Subsidieflits februari 2012

316 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
316
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Subsidieflits februari 2012

  1. 1. Aanvraagronde wetenschappelijk onderzoek naar brandwonden De Nederlandse Brandwonden Stichting stelt jaarlijks voor onderzoekers subsidies beschikbaar om weten- schappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de preventie, de behandeling van brandwonden en/of de (verbetering van) de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden. Binnenkort kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor wetenschappelijk onderzoek dat start in 2013. De Brandwonden Sticht- ing investeert 30% van haar budget in wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment lopen er 23 onderzoeken. Onderzoeksaanvragen ingediend in 2011 zijn op verzoek van de Brandwonden Stichting door de Wetenschappelijke Adviesraad in november 2011 beoordeeld. Indien alles spoedig verloopt, starten in 2012 zes nieuwe onderzoeken. Maximale looptijd van het onderzoeksproject mag 4 jaar zijn. In 2011 bedroeg de maximale subsidie voor een project EUR 100.000 per jaar. Of dit in 2012 hoger of lager zal zijn wordt binnenkort bekend gemaakt. Aanvragen voor projectsubsidies kunnen tot en met 16 april 2012 worden ingediend. Nieuwe KP7 oproep voor onderdeel ICT De Europese Commissie heeft de negende thematische oproep gepubliceerd voor het onderdeel ICT van het Zevende kaderprogramma. Er is een budget van € 291 miljoen beschikbaar. Het Zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwik- keling en demonstratie (KP7) is het voornaamste instrument van de Europese Unie ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling. Binnen deze ICT call komen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gericht op de volgende gebieden in aanmerking voor ondersteun- ing: cognitieve systemen en robotica;• technologieën voor digitale content en talen;• ICT voor gezondheid, gezond oud worden, inclusie en bestuur;• ICT voor leren en toegang tot culturele bronnen;• toekomstige en opkomende technologieën.• De volgende activiteiten komen in aanmerking voor ondersteuning: onderzoek in samenwerkingsverband:• projecten in samenwerkingsverband;• topnetwerken;• coördinatie- en ondersteuningsacties.• gezamenlijke technologie-initiatieven;• coördinatie van niet-communautaire onderzoeksprogramma’s;• internationale samenwerking.• De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald. Aanvragen kunnen worden ingediend van 18 januari t/m 17 april 2012. Meer informatie via: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9 MKB Subsidieflits U i tg ave f e b r u a r i 20 12
  2. 2. Mededelen gerealiseerde uren WBSO projecten WBSO-aanvragers die een S&O-verklaring hebben ontvangen in 2011 moeten het aantal daadwerkelijk gerea- liseerde S&O-uren controleren en vóór eind maart 2012 doorgeven aan Agentschap NL. Bedrijven die in 2011 gebruik hebben gemaakt van de WBSO regeling, moeten in 2012 een mededeling doen over de gerealiseerde S&O- uren. Dit moet binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar. De gerealiseerde S&O-uren over 2011 moeten dus vóór 31 maart 2012 worden doorgegeven aan Agentschap NL. Er hoeft alleen een mededeling gedaan te worden wanneer het aantal gerealiseerde S&O-uren, in de periode waarop de S&O-verklaring betrekking heeft, minder is dan de grenswaarde. De grenswaarde staat vermeld in uw S&O-verklaring en komt overeen met: 90% van het toegekende aantal S&O-uren, of• het aantal toegekende S&O-uren - [aantal maanden x EUR 10.000/gemiddelde uurloon]• 500 S&O-uren bij zelfstandigen.• Van Agentschap NL ontvangt iedereen eind januari een brief met daarin een wachtwoord. Met dit wachtwoord kan ingelogd worden op de website eMededelen: https://emededelen.senternovem.nl Met het loonheffingennummer (ondernemers) of burgerservicenummer (zelfstandigen) en het wachtwoord kan worden ingelogd bij de eMededelen-applicatie. Na het inloggen verschijnt een overzicht van alle S&O-verklaringen waarvoor mogelijk een mededeling gedaan moet worden. Per S&O-verklaring staat de grenswaarde waaronder een mededeling gedaan moet worden vermeld. Meer informatie is te vinden op: http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/wbso-aanvragers-moeten-gerealiseerde-so-uren-over-2011- mededelen Details Research and Development Aftrek gepubliceerd! Per 1 januari 2012 is de Research and Development Aftrek (RDA) geïntroduceerd. In afwachting van de pub- licatie moest er nog veel bekend worden, Inmiddels is de regeling door het Agentschap NL gepubliceerd, hieronder een overzicht van de belangrijkste details. RDA De RDA is bedoeld voor bedrijven die S&O verrichten binnen de WBSO en in dat kader over één of meer S&O verklaringen beschikken Het betreft een fiscale subsidieregeling voor de kosten en uitgaven (niet zijnde loonkosten) die direct toerekenbaar zijn aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) binnen de WBSO. Indiening In 2012 kan er voor de RDA in twee periodes worden aangevraagd: Vóór 1 juli 2012: als u een S&O-verklaring heeft aangevraagd of al heeft ontvangen voor een periode die aanvangt voor 1 juli 2012,• dan kunt u vanaf 1 mei 2012 met terugwerkende kracht RDA aanvragen voor die periode. Na 1 juli 2012: u dient de RDA-aanvraag gelijktijdig in met uw WBSO-aanvragen.• Beoordeling Het fiscale voordeel wordt beoordeeld op basis van twee verschillende situaties: Vast forfaitair bedrag per uur: als u gemiddeld 150 S&O uren maakt per maand.• Het RDA-voordeel wordt berekend door het aantal goedgekeurde S&O-uren met EUR 15,00 te vermenigvuldigen. Op basis van een opgave van geschatte kosten/uitgaven: als u gemiddeld meer dan 150 S&O uren maakt per maand of bij minder• S&O uren op verzoek als de kosten/uitgaven dat jaar hoger dan EUR 50.000 zijn. Subsidiabel De RDA kent twee categorieën die kunnen worden opgevoerd: Kosten: reeds gemaakte kosten die direct toerekenbaar en uitsluitend dienstbaar zijn aan het eigen S&O werk. Denk hierbij onder• andere aan onderdelen, materialen, grondstoffen en het laten vervaardigen van prototypes en het laten meten en testen daarvan. Uitgesloten zijn: inhuur van arbeid, uitbesteed onderzoek, grondverwerving en opleidingen. Uitgaven: dat deel van reeds betaalde en nieuwe bedrijfsmiddelen wat specifiek dienstbaar is aan de S&O werkzaamheden. Denk• hierbij onder andere aan apparatuur, instrumenten, ICT-middelen en (delen) van gebouwen. Uitgesloten zijn: uitgaven voor door derden te verrichten S&O-werk en algemene ICT-middelen. Subsidie In 2012 bedraagt de aftrek 40% van de goedgekeurde RDA-kosten/uitgaven, danwel 40% van het forfaitaire bedrag op basis van de goedgekeurde S&O-uren. Bij een Vpb-belasting van 25% betekent dat een netto voordeel van 10% van de RDA-grondslag. MKB Subsidieflits is een uitgave van RSM Niehe Lancée Kooij, in samenwerking met subsidieadviesbureau Plus Projects. Bij de samenstelling van deze uitgave is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van RSM Niehe Lancée Kooij worden vermenigvuldigd. ©RSM Niehe Lancée Kooij

×