Grundläggande speldesign

Åsa Roos
Grundläggande
 speldesign
 En anglofil föreläsning om spelmekanik
Vem och vad?

•Åsa Roos, speldesigner som jobbat med spel sedan -00
  (professionellt)

•Föreläsningen fokuserar på praktiska aspekter av
  spelskapande

•Baserad på Ernest Adams workshop på GDC 2007
Vad är speldesign?
Vad är speldesign?


   Speldesign
Vad är speldesign?
Att föreställa sig ett spel               Speldesign
Vad är speldesign?
  Att föreställa sig ett spel                 Speldesign
Att definiera hur spelet
    fungerar
Vad är speldesign?
  Att föreställa sig ett spel
                    Att beskriva delarna som ingår i spelet                 Speldesign
Att definiera hur spelet
    fungerar
Vad är speldesign?
  Att föreställa sig ett spel
                    Att beskriva delarna som ingår i spelet                 Speldesign
Att definiera hur spelet
    fungerar


                 Att kommunicera alla de här
                    delarna till andra
Två viktiga frågor


•Vad GÖR spelaren i spelet?
•Vem ÄR spelaren?
Två viktiga frågorMax Payne 2 - var är han på väg, egentligen?
      ©2003 Rockstar Games & Remedy
Två viktiga frågor


•Vad GÖR spelaren i spelet?
•Vem ÄR spelaren?
Två viktiga frågor


•Vad GÖR spelaren i spelet?
•Vem ÄR spelaren?
Två viktiga frågor


•Vad GÖR spelaren i spelet?
•Vem ÄR spelaren?
Två viktiga frågor


•Vad GÖR spelaren i spelet?
•Vem ÄR spelaren?
Två viktiga frågor


•Vad GÖR spelaren i spelet?
•Vem ÄR spelaren?
Grundläggande koncept
Grundläggande koncept
    Varför spel?
Grundläggande koncept
    Varför spel?


     Uppfylla
    drömmar
Grundläggande koncept
Lärdom  Varför spel?


      Uppfylla
     drömmar
Grundläggande koncept
   Lärdom  Varför spel?

Upptäcka    Uppfylla
        drömmar
Grundläggande koncept
       Varför spel?   Att slippa
   Lärdom
               begränsningar
Upptäcka    Uppfylla
        drömmar
Grundläggande koncept
        Varför spel?   Att slippa
   Lärdom
               begränsningar
Upptäcka     Uppfylla
        drömmar
 Erkännande
Grundläggande koncept
        Varför spel?   Att slippa
   Lärdom
               begränsningar
Upptäcka     Uppfylla     Socialt fokus
        drömmar
 Erkännande
Grundläggande koncept
        Varför spel?   Att slippa
   Lärdom
               begränsningar
Upptäcka     Uppfylla     Socialt fokus
        drömmar
 Erkännande          Träning/
                utmaning
Grundläggande koncept
           Varför spel?            Att slippa
   Lärdom
                            begränsningar
Upptäcka        Uppfylla              Socialt fokus
            drömmar
 Erkännande                      Träning/
                            utmaning

 Tomb Raider Underworld - skönhet, akrobatik, kunskap, handling
            © 2008 Eidos Interactive Ltd.
Grundläggande koncept
        Varför spel?   Att slippa
   Lärdom
               begränsningar
Upptäcka     Uppfylla     Socialt fokus
        drömmar
 Erkännande          Träning/
                utmaning
Grundläggande koncept
          Varför spel?    Att slippa
   Lärdom
                   begränsningar
Upptäcka       Uppfylla       Socialt fokus
          drömmar
 Erkännande             Träning/
                   utmaning

      En speldesigners jobb är att
      uppfylla spelarens drömmar
Grundläggande speldesign
Vem drömmer
spelaren om att
   vara?
Vem drömmer
            Viktigt!
spelaren om att
         Vem skriver du för?
   vara?
Vem drömmer
            Viktigt!
spelaren om att
         Vem skriver du för?
   vara?

          Om du inte vet...
Vem drömmer
             Viktigt!
spelaren om att
          Vem skriver du för?
   vara?

           Om du inte vet... Hur skall spelarna veta?
Vem drömmer
             Viktigt!
spelaren om att
          Vem skriver du för?
   vara?

           Om du inte vet... Hur skall spelarna veta?  Hur skall förlagen veta?
Gameplay = challenges+action
Gameplay = challenges+action
    Regler definierar spelet
Gameplay = challenges+action
    Regler definierar spelet

     Vilka utmaningar?
Gameplay = challenges+action
    Regler definierar spelet

     Vilka utmaningar?

     Vilka handlingar?
Gameplay = challenges+action
    Regler definierar spelet

     Vilka utmaningar?

     Vilka handlingar?
•Formell och ganska begränsad definition - den är inte
  perfekt, men den fungerar

•En av svagheterna med definitionen är att den inte räknar
  med fantasin hos spelaren
Gameplay-komponenter
Gameplay-komponenter


   Tävlingstyper
Gameplay-komponenter
  PvP


     Tävlingstyper
Gameplay-komponenter
  PvP


      Tävlingstyper
       Soul Calibur
  © 1995 - 2009 NAMCO BANDAI Games Inc.
Gameplay-komponenter
  PvP


     Tävlingstyper
Gameplay-komponenter
  PvP    AvA


     Tävlingstyper
Gameplay-komponenter
  PvP      AvA


      Tävlingstyper
     Unreal Tournament II
      © 2004 Epic Games Inc.
Gameplay-komponenter
  PvP    AvA


     Tävlingstyper
Gameplay-komponenter
  PvP    AvA     AvG


     Tävlingstyper
Gameplay-komponenter
  PvP    AvA     AvG


     Tävlingstyper     AvE
Gameplay-komponenter
  PvP         AvA         AvG


        Tävlingstyper               AvE
      Dragon Age: Origins
  © 2009 EA International (Studio and Publishing) Ltd.
Gameplay-komponenter
  PvP    AvA     AvG


     Tävlingstyper     AvE
Gameplay-komponenter
    PvP    AvA     AvG


 TvT     Tävlingstyper     AvE
Gameplay-komponenter
    PvP     AvA         AvG


 TvT     Tävlingstyper          AvE
    Enemy Territory: Quake Wars
       © 2007 - 2008 Activision
Gameplay-komponenter
    PvP    AvA     AvG


 TvT     Tävlingstyper     AvE
Gameplay-komponenter
    PvP    AvA     AvG


 TvT     Tävlingstyper     AvE


     PvG
Gameplay-komponenter
    PvP    AvA     AvG


 TvT     Tävlingstyper     AvE


     PvG      Hybrider
Gameplay modes
Gameplay modes


 Gameplay mode
Gameplay modes
Perspektiv

       Gameplay mode
Gameplay modes
       Third person
Perspektiv

       Gameplay mode
Gameplay modes
          Third person
   Perspektiv

Sidescroller    Gameplay mode
Gameplay modes
First person
          Third person
   Perspektiv

Sidescroller    Gameplay mode
Gameplay modes
First person
          Third person
   Perspektiv

Sidescroller    Gameplay mode          Interaktionsmodell
Gameplay modes
First person
          Third person
   Perspektiv

Sidescroller    Gameplay mode    Gameplay          Interaktionsmodell
Gameplay modes
First person
          Third person     Single player
   Perspektiv

Sidescroller    Gameplay mode    Gameplay          Interaktionsmodell
Gameplay modes
First person
          Third person     Single player
   Perspektiv

Sidescroller    Gameplay mode    Gameplay          Interaktionsmodell  Multiplayer
Olika perspektiv
Olika perspektiv


  Perspektiv
Olika perspektiv
  First person


  Perspektiv
Olika perspektiv
   First person


    Perspektiv
    Mirror’s Edge
 © 2008 EA Digital Illusions CE AB
Olika perspektiv
  First person


  Perspektiv
Olika perspektiv
        First person
Third person
        Perspektiv
Olika perspektiv
          First person
Third person
           Perspektiv
        Batman: Arkham Asylum
         © 2009 Eidos Interactive Ltd
Olika perspektiv
        First person
Third person
        Perspektiv
Olika perspektiv
         First person
Third person
         Perspektiv

 Sidescroller
Olika perspektiv
            First person
Third person
             Perspektiv

 Sidescroller
            Little Big Planet
         © SONY Computer Entertainment Europe
Olika perspektiv
         First person
Third person
         Perspektiv

 Sidescroller
Olika perspektiv
         First person
Third person
         Perspektiv

 Sidescroller
         Isometrisk
Olika perspektiv
          First person
Third person
           Perspektiv

 Sidescroller
           Isometrisk            StarCraft II
         © 2010 Blizzard Entertainment
Olika perspektiv
         First person
Third person
         Perspektiv

 Sidescroller
         Isometrisk
Olika perspektiv
         First person
Third person           Kontext
         Perspektiv   Varning: Spelaren kan
                lätt bli frustrerad om
 Sidescroller         kameran inte är perfekt
         Isometrisk
Olika perspektiv
         First person
Third person          Kontext
         Perspektiv

 Sidescroller
         Isometrisk
Olika perspektiv
         First person
Third person          Kontext
         Perspektiv

 Sidescroller
         Isometrisk
Interaktionsmodell
Interaktionsmodell


  Interaktionsmodell
Interaktionsmodell
 Hur interagerar spelaren
    med spelet?


  Interaktionsmodell
Interaktionsmodell
Lara Croft - Tomb Raider
Faith - Mirror’s Edge   Hur interagerar spelaren
Bayonetta - Bayonetta      med spelet?
Joanna Dark - Perfect Dark
m.fl.
    Avatar       Interaktionsmodell
Interaktionsmodell
Lara Croft - Tomb Raider
Faith - Mirror’s Edge   Hur interagerar spelaren
Bayonetta - Bayonetta      med spelet?
Joanna Dark - Perfect Dark
m.fl.
    Avatar       Interaktionsmodell

                 StarCraft
        Omnipresens    Warhammer 40K
                 Schack
                 WarCraft
                 m.fl.
Interaktionsmodell
Lara Croft - Tomb Raider               Finns även andra
Faith - Mirror’s Edge   Hur interagerar spelaren  modeller, men de
Bayonetta - Bayonetta      med spelet?     används inte i
Joanna Dark - Perfect Dark              spelsammanhang så
m.fl.
                           mycket
    Avatar       Interaktionsmodell

                 StarCraft
        Omnipresens    Warhammer 40K
                 Schack
                 WarCraft
                 m.fl.
Mekanik
Mekanik
Kärnmekanik  Kärnmekaniken definierar
       spelekonomin
Mekanik
       Kärnmekanik  Kärnmekaniken definierar
              spelekonomin
Ammo
Hälsopoäng  Resurser
Monster
Mekanik
       Kärnmekanik  Kärnmekaniken definierar
              spelekonomin
Ammo
Hälsopoäng   Resurser
Monster

   Källor

Upphittad ammo
Medicinlådor
Spawnpunkter
Mekanik
       Kärnmekanik   Kärnmekaniken definierar
               spelekonomin
Ammo
Hälsopoäng   Resurser
Monster
                   Avfyra vapen
                   Skadad av fiende
   Källor        Kostnad  Döda monster
Upphittad ammo
Medicinlådor
Spawnpunkter
Mekanik
       Kärnmekanik   Kärnmekaniken definierar
               spelekonomin
Ammo
Hälsopoäng   Resurser
Monster
                   Avfyra vapen
                   Skadad av fiende
   Källor        Kostnad  Döda monster
Upphittad ammo
Medicinlådor
Spawnpunkter
Balans
Balans
Resurser
Balans
Resurser
Balans
     Resurser
Källor
Balans
     Resurser
Källor
Balans
     Resurser
Källor       Kostnad
Balans
     Resurser      +/ -

Källor       Kostnad
Balans
Rättvisa      Resurser           +/ -

      Källor       Kostnad
Balans
Rättvisa      Resurser

Utmaning

           +/ -

      Källor       Kostnad
Balans
                     Det är god
          Resurser       praxis att
Rättvisa                 erbjuda
                     varierande
Utmaning
                     svårighetsgrader
           +/ -        för att ge många
                     spelare tillgång
      Källor       Kostnad  till spelen
Balans
                     Det är god
          Resurser       praxis att
Rättvisa                 erbjuda
                     varierande
Utmaning
                     svårighetsgrader
Vinnbart       +/ -        för att ge många
                     spelare tillgång
      Källor       Kostnad  till spelen
Grundläggande speldesign
Symmetri
Alla sidor har samma förutsättningar
Symmetri
Alla sidor har samma förutsättningar
       Schack
      Wikimedia Commons
Asymmetri
Olika sidor har olika förutsättningar
Asymmetri
Olika sidor har olika förutsättningar
        Rävspelet
     http://www.onlinequilter.com
Asymmetri
Olika sidor har olika förutsättningar
                    Rättvisa!
        Rävspelet
     http://www.onlinequilter.com
Positiv återkoppling
Positiv återkoppling
Positiv återkoppling sker när en resurs i spelet
“loopar tillbaka” och gör det lättare att spela
Positiv återkoppling
Positiv återkoppling sker när en resurs i spelet
“loopar tillbaka” och gör det lättare att spela

          Pengar
Positiv återkoppling
Positiv återkoppling sker när en resurs i spelet
“loopar tillbaka” och gör det lättare att spela

          Pengar
Positiv återkoppling
Positiv återkoppling sker när en resurs i spelet
“loopar tillbaka” och gör det lättare att spela

          Pengar
   Mark
Positiv återkoppling
Positiv återkoppling sker när en resurs i spelet
“loopar tillbaka” och gör det lättare att spela

          Pengar
   Mark
Positiv återkoppling
Positiv återkoppling sker när en resurs i spelet
“loopar tillbaka” och gör det lättare att spela

          Pengar
   Mark             Hyra
Positiv återkoppling
Positiv återkoppling sker när en resurs i spelet
“loopar tillbaka” och gör det lättare att spela

          Pengar
   Mark             Hyra
•Till sist blir en spelare (i Monopol) ostoppbar och vinner
  spelet

•Positiv feedback är mekaniken som förhindrar ett
  dödläge, men den måste kontrolleras så att förstaspelaren
  inte blir omöjlig att stoppa för snabbt
Kontrollera återkoppling
Kontrollera återkoppling

Positiv återkoppling
Kontrollera återkoppling

Positiv återkoppling
Kontrollera återkoppling

Positiv återkoppling  Negativ återkoppling
Kontrollera återkoppling

Positiv återkoppling  Negativ återkoppling

              Sist i ligan
Kontrollera återkoppling

Positiv återkoppling  Negativ återkoppling

 Välja spelare först    Sist i ligan
Kontrollera återkoppling

Positiv återkoppling  Negativ återkoppling

 Välja spelare först    Sist i ligan

  Först på banan
Kontrollera återkoppling

Positiv återkoppling  Negativ återkoppling

 Välja spelare först    Sist i ligan

  Först på banan     Sämst power ups
Grundläggande speldesign
Positiv återkoppling
Positiv återkoppling
Positiv återkoppling  Negativ återkoppling
Positiv återkoppling  Negativ återkoppling

  Ökad skicklighet
Positiv återkoppling  Negativ återkoppling

  Ökad skicklighet   Ökad svårighetsgrad
Positiv återkoppling  Negativ återkoppling

  Ökad skicklighet   Ökad svårighetsgrad

  Större vapen
Positiv återkoppling  Negativ återkoppling

  Ökad skicklighet   Ökad svårighetsgrad

  Större vapen      Större monster
Positiv återkoppling  Negativ återkoppling

  Ökad skicklighet   Ökad svårighetsgrad

  Större vapen      Större monster

  Ökad skicklighet
Positiv återkoppling  Negativ återkoppling

  Ökad skicklighet   Ökad svårighetsgrad

  Större vapen      Större monster

  Ökad skicklighet   Ökad slumpverkan
Positiv återkoppling  Negativ återkoppling

  Ökad skicklighet   Ökad svårighetsgrad

  Större vapen      Större monster

  Ökad skicklighet   Ökad slumpverkan
            Spelarsamverkan mot
              ledarspelare
Positiv återkoppling  Negativ återkoppling

  Ökad skicklighet   Ökad svårighetsgrad

  Större vapen      Större monster

  Ökad skicklighet   Ökad slumpverkan
            Spelarsamverkan mot
  Ledarspelare
              ledarspelare
•Vinst kan räknas i icke-numeriska termer - i schack kan
  man ta en pjäs, men det är inte hur många pjäser man
  tagit som räknas i slutändan
Mål
Mål


Ge spelaren mål
Mål
  CaptureGe spelaren mål
Mål
            Capture


  Schack
Wikimedia Commons
          Ge spelaren mål
Mål
            Capture


  Schack
Wikimedia Commons
          Ge spelaren mål             Jakt
Mål
            Capture


  Schack
Wikimedia Commons
          Ge spelaren mål             Jakt        Rävspelet
                   http://www.onlinequilter.com
Ge spelaren mål
Kapplöpning


Ge spelaren mål
Kapplöpning


Konstellationer  Ge spelaren mål
Kapplöpning
   Bejeweled
© 2000 - 2010 PopCap Games


Konstellationer       Ge spelaren mål
Kapplöpning
   Bejeweled
© 2000 - 2010 PopCap Games


Konstellationer       Ge spelaren mål
     Tetris
 © The Tetris Company Ltd
Kapplöpning
   Bejeweled
© 2000 - 2010 PopCap Games


Konstellationer       Ge spelaren mål


                Rädda/ Fly     Tetris
 © The Tetris Company Ltd
Kapplöpning
   Bejeweled
© 2000 - 2010 PopCap Games


Konstellationer       Ge spelaren mål


                Rädda/ Fly

                      Super Mario Bros
                        © Nintendo
     Tetris
 © The Tetris Company Ltd
Kapplöpning
   Bejeweled
© 2000 - 2010 PopCap Games


Konstellationer       Ge spelaren mål     Förbjuden handling


                Rädda/ Fly

                      Super Mario Bros
                        © Nintendo
     Tetris
 © The Tetris Company Ltd
Kapplöpning
   Bejeweled                        Twister
© 2000 - 2010 PopCap Games                   © Hasbro


Konstellationer       Ge spelaren mål     Förbjuden handling


                Rädda/ Fly

                      Super Mario Bros
                        © Nintendo
     Tetris
 © The Tetris Company Ltd
Ge spelaren mål
Konstruktion


Ge spelaren mål
SimCity         Konstruktion
© 2009 Electronic Arts Inc.


               Ge spelaren mål
Settlers of Catan
                    © 2010 Catan GmbH
    SimCity         Konstruktion
© 2009 Electronic Arts Inc.


               Ge spelaren mål
Settlers of Catan
                    © 2010 Catan GmbH
    SimCity         Konstruktion
© 2009 Electronic Arts Inc.


       Utforskning   Ge spelaren mål
Settlers of Catan
                       © 2010 Catan GmbH
      SimCity          Konstruktion
  © 2009 Electronic Arts Inc.


         Utforskning    Ge spelaren mål
  World of Warcraft
© 2010 Blizzard Entertainment Inc.
Settlers of Catan
                       © 2010 Catan GmbH
      SimCity          Konstruktion
  © 2009 Electronic Arts Inc.


         Utforskning    Ge spelaren mål
                       Legend of Zelda
                         © Nintendo
  World of Warcraft
© 2010 Blizzard Entertainment Inc.
Settlers of Catan
                       © 2010 Catan GmbH
      SimCity          Konstruktion
  © 2009 Electronic Arts Inc.


         Utforskning    Ge spelaren mål


                    Lösning
                       Legend of Zelda
                         © Nintendo
  World of Warcraft
© 2010 Blizzard Entertainment Inc.
Settlers of Catan
                       © 2010 Catan GmbH
      SimCity          Konstruktion
  © 2009 Electronic Arts Inc.


         Utforskning    Ge spelaren mål       List


                    Lösning
                       Legend of Zelda
                         © Nintendo
  World of Warcraft
© 2010 Blizzard Entertainment Inc.
Settlers of Catan
                       © 2010 Catan GmbH
      SimCity          Konstruktion
  © 2009 Electronic Arts Inc.                  Diplomacy
                                  © Avalon Hill

         Utforskning    Ge spelaren mål       List


                    Lösning
                       Legend of Zelda
                         © Nintendo
  World of Warcraft
© 2010 Blizzard Entertainment Inc.
Att konstruera världen

•Spelvärlden är en fiktiv del av den “magiska cirkeln” -
  hittepåvärlden

•Spelvärlden i spel har många dimensioner
 •fysiska, tidsmässiga, miljömässiga, känslomässiga,
   etiska
Fysiska dimensioner
Fysiska dimensioner


   Dimensionalitet
Fysiska dimensioner
   2D

   Dimensionalitet
Fysiska dimensioner
    2D

   Dimensionalitet       Canabalt
  © 2008 - 2010 Semi Secret Software
Fysiska dimensioner
   2D

   Dimensionalitet
Fysiska dimensioner
     2.5D

   2D

   Dimensionalitet
Fysiska dimensioner
       2.5D

   2D

   Dimensionalitet
       SimCity
   © 2009 Electronic Arts Inc.
Fysiska dimensioner
     2.5D

   2D

   Dimensionalitet
Fysiska dimensioner
     2.5D

   2D     3D

   Dimensionalitet
Fysiska dimensioner
        2.5D

   2D           3D

   Dimensionalitet
    World of Warcraft
  © 2010 Blizzard Entertainment Inc.
Fysiska dimensioner
     2.5D

   2D     3D

   Dimensionalitet
Fysiska dimensioner
           2.5D

         2D     3D


Hur stor?    Dimensionalitet
Fysiska dimensioner
             2.5D

          2D     3D


  Hur stor?    Dimensionalitet


Objekt i
relation?
Fysiska dimensioner
             2.5D
 I relation till
 spelarperson?   2D     3D


  Hur stor?    Dimensionalitet


Objekt i
relation?
Fysiska dimensioner
                2.5D
 I relation till
 spelarperson?     2D         3D


  Hur stor?      Dimensionalitet


Objekt i
relation?

          Shadow of the Colossus
          © 2006 SONY Computer Entertainment
Fysiska dimensioner
             2.5D
 I relation till
 spelarperson?   2D     3D


  Hur stor?    Dimensionalitet


Objekt i
relation?
Fysiska dimensioner
                2.5D
 I relation till
 spelarperson?      2D      3D


  Hur stor?       Dimensionalitet


Objekt i      Slutet på
relation?      världen?
Fysiska dimensioner
                2.5D
 I relation till
 spelarperson?      2D      3D  Fysiska lagar


  Hur stor?       Dimensionalitet


Objekt i      Slutet på
relation?      världen?
Fysiska dimensioner
                2.5D
 I relation till
 spelarperson?      2D      3D  Fysiska lagar


  Hur stor?       Dimensionalitet  Realistiska?


Objekt i      Slutet på
relation?      världen?
Fysiska dimensioner
                2.5D
 I relation till
 spelarperson?      2D      3D  Fysiska lagar


  Hur stor?       Dimensionalitet  Realistiska?

                       Påhittade?
Objekt i      Slutet på
relation?      världen?
Tidsdimensionen
Tidsdimensionen
   Tid
Tidsdimensionen
       Tid


Meningsfull
Tidsdimensionen
       Tid


Meningsfull
Tidsdimensionen
       Tid


Meningsfull     “Dekoration”
Tidsdimensionen
       Tid


Meningsfull     “Dekoration”

 Konstant
Tidsdimensionen
       Tid


Meningsfull     “Dekoration”

 Konstant
Tidsdimensionen
       Tid


Meningsfull     “Dekoration”

 Konstant       Variabel
Tidsdimensionen
          Tid


Meningsfull           “Dekoration”

 Konstant             Variabel


       Spelarjusterad?
Miljön

•Naturomgivningar - landskap, flora, fauna, väder
•Artificiella omgivningar
 •byggnader, fordon, kläder, vapen
 •religion, värderingar, sociala förhållanden,
   styrelseskick, familjestrukturer, nyckelceremonier och -
   ritualer, historia
•Detaljnivå - vad kan spelaren se? Röra vid?
•Visuell och ljudmässig stil?
Känslomässig dimension


•Vad är den känslomässiga tonen i världen?
•Vad vill du få spelaren att känna? HUR får du spelaren att
  känna?
Etisk dimension

•I passiv underhållning (böcker, film) tar betraktaren med
  sitt eget etiska system - i spel ger designern spelaren ett
  etiskt system

•Handlingar som leder till seger ses som “goda”, även om
  de inte överensstämmer med spelarens egen moral
Abstrakt vs representativt

•Realism är ett felaktigt uttryck - inget spel är helt
  realistiskt, alla kompromissar

•Abstrakta spel har större spelrum - regler och utseende
  kan vara helt bestämda av designern - medan realistiska
  spel har förväntningar på sig om hur de skall fungera
Abstrakt vs representativt

•Realism är ett felaktigt uttryck - inget spel är helt
  realistiskt, alla kompromissar

•Abstrakta spel har större spelrum - regler och utseende
  kan vara helt bestämda av designern - medan realistiska
  spel har förväntningar på sig om hur de skall fungera

              PacMan
            © 1980 NAMCO BANDAI
Abstrakt vs representativt

•Realism är ett felaktigt uttryck - inget spel är helt
  realistiskt, alla kompromissar

•Abstrakta spel har större spelrum - regler och utseende
  kan vara helt bestämda av designern - medan realistiska
  spel har förväntningar på sig om hur de skall fungera

           Flight Simulator X
             © 2006 Microsoft
Abstrakt vs representativt

•Realism är ett felaktigt uttryck - inget spel är helt
  realistiskt, alla kompromissar

•Abstrakta spel har större spelrum - regler och utseende
  kan vara helt bestämda av designern - medan realistiska
  spel har förväntningar på sig om hur de skall fungera
Progression
•Långa spel måste förändras över tid, annars blir de
  tråkiga

•Vanligtvis delas spel in i levels
 •Varje level har sina egna mål
 •Level design
 •Bygger spelupplevelsen
 •Bygger de faktiska platserna
 •Integrerar berättelsen i spelmekaniken
 •Lär spelaren hur man spelar
•Det som förändras från level till level
•Svårighet och komplexitet
•Bra pacing alternerar svåra levels med lättare levels
•Ge spelaren nya utmaningar och handelsmöjligheter
•Ändra avatarens egenskaper
•Tar spelaren till ett nytt ställe
•Spelarens bedrifter får berättelsen att röra sig framåt
Storytelling
Storytelling

Interaktivitet
Storytelling

Interaktivitet
Storytelling

Interaktivitet         Narrativ
Storytelling

Interaktivitet          Narrativ              Författarens berättelse
Storytelling

Interaktivitet          Narrativ

Spelarpåverkan

              Författarens berättelse
Storytelling

 Interaktivitet          Narrativ

 Spelarpåverkan

Spelarens berättelse     Författarens berättelse
Storytelling

 Interaktivitet          Narrativ

 Spelarpåverkan       Berättelsens integritet

Spelarens berättelse     Författarens berättelse
Interaktivitet + narrativ
Interaktivitet + narrativ
          Narrativ
Interaktivitet + narrativ
          Narrativ
Interaktivitet + narrativ
Interaktivitet     Narrativ
Interaktivitet + narrativ
Interaktivitet     Narrativ

Ingen påverkan
Interaktivitet + narrativ
Interaktivitet                 Narrativ

Ingen påverkan
Story       Story       Story       Story
    Gameplay      Gameplay      Gameplay
Interaktivitet + narrativ
Interaktivitet       Narrativ

Ingen påverkan    Berättelsen är belöning
Interaktivitet + narrativ
Interaktivitet                Narrativ

Ingen påverkan             Berättelsen är belöning
         Silent Hill: Homecoming
            © 2008 Konami
Interaktivitet + narrativ
Interaktivitet       Narrativ

Ingen påverkan    Berättelsen är belöning
Interaktivitet + narrativ
Interaktivitet       Narrativ

Ingen påverkan    Berättelsen är belöning

Stor påverkan
Interaktivitet + narrativ
Interaktivitet               Narrativ

Ingen påverkan            Berättelsen är belöning

Stor påverkan
            Story
    Story   Val
                    Story
            Story  Val

                    Story
Interaktivitet + narrativ
Interaktivitet               Narrativ

Ingen påverkan            Berättelsen är belöning

Stor påverkan             Berättelsen är spelet
            Story
    Story   Val
                    Story
            Story  Val

                    Story
•Om spelmekaniken påverkar berättelsen är berättelsen
 •Integrerad - handskriven med många förgreningar?
 •Genererad - skapas kontinuerligt med hjälp av AI och
   spelmekanik?
Läs vidare

•Rules of Play - Katie Salen, Eric Zimmerman
•Game Design Workshop, Tracy Fullerton
•Better Game Characters by Design, Katherine Isbister
Filmklipp & bilder är hämtade
 från nätet och omfattas inte av
CreativeCommons-licensen, utan
    tillhör respektive
  upphovsrättsinnehavare
Tack för att du lyssnade
 Om du vill komma i kontakt med mig,
    Åsa Roos så finns jag på
      info@discordia.se
1 of 231

Recommended

Playtesting 101 del 1 by
Playtesting 101 del 1Playtesting 101 del 1
Playtesting 101 del 1Åsa Roos
491 views63 slides
Playtesting 101 del 3 by
Playtesting 101 del 3Playtesting 101 del 3
Playtesting 101 del 3Åsa Roos
483 views58 slides
Speldesign - Workshop: Arbetsmaterial by
Speldesign - Workshop: ArbetsmaterialSpeldesign - Workshop: Arbetsmaterial
Speldesign - Workshop: ArbetsmaterialPeter Blom
440 views11 slides
Triz 40 principles by
Triz 40 principlesTriz 40 principles
Triz 40 principlessukiennong.vn
9.4K views42 slides
Walt Disney Imagineering Corporate Alphabet Sculpture by
Walt Disney Imagineering Corporate Alphabet SculptureWalt Disney Imagineering Corporate Alphabet Sculpture
Walt Disney Imagineering Corporate Alphabet SculptureAndrew Nelson
1.1K views14 slides
The Imagineering Model: Applying Disney Theme Park Design Principles to Instr... by
The Imagineering Model: Applying Disney Theme Park Design Principles to Instr...The Imagineering Model: Applying Disney Theme Park Design Principles to Instr...
The Imagineering Model: Applying Disney Theme Park Design Principles to Instr...Lou Prosperi
16.1K views58 slides

More Related Content

More from Åsa Roos

Kvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschen by
Kvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschenKvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschen
Kvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschenÅsa Roos
741 views30 slides
Att skapa och spela jämställt by
Att skapa och spela jämställtAtt skapa och spela jämställt
Att skapa och spela jämställtÅsa Roos
385 views17 slides
Edu playchallenge by
Edu playchallengeEdu playchallenge
Edu playchallengeÅsa Roos
596 views22 slides
Women in games ppt by
Women in games pptWomen in games ppt
Women in games pptÅsa Roos
1.6K views29 slides
Skriv regler by
Skriv reglerSkriv regler
Skriv reglerÅsa Roos
674 views51 slides
Playtesting 101 del 2 by
Playtesting 101 del 2Playtesting 101 del 2
Playtesting 101 del 2Åsa Roos
425 views35 slides

More from Åsa Roos(12)

Kvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschen by Åsa Roos
Kvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschenKvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschen
Kvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschen
Åsa Roos741 views
Att skapa och spela jämställt by Åsa Roos
Att skapa och spela jämställtAtt skapa och spela jämställt
Att skapa och spela jämställt
Åsa Roos385 views
Edu playchallenge by Åsa Roos
Edu playchallengeEdu playchallenge
Edu playchallenge
Åsa Roos596 views
Women in games ppt by Åsa Roos
Women in games pptWomen in games ppt
Women in games ppt
Åsa Roos1.6K views
Skriv regler by Åsa Roos
Skriv reglerSkriv regler
Skriv regler
Åsa Roos674 views
Playtesting 101 del 2 by Åsa Roos
Playtesting 101 del 2Playtesting 101 del 2
Playtesting 101 del 2
Åsa Roos425 views
I huvudet på en speldesigner by Åsa Roos
I huvudet på en speldesignerI huvudet på en speldesigner
I huvudet på en speldesigner
Åsa Roos617 views
The brain of a game designer by Åsa Roos
The brain of a game designerThe brain of a game designer
The brain of a game designer
Åsa Roos768 views
Att designa för en målgrupp by Åsa Roos
Att designa för en målgruppAtt designa för en målgrupp
Att designa för en målgrupp
Åsa Roos1.2K views
Att integrera story i spel by Åsa Roos
Att integrera story i spelAtt integrera story i spel
Att integrera story i spel
Åsa Roos446 views
Game development challenge by Åsa Roos
Game development challengeGame development challenge
Game development challenge
Åsa Roos603 views
Speldesign 101 by Åsa Roos
Speldesign 101Speldesign 101
Speldesign 101
Åsa Roos510 views

Grundläggande speldesign