Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ուսումնական արձակուրդ

557 views

Published on

Published in: Art & Photos, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ուսումնական արձակուրդ

  1. 1. Հեղինակները <Աշխեն Գրիգորյան, Անահիտ Հարությունյան, Անահիտ Աղասյան ՀՀ Երևան, <<Մխիթար Սեբաստացի> կրթահամալիր Հոդվածը «Դպիրում»` http://dpir.mskh.am/art.php?id=338 <Կրթության անընդհատություն, ուսուցման շարունակականություն> Նպատակները <Internet, MS Office Word, MS Power Point, Movie Maker, Adobe Photoshop> Ծրագրաշարը Նկարագրությունը < Կրթության անընդհատություն . փոխվում են միայն կրթության իրականացման միջոցները: Արձակուրդների ընթացքում սաների ուսումնական գործունեությունը առցանց է կազմակերպվում՝ մեդիաօլիմպիադայի միջոցով, որը չի թողնում, որ երեխաների գիտելիքները և ուսումնական հմտությունները մոռացվեն, օգնում է հաղթա հար ելու պարապությունն ու ձանձրույթը: 1-4-րդ դասարանցիների օլիմպիական արձակուրդային առաջադրանքները ընտանիքի անդամների համար միասին ստեղծագործական աշխատանք անելու հնարավորություն ե ն> <Ուսուցման ոլորտները> <Ուսուցման բոլոր ոլորտները> Մակարդակները <1-4-րդ դասարաններ> <առցանց ուսուցում, մեդիաօլիմպիադաներ, ստուգատեսներ, կայք, արձակուրդ, ընտանիք> Հիմնական բառերը Նախագծի նկարագրությունը
  2. 2. Ուսուցչի աշխատանքի կազմակերպումը և կառավարումը Մենք առաջնորդվում ենք “ Կրթությունն անընդհատ ու շարունակական է” կարգախոսով և գտնում ենք, որ արձակուրդը ևս պետք է լինի ուսումնական: Խոստովանենք, որ յուրաքանչյուր արձակուրդից առաջ բոլորս էլ մտահոգություն ենք ունենում, որ սովորողներն այդ ընթացքում չեն օգտագործի յուրացրած հմտությունները, կմոռանան դրանք և արձակուրդից հետո որոշ ժամանակ կպահանջվի դրանք վերականգնելու համար: Կրթահամալիրում կազմակերպվող մեդիաօլիմպիադաներն ու ստուգատեսները հնարավորություն են տալիս, որ արձակուրդների ընթացքում սովորողները աշխատեն տանը չընդհատվի կապը դպրոցի և իրենց միջև: Փաստաթղթերը
  3. 3. Դասավանդման ռեսուրսներ http://olimp.mskh.am/ http://partez.mskh.am/taxonomy/term/9 http://partez.mskh.am/taxonomy/term/8 http://olimp.mskh.am/node/90 Փաստաթղթերը
  4. 4. Գնահատումները և ստանդարտ ները Գնահատման բաժիններ. Լավագույն աշխատանքներն արժանանում են մրցանակների` ուսումնական ճամփորդություններ, ճամբարի ուղեգրեր: Ինչ հաճելի է մրցանակ ստանալը Մեր օլիմպիական մրցանակը Ուսանողների համար Կրթական տեխնոլոգիայի ազգային ստանդարտներ Կրթահամալիրի կայքում հրապարակվելուց հետո լավագույն աշխատանքները առանձնացվում են: Տես այստեղ : Փաստաթղթերը
  5. 5. Ուսուցչի և դպրոցի մասին տեղեկությունները <Ուսուցչի և դպրոցի մասին տեղեկություններ> Աշխեն Գրիգորյան - դասվար Անահիտ Հարությունյան - դասվար Անահիտ Աղասյան - դասվար Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվում է «Ստեղծողի դպրոց. Ա նհատի կրթական պատվեր. Մ եդիահանրակրթություն» կրթական ծրագիրը, որով կարևորվում է սովորողի ինքնուրույնությունը, պատասխանատվություն ստանձնելու պատրաստակամությունն ու կարողությունը։

×