analyse technische haalbaarheid Technisch onderzoek
 30. 31. Welke projecten komen in aanmerking? A andeel per projecttype 9 juni 2009
 31. 32. Welke projecten komen in aanmerking? A. Ontwikkelingsprojecten <ul><li>Dit zijn projecten v oor technisch nieuwe (onderdelen van) </li></ul><ul><ul><li>Fysieke producten </li></ul></ul><ul><ul><li>Fysieke productieprocessen </li></ul></ul><ul><ul><li>Programmatuur </li></ul></ul><ul><li>Technische nieuwheid: </li></ul><ul><ul><li>Technische knelpunten? (Technisch risico) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijke oplossingen? (S&O-traject) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen activiteiten? </li></ul></ul><ul><li>Kortom: n ieuwe kennis & kunde voor de aanvrager! </li></ul>9 juni 2009
 32. 33. Welke projecten komen in aanmerking? A. Ontwikkelingsprojecten <ul><li>Voorbeeld : Combimac (1) </li></ul><ul><li>Doel van het project: </li></ul><ul><ul><li>Het ontwikkelen van een nieuw type boegschroef zonder de nadelen van een traditionele boegschroef </li></ul></ul><ul><li>Nadelen traditionele boegschroef: </li></ul><ul><ul><li>Zwaar, lawaaiig en kans op cavitatie </li></ul></ul><ul><li>Oplossing: </li></ul><ul><ul><li>Een schroef zonder as </li></ul></ul><ul><ul><li>Smering met water in plaats van olie </li></ul></ul>9 juni 2009
 33. 34. Welke projecten komen in aanmerking? A. Ontwikkelingsprojecten <ul><li>Voorbeeld : Combimac (2) </li></ul>9 juni 2009
 34. 35. Welke projecten komen in aanmerking? B. Technisch Wetenschappelijk Onderzoek <ul><li>Technisch: </li></ul><ul><ul><li>Bijvoorbeeld: fysica, chemie, biotechnologie, productie- technologie, ICT </li></ul></ul><ul><li>Wetenschappelijk: </li></ul><ul><ul><li>Verklaring voor een verschijnsel voor zover niet met algemeen toe- gankelijke kennis oplosbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Systematisch, inzichtelijk </li></ul></ul>9 juni 2009
 35. 36. Welke projecten komen in aanmerking? B. Technisch Wetenschappelijk Onderzoek <ul><li>Voorbeeld </li></ul><ul><li>Een producent van zuivelproducten is niet bekend met de wijze waarop micro-organismen beïnvloed worden door hittebehandeling </li></ul><ul><li>Een microbiologische studie wordt verricht naar de cellulaire mechanis- men die in werking treden als micro- organismen blootgesteld worden aan hitte </li></ul><ul><li>TWO Het onderzoek zoekt een verklaring voor het verschil in hittetoleranties van diverse soorten micro-organismen in zuivel </li></ul>9 juni 2009
 36. 37. Welke projecten komen in aanmerking? C. Analyse Technische Haalbaarheid <ul><li>Wel: </li></ul><ul><ul><li>Systematisch opgezette analyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Z waartepunt op technische haalbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen S&O-werkzaamheden (alleen eigen uren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verslaglegging </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijk eigen S&O-vervolgproject </li></ul></ul><ul><li>Niet : </li></ul><ul><ul><li>Voorbereiding van investeringsprojecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Economisch- of m arktonderzoek </li></ul></ul>9 juni 2009
 37. 38. Welke projecten komen in aanmerking? C. Analyse Technische Haalbaarheid (ATH) <ul><li>Voorbeeld </li></ul><ul><li>Probleem: </li></ul><ul><ul><li>Vastzittende aangroei op mosselen </li></ul></ul><ul><li>Het ATH project: </li></ul><ul><ul><li>(onder)zoekt andere mechanische methode s om deze aanslag te verwijderen zonder de mosselschelp te beschadigen en voert principeproeven uit </li></ul></ul><ul><ul><li>De ondernemer wil zelf de machine ontwikkelen. Met de analyse kan d e ondernemer sneller een werkend prototype realiseren . </li></ul></ul>9 juni 2009
 38. 39. Welke projecten komen in aanmerking? D. Technisch Onderzoek <ul><li>Significante verbetering van het fysieke productieproces </li></ul><ul><ul><li>Zelf fysieke productieproces al toepassen </li></ul></ul><ul><ul><li>T echnisch </li></ul></ul><ul><ul><li>S ubstantiële wijziging productie- methode </li></ul></ul><ul><li>Significante verbetering van programmatuur </li></ul><ul><ul><li>Zelf programmatuur al toepassen </li></ul></ul><ul><ul><li>M odellering van processen </li></ul></ul>9 juni 2009
 39. 40. Welke projecten komen in aanmerking? D. Technisch Onderzoek <ul><li>Voorbeeld (1) </li></ul><ul><li>Probleem: </li></ul><ul><ul><li>Een metaalbewerkingsbedrijf heeft een productieproces dat is ingericht voor het verwerken van grote orders van één bepaald product </li></ul></ul><ul><li>Het TO project: </li></ul><ul><ul><li>Flexibeler productie </li></ul></ul><ul><ul><li>Minimaal twee spoedorders in één week </li></ul></ul><ul><ul><li>Storingen met minimaal 50 % reduce ren </li></ul></ul>9 juni 2009
 40. 41. Welke projecten komen in aanmerking? D. Technisch Onderzoek <ul><li>Voorbeeld (2) </li></ul><ul><li>Het onderzoek bestaat uit: </li></ul><ul><ul><li>analyse van de technische knelpunten </li></ul></ul><ul><ul><li>onderzoeken van een aantal alternatieve productiemethoden </li></ul></ul><ul><ul><li>in kaart brengen gevolgen voor het productieproces </li></ul></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><ul><li>een rapport waarin de onderzochte oplossingsrichtingen </li></ul></ul><ul><ul><li>met hun effecten worden beschreven </li></ul></ul>9 juni 2009
 41. 42. Welke projecten komen in aanmerking? Programmatuur in de WBSO – algemeen (1) <ul><li>Programmatuur volgens de WBSO: </li></ul><ul><ul><li>“ Het niet-fysieke, logische deelsysteem van een informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en van de verwerkingsprocessen bepaalt” </li></ul></ul><ul><ul><li>De software bepaalt de werking / functie van een (computer)systeem </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling van bijvoorbeeld procedures, algoritmen, applicaties, componenten, etc. </li></ul></ul>9 juni 2009
 42. 43. Welke projecten komen in aanmerking? Programmatuur in de WBSO – algemeen (2) <ul><li>Technisch nieuwe programmatuur = </li></ul><ul><ul><li>Nieuw informatietechnologisch principe / nieuw werkingsprincipe in de programmatuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Technische risico’s / eigen oplossingen </li></ul></ul><ul><li>Let op: </li></ul><ul><ul><li>Nieuwe functionaliteit is voor de WBSO g éé n criterium! </li></ul></ul><ul><ul><li>NIET porten, “first use”, onderhoud etc. </li></ul></ul>9 juni 2009
 43. 44. Welke projecten komen in aanmerking? Programmatuur in de WBSO <ul><li>Afbakening </li></ul><ul><li>Het ontwikkelen van programmatuur die bestaande programmatuur op een (voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige) technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken , </li></ul><ul><li>waarbij </li></ul><ul><li>de bestaande programmatuur hoofdzakelijk binnen de onderneming van de S&O-inhoudingsplichtige, binnen de fiscale eenheid waarvan de S&O-inhoudingsplichtige deel uitmaakt, of binnen de onderneming van de S&O-belastingplichtige, is ontwikkeld en wordt toegepast </li></ul>9 juni 2009
 44. 45. Welke projecten komen in aanmerking? Programmatuur in de WBSO (2) <ul><ul><li>Mogelijk GEEN S&O: </li></ul></ul><ul><ul><li>Het laten samenwerken van programmatuur-componenten waarbij de interfaces (domeinen) </li></ul></ul><ul><ul><li>van deze componenten bekend zijn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het optimaliseren of inregelen van een gegevensbron. </li></ul></ul><ul><ul><li>Routinematige softwareontwikkeling. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het configureren, installeren of instellen van software. </li></ul></ul><ul><ul><li>Softwareprojecten die het schrijven van (standaard) protocollen betreffen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Als de bestaande componenten die toegepast gaan worden niet hoofdzakelijk door de aanvrager zelf zijn ontwikkeld. </li></ul></ul>9 juni 2009
 45. 46. Welke projecten komen in aanmerking? Programmatuur in de WBSO (3) <ul><ul><li>Mogelijk WEL S&O </li></ul></ul><ul><ul><li>Het ontwikkelen van programmatuur aan de hand van een Service Oriented Architecture (SOA) die noodzakelijk is voor het aanbieden van een bepaalde internetdienst. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het ontwikkelen van een Enterprise Service Bus (ESB) die verschillende componenten met elkaar verbindt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het ontwikkelen van programmatuur ten behoeve van een overheidsdienst die zal worden toegepast als Software as a Service (SaaS). </li></ul></ul>9 juni 2009
 46. 47. Welke projecten komen in aanmerking? Programmatuur in de WBSO <ul><li>Voorbeeld </li></ul><ul><li>Voor draadloze betalingstoepas- singen doet een bedrijf onderzoek naar het met RSA encrypten van RF-ID tags </li></ul><ul><ul><li>Om de tag te ontlasten wordt een serverapplicatie ontwikkeld die de door de tag gestuurde informatie verifieert en verwerkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Om de snelheid en de veiligheid te garanderen wordt onderzocht op welke wijze de performance optimaal gehouden kan worden </li></ul></ul><ul><ul><li>Het bedrijf maakt geen gebruik van standaardcomponenten </li></ul></ul>9 juni 2009
 47. 48. Welke projecten komen in aanmerking? Randvoorwaarden (1) <ul><li>De S&O-werkzaamheden moeten door de aanvrager zelf systematisch worden georganiseerd </li></ul><ul><li>De S&O-werkzaamheden moeten in de EU worden uitgevoerd </li></ul><ul><li>Afbakening (wat is wel en wat is geen S&O) </li></ul>9 juni 2009
 48. 49. Welke projecten komen in aanmerking? Randvoorwaarden (2) <ul><li>Ad. 1. Organisatie S&O door aanvrager zelf </li></ul><ul><li>Dit houdt in: </li></ul><ul><ul><li>een projectmatige aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>vooraf aanvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>realistisch/serieus project </li></ul></ul><ul><ul><li>zelf organiseren en uitvoeren </li></ul></ul><ul><li>Bij samenwerking moet u zelf: </li></ul><ul><ul><li>de S&O werkzaamheden verrichten </li></ul></ul><ul><ul><li>de aansturing van het werk bepalen </li></ul></ul>9 juni 2009
 49. 50. Welke projecten komen in aanmerking? Randvoorwaarden (3) <ul><li>Ad. 2. Buitenland </li></ul><ul><li>S&O uren binnen de EU komen in aanmerking voor de WBSO </li></ul><ul><ul><li>Werkgever moet in Nederland zijn gevestigd </li></ul></ul><ul><ul><li>In Nederland wordt loonheffing ingehouden voor de S&O werknemers </li></ul></ul><ul><ul><li>In alle EU lidstaten gelden de Nederlandse administratieve vereisten </li></ul></ul><ul><ul><li>De S&O-administratie moet op de Nederlandse vestiging van de onderneming aanwezig zijn </li></ul></ul>9 juni 2009
 50. 51. Welke projecten komen in aanmerking? Randvoorwaarden (4) <ul><li>Ad. 3. Afbakening </li></ul><ul><li>G één S&O is : </li></ul><ul><ul><li>marktonderzoek, administratief werk </li></ul></ul><ul><ul><li>organisatorische werkzaamheden (management) </li></ul></ul><ul><ul><li>bouwkundige en installatietechnische ontwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>uren buiten een EU-lidstaat </li></ul></ul><ul><ul><li>inventariseren, vergelijken, selecteren, aanschaffen (investeringsprojecten) </li></ul></ul><ul><ul><li>kleine technische wijzigingen (ook in receptuur) </li></ul></ul><ul><ul><li>……… </li></ul></ul><ul><ul><li>Een opsomming staat in de Afbakeningsregeling </li></ul></ul><ul><ul><li> zie toelichting op www.senternovem.nl/wbso </li></ul></ul>9 juni 2009
 51. 52. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 52. 53. Wat levert de WBSO op ? <ul><li>Voor o ndernemingen </li></ul><ul><li>Voor z elfstandigen </li></ul><ul><li>In beide gevallen hangt het financieel voordeel af van: Is de aanvrager een starter of niet ? </li></ul>9 juni 2009
 53. 54. 5.1 Wat levert de WBSO op ? v oor ondernemingen (2009+2010) <ul><li>Maximaal € 14 miljoen per jaar (per fiscale eenheid) </li></ul><ul><li>Jaarlijks kunnen de percentages worden gewijzigd </li></ul>9 juni 2009 € 150.000 60% 50% 18% 18%
 54. 55. Wat levert de WBSO op? voor zelfstandigen <ul><li>Tenminste 500 uren besteden (dit mag met meerdere aanvragen in één kalenderjaar) </li></ul><ul><li>S&O-uren van alle toegekende projecten (eventueel van meerdere aanvragen) mogen worden opgeteld </li></ul><ul><li>De aftrek bedraagt in 2009 € 11.806 </li></ul><ul><li>Voor starters: e xtra aftrek S&O van € 5.904 </li></ul>9 juni 2009
 55. 56. Wat levert de WBSO op? voor starters (1) <ul><li>Wat is een starter? </li></ul><ul><ul><li>Maximaal 5 jaar inhoudingspichtig </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen voortzetting, afsplitsing, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maximaal 3 jaren starterstatus </li></ul></ul>9 juni 2009
 56. 57. Wat levert de WBSO op? voor s tarters (2) <ul><li>Voortzetting </li></ul><ul><ul><li>Als uw onderneming activiteiten voortzet van een andere onder- neming dan worden in bepaalde gevallen de S&O-verklaringen van de andere onderneming mee- geteld bij het bepalen van de starterstatus van uw onderneming </li></ul></ul><ul><ul><li>Maatgevend hiervoor zijn de eigendomsverhoudingen </li></ul></ul>9 juni 2009
 57. 58. Wat levert de WBSO op? voor s tarters (3) <ul><li>Eigendomsverhoudingen </li></ul><ul><ul><li>Verbondenheid Als uw onderneming A de activiteiten voortzet van onderneming B en onderneming B heeft meer dan 1/3 van de aandelen van onderneming A dan is er sprake van verbondenheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanmerkeli j k belan g Als u als onderneming A de activiteiten voortzet van zelfstandige B en meer dan 5 % van de aandelen van onderneming A zijn in bezit van zelfstandige B, dan is er sprake van aanmerkelijk belang </li></ul></ul>9 juni 2009
 58. 59. Wat levert de WBSO op? voor s tarters (4) <ul><li>Voorbeeld verbondenheid </li></ul><ul><ul><li>BV B heeft in 2006 en 2007 S&O-verklaringen ontvangen. Activiteiten van BV B worden voortgezet door BV A. BV A heeft nog nooit eerder een S&O-verklaring </li></ul></ul><ul><ul><li>ontvangen en heeft pas met ingang van 2008 personeel in dienst. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De twee S&O-verklaringen van BV B worden meegeteld bij het bepalen van de startersfaciliteit van BV A </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BV A is in dit geval in 2008 starter want een nieuwe onderneming kan maximaal drie jaar starter zijn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>In 2009 is BV A dus geen starter meer </li></ul></ul></ul>9 juni 2009
 59. 60. Wat levert de WBSO op? voor n iet-ondernemingen <ul><li>U geeft de S&O-tegemoetkoming door aan de opdrachtgever door de tarieven te verlagen. </li></ul><ul><li>De S&O-loonsom die voor een project wordt aangevraagd mag niet hoger zijn dan de vergoeding voor uw loonkosten die u van de opdrachtgever ontvangt. </li></ul><ul><li>Een vergoeding voor bijvoorbeeld materiaalkosten maakt geen deel uit van de S&O-loonsom. </li></ul>9 juni 2009
 60. 61. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 61. 62. Het aanvragen van WBSO 9 juni 2009 U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken U neemt kennis van de meest recente informatie, u gaat na wanneer de aanvraag kan worden ingediend en stemt uw planning hierop af U vult de aanvraag in 1 2 3 4 5 6 7 Uw aanvraag wordt door SenterNovem beoordeeld en SenterNovem stuurt u de beslissing SenterNovem bevestigt de ontvangst van de aanvraag U richt uw S&O -administratie in U zorgt dat de aanvraag tijdig bij SenterNovem komt
 62. 63. Het aanvragen van WBSO Flexibel indienen v oor ondernemingen <ul><li>Maximaal drie keer per kalenderjaar </li></ul><ul><li>Voor tenminste drie kalendermaanden en ten hoogste zes kalendermaanden </li></ul><ul><li>Aanvraagperiodes mogen elkaar niet overlappen </li></ul><ul><li>Indienen vooraf en uiterlijk één volledige kalendermaand voordat de periode begint waarop de aanvraag betrekking heeft </li></ul><ul><li>Voor meerjarige projecten dient u jaarlijks een nieuwe aanvraag in </li></ul>9 juni 2009
 63. 64. Het aanvragen van WBSO Voorbeelden flexibel indienen 9 juni 2009 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 6 maanden 6 maanden 4 maanden 4 maanden 4 maanden 3 maanden 4 maanden 5 maanden 3 maanden 3 maanden 6 maanden 12 maanden 30 nov
 64. 65. Het aanvragen van WBSO Flexibel indienen voor zelfstandigen <ul><li>Aanvragen: </li></ul><ul><ul><li>Tot uiterlijk 30 september voor het lopende jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen maximum wat betreft het aantal aanvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>De aanvraagperiodes mogen elkaar overlappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanaf de datum van indiening komen S&O-uren in aanmerking </li></ul></ul>9 juni 2009
 65. 66. Het aanvragen van WBSO R&D-afdeling <ul><li>Wilt u één aanvraag voor het hele kalenderjaar indienen? Dan moet u w bedrijf: </li></ul><ul><ul><li>een R&D- afdeling hebben; </li></ul></ul><ul><ul><li>het voorgaande jaar een S&O- verklaring hebben ontvangen. </li></ul></ul><ul><li>Let op: </li></ul><ul><ul><li>Dient u een jaaraanvraag in, dan kunt u géén aanvullende aanvraag indienen. </li></ul></ul>9 juni 2009
 66. 67. Het aanvragen van WBSO Uurloonberekening (1) <ul><li>H et S&O- uur loon : </li></ul><ul><ul><li>Wordt gebaseerd op een gemiddeld uurloon dat geldt voor al uw S&O- medewerkers </li></ul></ul><ul><li>SenterNovem berekent het S&O-uurloon. </li></ul><ul><ul><li>Inhoudingsplichtige levert BSN’s van S&O-medewerkers aan die in 2007 (referentiejaar) S&O hebben gerealiseerd. </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen S&O-verklaring en realisatie in 2007 dan forfait EUR 29 . </li></ul></ul>9 juni 2009
 67. 68. Het aanvragen van WBSO Uurloonberekening (2) <ul><li>Aanleveren BSN’s gaat afzonderlijk van de aanvraag via de mededelingensite van SenterNovem. </li></ul><ul><li>U ontvangt herinneringsbrief (met wachtwoord). </li></ul><ul><li>In aanvraag kan worden volstaan met opgave S&O-uren! </li></ul>9 juni 2009
 68. 69. Het aanvragen van WBSO Uurloonberekening (3) <ul><li>Uurloonberekening op basis van gegevens UWV. </li></ul><ul><li>Polisadministratie UWV wordt “gevuld” vanuit aangiftes </li></ul><ul><li>loonheffingen ingediend bij Belastingdienst. </li></ul><ul><li>SenterNovem vraagt fiscaal loon en verloonde uren </li></ul><ul><li>op bij UWV (digitale uitwisseling). </li></ul><ul><li>SenterNovem berekent gemiddeld S&O-uurloon 2009: </li></ul><ul><ul><li> fiscaal loon 2007 / (0,85 x  verloonde uren 2007); </li></ul></ul><ul><ul><li>Afronding naar boven op EUR 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Gegevens zoals bekend in Polisadministratie UWV op peildatum 1 juli 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Peildatum: Uurloon 2010 : 1 april 2009, 2011 : 1 april 2010, etc. </li></ul></ul>9 juni 2009
 69. 70. Het aanvragen van WBSO Uurloonberekening (4) Website voor mededelingen en BSN-nummers 9 juni 2009
 70. 71. Het aanvragen van WBSO Uurloonberekening (5) Website voor mededelingen en BSN-nummers <ul><li>Als uit gegevens UWV S&O-uurloon berekend kan worden dat gebeurt dit, anders herstel. </li></ul><ul><li>Voorkomende fouten: </li></ul><ul><ul><li>BSN niet bekend bij loonheffingennummer; </li></ul></ul><ul><ul><li>Discontinu aangiftepatroon; </li></ul></ul><ul><ul><li>Loon of verloonde uren ontbreken in Polisadministratie; </li></ul></ul><ul><li>Hoe eerder de juiste gegevens compleet, hoe eerder een beschikking. </li></ul>9 juni 2009
 71. 72. Het aanvragen van WBSO Indienen via internet of per diskette <ul><li>U kunt h et aanvraagprogramma voor 2009 downloaden v ia www.senternovem.nl/wbso </li></ul><ul><li>Na installatie leidt het programma u automatisch door de relevante vragen </li></ul><ul><li>Na het invultraject dient u de aanvraag in via internet (voorkeur) of retourneert u de aanvraag op een diskette </li></ul>9 juni 2009
 72. 73. Het aanvragen van WBSO Indienen via internet <ul><li>Certificaat aanvragen en installeren via www.senterloket.nl </li></ul><ul><li>Dit certificaat is een digitaal ‘paspoort’ dat u toegang geeft tot het elektronisch aanvragen bij SenterNovem </li></ul><ul><li>Het certificaat kunt u ook gebruiken om voor andere regelingen via internet een aanvraag in te dienen bij SenterNovem </li></ul>9 juni 2009
 73. 74. Het aanvragen van WBSO Indienen per diskette <ul><li>U maakt hiervoor gebruik van het WBSO-aanvraagprogramma </li></ul><ul><li>U vult alle relevante vragen in </li></ul><ul><li>U maakt een definitieve afdruk </li></ul><ul><li>De afdruk is de formele aan- vraag en deze moet worden ondertekend </li></ul><ul><li>De ondertekende afdruk en de diskette stuurt u op naar SenterNovem </li></ul>9 juni 2009
 74. 75. Het aanvragen van WBSO Tips en adviezen <ul><li>Gebruik de statutaire naam en géén handelsnaam </li></ul><ul><li>Voer loonbelastingnummer en KvK-nummer juist in </li></ul><ul><li>Aanvrag en die ruim op tijd en volledig zijn ingediend, worden e er der in behandeling genomen </li></ul><ul><li>Aanvragen, waarin slechts verwezen wordt naar bijlagen, kan vertragend werken. </li></ul><ul><li>Als de aanvrager niet zelf tekent, zorg dan voor een getekende machtiging </li></ul>9 juni 2009
 75. 76. Het aanvragen van WBSO Vormvrije aanvragen <ul><li>Geen tijd voor een volledige aanvraag? </li></ul><ul><li>>>> vormvrije aanvraag <<< </li></ul><ul><li>Een vormvrije aanvraag bevat minimaal de volgende gegevens : </li></ul><ul><li>1. de statutaire naam en het adres van uw onderneming </li></ul><ul><li>2. de dagtekening </li></ul><ul><li>3. een vermelding dat u een aanvraag voor de WBSO wilt indienen </li></ul><ul><li>4. de ondertekening </li></ul>9 juni 2009
 76. 77. Het aanvragen van WBSO Globale afhandelingsprocedure <ul><li>Ontvangst aanvraag </li></ul><ul><li>Controle op volledigheid van de aanvraag </li></ul><ul><ul><li>Indien volledig </li></ul></ul><ul><ul><li>Indien niet volledig </li></ul></ul><ul><ul><li>éénmaal de gelegenheid om aanvullende gegevens te verstrekken </li></ul></ul><ul><ul><li>Verzenden van een beschikking </li></ul></ul><ul><li>inhoudelijk e behandeling van de aanvraag </li></ul><ul><ul><li>Toets aan de wet en de afbakeningregeling S&O </li></ul></ul><ul><ul><li>Indien niet volledig </li></ul></ul><ul><ul><li>éénmaal de gelegenheid om aanvullende gegevens te verstrekken </li></ul></ul><ul><li>Verzenden van een beschikking </li></ul>9 juni 2009
 77. 78. Het aanvragen van WBSO Hoe ziet de beschikking er uit? <ul><li>In de beschikking staan de projecten die volledig, gedeeltelijk of niet voor de WBSO in aanmerking komen </li></ul><ul><li>De bijgevoegde S&O-verklaring geeft het bedrag aan maximale S&O-afdrachtvermindering dat u mag verrekenen </li></ul><ul><li>De beschikking en de S&O-verklaring worden naar u of naar uw tussenpersoon gestuurd </li></ul>9 juni 2009
 78. 79. Het aanvragen van WBSO Bezwaar- en beroep <ul><li>Bent u het niet eens met uw beschikking dan kunt u een bezwaarschrift bij SenterNovem indienen </li></ul><ul><li>Bezwaarprocedure (hoorzitting, beschikking op bezwaar) </li></ul><ul><li>Bent u het niet eens met de beschikking naar aanleiding van uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven </li></ul>9 juni 2009
 79. 80. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 80. 81. De S&O-administratie Het b elang van een S&O-administratie <ul><li>Een goede S&O-administratie is belangrijk: </li></ul><ul><li>Onderzoeks- en/of ontwikkelingsresultaten worden vastgelegd </li></ul><ul><li>Administratie geeft inzicht in de resultaten en kosten </li></ul><ul><li>De kennis die tijdens een onderzoeks- of ontwikkelingsproject is opgedaan ligt vast, ook na een eventueel vertrek van een S&O-medewerker </li></ul>9 juni 2009
 81. 82. De S&O-administratie Controle door SenterNovem <ul><li>SenterNovem controleert of de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomen met hetgeen in de aanvraag is aangegeven </li></ul>9 juni 2009
 82. 83. De S&O-administratie Hoe moet u de S&O-administratie bijhouden? <ul><li>Uit een goede S&O-administratie kunnen per project op eenvoudige wijze worden herleid: </li></ul>9 juni 2009 Aard Inhoud Voortgang Omvang
 83. 84. De S&O-administratie Hoe ziet de S&O-administratie eruit? <ul><li>U mag zoveel mogelijk aansluiten bij de gebruikelijke gang van zaken binnen uw bedrijf </li></ul><ul><li>Kan bestaan uit verschillende (digitale) gedateerde documenten, bijvoorbeeld: vergaderstukken, rapportages, tekeningen, correspondentie, foto’s van prototypes, testresultaten, meetverslagen, berekeningen etc . </li></ul><ul><li>De S&O-administratie moet binnen twee maanden na afloop van elk kwartaal zijn bijgewerkt. </li></ul>9 juni 2009
 84. 85. De S&O-administratie Het b ijhouden van uren <ul><li>De medewerker die S&O verricht, houdt zelf per project per dag de S&O-uren bij. </li></ul><ul><li>Administratie klopt met de verlof- en ziekteregistratie </li></ul><ul><li>Gemaakte S&O uren moeten binnen tien werkdagen in de administratie zijn verwerkt </li></ul>9 juni 2009
 85. 86. De S&O-administratie Model urenadministratie 9 juni 2009
 86. 87. De S&O-administratie Bewaarplicht <ul><li>Wat bewaart U? </li></ul><ul><li>S&O-administratie: </li></ul><ul><li>de berekening van het gemiddelde S&O-uurloon </li></ul><ul><li>een kopie van de aanvra(a)g(en) en S&O-verklaring (en) </li></ul><ul><li>melding(en) van afwijking(en) in de realisatie(s) </li></ul><ul><li>correctie-S&O-verklaring(en) en correctiebericht(en) </li></ul><ul><li>Let op: de bewaartermijn is zeven jaar </li></ul>9 juni 2009
 87. 88. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 88. 89. Verrekening van het financiële voordeel Twee mogelijkheden <ul><li>U bent S&O-inhoudingsplichtige </li></ul><ul><li>Aangifte maandelijks of vierwekelijks </li></ul><ul><li>U bent S&O-belastingplichtige (zelfstandige) </li></ul>9 juni 2009
 89. 90. Verrekening van het financiële voordeel Voor S&O-inhoudingsplichtige <ul><li>Hoe ontvangt u het financiële voordeel? </li></ul><ul><li>Na ontvangst van de gedateerde S&O-verklaring kunt u via aangiftes loonheffing het fiscale voordeel verrekenen in de resterende aangiftetijdvakken </li></ul><ul><li>De toe te passen S&O- afdrachtvermindering in een aangiftetijdvak mag nooit hoger zijn dan af te dragen loonheffing </li></ul>9 juni 2009
 90. 91. Verrekening van het financiële voordeel Voor S&O-inhoudingsplichtige n <ul><li>Hoe ontvangt u het financiële voordeel? </li></ul><ul><li>Als aan het eind van de periode waarop de S&O-verklaring betrekking heeft nog niet alle S&O-afdrachtvermindering is toegepast: verrekenen via correctieberichten over verstreken aangiftetijdvakken waarin nog “ruimte” is. </li></ul><ul><li>In dit geval zijn de correctieberichten niet gebonden aan de acht-weken termijn! </li></ul>9 juni 2009
 91. 92. Verrekening van het financiële voordeel Voor S&O-inhoudingsplichtige n <ul><li>Voorbeeld: evenredi g e verrekening binnen aangiftetijdvak </li></ul><ul><ul><li>U ontvangt de S&O-verklaring op 10 maart </li></ul></ul><ul><ul><li>De toegekende maximale S&O-afdrachtvermindering bedraagt € 12.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>U kunt dan in de aangiftes over de maanden maart, april, mei en juni telkens per maand maximaal 25 % verrekenen </li></ul></ul>9 juni 2009 jan feb mrt apr mei jun S&O-verklaring (€ 12.000) € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000
 92. 93. Verrekening van het financiële voordeel Voor S&O-inhoudingsplichtige n <ul><li>Voorbeeld: n iet-evenredi g e v errekening binnen aangiftetijdvak </li></ul><ul><ul><li>U hebt een S&O-verklaring aangevraagd voor de maanden juni - sept </li></ul></ul><ul><ul><li>U ontvangt de S&O-verklaring in juli. </li></ul></ul><ul><ul><li>De toegekende S&O-afdrachtvermindering bedraagt € 3.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>U mag in juli, augustus en september telkens € 1.000 verrekenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer u in juli € 600 en in augustus € 800 verrekent, dan kunt u het resterende bedrag van € 1.600 in september toepassen </li></ul></ul>9 juni 2009 jun jul aug sep S&O-verklaring (€ 3.000) € 600 € 800 € 1.600
 93. 94. Verrekening van het financiële voordeel Voor S&O-inhoudingsplichtige n <ul><li>Voorbeeld: ni et-evenredi g e v errekening buiten aangiftetijdvak (1) </li></ul><ul><ul><li>U hebt een S&O-verklaring aangevraagd voor de maanden januari - april </li></ul></ul><ul><ul><li>U ontvangt de S&O-verklaring in januari </li></ul></ul><ul><ul><li>De toegekende S&O-afdrachtvermindering bedraagt € 3.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>U wilt per aangiftetijdvak de maximale S&O-afdrachtvermindering toepassen, behalve in het tweede aangiftetijdvak. </li></ul></ul><ul><ul><li>De over de eerste vier aangiftetijdvakken verschuldigde </li></ul></ul><ul><ul><li>loonheffing bedraagt € 900 per tijdvak </li></ul></ul>9 juni 2009
 94. 95. Verrekening van het financiële voordeel Voor S&O-inhoudingsplichtige n <ul><li>V oorbeeld : n iet-evenredige v errekening buiten aangiftetijdvak (2) </li></ul><ul><ul><li>De verschuldigde loonheffing over het eerste tijdvak ad € 900 wordt verminderd met € 750 (€ 3.000 : 4) </li></ul></ul><ul><ul><li>Op de verschuldigde loonheffing over het tweede tijdvak ad € 900 wordt geen S&O-afdrachtvermindering toegepast </li></ul></ul><ul><ul><li>Restant van de S&O-afdrachtvermindering (€ 3.000 - € 750 = € 2.250) Maximaal € 1.125 (€ 2.250 : 2) in mindering. Er is deze maand echter slechts ruimte voor toepassing van S&O-afdrachtvermindering van € 900 </li></ul></ul><ul><ul><li>Op de verschuldigde loonheffing over het vierde en laatste tijdvak ad € 900 kan maximaal het restant van de S&O-afdrachtvermindering ad € 1.350 (€ 3.000 - € 750 - € 900) in mindering worden gebracht Hierdoor resteert een niet verrekend bedrag aan S&O-afdrachtvermindering van € 450 </li></ul></ul>9 juni 2009
 95. 96. Verrekening van het financiële voordeel Voor S&O-inhoudingsplichtige n <ul><li>V oorbeeld : n iet-evenredi g e v errekening buiten aangiftetijdvak (3) </li></ul><ul><ul><li>Hoe de resterende € 450 te verrekenen? </li></ul></ul><ul><ul><li>In het eerste tijdvak is € 150 over </li></ul></ul><ul><ul><li>In het tweede aangiftetijdvak is nog € 900 over </li></ul></ul><ul><ul><li>Verrekening met het tweede aangiftetijdvak ligt hier het meest voor de hand </li></ul></ul><ul><ul><li>U moet bij de aangifte over april of mei een correctiebericht indienen over het tweede aangiftetijdvak </li></ul></ul>9 juni 2009 jan feb mrt apr S&O-verklaring (€ 3.000) € 900 € 900 € 750 € 450
 96. 97. Verrekening van het financiële voordeel Voor S&O-belastingplichtigen <ul><li>U kunt de aftrek S&O benutten als u 500 of meer S&O-uren realiseert binnen de door SenterNovem goedgekeurde projecten </li></ul><ul><li>U mag uw S&O-uren gaan bijhouden vanaf de datum waarop uw aanvraag is ingediend of met ingang van het nieuwe kalenderjaar als u uw aanvraag in het voorafgaande jaar heeft ingediend </li></ul>9 juni 2009
 97. 98. Verrekening van het financiële voordeel Mededeling gerealiseerde S&O- u ren <ul><li>Maakt u minder S&O-uren dan op de S&O-verklaring staat vermeld? Wanneer bent u verplicht om tijdig een mededeling te doen: </li></ul><ul><ul><li>Het totaal aantal bestede S&O-uren bedraagt minder dan 90 % van het aantal uren dat in de S&O-verklaring is opgenomen of, </li></ul></ul><ul><ul><li>(Het aantal niet bestede S&O-uren) x (het gemiddelde S&O-uurloon) > € 10.000 x (het aantal kalendermaanden) </li></ul></ul>9 juni 2009 90%
 98. 99. Verrekening van het financiële voordeel Mededeling gerealiseerde S&O- u ren <ul><li>Wanneer en hoe? </li></ul><ul><li>U moet binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar de gerealiseerde S&O-uren electronisch aan SenterNovem meedelen. </li></ul><ul><li>Alléén de verklaringen waarbij marge is overschreden. </li></ul><ul><li>In uw mededeling doet u opgave van het totaal aantal gerealiseerde S&O-uren (van alle projecten) waarop de betrokken S&O-verklaring betrekking heeft. </li></ul><ul><li>Na uw mededeling geeft SenterNovem een correctie-S&O-verklaring af. </li></ul>9 juni 2009
 99. 100. Verrekening van het financiële voordeel Mededeling gerealiseerde S&O- u ren (eMededelen op WBSO website) 9 juni 2009
 100. 101. Verrekening van het financiële voordeel Mededeling gerealiseerde S&O- u ren <ul><li>Mededeling door S&O-inhoudingsplichtige: </li></ul><ul><li>Voorbeeld mededeling </li></ul><ul><ul><li>Uw S&O-verklaring betreft een S&O-loonsom van € 50.000 (2.000 uren x € 25 / uur) en een periode van zes maanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Aan het eind van het jaar blijkt dat de realisatie € 40.000 bedraagt (namelijk 1.600 uren x € 25 / uur) </li></ul></ul><ul><ul><li>De afwijking in uren is meer dan 10 % </li></ul></ul><ul><ul><li>U moet dit binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar melden bij SenterNovem </li></ul></ul>9 juni 2009
 101. 102. Verrekening van het financiële voordeel Mededeling gerealiseerde S&O- u ren <ul><li>Mededeling door S&O-belastingplichtigen (zelfstandigen): </li></ul><ul><li>U bent verplicht om binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een correctiemelding te doen aan SenterNovem als u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd </li></ul><ul><li>SenterNovem trekt in dat geval de S&O- verklaring(en) in waarmee de eerder toegekende aftrek S&O komt te vervallen </li></ul>9 juni 2009
 102. 103. Verrekening van het financiële voordeel Correctie S&O-verklaring <ul><li>Als u tijdig een mededeling heeft gedaan van het aantal gerealiseerde S&O-uren dan ontvangt u een correctie-S&O-verklaring. </li></ul><ul><li>Deze verklaring bevat een correctiebedrag voor hetgeen u niet hebt gerealiseerd. </li></ul><ul><li>Dit bedrag is de oorspronkelijk toegekende S&O-afdrachtvermin- dering minus het bedrag aan S&O- afdrachtvermindering dat daadwerkelijk is gerealiseerd. </li></ul>9 juni 2009
 103. 104. Verrekening van het financiële voordeel Correctie S&O-verklaring <ul><li>Als u de correctie-S&O-verklaring heeft ontvangen dan zijn er drie mogelijkheden: </li></ul><ul><ul><li>De reeds in de aangiftes verrekende S&O-afdrachtver- mindering is exact gelijk aan de S&O-afdrachtvermindering gebaseerd op het aantal gereali- seerde uren  U hoeft niets te verrekenen. </li></ul></ul><ul><ul><li>De reeds in de aangiftes verrekende S&O-afdrachtvermindering is hoger dan de S&O-afdrachtvermindering op basis van het aantal gerealiseerde uren  U betaald het teveel genoten bedrag aan S&O- afdrachtvermindering terug. </li></ul></ul>9 juni 2009
 104. 105. Verrekening van het financiële voordeel Correctie S&O-verklaring <ul><ul><li>De reeds in de aangiftes verrekende S&O-afdrachtvermindering is lager dan de S&O-afdrachtvermindering op basis van het aantal gereali- seerde uren  U kunt na het ontvangen van de correctie-S&O-ver- klaring alsnog S&O-afdracht- vermindering toepassen In dit geval dient u één of meerdere correctieberichten in met betrekking tot reeds verstreken </li></ul></ul><ul><ul><li>aangiftetijdvakken die vallen binnen de periode waarop de S&O-verklaring betrekking heeft </li></ul></ul>9 juni 2009
 105. 106. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 106. 107. Controle achteraf <ul><li>U kunt achteraf worden gecontroleerd </li></ul><ul><li>Stemmen de in uw aanvraag opgenomen gegevens overeen met de praktijk? </li></ul><ul><li>Voldoet uw aanvraag aan de wettelijke eisen? </li></ul><ul><li>Voor aanvragen vanaf 2006 voert alleen SenterNovem nog controles uit </li></ul><ul><li>In 2007 kan een controle van de B elastingdienst alleen betrekking hebben op de jaren 2002 tot en met 2005 </li></ul>9 juni 2009
 107. 108. Controle achteraf Correcties en boete <ul><li>SenterNovem kan een S&O-verklaring corrigeren en daarnaast eventueel een boete opleggen als tijdens een controle blijkt dat: </li></ul><ul><ul><li>u niet of niet tijdig aan uw administratieve verplichtingen heeft voldaan </li></ul></ul><ul><ul><li>u niet binnen drie maanden een mededeling hebt gedaan terwijl u dit op grond van de realisatie wel had moeten doen </li></ul></ul><ul><ul><li>aannemelijk is dat u ter verkrijging van de S&O-verklaring gegevens of bescheiden heeft verstrekt die onjuist of onvolledig zijn </li></ul></ul>9 juni 2009
 108. 109. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 109. 110. Wilt u meer weten? Toekomst ……………… <ul><li>Ideeën (door de minister aangekondigd op 15 oktober 2007 aan de Tweede Kamer) </li></ul><ul><li>Autonome groei </li></ul><ul><li>Zelfstandigen, gestaffeld </li></ul><ul><li>Verhoging plafond naar 8,5 MLN EUR in 2011 (2009 en 2010 14 miljoen) </li></ul><ul><li>Verbreding diensten en ICT, geen voorwaarde zelf ontwikkeld </li></ul><ul><li>en toegepast (2011) </li></ul>9 juni 2009
 110. 111. Wilt u meer weten? Beschikbare brochures <ul><li>WBSO informatieblad </li></ul><ul><li>WBSO brochure: Een WBSO- aanvraag en dan… </li></ul><ul><li>WBSO mededeling aantal gerealiseerde S&O-uren </li></ul><ul><li>WBSO Handleiding </li></ul><ul><li>U kunt deze brochures downloaden of bestellen. </li></ul>9 juni 2009
 111. 112. Wilt u meer weten? Websites en telefoonnummers <ul><li>www.senternovem.nl/wbso </li></ul><ul><li>Helpdesk WBSO van SenterNovem telefoon 038 455 35 54 </li></ul><ul><li>www.senternovem.nl/innovatie </li></ul><ul><li>Informatiepunt SenterNovem telefoon 030 239 35 33 </li></ul><ul><li>www.Antwoordvoorbedrijven.nl </li></ul><ul><li>De overheid voor ondernemers </li></ul><ul><li>telefoon 0900 6080900 (10 c/m) </li></ul>9 juni 2009
 112. 113. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 113. 114. Wijzigingen 2009 Iets bijzonders? donderdag 25 oktober 2008 programmatuur
 114. 115. Diensten en ICT 9 juni 2009
 115. 116. Diensten en ICT: budget 9 juni 2009 2009 2010 2011 Intensivering 39 58 115 Diensten en ICT 20 26 69 Extra crisis 150 150 - Totaal 616 635 542 (in MLN EUR)
 116. 117. Wijziging S&O in 2009 9 juni 2009 <ul><ul><li>Toelichting op de S&O-definitie in de WVA op de ontwikkeling van (onderdelen van) programmatuur (beleidsregel). </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanpassing van de Afbakeningsregeling S&O 1997. Met een toelichting en voorbeelden hierbij. </li></ul></ul>
 117. 118. 9 juni 2009 Programmatuuruitbreiding 2009 <2009 oplossing technisch knelpunt Source code >2009 Bestaande programmatuur-componenten
 118. 119. Nieuwe Afbakeningsregeling S&O 9 juni 2009 <ul><li>1. Onderdeel a (onderzoek naar en ontwikkeling van diensten) vervalt. </li></ul><ul><li>2. Aan onderdeel b wordt toegevoegd: </li></ul><ul><ul><li>3°het ontwikkelen van programmatuur die bestaande programmatuur op een voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken , tenzij de bestaande programmatuur hoofdzakelijk binnen de onderneming van de S&O-inhoudingsplichtige, binnen de fiscale eenheid waarvan de S&O-inhoudingsplichtige deel uitmaakt, of binnen de onderneming van de S&O-belastingplichtige, is ontwikkeld en wordt toegepast ; </li></ul></ul><ul><li>3. Onderdeel c wordt vervangen door: </li></ul><ul><ul><li>c). het bouwen of inrichten van apparatuur bestemd voor toepassing in de praktijk; </li></ul></ul><ul><li>4. Aan onderdeel d wordt toegevoegd: onverminderd het bepaalde in onderdeel b, onder 3°. </li></ul>
 119. 120. Technisch nieuwe programmatuur (ontwikkeling) <ul><li>Nieuw informatietechnologisch principe / nieuw werkingsprincipe in de programmatuur? </li></ul><ul><li>Nieuwe functionaliteit is voor de WBSO geen criterium! </li></ul><ul><li>Programmatuur bepaalt de werking/functie van een (computer)systeem </li></ul><ul><li>Technisch nieuw programma kan best dezelfde functionaliteit hebben als “oude” programmatuur. Maar bij voorbeeld sneller, nauwkeuriger, efficiënter > nieuw werkingsprincipe </li></ul><ul><li>Technische risico’s / eigen oplossingen </li></ul><ul><li>NIET porten, “first use”, onderhoud etc. </li></ul>9 juni 2009
 120. 121. Beoordeling programmatuur <ul><li>Kern: techniek! </li></ul><ul><li>Geen functionaliteit, dus hoe wordt het ontwikkeld en niet wat er ontwikkeld wordt </li></ul><ul><li>Leg geen ICT-termologie uit (jammer van de tekstruimte); </li></ul><ul><li>Richt op eigen ontwikkeling van procedures, componenten, etc. </li></ul><ul><li>S&O ten opzichte van regulier werk, R&D? </li></ul><ul><li>Eigen productontwikkeling </li></ul><ul><li>(Open) communicatie, reageer snel op vragen, laat het niet komen tot een herinnering, geef aan dat het langer duurt, e-mail. </li></ul>9 juni 2009
 121. 122. Voorbeelden mogelijk geen S&O: 9 juni 2009 <ul><ul><li>Het laten samenwerken van programmatuurcomponenten waarbij de interfaces (domeinen) van deze componenten bekend zijn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het optimaliseren of inregelen van een gegevensbron. </li></ul></ul><ul><ul><li>Routinematige softwareontwikkeling. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het configureren, installeren of instellen van software. </li></ul></ul><ul><ul><li>Softwareprojecten die het schrijven van (standaard) protocollen betreffen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Als de bestaande componenten die toegepast gaan worden niet hoofdzakelijk door de aanvrager zelf zijn ontwikkeld. </li></ul></ul>
 122. 123. Voorbeelden mogelijk wel S&O nu: 9 juni 2009 <ul><ul><li>Het ontwikkelen van programmatuur aan de hand van een Service Oriented Architecture (SOA) die noodzakelijk is voor het aanbieden van een bepaalde internetdienst. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het ontwikkelen van een Enterprise Service Bus (ESB) die verschillende componenten met elkaar verbindt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het ontwikkelen van programmatuur ten behoeve van een overheidsdienst die zal worden toegepast als Software as a Service (SaaS). </li></ul></ul>
 123. 124. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 124. 125. Octrooicentrum Nederland <ul><li>Octrooicentrum Nederland samen met SenterNovem zijn uw partners als het gaat om innoveren. </li></ul><ul><li>Wij willen u inspiratie en informatie leveren voor uw technologische vinding. Maar hoe? </li></ul><ul><li>Een voorbeeld uit de praktijk hoe u octrooi-informatie kunt inzetten. </li></ul>9 juni 2009
 125. 126. Idee: Tennisballen onder druk bewaren <ul><li>Iedereen die tennist, weet dat veel nieuwe ballen onder druk worden verpakt. </li></ul><ul><li>Idee: Na gebruik de ballen weer opbergen onder druk. Is dit een goed idee? </li></ul><ul><li>Gratis octrooiliteratuur via internet: www.espacenet.nl </li></ul><ul><li>Alle oplossingen bij elkaar in classificatiecode: Bewaren van ballen – A63B39/02C </li></ul>9 juni 2009
 126. 127. 140 oplossingen in Espacenet (beschrijvingen, concurrentnamen etc.) <ul><li>Innovatief idee? Check octrooiliteratuur! </li></ul><ul><li>Hoe? Bel Octrooicentrum Nederland: (070) 398 66 99 </li></ul><ul><li>Gratis voorlichting. </li></ul><ul><li>Je bent nooit te vroeg om te bellen! </li></ul>9 juni 2009 JP6218079 US5730286 DE202006009025 WO9840128 DE9201471 DE4412434 DE29603964
 127. 128. Octrooibox <ul><li>Voor voordelen uit “immateriële activa” waarvoor een octrooi of een buitenlands patent is verleend, geldt (op verzoek) een effectieve heffing van de vennootschaps-belasting van 10% in plaats van 25.5%. </li></ul><ul><li>Sinds 1 januari 2008 kunnen ook WBSO- projecten in de octrooibox worden gebracht. </li></ul>9 juni 2009
 128. 129. Octrooibox <ul><li>Octrooibox als er sprake is van een toegekend octrooi (= patent) of S&O- verklaring en het project leidt tot winst . </li></ul><ul><li>Nederlands Octrooi maar ook buitenlands </li></ul><ul><li>Ook kwekersrechten </li></ul><ul><li>Merken, logo's en dergelijke zijn uitgesloten </li></ul><ul><li>Toegekend octrooi </li></ul><ul><li>S&O project (S&O-verklaring van SenterNovem) </li></ul>9 juni 2009
 129. 130. 9 juni 2009
 130. 131. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 131. 132. InnovatieVouchers <ul><li>Innovatievoucher is een tegoedbon </li></ul><ul><li>In te wisselen bij kennisinstelling in NL & EU </li></ul><ul><li>Voor ondernemers, 1 jaar geldig </li></ul><ul><li>Kleine voucher, éénmalig, geen bundeling, 2.500 EUR </li></ul><ul><li>Grote voucher, één keer per jaar, ook bundeling, 7.500 EUR </li></ul><ul><li>Ook voor ondernemingen in de Land- & Tuinbouw </li></ul>9 juni 2009
 132. 133. InnovatieVouchers <ul><li>Ondernemer vraag innovatievoucher aan bij SenterNovem </li></ul><ul><li>SenterNovem verstrekt de innovatievoucher </li></ul><ul><li>Kennisinstelling voert kennisoverdrachtproject uit </li></ul><ul><li>Ondernemer verrekent voucher met factuur kennisinstelling </li></ul><ul><li>Kennisinstelling declareert voucher bij SenterNovem </li></ul>9 juni 2009
 133. 134. InnovatieVouchers <ul><li>Ook voor aanvragen en verkrijgen van octrooi </li></ul><ul><li>Éénmalig kleine of grote voucher voor octrooi </li></ul><ul><li>Alle kosten van octrooigemachtigde voor aanvragen en verkrijgen van octrooi </li></ul><ul><li>Voor binnenlandse- en buitenlandse octrooien </li></ul><ul><li>Declaratie kosten achteraf door ondernemer bij SenterNovem </li></ul>9 juni 2009
 134. 135. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 135. 136. Borgstellingskrediet (BBMKB) <ul><li>Besluit Borgstelling Midden- & Kleinbedrijf </li></ul><ul><li>stimuleren van kredietverlening </li></ul><ul><li>overheid staat garant voor een deel van de lening </li></ul><ul><li>ondernemingen max. 250 werknemers + jaaromzet max. EUR 50 miljoen </li></ul><ul><li>meeste mkb’ers + “vrije beroepers” </li></ul>9 juni 2009
 136. 137. Borgstellingskrediet (BBMKB) <ul><li>extra steun voor starters </li></ul><ul><li>investering in technologische innovatie </li></ul><ul><li>bodemsanering van uw bedrijfsterrein. </li></ul><ul><li>Aanvragen via uw bank </li></ul><ul><li>bank verleent krediet </li></ul><ul><li>terugbetaling meestal in 6 jaar </li></ul><ul><li>max. 1,5 miljoen Borgstellingskrediet </li></ul>9 juni 2009
 137. 138. Agenda <ul><li>SenterNovem </li></ul><ul><li>WBSO </li></ul><ul><li>Wie kunnen van de WBSO gebruik maken? </li></ul><ul><li>Welke projecten komen in aanmerking? </li></ul><ul><li>Wat levert de WBSO op? </li></ul><ul><li>Het aanvragen van WBSO </li></ul><ul><li>S&O-administratie </li></ul><ul><li>Verrekening van het financiële voordeel </li></ul><ul><li>Controle achteraf </li></ul><ul><li>Wilt u meer weten? </li></ul>9 juni 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 138. 139. Het Nederlandse beleid ten aanzien van Innovatieondersteuning 9 juni 2009
 139. 140. 9 juni 2009
 140. 141. “ programmatische aanpak” stroomlijning EZ-instrumentarium 9 juni 2009 thematisch Generiek (MKB-gericht) Innovatieplatform Food & Flowers “ Water” Automotive Smartmix PointOne Uitdagerskrediet IPC’s BBMKB/groeifac. WBSO Vouchers
 141. 142. Stimuleringsregelingen EZ/SenterNovem 9 juni 2009 Naast EZ ook: VROM OCW VenW Europa SZW
 142. 143. 9 juni 2009 EINDE Nog (aan)vragen?

Editor's Notes

×