Playtesting 101 del 2

Åsa Roos
Playtesting 101
        Del 2
  Praktiska metoder och verktyg
Vem och vad
•Åsa Roos, speldesigner sedan 2000 och spelaficionado
  sedan mitten på 80-talet

•Föreläsningen handlar om hur man sätter upp och sköter
  en testsession

•Föreläsningen bygger på Tracy Fullertons Game Design
  Workshop och Microsoft Game Studios usability workshop
  från GDC 2007
Testmanus
Testmanus
Varför testmanus?
Testmanus
Varför testmanus?
 •För att fokusera spelaren på det området du vill testa
Testmanus
Varför testmanus?
 •För att fokusera spelaren på det området du vill testa
 •Att vänta på att spelaren skall göra det du vill tar tid
Skriv testmanus
Skriv testmanus
•Använd “förstår”/ “förstår inte”-listan
Skriv testmanus
•Använd “förstår”/ “förstår inte”-listan
•Skapa uppgifter utifrån listan
Skriv testmanus
•Använd “förstår”/ “förstår inte”-listan
•Skapa uppgifter utifrån listan
Exempel - RPG: Du har startat spelet för första gången.
Du vill göra ett uppdrag. Gör ett uppdrag.
Uppgiften fångar in dels hur man får quests, dels hur
man löser quests.
Testsessionen
Testsessionen

Do’s:
Testsessionen

Do’s:Don’ts:
Testsessionen

Do’s:   Skriv ett manus för hur hela sessionen skall se ut
     - det blir lättare att hantera många spelargrupper


Don’ts:
Testsessionen

Do’s:  Skriv ett manus för hur hela sessionen skall se ut
     - det blir lättare att hantera många spelargrupper


Don’ts: Berätta inte om ditt spel!
    Du följer inte med spelet hem.
Hur ser en testsession ut?
•Introduktion (3 - 5 min)
 •Presentera dig/ er
 •Välkomna speltestarna
 •(Be dem skriva på NDA)
 •Berätta kort om testet - spelar ni in? Hur lång tid är
   beräknad? Vem sköter testet? Hur går det till?

 •(Läs upp välkomstmanus)
•Välkomstmanus (5 - 10 min)
•Ger alla testare samma introduktion till testet
•Förenklar för dig - du vet vad du skall säga
•Du missar ingen viktig information
•Uppvärmningsprat (5 min)
•Berätta om spel de spelat
•Vad tyckte de om?
•Hur hittar de nya spel?
•Vilket spel spelade de senast?
•Testsessionen (15 - 20 min)
•Sitt med spelaren - en person är testledare och en person
  antecknar eller spelar in samtalet, dvs agerar observatör

•Uppmana spelaren att tänka högt
•Anteckna allt inte bara de områden som bekräftar vad
  du tidigare trott
•Diskussion av spelupplevelsen (10 - 15
  min)

•Knyt ihop spelsessionen med ett par allmänna frågor:
•Vad tyckte du om spelet?
•Vad tyckte du om spelmekaniken?
•Var spelet svårt eller lätt att lära sig?
•Vad var målet med spelet?
•Hur skulle du beskriva spelet för någon som aldrig spelat
  det? Vad skulle du säga till dem?

•Finns det något vi borde berättat innan du började spela?
•Avslut (5 min)
•Tacka spelaren för medverkan
•Fråga om spelaren kan tänka sig att bli kontaktad för
  andra tester (samla en testbas)
Recap
•Introduktion (3 - 5 minuter)
•Välkomstmanus (kan vara en del av introt) (5 - 10 min)
•Uppvärmningsprat (5 min)
•Testsession (15 - 20 min)
•Diskussion av spelupplevelsen (10 - 15 min)
•Avslut (5 min)
Diskussionsverktyg
•Allmänna riktlinjer för testledaren
•Var försiktig när du etablerar social dynamik (skämta och
  skoja inte, avslöja inget om spelet i förhand osv. Förhåll
  dig professionell)

•Ge inte deltagarna förutfattade meningar
•Undvik interaktioner som växlar fokus från speltest till
  speldesign

•Bli inte otålig
•Försök förhålla dig neutral - till och med när spelet blir
  kritiserat
•Hur man får spelaren att tänka högt
•Led till svar
 •Fokusera på uppgift, inte mekanik
 •Fokusera på svaret, inte frågan
 •Undersök hur användaren tänker på ett neutralt sätt
 •Förutsätt inte för snabbt att spelaren har problem
 •Fråga inte vad problemet är utan vad spelaren vill
    uppnå
•Hur man får ... forts
•Undvik att avslöja ditt intresse (eller ointresse)
•Lista på bra, spelarfokuserade frågor:
 •Vad är ditt mål?
 •Vad förväntade du dig skulle hända när du gjorde så?
 •Hur förväntade du dig att det skulle fungera?
 •Kan du berätta vad du tänker?
 •Vad vill du åstadkomma?
 •Beskriv stegen du går igenom här?
•Hur man får ... forts
 •Hur känner du inför den processen
 •Berätta vad du tänker här?
 •Vad förväntade du dig skulle hända när du ...?
•Att använda sig av eko
 •Repetera spelarnas egna ord som en fråga
 •Lägg inte ord i munnen på spelaren, tolka heller inte
   spelarens ord

 •Signalera att du lyssnar
•Hur man får ... forts
•Du kan också låta dina uttalanden avslutas med
  frågebetoning

 •Och du förväntade dig...?
 •Och ditt mål är...?
•Signalera att du finns där
•Tala mjukt
Diskussionsverktyg
            Spelmatris

          Skicklighet      Slump
Mental utmaningFysisk utmaning


         Var hamnar ditt spel?
Övning 1

•I den här övningen skall ni lära er att ta fram uppgifter
  som leder fram till den typen av beteenden ni vill få
  bekräftade med testet

•Utifrån det spel som valts skriver ni en eller fler uppgifter
  som ni tror kommer att resultera i “förstår”/ “förstår
  inte” beteenden
Övning 2

•I den här övningen kommer ni att lära er att sköta en
  playabilitytestsession med redan existerande spel

•Klassen delas in i två grupper. En grupp spelar Zuma på
  PC och en grupp spelar Marble Blast Ultra på Xbox Live

•I gruppen finns tre olika roller, testledare, observatör och
  speltestare
Övning 2


•Till er hjälp har ni:
 •Testuppgifter för de olika spelen
 •En testlista där ni kan föra in resultaten
Övning 2
                          Observerat beteende/
Deltagare        Uppgift                              Kodat
                          deltagarkommentarer
       Berätta för mig hur
                        Jag är inte säker, jag tror jag är den
 Spelare 1  poängställningen står och vem som
                        blå killen
       vinner

                                              observatörs
                         Deltagaren vet inte vem han är i spelet
                                              kommentar

                         Förlorar jag eller vinner jag?      Förstår inte
Till på fredag
•Skriv ett testmanus utifrån de features du vill testa i ditt
  eget spel

•Använd listan med features som du skrev till idag för att
  ha något att utgå ifrån

•Kom ihåg att listan är öppen för revision om det är fler i
  er projektgrupp som vill testa andra saker

•Listan kommer att ligga till grund för examination - jag
  måste utöver den även få tillgång till era speldemos
Playtesting 101 del 2
Playtesting 101 del 2
1 of 35

Recommended

Edu playchallenge by
Edu playchallengeEdu playchallenge
Edu playchallengeÅsa Roos
596 views22 slides
Playtesting 101 del 3 by
Playtesting 101 del 3Playtesting 101 del 3
Playtesting 101 del 3Åsa Roos
483 views58 slides
Playtesting 101 del 1 by
Playtesting 101 del 1Playtesting 101 del 1
Playtesting 101 del 1Åsa Roos
491 views63 slides
Skriv regler by
Skriv reglerSkriv regler
Skriv reglerÅsa Roos
674 views51 slides
Att skapa och spela jämställt by
Att skapa och spela jämställtAtt skapa och spela jämställt
Att skapa och spela jämställtÅsa Roos
385 views17 slides
Kvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschen by
Kvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschenKvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschen
Kvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschenÅsa Roos
741 views30 slides

More Related Content

More from Åsa Roos

I huvudet på en speldesigner by
I huvudet på en speldesignerI huvudet på en speldesigner
I huvudet på en speldesignerÅsa Roos
617 views33 slides
The brain of a game designer by
The brain of a game designerThe brain of a game designer
The brain of a game designerÅsa Roos
768 views39 slides
Grundläggande speldesign by
Grundläggande speldesignGrundläggande speldesign
Grundläggande speldesignÅsa Roos
635 views231 slides
Att designa för en målgrupp by
Att designa för en målgruppAtt designa för en målgrupp
Att designa för en målgruppÅsa Roos
1.2K views16 slides
Att integrera story i spel by
Att integrera story i spelAtt integrera story i spel
Att integrera story i spelÅsa Roos
446 views25 slides
Game development challenge by
Game development challengeGame development challenge
Game development challengeÅsa Roos
603 views22 slides

More from Åsa Roos(7)

I huvudet på en speldesigner by Åsa Roos
I huvudet på en speldesignerI huvudet på en speldesigner
I huvudet på en speldesigner
Åsa Roos617 views
The brain of a game designer by Åsa Roos
The brain of a game designerThe brain of a game designer
The brain of a game designer
Åsa Roos768 views
Grundläggande speldesign by Åsa Roos
Grundläggande speldesignGrundläggande speldesign
Grundläggande speldesign
Åsa Roos635 views
Att designa för en målgrupp by Åsa Roos
Att designa för en målgruppAtt designa för en målgrupp
Att designa för en målgrupp
Åsa Roos1.2K views
Att integrera story i spel by Åsa Roos
Att integrera story i spelAtt integrera story i spel
Att integrera story i spel
Åsa Roos446 views
Game development challenge by Åsa Roos
Game development challengeGame development challenge
Game development challenge
Åsa Roos603 views
Speldesign 101 by Åsa Roos
Speldesign 101Speldesign 101
Speldesign 101
Åsa Roos510 views

Playtesting 101 del 2

 • 1. Playtesting 101 Del 2 Praktiska metoder och verktyg
 • 2. Vem och vad •Åsa Roos, speldesigner sedan 2000 och spelaficionado sedan mitten på 80-talet •Föreläsningen handlar om hur man sätter upp och sköter en testsession •Föreläsningen bygger på Tracy Fullertons Game Design Workshop och Microsoft Game Studios usability workshop från GDC 2007
 • 5. Testmanus Varför testmanus? •För att fokusera spelaren på det området du vill testa
 • 6. Testmanus Varför testmanus? •För att fokusera spelaren på det området du vill testa •Att vänta på att spelaren skall göra det du vill tar tid
 • 8. Skriv testmanus •Använd “förstår”/ “förstår inte”-listan
 • 9. Skriv testmanus •Använd “förstår”/ “förstår inte”-listan •Skapa uppgifter utifrån listan
 • 10. Skriv testmanus •Använd “förstår”/ “förstår inte”-listan •Skapa uppgifter utifrån listan Exempel - RPG: Du har startat spelet för första gången. Du vill göra ett uppdrag. Gör ett uppdrag. Uppgiften fångar in dels hur man får quests, dels hur man löser quests.
 • 14. Testsessionen Do’s: Skriv ett manus för hur hela sessionen skall se ut - det blir lättare att hantera många spelargrupper Don’ts:
 • 15. Testsessionen Do’s: Skriv ett manus för hur hela sessionen skall se ut - det blir lättare att hantera många spelargrupper Don’ts: Berätta inte om ditt spel! Du följer inte med spelet hem.
 • 16. Hur ser en testsession ut? •Introduktion (3 - 5 min) •Presentera dig/ er •Välkomna speltestarna •(Be dem skriva på NDA) •Berätta kort om testet - spelar ni in? Hur lång tid är beräknad? Vem sköter testet? Hur går det till? •(Läs upp välkomstmanus)
 • 17. •Välkomstmanus (5 - 10 min) •Ger alla testare samma introduktion till testet •Förenklar för dig - du vet vad du skall säga •Du missar ingen viktig information
 • 18. •Uppvärmningsprat (5 min) •Berätta om spel de spelat •Vad tyckte de om? •Hur hittar de nya spel? •Vilket spel spelade de senast?
 • 19. •Testsessionen (15 - 20 min) •Sitt med spelaren - en person är testledare och en person antecknar eller spelar in samtalet, dvs agerar observatör •Uppmana spelaren att tänka högt •Anteckna allt inte bara de områden som bekräftar vad du tidigare trott
 • 20. •Diskussion av spelupplevelsen (10 - 15 min) •Knyt ihop spelsessionen med ett par allmänna frågor: •Vad tyckte du om spelet? •Vad tyckte du om spelmekaniken? •Var spelet svårt eller lätt att lära sig? •Vad var målet med spelet? •Hur skulle du beskriva spelet för någon som aldrig spelat det? Vad skulle du säga till dem? •Finns det något vi borde berättat innan du började spela?
 • 21. •Avslut (5 min) •Tacka spelaren för medverkan •Fråga om spelaren kan tänka sig att bli kontaktad för andra tester (samla en testbas)
 • 22. Recap •Introduktion (3 - 5 minuter) •Välkomstmanus (kan vara en del av introt) (5 - 10 min) •Uppvärmningsprat (5 min) •Testsession (15 - 20 min) •Diskussion av spelupplevelsen (10 - 15 min) •Avslut (5 min)
 • 23. Diskussionsverktyg •Allmänna riktlinjer för testledaren •Var försiktig när du etablerar social dynamik (skämta och skoja inte, avslöja inget om spelet i förhand osv. Förhåll dig professionell) •Ge inte deltagarna förutfattade meningar •Undvik interaktioner som växlar fokus från speltest till speldesign •Bli inte otålig •Försök förhålla dig neutral - till och med när spelet blir kritiserat
 • 24. •Hur man får spelaren att tänka högt •Led till svar •Fokusera på uppgift, inte mekanik •Fokusera på svaret, inte frågan •Undersök hur användaren tänker på ett neutralt sätt •Förutsätt inte för snabbt att spelaren har problem •Fråga inte vad problemet är utan vad spelaren vill uppnå
 • 25. •Hur man får ... forts •Undvik att avslöja ditt intresse (eller ointresse) •Lista på bra, spelarfokuserade frågor: •Vad är ditt mål? •Vad förväntade du dig skulle hända när du gjorde så? •Hur förväntade du dig att det skulle fungera? •Kan du berätta vad du tänker? •Vad vill du åstadkomma? •Beskriv stegen du går igenom här?
 • 26. •Hur man får ... forts •Hur känner du inför den processen •Berätta vad du tänker här? •Vad förväntade du dig skulle hända när du ...? •Att använda sig av eko •Repetera spelarnas egna ord som en fråga •Lägg inte ord i munnen på spelaren, tolka heller inte spelarens ord •Signalera att du lyssnar
 • 27. •Hur man får ... forts •Du kan också låta dina uttalanden avslutas med frågebetoning •Och du förväntade dig...? •Och ditt mål är...? •Signalera att du finns där •Tala mjukt
 • 28. Diskussionsverktyg Spelmatris Skicklighet Slump Mental utmaning Fysisk utmaning Var hamnar ditt spel?
 • 29. Övning 1 •I den här övningen skall ni lära er att ta fram uppgifter som leder fram till den typen av beteenden ni vill få bekräftade med testet •Utifrån det spel som valts skriver ni en eller fler uppgifter som ni tror kommer att resultera i “förstår”/ “förstår inte” beteenden
 • 30. Övning 2 •I den här övningen kommer ni att lära er att sköta en playabilitytestsession med redan existerande spel •Klassen delas in i två grupper. En grupp spelar Zuma på PC och en grupp spelar Marble Blast Ultra på Xbox Live •I gruppen finns tre olika roller, testledare, observatör och speltestare
 • 31. Övning 2 •Till er hjälp har ni: •Testuppgifter för de olika spelen •En testlista där ni kan föra in resultaten
 • 32. Övning 2 Observerat beteende/ Deltagare Uppgift Kodat deltagarkommentarer Berätta för mig hur Jag är inte säker, jag tror jag är den Spelare 1 poängställningen står och vem som blå killen vinner observatörs Deltagaren vet inte vem han är i spelet kommentar Förlorar jag eller vinner jag? Förstår inte
 • 33. Till på fredag •Skriv ett testmanus utifrån de features du vill testa i ditt eget spel •Använd listan med features som du skrev till idag för att ha något att utgå ifrån •Kom ihåg att listan är öppen för revision om det är fler i er projektgrupp som vill testa andra saker •Listan kommer att ligga till grund för examination - jag måste utöver den även få tillgång till era speldemos