SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
Peu Diabètic a Atenció Primària:
exploració i criteris de derivacio
                      CS. Son Serra-La Vileta
                        (25 de Abril 2012)        Melcior Lladó Vidal
  Unitat Peu Diabètic – Servei d Endocrinologia
     Hospital Universitari Son Espases
QUÉ ÉS EL PEU DIABÈTIC?

     Segons la O.M.S.:

 És la ulceració i/o gangrena del peu
associada a neuropatia diabètica i a
diferents graus de malaltia arterial,
  com a resultat de la interacció de
   diferents factors metabòlics.
edema perineural  disjunció axoglial
NEUROPATIA DIABÈTICA
       tipus de sensibilitat
CONSCIENT:
•  Exteroceptiva: superficial: tàctil
                dolorosa
                tèrmica
•  Propioceptiva: profunda: palestèssica o vibratòria
               barestèssica o pressora
               Grafoagnòsica
               Artrocinètica

INCONSCIENT: estabilitat (marxa)
       to muscular

Reflexes: rotulià i aquili
PEU NEUROPÀTIC
            símptomes

•  Parestèssies (rampes, sensació de suro) de predomini
  nocturn, i que milloren al posar el peu a terra o caminar.
•  Debilitat muscular de peus i mans.

              Signes

•  Anhidrosi i sequetat cutània.
•  Disminució o absència de la sensibilitat.
•  Atròfia muscular.
PEU NEUROPÀTIC
       característiques
•  Peu d aspecte sa, calent, pilositat
  conservada i POLSOS PRESENTS.
•  Normalment presenta deformitats (dits en
  garra o martell, hallux valgus, peus cavos,
  etc…)   punts de pressió
•  Complicacions: - úlcera neuropàtica
          - neuroartropatia de
          Charcot (5-10%)
ÚLCERES NEUROPÀTIQUES
ÚLCERES NEUROPÀTIQUES
DEFORMITATS DIGITALS
•  Dits en garra
EL CRIBATGE NEUROISQUÈMIC
       Què és?
•  Diagnòstic ràpid de complicacions als peus
 en pacients amb diabetis.

- Importància de realitzar aquesta metodologia de manera
  correcte.
- Valorar signes i símptomes.
- Prova fàcil de realitzar, barata, i que permet “etiquetar” al
  pacient diabètic.
- Es recomana repetir-lo com a mínim una vegada a l’any.
EL CRIBATGE NEUROISQUÈMIC
     De què es composa?

•  Exploració de les sensibilitats:

      Superficial: dolorosa
      Profunda: barestèssica o pressora
              palestèssica o vibratòria.•  Sempre que sigui possible, enregistrar valors
 quantitatius.
EL CRIBATGE NEUROISQUÈMIC
    De què es composa?
•  Exploració vascular:

•  Palpació de polsos:
  –  Pedi
  –  tibial posterior
•  I.T.B.
CRIBATGE NEUROPÀTIC
        metodologia
•  Condicions per realitzar l’exploració:

  –  Col·locació pacient:
    •  Decúbit supí
    •  Ulls tancats
    •  Peus sobre superfície encoixinada i sense cap molèstia.
    •  Sempre convé explicar-li l’exploració que se li realitzarà fent
     sentir l’estímul sobre el dors de la mà.
    •  Cal que quan senti l’estímul ho indiqui de la forma pactada.
SENSIBILITAT A LA PRESSIÓ: Barestèssica


Monofilament Semmes
 Weinstein 5.07 10 g/
 cm². 1-1’5 segons
Punt únic: matriu 1r dit.
 Si negatiu: cap 1r, 5è i
 pulpell 1r dit ( més risc
 d’ulceració)

PROVA MÉS IMPORTANT
SENSIBILITAT A LA VIBRACIÓ: Palestèssica


Diapasó 128 Hz amb base
 (si no, transmissió
 incorrecte).

Valor quantitatiu: diapasó
 Rydell-Seiffer.

Matriu del 1r dit. Si no es
 percep, maleols.

Neurotensiòmetre de
 Horwell.
SENSIBILITAT AL DOLOR: Dolorosa
Pinprick: Punxa que no
  traumatitza.
Punt únic: matriu 1r dit, 1-1’5
  segons.

Si no es percep, cap 1r i 5è
  mtt i pulpell 1r dit ( més risc
  d’ulceració).
PEU ISQUÈMIC
           característiques
•  Microangiopatia diabètica: 3 diferències bàsiques respecte AIP no
  diabètica:
•  Aparició precoç.
•  Bilateral.
•  De predomini distal (artèries infrageniculars).
PEU NEUROISQUÈMIC
        signes
•  Absència de polsos distals.
•  Canvis atròfics de pell i ungles.
PEU NEUROISQUÈMIC
       símptomes
•  Clínica de claudicació intermitent: a quants
  metres?
•  Dolor de repòs (suggestiu d oclusió
  arterial severa).
EXPLORACIÓ VASCULAR
•  Palpació de polsos:
•  Artèries pèdia i tibial posterior.
•  Pulpell 2n, 3r i 4rt dits. Contrastar sempre
  les 2 extremitats.
•  2 possibles valors: + o –
•  Contrastar sempre les 2 extremitats.
•  És una prova quantitativa, però és la més
  important.
Artèria tibial anterior (pèdia)
Artèria tibial posterior
PALPACIÓ DE POLSOS
artèria pèdia o  artèria tibial
 tibial anterior  posterior
QUÉ ÉS L ÍNDEX TURMELL-BRAÇ (ITB)?
•  Prova quantifica el fluxe arterial que arriba al
  peu.
•  Avalua una possible isquèmia, i les possibilitats
  de curació d una úlcera.
•  ITB < 0,9 : diagnòstic de MAP (malaltia arterial
  perifèrica). Més del 80% dels pacients són
  assimptomàtics.
•  Altres tècniques: oscilometria. En desús.
METODOLOGIA
1.- Pacient descalç i en decúbit supí.
2.- Col.locar l esfingomanòmetre per damunt dels maleols.
3.- Local.litzar l artèria que es vol explorar i aplicar el gel
  acústic.
4.- Connectar el Doppler i situar la punta de la sonda sobre
  el gel,en sentit invers a la circulació sanguínia, amb un
  angle de 45-60º.
METODOLOGIA
5.- Desplaçar la sonda lentament fins a local.litzar el punt
  on el so és òptim, i a continuació inflar
  l esfingomanòmetre fins a colapsar l artèria.
6.- Obrir gradualment la vàlvula de l esfingomanòmetre
  fins a escoltar el primer batec arterial (sistòlic), i anotar
  el resultat.
7.- Desinflar completament l esfingomanòmetre, i seguir el
  mateix procediment per a cada artèria de cada peu.
METODOLOGIA
8.- Una vegada obtingut el resultat en ambdós peus,
  mesurar la pressió sistòlica braquial (dreta i esquerra).
  També és correcte calcular la mitja dels dos braços.
9.- Per últim, dividir el resultat de la pressió sistòlica de
  cada artèria del peu (per separat) entre la sistòlica
  braquial del mateix costat.
EXEMPLE
Sistòlica braquial D: 140

ITB peu D: sistòlica pèdia D (115) / sistòlica braquial D (140) = 0 8
      sistòlica TP D (125) / sistòlica braquial D /140) = 0 9Sistòlica braquial E: 145

ITB peu E: sistòlica pèdia E ( 110) / sistòlica braquial E (145) = 0 7
      sistòlica TP E (120) / sistòlica braquial E (145) = 0 8
RESULTATS
•  Resultat obtingut: índex Doppler, o ITB.
•  Valors de referència (Royo-Viadé, 2010):
≥ 1,4: parets arterials calcificades
Entre 0,9 i 1,3: es considera normal (existeix un
 bon fluxe arterial).
Entre 0,5 i 0,8: disminució important del fluxe
 arterial (retràs en la cicatrització).
≤ 0 4: Si el pacient té una lesió, aquesta no
 curará.
CRIBATGE NEUROISQUÈMIC
 exploració bàsica en Atenció Primària

•  Palpació de polsos artèries pèdia i tibial
  posterior.
•  Monofilament: matriu 1r dit.
•  Diapasó: art. IF 1r dit (os).
•  Dolorosa (pinprick).

•  Complementàries:
•  Tàctil i tèrmica.
•  Reflexes (rotulià i aqulili).
CLASSIFICACIÓ DEL RISC (IWGDF 1999)
Grau de risc      Perfil       Freqüència del cribatge      Atenció


                          ANUAL
   0      Exploració normal  control glucèmic i altres FRCV No
                          tabac

                                       PRIMÀRIA

        Monofilament alterat      CADA 6 MESOS
   1                 Igual que anual + instruccions
         polsos presents
                    especifiques sobre peu de risc i
         No deformitat
                        calçat adequat        Monofilament alterat
   2     Absencia de polsos,
                       CADA 3-6 MESOS
                       Valorar derivació
          ITB <0’8 i/o
          deformitat                       ESPECIAL.LITZADA   3     Úlcera o amputació
                       CADA 1-3 MESOS
           previes
                       Valorar derivació
Diferències entre peu neuropàtic i isquèmic

       NEUROPÀTIC        ISQUÈMIC

Aspecte   Calent, pilositat, bon  Fred, manca de
       color          pilositat, vermell,
                   blanc, rosat
Pell     Seca o normal      Fina i brillant,
                   atròfica
Polsos    Palpables        NO palpables

Aspecte   Inflamada, neta     Irregular, mal
úlcera                aspecte, necrosi
Localització Punts de pressió     Qualsevol lloc
úlcera

Dolor     Poc o gens       Molt


Evolució   Bona (Tract. adequat)  Dolenta (revasc.)
2	
  mesos	
  
Quan s ha de derivar a atenció
  especial.litzada (UPD)?
•  Si absència de sensibilitats, antecedents
 d úlcera i/o amputacions prèvies, amb POLSOS
 PRESENTS.

•  Quan existixi úlcera en les següents
 circumstàncies:

 a) Lesions superficials que no evolucionen
   correctament.
 b) Úlceres profundes.
 c) Presència de cel.lulitis i/o sospita d abscés.
Quan s ha de derivar
   directament a Cirurgia
       Vascular?
•  Pacient amb ulcera SENSE POLSOS , i/o
  sensibilitats normals.
•  Úlcera isquèmica que no cura.

 El reconeixement i tractament ràpids de la
 isquèmia són vitals per prevenir
 conseqüències majors i inclús salvar
 l extremitat.
Com derivar els pacients?
•  Si és crònic, no infectat: com a primera visita a
  consultes externes d endocrinologia.
•  Si infecció: cultiu, tractament antibiòtic i igual
  que en el cas contrari.
•  Si infecció severa o febre amb polsos +:
  Urgencies Hospital de Dia d Endocrinologia.
•  Si infecció severa o febre amb polsos -:
  Urgencies.
•  Telefon a Hospital de Dia END (871205256)
INTERVENCIÓ PROFESSIONAL EN LA
    UNITAT DE PEU DIABÈTIC
             Diabetes, atenció
            primària o urgencies

         Diabètic amb úlcera o escara
         cutània en extremitats inferiors

  LESIÓ presents     POLSOS    absents   LESIÓ MIXTA
NEUROPÀTICA                      O ISQUÈMICA


Valoració: U.P.D.               Valoració: cirurgia
     endocrinologia
 vascular

Suport: traumatologia               Suport: U.P.D.
UNITAT DE PEU DIABÈTIC
  Hospital Universitari Son Espases
•  En funcionament des de maig 2008
•  Al mòdul H, planta 0, de l Hospital
  Universitari Son Espases (consultes
  externes d Endocrinologia).
•  No hi ha llista d espera: endocrinòleg de
  guàrdia.
120425 pie diabético pdf

More Related Content

Similar to 120425 pie diabético pdf

Immobilitzacions COT a pediatria
Immobilitzacions COT a pediatriaImmobilitzacions COT a pediatria
Immobilitzacions COT a pediatriaPediatriadeponent
 
AVC. Protocol a urgències.
AVC. Protocol a urgències.AVC. Protocol a urgències.
AVC. Protocol a urgències.ncarboz
 
Paciente con artritis + rash cutáneo
Paciente con artritis + rash cutáneoPaciente con artritis + rash cutáneo
Paciente con artritis + rash cutáneoAnna Pardo
 
Cas clínic pedia púrpura de schonlein henoch
Cas clínic pedia púrpura de schonlein henochCas clínic pedia púrpura de schonlein henoch
Cas clínic pedia púrpura de schonlein henochcarmeac
 
Arterioesclerosis sintomas y diagnostico
Arterioesclerosis sintomas y diagnosticoArterioesclerosis sintomas y diagnostico
Arterioesclerosis sintomas y diagnosticoCésar Morcillo Serra
 
Tractament farmacologic del vertigen (per Miquel Morera)
Tractament farmacologic del vertigen (per Miquel Morera)Tractament farmacologic del vertigen (per Miquel Morera)
Tractament farmacologic del vertigen (per Miquel Morera)docenciaalgemesi
 
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdfTira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdfPediatriadeponent
 
Patologia oftàlmica en el pacient diabètic2010
Patologia oftàlmica en el pacient diabètic2010Patologia oftàlmica en el pacient diabètic2010
Patologia oftàlmica en el pacient diabètic2010crisnemato
 

Similar to 120425 pie diabético pdf (20)

Immobilitzacions COT a pediatria
Immobilitzacions COT a pediatriaImmobilitzacions COT a pediatria
Immobilitzacions COT a pediatria
 
AVC. Protocol a urgències.
AVC. Protocol a urgències.AVC. Protocol a urgències.
AVC. Protocol a urgències.
 
Tema 37
Tema 37Tema 37
Tema 37
 
Ferides cròniques, podem evitar-les?
Ferides cròniques, podem evitar-les?Ferides cròniques, podem evitar-les?
Ferides cròniques, podem evitar-les?
 
CBEM M3 Tema 6.9.pdf
CBEM M3 Tema 6.9.pdfCBEM M3 Tema 6.9.pdf
CBEM M3 Tema 6.9.pdf
 
Paciente con artritis + rash cutáneo
Paciente con artritis + rash cutáneoPaciente con artritis + rash cutáneo
Paciente con artritis + rash cutáneo
 
Avc
AvcAvc
Avc
 
Cas clínic pedia púrpura de schonlein henoch
Cas clínic pedia púrpura de schonlein henochCas clínic pedia púrpura de schonlein henoch
Cas clínic pedia púrpura de schonlein henoch
 
Angiografia
Angiografia Angiografia
Angiografia
 
Arterioesclerosis sintomas y diagnostico
Arterioesclerosis sintomas y diagnosticoArterioesclerosis sintomas y diagnostico
Arterioesclerosis sintomas y diagnostico
 
Síndorme febril
Síndorme febrilSíndorme febril
Síndorme febril
 
Nt pro bnp
Nt pro bnpNt pro bnp
Nt pro bnp
 
Tractament farmacologic del vertigen (per Miquel Morera)
Tractament farmacologic del vertigen (per Miquel Morera)Tractament farmacologic del vertigen (per Miquel Morera)
Tractament farmacologic del vertigen (per Miquel Morera)
 
Prostata
ProstataProstata
Prostata
 
Papiledema
PapiledemaPapiledema
Papiledema
 
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdfTira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
 
Patologia oftàlmica en el pacient diabètic2010
Patologia oftàlmica en el pacient diabètic2010Patologia oftàlmica en el pacient diabètic2010
Patologia oftàlmica en el pacient diabètic2010
 
Valoració
 Valoració Valoració
Valoració
 
CBEM M3 Tema 7.3.pdf
CBEM M3 Tema 7.3.pdfCBEM M3 Tema 7.3.pdf
CBEM M3 Tema 7.3.pdf
 
ABCD: Soporte vital inmediato del adulto. Reconocimiento del paciente crítico
ABCD: Soporte vital inmediato del adulto. Reconocimiento del paciente críticoABCD: Soporte vital inmediato del adulto. Reconocimiento del paciente crítico
ABCD: Soporte vital inmediato del adulto. Reconocimiento del paciente crítico
 

More from viletanos

130702 calendarios vacunales pdf
130702 calendarios vacunales pdf130702 calendarios vacunales pdf
130702 calendarios vacunales pdfviletanos
 
130502 parasitosis intestinal pdf
130502 parasitosis intestinal pdf130502 parasitosis intestinal pdf
130502 parasitosis intestinal pdfviletanos
 
130525 psoriasis pdf
130525 psoriasis pdf130525 psoriasis pdf
130525 psoriasis pdfviletanos
 
130226 Actualización Tabaco 2012
130226 Actualización Tabaco 2012130226 Actualización Tabaco 2012
130226 Actualización Tabaco 2012viletanos
 
121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado
121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado
121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcadoviletanos
 
120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf
120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf
120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdfviletanos
 
120919 enfermedad de chagas pdf
120919 enfermedad de chagas pdf120919 enfermedad de chagas pdf
120919 enfermedad de chagas pdfviletanos
 
120912 determinantes de la salud pdf
120912 determinantes de la salud pdf120912 determinantes de la salud pdf
120912 determinantes de la salud pdfviletanos
 
120904 rcp pediátrica pdf
120904 rcp pediátrica pdf120904 rcp pediátrica pdf
120904 rcp pediátrica pdfviletanos
 
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdfviletanos
 
120731 trastornos del sueño en pdf
120731 trastornos del sueño en pdf120731 trastornos del sueño en pdf
120731 trastornos del sueño en pdfviletanos
 
120620 hta, actualizacion pdf
120620 hta, actualizacion pdf120620 hta, actualizacion pdf
120620 hta, actualizacion pdfviletanos
 
120719 leishmaniasis cutánea pdf
120719 leishmaniasis cutánea pdf120719 leishmaniasis cutánea pdf
120719 leishmaniasis cutánea pdfviletanos
 
120627 farmacos y embarazo pdf
120627 farmacos y embarazo pdf120627 farmacos y embarazo pdf
120627 farmacos y embarazo pdfviletanos
 
120605 nutricion en geriatria pdf
120605 nutricion en geriatria pdf120605 nutricion en geriatria pdf
120605 nutricion en geriatria pdfviletanos
 
120503 Actuacion en ap en el ictus pdf
120503 Actuacion en ap en el ictus pdf120503 Actuacion en ap en el ictus pdf
120503 Actuacion en ap en el ictus pdfviletanos
 
120503 Algoritmo ictus pdf
120503 Algoritmo ictus pdf120503 Algoritmo ictus pdf
120503 Algoritmo ictus pdfviletanos
 
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdfviletanos
 
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus 110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus viletanos
 
120525 revisión dm pdf
120525  revisión dm pdf120525  revisión dm pdf
120525 revisión dm pdfviletanos
 

More from viletanos (20)

130702 calendarios vacunales pdf
130702 calendarios vacunales pdf130702 calendarios vacunales pdf
130702 calendarios vacunales pdf
 
130502 parasitosis intestinal pdf
130502 parasitosis intestinal pdf130502 parasitosis intestinal pdf
130502 parasitosis intestinal pdf
 
130525 psoriasis pdf
130525 psoriasis pdf130525 psoriasis pdf
130525 psoriasis pdf
 
130226 Actualización Tabaco 2012
130226 Actualización Tabaco 2012130226 Actualización Tabaco 2012
130226 Actualización Tabaco 2012
 
121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado
121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado
121120 sesion ped dermatologia 20 nov final marcado
 
120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf
120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf
120926 evaluacion pediátrica de urgencias pdf
 
120919 enfermedad de chagas pdf
120919 enfermedad de chagas pdf120919 enfermedad de chagas pdf
120919 enfermedad de chagas pdf
 
120912 determinantes de la salud pdf
120912 determinantes de la salud pdf120912 determinantes de la salud pdf
120912 determinantes de la salud pdf
 
120904 rcp pediátrica pdf
120904 rcp pediátrica pdf120904 rcp pediátrica pdf
120904 rcp pediátrica pdf
 
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
120717 enfermedad tromboembólica venosa pdf
 
120731 trastornos del sueño en pdf
120731 trastornos del sueño en pdf120731 trastornos del sueño en pdf
120731 trastornos del sueño en pdf
 
120620 hta, actualizacion pdf
120620 hta, actualizacion pdf120620 hta, actualizacion pdf
120620 hta, actualizacion pdf
 
120719 leishmaniasis cutánea pdf
120719 leishmaniasis cutánea pdf120719 leishmaniasis cutánea pdf
120719 leishmaniasis cutánea pdf
 
120627 farmacos y embarazo pdf
120627 farmacos y embarazo pdf120627 farmacos y embarazo pdf
120627 farmacos y embarazo pdf
 
120605 nutricion en geriatria pdf
120605 nutricion en geriatria pdf120605 nutricion en geriatria pdf
120605 nutricion en geriatria pdf
 
120503 Actuacion en ap en el ictus pdf
120503 Actuacion en ap en el ictus pdf120503 Actuacion en ap en el ictus pdf
120503 Actuacion en ap en el ictus pdf
 
120503 Algoritmo ictus pdf
120503 Algoritmo ictus pdf120503 Algoritmo ictus pdf
120503 Algoritmo ictus pdf
 
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
120503 ictus nrl sesión ap 5 pdf
 
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus 110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
110101 GuiasClínicas del Ibsalut 5 Ictus
 
120525 revisión dm pdf
120525  revisión dm pdf120525  revisión dm pdf
120525 revisión dm pdf
 

120425 pie diabético pdf

 • 1. Peu Diabètic a Atenció Primària: exploració i criteris de derivacio CS. Son Serra-La Vileta (25 de Abril 2012) Melcior Lladó Vidal Unitat Peu Diabètic – Servei d Endocrinologia Hospital Universitari Son Espases
 • 2. QUÉ ÉS EL PEU DIABÈTIC? Segons la O.M.S.: És la ulceració i/o gangrena del peu associada a neuropatia diabètica i a diferents graus de malaltia arterial, com a resultat de la interacció de diferents factors metabòlics.
 • 3. edema perineural disjunció axoglial
 • 4. NEUROPATIA DIABÈTICA tipus de sensibilitat CONSCIENT: •  Exteroceptiva: superficial: tàctil dolorosa tèrmica •  Propioceptiva: profunda: palestèssica o vibratòria barestèssica o pressora Grafoagnòsica Artrocinètica INCONSCIENT: estabilitat (marxa) to muscular Reflexes: rotulià i aquili
 • 5. PEU NEUROPÀTIC símptomes •  Parestèssies (rampes, sensació de suro) de predomini nocturn, i que milloren al posar el peu a terra o caminar. •  Debilitat muscular de peus i mans. Signes •  Anhidrosi i sequetat cutània. •  Disminució o absència de la sensibilitat. •  Atròfia muscular.
 • 6. PEU NEUROPÀTIC característiques •  Peu d aspecte sa, calent, pilositat conservada i POLSOS PRESENTS. •  Normalment presenta deformitats (dits en garra o martell, hallux valgus, peus cavos, etc…) punts de pressió •  Complicacions: - úlcera neuropàtica - neuroartropatia de Charcot (5-10%)
 • 10. EL CRIBATGE NEUROISQUÈMIC Què és? •  Diagnòstic ràpid de complicacions als peus en pacients amb diabetis. - Importància de realitzar aquesta metodologia de manera correcte. - Valorar signes i símptomes. - Prova fàcil de realitzar, barata, i que permet “etiquetar” al pacient diabètic. - Es recomana repetir-lo com a mínim una vegada a l’any.
 • 11. EL CRIBATGE NEUROISQUÈMIC De què es composa? •  Exploració de les sensibilitats: Superficial: dolorosa Profunda: barestèssica o pressora palestèssica o vibratòria. •  Sempre que sigui possible, enregistrar valors quantitatius.
 • 12. EL CRIBATGE NEUROISQUÈMIC De què es composa? •  Exploració vascular: •  Palpació de polsos: –  Pedi –  tibial posterior •  I.T.B.
 • 13. CRIBATGE NEUROPÀTIC metodologia •  Condicions per realitzar l’exploració: –  Col·locació pacient: •  Decúbit supí •  Ulls tancats •  Peus sobre superfície encoixinada i sense cap molèstia. •  Sempre convé explicar-li l’exploració que se li realitzarà fent sentir l’estímul sobre el dors de la mà. •  Cal que quan senti l’estímul ho indiqui de la forma pactada.
 • 14. SENSIBILITAT A LA PRESSIÓ: Barestèssica Monofilament Semmes Weinstein 5.07 10 g/ cm². 1-1’5 segons Punt únic: matriu 1r dit. Si negatiu: cap 1r, 5è i pulpell 1r dit ( més risc d’ulceració) PROVA MÉS IMPORTANT
 • 15. SENSIBILITAT A LA VIBRACIÓ: Palestèssica Diapasó 128 Hz amb base (si no, transmissió incorrecte). Valor quantitatiu: diapasó Rydell-Seiffer. Matriu del 1r dit. Si no es percep, maleols. Neurotensiòmetre de Horwell.
 • 16. SENSIBILITAT AL DOLOR: Dolorosa Pinprick: Punxa que no traumatitza. Punt únic: matriu 1r dit, 1-1’5 segons. Si no es percep, cap 1r i 5è mtt i pulpell 1r dit ( més risc d’ulceració).
 • 17. PEU ISQUÈMIC característiques •  Microangiopatia diabètica: 3 diferències bàsiques respecte AIP no diabètica: •  Aparició precoç. •  Bilateral. •  De predomini distal (artèries infrageniculars).
 • 18. PEU NEUROISQUÈMIC signes •  Absència de polsos distals. •  Canvis atròfics de pell i ungles.
 • 19. PEU NEUROISQUÈMIC símptomes •  Clínica de claudicació intermitent: a quants metres? •  Dolor de repòs (suggestiu d oclusió arterial severa).
 • 20.
 • 21. EXPLORACIÓ VASCULAR •  Palpació de polsos: •  Artèries pèdia i tibial posterior. •  Pulpell 2n, 3r i 4rt dits. Contrastar sempre les 2 extremitats. •  2 possibles valors: + o – •  Contrastar sempre les 2 extremitats. •  És una prova quantitativa, però és la més important.
 • 24. PALPACIÓ DE POLSOS artèria pèdia o artèria tibial tibial anterior posterior
 • 25. QUÉ ÉS L ÍNDEX TURMELL-BRAÇ (ITB)? •  Prova quantifica el fluxe arterial que arriba al peu. •  Avalua una possible isquèmia, i les possibilitats de curació d una úlcera. •  ITB < 0,9 : diagnòstic de MAP (malaltia arterial perifèrica). Més del 80% dels pacients són assimptomàtics. •  Altres tècniques: oscilometria. En desús.
 • 26. METODOLOGIA 1.- Pacient descalç i en decúbit supí. 2.- Col.locar l esfingomanòmetre per damunt dels maleols. 3.- Local.litzar l artèria que es vol explorar i aplicar el gel acústic. 4.- Connectar el Doppler i situar la punta de la sonda sobre el gel,en sentit invers a la circulació sanguínia, amb un angle de 45-60º.
 • 27. METODOLOGIA 5.- Desplaçar la sonda lentament fins a local.litzar el punt on el so és òptim, i a continuació inflar l esfingomanòmetre fins a colapsar l artèria. 6.- Obrir gradualment la vàlvula de l esfingomanòmetre fins a escoltar el primer batec arterial (sistòlic), i anotar el resultat. 7.- Desinflar completament l esfingomanòmetre, i seguir el mateix procediment per a cada artèria de cada peu.
 • 28. METODOLOGIA 8.- Una vegada obtingut el resultat en ambdós peus, mesurar la pressió sistòlica braquial (dreta i esquerra). També és correcte calcular la mitja dels dos braços. 9.- Per últim, dividir el resultat de la pressió sistòlica de cada artèria del peu (per separat) entre la sistòlica braquial del mateix costat.
 • 29. EXEMPLE Sistòlica braquial D: 140 ITB peu D: sistòlica pèdia D (115) / sistòlica braquial D (140) = 0 8 sistòlica TP D (125) / sistòlica braquial D /140) = 0 9 Sistòlica braquial E: 145 ITB peu E: sistòlica pèdia E ( 110) / sistòlica braquial E (145) = 0 7 sistòlica TP E (120) / sistòlica braquial E (145) = 0 8
 • 30. RESULTATS •  Resultat obtingut: índex Doppler, o ITB. •  Valors de referència (Royo-Viadé, 2010): ≥ 1,4: parets arterials calcificades Entre 0,9 i 1,3: es considera normal (existeix un bon fluxe arterial). Entre 0,5 i 0,8: disminució important del fluxe arterial (retràs en la cicatrització). ≤ 0 4: Si el pacient té una lesió, aquesta no curará.
 • 31. CRIBATGE NEUROISQUÈMIC exploració bàsica en Atenció Primària •  Palpació de polsos artèries pèdia i tibial posterior. •  Monofilament: matriu 1r dit. •  Diapasó: art. IF 1r dit (os). •  Dolorosa (pinprick). •  Complementàries: •  Tàctil i tèrmica. •  Reflexes (rotulià i aqulili).
 • 32. CLASSIFICACIÓ DEL RISC (IWGDF 1999) Grau de risc Perfil Freqüència del cribatge Atenció ANUAL 0 Exploració normal control glucèmic i altres FRCV No tabac PRIMÀRIA Monofilament alterat CADA 6 MESOS 1 Igual que anual + instruccions polsos presents especifiques sobre peu de risc i No deformitat calçat adequat Monofilament alterat 2 Absencia de polsos, CADA 3-6 MESOS Valorar derivació ITB <0’8 i/o deformitat ESPECIAL.LITZADA 3 Úlcera o amputació CADA 1-3 MESOS previes Valorar derivació
 • 33. Diferències entre peu neuropàtic i isquèmic NEUROPÀTIC ISQUÈMIC Aspecte Calent, pilositat, bon Fred, manca de color pilositat, vermell, blanc, rosat Pell Seca o normal Fina i brillant, atròfica Polsos Palpables NO palpables Aspecte Inflamada, neta Irregular, mal úlcera aspecte, necrosi Localització Punts de pressió Qualsevol lloc úlcera Dolor Poc o gens Molt Evolució Bona (Tract. adequat) Dolenta (revasc.)
 • 35.
 • 36.
 • 37. Quan s ha de derivar a atenció especial.litzada (UPD)? •  Si absència de sensibilitats, antecedents d úlcera i/o amputacions prèvies, amb POLSOS PRESENTS. •  Quan existixi úlcera en les següents circumstàncies: a) Lesions superficials que no evolucionen correctament. b) Úlceres profundes. c) Presència de cel.lulitis i/o sospita d abscés.
 • 38. Quan s ha de derivar directament a Cirurgia Vascular? •  Pacient amb ulcera SENSE POLSOS , i/o sensibilitats normals. •  Úlcera isquèmica que no cura. El reconeixement i tractament ràpids de la isquèmia són vitals per prevenir conseqüències majors i inclús salvar l extremitat.
 • 39. Com derivar els pacients? •  Si és crònic, no infectat: com a primera visita a consultes externes d endocrinologia. •  Si infecció: cultiu, tractament antibiòtic i igual que en el cas contrari. •  Si infecció severa o febre amb polsos +: Urgencies Hospital de Dia d Endocrinologia. •  Si infecció severa o febre amb polsos -: Urgencies. •  Telefon a Hospital de Dia END (871205256)
 • 40. INTERVENCIÓ PROFESSIONAL EN LA UNITAT DE PEU DIABÈTIC Diabetes, atenció primària o urgencies Diabètic amb úlcera o escara cutània en extremitats inferiors LESIÓ presents POLSOS absents LESIÓ MIXTA NEUROPÀTICA O ISQUÈMICA Valoració: U.P.D. Valoració: cirurgia endocrinologia vascular Suport: traumatologia Suport: U.P.D.
 • 41. UNITAT DE PEU DIABÈTIC Hospital Universitari Son Espases •  En funcionament des de maig 2008 •  Al mòdul H, planta 0, de l Hospital Universitari Son Espases (consultes externes d Endocrinologia). •  No hi ha llista d espera: endocrinòleg de guàrdia.