SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Η επιστημονική μέθοδος
ως εργαλείο ανάπτυξης
της Βιολογίας
Η Βιολογία βασίζεται στην
Επιστημονική Μέθοδο
Αυστηρή μεθοδολογία σε προσέγγιση προβλημάτων
Επαλήθευση ευρημάτων με κατάλληλα σχεδιασμένες
πειραματικές διαδικασίες
Ουσία της επιστημονικής μεθόδου :
 η τοποθέτηση ερωτημάτων

οι ερωτήσεις προκύπτουν από παρατηρήσεις ή/και πειράματα
 η προσπάθεια απάντησης των ερωτημάτων

οι απαντήσεις επαληθεύονται με παρατηρήσεις ή/και πειράματα
Η επιστήμη έχει και προσωπική και κοινωνική
διάσταση. Δεν είναι μυστική διαδικασία.
Η Επιστημονική Μέθοδος
 Παρατήρηση
 Υπόθεση
 Σχεδιασμός
πειράματος
 Συλλογή δεδομένων
 Ανάλυση & ερμηνεία
δεδομένων
 Συμπεράσματα
 Θεωρία
Παρατήρηση
 Παρατηρούμε τις δομές ή τα
φαινόμενα που
επαναλαμβάνονται και
αναγνωρίζουμε ότι κάτι συμβαίνει
 Διαμορφώνουμε ερωτήματα και
επιλέγουμε αυτά που κατά την
κρίση μας θα μπορούσαν να
απαντηθούν
 Συλλέγουμε πληροφορίες
 Ανταλλάζουμε απόψεις
Υπόθεση
 Διατυπώνουμε μια υποθετική
εξήγηση, την πιο πιθανή, με
βάση τα δεδομένα μας
 Προσπαθούμε να ελέγξουμε την
ορθότητά της επιστημονικά
 Έχουμε πάντα υπόψη μας ότι η
υπόθεση μπορεί να αποδειχθεί
ότι είναι λανθασμένη
Σχεδιασμός πειράματος
 Σχεδιάζουμε ένα πείραμα ή
μια σειρά πειραμάτων που
θα μας επιτρέψουν να
ελέγξουμε την ορθότητα ή
μη της υπόθεσής μας
 Επιλέγουμε περιβάλλον με
ασφαλή αντικειμενικότητα
 Χρησιμοποιούμε πάντα
μάρτυρες (ομάδα ελέγχου)
στα πειράματά μας
Οργάνωση πειράματος
Συλλογή δεδομένων
 Κάνουμε τα πειράματα,
 Συλλέγουμε και
 Καταγράφουμε
προσεκτικά τα
δεδομένα από αυτά
Ανάλυση και ερμηνεία
δεδομένων
 Αναλύουμε και
 Ερμηνεύουμε τα
δεδομένα που
συγκεντρώσαμε από τα
πειράματα,
 Συνεκτιμώντας και την
προηγούμενη γνώση,
αν υπάρχει, για το θέμα
που μελετάμε
Συμπεράσματα
 Καταλήγουμε σε
συμπεράσματα που
 μπορεί να δίνουν
απάντηση στο αρχικό
ερώτημα ή
 μπορεί να
επιβάλλουν
επανεξέταση του
θέματος
Συμπεράσματα
Μέθοδοι Επιστημονικής Μεθοδολογίας
 Αφαιρετική μέθοδος: βασιζόμενοι σε διαθέσιμες πληροφορίες
(=προτάσεις) καταλήγουμε σε συμπεράσματα, π.χ.

Πρόταση 1: όλα τα πτηνά έχουν φτερά

Πρόταση 2: οι πελαργοί έχουν φτερά ⇒

Συμπέρασμα: οι πελαργοί είναι πτηνά
 Επαγωγική μέθοδος: στηριζόμενοι σε συγκεκριμένες πληροφορίες
διατυπώνουμε γενικά συμπεράσματα ή ανακαλύπτουμε γενικές
αρχές και κανόνες

Οργάνωση πρωτογενών πληροφοριών

Κατάταξη στοιχείων με κοινά χαρακτηριστικά σε κατηγορίες
Αδύνατο σημείο:

Συμπεράσματα με περισσότερη πληροφορία από τα αρχικά δεδομένα

Επαγωγικά άλματα

Συμπεράσματα που πιθανόν φαινομενικά δεν ευσταθούν
Θεωρία
 Όταν οι παρατηρήσεις
και τα πειράματα
γίνονται από
διαφορετικούς
επιστήμονες και
 Οδηγούν στα ίδια
συμπεράσματα
τότε είναι δυνατόν να
προκύψει μια θεωρία
Θεωρία
Η Θεωρία :
 είναι μια επιστημονικά αποδεκτή γενική αρχή που
 εξηγεί φαινόμενα
 συσχετίζει γεγονότα φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους
 αναπτύσσεται και εξελίσσεται
 συνδέει νέα γεγονότα όπως προκύπτουν
 προβλέπει άλλα γεγονότα
 προτείνει νέες σχέσεις μεταξύ των φαινομένων
 βοηθά στην κατανόηση των φαινομένων της φύσης
 κάνει φανερές τις σχέσεις μεταξύ των φαινομένων
Θεωρία
Μια Θεωρία που
 επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις της
 επιβεβαιώθηκαν πειραματικά οι υποθέσεις της
 και γίνεται παγκόσμια αποδεκτή
ονομάζεται επιστημονική αρχή ή νόμος.
Π.χ. θεωρία ιδανικών αερίων, κινητική θεωρία, αρχή του
Lavoisier, αρχή του Lechatelie, νόμοι του Νεύτωνα,
νόμοι του Mendel, κυτταρική θεωρία, θεωρία της
Φυσικής Επιλογής κ.λ.π.
ΕΡΓΑΣΙΑ για το σπίτι
1. Το 1976 στο Σεβέζο, κοντά στο Μιλάνο, διέρρευσε μεγάλη ποσότητα
διοξίνης. Ήταν η μεγαλύτερη έως τότε έκθεση ανθρώπων στην ουσία
αυτή. Το 1993 έγινε μια έρευνα, κατά την οποία καταγράφηκε και
μελετήθηκε το ιατρικό ιστορικό ανθρώπων 20 - 74 ετών που
κατοικούσαν μέσα και κοντά στο Σεβέζο. Εξετάσθηκαν 550 άτομα που
ζούσαν πολύ κοντά στην περιοχή του ατυχήματος, 4.000 άτομα που
ζούσαν λίγο μακρύτερα και 20.000 άτομα που ζούσαν μακριά από την
περιοχή.
Γιατί εξετάστηκε διαφορετικός αριθμός ατόμων στην καθεμιά από τις τρεις
αυτές περιοχές;
ΕΡΓΑΣΙΑ για το σπίτι
2. Η επιστημονική μέθοδος είναι ο άξονας κάθε ερευνητικής εργασίας.
Μπορεί αυτή η διαδικασία να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση
θεμάτων της καθημερινής ζωής; Πώς θα μπορούσε ένας τέτοιος τρόπος
προσέγγισης της ζωής να αλλάξει τις απόψεις σας σχετικά με πράγματα
όπως το ντύσιμο ή το είδος του αυτοκινήτου που θα αγοράσετε;
Θα μπορούσαν ή πρέπει αυτά να αναλυθούν επιστημονικά;
ΕΡΓΑΣΙΑ για το σπίτι
3. Είναι γνωστό ότι η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) έχει βακτηριοκτόνο δράση και γι'
αυτό χρησιμοποιείται για αποστείρωση αντικειμένων ή υλικών. Ένας ερευνητής
προσέθεσε διάλυμα χρωστικής σε δοχείο που περιείχε υλικό καλλιέργειας
κυττάρων. Διαπίστωσε ότι, ενώ το είχε αποστειρώσει με υπεριώδη ακτινοβολία,
αναπτύχθηκαν βακτήρια. Υπέθεσε ότι η χρωστική προστατεύει τα βακτήρια από
την UV. Για να το αποδείξει, έκανε το εξής πείραμα: πήρε δύο άλλα ίδια δοχεία
στα οποία προσέθεσε υλικό καλλιέργειας κυττάρων. Στο υλικό του ενός δοχείου
προσέθεσε και χρωστική, ενώ στο υλικό του άλλου όχι.
Και στα δύο δοχεία προστέθηκαν βακτήρια και
ακολούθησε επώαση. Όταν άρχισαν να αναπτύσσονται τα
βακτήρια, και τα δύο δοχεία ακτινοβολήθηκαν. Με βάση
τα δεδομένα αυτά συμπληρώστε τα κενά στη δεξιά στήλη
του πίνακα που ακολουθεί.
ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συγκρότηση ομάδας
& επιλογή θέματος
Καθορισμός στόχων &
επιμερισμός εργασιών
Καθορισμός πηγών πληροφόρησης
& συλλογή στοιχείων
Επιμέρους αξιολόγηση
της πορείας της εργασίας
Ταξινόμηση, αξιολόγηση
& σύνθεση δεδομένων
Παρουσίαση εργασίας &
τελική αξιολόγηση στην τάξη
Επαναπροσδιορισμός
στόχων
αν υπάρξει ανάγκη

More Related Content

What's hot

Το σχολείο του πριν και του σήμερα
Το σχολείο του πριν και του σήμεραΤο σχολείο του πριν και του σήμερα
Το σχολείο του πριν και του σήμεραMaria Michali
 
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίουτελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίουRia Papamanoli
 
Ιστορία Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Ιστορία Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςΙστορία Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Ιστορία Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςSxedioMathimatos
 
θέματα διαγωνίσματα φυσικής α΄ γυμνασίου
θέματα  διαγωνίσματα φυσικής α΄ γυμνασίου θέματα  διαγωνίσματα φυσικής α΄ γυμνασίου
θέματα διαγωνίσματα φυσικής α΄ γυμνασίου stelios delinikolas
 
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουDe La Salle College - Thessaloniki
 
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 5η ενότητα: Εργασία και επάγγελμα
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 5η ενότητα: Εργασία και επάγγελμαΝεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 5η ενότητα: Εργασία και επάγγελμα
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 5η ενότητα: Εργασία και επάγγελμαvserdaki
 
Tροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας
Tροφικές σχέσεις και ροή ενέργειαςTροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας
Tροφικές σχέσεις και ροή ενέργειαςDespina Setaki
 
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίουΣημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίουΧρύσα Παπακωνσταντίνου
 
Η διαμόρφωση του αναγλύφου στην Ευρώπη
Η διαμόρφωση του αναγλύφου στην ΕυρώπηΗ διαμόρφωση του αναγλύφου στην Ευρώπη
Η διαμόρφωση του αναγλύφου στην Ευρώπηgabriel_hadjimichael
 
Θεματα Βιολογιας γ' Γυμνασιου
Θεματα Βιολογιας γ' ΓυμνασιουΘεματα Βιολογιας γ' Γυμνασιου
Θεματα Βιολογιας γ' ΓυμνασιουChristos Gotzaridis
 
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση5.η νέα παιδαγωγική αναλυση
5.η νέα παιδαγωγική αναλυσηDimitra Stefani
 
γεωλογια β3.2
γεωλογια β3.2γεωλογια β3.2
γεωλογια β3.2tvagelis96
 
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουDe La Salle College - Thessaloniki
 
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)Xristos Koutras
 
Επαναληπτικό ΤΕΣΤ ιστορίας Β Γυμν- 3οκεφάλαιο
Επαναληπτικό ΤΕΣΤ ιστορίας Β Γυμν- 3οκεφάλαιοΕπαναληπτικό ΤΕΣΤ ιστορίας Β Γυμν- 3οκεφάλαιο
Επαναληπτικό ΤΕΣΤ ιστορίας Β Γυμν- 3οκεφάλαιοEvangelia Patera
 
2η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-1082η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-108Maria Michali
 

What's hot (20)

Το σχολείο του πριν και του σήμερα
Το σχολείο του πριν και του σήμεραΤο σχολείο του πριν και του σήμερα
Το σχολείο του πριν και του σήμερα
 
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίουτελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
 
Ιστορία Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Ιστορία Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςΙστορία Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Ιστορία Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
 
θέματα διαγωνίσματα φυσικής α΄ γυμνασίου
θέματα  διαγωνίσματα φυσικής α΄ γυμνασίου θέματα  διαγωνίσματα φυσικής α΄ γυμνασίου
θέματα διαγωνίσματα φυσικής α΄ γυμνασίου
 
Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2. 1-4
Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2. 1-4Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2. 1-4
Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2. 1-4
 
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
 
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 5η ενότητα: Εργασία και επάγγελμα
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 5η ενότητα: Εργασία και επάγγελμαΝεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 5η ενότητα: Εργασία και επάγγελμα
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 5η ενότητα: Εργασία και επάγγελμα
 
Θερμοκήπιο
ΘερμοκήπιοΘερμοκήπιο
Θερμοκήπιο
 
Tροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας
Tροφικές σχέσεις και ροή ενέργειαςTροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας
Tροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας
 
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίουΣημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
 
επαναληπτικες ασκησεις
επαναληπτικες ασκησειςεπαναληπτικες ασκησεις
επαναληπτικες ασκησεις
 
Η διαμόρφωση του αναγλύφου στην Ευρώπη
Η διαμόρφωση του αναγλύφου στην ΕυρώπηΗ διαμόρφωση του αναγλύφου στην Ευρώπη
Η διαμόρφωση του αναγλύφου στην Ευρώπη
 
Θεματα Βιολογιας γ' Γυμνασιου
Θεματα Βιολογιας γ' ΓυμνασιουΘεματα Βιολογιας γ' Γυμνασιου
Θεματα Βιολογιας γ' Γυμνασιου
 
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση5.η νέα παιδαγωγική αναλυση
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση
 
γεωλογια β3.2
γεωλογια β3.2γεωλογια β3.2
γεωλογια β3.2
 
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Α' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
 
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
 
Επαναληπτικό ΤΕΣΤ ιστορίας Β Γυμν- 3οκεφάλαιο
Επαναληπτικό ΤΕΣΤ ιστορίας Β Γυμν- 3οκεφάλαιοΕπαναληπτικό ΤΕΣΤ ιστορίας Β Γυμν- 3οκεφάλαιο
Επαναληπτικό ΤΕΣΤ ιστορίας Β Γυμν- 3οκεφάλαιο
 
2η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-1082η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-108
 
σχήματα λόγου
σχήματα λόγουσχήματα λόγου
σχήματα λόγου
 

Similar to Η επιστημονική μέθοδος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (3).doc
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (3).docΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (3).doc
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (3).docssusere055ee
 
1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf
1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf
1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdfssuser2f8893
 
Εισαγωγή στην Φυσικη α' γυμνασιου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ
Εισαγωγή στην Φυσικη α' γυμνασιου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΕισαγωγή στην Φυσικη α' γυμνασιου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ
Εισαγωγή στην Φυσικη α' γυμνασιου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟChristos Gotzaridis
 
Μάθημα 7ο-Σχεδιασμός & οργάνωση έρευνας
Μάθημα 7ο-Σχεδιασμός & οργάνωση έρευναςΜάθημα 7ο-Σχεδιασμός & οργάνωση έρευνας
Μάθημα 7ο-Σχεδιασμός & οργάνωση έρευναςDr. Georgios Gaitanos
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ.pdf
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ.pdfΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ.pdf
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ.pdfSteliosKara
 
Το Πείραμα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Το Πείραμα στην Εκπαιδευτική ΔιαδικασίαΤο Πείραμα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Το Πείραμα στην Εκπαιδευτική Διαδικασίαcharalampatou
 
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικούσύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικούΓιάννης Παπαδάκης
 
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣElianna Spiliakou
 
Φυσική - Βιβλίο
Φυσική - ΒιβλίοΦυσική - Βιβλίο
Φυσική - ΒιβλίοAngel
 
Engage - Επίλυση προβλήματος
Engage - Επίλυση προβλήματοςEngage - Επίλυση προβλήματος
Engage - Επίλυση προβλήματοςGeorge Androulakis
 
ΔΙΑΛΕΞΗ 7.pptx
ΔΙΑΛΕΞΗ 7.pptxΔΙΑΛΕΞΗ 7.pptx
ΔΙΑΛΕΞΗ 7.pptxbikipap
 
Θεωρία και πρακτικές κοινωνικής έρευνας
Θεωρία και πρακτικές κοινωνικής έρευναςΘεωρία και πρακτικές κοινωνικής έρευνας
Θεωρία και πρακτικές κοινωνικής έρευναςWorld_
 
E-learning Research Methodology
E-learning Research MethodologyE-learning Research Methodology
E-learning Research MethodologySotiris Dimakakos
 
ερευνα Project
ερευνα Project ερευνα Project
ερευνα Project dourvas
 
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΜαυρουδης Μακης
 
η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμου
η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμουη σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμου
η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμουFOTIOS ZYGOULIS
 
η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμο...
η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμο...η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμο...
η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμο...fotiszygoulis
 
Επιστημονική μέθοδος μελέτης ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Επιστημονική μέθοδος μελέτης ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕπιστημονική μέθοδος μελέτης ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Επιστημονική μέθοδος μελέτης ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗChristos Gotzaridis
 

Similar to Η επιστημονική μέθοδος (20)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (3).doc
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (3).docΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (3).doc
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (3).doc
 
1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf
1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf
1a. Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα-Βασικά Χαρακτηριστικά της (1).pdf
 
Εισαγωγή στην Φυσικη α' γυμνασιου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ
Εισαγωγή στην Φυσικη α' γυμνασιου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΕισαγωγή στην Φυσικη α' γυμνασιου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ
Εισαγωγή στην Φυσικη α' γυμνασιου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ
 
Μάθημα 7ο-Σχεδιασμός & οργάνωση έρευνας
Μάθημα 7ο-Σχεδιασμός & οργάνωση έρευναςΜάθημα 7ο-Σχεδιασμός & οργάνωση έρευνας
Μάθημα 7ο-Σχεδιασμός & οργάνωση έρευνας
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ.pdf
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ.pdfΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ.pdf
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ.pdf
 
Το Πείραμα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Το Πείραμα στην Εκπαιδευτική ΔιαδικασίαΤο Πείραμα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Το Πείραμα στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
 
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικούσύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
 
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
Φυσική - Βιβλίο
Φυσική - ΒιβλίοΦυσική - Βιβλίο
Φυσική - Βιβλίο
 
Epistemology
EpistemologyEpistemology
Epistemology
 
Engage - Επίλυση προβλήματος
Engage - Επίλυση προβλήματοςEngage - Επίλυση προβλήματος
Engage - Επίλυση προβλήματος
 
ΔΙΑΛΕΞΗ 7.pptx
ΔΙΑΛΕΞΗ 7.pptxΔΙΑΛΕΞΗ 7.pptx
ΔΙΑΛΕΞΗ 7.pptx
 
Θεωρία και πρακτικές κοινωνικής έρευνας
Θεωρία και πρακτικές κοινωνικής έρευναςΘεωρία και πρακτικές κοινωνικής έρευνας
Θεωρία και πρακτικές κοινωνικής έρευνας
 
E-learning Research Methodology
E-learning Research MethodologyE-learning Research Methodology
E-learning Research Methodology
 
ερευνα Project
ερευνα Project ερευνα Project
ερευνα Project
 
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdfΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.pdf
 
Activity Theory
Activity TheoryActivity Theory
Activity Theory
 
η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμου
η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμουη σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμου
η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμου
 
η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμο...
η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμο...η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμο...
η σχεση μεταξυ του επιστημονικου ρεαλισμου και του κατασκευαστικου εμπειρισμο...
 
Επιστημονική μέθοδος μελέτης ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Επιστημονική μέθοδος μελέτης ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕπιστημονική μέθοδος μελέτης ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Επιστημονική μέθοδος μελέτης ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 

Recently uploaded

B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdfssuser3e0dbe
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx36dimperist
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 

Recently uploaded (20)

B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 

Η επιστημονική μέθοδος

 • 1. Η επιστημονική μέθοδος ως εργαλείο ανάπτυξης της Βιολογίας
 • 2. Η Βιολογία βασίζεται στην Επιστημονική Μέθοδο Αυστηρή μεθοδολογία σε προσέγγιση προβλημάτων Επαλήθευση ευρημάτων με κατάλληλα σχεδιασμένες πειραματικές διαδικασίες Ουσία της επιστημονικής μεθόδου :  η τοποθέτηση ερωτημάτων  οι ερωτήσεις προκύπτουν από παρατηρήσεις ή/και πειράματα  η προσπάθεια απάντησης των ερωτημάτων  οι απαντήσεις επαληθεύονται με παρατηρήσεις ή/και πειράματα Η επιστήμη έχει και προσωπική και κοινωνική διάσταση. Δεν είναι μυστική διαδικασία.
 • 3. Η Επιστημονική Μέθοδος  Παρατήρηση  Υπόθεση  Σχεδιασμός πειράματος  Συλλογή δεδομένων  Ανάλυση & ερμηνεία δεδομένων  Συμπεράσματα  Θεωρία
 • 4. Παρατήρηση  Παρατηρούμε τις δομές ή τα φαινόμενα που επαναλαμβάνονται και αναγνωρίζουμε ότι κάτι συμβαίνει  Διαμορφώνουμε ερωτήματα και επιλέγουμε αυτά που κατά την κρίση μας θα μπορούσαν να απαντηθούν  Συλλέγουμε πληροφορίες  Ανταλλάζουμε απόψεις
 • 5. Υπόθεση  Διατυπώνουμε μια υποθετική εξήγηση, την πιο πιθανή, με βάση τα δεδομένα μας  Προσπαθούμε να ελέγξουμε την ορθότητά της επιστημονικά  Έχουμε πάντα υπόψη μας ότι η υπόθεση μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι λανθασμένη
 • 6. Σχεδιασμός πειράματος  Σχεδιάζουμε ένα πείραμα ή μια σειρά πειραμάτων που θα μας επιτρέψουν να ελέγξουμε την ορθότητα ή μη της υπόθεσής μας  Επιλέγουμε περιβάλλον με ασφαλή αντικειμενικότητα  Χρησιμοποιούμε πάντα μάρτυρες (ομάδα ελέγχου) στα πειράματά μας
 • 8. Συλλογή δεδομένων  Κάνουμε τα πειράματα,  Συλλέγουμε και  Καταγράφουμε προσεκτικά τα δεδομένα από αυτά
 • 9. Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων  Αναλύουμε και  Ερμηνεύουμε τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε από τα πειράματα,  Συνεκτιμώντας και την προηγούμενη γνώση, αν υπάρχει, για το θέμα που μελετάμε
 • 10. Συμπεράσματα  Καταλήγουμε σε συμπεράσματα που  μπορεί να δίνουν απάντηση στο αρχικό ερώτημα ή  μπορεί να επιβάλλουν επανεξέταση του θέματος
 • 11. Συμπεράσματα Μέθοδοι Επιστημονικής Μεθοδολογίας  Αφαιρετική μέθοδος: βασιζόμενοι σε διαθέσιμες πληροφορίες (=προτάσεις) καταλήγουμε σε συμπεράσματα, π.χ.  Πρόταση 1: όλα τα πτηνά έχουν φτερά  Πρόταση 2: οι πελαργοί έχουν φτερά ⇒  Συμπέρασμα: οι πελαργοί είναι πτηνά  Επαγωγική μέθοδος: στηριζόμενοι σε συγκεκριμένες πληροφορίες διατυπώνουμε γενικά συμπεράσματα ή ανακαλύπτουμε γενικές αρχές και κανόνες  Οργάνωση πρωτογενών πληροφοριών  Κατάταξη στοιχείων με κοινά χαρακτηριστικά σε κατηγορίες Αδύνατο σημείο:  Συμπεράσματα με περισσότερη πληροφορία από τα αρχικά δεδομένα  Επαγωγικά άλματα  Συμπεράσματα που πιθανόν φαινομενικά δεν ευσταθούν
 • 12. Θεωρία  Όταν οι παρατηρήσεις και τα πειράματα γίνονται από διαφορετικούς επιστήμονες και  Οδηγούν στα ίδια συμπεράσματα τότε είναι δυνατόν να προκύψει μια θεωρία
 • 13. Θεωρία Η Θεωρία :  είναι μια επιστημονικά αποδεκτή γενική αρχή που  εξηγεί φαινόμενα  συσχετίζει γεγονότα φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους  αναπτύσσεται και εξελίσσεται  συνδέει νέα γεγονότα όπως προκύπτουν  προβλέπει άλλα γεγονότα  προτείνει νέες σχέσεις μεταξύ των φαινομένων  βοηθά στην κατανόηση των φαινομένων της φύσης  κάνει φανερές τις σχέσεις μεταξύ των φαινομένων
 • 14. Θεωρία Μια Θεωρία που  επαληθεύτηκαν οι προβλέψεις της  επιβεβαιώθηκαν πειραματικά οι υποθέσεις της  και γίνεται παγκόσμια αποδεκτή ονομάζεται επιστημονική αρχή ή νόμος. Π.χ. θεωρία ιδανικών αερίων, κινητική θεωρία, αρχή του Lavoisier, αρχή του Lechatelie, νόμοι του Νεύτωνα, νόμοι του Mendel, κυτταρική θεωρία, θεωρία της Φυσικής Επιλογής κ.λ.π.
 • 15. ΕΡΓΑΣΙΑ για το σπίτι 1. Το 1976 στο Σεβέζο, κοντά στο Μιλάνο, διέρρευσε μεγάλη ποσότητα διοξίνης. Ήταν η μεγαλύτερη έως τότε έκθεση ανθρώπων στην ουσία αυτή. Το 1993 έγινε μια έρευνα, κατά την οποία καταγράφηκε και μελετήθηκε το ιατρικό ιστορικό ανθρώπων 20 - 74 ετών που κατοικούσαν μέσα και κοντά στο Σεβέζο. Εξετάσθηκαν 550 άτομα που ζούσαν πολύ κοντά στην περιοχή του ατυχήματος, 4.000 άτομα που ζούσαν λίγο μακρύτερα και 20.000 άτομα που ζούσαν μακριά από την περιοχή. Γιατί εξετάστηκε διαφορετικός αριθμός ατόμων στην καθεμιά από τις τρεις αυτές περιοχές;
 • 16. ΕΡΓΑΣΙΑ για το σπίτι 2. Η επιστημονική μέθοδος είναι ο άξονας κάθε ερευνητικής εργασίας. Μπορεί αυτή η διαδικασία να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση θεμάτων της καθημερινής ζωής; Πώς θα μπορούσε ένας τέτοιος τρόπος προσέγγισης της ζωής να αλλάξει τις απόψεις σας σχετικά με πράγματα όπως το ντύσιμο ή το είδος του αυτοκινήτου που θα αγοράσετε; Θα μπορούσαν ή πρέπει αυτά να αναλυθούν επιστημονικά;
 • 17. ΕΡΓΑΣΙΑ για το σπίτι 3. Είναι γνωστό ότι η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) έχει βακτηριοκτόνο δράση και γι' αυτό χρησιμοποιείται για αποστείρωση αντικειμένων ή υλικών. Ένας ερευνητής προσέθεσε διάλυμα χρωστικής σε δοχείο που περιείχε υλικό καλλιέργειας κυττάρων. Διαπίστωσε ότι, ενώ το είχε αποστειρώσει με υπεριώδη ακτινοβολία, αναπτύχθηκαν βακτήρια. Υπέθεσε ότι η χρωστική προστατεύει τα βακτήρια από την UV. Για να το αποδείξει, έκανε το εξής πείραμα: πήρε δύο άλλα ίδια δοχεία στα οποία προσέθεσε υλικό καλλιέργειας κυττάρων. Στο υλικό του ενός δοχείου προσέθεσε και χρωστική, ενώ στο υλικό του άλλου όχι. Και στα δύο δοχεία προστέθηκαν βακτήρια και ακολούθησε επώαση. Όταν άρχισαν να αναπτύσσονται τα βακτήρια, και τα δύο δοχεία ακτινοβολήθηκαν. Με βάση τα δεδομένα αυτά συμπληρώστε τα κενά στη δεξιά στήλη του πίνακα που ακολουθεί.
 • 18. ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγκρότηση ομάδας & επιλογή θέματος Καθορισμός στόχων & επιμερισμός εργασιών Καθορισμός πηγών πληροφόρησης & συλλογή στοιχείων Επιμέρους αξιολόγηση της πορείας της εργασίας Ταξινόμηση, αξιολόγηση & σύνθεση δεδομένων Παρουσίαση εργασίας & τελική αξιολόγηση στην τάξη Επαναπροσδιορισμός στόχων αν υπάρξει ανάγκη