SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Dit congres is een initiatief van:
               Meer winst uit
               samenwerking
        Veilig bouwen is meer dan V&G-
             coördinatie
                        Programma •   Welkom

 •   Het bouwproces in hoofdlijnen

 •   Stakeholders

 •   Falen van constructieve veiligheid

 •   Casus Bos en Lommerplein

 •   De veiligheidskundige als V&G coördinator?

 •   Tips
                              1
Arbo en brandveiligheidszorg


Copla Opleiding & Training b.v.    - Ontwikkeling

                    - Organisatie

                    - Uitvoering


Copla Consultants b.v.         - Onderzoek & advies
                    - Plannen, procedures, documenten
                    - Projectondersteuning & detachering
                    - Meting & auditing
                    - Managementsystemen
  VERDER MET VEILIGHEIDSZORG...


             VERDER MET COPLA!
                                       2
Het bouwproces

                          I n i t ia t i e f n e m e n ( id e e , in v e s t e re n , b e le g g e n )
                          O n t w ik k e le n ( lo c a t i e v e rw e r v e n , f in a n c i e re n )
                           P ro g ra m m a v a n E is e n o p s t e lle n , o n t w e rp e n
                                   O r g a nise r e n , m a n ag e n
                              F a b r ic e r e n , t ra n s p o r t e r e n , le v e re n
                                     B o u w e n , i n s t a lle re n
                           G e b ru ik s g e re e d m a k e n , t e s t e n , o p le v e r e n
                                 G e b ru ik e n e n o n d e r h o u d e n
Bron: Nlingenieurs (ONRI)
                                      Stakeholders


          F in a n c ie r               O p d ra c h t g e v e r                          C o n s u lt a n t
                                                                    P ro j e c t D e f in it i e
      O n tw e r p m an a g e r             P ro j e c t m a n a g e r                   D i re ct ie v o e ri n g & T o e z i c h t
          A rc h it e c t                                                     A a n n e m e rs :

      P ro c e s s e n g i n e e r                                              - f u n d e ri n g

  W e rt u i g b o u w k u n d ig a d v is e u r                                         - ru w b o u w

   E le k t ro t e c h n is ch a d v is e u r                                          - in s t a l la t ie s ( W )

        C o n str uc t e u r                                                - in s t a l la t ie s ( E )

                                                                  - a fbo u w
                                                                                      3
Constructieve veiligheid•  Belastingen:
   – Permanent
   – Veranderlijk
   – Bijzonder

•  Sterkte, stabiliteit en stijfheid door weerstand tegen de belastingen

•  Zorgen voor voldoende:
   – Sterkte: niet bezwijken t.g.v. belastinggrootte
   – Stabiliteit: niet bezwijken t.g.v. belastingrichting
   – Stijfheid: niet te veel doorbuigen en bewegen.
                    Patio Sevilla; 2 doden
                                      4
Galerij flat Leeuwarden
B-tower Rotterdam; 5 gewonden
                5
Grolsch Veste; 2 doden
                        Stelling 1•  Behalve dat het over ‘veiligheid’ gaat, hebben constructieve veiligheid en
  arbeidsveiligheid niets met elkaar te maken.
        Eens?   
                                         6
Constructieve- versus arbeidsveiligheid•  Veiligheid op de bouwplaats
   – Bouwwerk als bouwvloer
   – Tijdelijke/hulpconstructies
      • B-tower & Grolsch Veste

•  Veiligheid tijdens het (zakelijk) gebruik van een bouwwerk
   – Belastingen door aankleding/meubilair, transportmiddelen, machines, etc.
      • Patio Sevilla & galerij van flat te Leeuwarden

•  Veiligheid tijdens onderhoud, renovatie en sloop van een bouwwerk
   – Tijdelijke/hulpconstructies
   – Verwijderen delen hoofddraagconstructie
      • Ingestorte steiger Amercentrale bij Geertruidenberg (5 doden).
                       Stelling 2•  Het V&G plan is het instrument bij uitstek om de constructieve veiligheid van een
  bouwwerk in de bouwfase te borgen.
        Eens?  
                                            7
Bos en Lommer
2006: Vrachtwagen rijdt op marktplein (dak parkeergarage)  verzakkingen!
Gevolg: algehele ontruiming
                     Tekortkomingen •  Onvoldoende wapening / wapening op de verkeerde plaatsen

 •  PvE onvoldoende duidelijk over maatgevende belastingsituaties
 •  Onnodig verschillende detailontwerpen voor dezelfde situaties
 •  Onvoldoende ‘management of change’

 •  Onvoldoende samenhang in planvorming, bouwuitvoering en toezicht.
                                      8
Citaat uit hoofdrapport Onderzoekscommissie Bos en
                    Lommerplein•  De onderzoekscommissie heeft wel van Hillen & Roosen een algemeen schema
  'Risico-analyse‘ ontvangen, dat nietszeggend is. Dit formulier (2 A4-tjes) bevat een
  specificatie van werkzaamheden (van grondwerk tot en met
  gevelonderhoudsinstallaties) met een niet-ingevulde matrix waarvan de betekenis
  de onderzoekscommissie ontgaat. De directeur van Hillen & Roosen BV schrijft
  hierover niettemin in een brief d.d. 15 november 2006 aan de commissie:
  "Met behulp van deze aandachtspuntenlijst wordt per stabu-code
  (besteksparagraaf) het werk op zijn risico's beoordeeld.“

•  Taak-Risico-Analyse (TRA) als onderdeel van het V&G plan

•  Voorts heeft de directeur van Hillen & Roosen de onderzoekscommissie mondeling
  gemeld dat in de uitgevoerde risico-analyse de betonwapening geen extra
  aandacht heeft gekregen. De analyse richt zich namelijk op die zaken die afwijken
  van de standaard, en het verwerken van wapening in beton is "business as usual".
                       Conclusies•  Bij project ‘Bos en Lommerplein’:
   – Onduidelijkheid over de maatgevende situaties voor veranderlijke belastingen
     en maatgevende scenario’s voor bijzondere belastingen
   – V&G plan inclusief TRA is gemaakt
   – Constructieve veiligheid (in ieder geval betonwapening) is niet opgenomen in
     V&G plan

•  Onderzoekscommissie ‘Bos en Lommerplein’:
   – Kent de betekenis en functie van V&G plan niet
   – Gaat niet in op de rol van de V&G coördinator
   – Heeft geen zicht op de relatie arbeidsveiligheid  constructieve veiligheid.
                                              9
V&G coördinatie
                      (AB Hfdstk. 2 afd. 5)•  Ontwerpfase:
   – Zo veel mogelijk elimineren van V&G risico’s voor de uitvoeringsfase in het
    ontwerp

•  Uitvoeringsfase:
   – Coördineren van werkzaamheden van de diverse werkgevers binnen de
    uitvoerende partij  V&G risicobeheersing

•  Opmerkingen:
   – V&G coördinator ≠ adviseur
   – V&G coördinator ≠ veiligheidskundige
   – V&G coördinator ≠ hoofdverantwoordelijk voor constructieve veiligheid!.
                          Tips•  Opdrachtgever
   – Specificeer belastingen in PvE:
     • Veranderlijke (maatgevende situaties)
     • Bijzondere (scenario’s)
   – Bouwproces volgens KISS
   – Stel een Hoofdconstructeur aan = (ook) V&G coördinator - O

•  Uitvoerende partij
   – Maak werk van V&G coördinatie
   – Inclusief constructieve veiligheid

•  Veiligheidskundige
   – Maak werk van constructieve veiligheid
   – Afhankelijk van positie.
                                           10
Stelling 3•  Behalve dat het over ‘veiligheid’ gaat, hebben constructieve veiligheid en
  arbeidsveiligheid niets met elkaar te maken.
        Eens?   
                                         11

More Related Content

Similar to Sessie 5 Veilig bouwen is meer dan V&Gcoördinatie

Manifest Open Gemeenten
Manifest Open GemeentenManifest Open Gemeenten
Manifest Open GemeentenBart Gysens
 
A kc architectuur u bouw def selectie kort 20120622
A kc architectuur u bouw def selectie kort 20120622A kc architectuur u bouw def selectie kort 20120622
A kc architectuur u bouw def selectie kort 20120622reinaldbosman
 
Training functiebehoudkabel Cabelmaster.pdf
Training functiebehoudkabel Cabelmaster.pdfTraining functiebehoudkabel Cabelmaster.pdf
Training functiebehoudkabel Cabelmaster.pdfMauriceHougardy
 
20191002 webinar 1 2 oktober 2019
20191002 webinar 1  2 oktober 201920191002 webinar 1  2 oktober 2019
20191002 webinar 1 2 oktober 2019jeroen_de_keyser
 
Social media brandweer twente mei 2011
Social media brandweer twente mei 2011Social media brandweer twente mei 2011
Social media brandweer twente mei 2011Budeco
 
Running Lean: Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt
Running Lean: Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werktRunning Lean: Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt
Running Lean: Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werktPeter Rutten
 
Introductie Van Mill
Introductie Van MillIntroductie Van Mill
Introductie Van Milldmdebruin
 
Hoe realiseert u 581% meer conversie? Tips en cases.
Hoe realiseert u 581% meer conversie? Tips en cases. Hoe realiseert u 581% meer conversie? Tips en cases.
Hoe realiseert u 581% meer conversie? Tips en cases. eshopexpo
 

Similar to Sessie 5 Veilig bouwen is meer dan V&Gcoördinatie (14)

Manifest Open Gemeenten
Manifest Open GemeentenManifest Open Gemeenten
Manifest Open Gemeenten
 
Smetwp_201703_01
Smetwp_201703_01Smetwp_201703_01
Smetwp_201703_01
 
A kc architectuur u bouw def selectie kort 20120622
A kc architectuur u bouw def selectie kort 20120622A kc architectuur u bouw def selectie kort 20120622
A kc architectuur u bouw def selectie kort 20120622
 
Training functiebehoudkabel Cabelmaster.pdf
Training functiebehoudkabel Cabelmaster.pdfTraining functiebehoudkabel Cabelmaster.pdf
Training functiebehoudkabel Cabelmaster.pdf
 
Smetwp 1 201709
Smetwp 1 201709Smetwp 1 201709
Smetwp 1 201709
 
Smetwp 1 20160309
Smetwp 1 20160309Smetwp 1 20160309
Smetwp 1 20160309
 
20191002 webinar 1 2 oktober 2019
20191002 webinar 1  2 oktober 201920191002 webinar 1  2 oktober 2019
20191002 webinar 1 2 oktober 2019
 
Social media brandweer twente mei 2011
Social media brandweer twente mei 2011Social media brandweer twente mei 2011
Social media brandweer twente mei 2011
 
Bruto Stedelijk Geluk
Bruto Stedelijk GelukBruto Stedelijk Geluk
Bruto Stedelijk Geluk
 
Sturen op energie, hoe doe je dat
Sturen op energie, hoe doe je datSturen op energie, hoe doe je dat
Sturen op energie, hoe doe je dat
 
Running Lean: Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt
Running Lean: Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werktRunning Lean: Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt
Running Lean: Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt
 
Introductie Van Mill
Introductie Van MillIntroductie Van Mill
Introductie Van Mill
 
cofaso Brochure
cofaso Brochurecofaso Brochure
cofaso Brochure
 
Hoe realiseert u 581% meer conversie? Tips en cases.
Hoe realiseert u 581% meer conversie? Tips en cases. Hoe realiseert u 581% meer conversie? Tips en cases.
Hoe realiseert u 581% meer conversie? Tips en cases.
 

More from veiligheidenrisico

More from veiligheidenrisico (15)

Rationeel Emotieve Training
Rationeel Emotieve TrainingRationeel Emotieve Training
Rationeel Emotieve Training
 
Timemanagement
Timemanagement Timemanagement
Timemanagement
 
Projectassistentie
Projectassistentie Projectassistentie
Projectassistentie
 
Presenteer jezelf met LEF
Presenteer jezelf met LEFPresenteer jezelf met LEF
Presenteer jezelf met LEF
 
Praktische Psychologie
Praktische PsychologiePraktische Psychologie
Praktische Psychologie
 
Personal
Personal Personal
Personal
 
Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit
 
Manage je manager
Manage je manager Manage je manager
Manage je manager
 
Manage je mailbox in Outlook
Manage je mailbox in OutlookManage je mailbox in Outlook
Manage je mailbox in Outlook
 
Kei in Taal
Kei in Taal Kei in Taal
Kei in Taal
 
Digitaal archiveren
Digitaal archiveren Digitaal archiveren
Digitaal archiveren
 
Samenwerken op niveau (prof. dr. Ben Ale)
Samenwerken op niveau (prof. dr. Ben Ale)Samenwerken op niveau (prof. dr. Ben Ale)
Samenwerken op niveau (prof. dr. Ben Ale)
 
Presentatie Risico-emoties als beginpunt van discussie en samenwerken
Presentatie Risico-emoties als beginpunt van discussie en samenwerkenPresentatie Risico-emoties als beginpunt van discussie en samenwerken
Presentatie Risico-emoties als beginpunt van discussie en samenwerken
 
Sessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werken
Sessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werkenSessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werken
Sessie 9 Bevlogenheid als sleutel voor veilig werken
 
Sessie 1 Samenwerking loont integrale veiligheid bij KPN
Sessie 1 Samenwerking loont integrale veiligheid bij KPNSessie 1 Samenwerking loont integrale veiligheid bij KPN
Sessie 1 Samenwerking loont integrale veiligheid bij KPN
 

Sessie 5 Veilig bouwen is meer dan V&Gcoördinatie

 • 1. Dit congres is een initiatief van: Meer winst uit samenwerking Veilig bouwen is meer dan V&G- coördinatie Programma • Welkom • Het bouwproces in hoofdlijnen • Stakeholders • Falen van constructieve veiligheid • Casus Bos en Lommerplein • De veiligheidskundige als V&G coördinator? • Tips 1
 • 2. Arbo en brandveiligheidszorg Copla Opleiding & Training b.v. - Ontwikkeling - Organisatie - Uitvoering Copla Consultants b.v. - Onderzoek & advies - Plannen, procedures, documenten - Projectondersteuning & detachering - Meting & auditing - Managementsystemen VERDER MET VEILIGHEIDSZORG... VERDER MET COPLA! 2
 • 3. Het bouwproces I n i t ia t i e f n e m e n ( id e e , in v e s t e re n , b e le g g e n ) O n t w ik k e le n ( lo c a t i e v e rw e r v e n , f in a n c i e re n ) P ro g ra m m a v a n E is e n o p s t e lle n , o n t w e rp e n O r g a nise r e n , m a n ag e n F a b r ic e r e n , t ra n s p o r t e r e n , le v e re n B o u w e n , i n s t a lle re n G e b ru ik s g e re e d m a k e n , t e s t e n , o p le v e r e n G e b ru ik e n e n o n d e r h o u d e n Bron: Nlingenieurs (ONRI) Stakeholders F in a n c ie r O p d ra c h t g e v e r C o n s u lt a n t P ro j e c t D e f in it i e O n tw e r p m an a g e r P ro j e c t m a n a g e r D i re ct ie v o e ri n g & T o e z i c h t A rc h it e c t A a n n e m e rs : P ro c e s s e n g i n e e r - f u n d e ri n g W e rt u i g b o u w k u n d ig a d v is e u r - ru w b o u w E le k t ro t e c h n is ch a d v is e u r - in s t a l la t ie s ( W ) C o n str uc t e u r - in s t a l la t ie s ( E ) - a fbo u w 3
 • 4. Constructieve veiligheid • Belastingen: – Permanent – Veranderlijk – Bijzonder • Sterkte, stabiliteit en stijfheid door weerstand tegen de belastingen • Zorgen voor voldoende: – Sterkte: niet bezwijken t.g.v. belastinggrootte – Stabiliteit: niet bezwijken t.g.v. belastingrichting – Stijfheid: niet te veel doorbuigen en bewegen. Patio Sevilla; 2 doden 4
 • 5. Galerij flat Leeuwarden B-tower Rotterdam; 5 gewonden 5
 • 6. Grolsch Veste; 2 doden Stelling 1 • Behalve dat het over ‘veiligheid’ gaat, hebben constructieve veiligheid en arbeidsveiligheid niets met elkaar te maken. Eens?  6
 • 7. Constructieve- versus arbeidsveiligheid • Veiligheid op de bouwplaats – Bouwwerk als bouwvloer – Tijdelijke/hulpconstructies • B-tower & Grolsch Veste • Veiligheid tijdens het (zakelijk) gebruik van een bouwwerk – Belastingen door aankleding/meubilair, transportmiddelen, machines, etc. • Patio Sevilla & galerij van flat te Leeuwarden • Veiligheid tijdens onderhoud, renovatie en sloop van een bouwwerk – Tijdelijke/hulpconstructies – Verwijderen delen hoofddraagconstructie • Ingestorte steiger Amercentrale bij Geertruidenberg (5 doden). Stelling 2 • Het V&G plan is het instrument bij uitstek om de constructieve veiligheid van een bouwwerk in de bouwfase te borgen. Eens?  7
 • 8. Bos en Lommer 2006: Vrachtwagen rijdt op marktplein (dak parkeergarage)  verzakkingen! Gevolg: algehele ontruiming Tekortkomingen • Onvoldoende wapening / wapening op de verkeerde plaatsen • PvE onvoldoende duidelijk over maatgevende belastingsituaties • Onnodig verschillende detailontwerpen voor dezelfde situaties • Onvoldoende ‘management of change’ • Onvoldoende samenhang in planvorming, bouwuitvoering en toezicht. 8
 • 9. Citaat uit hoofdrapport Onderzoekscommissie Bos en Lommerplein • De onderzoekscommissie heeft wel van Hillen & Roosen een algemeen schema 'Risico-analyse‘ ontvangen, dat nietszeggend is. Dit formulier (2 A4-tjes) bevat een specificatie van werkzaamheden (van grondwerk tot en met gevelonderhoudsinstallaties) met een niet-ingevulde matrix waarvan de betekenis de onderzoekscommissie ontgaat. De directeur van Hillen & Roosen BV schrijft hierover niettemin in een brief d.d. 15 november 2006 aan de commissie: "Met behulp van deze aandachtspuntenlijst wordt per stabu-code (besteksparagraaf) het werk op zijn risico's beoordeeld.“ • Taak-Risico-Analyse (TRA) als onderdeel van het V&G plan • Voorts heeft de directeur van Hillen & Roosen de onderzoekscommissie mondeling gemeld dat in de uitgevoerde risico-analyse de betonwapening geen extra aandacht heeft gekregen. De analyse richt zich namelijk op die zaken die afwijken van de standaard, en het verwerken van wapening in beton is "business as usual". Conclusies • Bij project ‘Bos en Lommerplein’: – Onduidelijkheid over de maatgevende situaties voor veranderlijke belastingen en maatgevende scenario’s voor bijzondere belastingen – V&G plan inclusief TRA is gemaakt – Constructieve veiligheid (in ieder geval betonwapening) is niet opgenomen in V&G plan • Onderzoekscommissie ‘Bos en Lommerplein’: – Kent de betekenis en functie van V&G plan niet – Gaat niet in op de rol van de V&G coördinator – Heeft geen zicht op de relatie arbeidsveiligheid  constructieve veiligheid. 9
 • 10. V&G coördinatie (AB Hfdstk. 2 afd. 5) • Ontwerpfase: – Zo veel mogelijk elimineren van V&G risico’s voor de uitvoeringsfase in het ontwerp • Uitvoeringsfase: – Coördineren van werkzaamheden van de diverse werkgevers binnen de uitvoerende partij  V&G risicobeheersing • Opmerkingen: – V&G coördinator ≠ adviseur – V&G coördinator ≠ veiligheidskundige – V&G coördinator ≠ hoofdverantwoordelijk voor constructieve veiligheid!. Tips • Opdrachtgever – Specificeer belastingen in PvE: • Veranderlijke (maatgevende situaties) • Bijzondere (scenario’s) – Bouwproces volgens KISS – Stel een Hoofdconstructeur aan = (ook) V&G coördinator - O • Uitvoerende partij – Maak werk van V&G coördinatie – Inclusief constructieve veiligheid • Veiligheidskundige – Maak werk van constructieve veiligheid – Afhankelijk van positie. 10
 • 11. Stelling 3 • Behalve dat het over ‘veiligheid’ gaat, hebben constructieve veiligheid en arbeidsveiligheid niets met elkaar te maken. Eens?  11