Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoofdverpleegkundige geriatrie

482 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hoofdverpleegkundige geriatrie

  1. 1. HOOFDVERPLEEGKUNDIGE dienst geriatrie MaaseikFunctie: Hoofdverpleegkundige dienst geriatrie MaaseikGraad: bachelor of masterSchaal : 1.78 sp (1.80 sp i.g.v. master) + functiecomplement + premie BBT (mits voldaan aande regelgeving)Te begeven via : Chris Langens, directiesecretariaat voor meer info en sollicitatie(c.langens@zmk.be, Mgr.Koningsstraat 10,3680 Maaseik) en dit voor maandag 30 juni 2012Organisatorische plaats:De hoofdverpleegkundige hangt hiërarchisch af van de lijnmanager zorgprogramma geriatrie enrevalidatie.Functie-inhoud:TAAKDe hoofdverpleegkundige staat aan het hoofd van de eenheid GERIATRIE en geeft leiding aanverpleegkundig, paramedisch en verzorgend personeel.Hij/zij werkt in opdracht van zijn/haar lijnmanager zorgprogramma geriatrie en revalidatie en isbinnen zijn/haar dienst verantwoordelijk voor de volgende deelfacetten.1. Organisatie van de verpleegkundig-paramedische en ondersteunende activiteiten:2. Personeelsbeleid.3. Communicatie, overleg en participatie. a. binnen de verpleegeenheid: b. binnen het verpleegkundig departement c. ten aanzien van diensten buiten het verpleegkundig departement4. Budgetbeheer.5. Vorming.6. Beleidsbepaling.7. Integrale kwaliteitszorg.
  2. 2. PERSOONAttitudes  Hij/zij: - heeft bijzondere aandacht voor de emotionele noden van de patiënten zijn familie, - heeft bijzondere aandacht voor de emotionele noden van zijn/haar teamleden, - stelt zich positief op, - hecht veel waarde aan samenwerken, - heeft geduld, zin voor humor en realiteitszin, - heeft aandacht voor de arbeidsprestaties van zijn/haar teamleden, - is consequent in denken en doen, - is zeer flexibel, - is diplomatisch en discreet, - is integer. - is stipt, ordelijkVaardigheden  Hij/zij: - heeft leiderschapscapaciteiten - is contactvaardig, - is deskundig met betrekking tot de organisatie van de verpleegeenheid en op het gebied van verpleging en verzorging van patiënten, - kan een visie uitdragen, - heeft kennis van veranderingsmanagement, - is stressbestendig en blijft onder grote druk correct functioneren, - kan inspireren en motiveren,PATIENT- Heeft respect voor de opvattingen van de patiënt- Zorgt voor privacy t.a.v. de patiënt- Heeft aandacht voor familie en naasten van de patiënt- Luistert en gaat in op vragen van de patiënt- Kan spreken op niveau van de patiëntORGANISATIE- Kan professioneel omgaan met andere disciplines- Heeft een voorkomen en gedrag aangepast aan de functie- Overlegt en rapporteert aan medewerkers met wie zij regelmatig in contact komt en aan de verpleegkundig – en paramedisch directeur.- Draagt bij tot een aangenaam werkklimaat in de organisatie- Heeft een sterk engagement en participatie binnen de organisatieKwalificatievereisten bij werving: algemeen hoofdverpleegkundige  Basis: - gegradueerde verpleegkundige aangevuld met één van de volgende
  3. 3. diploma’s (ingeval van afwezigheid wordt wel de mogelijkheid voorzien een bijkomende kaderopleiding te volgen, indien u de beste kandidaat bent.: - kaderopleiding of - licentie ziekenhuiswetenschappen, ziekenhuisbeleid, verplegingswetenschappen of medisch sociale wetenschappen bijkomend: - minimum 4 jaar ervaring als gegradueerde verpleegkundige - slagen in een aanwervingsexamen

×