Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Badalona Serveis Assistencials(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Ferides cròniques, podem evitar-les?

 1. Ana Mª Alventosa Cortés Supervisora Infermeria Atenció Socio Sanitària Coordinadora Grup de Ferides Cróniques i Úlceres Per Pressió www.bsa.cat FERIDES CRÓNIQUES PODEM PREVENIR-LES? AULA DE SALUT 29.01.2020
 2. 2 • Qué entenem ? • Quines son? • Com es produeixen? • A qui afecten? • Tenen consequències? • Es poden prevenir? LES FERIDES CRÓNIQUES
 3. 3 Qué entenem ? Quines son? Com es produeixen? A qui afecten? Tenen consequències? Es poden prevenir? LES FERIDES CRÒNIQUES
 4. 4 Qué entenem ? Una ferida que requereix d’un temps superior a 6 setmanes per a la seva cicatrització i que tanca per segona intenció, en un procés complex que eliminarà i reemplaçarà el teixit danyat. LES FERIDES CRÓNIQUES / COMPLEXES
 5. 5 Qué entenem ? Quines son? Com es produeixen? A qui afecten? Tenen consequències? Es poden prevenir? LES FERIDES CRÓNIQUES
 6. 6 LES FERIDES CRÓNIQUES / COMPLEXES TIPUS PRESSIÓ FRICCIÓ CISALLAMENT HUMITAT VENOSES TRAUMÁTIQUES ARTERIALS HIPERTENSIVES NEUROPÁTIQUES QUIRÚRGIQUES CRONIFICADES ONCOLÓGIQUES CREMADES FERIDES DE CAMA ALTRES TIPUSR/ AMB DEPENDÈNCIA
 7. 7 Que entenem ? Quines son? Com es produeixen? A qui afecten? Tenen conseqüències? Es poden prevenir? LES FERIDES CRÓNIQUES
 8. 8 Com es produeixen? Lessions per pressió: Son lesions d’origen de isquèmic localitzades a la pell o teixits subjacents produïdes per l’acció de diferents factors extrínsecs, entre els que destaquen diferents forçes. • De pressió • De fricció • De ciçallament LES FERIDES CRÓNIQUES / COMPLEXES
 9. 9 ÚLCERES PER PRESSIÓ (UPP) Mecanismes de producció Aquestes forçes poden combinarse!!!
 10. 10
 11. 11 Com es produeixen? Lessions per humitat: Es presenten com una inflamació de la pell, amb eritema , pot anar acompanyada de erossions i de infecció cutánea secundària. Sovint no es detecta fins que no apareix maceració o erosió de la pell. Poden presentar cremor, prurit, formigeix i dolor. LES FERIDES CRÓNIQUES / COMPLEXES
 12. 12 Que entenem ? Quines son? Com es produeixen? A qui afecten? Tenen conseqüències? Es poden prevenir? LES FERIDES CRÒNIQUES
 13. 13 FACTORS INTRÍNSECS FACTORS EXTRÍNSECS •Tra. Neurológics: – Pèrdues sensitives i motores •Tra. Nutricionals: –Desnutrició, deshidratació, obesitat •Ttment immunosupresors: –Radioterapia, corticoides, citostátics •Ttment amb sedants: –Benzodiazepines •Trast. Aportació O2: –Alt. cardiopulmonars –Alt. Vasculars perifériques –Éstasi venosa •Espasticitat i contractures articulars •Edad: – Menors de 36 messos – Majors de 70 anys –Prematurs i baix pes al neixer •Incontinència : urinaria i/o fecal •Higiene deficitària •Condicions ambiental inadequades ( fred/calor) •Superficies de recolçament inadequades o no existents. •Dispositius teràpèutics no adequats. •Dèficit de coneixements del cuidadors •Manca de unificació de criteris en els equips d’atenció •Impossibilitat de ralitzar canvis posturals VALORACIÓ INDIVIDUALITZADA FACTORS DE RISC
 14. 14 Qué entenem ? Quines son? Com es produeixen? A qui afecten? Tenen conseqüències? Es poden prevenir? LES FERIDES CRÒNIQUES
 15. 15 ES PODEN PREVENIR? • La mayoría de las úlceras por presión pueden prevenirse (un 95 % son evitables) (Hibbs P. 1987) (Waterlow J. 1996). • Es importante disponer de estrategias de educación y prevención integradas dentro de Guías de práctica clínica interdisciplinares que contemplen los distintos niveles asistenciales. • Estas guías deberán basarse en las mejores evidencias científicas disponibles. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Ulceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP). Directrices Generales sobre Prevención de las Úlceras por Presión. Logroño. 2003
 16. 16 ÚLCERES PER PRESSIÓ (UPP) OBJECTIUS DE LA PREVENCIÓ DISMINUIR ELS FACTORS DE RISC 1. Identificar persones de risc 2. Valoració individualitzada 3. Manteniment i millora de la tolerància de la pell per prevenir lessions 4. Protecció davant efectes adversos: - Pressió - Fricció - Ciçallament -5. Reduir la incidència de UPP mitjantçant programes educatius. VALORACIÓ DEL PACIENT I DEL RISC CONTROL DELS FACTORS ETIOLÓGICS CONTROL DE FACTORS COADYUVANTS
 17. 17 •Mantenir la pell neta i seca : Aigua tèbia i sabó neutre •Assecat acurat, no fregar, Atenció especial a plecs cutànis •Aplicació de crema hidratants •Aplicació de AGHO en malalts de risc •No aplicar cap tipus de alcohol •No realitzar massatges a prominències òssies •Utilitzar robes de teixits naturals •Mantenir roba del llit seca i sense arrugues •Valoració de la incontinència •Atenció a drenatjes i exudats de ferides PREVENCIÓ UPP CURES DE LA PELL
 18. 18 PREVENCIÓ UPP CURES DE LA PELL
 19. 19 PREVENCIÓ UPP ALIMENTACIÓ ADEQUADA
 20. 20 PREVENCIÓ UPP EXERCICI FÍSIC Mantenir una activitat física adequada als gustos i possibilitats de cada persona.
 21. 21 Cal adaptar a cada persona la activitat que toleri El ball es un bon exercici •Augmenta la flexibilitat i la resistència muscular •Millora la coordinació i l’equilibri (prevenció de caigudes). •Exercita la memòria i l’atenció •Estimula capacitats físiques i psíquiques PREVENCIÓ UPP EXERCICI FÍSIC
 22. PREVENCIÓ UPP EXERCICI FÍSIC
 23. 23 PREVENCIÓ UPP MANEIG DE LA PRESSIÓ En pacients amb mobilitat compromesa realitzar mobilitzacions passives ademés dels canvis posturals Mantenir el cos alineat i evitar les forçes de cisallament en les mobilitzacions.
 24. 24 ÚLCERES PER PRESSIÓ (UPP) MATERIALS DE PREVENCIÓ Superficies estátiques Superficies dinámiques
 25. 25 ÚLCERES PER PRESSIÓ (UPP) MATERIALS DE PREVENCIÓ Altres materials
 26. 26 Que entenem ? Quines son? Com es produeixen? A qui afecten? Tenen conseqüències? Es poden prevenir? ÚLCERES VENOSES
 27. 27 LES FERIDES CRÓNIQUES / COMPLEXES ÚLCERES VENOSES
 28. 28 Lesions de cama: Insuficiencia venosa : La Insuficiencia Venosa Crónica, incapacitat de las venas per realitzar l’ adequat retorn de la sang al cor, aixó provoca la acumulació de aquesta sang a les cames , aquest fet comporta diferents símptomes i problemes de salut. LES FERIDES CRÓNIQUES / COMPLEXES ÚLCERES VENOSES
 29. 29 Lessions de cama: Válvules venoses: Afavoreixen el retorn del fluxe de la sang fins el cor Eviten el retorn venós Redueixen la pressió venosa Si fallen: Retorn de la sang al cor amb dificultat Circulació més lenta: Edema, dolor, varices , úlcera LES FERIDES CRÒNIQUES / COMPLEXES ÚLCERES VENOSES
 30. 30 LES FERIDES CRÒNIQUES / COMPLEXES ÚLCERES VENOSES
 31. 31 Que entenem ? Quines son? Com es produeixen? A qui afecten? Tenen conseqüències? Es poden prevenir? LES FERIDES CRÒNIQUES / COMPLEXES ÚLCERES VENOSES
 32. 32 ÚLCERES VENOSES: • 75-80% de les Úlceres de cama • Prevalença (0.8-0.5%) • Incidència de 2 i 5 casos per 1000 persones l’any/ estudi (DETECT, 2008) – Repercussió en l’estat de salut, qualitat de vida, AVD.... • La prevalença s’incrementa progressivament amb l’edat • Més freqüent en les dones R/ 3 a 1 LES FERIDES CRÒNIQUES / COMPLEXES ÚLCERES VENOSES
 33. 33 FACTORS PREDISPONENTS IVC SEXE: Ser dona , es relaciona amb la longevitat, embarassos, afavoreixen la IVC, degut als canvis hormonals , (disminueixen el tó venós), compressió de venes ilíaques RAÇA: Més freqüent en raça caucàsica que en la negre o la asiàtica ACTIVITAT: La postura i mobilitat OBESITAT: Factor molt important , pot comportat limfedema FACTORS HEREDITARIS: La IVP pot estar associada a malalties del teixit connectiu ( factors familiars) ALTRES FACTORS. Restrenyiment , Tabaquisme, deshidratació..... Tractaments mèdics.. a LES FERIDES CRÒNIQUES / COMPLEXES ÚLCERES VENOSES
 34. 34
 35. 35
 36. 36 Que entenem ? Quines son? Com es produeixen? A qui afecten? Tenen conseqüències? Es poden prevenir? LES FERIDES CRÒNIQUES / COMPLEXES ÚLCERES VENOSES
 37. 37 RECOMANACIONS GENERALS INSUF. VENOSA CRÓNICA 1. No estar molta estona deret, o assegut durant períodes de temps llargs Si cal bellugar peus I turmells de manera frequent. 2. Cames amunt!!! Per les persones que treballin assegudes , ( reposapeus) per les nits millor dormir amb les cames elevades uns 15 cm. . 3. Realitzar exercicis diàriament. 4. Aplicar lleugers massatges a cames i turmells: dels peus fins les cuixes. 5. Millor la dutxa: Activa la circulació. Cal alternar dutxes de aigua calenta ( 38º) amb aigua freda Al acabar aplicarem aigua freda als panxells en sentit ascendent per descarregar la sensació de pes a les cames.
 38. 38 RECOMANACIONS GENERALS INSUF. VENOSA CRÓNICA
 39. 39 RECOMANACIONS GENERALS INSUF. VENOSA CRÓNICA 6. Evitar la roba molt ajustada i ambients molts calorosos Dificulten el retorn venós de cames al cor El calor ambiental i local estimula la dilatació de l es venes, afavorint l’aparició de varices. 7. Atenció a la alimentació: El sobrepès i el restrenyiment poden afectar la circulació, Per prevenir-los, es clau seguir una dieta rica en fibra, fruites, verdures i cereals. 8. Exercici, fonamental.: Les millors activitats son la natació o caminar. Ballar , la gimnàstica i la bicicleta , son bones alternatives per afavorir el retorn venós. 9. Compte amb tabac i begudes alcohòliques: Cal mantenir hàbits saludables 10. Valorar la utilització de mitges de compressió. Actuen aproximant les parets de las venes, faciliten el tancament de les vàlvules i el retorn venós .
 40. 40 RECOMANACIONS GENERALS INSUF. VENOSA CRÓNICA COMPRESSIÓ !!!!!
 41. 41 RECOMANACIONS GENERALS INSUF. VENOSA CRÓNICA EN CAS DE FERIDA VENOSA.... Cal seguiment per la vostra infermera Seguir les seves recomanacions: hàbits saludables , dieta... es indispensable pel seu tancament la teràpia compressiva
 42. 42 Que entenem ? Quines son? Com es produeixen? A qui afecten? Tenen conseqüències? Es poden prevenir? LES FERIDES CRÒNIQUES
 43. 43 Per la persona: – Qualitat de vida • Incrementa de risc de complicacions , malaltia ,dependència i mort. Per la societat : – Incapacitat per l’activitat laboral • El 95% de les ferides es poden evitar.:Mides de prevenció/Atenció adequada Per el sistema sanitari: – Elevat cost en l’atenció • Increment d’estades hospitalàries. • Increment dels problemes de salut: diseminació germens multirresistents...) Repercussions legals per institucions i professionals CONSEQUÈNCIES
 44. 44 IMPACTE EN EL SISTEMA DE SALUT EL COST DEL TRACTAMENT DE LES NAFRES PER PRESSIÓ A ESPANYA 5 % de la despesa sanitària anual 2º Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras por Presión. Soldevila, J. et al. GNAUPP. 2005.
 45. 45 APS Hospital Sociosanitaria Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV €108 €220 €655 €2,868 €24 €136 €2,309 €6,802 €43 €1,767 €3,282 €4,935 Coste promedio 58,33€ 781€ 2082€ 4868€ Coste medio por paciente y episodio del tratamiento de una UPP en España Soldevilla Agreda JJ, Torra i Bou JE, Verdú Soriano J (eds)). Epidemiología, coste y repercusiones legales de las úlceras por presión en España, años 2005-2006. Sant Joan Despi: Smith&Nephew, 2007
 46. 39,4% 31,5% 53,3% 46.6% 10.5% 10.5% I QUÉ FEM A BSA? I QUÉ FEM A BSA? I QUÉ FEM A BSA?
 47. 39,4% 31,5% 53,3% 46.6% 10.5% 10.5% I QUÉ FEM A BSA? GRUP DE NAFRES CRÒNIQUES UNITAT DE FERIDES INFERMERA REFERENT
 48. 48 www.bsa.cat Reunirse es un comienzo. Mantenerse juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito . Henry Ford
 49. 39,4% 31,5% 53,3% 46.6% 10.5% 10.5% Un dels millors espais per gaudir i activar-nos!!! FEM SALUT !!
 50. 50 www.bsa.cat Gràcies per la vostra atenció
Advertisement