Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ondervoeding in huisartspraktijk

957 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ondervoeding in huisartspraktijk

 1. 1. ONDERVOEDINGIN DE HUISARTSENPRAKTIJK OP ZOEK NAAR .....
 2. 2.  Unieke positie als huisarts In vogelvlucht langs eerdere projecten Piepen bij de buren Gewapend met tools op pad Nood aan info Nood aan samenwerking ConclusiesOVERZICHT
 3. 3.  Personen > 75 jaar Dementerende personen Eenzame, depressieve personen Kauw en slikproblemen ; slecht gebit Chronische aandoeningen :  LONGEN  HART  MAAG  DARMEN  SPIEREN  NIERENWIE LOOPT RISICO OPONDERVOEDING?
 4. 4.  CVA in de voorgeschiedenis Kankerpatienten , vnl tijdens de behandeling Pre-of postoperatieve patienten Bedlegerige mensen met risico op decubitus Personen die medicijnen nemen die de eetlust verminderen of de spijsvertering bemoeilijken
 5. 5. AN APPLE A DAY….
 6. 6. Drinken is van levensbelang
 7. 7.  Patient zien in eerste lijn kan belangrijke info geven * psychische oorzaak * fysische oorzaak :eerste teken van een slepende ziekte Idee over de thuissituatie : *frigo *huisdierUnieke positie als huisarts
 8. 8.  Zicht op de volledige patient , Medicamenten compatibel * farmaca die het eetgedrag kunnen beinvloeden * effect van geneesmiddelen op de micronutrientstatusUniek positie als huisarts
 9. 9. Gewicht van 3 à 6 maanden geledenActueel gewichtLengteBMIGewichtsverliesObjectieve parameters
 10. 10. Wie is ondervoed?
 11. 11.  Waarom meten : Belangrijk om gezondheidstoestand te evalueren Niet 1x ; maar regelmatig Kan een snelle ontdekking van een slepende ziekte betekenen : diabetes , kanker , schildklier
 12. 12.  Bagatelliserende patient Oedeem /ascites Invloed van farmaca Goede weegschaalValkuilen
 13. 13. Een goede weegschaal
 14. 14.  Screening ondervoeding  Positief  Bloedname de courante zaken albumine pre-albumine CRP vitamines oa B maar vnl vit DBiologische markers
 15. 15.  Markers om de graad van ondervoeding te beoordelen en ook achteraf het effect van de behandeling ◦ Albumine : halveringstijd van 20d ◦ Pre-albumine : “” van 2d ◦ CRP ◦ Cave : verhoogd CRP ◦ Cave: hypo albuminemie kan ook bij leverinsufficientie en nefrotisch syndroomBiologische markers
 16. 16. Interpretatie van de biologischemarkers
 17. 17.  NUTRI-ACTION : Initiatief van VVKVM “ “ “ SBNC “ “ “ Domus Medica “ “ “ SSMG “ “ “ Nutricia Advanced medical nutritionIn vogelvlucht langs eerdereprojecten
 18. 18.  Een groots project dat de omvang van ondervoeding bij 75 plussers in België in kaart wilde brengen 70 ruisthuizen 70 huisartsen namen deelIn vogelvlucht langs eerdereprojecten
 19. 19.  Voedingsstatus werd onderzocht met gevalideerde screeningsinstrumenten: ◦ MNA: Mini Nutritional Assessment , short form ◦ SNAQ: Short Nutritional Assessment questionnaire ◦ De Subjective Global AssessmentIn vogelvlucht langs eerdereprojecten
 20. 20.  Er werd gepeild naar parameters : BMI Verlies van gewicht en eetlust mobiliteit, Autonomie Sociale isolatie ComorbiditeitIn vogelvlucht langs eerdereprojecten
 21. 21.  In totaal namen er 5334 75-plussers deel ◦ 975 thuis ◦ 4359 in rusthuis ◦ Gemiddelde leeftijd 83 jaarIn vogelvlucht langs eerdereprojecten
 22. 22. In vogelvlucht langs eerdereprojecten
 23. 23.  Conclusie : 57 % van de 75 plussers heeft een risico op ondervoeding 16 % van deze populatie is echt ondervoed Risico is nog hoger bij vrouwen , rusthuisbewoners en 90-plussersIn vogelvlucht langs eerdereprojecten
 24. 24.  PREVALENTIE VAN ONDERVOEDING BIJ ZELFSTANDIG WONENDE OUDEREN >65 JAAR IN NEDERLANDPIEPEN BIJ DE BUREN
 25. 25.  METHODEN Prevalentie is bepaald in 3 populaties 1) LONGITUDINAL AGING STUDY AMSTERDAM : 1289 zelfstandig wonende ouderen ( 1998/99 ) 2) HUISARTSPRAKTIJK: 1878 patiënten tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie (okt 2009) 3)THUISZORG: 814 pat (okt 2009)PIEPEN BIJ DE BUREN
 26. 26. Piepen bij de buren
 27. 27. Piepen bij de buren
 28. 28. Piepen bij de buren
 29. 29. Piepen bij de buren
 30. 30. Piepen bij de buren
 31. 31.  METEN IS EEN DING ETEN EEN ANDER Selectieve smaaksturing bij senioren : ◦ Zorg ervoor dat mensen meer genieten van hun eten ◦ *door voedsel meer geur en meer smaak te geven ◦ *door mensen te stimuleren om in gezelschap te eten ◦ *door variatie i/h menu en zachte voedingDe gustibus ….
 32. 32.  In het Groene Hartziekenhuis van Gouda loopt dienaangaande een uniek project tegen ondervoeding : “EEN GOEDE ETER VOELT ZICH BETER” Uitgewerkt door een FOODDESIGNER Marije Vogelzang  Presentatie , positionering , zintuiglijke prikkeling,  Afleiding , naamgeving en humorDe gustibus…
 33. 33. De gustibus…
 34. 34. De gustibus
 35. 35.  EENVOUDIGE TOOLS EENVOUDIGE REGISTRATIE OP INTERNET 3 cijfercombinaties 5 vragen Een lintmeter Een weegschaal www.ondervoeding.beWAPENS :
 36. 36. Lengte: Staand: blote voeten, armen ontspannend naast het lichaam, hielen-kuiten-billen- schouders raken de muur Alternatief : kniehoogte of armspanwijdteSCREENINGHoe meten en wegen? Gewicht: Blote voeten, minimum aan kleding, lege blaas
 37. 37.  4 players : ◦ NUTRICIA ◦ ABBOTT ◦ FRESENIUS ◦ NESTLE ◦ Nutricia : 070/222307Nood aan info
 38. 38.  ABBOTT- www.abbott.be FRESENIUS - www.fresenius-kabi.com NESTLE- www.nestlenutrition.com NUTRICIA- www.nutriciamedical.bePraktische info
 39. 39.  Abbott: Voedingspas Nutricia: NutripassPraktische info
 40. 40. Praktische info
 41. 41.  REMEDUS Soort van home care voor patienten Waar ze terecht kunnen voor materiaal , voedingen allerhande van bijvoedingen tot TPNStaan in voor het volledige pakket vanleiding tot pomp ; de opleiding van dethuisverpleegsterBijvoedingen in België niet terugbetaaldIn Nederland welNood aan info
 42. 42.  TPN is als geneesmiddel geregistreerd , de aflevering gebeurt via ziekenhuis . Het is Remedus die kan instaan voor teaching ; een goede teaching is van levensbelang om complicaties te vermijden ( catheterinfectie)Nood aan info
 43. 43.  www.ondervoeding.be: schitterende tool www.voedinguitgedokterd.be: helpt huisarts als coach www.eetexpert.be: kennis- en ondersteuningscentrum voor al wie werkt rond eet-en gewichtsproblemen ; onafhankelijk werkzaam met steun van de vlaamse regeringINFO OP HET INTERNET
 44. 44. • www.espen.org• www.stuurgroepondervoeding.nl = Landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak ondervoeding (LESA)• www.nutritionalassessment.azm.nl/index.htm• www.mna-elderly.com/• www.ebnursing.ugent.be/richtlijnen/voeding/nederlands_introductie.html• https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid= 56,7422388&_dad=portal&_schema=PORTAL = Nationaal voedings- en gezondheidsplan• www.vbvd.org• www.vvkvm.bePraktische info
 45. 45.  Samenwerking met diëtisten is nuttig tot noodzakelijk ◦ Zelf minder tijd ◦ Onduidelijkheid rond de prijs ◦ Diabetespas ◦ Zorgtrajecten patiënten met chron nierfalen Samenwerking met thuisverplegingNOOD AAN SAMENWERKING
 46. 46.  Screening van 70 plussers ◦ Tools zoals www.ondervoeding.be ◦ Vaker wegen : zou een evidentie moeten worden zoals meten van BD Opstellen van richtlijnen om ondervoeding te behandelen Registratieverbetering Follow-up beleid in medisch dossier Meer terugbetaling van voedingszorg en interventiesCONCRETE ACTIEPUNTEN
 47. 47.  Opleiding via congressen Ondersteuning door nutritionele firma’s Nauwere samenwerking met diëtisten Misschien ook specifieke opleidingen voor koks van ziekenhuizen , rusthuizen ◦ Afgestemd op bejaarden ◦ Smaakverbeteraars ◦ fingerfoodCONCRETE ACTIEPUNTEN

×