Successfully reported this slideshow.

Voorlichting WBSO aan intermediairs

2

Share

Loading in …3
×
1 of 19
1 of 19

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Voorlichting WBSO aan intermediairs

 1. 1. Voorlichting WBSO Intermediairs 27 april 2010, Zwolle Robert Schaart en Gerwin Woelders
 2. 2. Waar gaan wij het over hebben? <ul><li>Agentschap NL </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Verhuizing Zwolle </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>eIndienen </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Overzicht digitaal/diskette etc. per jaar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vormvrij/termijnen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>eHerkenning pilot </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Communicatie en voorkomen omzettingen </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Innovatiebox </li></ul><ul><li>Toekomst WBSO </li></ul>
 3. 3. Sinds 1 januari 2010: één uitvoeringsorganistie. Rijkshuisstijl. Vestigingen: Den Haag, Utrecht, Rijswijk, Zwolle en Sittard Circa 2.200 medewerkers en circa 400 instrumenten.
 4. 4. Verhuizing WBSO <ul><li>Vanaf 7 juni 2010: Hanzelaan 310, 8017 JK Zwolle </li></ul><ul><li>5e verdieping: WBSO </li></ul><ul><li>Postbus, telefoon- en </li></ul><ul><li>Faxnummers blijven gelijk. </li></ul>
 5. 5. Cijfertjes WBSO * Prognose voor geheel 2010 Aanvragers % Aanvragen % Projecten 2008 13.450 - - - - 2009 16.620 +24% 27.000 - 110.000 2010 (tot nu toe) - - 24.000 35.300* +50% - Indieningswijze 2010 Diskette 3.031 Papier 337 Digitaal 20.530
 6. 6. Termijnen WBSO <ul><li>Inhoudingsplichtigen : Binnen drie kalendermaanden na de aanvang van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft een beslissing op de aanvraag (WVA, artikel 22, lid 4). Dus hebt u een aanvraag ingediend voor de periode januari tot en met mei, dan loopt de beoordelingstermijn tot en met 1 april.   </li></ul><ul><li>Zelfstandigen : Dertien weken vanaf de datum van indiening. </li></ul><ul><li>Bij deze termijnen worden de aanvullend gestelde termijn(en), zoals bij een vormvrije aanvraag of aanvullende informatie, opgeteld. </li></ul>
 7. 7.
 8. 8. Pilot Agentschap NL met de WBSO. www.eherkenning.nl
 9. 9. <ul><li>eHerkenning aanschaffen Om deel te kunnen nemen, dient u een eHerkenningsmiddel aan te vragen bij één van de gecertificeerde aanbieders . Agentschap NL heeft een bepaald minimaal betrouwbaarheidsniveau voorgeschreven. </li></ul><ul><li>Machtigingen vastleggen In dit machtigingenregister registreert u wie er namens uw bedrijf mag optreden richting Agentschap NL. Vooralsnog NIET voor de WBSO. Machtiging nog bijvoegen. </li></ul><ul><li>Inloggen bij Agentschap NL </li></ul>Let op: U kunt alleen eHerkenning gebruiken indien uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel .
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13. Pilot WBSO Voorop lopen als intermediair? Meedoen? Begin mei mogelijk meer informatie in brief herinnering indienen nieuwe aanvraag. E-mail naar [email_address] . Verkrijgen authenticatiemiddel kan 2 tot 3 weken duren! Uitfasering diskettes. Let op: importeren van vorige aanvraag in eLoket uit aanvraagprogramma niet mogelijk!
 14. 14. Mededelen en BSN <ul><li>Voor 2010 aanvragen een eenmalige hersteltermijn BSN’s. </li></ul><ul><li>Eenmalig e-mailbericht aan intermediair met herinnering voor ondernemer voor aanleveren BSN’s. </li></ul><ul><li>Geen BSN’s kan niet in behandeling nemen aanvraag betekenen! </li></ul><ul><li>Mededelen van de gerealiseerde uren blijft verantwoordelijkheid ondernemer; adviserende en controlerende rol intermediair? </li></ul>
 15. 15. Communicatie <ul><li>Sneller met minder rompslomp een beschikking? </li></ul><ul><li>Voorkom omzettingen en achteraf werk. </li></ul><ul><li>Zorgvuldigheid (juiste statutaire naam, KvK-nummer, LH-nummer, adres, etc.) Pas op bij het kopiëren van een vorige aanvraag met fout(en)! </li></ul><ul><li>Technische diepgang, geen functionaliteit. </li></ul><ul><li>Wel omzetverzoek of kopie beschikking? Fax of papier, niet telefonisch. </li></ul><ul><li>Online ingediend? Bij drukte kan bevestigingsmail 4 tot 5 uren duren! Wacht die af voordat gebeld wordt. </li></ul><ul><li>Vormvrij toch niet volledig? Intrekken vormvrije aanvragen! </li></ul>
 16. 16. Innovatiebox <ul><ul><li>Als “Octrooibox” in 2007 ingevoerd. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitbreiding met S&O-activa in 2008. </li></ul></ul><ul><ul><li>Verruiming tot “Innovatiebox” per 1 januari 2010: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verlaging effectief tarief VpB naar 5 %. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen limitering S&O-activa meer. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vervallen plafonds. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik Innovatiebox met S&O-verklaring? Laat ondernemer contact opnemen met Belastingdienst! </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionale aanspreekpunten, volledige lijst op: http://www.belastingdienst.nl/download/2444.html </li></ul></ul>
 17. 17. Toekomst WBSO <ul><li>Begroting (in € mln) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 </li></ul><ul><li>614 700 547 547 547 547 </li></ul><ul><li>Aanvullend beleidsakkoord voorbij, terug naar percentages, 1 ste schijf en plafond 2008? </li></ul><ul><li>Rapport Heroverweging no. 8 (bezuinigingsideeën): </li></ul><ul><ul><li>Realisatienorm van 90 % naar 95 % (2012). </li></ul></ul><ul><ul><li>Afronden S&O-uurloon op € 1 (i.p.v. € 5) (2013). </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoeksinstituten (geen VpB-plichtigen) uitsluiten (2014). </li></ul></ul>
 18. 18. Verkiezingen 2e kamer 9 juni 2010 & WBSO Voortzetting WBSO, Innovatiebox en –voucher en kenniswerkersregeling Agentschap NL samenvoegen met KvK en Syntens (p. 19-21, 24, 60) Nadruk en regie op innovatie, R&D maakindustrie. WBSO. (p.22-23) Innovatiebeleid vereenvoudigen en moderniseren. Generieke regelingen geen specifieke subsidies. (p. 15-16) Minder collectieve subsidies, meer garantieregelingen, aandacht voor creatieve sector en (kunst-) export. Sluiten SenterNovem. (p. 25, 78-89) MKB moet makkelijker meedingen naar onderzoeks- en ontwikkelingsgelden (p. 23) WBSO blijft maar maximeren, innovatiesubsidies koppelen aan private R&D-uitgaven. Overheid springt bij als innovatie door de markt wordt opgepakt. Meer langjarige zekerheid innovatiesubsidies. NL aantrekkelijker voor buitenlandse technologische bedrijven en investeringen. (p. 40-41) Aftrekposten worden over de hele linie beperkt. (p. 44) De PVV gelooft niet in de WBSO, zetten het mes in alle fiscale subsidies (p. 57)
 19. 19. Vragen?

×