Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

WBSO Syntens Amsterdam 11 mei 2010

Ad

WBSO fiscale ondersteuning R&D Gerwin Woelders Syntens Amsterdam 11 mei 2010

Ad

Agenda <ul><li>13.30 uur start </li></ul><ul><li>Voorwaarden </li></ul><ul><li>Projecten </li></ul><ul><li>Voordeel 14.45 ...

Ad

Uw situatie <ul><li>Idee voor een technologisch innovatief product of proces </li></ul><ul><li>Oplossing is onzeker </li><...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 49 Ad
1 of 49 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

WBSO Syntens Amsterdam 11 mei 2010

 1. 1. WBSO fiscale ondersteuning R&D Gerwin Woelders Syntens Amsterdam 11 mei 2010
 2. 2. Agenda <ul><li>13.30 uur start </li></ul><ul><li>Voorwaarden </li></ul><ul><li>Projecten </li></ul><ul><li>Voordeel 14.45 uur pauze </li></ul><ul><li>Administratie </li></ul><ul><li>Hoe in te dienen </li></ul><ul><li>Innovatiebox </li></ul><ul><li>Vragen </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>16.00 uur einde </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Syntens </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
 3. 3. Uw situatie <ul><li>Idee voor een technologisch innovatief product of proces </li></ul><ul><li>Oplossing is onzeker </li></ul><ul><li>U wilt zelf een oplossing ontwikkelen </li></ul><ul><li>Dit kost veel geld… </li></ul>
 4. 4. Sinds 1 januari 2010: één uitvoeringsorganistie. Rijkshuisstijl. Vestigingen: Den Haag, Utrecht, Rijswijk, Zwolle en Sittard Circa 2.200 medewerkers en circa 400 instrumenten.
 5. 5. <ul><li>Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, (formeel WVA) </li></ul><ul><li>Ondersteunt ondernemer </li></ul><ul><li>Fiscaal voordeel op loonheffing (tot 64 % aftrek voor starters) </li></ul><ul><li>2010: € 700 miljoen </li></ul><ul><li>Laagdrempelig </li></ul><ul><li>Agentschap NL uitvoeringsorganisatie en onderdeel van Ministerie van Economische Zaken (was SenterNovem) </li></ul>WBSO
 6. 6. Wie waren u voor? >95 % toekenning! +50% - - % - +24% - % - 35.300 24.000 (tot nu toe) - 2010 (prognose) 110.000 27.000 16.620 2009 - - 13.450 2008 Projecten Aanvragen Aanvragers
 7. 9. <ul><li>Inhoudingsplichtige of zelfstandige </li></ul><ul><li>In Nederlandse loondienst, binnen EU uitgevoerd </li></ul><ul><li>Ontwikkeling: </li></ul><ul><ul><li>is technisch nieuw o.b.v. eigen kunnen </li></ul></ul><ul><ul><li>heeft technische knelpunten </li></ul></ul><ul><li>Zelf oplossing ontwikkelen </li></ul><ul><li>WBSO vooraf aanvragen </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling moet nog plaatsvinden, project mag al lopen. </li></ul></ul>Voorwaarden
 8. 10. WBSO is er voor ondernemers <ul><li>Betaalt u loonheffingen? (inhoudingsplichtingen) </li></ul><ul><ul><li>B.V.’s, N.V.’s, werknemers V.O.F. </li></ul></ul><ul><ul><li>Werknemers op loonlijst </li></ul></ul><ul><li>Betaalt u inkomstenbelasting? (zelfstandigen) </li></ul><ul><ul><li>Drempel minimaal 500 uur speur- en ontwikkelwerk (S&O) per jaar </li></ul></ul>
 9. 11. WBSO en samenwerking <ul><li>Meerdere bedrijven mogen een gezamenlijk S&O-project indienen </li></ul><ul><li>Elke betrokken partij : </li></ul><ul><ul><li>organiseert zijn eigen S&O </li></ul></ul><ul><ul><li>houdt een eigen S&O-administratie bij </li></ul></ul><ul><ul><li>moet zelf een aanvraag indienen </li></ul></ul>
 10. 12. WBSO ook voor niet -ondernemers Niet-ondernemingen, zoals kennisinstellingen, universiteiten, hogescholen, stichtingen, etc. (Geen vennootschapsbelasting) U komt in aanmerking voor de WBSO wanneer u: 1) op basis van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst en 2) voor rekening van een derde S&O verricht (contractresearch) Deze derde moet een Nederlandse onderneming, samenwerkingsverband of product- of bedrijfschap zijn
 11. 13. <ul><li>Doel van het project: het ontwikkelen van een nieuw type boegschroef. </li></ul><ul><li>Nadelen traditionele boegschroef: </li></ul><ul><ul><li>zwaar </li></ul></ul><ul><ul><li>lawaaiig </li></ul></ul><ul><ul><li>kans op cavitatie </li></ul></ul>Voorbeeld project Combimac Boegschroef
 12. 14. <ul><li>Oplossing </li></ul><ul><ul><li>Asloze schroef </li></ul></ul><ul><ul><li>Watersmering </li></ul></ul><ul><ul><li>Stil </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen cavitatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Compact en licht </li></ul></ul>Voorbeeld project Combimac Boegschroef
 13. 15. <ul><li>Programmatuur bepaalt de werking/functie van een (computer)systeem </li></ul><ul><li>Nieuw informatietechnologisch principe of </li></ul><ul><li>Nieuw werkingsprincipe in de programmatuur? </li></ul><ul><li>Nieuwe functionaliteit is voor de WBSO geen criterium! </li></ul><ul><li>Technisch nieuw programma kan best dezelfde functionaliteit hebben als “oude” programmatuur. Maar bij voorbeeld sneller, nauwkeuriger, efficiënter > nieuw werkingsprincipe </li></ul><ul><li>Technische risico’s / eigen oplossingen </li></ul><ul><li>NIET porten, “first use”, onderhoud etc. </li></ul>Technisch nieuwe programmatuur
 14. 16. <ul><li>Om de tag te ontlasten wordt een serverapplicatie ontwikkeld die de door de tag gestuurde informatie verifieert en verwerkt </li></ul><ul><li>Om de snelheid en de veiligheid te garanderen wordt onderzocht op welke wijze de performance optimaal gehouden kan worden </li></ul><ul><li>Het bedrijf maakt geen gebruik van standaardcomponenten </li></ul>Voor draadloze betalingstoepassingen doet een bedrijf onderzoek naar het met RSA encrypten van RF-ID tags
 15. 17. Voorbeelden verruiming 2009 <ul><ul><li>Het ontwikkelen van programmatuur aan de hand van een Service Oriented Architecture (SOA) die noodzakelijk is voor het aanbieden van een bepaalde internetdienst. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het ontwikkelen van een Enterprise Service Bus (ESB) die verschillende componenten met elkaar verbindt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Het ontwikkelen van programmatuur ten behoeve van een overheidsdienst die zal worden toegepast als Software as a Service (SaaS). </li></ul></ul>
 16. 18. Andere WBSO projectvoorbeelden Ursa Paint ontwikkelt en produceert duurzame verven Mosa legt tegelsamenstelling onder de loep Guerrilla ontwikkelt opvolgers van computerspel Killzone SDD missing link tussen printer en randapparatuur
 17. 19. <ul><li>Technische Wetenschappelijk Onderzoek (TWO) </li></ul><ul><ul><li>U onderzoekt een verklaring voor een verschijnsel dat niet in openbare bronnen is te vinden </li></ul></ul><ul><ul><li>Onder technisch moet verstaan worden betrekking hebbend op fysica, chemie, chemie, biotechnologie of ICT </li></ul></ul><ul><li>Analyse van de technische Haalbaarheid (ATH) </li></ul><ul><ul><li>U wilt een nieuw product of proces ontwikkelen en weet nog niet of u dat kunt. Of u wilt een TWO gaan uitvoeren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Door middel van een ATH kunt u dit onderzoeken </li></ul></ul><ul><li>Technisch Onderzoek (TO) </li></ul><ul><ul><li>U wilt uw productiemethode substantieel wijzigen met als doel een significante verbetering </li></ul></ul><ul><ul><li>Door middel van een TO kunt u dit onderzoeken </li></ul></ul>Andere WBSO projecttypen
 18. 20. Aandeel per projecttype
 19. 21. Afbakening <ul><li>G één S&O is : </li></ul><ul><li>marktonderzoek, administratief werk </li></ul><ul><li>organisatorische werkzaamheden (management) </li></ul><ul><li>bouwkundige en installatietechnische ontwerpen </li></ul><ul><li>uren buiten een EU-lidstaat </li></ul><ul><li>inventariseren, vergelijken, selecteren, aanschaffen (investeringsprojecten) </li></ul><ul><li>kleine technische wijzigingen (ook in receptuur) </li></ul><ul><li>……… </li></ul><ul><li>Een opsomming staat in de Afbakeningsregeling </li></ul><ul><li> zie toelichting op www.wbso.nl </li></ul>
 20. 22. Technische teams beoordelen projecten Ca. 80 adviseurs met een technische vakgerichte achtergrond Team Chemie & Milieu Team ICT Team Life Science Team Productietechniek & Bouw
 21. 23. Wat is een starter? <ul><li>Maximaal 5 jaar inhoudingsplichting </li></ul><ul><li>Geen voortzetting, afsplitsing, etc. </li></ul><ul><li>Maximaal 3 jaren starterstatus (betekent 64 % vermindering) </li></ul>
 22. 24. <ul><li>Inhoudingsplichtige (B.V., N.V., werknemers V.O.F.) </li></ul><ul><ul><li>In 2010 over € 220.000 50 % minder loonheffing </li></ul></ul><ul><ul><li>Daarboven 18 % minder loonheffing (max. € 14 miljoen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Extra startersaftrek 14 % over eerste schijf van € 220.000 </li></ul></ul><ul><li>Zelfstandige (vennoten van V.O.F, ZZP) </li></ul><ul><ul><li>Standaardaftrek: € 12.031 </li></ul></ul><ul><ul><li>Extra startersaftrek: € 6.031 </li></ul></ul>Fiscaal Voordeel
 23. 25. Uurloonbepaling <ul><li>Twee jaren terug wel of geen S&O-verklaring en realisatie? </li></ul><ul><li>Geen : dan forfait € 29 per uur. </li></ul><ul><li>Wel dan berekenen wij uw S&O-uurloon. </li></ul><ul><ul><li>U levert BSN’s van S&O-medewerkers aan die 2 jaar terug (referentiejaar) S&O hebben gerealiseerd. Voor 2010 dus S&O-verklaring verrekend in 2008. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wordt gebaseerd op een gemiddeld uurloon dat geldt voor al uw S&O-medewerkers (ongewogen gemiddelde). </li></ul></ul>
 24. 26. Uurloonbepaling (2) <ul><li>Aanleveren BSN’s gaat afzonderlijk van de aanvraag via de mededelingensite van Agentschap NL. </li></ul><ul><li>U ontvangt herinneringsbrief (met wachtwoord). </li></ul><ul><li>In aanvraag kan worden volstaan met opgave S&O-uren! </li></ul>
 25. 27. Uurloonbepaling (3) <ul><li>Uurloonberekening op basis van gegevens UWV. </li></ul><ul><li>Polisadministratie UWV wordt “gevuld” vanuit aangiftes loonheffingen ingediend bij Belastingdienst. </li></ul><ul><li>Agentschap NL vraagt fiscaal loon en verloonde uren op bij UWV (digitale uitwisseling). </li></ul><ul><li>Agentschap NL berekent gemiddeld S&O-uurloon 2010: </li></ul><ul><ul><li>fiscaal loon 2008 / (0,85 x verloonde uren 2008); </li></ul></ul><ul><ul><li>Afronding naar boven op € 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Gegevens zoals bekend in Polisadministratie UWV op peildatum 1 juli 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Peildatum: Uurloon 2010: 1 april 2009, 2011: 1 april 2010, etc. </li></ul></ul>
 26. 28. <ul><li>De medewerker die S&O verricht, houdt zelf per project per dag de S&O-uren bij. </li></ul><ul><li>Administratie klopt met de verlof- en ziekteregistratie </li></ul><ul><li>Gemaakte S&O uren moeten binnen tien werkdagen in de administratie zijn verwerkt </li></ul>Urenadministratie
 27. 29. Model urenadministratie
 28. 30. Realisatie mededelen <ul><li>Drempel inhoudingsplichtige 90 % van uren op beschikking </li></ul><ul><li>Drempel zelfstandige 500 in een jaar </li></ul><ul><li>Voor 31 maart volgend kalender jaar </li></ul><ul><li>Agentschap NL geeft dan nieuwe beschikking op maat </li></ul>
 29. 31. Bewaarplichtadministratie <ul><li>Wat bewaart U? </li></ul><ul><li>S&O-administratie: </li></ul><ul><ul><li>een kopie van de aanvra(a)g(en) en S&O-verklaring (en) </li></ul></ul><ul><ul><li>melding(en) van afwijking(en) in de realisatie(s) </li></ul></ul><ul><li>correctie-S&O-verklaring(en) en correctiebericht(en) </li></ul><ul><li>Let op: de bewaartermijn is zeven jaar </li></ul>
 30. 32. Projectadministratie <ul><li>Aard, inhoud, voortgang </li></ul><ul><li>Aantekeningen, tekeningen, (test)verslagen, foto’s, filmpjes, correspondentie, prototype </li></ul><ul><li>Op papier of digitaal </li></ul><ul><li>Eigen ontwikkeling moet blijken </li></ul><ul><li>Binnen twee maanden na afloop van elk kwartaal zijn bijgewerkt </li></ul>
 31. 33. Controle achteraf en Boetes <ul><li>Stemmen de in uw aanvraag opgenomen gegevens overeen met de praktijk? </li></ul><ul><li>Voldoet uw aanvraag aan de wettelijke eisen? </li></ul><ul><li>Agentschap NL kan corrigeren en een boete opleggen als blijkt dat: </li></ul><ul><ul><li>u niet of niet tijdig aan uw administratieve verplichtingen heeft voldaan </li></ul></ul><ul><ul><li>u niet binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een mededeling hebt gedaan terwijl dit wel moet… </li></ul></ul><ul><ul><li>aannemelijk is dat u ter verkrijging van de S&O-verklaring gegevens of bescheiden heeft verstrekt die onjuist of onvolledig zijn </li></ul></ul>
 32. 34. Flexibel aanvragen B.V.’s, N.V.’s etc. jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 6 maanden 6 maanden 4 maanden 4 maanden 4 maanden 3 maanden 4 maanden 5 maanden 3 maanden 3 maanden 6 maanden 12 maanden
 33. 35. Flexibel aanvragen zelfstandigen <ul><li>Tot uiterlijk 30 september voor het lopende jaar </li></ul><ul><li>Geen maximum wat betreft het aantal aanvragen </li></ul><ul><li>De aanvraagperiodes mogen elkaar overlappen </li></ul><ul><li>Vanaf de datum van indiening komen S&O-uren in aanmerking </li></ul>
 34. 36. Zelf organiseren <ul><li>Dit houdt in: </li></ul><ul><ul><li>een projectmatige aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>vooraf aanvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>realistisch/serieus project </li></ul></ul><ul><ul><li>zelf organiseren en uitvoeren </li></ul></ul><ul><li>Bij samenwerking moet u zelf: </li></ul><ul><ul><li>de S&O werkzaamheden verrichten </li></ul></ul><ul><ul><li>de aansturing van het werk bepalen </li></ul></ul>
 35. 37. Wilt U iets ontwikkelen of onderzoeken ? Is WBSO mogelijk ? Geen WBSO U dient een aanvraag in U richt uw S&O-administratie in Agentschap NL bevestigt de ontvangst van de aanvraag Agentschap NL beoordeelt uw aanvraag U ontwikkelt en administreert JA Nee Nee Beschikking Positief of Negatief Bevestiging Aanvraag WBSO aanvraagproces JA Agentschap NL Aanvrager
 36. 40. Pilot Agentschap NL met de WBSO. www.eherkenning.nl
 37. 41. <ul><li>eHerkenning aanschaffen Om deel te kunnen nemen, dient u een eHerkenningsmiddel aan te vragen bij één van de gecertificeerde aanbieders . Agentschap NL heeft een bepaald minimaal betrouwbaarheidsniveau voorgeschreven. </li></ul><ul><li>Machtigingen vastleggen In dit machtigingenregister registreert u wie er namens uw bedrijf mag optreden richting Agentschap NL. Vooralsnog NIET voor de WBSO. Machtiging nog bijvoegen. </li></ul><ul><li>Inloggen bij Agentschap NL </li></ul>Let op: U kunt alleen eHerkenning gebruiken indien uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel .
 38. 45. Pilot WBSO Daadwerkelijk indienen? Dan worden de kosten voor het authenticatiemiddel vergoed. Lees: www.senternovem.nl/wbso/eHerkenning Uitfasering diskettes. Let op: importeren van vorige aanvraag in eLoket uit aanvraagprogramma (nog) niet mogelijk!
 39. 46. Dubbel voordeel WBSO en Innovatiebox <ul><li>Ontwikkeling </li></ul><ul><li>loonkosten: 100.000 </li></ul><ul><li>andere kosten: 25.000 </li></ul><ul><li>Verkoop </li></ul><ul><li>winst 2011: 125.000 </li></ul><ul><li>winst 2012: 200.000 </li></ul>5% WBSO-voordeel 50.000 <ul><li>Innovatiebox-voordeel </li></ul><ul><li>2011: 0 </li></ul><ul><li>2012: 41.000 </li></ul>Informatie over innovatiebox bij Belastingsdienst
 40. 47. <ul><li>www.wbso.nl </li></ul><ul><li>Handleiding en Workshops </li></ul><ul><li>WBSO Helpdesk telefoon 088 602 35 54 </li></ul><ul><li>www.nlinnovatie.nl </li></ul><ul><li>Voor innovatie gerelateerde ondersteuning </li></ul><ul><li>www.antwoordvoorbedrijven.nl </li></ul><ul><li>De overheid voor ondernemers </li></ul><ul><li>telefoon 0900 6080900 (10 c/m) </li></ul>Wilt u meer weten?
 41. 48. Verkiezingen 2e kamer 9 juni 2010 & WBSO De PVV gelooft niet in de WBSO, zetten het mes in alle fiscale subsidies (p. 57) Aftrekposten worden over de hele linie beperkt. (p. 44) WBSO maximeren tot € 2 mln. voor grote ondernemingen, innovatiesubsidies koppelen aan private R&D-uitgaven. Overheid springt bij als innovatie door de markt wordt opgepakt. Meer langjarige zekerheid innovatiesubsidies. NL aantrekkelijker voor buitenlandse technologische bedrijven en investeringen. (p. 40-41) MKB moet makkelijker meedingen naar onderzoeks- en ontwikkelingsgelden (p. 23) Minder collectieve subsidies, meer garantieregelingen, aandacht voor creatieve sector en (kunst-) export. Sluiten SenterNovem. (p. 25, 78-89) Innovatiebeleid vereenvoudigen en moderniseren. Generieke regelingen geen specifieke subsidies. (p. 15-16) Nadruk en regie op innovatie, R&D maakindustrie. WBSO. (p.22-23) Voortzetting WBSO, Innovatiebox en –voucher en kenniswerkersregeling Agentschap NL samenvoegen met KvK en Syntens (p. 19-21, 24, 60)
 42. 49. Vragen?

Editor's Notes

 • Goedemiddag dames en heren, Mij is gevraagd u iets te vertellen over de WBSO. In de komende presentatie zal ik uitleggen voor wie de WBSO bestemd is, hoe u WBSO aanvraagt en wat het u kan opleveren. De presentatie is opgesplitst in twee delen. Na ongeveer 45 min is en een koffie en the pauze waarna ik het tweede deel presenteer. Ik zal zoveel mogelijk stil staan bij de WBSO in de praktijk. U mag mij onderbreken voor vragen en mij tijdens de pauze aanschieten. Na afloop ben ik ook beschikbaar voor het stellen van vragen Aan het einde van de presentatie zal ik aangeven waar en hoe u aan meer informatie over de WBSO kunt komen. Ook kunt u mij na afloop van deze presentatie vragen stellen.
 • Ik wil beginnen met de uitgangssituatie waarin u mogelijk verkeerd. Als ondernemer, groot of klein, high tech of low tech, heeft u een idee voor een nieuw product of productieproces. U heeft echter nog totaal geen idee hoe u dit zelf wilt gaan oplossen. Wel weet u dat dat veel tijd en geld gaat kosten en dat het nog lang niet zeker is of het zal werken
 • In dat geval kan de WBSO u financieel ondersteunen. Maximaal kan u dat over de uren die zijn besteed aan ontwikkeling 64% aftrek opleveren op de verschuldigde loonheffing Aanvragen van de WBSO is relatief eenvoudig, zeker in vergelijking met andere subsidies. U maakt per project een omschrijving van maximaal een A4 en stuur die naar Agentschp NL, de opvolger van SenterNovem. Daar wordt u aanvraag door twee deskundigen beoordeeld. Als uw aanvraag aan de eisen voldoet krijgt u de beschikking die u recht geeft op afdrachtvermindering. Tot 1 januari 2010 wat het SenterNovem die de WBSO uitvoerde. Nu is het Agentschap NL, een fusie van SenterNovem, OCNL en de EVD. Echter de mensen die de WBSO namens het ministerie van EZ uitvoeren zijn dezelfde gebleven. Oude adressen, e-mail adressen en telefoonnummers kunt u voorlopig blijven gebruiken.
 • Om voor de WBSO in aanmerking te komen moet u wel aan een aan een aantal voorwaarden voldoen: U moet een inhoudingsplichtige of zelfstandige zijn U moet in Nederland gevestigd zijn. U wilt iets ontwikkelen dat technisch nieuw is in relatie tot uw huidige kennis en ervaringsniveau. Dit is iets anders dan nieuw voor een octrooi aanvraag, dan moet het nieuw zijn in de wereld En er zijn een aantal technische problemen die opgelost moeten worden Belangrijk is dat u zelf een oplossing gaat ontwikkelen. U dient dus verder te gaan dan alleen maar het opstellen van een programma van eisen Ook dient u van te voren na te denken over een ontwikkelen en WBSO vooraf aan te vragen
 • Een voorbeeld van een ontwikkeling van een voor de ondernemer nieuwe ontwikkeling die met WBSO ondersteuning heeft plaatsgevonden is de ontwikkeling van een nieuw type boegschroef door Combimac. Traditionele schroeven waar u hier een voorbeeld van ziet zijn zwaar lawaaiig en hebben last van de vorming van dampbellen de zogenaamde cavitatie.
 • Combimac heeft een ringvormige elektromotor ontwikkeld en daarbinnen draait een schroef die gesmeerd wordt door een waterfilm. Geen weglekken van smeermiddel in het milieu Door het ontbreken van de mechanische overbrenging is de asloze boegschroef een stuk lichter.
 • Naast de ontwikkeling van tasbare producten ondersteunt de WBSO ook de ontwikkeling van technisch nieuwe software. Dit is een lastige daarom geef ik u hier een korte toelichting bij de definitie van technisch nieuwe programmatuur. Voorbeeld: NL staat vol met huizen. Elk huis is anders maar daarom nog niet nieuw in technische zin. Waarom? Omdat de meeste op klassieke wijze gebouwd zijn met beton, stenen, specie en hout
 • SDD ( Smart Dedicated Design ) ontwikkelt koppelingen tussen printers en de apparatuur eromheen. Er zijn prachtige printers en kopieermachines. En je hebt allerlei handige apparaten die iets met de prints doen - zogenaamde finishers, die bijvoorbeeld de papierbladen sorteren, stapelen of er zelfs een compleet boekje van maken. Maar wat meestal ontbreekt is de verbindende schakel. SDD maakt de complete koppeling – van de mechaniek en de elektronica tot de software. papier roteren voor verwerking tot boekje Integraal afsnijden van witte randen van kleurenprints Mosa had problemen met het krom trekken van de gelaagde vloertegels tijdens het sinteren. Dat komt omdat de onder- en bovenlaag verschillend reageren op het sinteren. Met WBSO ondersteuning heeft Mosa de nieuwe samenstellingen van de toplaag ontwikkeld die dit probleem niet meer hebben Guerilla werkt aan een nieuwe versie van Killzone voor Sony’s Playstation 3. Met realistischer beelden en intelligentere karakters. Voor het benodigde ontwikkelingswerk ontvangt Guerrilla steun vanuit de WBSO. De Aquamarijn natuurverf van Ursa Paint, met plantaardige oliën als bindmiddel, is uniek in Nederland. Het bedrijf uit IJmuiden heeft veel onderzoek gedaan om de verven duurzaam en watergedragen te maken. Voor dit innovatieve werk doen ze succesvol beroep op de WBSO. &apos;Daardoor is ons budget voor R&amp;D zo’n 15 procent hoger. Dankzij de WBSO hebben we een georganiseerde onderzoeksstructuur opgebouwd, met goed gedefinieerde projecten en een strakke tijdsplanning. Dat kost even tijd, maar uiteindelijk heb je er veel baat bij.&apos;
 • Naast de het meest aangevraagde projecttype ontwikkelingsproject waarbij u een tastbaar product of proces ontwikkelt, zijn er ook nog een aantal andere projecttypen
 • Voorbeeld projecten bespreken. Wat zijn goede en minder goede project teksten TN TK OR bespreken
 • Een starter heeft extra voordeel, zowel als inhoudingsplichtige en als zelfstandige. Om voor dit extra voordeel in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Globaal staan die hier in deze dia:
 • U doet niet zomaar mee aan de WBSO, u wilt namelijk innoveren en daarbij wordt u ondersteund door een fiscaal voordeel. Op flipover een voorbeeld afrekening uitwerken voor Inhoudingsplichtige Zelfstandige
 • Per project geeft u op hoeveel uren u denkt te besteden. De uren van alle projecten bij elkaar maal het uurloon is de basis voor de afdrachtvermindering. Dan moet dus dat uurloon eerst bepaald worden. Dat gaat als volgt:
 • De WBSO kent niet alleen de lusten van het fiscaal financiële voordeel. Wij willen ook inzicht in de bestede uren en de inhoud van de werkzaamheden. Dit om vast te kunnen stellen of belastingvoordeel goed is besteed. Bij een controle bezoek vragen we naar deze documenten.
 • Voorbeeld model Advies sluit bij eigen administratie aan Eisen Tijdig Inzichtelijk Per Dag Medewerker Project
 • Het inzichtelijk bijhouden van de bestede uren is van belang voor het tijdig doen van een mededeling. Waarom is een mededeling belangrijk? Uw fiscaal voordeel is gebaseerd op het aantal uren dat u aan S&amp;O besteedt. Maakt u meer dan 90% van het aantal uren op de beschikking staat hoeft u niets te doen, maakt u minder uren dan moet u dit bij Agentschap NL melden. U krijgt dan een nieuwe beschikking Als u geen mededeling hebt gedaan en wij constateren dat achteraf is dit reden voor het opleggen van een boete.
 • Let op een maand voor aanvang van de periode indienen. Een project kan langer duren dan een WBSO periode. Dus net zo vaak indienen totdat het project geëindigd is
 • De aanvraag is zoals ik al eerder zei eenvoudig, zeker in vergelijking met veel andere subsidies. Het aanvraagprogramma laten zien!

×