Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PRESENTATION GIVEN BY HUDSON ON MARCH 13 AT LOCAL GOVERNMENT MEETING

329 views

Published on

PRESENTATION GIVEN BY HUDSON ON MARCH 13 AT LOCAL GOVERNMENT MEETING

MLEI PDA ELENA ENERGY
EEE-F KFW ELENA MARKET UPTAKE PDA HORIZON 2020

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PRESENTATION GIVEN BY HUDSON ON MARCH 13 AT LOCAL GOVERNMENT MEETING

 1. 1. How to write a winning bid?
 2. 2. Maya van der Steenhoven Welkom 1
 3. 3. CONTENT  14:00 Opening – Maya van der Steenhoven  14:15 EU subsidies: Kaders, doelstellingen, kansen en consortiumvorming – Joost Holleman HUDSON FINANCIAL INCENTIVES  15:30 Praktijkcasus ELENA subsidie Stadsverwarmingsbedrijf Purmerend – Marie se Tetteroo-Mathijsen  15:30 – 15:45 PAUZE  15.45 Parallelsessies ronde 1 – PDA, EFRO, EIB & HORIZON – FINANCIERINGEN  16.15 Parallelsessies ronde 2 (2 sessies)  17:00 AFSLUITING  17.00 Borrel
 4. 4. Onderwerpen van vanmiddag 3 WAT KUNNEN FINANCIELE INSTRUMENTEN BETEKENEN VOOR DE REALISATIE VAN WARME PROJECTEN IN NEDERLAND BINNEN WELKE EUROPESE STRUCTUUR VALLEN DEZE FINANCIELE INSTRUMENTEN HOE WERKEN DEZE FINANCIELE INSTRUMENTEN? HOW TO MAKE A WINNING BID?
 5. 5. Is Europese financiering ingewikkeld? 4
 6. 6. │ 5 3 categories of regions < 75 % of EU average GDP/capita* *index EU27=100 75-90 % > 90 % Regional GDP figures: 2006-07-08 © EuroGeographics Association for the administrative boundaries
 7. 7. EU lange termijn doelstellingen 6 • Smart Grids • Energy Efficiency • European Infrastructure • International Cooperation
 8. 8. Proces…….een lange adem 7 Feasability study (±2 maanden) Aanvraag voorbereiden (±2 maanden) Aanvraag ingediend Start project Aanvraag goedgekeurd (binnen 3-6 maanden) Project Gereed 24 – 36 maanden Na start Project financieel Afgerond 6 maanden na afloop project Eerste Voorschot Na 6 maanden Tussentijdse rapportage na 12 maanden
 9. 9. Waar zit het geld voor warmte? 959 miljard 8 SMART CITIES
 10. 10. EIB – ELENA – HORIZON - SUBSIDIES 9 PDA Feasability Consortium Financals EFRO INTERREG Innovatie HORIZON Business Case Voorbereiding Uitvoering & Realisatie Voornamelijk financiering Subsidies & Incentives EIB
 11. 11. EU Structural funds Budget verdeling 2014-2020 ESF / EFRO / INTERREG *index EU27=100 10
 12. 12. INTERREG 11
 13. 13. Thema’s in EU Operationele programma’s 12
 14. 14. PDA Project Development Assistance EIB EIB Financiering MLEI PDA, Market uptake PDA, ELENA 13 HORIZON 2020 EIB
 15. 15. PDA Project Development Assistance 14
 16. 16. TOPICS  ENERGY Efficiency – EE CALLS  Competitive Low-Carbon energy – LCE CALLS  Smart Cities – SCC Calls  ACTIONS – B CALLS SCOPE / content  Technology development  Pilot / Demonstration  Financing solutions (PDA) HORIZON 2020 call update 15
 17. 17. EE 13: Technology for district heating & Cooling EE 14: Removing market barriers to uptake efficient heating & Cooling solutions EE 18: New technologies for utilization of heat recovery EE 21: Development and market roll-out of innovative energy services and financial schemes for sutainable energy LCE 2: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling LCE 3: Demonstration of renewable electricity and heating/cooling technologies LCE 4: Market uptake of emerging renewable heating & Cooling technologies SCC: Smart cities B.1.2: Heating & Cooling District Heating & cooling selection 16
 18. 18. Financial routes
 19. 19.  MLEI PDA – 1 A 2 AANVRAGEN NEDERLAND naar Nederland in eerste ronde – DEADLINE 5 JUNI – DEADLINE 2015  ELENA – Meerdere projecten per land – GEEN DEADLINE  HORIZON – INNOVATIE (MEERDERE DEADLINES) – PILOT & DEMONSTRATIE – R&D / Industriële research, samenwerking over de grenzen – Mathematische kans 1:10, 25% - > 75%  KANSEN VOOR WEST – INNOVATIE – PILOT & DEMONSTRATIE – ENERGIE PROJECTEN – Mathematische kans 1:8 Chance of succes? Onderlinge concurrentie! Samenwerken? 18
 20. 20. Voorbeeld MLEI PDA 2011 - 2012 19
 21. 21. How to make a winning bid! Subsidie selectie Context & feasability Building the project Writing the proposal Final version Evaluatie • Elke subsidie aanvraag is een competitie – Sales pitch – Toon alles aan met bewijs – Robuuste organisatie • Ver vooruit plannen
 22. 22. Subsidie selectie  Welke subsidies zijn er mogelijk?  Bezoek info dagen  Interne / externe hulp?  Maak een subsidie landschap voor je organisatie / projecten; meerdere opties op meerdere tijdstippen  Lange termijnplanning
 23. 23. Context & Feasability  Wat zijn de contouren van het project, De noodzakelijke “one pager”  Voldoet het aan de toegangseisen van de subsidie “entrance criteria”  Hoe scoort het project op de Kwalitatieve criteria / Qualitative criteria  Waarom is dit project beter dan eerdere en vergelijkbare projecten  Wie zijn belangrijke partners in het project en waarom  Wat zijn de resultaten van het project (kwantificeerbaar)  Disseminatie effect? Lighthouse dimension?  Innovatie meestal een belangrijk onderdeel van het project, is het innovatief genoeg?  Analyseer oude calls  Maak een grove inschatting hoe het project scoort t.o.v. je competitie  Samenwerken in de keten GO / NOGO
 24. 24. Building the project  Detail onderzoek naar vergelijkbare bestaande betere projecten  Onderzoek “added value” van het project / Welke gaps zijn er?  Project kosten & planning  Consortium bouw (penvoerder)  Risico’s voor partners in kaart brengen  Wat is het effect van het subsidie bedrag (additionaliteit) – Bigger, better, faster  Disseminatie verder uitwerken  Contacten markt: zijn er vergelijkbare initiatieven  Draft outline - > contact met subsidieverlener  Is het project “value for money”  Bezoek info dagen in Brussel / Nederland Laatste kans om het niet te doen
 25. 25. Writing the proposal  Scherpe analyse aanvraagformulier + noodzakelijke documenten  Start met een draft management summary de structuur van de aanvraag “one pager”  Verdeel het werk onder de consortium leden  Projectmatige aanpak  Welke tijdslijnen houden we aan voor het schrijven van de aanvraag (vakantie periodes)  Vermijd eigen vakjargon "We talk a language the rest of the world doesn't understand,”  Describe how it meets the criteria set out in the call  Demonstrate how it is aligned with the objectives of your college or institution  Vanuit welke entiteit wordt er aangeboden vanuit de partners?
 26. 26. Writing the proposal  Duidelijke taal: Niet te veel, niet te weinig een goede balans  Ga er niet van uit dat de subsidieverlener het begrijpt neem ze mee in het verhaal  Kom met voorbeelden, vergelijkbare uitkomsten  Heb je ervaring met vergelijkbare projecten? Krijgt de subsidieverlener vetrouwen in realisatie van het project  Risico’s zijn geen sluitpost. Demonstrate that an initial assessment of project risks has been undertaken  Een plaatje zegt meer dan een paar alineas tekst  Cijfers moeten kloppen, schreifvouten en het verhaal moet als een huis staan  Neem niet aan dat de subsidieverlener alles begrijpt “ You have to explain yourself”  Maak een aanvraag vanuit het perspectief van de subsidieverlener
 27. 27. Moving towards a final version  Checklist voor indiening voor alle consortium leden  Stel niet tot het laatst alles uit  Hou alle kikkers in de kruiwagen; backup scenario  1st FULL draft; Feedback van alle consortium leden ver voor deadline  Revise, rewrite, delete  2nd draft  Let op met last minute uploads  Ondertekening
 28. 28. Evaluatie  3 - 6 maanden evaluatie door subsidieverlener  Revisie van project  Wijzigingen? Open communicatie - > oplossingsgericht  Contractondertekening  Project start na indiening aanvraag of pas na contract ondertekening Verloren? Feedback - > Herindiening? Gewonnen? Klaar maken voor administratie!

×