Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

No exilio

750 views

Published on

Traballo de Martín Cuíña Eyo

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No exilio

  1. 1. O Consello de Galiza Foi creado en Montevideo en outubro de 1944 por iniciativa de Castelao e outros exiliados. O organismo representaba ao republicanismo galego no exilio contando con representación en diversos países americanos e Francia.
  2. 2. Vieiros (1959-1968) Revista creada por Luis Soto, Carlos Velo e F. Delgado Gurriarán, membros do Patronato da Cultura Galega en México. A publicación representou un dos referentes máis dinámicos e renovadores do exilio galego contando con colaboradores tanto en América como en Galicia. As persoas marcadas en gris foman parte tamén do Consello de Galiza
  3. 3. HOMAXE DA GALICIA UNIVERSAL (Caracas, 1958) O 25 de xullo de 1954 a Comisión de Cultura do Centro Galego de Caracas decide celebrar esta data coa presenza de Ramón Otero Pedrayo, que finalmente no chegará ata o ano 1956 para inaugurar a nova Casa de Galicia. Aínda así, organizouse unha homenaxe na honra do escritor que se traduciu nun bo número de colaboracións publicadas en Caracas en 1958. As persoas marcadas en gris foman parte tamén do Consello de Galiza.

×