Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huisvesting van grote organisaties als deloitte

558 views

Published on

Presentatie van de heer Glimmerveen, Deloitte.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Huisvesting van grote organisaties als deloitte

 1. 1. Huisvesting van grote organisaties als Deloitte Kan dat duurzaam en zonder leegstand?G.I.M. Glimmerveen, Directeur Facility Management & ServicesSymposium Duurzame huisvesting, Den Bosch, 16 februari 2012
 2. 2. Deloitte in Nederland Kerngegevens 2011 2010 Omzet € 632 mln. € 631 mln. Medewerkers 4.836 4.993 Aantal kantoren 19 20 M2 VVO kantoor 113.000 117.0001 Facility Management & Services © 2012 Deloitte The Netherlands
 3. 3. Strategisch overwegingen voor het huisvestingsbeleid van Deloitte• Huur in plaats van bezit• Minder, maar grotere vestigingen• Prominente en aantrekkelijke locaties• Open en communicatieve werksfeer• Actuele inrichting en aankleding• Mobiliteit• Duurzaamheid2 Facility Management & Services © 2012 Deloitte The Netherlands
 4. 4. Ontwikkeling van portfolio 250 200 150 M2 VVO x 1.000 100 50 0 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aantal kantoren 79 33 25 21 20 19 18 M2 VVO x 1.000 202 143 126 126 117 113 1143 Facility Management & Services © 2012 Deloitte The Netherlands
 5. 5. Duurzaamheid in huisvestingsbeleid• Voorkeur BREEAM concept bij nieuwbouw ontwikkeling• BREEAM Excellent• Overtreffen van de excellent score?• Bij bestaande bouw BREEAM BBG?• Voor ieder verlenging / huur BREEAM BBG scan• Is „Very good‟ / Excellent score economisch haalbaar?4 Facility Management & Services © 2012 Deloitte The Netherlands
 6. 6. Tactische overwegingen in het huisvestingsbeleid• Lange termijn benadering vereist• De periode van onderzoek tot verhuizing is vele jaren• Risico‟s van dubbele huurlasten en vertraging van de levering• Renovatie van in gebruik zijnde panden geeft een aanzienlijke verstoring• In gebruik zijnde panden voldoende groot voor samenvoeging?• Beheersing van huisvestingslasten• Nieuwbouw niet altijd de oplossing, maar ook niet uitsluiten5 Facility Management & Services © 2012 Deloitte The Netherlands
 7. 7. Belangrijke transacties in de portfolio van Deloitte (per boekjaar) M2 vvo kantoor 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Verhuizing naar Nieuwbouw (5) 4.600 23.700 6.100 6.600 - - 31.500 Verhuizing naar bestaand (4) - - 300 2.100 1.000 - - Verlenging bestaand (7) - 10.900 - 2.800 11.400 - - Sluitingen / krimp (22) (8.000) (31.600) (10.200) (6.300) (4.000) - (31.000)6 Facility Management & Services © 2012 Deloitte The Netherlands
 8. 8. Duurzaamheid en leegstand• Bruikbaarheid van leegstand?• Leegstaande kantoren hebben zich in de laatste jaren ontwikkeld tot maatschappelijk probleem• De leefomgeving wordt aangetast• Kantoren staan leeg terwijl er plaatselijk woningnood is• Alle partijen in de keten, en dus ook Deloitte dragen verantwoordelijkheid• Oplossingen zijn divers• Deloitte wil een bijdrage leveren door een „pressure cooker‟ bijeenkomst te organiseren• Onderzoek sloop (rechtstreeks of certificaten)7 Facility Management & Services © 2012 Deloitte The Netherlands
 9. 9. FOR CLIENTSDeloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of memberfirms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legalstructure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globallyconnected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clientssucceed wherever they operate. Deloittes approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities(collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision ortaking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the DeloitteNetwork shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. © 2012 Deloitte The Netherlands

×