Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Subsidieregelingen voor zelfstandige ICT-ers:

483 views

Published on

Minimaal €15.000,-aftrek voor zelfstandige ICT-ers! Hoe werkt het?

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Subsidieregelingen voor zelfstandige ICT-ers:

  1. 1. Minimaal €15.000,- aftrek voor zelfstandige ICT-ers!Subsidieregelingen voor zelfstandige ICT-ers: Hoe werkt het? De Nederlandse overheid neemt met de fiscale regeling WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) haar verantwoordelijkheid om stimulerend te zijn richting Nederlandse ondernemers en om het financieel aantrekkelijk te maken om te investeren in innovatieve projecten. Veel bedrijven van klein tot groot maken al jaren gebruik van de WBSO in de vorm van een korting op de loonheffing voor B.V.’s. Voor zelfstandigen is er een korting op de IB (Inkomsten Belasting) aangifte. Naast de WBSO bestaat nog een dergelijke regeling genaamd RDA (Research en Development Aftrek). RDA is sterk gelieerd aan de regeling WBSO en zal voor zelfstandigen extra fiscaal voordeel bieden. De regels van de WBSO en RDA zijn tamelijk complex waardoor het lastig is om optimaal te kunnen profiteren. Mede om deze reden kiezen veel bedrijven voor samenwerking met Linders Consultants. Speciaal voor ZZP-ers biedt Linders Consultants dit jaar nu de mogelijkheid én de begeleiding om ook van de WBSO en RDA te kunnen profiteren. Linders Consultants is meestal in staat om uw voordeel ook voor volgende jaren veilig te stellen. Wat levert het mij op? Voor zelfstandigen geldt dat de hoogte van het WBSO bedrag in 2012 is vastgesteld op een forfaitaire aftrek van minimaal €12.310,- of maximaal €18.467,-. Dit laatste bedrag is bedoeld voor starters. U komt maximaal 3 jaar in aanmerking voor het startertarief. Vanaf het moment dat u voor de Nederlandse belastingdienst als zelfstandige bent geregistreerd begint uw periode als starter. Linders Consultants adviseert u graag over uw status. Voor de RDA regeling geldt in de meeste gevallen voor zelfstandigen eveneens een forfaitaire aftrek welke neerkomt op minimaal €3.000,- (bij een WBSO project van minimaal 500uur) en maximaal €10.800,-. Om binnen één jaar maximaal te kunnen profiteren van deze regelingen moet er voor IB aangifte nog minimaal een belastbaar inkomen resteren ter grootte van de totale forfaitaire aftrek. In veel gevallen zal deze minstens €15.310,- bedragen!
  2. 2. Heeft u voorgaande jaren veel verdiend? Indien uw belastbare inkomen over 2012 te laag is om maximaal te kunnen profiteren maar u in de afgelopen jaren voldoende inkomsten heeft gegenereerd, dan kunt u de WBSO-aftrek verrekenen met de drie voorafgaande jaren en de acht volgende kalenderjaren. U kunt dus in de praktijk bijna altijd gebruik maken van deze regeling!Voorbeeld 1: Niet starter WBSO Voorbeeld 2: Starter WBSOStel; zonder beschikking zou uw belastbaar inkomen in Stel; zonder beschikking zou uw belastbaar inkomen2012 €68.350,- zijn. U hebt een WBSO beschikking ter in 2012 €17.350,- zijn. U hebt een WBSOgrootte van €12.310,-. U mag dit bedrag dan volledig beschikking ter grootte van €18.467,-. U mag danaftrekken van uw belastbare inkomen. Hierdoor resteert maximaal uw belastbaar inkomen reduceren tot €0,-er een bedrag van €56.040,- aan belastbaar inkomen bij . Het resterende bedrag €1.117,- mag u verrekenenuw IB aangifte. in de drie jaar hiervoor of de acht jaar hierna. Wanneer voldoet mijn inbreng bij een project aan de eisen? Het is niet relevant of een project wordt uitgevoerd voor eigen doeleinden of voor derden. Bij het uitvoeren van een project voor een van uw opdrachtgevers is het wel van belang dat u zelfstandig opereert in de uitvoer en organisatie van uw opdracht. Deze eis ligt in het verlengde van de VAR-verklaring, welke voor deze regelingen overigens geen verplichting is. Binnen het WBSO-kader wordt onder zelfstandig opereren verstaan dat u zelf de technische oplossing mag en kan bepalen. Aan welke voorwaarden moet ik verder voldoen? • U dient IB-plichtig te zijn voor de Nederlandse belastingdienst en de werkzaamheden moeten binnen de EU worden uitgevoerd. • Een WBSO aanvraag kan het beste zo spoedig mogelijk worden ingediend doch uiterlijk voor 30 september 2012. • U dient een uren-en projectadministratie te voeren over het aangevraagde project. • U dient als zelfstandige ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. • Uw project omvat in 2012 minimaal 500 WBSO-projecturen. Dit zijn technisch relevante projecturen die worden besteed aan het oplossen van de het volgende onderdeel vermelde vraagstukken.
  3. 3. Wanneer komt mijn project voor WBSO in aanmerking? WBSO is een technische subsidie die altijd op project basis wordt toegekend. Waar het bij een WBSO-project dan ook voornamelijk om gaat zijn de technische knelpunten die u ‘programmeer technisch’ wellicht tegen gaat komen in een software development project. Wanneer vooraf niet zeker is of een bepaalde technische oplossingsrichting voor een technisch knelpunt de juiste zal zijn zit het project in WBSO vaarwater. Regulier software ontwikkelwerk zoals het bouwen van websites komen dus niet in aanmerking. Bovendien moet uit uw achtergrond blijken dat u ook daadwerkelijk in staat bent om technisch ontwikkelingswerk te verrichten.Speciaal aanbod voor zelfstandige Gezien onze jarenlange ervaring op het terrein van subsidies en ons specialisme op ICT gebied zal Linders Consultants voor veel zelfstandigen een WBSO/RDA-aftrek kunnen realiseren. Linders Consultants biedt dit jaar nu ook u als zelfstandige de mogelijkheid én de begeleiding om op no cure-no pay basis te profiteren van onze dienstverlening. Wanneer u in staat bent om uw eigen technische werkzaamheden met de juiste diepgang te verwoorden, zijn wij in staat om het gehele aanvraag proces met succes te doorlopen. Linders Consultants verzorgt dit gehele traject tegen een vergoeding van 10% over het totale beschikkingsbedrag, no cure-no pay exclusief btw. M.a.w. alleen wanneer een door ons ingediende aanvraag wordt goedgekeurd, brengen wij deze kosten in rekening. Overigens zijn deze kosten ook weer fiscaal aftrekbaar!Ik wil gebruik maken van dit aanbod! Wanneer u van ons aanbod gebruik wilt maken, neemt u dan contact op via: Niki de Haar n.dehaar@subsidieadviseurs.nl 030-2334698 06-34950656 Jan van Schie j.van.schie@subsidieadviseurs.nl 030-2334685 Voor meer informatie over Linders Consultants B.V. zie www.subsidieadviseurs.nl

×