Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gdańska_Koperta_Życia

253 views

Published on

W marcu Rada Dzielnicy Oliwa uchwaliła kwotę 4 tys. złotych na zestaw tysiąca Kopert Życia dla seniorów i osób chorych. Dzięki czytelnemu oznakowaniu graficznemu, domowa dokumentacja medyczna jest w łatwy sposób dostępna dla służb medycznych udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych. To może uratować życie. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia rozpoczął akcję edukacyjną promująca Koperty życia. http://staraoliwa.pl/aktualnosci/item/3793-rada-oliwy-sfinansuje-tysiac-kopert-zycia.html

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gdańska_Koperta_Życia

 1. 1. Koperta życia Gdańska kampania rozpowszechniania Kopert Życia
 2. 2. Koperta Życia = Karta medyczna • To krótka informacja o zdrowiu, przechowywana w domu w określonym, oznakowanym miejscu • Ma postać krótkiej, skondensowanej notatki o stanie naszego zdrowia – zawiera informacje o naszych poważnych chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, niepełnosprawnościach oraz kontakt do osoby bliskiej
 3. 3. Po co nam kolejny dokument? • Pomaga ratować nasze życie • Czas - w stanie zagrożenia życia liczy się każda minuta • Gdy wzywane jest do nas pogotowie, a my nie jesteśmy w stanie samodzielnie udzielić informacji o stanie naszego zdrowia, pozwala ratownikom medycznym szybko uzyskać niezbędne informacje, by jak najszybciej rozpocząć czynności ratownicze, móc szybko postawić właściwą diagnozę i włączyć prawidłowe, skuteczne leczenie • Zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa
 4. 4. Kampania społeczna Gdańska Koperta Życia CEL KAMPANII • Upowszechnienie wśród mieszkańców Gdańska Koperty Życia – promocja Gdańskiej Koperty Życia w społeczności lokalnej • Promocja prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i informacji o zdrowiu • Promocja Gdańskiej Koperty Życia w lokalnym środowisku medycznym, współpraca z ratownictwem medycznym
 5. 5. Zadania kampanii • Trwała zmiana postaw społecznych poprzez edukację : - osób, którym dedykowana jest Gdańska Koperta Życia - osób pracujących z seniorami, osobami samotnymi, przewlekle chorymi • Dystrybucja Gdańskich Kopert Życia wsparta modułem edukacyjnym • Współpraca jednostek miejskich GOPZ, MOPR, MZON w realizacji kampanii • Partnerstwo i współpraca z Ratownictwem Medycznym w trakcie kampanii
 6. 6. Koordynator Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia Partner strategiczny Partnerzy
 7. 7. Początek kampanii GKŻ - 2017 Edukacja i dystrybucja KŻ w tym roku objęła • pracowników socjalnych MOPR • szerokie grono gdańskich seniorów zrzeszonych w klubach seniora na terenie całego miasta • osoby zrzeszone w Polskim Związku Głuchych • seniorów uczestniczących w programie Trzeci Wiek w Zdrowiu (GOPZ) • uczestników programów Ekstra Fan i Ekstra Fan Ladies • szkolenie dla protokolantów MZON • nawiązana współpraca i partnerstwo z Ratownictwem Medycznym w Gdańsku
 8. 8. Dalsze plany GKŻ • Nawiązanie współpracy z Radami Dzielnic • Nawiązanie stałej współpracy z lekarzami i pielęgniarkami środowiskowymi POZ • Promocja GKŻ w lokalnym środowisku medycznym • Włączenie GKŻ do pozostałych programów GOPZ – propagowanie idei koperty życia wśród młodszych mieszkańców Gdańska • Włączenie GKŻ do koszyków edukacyjnych w szkołach i przedszkolach – szkolenia kierowane do rodziców , babć, dziadków • Nawiązanie współpracy z policją – promocja karty ICE • Uniwersytet Trzeciego Wieku • Akademia Seniora – Swissmed
 9. 9. Co wyróżnia Gdańską Kopertę Życia • Dążenie do trwałych zmian postaw społecznych - projekt wieloletni – GKŻ wpisana na stałe w zachowania zdrowotne gdańszczan • Edukacja jako nieodłączny element kampanii • Informowanie i zaangażowanie środowiska medycznego • Całościowa koncepcja GKŻ
 10. 10. Całościowa koncepcja Gdańskiej Koperty Życia • Karta medyczna – krótka, skondensowana informacja o zdrowiu przechowywana w lodówce • Karta ICE – zawsze przy sobie w portfelu • Karta medyczna w telefonie • Elektroniczny generator kart medycznych • Edukacja w zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – osobista odpowiedzialność za zdrowie • Edukacja z zakresu pierwszej pomocy • Dążymy do nawiązania współpracy z PTPZ w zakresie promocji świadomego dawstwa narządów
 11. 11. Wszystkim mieszkańcom Gdańska A szczególnie : Seniorom Osobom przewlekle chorym Osobom niepełnosprawnym Osobom mieszkającym samotnie
 12. 12. moja.ekoperta.pl
 13. 13. Moduł edukacyjny GKŻ 1 godzina – prowadzi ratownik medyczny - idea Koperty Życia - szkolenie praktyczne dotyczące prawidłowego wypełniania karty medycznej, korzystania z elektronicznego Generatora Kart Medycznych i aktualizacji danych zawartych w karcie - jak przygotować się na przyjazd pogotowia - podstawy pierwszej pomocy - obsługa defibrylatora AED
 14. 14. Dziękujemy za uwagę

×