Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Podsumowanie konsultacji z
mieszkańcami w sprawie remontu
chodnika przy ulicy Jana Husa
22 czerwca 2015
Opracowanie: Magda...
Konsultacje z mieszkańcami
Z inicjatywy Rady Dzielnicy Oliwa zwołano konsultacje z mieszkańcami w dniu 22 czerwca 2015.
W ...
Problemy przedstawione przez
mieszkańców
• Dewastacja nawierzchni ulicy oraz instalacji pod nią znajdujących
się przez cię...
Dyskutowane rozwiązania
Proponowane
rozwiązanie
Zalety Wady Konkluzja
Wstrzymanie remontu
chodnika i kategoryczne
żądanie,...
Dyskutowane rozwiązania cd.
Proponowane
rozwiązanie
Zalety Wady Konkluzja
Likwidacja placu zabaw
jako źródła hałasu
Likwid...
Dyskutowane rozwiązania cd.
Proponowane
rozwiązanie
Zalety Wady Konkluzja
Wstrzymanie remontu
chodnika i pozostawienie
odc...
Dyskutowane rozwiązania cd.
Proponowane
rozwiązanie
Zalety Wady Konkluzja
Realizacja remontu
chodnika wzdłuż pasa
drogoweg...
Wnioski i konkluzje
• Wizualizacja propozycji
*źródło Google Maps:
https://www.google.pl/maps/place/Jana+Husa,+Gda%C5%84sk...
Wnioski i konkluzje
• Propozycja
 Realizacja remontu chodnika wzdłuż pasa drogowego ulicy Jana Husa wg założeń
i planu Dy...
Wnioski i konkluzje
Rada Dzielnicy Oliwa Mieszkańcy Zarząd Dróg i Zieleni
Podsumowanie wyników konsultacji i
przygotowanie...
Rewitalizacja placu przy
ulicy Jana Husa
W ramach Budżetu Obywatelskiego po raz 3 został złożony
wniosek o rewitalizację p...
Podziękowania
Rada Dzielnicy Oliwa dziękuje:
Szkole nr 17 przy ulicy Wąsowicza za udostępnienie auli na
spotkanie z mieszk...
Dziękujemy za udział w
konsultacjach i zapraszamy
do dalszej współpracy
Rada Dzielnicy Oliwa
ul. Opata Jacka Rybińskiego 1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie remontu chodnika przy ulicy Jana Husa podsumowanie

1,465 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie remontu chodnika przy ulicy Jana Husa podsumowanie

 1. 1. Podsumowanie konsultacji z mieszkańcami w sprawie remontu chodnika przy ulicy Jana Husa 22 czerwca 2015 Opracowanie: Magdalena Sadowska Radna Dzielnicy Oliwa
 2. 2. Konsultacje z mieszkańcami Z inicjatywy Rady Dzielnicy Oliwa zwołano konsultacje z mieszkańcami w dniu 22 czerwca 2015. W konsultacjach brały udział następujące strony: - Mieszkańcy ulic Jana Husa - Radni Dzielnicy Oliwa - Przedstawiciele urzędów: - Zarządu Dróg i Zieleni pani Grażyna Mapulske - Wydział Architektury, Urbanistyki i pani Lidia Urbańska - Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych pani Paulina Borysewicz - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska pan Jarosław Kińczyk - Radna Miasta Gdańska pani Małgorzata Chmiel Celem konsultacji było:  Wypracowanie rekomendacji ws remontu chodnika na ulicy Jana Husa  Ustalenie możliwości w zakresie realizacji postulatów mieszkańców wraz z kolejnymi krokami: – Rozbudowa miejsc parkingowych – Wiaty śmietnikowe – Zagospodarowanie placu
 3. 3. Problemy przedstawione przez mieszkańców • Dewastacja nawierzchni ulicy oraz instalacji pod nią znajdujących się przez ciężkie samochody (inwestycja na ul. Kaprów i przemieszczanie się ciężkich samochodów pomimo zakazu) • Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych wzdłuż ulicy • Problemy z parkowaniem oraz poruszaniem się samochodem po ulicy • Brak estetycznych i zagospodarowanych wiat śmietnikowych, które w tej chwili stoją wzdłuż pasa drogowego (dot. wspólnot mieszkaniowych Jana Husa 13,14,15,16,17) • Brak zagospodarowania placu przy ulicy Jana Husa • Problemy z wyjazdem z ulicy Husa, nierespektowanie przepisów o skrzyżowaniach równoległych • Plac zabaw jako źródło hałasu
 4. 4. Dyskutowane rozwiązania Proponowane rozwiązanie Zalety Wady Konkluzja Wstrzymanie remontu chodnika i kategoryczne żądanie, aby zająć się remontem w sposób całkowity Na podstawie pism pana Dariusza Relugi Jednorazowa, kompleksowa inwestycja Brak środków budżetowych na realizację takiej inwestycji Wymaga zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Husa (proces trwa od 1 do 2 lat) Nie ma pewności, że wniosek zostanie zaakceptowany Propozycja odrzucona Remont nawierzchni drogi i instalacji pod nią znajdujących się w ubezpieczenia firmy Wroński, która realizowała inwestycję przy ulicy Kaprów Środki na ten cel można uzyskać z gwarancji inwestora Może być już po terminie Zarządu Dróg i Zieleni pani Grażyna Mapulske zobligowała się do sprawdzenia możliwości w tym zakresie
 5. 5. Dyskutowane rozwiązania cd. Proponowane rozwiązanie Zalety Wady Konkluzja Likwidacja placu zabaw jako źródła hałasu Likwidacja miejsc zabaw dla najmłodszych Zmarnowanie zainwestowanych środków z budżetu Rady Dzielnicy Propozycja odrzucona Zmiana zagospodarowania przestrzennego ulicy, aby umożliwić powstanie miejsc parkingowych oraz ulokowanie wiat śmietnikowych Rozwiąże częściowy problem z brakiem miejsc parkingowych Umożliwi zabudowę i estetyzację gromadzenia śmieci Proces długotrwały Propozycja rekomendowane, Rada Dzielnicy wystąpi z wnioskiem i będzie konsultowała jego powstanie Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Jana Husa w kierunku do ulicy Derdowskiego Uporządkowanie ruchu w rejonie ulicy, co umożliwi lepsze wykorzystanie istniejących miejsc parkingowych Utrudnienia dla części mieszkańców Propozycja zaakceptowana i rekomendowana
 6. 6. Dyskutowane rozwiązania cd. Proponowane rozwiązanie Zalety Wady Konkluzja Wstrzymanie remontu chodnika i pozostawienie odcinka wzdłuż placu w stanie obecnym Umożliwi dalsze korzystanie z tego miejsca jako parkingu oraz przetrzymywanie kontenerów na śmieci Obecny stan nie wyklucza kar za nieprawidłowe parkowanie Nierówne krawężniki utrudniają parkowanie Nieestetyczny wygląd Propozycja odrzucona Umiejscowienie pojemników śmietnikowych na posesjach wspólnot Jana Husa 13,14,15,16,17 Uporządkowanie i estetyzacja ulicy W tej chwili nie ma dostępu do posesji na tyłach budynku – problemy z odbiorem śmieci Umiejscowienie pojemników na śmieci od frontu nie zapewnia norm sanitarnych, mieszkańcy obawiają się przykrego zapachu Propozycja do dalszych konsultacji w ramach poszczególnych wspólnot, mieszkańcy zastanowią się i sprawdzą możliwości
 7. 7. Dyskutowane rozwiązania cd. Proponowane rozwiązanie Zalety Wady Konkluzja Realizacja remontu chodnika wzdłuż pasa drogowego ulicy Jana Husa Uporządkowanie chodników i estetyzacja wyglądu ulicy na całym jej odcinku Wyrównanie krawężników i obniżenie ich umożliwi łatwiejsze parkowanie Obawa mieszkańców przed mandatami za nieprawidłowe parkowanie na odcinku przylegającym do placu Propozycja rekomendowana Uporządkowanie placu przy ulicy Husa i stworzenie terenu przyjaznego mieszkańcom „Odzyskanie” przestrzeni dla mieszkańców Estetyzacja miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie Podniesienie atrakcyjności ulicy Propozycja rekomendowana, Rada Dzielnicy Oliwa złożyła wniosek do budżetu obywatelskiego na rok 2016 (szczegóły)
 8. 8. Wnioski i konkluzje • Wizualizacja propozycji *źródło Google Maps: https://www.google.pl/maps/place/Jana+Husa,+Gda%C5%84sk/@54.4069629,18.5675463,432m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46fd75326173d 291:0x1fa82b17722c836b?hl=en Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego Realizacja remontu chodnika również na odcinku przylegającym do placu Wniosek o zmianę zagospodarowania przestrzennego w celu zwiększenia liczby miejsc parkingowych oraz zabudowy wiat śmietnikowych Wniosek do budżetu obywatelskiego o rewitalizację placu
 9. 9. Wnioski i konkluzje • Propozycja  Realizacja remontu chodnika wzdłuż pasa drogowego ulicy Jana Husa wg założeń i planu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska:  Maksymalne obniżenie krawężników, aby umożliwić parkowanie samochodów  Prace rozpoczną się po wymianie instalacji gazowej, która ma się rozpocząć w sierpniu  Zarząd Dróg i Zieleni sprawdzi możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności firmy Wroński za dewastację nawierzchni ulicy Husa  Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w stronę ulicy Derdowskiego w celu uporządkowania poruszania się samochodów oraz parkowania  Wniosek o zmianę zagospodarowania przestrzennego w celu wygospodarowania dodatkowych miejsc parkingowych oraz miejsc za wiaty śmietnikowe  Rewitalizacja placu w ramach Budżetu Obywatelskiego (patrz tu)
 10. 10. Wnioski i konkluzje Rada Dzielnicy Oliwa Mieszkańcy Zarząd Dróg i Zieleni Podsumowanie wyników konsultacji i przygotowanie informacji dla mieszkańców Współpraca z Radą Dzielnicy w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Realizacja remontu chodnika zgodnie z wcześniejszymi planami – Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako realizator remontu Wysłanie do ZDIZ rekomendacji w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego Podjęcie prób umiejscowienia śmietników w ramach należących do wspólnot terenów wokół budynku (wspólnoty Jana Husa 13,14,15,16,17) Maksymalne możliwe obniżenie krawężników - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako realizator remontu Wniosek o zmianę zagospodarowania przestrzennego Sprawdzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności firmy Wroński za dewastację nawierzchni ulicy Husa Monitorowanie wprowadzenia ustaleń w życie w terminie jak najszybszym • Odpowiedzialność za poszczególne ustalenia
 11. 11. Rewitalizacja placu przy ulicy Jana Husa W ramach Budżetu Obywatelskiego po raz 3 został złożony wniosek o rewitalizację placu przy ulicy Jana Husa  Szczegóły wniosku  Funpage projektu: www.facebook.com/PlaceZabawwOliwie  W tym roku wniosek łączy kilka projektów w jeden: - rozbudowa placu zabaw, stworzenie siłowni na świeżym powietrzu i zielonego skweru przy ulicy Jana Husa wg planu dostępnego w ZDIZ - zagospodarowanie zieleni na placu przy ulicy Drzymały - budowa placu zabaw na placu przy ulicy Żeromskiego - budowa placu zabaw przy ulicy Kanapariusza w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Oliwskiego Od głosów mieszkańców zależy, czy projekt wygra. Zachęcamy do głosowania!!!
 12. 12. Podziękowania Rada Dzielnicy Oliwa dziękuje: Szkole nr 17 przy ulicy Wąsowicza za udostępnienie auli na spotkanie z mieszkańcami. Wszystkim mieszkańcom, którzy przybyli na spotkanie i wzięli udział w dyskusji. Zaproszonym gościom, za przybycie i podzielenie się informacjami, wiedzą oraz doradzeniem w zakresie możliwości.
 13. 13. Dziękujemy za udział w konsultacjach i zapraszamy do dalszej współpracy Rada Dzielnicy Oliwa ul. Opata Jacka Rybińskiego 10 80-320 Gdańsk Oliwa oliwa@radaosiedla.gdansk.pl tel. 58 341-08-84 www.oliwianie.pl www.facebook.com/RadaOliwy

×