Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Speldesign 101

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 50 Ad

More Related Content

Advertisement

Speldesign 101

 1. 1. Speldesign 101 Geek Girl Meetup 11 Game On
 2. 2. Varför lyssna på mig? •Om du är intresserad av speldesign och vad spel "är" •Om du vill veta varför vi spelar spel •Om du vill lära dig några av de grundläggande knepen
 3. 3. Vad är ett spel? Ett ramverk med överenskomna regler Regler är •Inom ramverket tillåtna handlingar •Hinder som försöker stoppa spelaren att uppnå mål/ vinst •Vinstkriterie som berättar när en omgång av eller hela spelet är slut
 4. 4. Handling I schack får jag flytta min pjäs enligt ett visst mönster
 5. 5. Hinder Min motståndare kan slå ut mina pjäser och göra dem obrukbara för mig. Har jag färre pjäser blir det svårare (men inte omöjligt) att uppnå vinst
 6. 6. Vinstkriteriet i Schack är att ta kungen
 7. 7. Vad är speldesign?
 8. 8. Att visualisera Att se spelet framför sig • Ramverk • Hinder • Handlingar • Mål/ vinstkriterie
 9. 9. Att ge spelaren agens/ kontroll inom ramverket
 10. 10. Att definiera/ formalisera •Vad handlar spelet om? •Varför är just mitt spel unikt? •Skall mitt spel vara unikt? •Hur fungerar mekaniken? •Vad är syftet med mitt spel? •Vem är mottagaren?
 11. 11. Att kommunicera Att berätta hur spelet går till genom: •Dokument •Konceptkonst •Prototyper Varför? För de som skall tillverka - och för dig själv Att göra en prototyp eller ett dokument tvingar dig att tänka igenom spelet
 12. 12. Varför spelar vi spel?
 13. 13. Vi spelar och leker för att lära oss
 14. 14. Fantasi - att föreställa sig en annan värld
 15. 15. Berättelse/ narrativ - drama
 16. 16. Utmaning - hinderlopp, både fysisk och mental skicklighet
 17. 17. Gemenskap - socialt fokus
 18. 18. Uttryck - kreativitet och självförståelse
 19. 19. Undergivenhet - som ett tidsfördriv
 20. 20. Hur gör man?
 21. 21. ...eller kanske snarare, vilka verktyg finns?
 22. 22. Två oumbärliga frågor: •Vad gör spelaren? •Vem är spelaren?
 23. 23. Ett användbart tänkesätt: Gameplay = Challenges + Action Spelbarhet = Utmaningar + Handling Vad gör spelaren?
 24. 24. Utmaningar kan vara: •Fysiska - spelarens egen skicklighet •Mentala - spelarens taktiska förmåga/ intelligens •Emotionella - spelarens känslomässiga vilja (a.k.a. dramatiska val) Olika spelare vill ha olika utmaningar - vem är spelaren?
 25. 25. Det viktigaste i sammanhanget Spelaren måste ha utrymme att handla Agens
 26. 26. Spelekonomi Ett spelspecifikt internt system som hjälper och/ eller begränsar spelaren Resurs Källa Förlust
 27. 27. Spelekonomi Ett spelspecifikt internt system som hjälper och/ eller begränsar spelaren Ammunition Resurs Hälsa Vänskap Källa Förlust
 28. 28. Spelekonomi Ett spelspecifikt internt system som hjälper och/ eller begränsar spelaren Ammunition Resurs Hälsa Vänskap Källa Förlust Avfyra vapen Ta skada Vara elak/ göra något dumt
 29. 29. Spelekonomi Ett spelspecifikt internt system som hjälper och/ eller begränsar spelaren Ammunition Resurs Hälsa Vänskap Hitta magasin Medicinlådor Källa Förlust Gåvor/ vara snäll Avfyra vapen Ta skada Vara elak/ göra något dumt
 30. 30. Spelbalans •Att vikta resurser, kostnader och källor mot varandra •Att spelarna har samma möjligheter att vinna från början •Att spelet är “lagom” utmanande - att målen kan nås
 31. 31. Symmetri Alla sidor har samma förutsättningar
 32. 32. Assymmetri Olika sidor har olika förutsättningar Sten- Sax - Påse
 33. 33. Assymmetri Olika sidor har olika förutsättningar Sten- Sax - Påse Warrior
 34. 34. Assymmetri Olika sidor har olika förutsättningar Sten- Sax - Påse Warrior Mage
 35. 35. Assymmetri Olika sidor har olika förutsättningar Sten- Sax - Påse Warrior Rogue Mage
 36. 36. Positiv återkoppling Sker när en resurs i spelet “loopar tillbaka” och gör det lättare att spela Skicklighet Erfarenhet Hinder
 37. 37. Positiv återkoppling Sker när en resurs i spelet “loopar tillbaka” och gör det lättare att spela Skicklighet Erfarenhet Hinder
 38. 38. Positiv återkoppling Sker när en resurs i spelet “loopar tillbaka” och gör det lättare att spela Tomt Skicklighet Erfarenhet Hinder
 39. 39. Positiv återkoppling Sker när en resurs i spelet “loopar tillbaka” och gör det lättare att spela Tomt Skicklighet Erfarenhet Hinder Hyra
 40. 40. Positiv återkoppling Sker när en resurs i spelet “loopar tillbaka” och gör det lättare att spela Tomt Skicklighet Erfarenhet Hinder Pengar Hyra
 41. 41. Positiv återkoppling Negativ återkoppling Ökad skicklighet Ökad svårighetsgrad Större vapen Större monster Ökad skicklighet Ökad slumpverkan Spelarsamverkan mot Ledarspelare ledarspelare
 42. 42. Belöningssystem •Används när du vill uppmuntra spelaren att utföra samma handling ofta •Belöningssystem fungerar bäst när de är slumpmässiga
 43. 43. Belöningar som hjälper spelaren att vinna
 44. 44. Belöningar som är “romantiska”, dvs •Magiska vapen •Guld •Magiska rustningar och smycken
 45. 45. Belöningar som är knutna till berättelsen
 46. 46. Belöna spelaren ofta, och gör belöningen värdefull genom att bestraffa ett misslyckande I det här fallet är agens viktig
 47. 47. Progression •Hur navigerar spelaren genom spelet? •Hur blir spelaren bättre? •Vilka mål har spelaren? •Vad händer när spelaren har uppfyllt ett mål?
 48. 48. Vinstkriterier •Vad krävs för att spelaren skall vinna? •Vad är belöningen för en vinst?
 49. 49. Vidare läs- och lyssnatips Böcker •Rules of Play - Katie Salen, Eric Zimmerman •Game Design Workshop - Tracy Fullerton •Hamlet on the Holodeck - Janet H. Murray Nätet Game Design Patterns - http://gdp2.tii.se/index.php/Main Page Discordia.se - Resurssidan

Editor's Notes

 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n

×