Advertisement

Att integrera story i spel

Dec. 15, 2012
Advertisement

Att integrera story i spel

 1. Att integrera story i spel Praktiska processer och metoder 1
 2. Vad handlar föreläsningen om? •Processen som användes i dels ett open ended “sandbox”-spel, dels i ett begränsat simulationsspel, olika utgångspunkter och olika förutsättningar •Några tips och trick 2
 3. Utgångspunkt Manus Berättelse Spelidé Spelvärld 20 sidor manus Konceptdesigndokument Procedurellt genererad karta Ingen förlaga Konceptdesigndokument Ingen förlaga 3
 4. Sandbox Story/ premiss Steg 1: Bryt ner berättelsen i “spelbara delar” Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 4
 5. Simulation Koncept Steg 1: Skapa en bakgrundsberättelse Uppdragsbaserat berättande - motivera uppdragen med bakgrunden som stöd Uppdrag 1 Uppdrag 2 Uppdrag 3 ...osv 5
 6. Sandbox Skill 1 Skill 2 Skill 3 Skill 4 Skill 5 Skill 6 Steg 2: Bryt ner character progression 6
 7. Simulation Lätt Lätt/medium Medium Medium/svårt Svårt Steg 2: Bestämma svårighetsgrad 7
 8. Story Sandbox Bryt ner berättelsen i “spelbara delar” Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Skill 1 Skill 2 Skill 3 Skill 4 Skill 5 Skill 6 Bryt ner character progression Steg 3: pacing av spelet - när lär sig spelaren vad? 8
 9. Simulation Koncept Uppdragsbaserat berättande - motivera uppdragen med bakgrunden som stöd Tema1 Tema2 Tema3 ...osv Lätt Lätt/medium Medium Medium/svårt Svårt Bestämma svårighetsgrad Steg 3: pacing av spelet - hur ökar svårighetsgraden och hur spelar det in i berättelsen? ? 9
 10. Story Sandbox Steg 4: Dela in spelet i “avsnitt” för att ha koll på Bryt ner tid/resurser/ övergripande berättelsen i planering för spelet. “spelbara delar” Tutorial Endgame Set up Story Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Skill 1 Skill 2 Skill 3 Skill 4 Skill 5 Skill 6 Gameplay/ character progression 10
 11. Simulation Steg 4: Bestämma vilka Story/ verktyg som är viktigast, premiss skära bort onödiga Skapa uppdrag som mekaniker, bygga Tutorial bygger berättelsen uppdragen utifrån Set up svårighetsgrad. Uppdrag 1 Uppdrag 2 Uppdrag 3 ...osv Mek 1 Mek 2 & 3 Mek 4 & 5 osv Gameplay Story 11
 12. Act Act I Act II Act III Location Loc 1 Loc 2 Loc 3 Loc 4 Loc 5 Loc 7 Loc 8 Loc 11 Loc 12 Loc 13 Loc X Loc 18 Loc X Loc 23 Loc 24 Sc2 Sc 7 Story Cutscene Sc 1 Sc 5 Sc 6 Sc 3 Sc 8 IC 12 IC 2 IC4 IC 13 In-game cutscene IC 1 IC 6 IC 7 IC 8 IC 9 IC 10 IC 11 IC 3 IC5 IC 14 IC 15 IE 8 IE 1 IE 5 IE 9 In-game event IE 3 IE 4 IE 7 IE 12 IE 2 IE 6 IE 10 IE 11 Final boss fight 1 In-game Boss fight Boss fight Boss fight Boss fight Boss fight Final boss fight 2 SM 15 SM 1 SM 4 SM 9 SM 12a SM 16 Story mission SM 3 SM 6 SM 7 SM 8 SM 10 SM 11 SM 13 SM 14 SM 2 SM 5 SM 10 SM 12b SM 17 SM 18 Free roaming mission FM 1 FM 2 FM 3 FM 4 FM 5 T1 T3 Tutorials T2 T4 Enemies E1 E2 E2a E2b E3 E4 Beasts B1 B2 B3 B4 Character development S6 S9 Skills 1 2 3 4 5 8 11 S7 S10 ... 12
 13. Themes Mission Difficulty Timer Resources Tools Creatures Plants NPCs T10, T3, T2, T9, T1, T4, Theme 1 Mission 1 (tutorial) Very Easy No R3, R5 C7 P18, P2, P10 NPC1, NPC2 T12 Mission 2 Easy Yes R3 T2, T1, T12, T9 C3, C7, C12, C10 None* NPC8 - NPC18 NPC4, NPC5, NPC7, Mission 3 Easy No R5 T1 C2 P10 NPC12 Mission 4 Medium No R5 T1 C7 None* NPC16 T1, T2, T12, S3**, Mission 5 Medium No R3, R5 C12 P15 None S8** Theme 2 Mission 6 Medium Yes None* FF2***, FF8*** C6 P18 None Mission 7 Medium/ hard Yes R3, R5 T1, T12 C1, C10, C13, C4 P7, P3 NPC2 Mission 8 Medium/ hard Yes None* None* C10 None* None Mission 9 Medium/ hard Yes R3 T2 C1, C3, C4, C10, C12 P9, P3, P8 None Mission 10 Hard No None* S3** C8, C4 None* None Theme 3 Mission 11 Hard No None* T1 C2, C8 None* NPC5 Mission 12 Hard Yes R3, R4 T2, T1, T12 None P12, P4, P19 NPC6 Mission 13 Hard Yes R3 T1, T2, T12 C14, C11 P12, P3 None Mission 14 Hard/very hard Yes None* T1, T2, T8 C15, C6, C4 None* None Mission 15 Hard/ very hard No R3 None* C1, C5 None* NPC4 Seed19, Seed1, Egg1, Theme 4 Mission 16 Hard/ very hard No R3, R5 C1, C10, C13 P16, P10, P5 NPC7 Egg12, Egg15 T1, T3, S6, S7, T12, T1, Mission 17 Very hard No R3, R5 C7, C9, C5 P3, P19, P1 None S1, S3 Mission 18 Very hard No None* None* C1 P16, P6, P13, P5, P4 None P13, P11, P12, P17, P6, NPC7, NPC8, NPC9, Mission 19 Very hard Yes None* None* None* P10 NPC10 Mission 20 Very hard No None* None* C14, C11 P11 None * none in this case means that no extra resources, tools and so on are placed in the inventory, all are found in the mission OR not important for the mission success/ fail criteria ** S stands for simulation items, things that affect the simulation environment *** FF stands for favorite food, food that kept some creatures alive while making sure the simulated environment could support them 13
 14. Sandbox Steg 6: Bryta ner scenerna i platser Scen3 Syfte Info Cutscenes Del 1 NPCs Scen1 Händelser Mek 1 Skills Scen2 Steg 5: Bryta ner delarna i scener: Scenerna kan vara uppdrag, in-game cutscenes, cutscenes osv 14
 15. Steg 5: Skriva de olika uppdragen baserat på Simulation de resurser som finns tillgängliga. Syfte Uppdrag Info Resurser NPCs Uppdrag Verktyg Tema Svårighetsgrad Uppdrag Steg 6: Skapa en sammanhållen känsla i tema och uppdrag 15
 16. Sandbox För hela spelet: •En timeline - ett excelark där varje del, varje resurs, som ingår i spelet finns listad •En övergripande flowchart för hur hela spelet spelas (ur ett berättelseperspektiv •Ett dokument som beskriver den övergripande storyn/ progressionen 16
 17. Sandbox 17
 18. 18
 19. Simulation För hela spelet: •En tabell på de uppdrag som skall finnas och hur resursfördelningen ser ut - det som är viktigt är att alla resurser används och att progression känns bra •Eftersom spelet är linjärt behövs ingen flowchart 19
 20. Sandbox För varje location/ scen: •Ett detaljerat dokument med cutscenes, missions och in- game events •En flowchart för varje location som visar vad som händer och när 20
 21. 21
 22. 22
 23. Simulation För varje uppdrag: •Ett detaljerat dokument med NPCs, dialog och mission description •En flowchart för varje location som visar vad som händer, var resurser och verktyg finns och var NPCs placeras 23
 24. Frågor, funderingar och beställningar? Kontakta Åsa Roos på info@discordia.se 24
 25. Musik av Polyfonken http://www.polyfonken.com Besök hemsidan och donera! 25
Advertisement