Sessie 6 Hoe grip te krijgen op een verzuilde risicobeheersing?

841 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sessie 6 Hoe grip te krijgen op een verzuilde risicobeheersing?

 1. 1. Dit congres is een initiatief van: Meer winst uit  samenwerking Guus Koomen DHV Milieu en Veiligheid ‐ Industrie
 2. 2. Winst uit samenwerking Veiligheid en g risicomanagement
 3. 3. AgendaDe kern:• Wat is integraal risicomanagement en hoe verhoudt integraal  risicomanagement zich tot veiligheid?Thema’s• Het nut van integraal risicomanagement, methodieken voor integraal  risico management (COSO ERM, ISO 31000)• Maatgevende scenario’s als methode om snel overzicht te verkrijgen• W t ij d l Wat zijn de lessen, met betrekking tot de veiligheidscultuur, als  t b t kki t t d ili h id lt l voorwaarde bij het beheersen van risico’s?Na de workshop heeft u kennis van:• valkuilen van een verzuilde risicobeheersing• de do’s en don’ts van een integrale risicobeheersing 
 4. 4. Wat verstaan we onder een risico?‐ A risk is a possible future event‐ Product van de omvang van de schade ende frequentie van optreden‐Risico is het effect van onzekerheid ophet behalen van doelstellingen
 5. 5. Integraal risicomanagement of Enterprise Risk Management is eencontinue en gestructureerd proces om risico’s die doelstellingenvan het bedrijf kunnen bedreigen te identificeren, tebeheersen en rapporteren 
 6. 6. Risicoproces Controleren & Doelstellingen BeheersenRisicomanagementbeleid Doel Risicomanagement Risicomanagement Proces Risico identificatie Risico Analyse Risico beheersing
 7. 7. OefeningOpdracht: O d ht – Lees de case door – Bepaal uw keuze voor locatie A of B Bepaal uw keuze voor locatie A of B B A
 8. 8. Bevindingen ongevalonderzoek A poor level of hazard awareness and understanding of process safety on the site resulted in people accepting levels of risk that are considerably higher than site resulted in people accepting levels of risk that are considerably higher thancomparable  installations. One consequence was that temporary office trailers were placed within 150 feet of a blowdown stack.... …tended to have a short‐term focus, and its decentralized management   t d dt h h tt f d it d t li d tsystem and entrepreneurial culture have delegated substantial discretion to U.S. refinery plant managers without clearly defining process safety expectations, responsibilities, or accountabilities.
 9. 9. Silo’s versus integraalInformele macht
 10. 10. Van silo naar integrale beheersing
 11. 11. Groeimodel Doelen Het nemen van integrale verantwoordelijkheid Meten, kernwaarden monitoren en rapporteren van risico’s Bouw risicomanagement Beveiliging infrastructuur cultuur Strategie Veiligheid Integraal assessment Integraal assessmentOrganisatiec Financiën van risico’s Arbo Ontwikkelen plan voor Kwaliteit Calami‐ organisatiebrede aanpak organisatiebrede aanpakO teiten Gesegmenteerde risicobenadering Professionalisering Risicomanagement Suboptimalisatie van de p Organisatiebrede g Integratie g Handelen vanuit  risicobeheersing risico bewustwording Risicomanagement kernwaarde 13
 12. 12. Ontwikkeling Cultuur HRO Interne prikkels Externe Barrières / prikkels, doorbraak naar competenties het volgende niveau Externe prikkels
 13. 13. Vertalen van risk appetide Effecten Standtijd = (1/Faalkans) Veiligheid / Financiële 25 jr. ≤ 20 jr. ≤ 1 jr. ≤ 0,1 jr. ≤ Bedrijfszekerheid Milieu Productkwaliteit Imago >100 jr. < 0,1 jr. Arbo schade <100 jr. < 15 jr. < 10 jr. < 1 jr. Geen enkel Geen effect / geen Voldaan aan de interne Geen effect/ geen verstoring / normale schadelijk0 overschrijding van de normen voor Geen schade Geen effect bedrijfsvoering effect, ook niet interne normen productkwaliteit op termijn Pleister, Korte (uren) Korte (uren) overschrijding Niet urgente storing of melding / geringe afwijking <1 ongemak, overschrijding interne normen voor Klachten normaal bedrijf j € 10.000 irritatie i it ti interne normen i t productkwaliteit d tk lit it Urgente storing of melding, echter geen directe Niet voldoen wet- Tijdelijke (dagen) Dokters- € 10.000 Geringe aantasting gevolgen voor de beschikbaarheid / telijke eisen, zonder overschrijding interne2 behandeling – van het imago, geen betrouwbaarheid. Beperkte afwijking maar geen directe zichtbare normen voor zonder verzuim € 100.000 media directe escalatie milieueffecten productkwaliteit Urgente storing of melding, met directe gevolgen Niet voldoen Tijdelijke (dagen) € 100.000 Aantasting van het voor d b de beschikbaarheid / b t hikb h id betrouwbaarheid voor b h id wettelijke eisen, tt lijk i overschrijding wettelijke h ijdi tt lijk3 Verzuim – imago, aandacht maximaal 4 uur. Significante afwijking (calamiteit) zichtbare beperkte normen voor € 250.000 van lokale media die binnen 4 uur is te corrigeren milieueffecten productkwaliteit Urgente storing of melding, met directe gevolgen Niet voldoen Langdurige (weken) Ernstige aantasting Handicap of € 250.000 voor maximaal 24 uur voor de beschikbaarheid / wettelijke eisen, met overschrijding wettelijke van het imago,4 overlijden 1-2 – betrouwbaarheid. Significante afwijking ernstige normen voor aandacht nationale persoon € 1.000.000 ( (calamiteit) die binnen 24 uur is te corrigeren ) g milieueffecten p productkwaliteit media Urgente storing of melding, met directe gevolgen Langdurige ernstige Overlijden Structurele overschrijding voor langer dan 24 uur voor de beschikbaarheid / Structurele ernstige > aantasting van het5 meerdere wettelijke normen voor betrouwbaarheid. Significante afwijking milieueffecten € 1.000.0000 imago, aandacht personen productkwaliteit (calamiteit) die niet binnen 4 uur is te corrigeren internationale media
 14. 14. Risicoprofiel Rente NieuweFinanciële risico’s wetgeving Strategische risico’s Integriteit Wegvallen subsidie Imago Debiteuren DBC’s Rampenbestrijdi ng Wegtrekken Aansprakelijkheid specialist Natuurramp IT Ziekteverzuim Explosie BeroepsaansprakelijkheidSchade i i ’S h d risico’s Operationele risico’s Vergrijzing
 15. 15. De methodieken: COSO ERMWaar komt Enterprise Ri k MW k tE t i Risk Management vandaan? t d ?Net zoals in de wereld van veiligheid en projecten hebben ernstige calamiteiten, in dit geval fraude met financiële verslaglegging, tot versterkte regelgeving en toezicht geleid. In 1985 is COSO opgericht om onderzoek te doen naar oorzaken van fraudes in de financiële verslaglegging  g gg g
 16. 16. COSO ERMEnterprise Risk Management en de meest gebruikte standaard: COSO ERM In 2001 heeft COSO het initiatief  genomen voor een nieuw raamwerk  waarmee risico’s op een integrale wijze  geïdentificeerd, geëvalueerd en  geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst kunnen worden. Dit heeft in 2004 geleid tot het COSO  Integrated framework inmiddels COSO framework, inmiddels COSO  (ERM)*Commitee Of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission
 17. 17. COSO ERMHet COSO ERM Raamwerk bestaat uit acht hoofdcomponenten die gericht zijn op het bereiken van een redelijke mate van zekerheid voor het bereiken van organisatiedoelstellingen op alle niveaus in een organisatie voor vier categorieën 1. bereiken van de strategische doelstellingen (Strategic)2. effectiviteit en efficiëntie van bedrijfprocessen O2 ff i i i ffi ië i b d ijf Operations) i )3. betrouwbaarheid van de (financiële) informatieverzorging (Reporting)4. naleving van relevante wet‐ en regelgeving(Compliance)4 naleving van relevante wet en regelgeving(Compliance) In control, risk appetide , pp
 18. 18. ISO 31000
 19. 19. ISO 31000ISO 31000 i t 31000: integraal risico management l i i t Mandate and commitment M d d i Framework Design for Risico Managing risk managementproces: Principes van Continual Implementing risico Improvement of risk -Risk Identification management g the framework management -Risk analysis -Risk evaluation Ri k l ti -Risk treatment Monitoring and review of the framework Risico management Framework
 20. 20. ISO 31000De principes van risico management vormen het fundament waaroprisico management gebaseerd moet zijn. Het betreft de volgende principes:risico management gebaseerd moet zijn Het betreft de volgende principes: 1. Risk management creates value 2. Risk management is an integral part of organizational processes 2 Ri k ti i t l t f i ti l 3. Risk management is part of decision making 4. Risk management explicitly addresses uncertainty 5. Risk management is systematic, structured and timely 6. Risk management is based on the best available 7. Risk management is tailored 8. Risk management takes human and cultural factor into account 9. Risk management is transparent and inclusive  10.Risk management is dynamic, iterative and responsive to change 10.Risk management is dynamic, iterative and responsive to change 11.Risk management facilitates continual improvement and enhancement of  the organization
 21. 21. De praktijk
 22. 22. De praktijk: in control?
 23. 23. De praktijk: de gebruikers
 24. 24. Veiligheidscultuur, ScheinIedere organisatie bezit een unieke veiligheidscultuur g g 1: Artefacten, gedragspatronen 2: Beleden waarden 3 2 1 3: Basis assumpties, kern
 25. 25. Veiligheidscultuur Artefacten => Posters, kledingvoorschriften, etc , g , (meest`zichtbaar, expliciet)Beleden waarden    =>  Officiële standpunten die worden  uitgedragen, maatregelen, etc (bewust,  expliciet)Basis assumptie      =>   Kern van de cultuur, samenspel van  impliciete en onbewuste beginselen die  l i l d h bb i i veel invloed hebben op organisatie (onbewust, impliciet, onzichtbaar) Manifesteert in wijze waarop met  Manifesteert in wijze waarop met problemen wordt omgegaan
 26. 26. Veiligheidscultuur, voorbeeldArtefacten => Weinig incidentmeldingenBeleden waarden    =>  “Wij willen dat incidenten worden gemeld,  om er van te leren”Basis assumptie      =>   Problemen lossen we gelijk op, ervan  leren is betrekkelijk leren is betrekkelijk Melden is toegeven van falen = de vuile was buiten hangen(kernwaarde)
 27. 27. Oplossingen / tips
 28. 28. Oplossingen/ tipsDO: integraal beoordelen van risico’s, gekoppeld aan de organisatie doelstellingen / kernwaarde (basis voor samenwerking)DO: houd het eenvoudig, creëer overzicht (gebruik van scenario’s)DO: alles dicht timmeren gaat niet werken. Creëer voldoende leervermogen om in te spelen op onverwachte risico’sDO: onderzoek naar de bedrijfscultuur / ongeschreven regels en kernwaardesDO: het is een verandertraject, benader het dan ook zo
 29. 29. Oplossingen / tips
 30. 30. Dank voor de aandacht

×