Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

կայքը` ուսումնական միջավայր

752 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

կայքը` ուսումնական միջավայր

  1. 1. Հոդվածը «Դպիրում»` http://dpir.mskh.am/art.php?id=340 <Ուսուցման ոլորտները> Բոլոր ոլորտները > Հեղինակները Լիլիթ Բաբայան « Մխիթար Սեբաստացի » կրթահամալիր ք. Երևան Հայաստանի Հանրապետություն Սովորողների կրթության կազմակերպում ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով, համացանցի հնարավորությունների օգտագործում ուսումնական գործընթացում, կայքի գործածում որպես ուսումնական միջավայր, սովորողների ուսուցման կազմակերպում կայքում Նպատակները Power Point, Movie Maker ,internet, Word, Paint, Photo Movie Theatre Ծրագրաշարը Նկարագրությունը Կրթահամալիրի, դպրոցի, «Պարտեզ» կայքերը այլընտրանքային, փոփոխվող ու գրավիչ ընթերցարաններ են, որտեղ պարբերաբար հայտնվում են նաև սովորողների դեմքերն ու գործերը: Կայքի նյութերի ամենօրյա ընթերցանությունը զարգացնում է կարդալու, գնահատելու, արձագանքնելու հմտությունները, իսկ նյութ ստեղծելը, ստեղծված ուսումնական նյութերի տեղադրումը նոր գիտելիքների յուրացման, ուսումնական հմտությունների զարգացման միջոց է: Կայքը խթանում է, որ սովորողները հաճույքով գրեն, ստեղծագործեն, ստեղծեն, ֆիլմեր նկարեն, նոր նախագծեր մշակեն և իրականացնեն: Մակարդակները 1-4-րդ դասաան Ինտերնետ, կալք, mskh.am, ուսումնական նյութ, տեղադրել, ՏՀՏ միջոցներ, հմտություններ և կարողություններ , գիտելիք, կազմակերպում, զարգացում, ինքնակրթում Հիմնական բառերը Նախագծի նկարագրությունը
  2. 2. Ուսուցչի աշխատանքի կազմակերպումը և կառավարումը Նախադրյալներ և պլանավորում. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող «Փորձարարական մանկավարժական ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում» ծրագրի մասն է կազմում «Ստեղծողի դպրոց. անհատի կրթական պատվեր. մեդիահանրակրթություն» , Նոթբուքն ինձ դասընկեր ծրագրերը, որոնց խնդիրը մեդիակրթության իրականացումն է հանրակրթությունում: Նախագիծը այդ ծրագրի իրականացման միջոցներից մեկն է: Նախագծի նպատակներըՙ մեդիակրթության իրականացման միջոցով ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդնումն է կրթության ոլորտում, սովորողների տեխնիկական հմտությունների, կարողությունների, տեխնիկական մտածողության զարգացումը կրթուրթան անընդհատության ապահովումը կրթությունը դարձնել գրավիչ և հետաքրքիր, սովորողի նախասիրություններին և հնարավորություններին համապատասխան ամբողջական համակողմանի կրթության իրականացում ստեղծական աշխատանքի միջոցով սովորողի ուսուցողական գործիքների և տարածքի մեծացում և հարստացում: Ծրագրի պլանավորումը կատարվում է ըստ մշակված աշխաըտանքային նախագծերի, որոնք կազմվում են ըստ կրթահամալիրում իրականացվող կրթական ծրագրի: Սովորողի և ուսուցչի աշխատանքի կառավարումն ու գնահատումը դառնում է ավելի դյուրին թափանցիկ, քանի կայքի գործածումը նրանց գործունեությունը դարձնում է թափանցիկ բոլորի համար, քանի որ բոլորի աշխատանքը փոխկապակցված էՙ պայմանավորված կրթահամալիրում իրականացվող հեղիանակային ծրագրով: Այս դեպքում ստեղծող-սովորող են բոլորը, իրար նյութ ու այլ ռեսուսներ փոխանցող են բոլորը, նյութերը մշակող և զարգացնող են բոլորը: Դասարանի պատկերներ. դասարանի պատկերներ` նախագծի իրականացման մասին ավելի լավ պատկերացում կազմելու համար: Փաստաթղթերը
  3. 3. Դասավանդման ռեսուրսները Ուսանողական նախագծի նկարագրություն. 1.Էլեկտրոնային նյութերի ստեղծում և տեղադրում mskh.am, Պարտեզ կայքերում, Դպրոց-պարտեզների ենթակայքերում տեղեկատվություն-հաշվետվություն (դասարանական, դպրոցական իրադարձության, հասարակական նախագծի, ուսումնական ճամփորդության մասին, ծես-ծիսակատարություն, ռադիոլուրեր տարբեր թեմաներով) Տրված թեմայով էլեկտրոնային ընթերցարանի էջ Հետաքրքիր, զվարճալի, կանցաղի հետ կապված խնդիրներ Տեխնոլոգիական նյութեր (տիկնիկներ, խաղալիքներ, բացիկներ, հագուստներ) Երկլեզու, եռալեզու ընթերցարաններ, բանահյուսական նյութեր Հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ, դրանց ամփոփում   2. Արձագանքել կայքի նյութերին, մշակել, զարգացնել դրանք Մեկնաբանություններ գրել Լրացնել, զարգացնել նյութը Նույն մեթոդով, հնարքով այլ նյութ ստեղծել   3.Օգտվել կրթահամալիրի էլեկտրոնային գրադարանից   4. Տնային առաջադրանքներ Բանահավաքություն, Հայրենագիտական նյութեր ծանոթ բնակավայրերի, պատմական վայրերի, քաղաքի տեսարժան վայրերի, քաղաքի հիմնախնդիրների վերաբերյալ «Դասարանային սպասարկիչ» ռեսուրսներ. Դասարանային սպասարկիչ» ձևաչափով «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի mskh.am կայք, կրթահամալիրի «Պարտեզ» ենթակայքը, կրթահամալիրի «Գրադարան» ենթակայքը, կրթահամալիրի դպրոցների ենթակայքերը, «Դպիր» էլեկտրոնային պարբերական youtube.com, Փաստաթղթերը
  4. 4. Գնահատումները և ստանդարտ ները Գնահատման բաժիններ. Սովորողի ունեցած կարողությունների օգտագործման ծավալով Ծրագրի ընթացքում ձեռք բերած հմտություններով և կարողություններով և դրանց գործածման ծավալով Ունեցած և ձեռք բերած հմտությունների գործածմամբ ստեղծված նյութում կատարված հետազոտությունների , վերլուծությունների , ինքնուրույն մտածողության դրսևորման հիման վրա : Սովորողների ստեղծած և կայքում տեղադրված նյութերի ( ուսումնական ) քանակով և որակով : Փաստաթղթերը
  5. 5. Ուսուցչի և դպրոցի մասին տեղեկությունները <Ուսուցչի և դպրոցի մասին տեղեկություններ> « Մխիթար Սեբաստացի » կրթահամալիրը պետական այլընտրանքային կրթական ծրագրեր ստեղծող և իրականացնող հաստատություն է:Այստեղ իրականացվող հեղինակային ծրագրերից է « Փորձարարական մանկավարժական ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում » ծրագրի կազմում ստեղծվել և իրականացվում են հեղինակային մի շարք ծրագրեր: Կրթահամալիրի կազմում գործում են 4 դպրոց-պարտեզ` 2-10 տարեկանների համար, միջին դպրոց, 3 ավագ դպրոց` վարժարան, արհեստագործական, գեղարվեստի, մանկավարժական քոլեջ: Կրթահամլիրն իրականացնում է բազմաբնույթ վերապատրաստումներ հանրապետության կրթական հաստատությունների աշխատողների համար: Հրատարակվում են մանկավարական պարբերականներՙ « Պարտեզ », ստեղծվում և հրատարակվում են էլեկտրոնային դասագրքեր : Ուսուցչի մասին Սովորել և ավարտել եմ «Մխիթար Սեբաստացի»,կրթահամալիրը, Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը: Կրթահամալիրում աշխատում եմ 2007 թվականից: Մասնակցել եմ մի շարք նախագծերի իրականացմանը: Հրատարակել եմ էլեկտրոնային ընթերցարաններՙ «Ռոդարիկներ», «Ուրախ ընթերցարան 1ին դասարանցիների համար», «Հետաքրքիր և զվարճալի խնդրագիրք»: Որպես վերապատրաստող մասնակցել եմ « Հանրակրթական դպրոցում նախապատրաստական ուսուցում » հանրապետական ծրագրով իրականացվող վերապատրաստումներին : Մասնակցել եմ Նորարար ուսուցիչների 2011 թ . մրցույթին : Հայ - շվեցարական հայրենակցական միության խորհրդի անդամ եմ , որը էկոլոգիական և կրթական փոխանակման ծրագրեր է իրականացնում :  

×