Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spp oliwa ix 2018 1

1,057 views

Published on

SPP w Oliwie

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Spp oliwa ix 2018 1

  1. 1. Nie dotyczy posiadaczy kart OZM, OZR, DGM i DGR Sektora BO B-39 W dni powszednie 9-15 w godz. D-44 SEKTOR BO Postójpłatny pon.-pt.9-15 NiedotyczyposiadaczykartOZM,OZR,DGM iDGRSektoraBO B-39 D-44 Oznakowanie doprzestawienia Wdni powszednie 9-17 wgodz. SEKTOR BO Postójpłatny pon.-pt.9-15 NiedotyczyposiadaczykartOZM,OZR,DGM iDGRSektoraBO B-39 D-44 Oznakowanie doprzestawienia Wdni powszednie 9-17 wgodz. SEKTORBO Postójpłatny pon.-pt.9-15 NiedotyczyposiadaczykartOZM,OZR,DGM iDGRSektoraBO B-39 D-44 Oznakowanie doprzestawienia Wdni powszednie 9-17wgodz. B-40 D-45 Oznakowanie doprzestawienia B-40 D-45 Oznakowanie doprzestawienia Niedotyczyposiadaczy kartOZM,OZR,DGM iDGR SektoraBO B-39 W dni powszednie 9-15 wgo dz. D-44 D-18 Płatny 5 2 11 0,7 1,3 Płatny D-18 T-30h D-3 T-3a D-18 D-4b 10 B-43 D-18 T-30h PARKOMETR7 ul.StaryRynek Oliwski20 PARKOMETR8 ul.StaryRynek Oliwski21 D-18 Płatny D-18a Wyłączniedlazaopatrzenianaczas wykonywaniaczynnościładunkowych do15min.postoju. Stanowiskopłatne B-36 3,55 2 1,5 0,5 2 T-30i D-18 Płatny PARKOMETR9 ul.Cystersów12 PARKOMETR10 ul.Cystersów11 PARKOMETR12 ul.StaryRynek Oliwski9 PARKOMETR11 ul.Cystersów10 Płatny D-18T-30h Płatny T-3a D -18 T-3a D-18 D-18 T-30h Płatny 2 D-18 Płatny T-3a D-18 T-3a D-18 D-18 Płatny B-40 D-45 B-40 D-45 D-18 T-30h Płatny

×