Successfully reported this slideshow.

Verandermanagement Rijksoverheid

1

Share

Loading in …3
×
1 of 32
1 of 32

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Verandermanagement Rijksoverheid

 1. 1. Manoeuvreren in een dynamische omgeving Verandermanagement in de Rijksoverheid Gerwin Woelders Programmamanager 0
 2. 2. Inhoud Gastcollege verandermanagement Rijk ▪ Rijk en Agentschap NL ▪ Cultuur en verandering ▪ Praktijk, digitaal uitvoeren 1
 3. 3. Rijk Gastcollege verandermanagement Rijk • 138,5 duizend fte waarvan 77 % in de uitvoeringsorganisaties • € 7,3 miljard personele kosten • 428 overheidsinstellingen • € 44.000 gemiddeld salaris • Gemiddelde leeftijd 46,1 jaar 2
 4. 4. Leeftijd Gastcollege verandermanagement Rijk Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011 3
 5. 5. Agentschap NL • Onderdeel Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, eigen directeur generaal uitvoering. Gastcollege verandermanagement Rijk • Ontstaan uit verschillende fusies: Senter, Novem, NSO, EVD, Octrooicentrum, CBI, TWA, NFIA, NBSO, … • 5 vestigingen: Den Haag, Zwolle, Utrecht, Rijswijk en Sittard. • 461 opdrachten: subsidies, advies, fiscaal, kredieten en garanties, octrooien, vergunningen, contracten, … • ca. 5,6 miljard ‘omzet’ • 23 opdrachtgevers • Van ca. 2.500 medewerkers naar 1.993 in 2012 en dalende, gem. leeftijd omhoog naar 47. • € 255,2 miljoen uitvoeringskosten = 14,9% • Klanten: burgers, ondernemers en overheden
 6. 6. Maatschappelijke impact • Ondernemingen investeren in één jaar € 2.600.000.000 in energiezuinige en milieu vriendelijke technieken • € 5.570.000.000 aan buitenlandse investeringen aangetrokken Gastcollege verandermanagement Rijk naar Nederland sinds 2009 • Meer dan 21.000 bedrijven investeren jaarlijks € 3.500.000.000 in R&D • 74.000 bedrijven krijgen jaarlijks advies en informatie over internationaal ondernemen • € 675.000.000 aan marktinvesteringen in energie-innovatie uitgelokt. • In 2011 een productie van 9.900.000.000 Kilowatt uur aan groene stroom, genoeg voor het jaarverbruik van 2.900.000 huishoudens • € 143.000.000 aan private R&D investeringen door innovatiekrediet • In één jaar 400.000 meldingen en vergunningaanvragen verwerkt voor straling, transport en bodem. • Nederland in de top 5 van Europese octrooiaanvragers, wereldwijd in de top 10
 7. 7. Organisatiesituatie • Aanmerkelijke afname regelingen (minder Gastcollege verandermanagement Rijk subsidies meer generiek) > nieuw kabinet? • Personeelsreductie van 40% • Reorganisatie en kanteling • Fusie Agentschap NL en Dienst Regelingen (2012 – 2015) • Overheveling van interne IT naar DICTU • Herinrichting IV-huishouding (IM) • Autonome opdrachten
 8. 8. Uitdagingen Rijksoverheid Gastcollege verandermanagement Rijk Geen helder zicht op Rigide IT en lastige Compacter en efficiënter organisatieprocessen en -prestaties projecten – afnemend vertrouwen Vergrijzing en Verkokerde organisaties Traditioneel management Kwaliteit personeel 9
 9. 9. Inhoud Gastcollege verandermanagement Rijk ▪ Rijk en Agentschap NL ▪ Cultuur en verandering ▪ Praktijk, digitaal uitvoeren 10
 10. 10. Gastcollege verandermanagement Rijk Gedrag 11 G.R. Stephenson (1967)
 11. 11. Gastcollege verandermanagement Rijk Verandering en innovatie 12
 12. 12. Visie? Gastcollege verandermanagement Rijk “Every generation faces different problems and every generation must come up with new solutions.” John F. Kennedy (1962) 13
 13. 13. 7 circle model of organisational performance Gastcollege verandermanagement Rijk © Van der Loo INSEAD 14
 14. 14. Wat maakt een leider voor verandering? Gastcollege verandermanagement Rijk Having a deep understanding of one’s ambitions, strengths, weaknesses, ne eds and drives as well as their effect on others Daniel Goleman - Harvard Business Review 15
 15. 15. Jezelf en anderen kennen? “Whatever the circumstances of your Gastcollege verandermanagement Rijk life, the understanding of type can make your perceptions clearer, your judgments sounder, and your life closer to your heart’s desire.” Isabel Briggs Myers 16
 16. 16. 4 MBTI-dichotomieën Waar richt u uw Gastcollege verandermanagement Rijk aandacht op? Wat geeft u energie? Aan welk soort informatie besteed u aandacht? Hoe verwerkt u informatie en hoe neemt u beslissingen? Aan welke levensstijl geeft u de voorkeur? 17
 17. 17. MBTI en verandering Klopt het Borging IS IN Gastcollege verandermanagement Rijk Praktisch ES EN Energie en wil 18
 18. 18. MBTI en beïnvloeden Waarschijnlijk niet effectief onder normale omstandigheden Goede benadering, maar waarschijnlijk niet de beste keuze Een meer geschikte benadering voor mensen met deze voorkeuren De beste benadering onder normale omstandigheden Gastcollege verandermanagement Rijk ISTJ ISTP ESTP ESTJ INTJ INTP ENTP ENTJ ISFJ ISFP ESFP ESFJ INFJ INFP ENFP ENFJ 1) Legitimeren 2) Logisch overtuigen 3) Beroepen op vriendschap 4) Socialiseren 5) Consulteren 6) Stellen 7) Beroepen op waarden 8) Modelleren 9) Uitwisselen 10) Alliantie bouwen © McKinsey & Company 19
 19. 19. Inhoud Gastcollege verandermanagement Rijk ▪ Rijk en Agentschap NL ▪ Cultuur en verandering ▪ Praktijk, digitaal uitvoeren 20
 20. 20. Gastcollege verandermanagement Rijk Visie DG Uitvoering
 21. 21. Opdrachtverlening door MinEL&I (Agentschap NL brede offerte bundel) Gastcollege verandermanagement Rijk Het programma heeft als belangrijke doelstelling om 3-5 regelingen in 2012 digitaal te gaan ondersteunen. In uw nadere toelichting geeft u aan dat u niet eerder dan In kwartaal 3 2012 gaat implementeren. Er zijn echter nog veel onzekerheden. Ik ga akkoord met uw voorstel om bij de 4M rapportage inzicht te verschaffen in de regelingen die eind 2012 geïmplementeerd kunnen worden. In de 4M rapportage besteedt u aandacht aan de financieringsmogelijkheden en verwachte besparingen voor de offerte 2013.
 22. 22. Organisatievolwassenheid Transparantie Prestaties Naar? Flexibiliteit Ketengericht Zaakgericht Via Procesgericht Van Productgericht Taakgericht Tijd Fase organisatie ontwikkeling Eigenaarschap Silo’s Procesbewust Verbetering Klantvraag centraal Klantbehoefte Procedureel Structuur, TVB, Generieke IT: Multichannel centraal Trefwoorden: Papierfabriek, dossie Compliance Workflow, Digitaliseri Flexibele zaaksturing Integratie en rs. Product/dienst ng Digitaal afstemming Ad-hoc centraal Efficiency van PDCA, Transparantie levering © 2011 Capgemini 23
 23. 23. Gastcollege verandermanagement Rijk Nieuwe organisatiestructuur
 24. 24. Uitgangspositie • Succesvolle pilot ‘digitaal uitvoeren’ met 3 regelingen • Na 3 jaren ‘digitaal uitvoeren’, 3 projectleiders, geen Gastcollege verandermanagement Rijk resultaat • IT is opdracht gestuurd. Elke opdracht eigen (IT-)budget en besluitvorming waardoor zeer divers digitaliseringniveau, van geheel digitaal tot geheel papier. • Resulterend in >1.200 applicaties, > 60 klantportalen, >77 websites, etc. • Versnippering en hoge beheerkosten en geen zicht op alle lopende licenties.
 25. 25. Scope Digitaal Uitvoeren Volledig digitale uitvoering Klant Medewerker (Functioneel) Beheerder
 26. 26. Gedifferentieerd per procestype (conform CRD RUS) (inrichting, sturing en IT, veranderkundige aanpak) Onvoorspelbaar Collaboratieve Coördinatie (ondersteunt door groupware & social media H Zaakgericht werken (ondersteunt door adaptive Voorspelbaarheid/ case management technology) Benodigde Vrijheidsgraden M Procedurele afhandeling (ondersteund door workflow technologie) Directe L afhandeling Zeer voorspelbaar Gestructureerd L M H Een indeling van diensten Kennis- en samenwerkingsintensiviteit Les: diensten verschillen en vragen daarom om verschillende werkpatronen. Elk werkpatroon heeft een andere procesinrichting en aansturing © 2011 Capgemini
 27. 27. Komende jaren? Plateauontwikkeling Gastcollege verandermanagement Rijk Plateau 5 Afronding 2015 DGU Klaar voor integratie Plateau 4 Integraal uitvoeringsplatform 2014 Uitvoeringsplatform klaar Processen in beheer Plateau 3 Verdere uitrol 2013 Doorontwikkelen processen, systemen en cultuur Plateau 2 Uitvoeringsplatform 2012 1e 3-5 opdrachten digitaal Vorming DGU Plateau 1 Organisatievernieuwing <2011 Meer Jaren Programma eDienstverlening
 28. 28. Dilemma’s en knelpunten Gastcollege verandermanagement Rijk • Verscheidenheid aan veranderingen • Organisatiecultuur en –historie • Volwassenheid en kennis
 29. 29. Zie jij deze veranderingen zitten? • Maak jij Nederland bestuurbaar? • Gastcollege verandermanagement Rijk Inspelen op de Nederlandse economie? • Omgaan met politiek? • Vooral op ‘in control’ gerichte omgeving? • … • http://www.werkenvoornederland.nl 30
 30. 30. Dank! Gastcollege verandermanagement Rijk “To improve is to change; to be perfect is to change often” Winston Churchill gerwin.woelders@agentschapnl.nl nl.linkedin.com/in/gerwinwoelders https://twitter.com/GerwinWoelders

×