SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Berouw komt na
de zonde
     Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
 Maar het duurt vaak even
   en dat is het verradelijke
   Inosar 20111206 - | - . . . | . | - .
                        1
Samenwerken
 •  Is een “jubelwoord”
 •  Is niet altijd nodig
 •  En ook niet altijd nuttig
 •  En soms contra-productief
   – Vooral als daarvoor abstracties nodig zijn
   – Of een excuus zijn voor bezuinigen
        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
Deepwater Horizon
 • Al is er nog veel discussie
 • Eigenlijk was het een beginnersfout
 • Die iedereen kon zien aankomen.
        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                            2
Houston 2005
 • Ook al een beginnersfout
 • Die ze hadden kunnen zien aankomen
       Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
2003 Amercentrale
 • Niet goed uitgerekend
 • Maar had wel gekund
       Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                          3
ETC…
        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
Waarom leren we dan niet van onze
fouten
 • Omdat we het beter weten
  – WIJ maken geen fouten
 • Omdat we het wel weten maar geen zin hebben er
  iets aan te doen
  – Dat moet toch even kunnen
 • Omdat we niet met kansen kunnen omgaan
  – Het gaat toch altijd goed
 • Omdat het ons niet kan schelen
        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                            4
Vraag
 • Na elke ramp blijkt er een hoop niet te hebben
  gedeugd bij de instelling en de overheden die bij de
  ramp betrokken waren.
 • Dat HOEFT niets te zeggen
   – Het zou namelijk zo kunnen zijn dat je op een ramp
    afstevent als je je niet aan de regels houdt
   – En dat “geen ramp” = “volgt de regels” of “gedraagt zich”
 • Het kan ook betekenen dat iedereen maar wat doet
   – En dat de kans dat er iets fout gaat gewoon laag is
        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
Zoek de verschillen
        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                                  5
Zoek de verschillen
      Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
 Model van Ap Dijksterhuis


       Bewustzijn
                            proces


                       INFORMATIE proces

       Centrale                      proces

                           proces
                     proces
      Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                                     6
Afglijden
  • We merken veranderingen al niet echt op
  • Als een “afwijking” goed afloopt gaan we die
   normaal vinden
      – (speculeren met pensioengelden van anderen
       bijvoorbeeld)
  • Zeker als we er geen verstand van hebben
                                     Bhopal, 1983
            Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
              Leren               Verkeerde
                               HandelingVerkeerd    Verkeerd        Afwijkende       Verkeerde
 besluit    ontwerp         condities       Handeling         Ongeval                               Verkeerde
                               Handeling


        Hier is alle tijd om na
           te denken


                      Hier wordt meestal
                    eerst de schuldige gezocht

            Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                                                  7
Wat Maakt Het Oordeel Negatiever
  •  Gevolgen en kansen
  •  rampzaligheid
  •  onvrijwilligheid
  •  onbillijkheid
  •  (veronderstelde) onbeheersbaarheid van optreden of gevolgen (mate
    van persoonlijke invloed)
  •  gebrek aan vertrouwen in of openheid van verantwoordelijke
    instanties
  •  onvertrouwde, nieuwe technologie
  •  verborgen, uitgestelde en onomkeerbare schade
  •  onhelderheid over maatschappelijke voordelen van risicodragende
    activiteit
  •  mogelijkheid tot identificatie met slachtoffers
  •  schadelijke intentie veroorzakers.
             Inosar20111206 - - . . . . -  |   |  |
                          Onbekend                      Vreselijk
                                             DNA
                Microwave
                                      DES
              “pil”         X-ray                     Radioactief
                                                afval  Kernenergie
                   antibiotica              pesticiden

        caffeine                          DDT
                                                      angstaanjagendd
Niet angstaanjagend
                        roken
                                       Dam
                alcohol


           fiets
                     vuurwerk
                                  auto

Niet vreselijk
                             Bekend                  Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                                                               8
Je hoeft er geen verstand van te hebben
 • Dat hoeft inderdaad niet
 • En meestal loopt dat goed af
 • En het risico ligt toch bij een ander
        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
Processturing
 • Veronderstelt dat er iemand is die weet wat de
  goede uitkomst is
 • Veronderstelt dat signalen kunnen worden
  doorgegeven
 • Veronderstelt dat fouten corrigeerbaar zijn, wat
  moeilijk kan zijn als
   – De foutenmaker dood is
   – De onderneming failliet
                                  Kies een
                                  actie

                                         Terug
                            Diagnose         naar de
                            correct        normale
                                        toestand
                             Het
                                        Afwijking
                            signaal
                                         van
                             wordt
                                        normaal
                            ontvangen
                                  Er wordt
                                    een
                                   signaal
                                  afgegeven
        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                                              9
Dat valt dan tegen
        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
“Groepsrisico
 • Er zijn risico’s waar je beter niet aan kunt
  beginnen.
 • Zoals risico’s die je company falliet helpen
 • (de taximeter van de Deepwater horizon
  staat op 80 miljard)          1.e          -2 • Verzekeringsmaatschappijen beginnen daar1.e          -3  ook niet aan              1.e          -4   – Tenzij ze de premie kunnen verhogen           1.e-5
                           Kans 
 • Daarom spelen die in de risicobeheersing
                    1.e            -6  maar een beperkte rol       1.e            -7                                1.e-8

                                1.e-9
                                    0.1  1   10 100 1000
                                         Gevolgen 


        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                                                 10
regelgeving
 • Is er niet voor niets gekomen
 • Is in veel gevallen een handleiding
   – Hoe bouw ik een gebouw dat in stort
 • En een manier om iemand te verhinderen zich van
  het leven te beroven
   – “kom van het dak af”
         Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
Oude kennis
 •  Zit vaak in hoofden
 •  Die met pensioen gaan
 •  Of hun job roteren
 •  We weten niet wat we weten
 •  En dat kan heel lastig worden
         Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                            11
Zwitserse kaas model

                                      verdedigingslinies
  gaten
              Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
Voorwaarden

Procedures
Spullen          TAKEN
Ergonomie         Verschaffen
Beschikbaarheid      Gebruiken
Competentie        onderhouden
Communicatie
             Toezicht
Motivatie
Conflict-oplossing
                      Latente
Incentive                  fout
structure

                                 Aktieve
      Oorzaak              Preconditie
                                  fout                        Oorzaak                  Gevolg           24
                                   Primary barrier
              Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                                                  12
Incentive structuur                                 Incentive
                                         (neiging tot het
                                          nemen van
                                           risico’s)
                                  Strijdige         Gebrek aan
                                 doelstellingeh       confictoplossing
           Onmiddellijke                                  Onmiddellijke
                          Gebrek aan         Uitgesproken              Gebrek aan
           persoonlijke                                  ondernemings
                           regels            beleid               procedures
            beloning                                    voordelen                                                     motief


         Het nemen van      Het nemen van                       gelegenheid
                                      Men is een
Risico’s nemen   risico’s wordt      risico’s wordt
                                      misdadiger (of
 levert geld op  geprezen door      geprezen door                         middel
                                       erger)
           collegas’s        de bazen

                  Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
Toezicht
   • Papier is geduldig, geld is verleidelijk
   • Mensen zijn meestal aardig
       – (vooral hypotheekverkoperes en vuurwerkhandelaars)
   • The devil is in the details
       – De ophangbeugej van een geluidsbox
       – En je moet er dus wel verstand van hebben
       – Generalisten zijn GEEN goede handhavers
   • Vertrouwen is goed; controle is beter
       – Desnoods maar met de koevoet
                  Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                                                                 13
Meten is weten
 • Indicatoren voor incidenten zijn niet noodzakelijk de
  zelfde als die voor rampen
 • We kiezen vaak indicatoren omdat we ze kunnen
  meten
 • In plaats van omdat ze relevant zijn
       Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
Om te onthouden
 • ALS JE GEEN ZES WIL GOOIEN MOET JE NIET
  MET DOBBELSTENEN GOOIEN
 • HET GEMIDDELDE VAN WORPEN MET EEN
  DOBBELSTEEN IS 3.5
 • DIT GEMIDDELDE KAN JE NIET GOOIEN.
       Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                              14
De handhaver is niet populair
 • Want wij willen alleen dat ANDEREN zich aan de
  regels houden
   – Banken bijboorbeeld, of landen
 • Wie handhaver wordt moet niet de populaire bink
  willen wezen
 • De handhaver maakt geen afwegingen
   – Dat heeft het bevoegd gezag al gedaan in een ordelijke
    procedure (moet je hopen)
   – Daarom moet het bevoegd gezag ook niet handhaven (dan
    gaan ze weer afwegen en dan in een onordelijke
    procedure)
        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
Maar zend een signaal uit
 • Op de chemicalien lijst van ChemiePack stond een
  hoop dat niets met chemicalien te maken had
 • De Arbeidsinspectie had het al twee keer laten
  afweten
 • Wat moet een tamelijk onwetend bedrijf daar nu van
  vinden
        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                                15
In search of excellence
 •  We kijken naar een tent die het goed doet
 •  En kopiëren dan de organisatiemethode
 •  En de management stijl
 •  Daar zit echter een belangrijke aanname onder:
 •  Namelijk dat het management iets met het succes
   te maken had.
        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
DAT DACHT HET MANAGEMENT
VAN BP EN NASA OOK
        Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                            16
The law of requisite complexity


                                    •  Als een systeem prinicipieel niet kan worden
                                      gemanaged, kan het management net zo goed
      Intractability
                                      naar huis gaan.
Koppeling
                                    •  Dus er zijn maar twee mogelijkheden
                                       –  Het systeem begrijpen en de besturing
                                         ingewikkeld maken

                                       –  Of het systeem eenvoudiger maken
                 Interaction
               Inmaneagability


                 Inosar20111206 - | - . . . | . | - .          Naar Eric Hollnagel, Esrel 2011
Als het niet zo treurig was
         • Wie laat er nu de achterdeur van een DC 10
          openstaan
         • Wie zet nu een LPG tank in het verlengde van het
          spoor
         • “Welke gek heeft dit nu weer goedgevonden”
                 Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                                                              17
Rolls Royce
 • Een nippeltje van een tientje verkeerdom
  gemonteerd en de A380 blijft aan de grond
 • Dat is bijna net zo’n ongeluk als die met het
  banjoboutje van een dubbeltje waardoor de
  Prinsendam verging
 • De grote lijn was prima, alleen een “onbelangrijk”
  detail deed ertoe
 • En dat is bijna altijd zo!
       Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                           Volkskrant 11-10-2011
       Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                                       18
Het nu veel gehoorde excuus is: achteraf heb je
makkelijk praten.
Oftewel “met de wetenschap van toen….”
Maar de meeste wetenschap van NU is de
wetenschap van TOEN
Het enige verschil is dat we zes gegooid hebben
(gegokt en verloren)
         Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
Zoals
 • Dat er wapening in gewapend beton hoort te zitten
 • Dat steigerdelen die op rek belast horen te worden
  niet kunnen verbuigen
 • Dat valhelmen niet voor niets worden uitgedeeld
 • Dat leuningen aan een trap een functie hebben
 • Dat een bodemafsluiter moet werken
 • Dat chloor ijzer aantast
 • ……….
         Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                             19
Wie is hier nu gek geworden
         Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
Blijft:
  •  Theorie gemeenschappelijk
  •  Praktijk verschillend
  •  De “devil is in de details”
  •  Je kunt er dus maar beter verstand van hebben
         Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                            20
Kortom
 • Wij doen het echt allemaal zelf
 • We kunnen van onze fouten leren en van die van
  anderen
 • Als we de moeite nemen bij risico’s stil te staan
 • En het ons genoeg kan schelen om er iets aan te
  doen
 • En er daarom blijvend aandacht voor hebben.
       Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
       Inosar20111206 - | - . . . | . | - .
                            21

More Related Content

More from veiligheidenrisico

Presentatie Risico-emoties als beginpunt van discussie en samenwerken
Presentatie Risico-emoties als beginpunt van discussie en samenwerkenPresentatie Risico-emoties als beginpunt van discussie en samenwerken
Presentatie Risico-emoties als beginpunt van discussie en samenwerkenveiligheidenrisico
 
Sessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werken
Sessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werkenSessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werken
Sessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werkenveiligheidenrisico
 
Sessie 7 Brandschade voorkomen door samenwerken
Sessie 7 Brandschade voorkomen door samenwerkenSessie 7 Brandschade voorkomen door samenwerken
Sessie 7 Brandschade voorkomen door samenwerkenveiligheidenrisico
 
Sessie 6 Hoe grip te krijgen op een verzuilde risicobeheersing?
Sessie 6 Hoe grip te krijgen op een verzuilde risicobeheersing?Sessie 6 Hoe grip te krijgen op een verzuilde risicobeheersing?
Sessie 6 Hoe grip te krijgen op een verzuilde risicobeheersing?veiligheidenrisico
 
Sessie 5 Veilig bouwen is meer dan V&Gcoördinatie
Sessie 5 Veilig bouwen is meer dan V&GcoördinatieSessie 5 Veilig bouwen is meer dan V&Gcoördinatie
Sessie 5 Veilig bouwen is meer dan V&Gcoördinatieveiligheidenrisico
 
Sessie 2 Veilig uitbreiden van forensisch centrum teylingereind
Sessie 2 Veilig uitbreiden van forensisch centrum teylingereindSessie 2 Veilig uitbreiden van forensisch centrum teylingereind
Sessie 2 Veilig uitbreiden van forensisch centrum teylingereindveiligheidenrisico
 
Sessie 1 Samenwerking loont integrale veiligheid bij KPN
Sessie 1 Samenwerking loont integrale veiligheid bij KPNSessie 1 Samenwerking loont integrale veiligheid bij KPN
Sessie 1 Samenwerking loont integrale veiligheid bij KPNveiligheidenrisico
 

More from veiligheidenrisico (11)

Praktische Psychologie
Praktische PsychologiePraktische Psychologie
Praktische Psychologie
 
Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit
 
Manage je manager
Manage je manager Manage je manager
Manage je manager
 
Digitaal archiveren
Digitaal archiveren Digitaal archiveren
Digitaal archiveren
 
Presentatie Risico-emoties als beginpunt van discussie en samenwerken
Presentatie Risico-emoties als beginpunt van discussie en samenwerkenPresentatie Risico-emoties als beginpunt van discussie en samenwerken
Presentatie Risico-emoties als beginpunt van discussie en samenwerken
 
Sessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werken
Sessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werkenSessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werken
Sessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werken
 
Sessie 7 Brandschade voorkomen door samenwerken
Sessie 7 Brandschade voorkomen door samenwerkenSessie 7 Brandschade voorkomen door samenwerken
Sessie 7 Brandschade voorkomen door samenwerken
 
Sessie 6 Hoe grip te krijgen op een verzuilde risicobeheersing?
Sessie 6 Hoe grip te krijgen op een verzuilde risicobeheersing?Sessie 6 Hoe grip te krijgen op een verzuilde risicobeheersing?
Sessie 6 Hoe grip te krijgen op een verzuilde risicobeheersing?
 
Sessie 5 Veilig bouwen is meer dan V&Gcoördinatie
Sessie 5 Veilig bouwen is meer dan V&GcoördinatieSessie 5 Veilig bouwen is meer dan V&Gcoördinatie
Sessie 5 Veilig bouwen is meer dan V&Gcoördinatie
 
Sessie 2 Veilig uitbreiden van forensisch centrum teylingereind
Sessie 2 Veilig uitbreiden van forensisch centrum teylingereindSessie 2 Veilig uitbreiden van forensisch centrum teylingereind
Sessie 2 Veilig uitbreiden van forensisch centrum teylingereind
 
Sessie 1 Samenwerking loont integrale veiligheid bij KPN
Sessie 1 Samenwerking loont integrale veiligheid bij KPNSessie 1 Samenwerking loont integrale veiligheid bij KPN
Sessie 1 Samenwerking loont integrale veiligheid bij KPN
 

Samenwerken op niveau (prof. dr. Ben Ale)

 • 1. Berouw komt na de zonde Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Maar het duurt vaak even en dat is het verradelijke Inosar 20111206 - | - . . . | . | - . 1
 • 2. Samenwerken • Is een “jubelwoord” • Is niet altijd nodig • En ook niet altijd nuttig • En soms contra-productief – Vooral als daarvoor abstracties nodig zijn – Of een excuus zijn voor bezuinigen Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Deepwater Horizon • Al is er nog veel discussie • Eigenlijk was het een beginnersfout • Die iedereen kon zien aankomen. Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 2
 • 3. Houston 2005 • Ook al een beginnersfout • Die ze hadden kunnen zien aankomen Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 2003 Amercentrale • Niet goed uitgerekend • Maar had wel gekund Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 3
 • 4. ETC… Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Waarom leren we dan niet van onze fouten • Omdat we het beter weten – WIJ maken geen fouten • Omdat we het wel weten maar geen zin hebben er iets aan te doen – Dat moet toch even kunnen • Omdat we niet met kansen kunnen omgaan – Het gaat toch altijd goed • Omdat het ons niet kan schelen Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 4
 • 5. Vraag • Na elke ramp blijkt er een hoop niet te hebben gedeugd bij de instelling en de overheden die bij de ramp betrokken waren. • Dat HOEFT niets te zeggen – Het zou namelijk zo kunnen zijn dat je op een ramp afstevent als je je niet aan de regels houdt – En dat “geen ramp” = “volgt de regels” of “gedraagt zich” • Het kan ook betekenen dat iedereen maar wat doet – En dat de kans dat er iets fout gaat gewoon laag is Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Zoek de verschillen Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 5
 • 6. Zoek de verschillen Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Model van Ap Dijksterhuis Bewustzijn proces INFORMATIE proces Centrale proces proces proces Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 6
 • 7. Afglijden • We merken veranderingen al niet echt op • Als een “afwijking” goed afloopt gaan we die normaal vinden – (speculeren met pensioengelden van anderen bijvoorbeeld) • Zeker als we er geen verstand van hebben Bhopal, 1983 Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Leren Verkeerde Handeling Verkeerd Verkeerd Afwijkende Verkeerde besluit ontwerp condities Handeling Ongeval Verkeerde Handeling Hier is alle tijd om na te denken Hier wordt meestal eerst de schuldige gezocht Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 7
 • 8. Wat Maakt Het Oordeel Negatiever • Gevolgen en kansen • rampzaligheid • onvrijwilligheid • onbillijkheid • (veronderstelde) onbeheersbaarheid van optreden of gevolgen (mate van persoonlijke invloed) • gebrek aan vertrouwen in of openheid van verantwoordelijke instanties • onvertrouwde, nieuwe technologie • verborgen, uitgestelde en onomkeerbare schade • onhelderheid over maatschappelijke voordelen van risicodragende activiteit • mogelijkheid tot identificatie met slachtoffers • schadelijke intentie veroorzakers. Inosar20111206 - - . . . . - | | | Onbekend Vreselijk DNA Microwave DES “pil” X-ray Radioactief afval Kernenergie antibiotica pesticiden caffeine DDT angstaanjagendd Niet angstaanjagend roken Dam alcohol fiets vuurwerk auto Niet vreselijk Bekend Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 8
 • 9. Je hoeft er geen verstand van te hebben • Dat hoeft inderdaad niet • En meestal loopt dat goed af • En het risico ligt toch bij een ander Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Processturing • Veronderstelt dat er iemand is die weet wat de goede uitkomst is • Veronderstelt dat signalen kunnen worden doorgegeven • Veronderstelt dat fouten corrigeerbaar zijn, wat moeilijk kan zijn als – De foutenmaker dood is – De onderneming failliet Kies een actie Terug Diagnose naar de correct normale toestand Het Afwijking signaal van wordt normaal ontvangen Er wordt een signaal afgegeven Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 9
 • 10. Dat valt dan tegen Inosar20111206 - | - . . . | . | - . “Groepsrisico • Er zijn risico’s waar je beter niet aan kunt beginnen. • Zoals risico’s die je company falliet helpen • (de taximeter van de Deepwater horizon staat op 80 miljard) 1.e -2 • Verzekeringsmaatschappijen beginnen daar1.e -3 ook niet aan 1.e -4 – Tenzij ze de premie kunnen verhogen 1.e-5 Kans  • Daarom spelen die in de risicobeheersing 1.e -6 maar een beperkte rol 1.e -7 1.e-8 1.e-9 0.1 1 10 100 1000 Gevolgen  Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 10
 • 11. regelgeving • Is er niet voor niets gekomen • Is in veel gevallen een handleiding – Hoe bouw ik een gebouw dat in stort • En een manier om iemand te verhinderen zich van het leven te beroven – “kom van het dak af” Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Oude kennis • Zit vaak in hoofden • Die met pensioen gaan • Of hun job roteren • We weten niet wat we weten • En dat kan heel lastig worden Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 11
 • 12. Zwitserse kaas model verdedigingslinies gaten Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Voorwaarden Procedures Spullen TAKEN Ergonomie Verschaffen Beschikbaarheid Gebruiken Competentie onderhouden Communicatie Toezicht Motivatie Conflict-oplossing Latente Incentive fout structure Aktieve Oorzaak Preconditie fout Oorzaak Gevolg 24 Primary barrier Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 12
 • 13. Incentive structuur Incentive (neiging tot het nemen van risico’s) Strijdige Gebrek aan doelstellingeh confictoplossing Onmiddellijke Onmiddellijke Gebrek aan Uitgesproken Gebrek aan persoonlijke ondernemings regels beleid procedures beloning voordelen motief Het nemen van Het nemen van gelegenheid Men is een Risico’s nemen risico’s wordt risico’s wordt misdadiger (of levert geld op geprezen door geprezen door middel erger) collegas’s de bazen Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Toezicht • Papier is geduldig, geld is verleidelijk • Mensen zijn meestal aardig – (vooral hypotheekverkoperes en vuurwerkhandelaars) • The devil is in the details – De ophangbeugej van een geluidsbox – En je moet er dus wel verstand van hebben – Generalisten zijn GEEN goede handhavers • Vertrouwen is goed; controle is beter – Desnoods maar met de koevoet Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 13
 • 14. Meten is weten • Indicatoren voor incidenten zijn niet noodzakelijk de zelfde als die voor rampen • We kiezen vaak indicatoren omdat we ze kunnen meten • In plaats van omdat ze relevant zijn Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Om te onthouden • ALS JE GEEN ZES WIL GOOIEN MOET JE NIET MET DOBBELSTENEN GOOIEN • HET GEMIDDELDE VAN WORPEN MET EEN DOBBELSTEEN IS 3.5 • DIT GEMIDDELDE KAN JE NIET GOOIEN. Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 14
 • 15. De handhaver is niet populair • Want wij willen alleen dat ANDEREN zich aan de regels houden – Banken bijboorbeeld, of landen • Wie handhaver wordt moet niet de populaire bink willen wezen • De handhaver maakt geen afwegingen – Dat heeft het bevoegd gezag al gedaan in een ordelijke procedure (moet je hopen) – Daarom moet het bevoegd gezag ook niet handhaven (dan gaan ze weer afwegen en dan in een onordelijke procedure) Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Maar zend een signaal uit • Op de chemicalien lijst van ChemiePack stond een hoop dat niets met chemicalien te maken had • De Arbeidsinspectie had het al twee keer laten afweten • Wat moet een tamelijk onwetend bedrijf daar nu van vinden Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 15
 • 16. In search of excellence • We kijken naar een tent die het goed doet • En kopiëren dan de organisatiemethode • En de management stijl • Daar zit echter een belangrijke aanname onder: • Namelijk dat het management iets met het succes te maken had. Inosar20111206 - | - . . . | . | - . DAT DACHT HET MANAGEMENT VAN BP EN NASA OOK Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 16
 • 17. The law of requisite complexity • Als een systeem prinicipieel niet kan worden gemanaged, kan het management net zo goed Intractability naar huis gaan. Koppeling • Dus er zijn maar twee mogelijkheden – Het systeem begrijpen en de besturing ingewikkeld maken – Of het systeem eenvoudiger maken Interaction Inmaneagability Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Naar Eric Hollnagel, Esrel 2011 Als het niet zo treurig was • Wie laat er nu de achterdeur van een DC 10 openstaan • Wie zet nu een LPG tank in het verlengde van het spoor • “Welke gek heeft dit nu weer goedgevonden” Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 17
 • 18. Rolls Royce • Een nippeltje van een tientje verkeerdom gemonteerd en de A380 blijft aan de grond • Dat is bijna net zo’n ongeluk als die met het banjoboutje van een dubbeltje waardoor de Prinsendam verging • De grote lijn was prima, alleen een “onbelangrijk” detail deed ertoe • En dat is bijna altijd zo! Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Volkskrant 11-10-2011 Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 18
 • 19. Het nu veel gehoorde excuus is: achteraf heb je makkelijk praten. Oftewel “met de wetenschap van toen….” Maar de meeste wetenschap van NU is de wetenschap van TOEN Het enige verschil is dat we zes gegooid hebben (gegokt en verloren) Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Zoals • Dat er wapening in gewapend beton hoort te zitten • Dat steigerdelen die op rek belast horen te worden niet kunnen verbuigen • Dat valhelmen niet voor niets worden uitgedeeld • Dat leuningen aan een trap een functie hebben • Dat een bodemafsluiter moet werken • Dat chloor ijzer aantast • ………. Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 19
 • 20. Wie is hier nu gek geworden Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Blijft: • Theorie gemeenschappelijk • Praktijk verschillend • De “devil is in de details” • Je kunt er dus maar beter verstand van hebben Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 20
 • 21. Kortom • Wij doen het echt allemaal zelf • We kunnen van onze fouten leren en van die van anderen • Als we de moeite nemen bij risico’s stil te staan • En het ons genoeg kan schelen om er iets aan te doen • En er daarom blijvend aandacht voor hebben. Inosar20111206 - | - . . . | . | - . Inosar20111206 - | - . . . | . | - . 21