Μάθημα 09 - Αστέρες

Pantelis Bouboulis
Pantelis BouboulisΖάννειο Πρότυπο Λύκειο Πειραιά
ΜΑΘΗΜΑ 9ο
 Οι Αστέρες
1. Οι αστερισμοί
• Όπως έχουμε δει, από την αρχαιότητα η φαντασία των
 ανθρώπων έδωσε ονόματα σε διάφορους σχηματισμούς
 αστέρων που παρατηρούμε στον ουρανό.
• Το σχήμα των αστερισμών μεταβάλλεται πολύ αργά σε
 σχέση με το χρόνο.
• Οι μεταβολές αυτές δεν μπορύν να γίνουν άμεσα
 αντιληπτές
1.2 Παραδείγματα
• Ο Αστερισμός του Τοξότη
1.2 Παραδείγματα
• Ο Αστερισμός του Ηρακλή
1.3 Ονόματα Αστέρων
• Ο αστερισμός του Περσέα (Perseus). Κάθε αστέρι του
 αστερισμού συμβολίζεται με ένα ελληνικό μικρό γράμμα
 ανάλογα με την λαμπρότητά του. Έτσι έχουμε τον α Per
 (Mirfak), τον β Per (Algol) κ.λ.π.
2. Μονάδες Μέτρησης Αποστάσεων
• Η αστρονομική μονάδα (AU)
  – Είναι η μέση απόσταση Γης – Ήλιου.
  – 1 AU = 150,000,000 Km
2. Μονάδες Μέτρησης Αποστάσεων
• Το έτος φωτός (ly)
  – Είναι η απόσταση που διανύει το φως σε ένα έτος.
  – 1 ly = 63240 AU
  – 1 ly = 9.46x1012 Km
2. Μονάδες Μέτρησης Αποστάσεων
• Το parsec
  – Ηλιοκεντρική Παράλλαξη Αστέρα: Υπολογίζοντας τις συντεταγμένες
   του αστέρα στον ουράνιο θόλο σε δύο ημερομηνίες που διαφέρουν
   κατά έξι μήνες, μπορούμε να υπολογίσουμε τη γωνία κατά την οποία
   μετακινήθηκε ο αστέρας πάνω στον ουράνιο θόλο.
2. Μονάδες Μέτρησης Αποστάσεων
• Το parsec
  – 1 pc = 3.26 ly = 30.9x1012 Km
2. Μονάδες Μέτρησης Αποστάσεων
• Το parsec
  – Αυτή η γωνία (παράλλαξη) είναι ίση με τη γωνία υπό την οποία
   φαίνεται από τον αστέρα 1 AU.
  – Ένας αστέρας με παράλλαξη 1 sec της μοίρας λέμε ότι έχει απόσταση
   1 parsec (parallax – second)
2. Μονάδες Μέτρησης Αποστάσεων
• Το parsec
  – 1 pc = 3.26 ly = 30.9x1012 Km
3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων
• Λαμπρότητα
 – Φαινόμενο Μέγεθος (m)
   • Εκφράζει τη λαμπρότητα (φωτεινότητα) του αστέρα όπως αυτός
    φαίνεται από τη Γη.
   • Το Φαινόμενο μέγεθος εξαρτάται από την πραγματική λαμπρότητα
    (φωτεινότητα) του αστέρα και την απόστασή του από τη Γη.
 – Απόλυτο Μέγεθος (Μ)
   • Είναι το φαινόμενο μέγεθος του αστέρα αν αυτός βρισκόταν σε
    απόσταση 10 parsec (32.6 έτη φωτός) από τη Γη.


   • M-m = 5 log(r)-5
3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων
• Λαμπρότητα και Μέγεθος
 – Φαινόμενο Μέγεθος (m)
   • Εκφράζει τη λαμπρότητα (φωτεινότητα) του αστέρα όπως αυτός
    φαίνεται από τη Γη.
   • Το Φαινόμενο μέγεθος εξαρτάται από την πραγματική λαμπρότητα
    (φωτεινότητα) του αστέρα και την απόστασή του από τη Γη.
 – Απόλυτο Μέγεθος (Μ)
   • Είναι το φαινόμενο μέγεθος του αστέρα αν αυτός βρισκόταν σε
    απόσταση 10 parsec (32.6 έτη φωτός) από τη Γη.


   • M-m = 5 log(r)-5
3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων
• Θερμοκρασία – Χρώμα
 – Μπλε χρώμα έχουν οι πιο θερμοί αστέρες (π.χ. Rigel ή β
  Orionis, απόσταση 700-900 έτη φωτός, 96,000 φορές πιο
  λαμπρός από τον Ήλιο, με ακτίνα 72 φορές μεγαλύτερη)
3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων
• Θερμοκρασία – Χρώμα
 – Μπλε – Λευκό χρώμα (π.χ. ο Σείριος α Canis Major, ο πιο
  φωτεινός αστέρας στον νυκτερινό ουρανό. Απόσταση 8.6 έτη
  φωτός, 35 φορές πιο λαμπρός από τον Ήλιο, με ακτίνα 2
  περίπου φορές μεγαλύτερη. Προσέξτε και το λευκό νάνο συνοδό
  του.)
3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων
• Θερμοκρασία – Χρώμα
 – Οι πιο ψυχροί αστέρες έχουν χρώματα λευκό, λευκοκίτρινο
  (Ήλιος), κίτρινο, ερυθροκίτρινο και κόκκινο (Betelgeuse ή α
  Orioni, απόσταση 640 ly).
3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων
• Φασματικός Τύπος
 – Οι αστέρες εκπέμπουν σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.
  Όμως, τα φάσματά τους παρουσιάζουν διαφορές. Έτσι έχουν
  καταταχθεί σε κατηγορίες:
   • O, B, A, F, G, K, M
   • O ήλιος είναι φασματικού τύπου G2.
3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων
• Το διάγραμμα H-R
 – Πως μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη ενός αστέρα
  όταν η ζωή τους είναι της τάξης των εκατομμυρίων ετών;
 – Αν θέλουμε να μελετήσουμε την ανθρώπινη εξέλιξη, μπορούμε
  να μελετήσουμε μια μεγάλη τυχαία ομάδα ανθρώπων, όπου θα
  βρούμε άτομα κάθε ηλικίας.
 – Κάτι αντίστοιχο μπορούμε να κάνουμε και με τους αστέρες.
3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων
• Το διάγραμμα H-R
 – Άξονας x: θερμοκρασία επιφάνειας.
 – Άξονας y: Απόλυτο μέγεθος
3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων
• Το διάγραμμα H-R
4. Ποια είναι η πηγή ενέργειας;
• Πυρηνική Σύντηξη.
 – Τα πρωτόνια όπως ξέρουμε έχουν θετικό φορτίο.
 – Επομένως δύο πρωτόνια πάντα απωθούνται λόγω της
  ηλεκτροστατικής δύναμης.
 – Όμως, αν δύο πρωτόνια βρεθούν πολύ κοντά τότε μια άλλη
  δύναμη η ισχυρή πυρηνική τα δένει μεταξύ τους (Σύντηξη).
  Αυτό το φαινόμενο συνοδεύεται συνήθως και από έκλυση
  ενέργειας.
4. Ποια είναι η πηγή ενέργειας;
• Πυρηνική Σύντηξη.
 – Πώς όμως μπορεί όμως ένα πρωτόνιο να πλησιάσει
  κάποιο άλλο, όταν απωθούνται από την ηλεκτροστατική
  δύναμη;
 – Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν τα πρωτόνια κινούνται με
  εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες (γιατί;).
 – Για να συμβεί λοιπόν πυρηνική σύντηξη σε μια μάζα αέριυ
  Υδρογόνου, θα πρέπει αυτό να έχει εξαιρετικά υψηλή
  θερμοκρασία (ώστε τα πρωτόνια να αποκτούν υψηλές
  ταχύτητες).
 – Επιπλέον, το αέριο θα πρέπει να βρίσκεται υπό υψηλή
  πίεση (να είναι πιο πυκνό) ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα
  σύγκρουσης μεταξύ δύο πρωτονίων.
4. Ποια είναι η πηγή ενέργειας;
• Πυρηνική Σύντηξη.
 – Αν σε μια μάζα αερίου Υδρογόνου η θερμοκρασία φτάσει
  τους 15 ΜΚ και η πυκνότητα του αερίου γίνει 100-200 φορές
  μεγαλύτερη από αυτή του νερού, τότε αρχίζει η διαδικασία
  της πυρηνικής σύντηξης.
 – Στον Ήλιο η διαδικασία που ακολουθείται ονομάζεται
  αλυσίδα πρωτονίου-πρωτονίου (p-p). Σε μεγαλύτερους
  αστέρες ακολουθείται ο κύκλος CNO.
4. Ποια είναι η πηγή ενέργειας;
• Ο κύκλος CNO.
4. Ποια είναι η πηγή ενέργειας;
• Η αλυσίδα πρωτονίου-πρωτονίου (p-p).
4. Ποια είναι η πηγή ενέργειας;
• Προσοχή. Η διαδικασία της πυρηνικής σύντηξης
 γίνεται στο κέντρο των αστέρων και μόνο.
5. Δημιουργία
• Μια μάζα αέριου Υδρογόνου (Η) άρχισε να καταρρέει
 λόγω της βαρυτικής δύναμης.
5. Δημιουργία
• Καθώς το αέριο μαζεύεται σε όλο και μικρότερο
 χώρο, η πίεση (η πυκνότητα) και η θερμοκρασία
 αυξάνονται
5. Δημιουργία
• Ετσί, με την πάροδο εκατομμυρίων ετών
 δημιουργείται σιγά - σιγά ένας «πρωτοαστέρας».
1.3 Πώς δημιουργήθηκε;
• Η κατάρρευση του πρωτοαστέρα συνεχίζεται μέχρι
 που στον πυρήνα του η θερμοκρασία και η πίεση
 γίνονται τόσο μεγάλες ώστε να αρχίσει η
 θερμοπυρηνική σύντηξη.
5. Δημιουργία
• Η πίεση ακτινοβολίας (από την πυρηνική σύντηξη)
 απωθεί τα αέρια του αστέρα προς τα έξω,
 ισορροπώντας τη δύναμη της βαρύτητας. Το αστέρι
 βρίσκεται στην κύρια ακολουθία, όπου και μένει για
 το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του.
5. Δημιουργία
• Το αστέρι μένει σε αυτό το σταθερό στάδιο (κύρια
 ακολουθία) για αρκετά εκατομμύρια χρόνια,
 καίγοντας το Υδρογόνο του πυρήνα του.
6. Εξέλιξη
• Η εξέλιξη ενός αστέρα εξαρτάται κυρίως από τη μάζα
 του.
 –  Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής)
 –  Μεσαίοι Αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές)
 –  Μεγάλοι Αστέρες (μάζα 10 – 50 ηλιακές)
 –  Πολύ Μεγάλοι Αστέρες (μάζα 50 – 120 ηλιακές)
6.1 Μικροί Αστέρες
• Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής).
  – Είναι οι πιο κοινοί αστέρες στο Σύμπαν.
  – Κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους είναι ερυθροί
   νάνοι (έχουν πορτοκαλί χρώμα).
  – Καίνε Υδρογόνο (πυρηνική σύντηξη) με εξαιρετικά αργό
   ρυθμό.
6.1 Μικροί Αστέρες
• Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής).
6.1 Μικροί Αστέρες
• Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής).
  – Η παραμονή τους στην κύρια ακολουθία είναι τη τάξης των
   μερικών τρισεκατομμυρίων ετών (ηλικία σύμπαντος = 16
   δισ. Έτη).
  – Επειδή η ηλικία του σύμπαντος είναι πολύ μικρή, σε σχέση
   με την διάρκεια παραμονής των ερυθρών αστέρων στην
   κύρια ακολουθία, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τη
   συμβαίνει στο τέλος της ζωής τους.
6.1 Μικροί Αστέρες
• Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής).
  – Αστέρες αυτού του μεγέθους δεν θα φτάσουν ποτέ στο
   σημείο πυρηνικής σύντηξης Ηλίου.
  – Πιστεύεται ότι στο τέλος της ζωής τους, όταν δεν μπορούν
   να κάψουν άλλο Υδρογόνο, καταρρέουν υπό την επίδραση
   της βαρύτητας και γίνονται λευκοί νάνοι.
6.1 Μικροί Αστέρες
• Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής).
  – Στους λευκούς νάνους, η βαρυτική κατάρρευση σταματάει
   εξαιτίας της «πίεσης ηλεκτρονίων».
  – Επειδή δεν γίνονται αντιδράσεις πυρηνικής σύντηξης, οι
   λευκοί νάνοι σιγά-σιγά χάνουν την θερμότητά τους και
   γίνονται όλο και πιο σκοτεινοί.
6.1 Μικροί Αστέρες
• Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής).
  – Στην περίπτωση που ένας λευκός νάνος απορροφήσει ύλη
   από ένα γειτονικό αστέρι και ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο
   όριο μάζας (όριο Chandrasekhar = 1.5 ηλιακές μάζες), τότε
   εκρήγνυται (supernova type Ia).
6.2 Μεσαίοι Αστέρες
• Μεσαίοι αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές).
  – Όταν αρχίσει να τελειώνει το Υδρογόνο του πυρήνα, το
   αστέρι αρχίζει να καταρρέει υπό την επίδραση της
   βαρύτητας. Ο πυρήνας του πλέον αποτελείται από ήλιο.
  – Το αστέρι αρχίζει να καίει το υδρογόνο που βρίσκεται γύρω
   από τον πυρήνα (αφού δεν υπάρχει άλλο υδρογόνο στον
   πυρήνα.
  – Η βαρύτητα συμπιέζει το υδρογόνο όλο και περισσότερο,
   αναγκάζοντας τον ρυθμό της πυρηνική σύντηξης να
   αυξηθεί.
6.2 Μεσαίοι Αστέρες
6.2 Μεσαίοι Αστέρες
• Μεσαίοι αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές).
  – Επειδή η ακτινοβολία από την σύντηξη υδρογόνου έχει
   αυξηθεί σημαντικά, η πίεση ακτινοβολίας υπερνικά την
   βαρύτητα και το αστέρι αρχίζει να «φουσκώνει» (μπορεί να
   γίνει πάνω από 50 φορές μεγαλύτερο).
  – Τα εξωτερικά στρώματα ψύχονται και έτσι το αστέρι
   φαίνεται ως ένας κόκκινος γίγαντας.
6.2 Μεσαίοι Αστέρες
• Μεσαίοι αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές).
  – Η θερμοκρασία και η πίεση στον πυρήνα αυξάνονται,
   καθώς όλο και περισσότερο ήλιο δημιουργείται και ο
   πυρήνας συμπιέζεται.
6.2 Μεσαίοι Αστέρες
• Μεσαίοι Αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές).
  – Όταν η θερμοκρασία και η πίεση αυξηθούν αρκετά στον
   πυρήνα, αρχίζει η σύντηξη του ηλίου.
  – Εξαιτίας της αστάθειας των αντιδράσεων πυρηνικής
   σύντηξης ηλίου, το αστέρι χάνει μέρος από τα υλικά του
   σταδιακά, τα οποία σχηματίζουν δακτυλίους με τη μορφή
   πλανητικού νεφελώματος.
6.2 Μεσαίοι Αστέρες
• Μεσαίοι Αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές).
  – Στο κέντρο του νεφελώματος παραμένει ο πυρήνας του
   άστρου, ο οποίος σιγά-σιγά ψύχεται και καταλήγει ως
   λευκός νάνος. Εξαιτίας της πίεσης ηλεκτρονίων η βαρυτική
   κατάρρευση σταματάει.
6.2 Μεσαίοι Αστέρες
• Μεσαίοι Αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές).
  – Ανακεφαλαίωση
               2


             1
           3
6.3 Μεγάλοι Αστέρες
• Μεγάλοι Αστέρες (μάζα 10 – 120 ηλιακές)
 – Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν τελειώσει το υδρογόνου του
  πυρήνα, αρχίζει πάλι η καύση υδρογόνου στα στρώματα
  γύρω από τον πυρήνα.
 – Ο αστέρας φουσκώνει.
 – Το ήλιο που μαζεύεται στον πυρήνα του αστέρα, αυξάνει τη
  μάζα και την πίεση.
 – Πολύ σύντομα στον πυρήνα αρχίζει η πυρηνική σύντηξη
  ηλίου.
 – Στη συνέχεια (όταν το ήλιο αρχίζει να τελειώνει γίνονται πιο
  σύνθετες πυρηνικές συντήξεις και δημιουργούνται
  βαρύτερα στοιχεία.
6.3 Μεγάλοι Αστέρες
• Μεγάλοι Αστέρες (μάζα 10 – 120 ηλιακές)
6.3 Μεγάλοι Αστέρες
• Μεγάλοι Αστέρες (μάζα 10 – 120 ηλιακές)
 – Όταν στον πυρήνα δημιουργηθεί Σίδηρος, η συνέχιση των
  πυρηνικών συντήξεων απορροφά ενέργεια (αντί να
  αποδίδει) με αποτέλεσμα η πίεση ακτινοβολίας να μη
  μπορεί να συγκρατήσει το άστρο.
 – Το άστρο καταρρέει.
 – Ο αστέρας εκρήγνυται σε μεγάλη έκρηξη supernova (type
  Ib, Ic, ή II).
 – Ανάλογα με τη μάζα που έχει απομείνει στον πυρήνα θα
  δημιουργηθεί ένας αστέρας νετρονίων ή μια μαύρη τρύπα.
6.3 Μεγάλοι Αστέρες
• Μεγάλοι Αστέρες (μάζα 10 – 120 ηλιακές)
6.3 Μεγάλοι Αστέρες
• Αστέρας Νετρονίων
 – Όταν η μάζα του πυρήνα του αστέρα, ξεπεράσει το όριο
  Chandrasekhar, η πίεση ηλεκτρονίων δε μπορεί να
  σταματήσει τη βαρυτική κατάρρευση.
 – Ο πυρήνας συνεχίζει να συστέλλεται μέχρι να
  ενεργοποιηθεί η πίεση νετρονίων, οπότε η κατάρρευση
  σταματά.
 – Οι αστέρες που προκύπτουν έχουν πολύ μικρή ακτίνα σε
  σχέση με την αρχική τους (περίπου σαν αυτή της Γη) και
  τρομακτική πυκνότητα (φανταστείτε να συμπιέζατε όλους
  τους ανθρώπους της γης έτσι ώστε να χωρέσουν σε ένα
  ζάρι).
 – Περιστρέφονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
6.3 Μεγάλοι Αστέρες
• Ο πρώτος Αστέρας Νετρονίων που ανακαλύφθηκε
 με οπτικό τηλεσκόπιο
6.3 Μεγάλοι Αστέρες
• Αστέρας Νετρονίων
 – Η βαρυτική έλξη είναι τόσο δυνατή, που το φως κάμπτεται
  και έτσι μπορούμε να δούμε και το πίσω μέρος του αστέρα!
6.3 Μεγάλοι Αστέρες
• Μαύρη Τρύπα
 – Αν στο κέντρο του αστέρα υπάρχει μάζα μεγαλύτερη από
  2-3 ηλιακές μάζες τότε ούτε η πίεση νετρονίων μπορεί να
  σταματήσει τη βαρύτητα.
 – Το άστρο συνεχίζει να καταρρέει. Συμπιέζεται σε τέτοιο
  σημείο ώστε ούτε το φως να μπορεί να ξεφύγει από αυτό.
7 Ανακεφαλαίωση
• Εξέλιξη Μικρών Αστέρων
7 Ανακεφαλαίωση
• Εξέλιξη Μεσαίων Αστέρων
7 Ανακεφαλαίωση
• Εξέλιξη Μεγάλων Αστέρων
1 of 57

Recommended

O κύκλος ζωής των αστεριών by
O κύκλος ζωής των αστεριώνO κύκλος ζωής των αστεριών
O κύκλος ζωής των αστεριώνtryfonid
1.6K views17 slides
Αστρονομία - Μάθημα 08 by
Αστρονομία - Μάθημα 08Αστρονομία - Μάθημα 08
Αστρονομία - Μάθημα 08Pantelis Bouboulis
1.1K views33 slides
αστρονομια by
αστρονομιααστρονομια
αστρονομιαStauroula Kakaraki
494 views31 slides
A3-PROJ-16 by
A3-PROJ-16A3-PROJ-16
A3-PROJ-16sharedim
154 views22 slides
διαδοση του φωτοσ 1 by
διαδοση του φωτοσ 1διαδοση του φωτοσ 1
διαδοση του φωτοσ 1HIOTELIS IOANNIS
742 views14 slides

More Related Content

What's hot

ηλιοσ by
ηλιοσηλιοσ
ηλιοσΕυη Πατ
645 views45 slides
κβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohr by
κβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohrκβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohr
κβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohrmanuel chaniotakis
908 views24 slides
ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ by
ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣkarinka2
105 views57 slides
To iliako mas_systima (1) by
To iliako mas_systima (1)To iliako mas_systima (1)
To iliako mas_systima (1)Athina Kakarikou
846 views84 slides
Υπολογισμός της απόστασης του SN1987A by
Υπολογισμός της απόστασης του SN1987AΥπολογισμός της απόστασης του SN1987A
Υπολογισμός της απόστασης του SN1987APantelis Bouboulis
1.1K views17 slides
Comet lovejoy 11- 14 by
Comet lovejoy 11- 14Comet lovejoy 11- 14
Comet lovejoy 11- 14xpapas
176 views54 slides

What's hot(20)

κβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohr by manuel chaniotakis
κβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohrκβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohr
κβαντομηχανική III: To άτομο του Rutherford και του Bohr
manuel chaniotakis908 views
ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ by karinka2
ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
karinka2105 views
Υπολογισμός της απόστασης του SN1987A by Pantelis Bouboulis
Υπολογισμός της απόστασης του SN1987AΥπολογισμός της απόστασης του SN1987A
Υπολογισμός της απόστασης του SN1987A
Pantelis Bouboulis1.1K views
Comet lovejoy 11- 14 by xpapas
Comet lovejoy 11- 14Comet lovejoy 11- 14
Comet lovejoy 11- 14
xpapas176 views
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές του by manuel chaniotakis
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές τουΕισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές του
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές του
manuel chaniotakis644 views
Eπιστημη και Aστρολογια by manuel chaniotakis
Eπιστημη και Aστρολογια Eπιστημη και Aστρολογια
Eπιστημη και Aστρολογια
manuel chaniotakis663 views
Κβαντομηχανική ΙΙ: Η Φύση του Φωτός και η Ανάδυση των Κβάντα by manuel chaniotakis
Κβαντομηχανική ΙΙ: Η Φύση του Φωτός και η Ανάδυση των ΚβάνταΚβαντομηχανική ΙΙ: Η Φύση του Φωτός και η Ανάδυση των Κβάντα
Κβαντομηχανική ΙΙ: Η Φύση του Φωτός και η Ανάδυση των Κβάντα
manuel chaniotakis672 views
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική IV: Yλικά Κύματα by manuel chaniotakis
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική IV: Yλικά ΚύματαΕισαγωγή στην Κβαντομηχανική IV: Yλικά Κύματα
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική IV: Yλικά Κύματα
manuel chaniotakis425 views
Αστρονομία - Εξέλιξη του Σύμπαντος-Μεγάλη Έκρηξη by 4o Lykeio Alex/polis
Αστρονομία - Εξέλιξη του Σύμπαντος-Μεγάλη ΈκρηξηΑστρονομία - Εξέλιξη του Σύμπαντος-Μεγάλη Έκρηξη
Αστρονομία - Εξέλιξη του Σύμπαντος-Μεγάλη Έκρηξη
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VΙ: Η γάτα του Schrodinger by manuel chaniotakis
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VΙ: Η γάτα του SchrodingerΕισαγωγή στην Κβαντομηχανική VΙ: Η γάτα του Schrodinger
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VΙ: Η γάτα του Schrodinger
manuel chaniotakis775 views
Sun, a little giant in our neighbourhood by FLARECAST
Sun, a little giant in our neighbourhoodSun, a little giant in our neighbourhood
Sun, a little giant in our neighbourhood
FLARECAST434 views
φυση και διαδοση του φωτος by sarmeni
φυση και διαδοση του φωτοςφυση και διαδοση του φωτος
φυση και διαδοση του φωτος
sarmeni7.1K views
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας Μέρος 1ο by manuel chaniotakis
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας Μέρος 1ο Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας Μέρος 1ο
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας Μέρος 1ο
manuel chaniotakis467 views
φυλλο εργασιας το ηλιακό μας σύστημα by tryfonid
φυλλο εργασιας το ηλιακό μας σύστημαφυλλο εργασιας το ηλιακό μας σύστημα
φυλλο εργασιας το ηλιακό μας σύστημα
tryfonid657 views
Νετρίνο: Μια ιστορική διαδρομή by manuel chaniotakis
Νετρίνο: Μια ιστορική διαδρομήΝετρίνο: Μια ιστορική διαδρομή
Νετρίνο: Μια ιστορική διαδρομή
manuel chaniotakis746 views

Viewers also liked

Αστρονομία - Μάθημα 07 by
Αστρονομία - Μάθημα 07Αστρονομία - Μάθημα 07
Αστρονομία - Μάθημα 07Pantelis Bouboulis
1.4K views51 slides
Αστρονομία - Μάθημα 2 by
Αστρονομία - Μάθημα 2Αστρονομία - Μάθημα 2
Αστρονομία - Μάθημα 2Pantelis Bouboulis
1.1K views11 slides
Εισαγωγή στη Στατιστική by
Εισαγωγή στη ΣτατιστικήΕισαγωγή στη Στατιστική
Εισαγωγή στη ΣτατιστικήPantelis Bouboulis
2.3K views37 slides
Αστρονομία - Μάθημα 04 by
Αστρονομία - Μάθημα 04Αστρονομία - Μάθημα 04
Αστρονομία - Μάθημα 04Pantelis Bouboulis
59.7K views47 slides
Αστρονομία Μάθημα 1 by
Αστρονομία Μάθημα 1Αστρονομία Μάθημα 1
Αστρονομία Μάθημα 1Pantelis Bouboulis
2.3K views14 slides
Αστρονομία - Μάθημα 03 by
Αστρονομία - Μάθημα 03Αστρονομία - Μάθημα 03
Αστρονομία - Μάθημα 03Pantelis Bouboulis
1.4K views46 slides

Viewers also liked(14)

Εισαγωγή στη Στατιστική by Pantelis Bouboulis
Εισαγωγή στη ΣτατιστικήΕισαγωγή στη Στατιστική
Εισαγωγή στη Στατιστική
Pantelis Bouboulis2.3K views
Αστρονομία - Μάθημα 04 by Pantelis Bouboulis
Αστρονομία - Μάθημα 04Αστρονομία - Μάθημα 04
Αστρονομία - Μάθημα 04
Pantelis Bouboulis59.7K views
ιπποκράτης by georgios2000
ιπποκράτηςιπποκράτης
ιπποκράτης
georgios2000307 views
Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας by Sofoklis Sotiriou
Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγαςΑυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας
Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας
Sofoklis Sotiriou625 views
νεφελωματα by ntanavara
νεφελωματανεφελωματα
νεφελωματα
ntanavara517 views
μαρία σκόπτσοβα by georgios2000
μαρία σκόπτσοβαμαρία σκόπτσοβα
μαρία σκόπτσοβα
georgios2000620 views
Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας by Θανάσης Δρούγας
Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Σημειώσεις Στατιστική Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ... by SlideShare
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
SlideShare1.1M views

Similar to Μάθημα 09 - Αστέρες

το τέλος ενός άστρου by
το τέλος ενός άστρουτο τέλος ενός άστρου
το τέλος ενός άστρουΘεόδωρος Μαραγκούλας
457 views13 slides
Σκοτεινή Ύλη by
Σκοτεινή ΎληΣκοτεινή Ύλη
Σκοτεινή ΎληNefeli Zikou
320 views55 slides
Ταξίδι στο σύμπαν, ερευνητική εργασία 2015-16 by
Ταξίδι στο σύμπαν, ερευνητική εργασία 2015-16Ταξίδι στο σύμπαν, ερευνητική εργασία 2015-16
Ταξίδι στο σύμπαν, ερευνητική εργασία 2015-161ο Γενικό Λύκειο Σπάτων
81 views84 slides
παρουσίαση γαλαξίες by
παρουσίαση γαλαξίεςπαρουσίαση γαλαξίες
παρουσίαση γαλαξίεςDimitrios Rousnidis
960 views64 slides
Το ηλιακό μας σύστημα by
Το ηλιακό μας σύστημαΤο ηλιακό μας σύστημα
Το ηλιακό μας σύστημαadam dim
62.5K views106 slides
ηλιοs βζ ναυπακτοs φιν 4 5-14 by
ηλιοs βζ ναυπακτοs φιν 4 5-14ηλιοs βζ ναυπακτοs φιν 4 5-14
ηλιοs βζ ναυπακτοs φιν 4 5-14elenadamo
331 views22 slides

Similar to Μάθημα 09 - Αστέρες(20)

Σκοτεινή Ύλη by Nefeli Zikou
Σκοτεινή ΎληΣκοτεινή Ύλη
Σκοτεινή Ύλη
Nefeli Zikou320 views
Το ηλιακό μας σύστημα by adam dim
Το ηλιακό μας σύστημαΤο ηλιακό μας σύστημα
Το ηλιακό μας σύστημα
adam dim62.5K views
ηλιοs βζ ναυπακτοs φιν 4 5-14 by elenadamo
ηλιοs βζ ναυπακτοs φιν 4 5-14ηλιοs βζ ναυπακτοs φιν 4 5-14
ηλιοs βζ ναυπακτοs φιν 4 5-14
elenadamo331 views
Γνωρίζοντας τους αστερισμούς μέσα από τη μυθολογία by 6lykeiovolou
Γνωρίζοντας τους αστερισμούς μέσα από τη μυθολογίαΓνωρίζοντας τους αστερισμούς μέσα από τη μυθολογία
Γνωρίζοντας τους αστερισμούς μέσα από τη μυθολογία
6lykeiovolou2.5K views
10 εκπληκτικά πράγματα που λέει φυσική σχετικά με σας by Μαυρουδης Μακης
10 εκπληκτικά πράγματα που λέει φυσική σχετικά με σας10 εκπληκτικά πράγματα που λέει φυσική σχετικά με σας
10 εκπληκτικά πράγματα που λέει φυσική σχετικά με σας
Project B΄ Λυκείου 2013-2014, B1, Πλανητικό σύστημα by paez2012
Project B΄ Λυκείου 2013-2014, B1, Πλανητικό σύστημαProject B΄ Λυκείου 2013-2014, B1, Πλανητικό σύστημα
Project B΄ Λυκείου 2013-2014, B1, Πλανητικό σύστημα
paez20121.4K views
Ηλιακό σύστημα by Fani Karaoli
Ηλιακό σύστημαΗλιακό σύστημα
Ηλιακό σύστημα
Fani Karaoli9.5K views
Το Διάστημα by konkarrag
Το ΔιάστημαΤο Διάστημα
Το Διάστημα
konkarrag290 views
ηλιακο συστημα by alexkonta
ηλιακο συστημαηλιακο συστημα
ηλιακο συστημα
alexkonta486 views
διάστημα by conmo
διάστημαδιάστημα
διάστημα
conmo477 views

More from Pantelis Bouboulis

Διερευνητικές εργασίες by
Διερευνητικές εργασίεςΔιερευνητικές εργασίες
Διερευνητικές εργασίεςPantelis Bouboulis
763 views6 slides
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014 by
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014Pantelis Bouboulis
833 views4 slides
Ερωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας by
Ερωτήσεις για το μάθημα της ΑστρονομίαςΕρωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας
Ερωτήσεις για το μάθημα της ΑστρονομίαςPantelis Bouboulis
5.4K views2 slides
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων by
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη ΕξετάσεωνΑστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη ΕξετάσεωνPantelis Bouboulis
5.2K views1 slide
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη by
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΜαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληPantelis Bouboulis
4.9K views1 slide
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων by
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεωνΜαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεωνPantelis Bouboulis
4.7K views1 slide

More from Pantelis Bouboulis(20)

Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014 by Pantelis Bouboulis
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014
Pantelis Bouboulis833 views
Ερωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας by Pantelis Bouboulis
Ερωτήσεις για το μάθημα της ΑστρονομίαςΕρωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας
Ερωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας
Pantelis Bouboulis5.4K views
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων by Pantelis Bouboulis
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη ΕξετάσεωνΑστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων
Pantelis Bouboulis5.2K views
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη by Pantelis Bouboulis
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΜαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Pantelis Bouboulis4.9K views
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων by Pantelis Bouboulis
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεωνΜαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων
Pantelis Bouboulis4.7K views
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη by Pantelis Bouboulis
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΓεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Pantelis Bouboulis4.9K views
Robust Image Denoising in RKHS via Orthogonal Matching Pursuit by Pantelis Bouboulis
Robust Image Denoising in RKHS via Orthogonal Matching PursuitRobust Image Denoising in RKHS via Orthogonal Matching Pursuit
Robust Image Denoising in RKHS via Orthogonal Matching Pursuit
Pantelis Bouboulis628 views
Όμιλος Μαθηματικών - Πληροφορικής 2013 by Pantelis Bouboulis
Όμιλος Μαθηματικών - Πληροφορικής 2013Όμιλος Μαθηματικών - Πληροφορικής 2013
Όμιλος Μαθηματικών - Πληροφορικής 2013
Pantelis Bouboulis3.2K views
Complex Support Vector Machines For Quaternary Classification by Pantelis Bouboulis
Complex Support Vector Machines For Quaternary ClassificationComplex Support Vector Machines For Quaternary Classification
Complex Support Vector Machines For Quaternary Classification
Pantelis Bouboulis1.3K views
Robust Kernel-Based Regression Using Orthogonal Matching Pursuit by Pantelis Bouboulis
Robust Kernel-Based Regression Using Orthogonal Matching PursuitRobust Kernel-Based Regression Using Orthogonal Matching Pursuit
Robust Kernel-Based Regression Using Orthogonal Matching Pursuit
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014 by Pantelis Bouboulis
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014
Pantelis Bouboulis12.5K views
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη by Pantelis Bouboulis
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΓεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Pantelis Bouboulis5.4K views
Ύλη εξετάσεων - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου by Pantelis Bouboulis
Ύλη εξετάσεων - Άλγεβρα Β΄ ΛυκείουΎλη εξετάσεων - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου
Ύλη εξετάσεων - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου
Pantelis Bouboulis14.1K views
Καθολική Κατασκευή Fractal Συνόλων by Pantelis Bouboulis
Καθολική Κατασκευή Fractal ΣυνόλωνΚαθολική Κατασκευή Fractal Συνόλων
Καθολική Κατασκευή Fractal Συνόλων
Pantelis Bouboulis6.2K views

Recently uploaded

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx7gymnasiokavalas
11 views14 slides
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxssuser86b52c
7 views37 slides
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
26 views18 slides
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
28 views14 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
915 views1 slide
Dikaiomata_2023.pptx by
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
322 views33 slides

Recently uploaded(20)

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx by 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas11 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b28 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo915 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou54 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas20 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b10 views
Veroia in Autumn.pdf by dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212546 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram12 views

Μάθημα 09 - Αστέρες

 • 1. ΜΑΘΗΜΑ 9ο Οι Αστέρες
 • 2. 1. Οι αστερισμοί • Όπως έχουμε δει, από την αρχαιότητα η φαντασία των ανθρώπων έδωσε ονόματα σε διάφορους σχηματισμούς αστέρων που παρατηρούμε στον ουρανό. • Το σχήμα των αστερισμών μεταβάλλεται πολύ αργά σε σχέση με το χρόνο. • Οι μεταβολές αυτές δεν μπορύν να γίνουν άμεσα αντιληπτές
 • 3. 1.2 Παραδείγματα • Ο Αστερισμός του Τοξότη
 • 4. 1.2 Παραδείγματα • Ο Αστερισμός του Ηρακλή
 • 5. 1.3 Ονόματα Αστέρων • Ο αστερισμός του Περσέα (Perseus). Κάθε αστέρι του αστερισμού συμβολίζεται με ένα ελληνικό μικρό γράμμα ανάλογα με την λαμπρότητά του. Έτσι έχουμε τον α Per (Mirfak), τον β Per (Algol) κ.λ.π.
 • 6. 2. Μονάδες Μέτρησης Αποστάσεων • Η αστρονομική μονάδα (AU) – Είναι η μέση απόσταση Γης – Ήλιου. – 1 AU = 150,000,000 Km
 • 7. 2. Μονάδες Μέτρησης Αποστάσεων • Το έτος φωτός (ly) – Είναι η απόσταση που διανύει το φως σε ένα έτος. – 1 ly = 63240 AU – 1 ly = 9.46x1012 Km
 • 8. 2. Μονάδες Μέτρησης Αποστάσεων • Το parsec – Ηλιοκεντρική Παράλλαξη Αστέρα: Υπολογίζοντας τις συντεταγμένες του αστέρα στον ουράνιο θόλο σε δύο ημερομηνίες που διαφέρουν κατά έξι μήνες, μπορούμε να υπολογίσουμε τη γωνία κατά την οποία μετακινήθηκε ο αστέρας πάνω στον ουράνιο θόλο.
 • 9. 2. Μονάδες Μέτρησης Αποστάσεων • Το parsec – 1 pc = 3.26 ly = 30.9x1012 Km
 • 10. 2. Μονάδες Μέτρησης Αποστάσεων • Το parsec – Αυτή η γωνία (παράλλαξη) είναι ίση με τη γωνία υπό την οποία φαίνεται από τον αστέρα 1 AU. – Ένας αστέρας με παράλλαξη 1 sec της μοίρας λέμε ότι έχει απόσταση 1 parsec (parallax – second)
 • 11. 2. Μονάδες Μέτρησης Αποστάσεων • Το parsec – 1 pc = 3.26 ly = 30.9x1012 Km
 • 12. 3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων • Λαμπρότητα – Φαινόμενο Μέγεθος (m) • Εκφράζει τη λαμπρότητα (φωτεινότητα) του αστέρα όπως αυτός φαίνεται από τη Γη. • Το Φαινόμενο μέγεθος εξαρτάται από την πραγματική λαμπρότητα (φωτεινότητα) του αστέρα και την απόστασή του από τη Γη. – Απόλυτο Μέγεθος (Μ) • Είναι το φαινόμενο μέγεθος του αστέρα αν αυτός βρισκόταν σε απόσταση 10 parsec (32.6 έτη φωτός) από τη Γη. • M-m = 5 log(r)-5
 • 13. 3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων • Λαμπρότητα και Μέγεθος – Φαινόμενο Μέγεθος (m) • Εκφράζει τη λαμπρότητα (φωτεινότητα) του αστέρα όπως αυτός φαίνεται από τη Γη. • Το Φαινόμενο μέγεθος εξαρτάται από την πραγματική λαμπρότητα (φωτεινότητα) του αστέρα και την απόστασή του από τη Γη. – Απόλυτο Μέγεθος (Μ) • Είναι το φαινόμενο μέγεθος του αστέρα αν αυτός βρισκόταν σε απόσταση 10 parsec (32.6 έτη φωτός) από τη Γη. • M-m = 5 log(r)-5
 • 14. 3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων • Θερμοκρασία – Χρώμα – Μπλε χρώμα έχουν οι πιο θερμοί αστέρες (π.χ. Rigel ή β Orionis, απόσταση 700-900 έτη φωτός, 96,000 φορές πιο λαμπρός από τον Ήλιο, με ακτίνα 72 φορές μεγαλύτερη)
 • 15. 3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων • Θερμοκρασία – Χρώμα – Μπλε – Λευκό χρώμα (π.χ. ο Σείριος α Canis Major, ο πιο φωτεινός αστέρας στον νυκτερινό ουρανό. Απόσταση 8.6 έτη φωτός, 35 φορές πιο λαμπρός από τον Ήλιο, με ακτίνα 2 περίπου φορές μεγαλύτερη. Προσέξτε και το λευκό νάνο συνοδό του.)
 • 16. 3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων • Θερμοκρασία – Χρώμα – Οι πιο ψυχροί αστέρες έχουν χρώματα λευκό, λευκοκίτρινο (Ήλιος), κίτρινο, ερυθροκίτρινο και κόκκινο (Betelgeuse ή α Orioni, απόσταση 640 ly).
 • 17. 3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων • Φασματικός Τύπος – Οι αστέρες εκπέμπουν σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Όμως, τα φάσματά τους παρουσιάζουν διαφορές. Έτσι έχουν καταταχθεί σε κατηγορίες: • O, B, A, F, G, K, M • O ήλιος είναι φασματικού τύπου G2.
 • 18. 3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων • Το διάγραμμα H-R – Πως μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη ενός αστέρα όταν η ζωή τους είναι της τάξης των εκατομμυρίων ετών; – Αν θέλουμε να μελετήσουμε την ανθρώπινη εξέλιξη, μπορούμε να μελετήσουμε μια μεγάλη τυχαία ομάδα ανθρώπων, όπου θα βρούμε άτομα κάθε ηλικίας. – Κάτι αντίστοιχο μπορούμε να κάνουμε και με τους αστέρες.
 • 19. 3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων • Το διάγραμμα H-R – Άξονας x: θερμοκρασία επιφάνειας. – Άξονας y: Απόλυτο μέγεθος
 • 20. 3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Αστέρων • Το διάγραμμα H-R
 • 21. 4. Ποια είναι η πηγή ενέργειας; • Πυρηνική Σύντηξη. – Τα πρωτόνια όπως ξέρουμε έχουν θετικό φορτίο. – Επομένως δύο πρωτόνια πάντα απωθούνται λόγω της ηλεκτροστατικής δύναμης. – Όμως, αν δύο πρωτόνια βρεθούν πολύ κοντά τότε μια άλλη δύναμη η ισχυρή πυρηνική τα δένει μεταξύ τους (Σύντηξη). Αυτό το φαινόμενο συνοδεύεται συνήθως και από έκλυση ενέργειας.
 • 22. 4. Ποια είναι η πηγή ενέργειας; • Πυρηνική Σύντηξη. – Πώς όμως μπορεί όμως ένα πρωτόνιο να πλησιάσει κάποιο άλλο, όταν απωθούνται από την ηλεκτροστατική δύναμη; – Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν τα πρωτόνια κινούνται με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες (γιατί;). – Για να συμβεί λοιπόν πυρηνική σύντηξη σε μια μάζα αέριυ Υδρογόνου, θα πρέπει αυτό να έχει εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία (ώστε τα πρωτόνια να αποκτούν υψηλές ταχύτητες). – Επιπλέον, το αέριο θα πρέπει να βρίσκεται υπό υψηλή πίεση (να είναι πιο πυκνό) ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ δύο πρωτονίων.
 • 23. 4. Ποια είναι η πηγή ενέργειας; • Πυρηνική Σύντηξη. – Αν σε μια μάζα αερίου Υδρογόνου η θερμοκρασία φτάσει τους 15 ΜΚ και η πυκνότητα του αερίου γίνει 100-200 φορές μεγαλύτερη από αυτή του νερού, τότε αρχίζει η διαδικασία της πυρηνικής σύντηξης. – Στον Ήλιο η διαδικασία που ακολουθείται ονομάζεται αλυσίδα πρωτονίου-πρωτονίου (p-p). Σε μεγαλύτερους αστέρες ακολουθείται ο κύκλος CNO.
 • 24. 4. Ποια είναι η πηγή ενέργειας; • Ο κύκλος CNO.
 • 25. 4. Ποια είναι η πηγή ενέργειας; • Η αλυσίδα πρωτονίου-πρωτονίου (p-p).
 • 26. 4. Ποια είναι η πηγή ενέργειας; • Προσοχή. Η διαδικασία της πυρηνικής σύντηξης γίνεται στο κέντρο των αστέρων και μόνο.
 • 27. 5. Δημιουργία • Μια μάζα αέριου Υδρογόνου (Η) άρχισε να καταρρέει λόγω της βαρυτικής δύναμης.
 • 28. 5. Δημιουργία • Καθώς το αέριο μαζεύεται σε όλο και μικρότερο χώρο, η πίεση (η πυκνότητα) και η θερμοκρασία αυξάνονται
 • 29. 5. Δημιουργία • Ετσί, με την πάροδο εκατομμυρίων ετών δημιουργείται σιγά - σιγά ένας «πρωτοαστέρας».
 • 30. 1.3 Πώς δημιουργήθηκε; • Η κατάρρευση του πρωτοαστέρα συνεχίζεται μέχρι που στον πυρήνα του η θερμοκρασία και η πίεση γίνονται τόσο μεγάλες ώστε να αρχίσει η θερμοπυρηνική σύντηξη.
 • 31. 5. Δημιουργία • Η πίεση ακτινοβολίας (από την πυρηνική σύντηξη) απωθεί τα αέρια του αστέρα προς τα έξω, ισορροπώντας τη δύναμη της βαρύτητας. Το αστέρι βρίσκεται στην κύρια ακολουθία, όπου και μένει για το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του.
 • 32. 5. Δημιουργία • Το αστέρι μένει σε αυτό το σταθερό στάδιο (κύρια ακολουθία) για αρκετά εκατομμύρια χρόνια, καίγοντας το Υδρογόνο του πυρήνα του.
 • 33. 6. Εξέλιξη • Η εξέλιξη ενός αστέρα εξαρτάται κυρίως από τη μάζα του. – Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής) – Μεσαίοι Αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές) – Μεγάλοι Αστέρες (μάζα 10 – 50 ηλιακές) – Πολύ Μεγάλοι Αστέρες (μάζα 50 – 120 ηλιακές)
 • 34. 6.1 Μικροί Αστέρες • Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής). – Είναι οι πιο κοινοί αστέρες στο Σύμπαν. – Κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους είναι ερυθροί νάνοι (έχουν πορτοκαλί χρώμα). – Καίνε Υδρογόνο (πυρηνική σύντηξη) με εξαιρετικά αργό ρυθμό.
 • 35. 6.1 Μικροί Αστέρες • Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής).
 • 36. 6.1 Μικροί Αστέρες • Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής). – Η παραμονή τους στην κύρια ακολουθία είναι τη τάξης των μερικών τρισεκατομμυρίων ετών (ηλικία σύμπαντος = 16 δισ. Έτη). – Επειδή η ηλικία του σύμπαντος είναι πολύ μικρή, σε σχέση με την διάρκεια παραμονής των ερυθρών αστέρων στην κύρια ακολουθία, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τη συμβαίνει στο τέλος της ζωής τους.
 • 37. 6.1 Μικροί Αστέρες • Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής). – Αστέρες αυτού του μεγέθους δεν θα φτάσουν ποτέ στο σημείο πυρηνικής σύντηξης Ηλίου. – Πιστεύεται ότι στο τέλος της ζωής τους, όταν δεν μπορούν να κάψουν άλλο Υδρογόνο, καταρρέουν υπό την επίδραση της βαρύτητας και γίνονται λευκοί νάνοι.
 • 38. 6.1 Μικροί Αστέρες • Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής). – Στους λευκούς νάνους, η βαρυτική κατάρρευση σταματάει εξαιτίας της «πίεσης ηλεκτρονίων». – Επειδή δεν γίνονται αντιδράσεις πυρηνικής σύντηξης, οι λευκοί νάνοι σιγά-σιγά χάνουν την θερμότητά τους και γίνονται όλο και πιο σκοτεινοί.
 • 39. 6.1 Μικροί Αστέρες • Μικροί Αστέρες (μάζα 0.1 – 0.5 της ηλιακής). – Στην περίπτωση που ένας λευκός νάνος απορροφήσει ύλη από ένα γειτονικό αστέρι και ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο μάζας (όριο Chandrasekhar = 1.5 ηλιακές μάζες), τότε εκρήγνυται (supernova type Ia).
 • 40. 6.2 Μεσαίοι Αστέρες • Μεσαίοι αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές). – Όταν αρχίσει να τελειώνει το Υδρογόνο του πυρήνα, το αστέρι αρχίζει να καταρρέει υπό την επίδραση της βαρύτητας. Ο πυρήνας του πλέον αποτελείται από ήλιο. – Το αστέρι αρχίζει να καίει το υδρογόνο που βρίσκεται γύρω από τον πυρήνα (αφού δεν υπάρχει άλλο υδρογόνο στον πυρήνα. – Η βαρύτητα συμπιέζει το υδρογόνο όλο και περισσότερο, αναγκάζοντας τον ρυθμό της πυρηνική σύντηξης να αυξηθεί.
 • 42. 6.2 Μεσαίοι Αστέρες • Μεσαίοι αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές). – Επειδή η ακτινοβολία από την σύντηξη υδρογόνου έχει αυξηθεί σημαντικά, η πίεση ακτινοβολίας υπερνικά την βαρύτητα και το αστέρι αρχίζει να «φουσκώνει» (μπορεί να γίνει πάνω από 50 φορές μεγαλύτερο). – Τα εξωτερικά στρώματα ψύχονται και έτσι το αστέρι φαίνεται ως ένας κόκκινος γίγαντας.
 • 43. 6.2 Μεσαίοι Αστέρες • Μεσαίοι αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές). – Η θερμοκρασία και η πίεση στον πυρήνα αυξάνονται, καθώς όλο και περισσότερο ήλιο δημιουργείται και ο πυρήνας συμπιέζεται.
 • 44. 6.2 Μεσαίοι Αστέρες • Μεσαίοι Αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές). – Όταν η θερμοκρασία και η πίεση αυξηθούν αρκετά στον πυρήνα, αρχίζει η σύντηξη του ηλίου. – Εξαιτίας της αστάθειας των αντιδράσεων πυρηνικής σύντηξης ηλίου, το αστέρι χάνει μέρος από τα υλικά του σταδιακά, τα οποία σχηματίζουν δακτυλίους με τη μορφή πλανητικού νεφελώματος.
 • 45. 6.2 Μεσαίοι Αστέρες • Μεσαίοι Αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές). – Στο κέντρο του νεφελώματος παραμένει ο πυρήνας του άστρου, ο οποίος σιγά-σιγά ψύχεται και καταλήγει ως λευκός νάνος. Εξαιτίας της πίεσης ηλεκτρονίων η βαρυτική κατάρρευση σταματάει.
 • 46. 6.2 Μεσαίοι Αστέρες • Μεσαίοι Αστέρες (μάζα 0.5 – 10 ηλιακές). – Ανακεφαλαίωση 2 1 3
 • 47. 6.3 Μεγάλοι Αστέρες • Μεγάλοι Αστέρες (μάζα 10 – 120 ηλιακές) – Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν τελειώσει το υδρογόνου του πυρήνα, αρχίζει πάλι η καύση υδρογόνου στα στρώματα γύρω από τον πυρήνα. – Ο αστέρας φουσκώνει. – Το ήλιο που μαζεύεται στον πυρήνα του αστέρα, αυξάνει τη μάζα και την πίεση. – Πολύ σύντομα στον πυρήνα αρχίζει η πυρηνική σύντηξη ηλίου. – Στη συνέχεια (όταν το ήλιο αρχίζει να τελειώνει γίνονται πιο σύνθετες πυρηνικές συντήξεις και δημιουργούνται βαρύτερα στοιχεία.
 • 48. 6.3 Μεγάλοι Αστέρες • Μεγάλοι Αστέρες (μάζα 10 – 120 ηλιακές)
 • 49. 6.3 Μεγάλοι Αστέρες • Μεγάλοι Αστέρες (μάζα 10 – 120 ηλιακές) – Όταν στον πυρήνα δημιουργηθεί Σίδηρος, η συνέχιση των πυρηνικών συντήξεων απορροφά ενέργεια (αντί να αποδίδει) με αποτέλεσμα η πίεση ακτινοβολίας να μη μπορεί να συγκρατήσει το άστρο. – Το άστρο καταρρέει. – Ο αστέρας εκρήγνυται σε μεγάλη έκρηξη supernova (type Ib, Ic, ή II). – Ανάλογα με τη μάζα που έχει απομείνει στον πυρήνα θα δημιουργηθεί ένας αστέρας νετρονίων ή μια μαύρη τρύπα.
 • 50. 6.3 Μεγάλοι Αστέρες • Μεγάλοι Αστέρες (μάζα 10 – 120 ηλιακές)
 • 51. 6.3 Μεγάλοι Αστέρες • Αστέρας Νετρονίων – Όταν η μάζα του πυρήνα του αστέρα, ξεπεράσει το όριο Chandrasekhar, η πίεση ηλεκτρονίων δε μπορεί να σταματήσει τη βαρυτική κατάρρευση. – Ο πυρήνας συνεχίζει να συστέλλεται μέχρι να ενεργοποιηθεί η πίεση νετρονίων, οπότε η κατάρρευση σταματά. – Οι αστέρες που προκύπτουν έχουν πολύ μικρή ακτίνα σε σχέση με την αρχική τους (περίπου σαν αυτή της Γη) και τρομακτική πυκνότητα (φανταστείτε να συμπιέζατε όλους τους ανθρώπους της γης έτσι ώστε να χωρέσουν σε ένα ζάρι). – Περιστρέφονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
 • 52. 6.3 Μεγάλοι Αστέρες • Ο πρώτος Αστέρας Νετρονίων που ανακαλύφθηκε με οπτικό τηλεσκόπιο
 • 53. 6.3 Μεγάλοι Αστέρες • Αστέρας Νετρονίων – Η βαρυτική έλξη είναι τόσο δυνατή, που το φως κάμπτεται και έτσι μπορούμε να δούμε και το πίσω μέρος του αστέρα!
 • 54. 6.3 Μεγάλοι Αστέρες • Μαύρη Τρύπα – Αν στο κέντρο του αστέρα υπάρχει μάζα μεγαλύτερη από 2-3 ηλιακές μάζες τότε ούτε η πίεση νετρονίων μπορεί να σταματήσει τη βαρύτητα. – Το άστρο συνεχίζει να καταρρέει. Συμπιέζεται σε τέτοιο σημείο ώστε ούτε το φως να μπορεί να ξεφύγει από αυτό.
 • 55. 7 Ανακεφαλαίωση • Εξέλιξη Μικρών Αστέρων
 • 56. 7 Ανακεφαλαίωση • Εξέλιξη Μεσαίων Αστέρων
 • 57. 7 Ανακεφαλαίωση • Εξέλιξη Μεγάλων Αστέρων