Սովորողների բլոգներ

708 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Սովորողների բլոգներ

  1. 1. Փաստաթղթերը Հեղինակները Լուսինե Մանուկյան, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Երեւան, ՀՀ Բլոգները /անհատական կայքերը/ դարձնել ուսումնական գործիք՝ սովորողի ուսումնառությունն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար Նպատակները MS Office, Internet, Photoshope, մոնտաժային ծրագրեր Ծրագրաշարը Նկարագրությունը Անհատական կայքը /բլոգը/ սովորողի խոսքային, մեդիա-տեխնոլոգիական-դիզայներական հմտությունների զարգացման արդյունավետ միջավայր է: Դրա միջոցով ուսուցիչները կարողանում են հետևել սովորողների հմտությունների զարգացմանը, արժեքային համակարգին, ընկերական շփում ապահովել սովորողի հետ, ինչը հեշտացնում է գիտելիքների, արժեքների փոխանցման գործը: <Ուսուցման ոլորտները> Կրթական հաստատություններ Մակարդակները Միջին եւ ավագ դպրոցներ /11-18 տարեկան սովորողներ/ Բլոգ, լեզվագործունեություն, խոսքի մշակույթ, ստեղծագործական միտք, հետազոտական աշխատանք, համակարգում Հիմնական բառերը Նախագծի նկարագրությունը
  2. 2. Ուսուցչի աշխատանքի կազմակերպումը և կառավարումը Նախադրյալներ և պլանավորում. Ի՞նչ է ընդհանրապես բլոգը կամ անհատական կայքը, եւ ինչպե՞ս կարող ենք դրանք հնարավորինս արդյունավետ կիրառել ուսումնական գործընթացում: Բլոգ բառն առաջացել է անգլերեն web և log (վեբ և գրանցում) բառերի համադրությունից: Բլոգը հասարակության համար հասանելի համացանցային ինտերակտիվ կայք է: Կարելի է ասել` բլոգը առցանց օրագիր է, որտեղ յուրաքանչյուր անհատ կարող է գրառել իր մտքերը, նշումները, գրել իրեն հետաքրքրող բաների մասին և այլն : Ա յսինքն ՝ բլոգներն, ըստ էության, ցանցային օրագրեր են, բայց, ի տարբերություն օրագրերի, բլոգները նախատեսված են նաև «երրորդ աչքի» համար եւ մատչելի են համացանցային հանրության համար: Բլոգների բովանդակությունը պարբերաբար թարմացվող գրառումներն են: Գրառումները կարող են պարունակել տեքստ, պատկերներ, մուլտիմեդիա, խաղեր եւ այլն: Ըստ այդմ շատ հեշտ է պատկերացում կազմել տվյալ սովորողի արժեքային համակարգի մասին , հետաքրքրությունների շրջանակի մասին , սովորողի տեսակի մասին : Լավ և համակողմանի ճանաչելով սովորողին՝ բնական է , որ ուսուցման կազմակերպումն ավելի արդյունավետ է դառնում : Դասարանի պատկերներ. Բլոգն իր բոլոր դրսևորումներով բլոգագրին կարճ ժամանակահ ա տվածում տալիս է այնպիսի հմտություններ , որոն ց հասցն ելու համար դասավանդողից ավելի շատ ժամանակ և ջանքեր կպահանջվ եին. էլ չեմ ասում , որ սովորական դասընթացի պայմաններում դա համարյա անլուծելի խնդիր է, իսկ այս դեպքում նաև պարտադրանքին փոխարինելու է գալիս սեփական ցանկությունը : Այս առումով բլոգը հրաշալի հնարավորություններ է բացում մեր կրթահամալիրում սովորողների համար: Մի խումբ սովորողներ արդեն ունեն իրենց անձնական բլոգները, որոնց միջոցով էլ ներկայանում են հասարակությանը: Փաստաթղթերը
  3. 3. Դասավանդման ռեսուրսները Փաստաթղթերը
  4. 4. Գնահատումները և ստանդարտ ները Փաստաթղթերը Կրթահամալիրում գործում են գնահատման այլընտրանքային ձևեր : Ամենաբարձր գնահատական ստանում են այն սովորողներ ը, ովքեր կիսամյակի ընթացքում կատարում են հետազոտական աշխատանքներ , ակտիվորեն մասնակցում ստուգատես ների, ծես երի, ստեղծում ուսումնական տեսանյութեր , ռադիոլուրեր, լրատվություն , քննարկման առաջարկ , այլալեզու ԶԼՄ - ներից թարգմանություն , տեսահոլովակներ , ուսումնական նյութեր : Լրացուցիչ օգտագործում են բառարաններ, հանրագիտարաններ, համացանց, կայք, էլեկտրոնային « Դպիր » , ինչպես նաև կրթահամալիրում ստեղծված ուսումնական նյութեր, մեդիանյութեր:      (Մանրամասն` կից փաստաթղթերում)   
  5. 5. Ուսուցչի և դպրոցի մասին տեղեկությունները Լուսինե Մանուկյան Կրթահամալիրում դասավանդում է հայոց լեզու, գրականություն, խոսքի մշակույթ : Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր  Կրթահամալիրն իրականացնում է պետական այլընտրանքային (հեղինակային) կրթական ծրագիր` նախակրթարանից մինչև ավագ դպրոց, արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսուցում: Գլխավորը սովորողի և ուսուցչի համատեղ ստեղծական աշխատանքն է կրթական միջավայրում: Դրա արդյունքն է եռալեզու (հայերեն, անգլերեն, վրացերեն) mskh.am- ը` իր TV- ով, ռադիոյով, բազմալեզու լրատվությամբ: Այն հանրապետության առաջատար ուսումնական կայքերից է: ՏՀՏ-ները, օտար լեզուները գործածվում են առաջին դասարանից` որպես անընդհատ ուսուցման և ստեղծական աշխատանքի արդյունավետ ու գրավիչ միջոցներ: Սովորողի նախասիրությունը ուսումնական պլանով որոշված գործունեություն է, որն իրականացվում է լաբորատոր-մասնագիտական միջավայրում: Գործում է որպես վերապատրաստման կենտրոն: Ունի հյուրատուն: Հայրենագիտական և ուսումնական ճամփորդությունները կրթական ծրագրի բաղկացուցիչ են: Մեր կրթահամալիրը հիմնադրման՝ 1989թ.-ից կրում է Մխիթար Սեբաստացու անունը: «Շատ կուզեմ,- ասում է կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը,- որ պայմաններ ստեղծվեն Մխիթարյան միաբանների հետ համագործակցելու համար: Որպես կամուրջ կծառայեն 2008-2009 ուստարում կրթահամալիրում բացվող հայագիտական ուսումնական կենտրոնն ու հայագիտական խորացված ուսուցմամբ ավագ դասարանները»:

×