Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Att skapa och spela jämställt

 1. Att spela och skapa jämställt ...och nej, du kommer inte att få alla svar i den här föreläsningen
 2. Vem är jag? Åsa Roos Speldesigner, producent , UX designer, rollspelsförfattare, recensent, feminist Driver discordia.se. Driver även med patriarkatet.
 3. Vad handlar det om? • Hur den manliga, heterosexuella normen påverkar hur vi skriver och i viss mån spelar rollspel • I första hand traditionella rollspel som Dungeons & Dragons, Call of Cthulhu och liknande
 4. Ursprunget! H.G. Wells - Little Wars Dave Wesley - en person per person Dave Arneson - Blackmoor + Mike Carr + Dave Megarry + Gary Gygax & Jeff Perren = Chainmail Arneson + Gygax = Dungeons & Dragons!
 5. SPELMEKANIK BERÄTTELSERNA Fokuserar på problemlösning genom våld Fokuserar på problemlösning genom våld
 6. Vi skriver det vi vet • Vi bygger kulturer på våra föreställningar om “hur världen är” eller kanske hur vi vill att den skall vara
 7. Since fantasy is the free play of a creative imagination, the limits of fantasy should be as broad as the limits of one’s mind. This is not the case, as each fantasy world is a fairly tight transformation by the players of their mundane, shared realities. While players can, in theory, create anything, they in fact create only those things that are engrossing and emotionally satisfying. Fantasy is constrained by the social expectations of players and of their world.Gary Alan Fine - Shared Fantasy
 8. Vi skriver det vi vet • Vi bygger kulturer på våra föreställningar om “hur världen är” eller kanske hur vi vill att den skall vara • En del av den föreställningen handlar i rollspel om att “vi vet” att tjejer inte spelar
 9. Tyvärr är det så att de övervägande karaktärerna i den här boken är män. Förklaringarna till det är många. Främst handlar det om att vi som ligger bakom scenariona är män och det är ofta enklare att relatera till karaktärer av samma kön, åtminstone när det gäller att formulera känslor och tankar i skrift. Även det faktum att två av scenariona utspelar sig i en verklighet och historia där kvinnor är mer eller mindre otänkbara som karaktärer har spelat in. Att till exempel ha kvinnor som soldater i Amerikanska inbördeskriget var otänkbart. Det bör också nämnas att scenariona från första början är skrivna för rollspelare, vilka sorgligt nog fortfarande är en strikt mansdominerad grupp ASF - Från Atlantis till Blekinge
 10. ROLLSPEL BYGGER PÅ MANSMYTER Föreställningen om det manliga, i kontrast till det kvinnliga IDENTITET För att kunna handla måste vi vara någon För att kunna vara måste vi ha en identitet För att få en identitet måste vi bekräftas för vår identitet
 11. Mannen i myten • Handlingskraftighet • Kontroll • Episodbaserad tillvaro befriad från vardag • Våldsam, krigisk
 12. Kvinnan i mansmyten • Passivitet • Manipulation • En frestelse mannen måste övervinna • Horan/ madonnan
 13. Det är kvinnan som lockar Bond på avvägar, dvs på vägar som leder från plikten och från den historiska mission som ger honom rätt att döda. [...] Djävulen garanterar en frihet som Bond annars inte skulle ha, och Bonds äventyr demonstrerar denna frihet samtidigt som den klart markerar dess gränser. Bond frestas som Kristus i öknen, men återvänder alltid till sin utgångspunkt, renad och stärkt. Historierna om Bond har en paradigmatisk karaktär, liknande den vi finner i evangelierna eller i de medeltida riddarsagorna (till vilka de, som Eco visat, också i sin komposition ansluter). Hjälten lämnar fadershuset, ger sig ut i världen, frestas, besegrar frestelsen och odjuret återvänder och vinner erkännandet. Vägen till erkännandet går genom frestelsen. Och erkännandet gäller, i sista hand, hjältens mänsklighet. Ronny Ambjörnsson - Mansmyter
 14. SPRÅK Förr i tiden var spelaren uteslutande en “han” Numera ofta spelaren som “han” spelledaren som “hon” Bäst - “hen” eller alternera Tänk också på hur språk och bild samverkar...
 15. BILDSPRÅK Då - “sexiga” kvinnor, “manliga” män Nu - “sexiga” kvinnor, “manliga” män - eller..?
 16. Skriv & spela • Skriv okönade SLP eller försök jämna ut spelfältet med lika många kvinnor som män • Titta på vilka roller du ger kvinnorna respektive männen • Titta på hur de agerar i äventyret • Försök inkludera hela spektrat av hudfärger, sexualiteter, genus och funktionsgrad
 17. Skriv & spela KULTUR KONTEXT Bygg minoritetsvänlig kultur, både i och utanför spel Välj inte en kontext som automatiskt utesluter minoriteter Tillåt inte sexism, rasism, homo- eller funkofobi bland spelare, spel el. äventyr Skriv minoritetsvänliga äventyr och regeltexter Förutsätt inte att kontexter automatiskt utesluter minoriteter Var ödmjuk
Advertisement