Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Máis vangardas, traballo de Tania

1,868 views

Published on

Amado Carballo e Bouza Brey, traballo de Tania Areán

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Máis vangardas, traballo de Tania

  1. 1. AMADO CARBALLO
  2. 2. Biografía: Luis Amado Carballo foi un escritor galego que naceu en Pontevedra (1901-1927), estudou filosofía e letras na Universidade de Santiago de Compostela pero non rematou.En 1982 dedicóuselle o Dia das Letras Galegas. Publicou varios relatos e poemas como: Proel (1927) O Galo (1928)
  3. 3. O IMAXINISMO DE AMADO CARBALLO: O Imaxinismo ou Hilozoísmo foi un movemento poético propio da vangarda galega, cuxo pai foi Amado Carballo. Este movemento consistiu en vestir a tradición de novas imaxes e ritmos. Nos poemas hilozoístas préstaselle gran atención á natureza ,utilizan elementos típicos das vangardas, empregase a métrica e a rima popular e aparece unha ambientación rural.
  4. 4. NEOTROBADORISMO O Neotrobadorismo é unha vangarda poética que xurdiu a partir da lírica medieval galaico-portuguesa, especialmente das cantigas de amigo. Esta tendencia tamen é coñecida como Escola medievalista ou cancioneirista. O iniciador da escola é Bouza Brey con Nao Senlleira (1933) e Alvaro Cunqueiro que publicou Cantiga nova que se chama ribeira (1933)
  5. 5. NEOTROBADORISMO As modalidades fundamentais que adopta o neotrobadorismo son as seguintes: Recrea as estructuras e os procedementos paralelísticos. Representada por Bouza Brey e Cunqueiro. Usa fórmulas medievais para construir imaxes vangardistas. Tamén representada por Bouza Brey e Cunqueiro. Reproduce literalmente os modelos da poesía medieval. Representada por Xose Mª Álvarez Blázquez.

×