SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Organizacja komunikacji i
zmiany ruchu w Dniu
Wszystkich Świętych
1 listopada 2018 r.
Gdańskie cmentarze
Na terenie miasta Gdańska znajduje się dziewięć cmentarzy
komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha.
L.p. Nazwa cmentarza Adres
Powierzchnia
w ha
Liczba
grobów
1 Cmentarz Centralny
„ Srebrzysko”
Gdańsk - Wrzeszcz ul.
Srebrniki
28,03 41.000
2 Cmentarz Garnizonowy Gdańsk
ul. Dąbrowskiego
4,58 5.500
3 Cmentarz
p.w. Św. Ignacego
Gdańsk - Orunia
ul. Brzegi
2,03 3.700
4 Cmentarz Salvator Nowy Gdańsk - Chełm
ul. Cmentarna
0.65 1.900
5 Cmentarz Sobieszewski Gdańsk - Sobieszewo
ul. Turystyczna
2,41 1.550
6 Cmentarz Oliwski Gdańsk - Oliwa
ul. Opacka
4,86 9.500
7 Cmentarz p.w.Św Jadwigi Gdańsk - Nowy Port
ul. Góreckiego
1,59 3.500
8. Cmentarz Łostowicki Gdańsk
ul. Łostowicka
50,15 50.000
9 Cmentarz
p.w. Św. Franciszka
Gdańsk - Siedlce
ul. Kartuska
3,08 5.200
RAZEM: 97,38 121.850
Dane na wrzesień 2017
Możliwości wjazdu na cmentarze
W dniach 27.10 – 04.11.2018 r.  wjazdy dla osób powyżej 65 roku życia i
osób niepełnosprawnych ruchowo, na teren Cmentarza Łostowickiego oraz
Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” odbywać się będą według
następującego harmonogramu:
27.10.2018r.  (sobota) - CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU
28.10.2018r. (niedziela) - wjazd od godziny 10.00, wyjazd z terenu
cmentarza do godziny 15.00
29.10.2018r. (poniedziałek) - wjazd w godzinach 7.00-10.00 oraz od godziny
15.00, wyjazd z terenu cmentarza do godziny 18.00.
30.10.2018r. (wtorek-sobota) - CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU
04.11.2018r. (niedziela) - wjazd od godziny 10.00, wyjazd z terenu
cmentarza do godziny 15.00
W pozostałe dni wjazd pojazdów mechanicznych będzie odbywać się zgodnie
z Regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku
Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Łostowickiej
Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Srebrniki
Dojazd odbywać się będzie
jedną jezdnią ul. Żołnierzy
Wyklętych, na której
obowiązywać będzie ruch
jednokierunkowy
w relacji do ul. Potokowej.
Druga jezdnia, na której
odbywać się będzie ruch
dwukierunkowy
przeznaczona zostanie dla
autobusów, pojazdów
inwalidów i Taxi.
Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Opackiej
Dojazd
jednokierunkową
ul. Opacką
od ul. Grunwaldzkiej
lub dwukierunkowym
fragm. ul. Opackiej
od ul. Spacerowej.
Na ul. Czyżewskiego
obowiązywać będzie
jeden kierunek ruchu
w relacji do Sopotu.
Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy
zatrzymywania się.
Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Stoczniowców
Dojazd odbywać się
będzie
jednokierunkową
ul. Stoczniowców,
w relacji do ul.
Hirszfelda.
Dla drugiego kierunku
objazd wyznaczony
będzie ul. Hirszfelda,
Odrzańską, Worcella i
Cienistą
Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Brzegi
Dojazd odbywać się będzie
jednokierunkowym wjazdem od
ul. Trakt Św. Wojciecha (przez
most), zaś wyjazd
jednokierunkowym fragmentem
ul. Brzegi (od mostu do ul.
Stoczniowców).
Odcinek ul. Brzegi od
ul. Podmiejskiej będzie drogą
bez przejazdu.
Miejsca postojowe wyznaczone
zostaną wzdłuż ul. Brzegi na jej
jednokierunkowym odcinku.
Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego
 Na ul. Dąbrowskiego ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Zakaz
zatrzymywania się obowiązywać będzie po obu stronach jezdni dla obu
kierunków.
 Parkingi funkcjonować będą na części placu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i
ul. Giełguda, na Placu Zebrań Ludowych na terenie MDK.
 Na ul. Giełguda utrzymany będzie zakaz zatrzymywania się. Postój
„taxi” funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od
dworca PKS.
Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego
i ul. Kartuskiej
 cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego – dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony
ul. Marynarki Polskiej. Ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z
ruchu ogólnego za wyjątkiem „taxi”. Wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego,
gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej
przez parking przy Morskim Domu Kultury.
 Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul.Wyzwolenia
oraz na parkingu przy MDK.
 cmentarz przy ul. Kartuskiej – dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać
będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem „taxi” do 1 min. Miejsca postojowe
wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena – ul. Kartuska).
Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk
ZTM Gdańsk wydał ulotkę z informacjami dotyczącymi organizacji transportu
zbiorowego w okresie 27.10–2.11.2018, które są dystrybuowane wśród
mieszkańców
Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk
 Od przystanku tramwajowego „Wilanowska” jest najbliżej
do bramy głównej Cmentarza Łostowickiego.
 Część zmian w organizacji komunikacji miejskiej będzie
wprowadzona już w sobotę i niedzielę, 27 i 28.10.2018 r.
 Kursowanie autobusów w ciągu ul. Łostowickiej będzie utrzymane.
 W czwartek, 01.11.2018 r., autobusy w ciągu al. Żołnierzy
Wyklętych pojadą w obu kierunkach po specjalnie wydzielonych
buspasach.
 Na wszystkich dodatkowych liniach autobusowych i tramwajowych
obowiązywać będzie taryfa, jak na liniach zwykłych.
 
Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk
27-28.10.2018 r. (sobota-niedziela)
Autobusy - na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto:
•115 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 10 minut,
•195 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 20 minut,
•227 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 15 minut,
•262 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 20 minut.
Tramwaje - na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy.
29-31.10.2018 r. (poniedziałek, wtorek, środa)
Autobusy - na wszystkich liniach obowiązują stałe rozkłady, jak w dni powszednie w okresie
nauki szkolnej, ponadto:
•115 - w godz. 09:00-13:00 - kursuje co 10 minut,
•162 - w godz. 09:00-13:00 - kursuje co 10 minut,
•195 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 30 minut,
•227 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 8 minut.
Tramwaje – wszystkie linie funkcjonują wg stałych rozkładów jazdy, jak w dni powszednie w
okresie nauki szkolnej.
Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk
01.11.2018 r. (czwartek)
Autobusy
Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto:
Zwiększone częstotliwości na liniach: 107,111,115,122,136,156,157,175, 210, 227, 262
116 i 136 - kursują al. Żołnierzy Wyklętych zamiast „starą” ul. Słowackiego,
117 - kursuje w obu kier. przez al. Grunwaldzką zamiast przez ul. Czyżewskiego
627 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Żabianka SKM – Pomorska – (dalej trasą jak linia 227) –
Cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki – Chełm Witosa, w godz. 08:00-18:00,
co około 8 minut,
610 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Wrzeszcz PKP – Żołnierzy Wyklętych – Cmentarz
Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki, w godz. 7:00-18:00, co około 4 minuty. 
695 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Dworzec PKP – Kartuska – Cmentarz Łostowicki,
w godz. 09:00-17:00, co około 10 minut.
918 - w kier. Jeleniogórskiej obowiązuje zmieniona trasa ulicami: Chałubińskiego-Worcella-
Cienistą (zamiast przez Chałubińskiego-Reformacką-Stoczniowców-Cienistą), z powodu
wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Stoczniowców.
Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk
01.11.2018 r. (czwartek)
Tramwaje
Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto:
2, 6, 10 - w godz. 08:00-17:00 - kursują co 10 minut,
3 – nie funkcjonuje przez cały dzień, w zamian obowiązuje linia 63
12 - wydłużona trasa: Jelitkowo – Oliwa – Wrzeszcz – Opera – Dworzec Gł. – Siedlce –
Migowo - kursuje co 10 minut,
63 - linia dodatkowa kursuje przez cały dzień na trasie: Nowy Port Oliwska –
Brzeźno – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice co około 20 minut, a w godz.
09:00-17:00 co około 10 minut,
66 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Strzyża PKM – Opera – Dworzec Gł. – Chełm –
Łostowice, w godz. 09:00-17:00, co około 15 minut,
68 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Stogi Pasanil – Przeróbka – Chełm –
Łostowice, w godz. 09:00-17:00, co około10 minut.
Na wszystkich liniach zwykłych i dodatkowych obowiązuje stała taryfa biletowa.
Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk
02.11.2018 r. (piątek)
Autobusy
Na wszystkich liniach obowiązują stałe rozkłady, jak w dni
powszednie w okresie nauki szkolnej, ponadto:
115,162 - w godz. 09:00-13:00 - kursują co 10 minut,
195 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 30 minut,
227 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 8 minut.
Tramwaje
Wszystkie linie funkcjonują wg stałych rozkładów jazdy, jak w dni
powszednie w okresie nauki szkolnej.
Warto kupić bilet wcześniej
Zachęcamy pasażerów nie posiadających ważnych
biletów okresowych, a chcących skorzystać
z komunikacji miejskiej w tych dniach, do
wcześniejszego zakupu jednorazowych biletów,
które dostępne są m.in. w Punktach Obsługi Klienta
ZTM, biletomatach, wybranych punktach handlowych
oraz za pomocą sieci telefonii komórkowych
Informujemy, że w dniach zwiększonej obsługi
komunikacyjnej, czyli: 27.10-02.11.2018 r. włącznie,
w pojazdach komunikacji miejskiej prowadzona
będzie standardowa kontrola biletowa.
Lista automatów biletowych oraz sposób zakupu
biletów za pomocą telefonów komórkowych znajduje
się na stronie: www.ztm.gda.pl
Akcja „Znicz”
Akcja „Znicz”2018 rozpocznie się w środę 31 października
i potrwa 5 dni, do niedzieli 4 listopada.
Funkcjonariusze Policji będą kierować ruchem ulicznym, bowiem przy
największych nekropoliach w Gdańsku zmieni się organizacja ruchu –
dlatego warto wcześniej sprawdzić planowane utrudnienia i zamiast jechać pod
bramę cmentarną, kierować się na specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe.
O ile jest to możliwe, lepiej korzystać z transportu publicznego –
doświadczenia z lat poprzednich pokazują, że tak jest i szybciej i wygodniej.
Pamiętajmy!
zachowujmy szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży
tłok, zwracajmy uwagę na cenne rzeczy, by nie stały się przedmiotami
kradzieży.
Działania Straży Miejskiej
Straż Miejska zapewni stałe zabezpieczenie przez 5 dni (31.10-04.11)
przy trzech cmentarzach (przy ul. Łostowickiej, Srebrniki, Opackiej), a
w dniu Wszystkich Świętych przy wszystkich cmentarzach. W sumie w
zabezpieczeniu będą uczestniczyły 73 patrole i 146 funkcjonariuszy
(na dwie zmiany: 7:00-15:00; 14:00-22:00).
Strażnicy Miejscy zadbają o porządek przy gdańskich nekropoliach. Będą
zwracali uwagę na parkowanie aut wbrew przepisom, bezpieczeństwo na
przejściach dla pieszych, nielegalny handel oraz przypadki dewastacji.
Pomogą też kierowcom mniej zorientowanym w obowiązujących czasowo
zmianach w organizacji ruchu.
Warto, aby osoby udające się na cmentarze po zmroku miały elementy
odblaskowe – to pozwoli kierowcom na dostrzeżenie pieszych

More Related Content

What's hot

Zmiany w komunikacji miejskiej wraz z uruchomieniem tramwaju na Morenę i PKM
Zmiany w komunikacji miejskiej wraz z uruchomieniem tramwaju na Morenę i PKMZmiany w komunikacji miejskiej wraz z uruchomieniem tramwaju na Morenę i PKM
Zmiany w komunikacji miejskiej wraz z uruchomieniem tramwaju na Morenę i PKMTrojmiasto.pl
 
Polecane Miejsca Sosnowiec
Polecane Miejsca SosnowiecPolecane Miejsca Sosnowiec
Polecane Miejsca SosnowiecAdela Faber
 
Tygodniówka Senioralna nr 24
Tygodniówka Senioralna nr 24Tygodniówka Senioralna nr 24
Tygodniówka Senioralna nr 24B G
 
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3/2019
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3/2019Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3/2019
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3/2019LGDPRYM11
 
Tristar zakończenie budowy systemu 06 2014
Tristar zakończenie budowy systemu 06 2014Tristar zakończenie budowy systemu 06 2014
Tristar zakończenie budowy systemu 06 2014City of Gdansk
 
Nm bstok30 04
Nm bstok30 04Nm bstok30 04
Nm bstok30 04poranny24
 
Wyniki głosowania KBO 2017
Wyniki głosowania KBO 2017Wyniki głosowania KBO 2017
Wyniki głosowania KBO 2017Waldemar Duczmal
 
Prawo ochrony dziedzictwa kultury - ebook
Prawo ochrony dziedzictwa kultury - ebookPrawo ochrony dziedzictwa kultury - ebook
Prawo ochrony dziedzictwa kultury - ebooke-booksweb.pl
 

What's hot (17)

Zmiany w komunikacji miejskiej wraz z uruchomieniem tramwaju na Morenę i PKM
Zmiany w komunikacji miejskiej wraz z uruchomieniem tramwaju na Morenę i PKMZmiany w komunikacji miejskiej wraz z uruchomieniem tramwaju na Morenę i PKM
Zmiany w komunikacji miejskiej wraz z uruchomieniem tramwaju na Morenę i PKM
 
Wnioski małe - KBO 2015
Wnioski małe - KBO 2015Wnioski małe - KBO 2015
Wnioski małe - KBO 2015
 
Wnioski duże - KBO 2015
Wnioski duże - KBO 2015Wnioski duże - KBO 2015
Wnioski duże - KBO 2015
 
Ogrodzieniec
OgrodzieniecOgrodzieniec
Ogrodzieniec
 
Wisła miasto turystyki
Wisła  miasto turystykiWisła  miasto turystyki
Wisła miasto turystyki
 
Polecane Miejsca Sosnowiec
Polecane Miejsca SosnowiecPolecane Miejsca Sosnowiec
Polecane Miejsca Sosnowiec
 
Zadanie duze
Zadanie duzeZadanie duze
Zadanie duze
 
Tygodniówka Senioralna nr 24
Tygodniówka Senioralna nr 24Tygodniówka Senioralna nr 24
Tygodniówka Senioralna nr 24
 
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3/2019
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3/2019Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3/2019
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 3/2019
 
Prezentacja skm
Prezentacja skmPrezentacja skm
Prezentacja skm
 
Zadania oddalone KBO
Zadania oddalone KBOZadania oddalone KBO
Zadania oddalone KBO
 
Tristar zakończenie budowy systemu 06 2014
Tristar zakończenie budowy systemu 06 2014Tristar zakończenie budowy systemu 06 2014
Tristar zakończenie budowy systemu 06 2014
 
1.ins znrow14
1.ins znrow141.ins znrow14
1.ins znrow14
 
Nm bstok30 04
Nm bstok30 04Nm bstok30 04
Nm bstok30 04
 
KBO - wnioski na 2017
KBO - wnioski na 2017KBO - wnioski na 2017
KBO - wnioski na 2017
 
Wyniki głosowania KBO 2017
Wyniki głosowania KBO 2017Wyniki głosowania KBO 2017
Wyniki głosowania KBO 2017
 
Prawo ochrony dziedzictwa kultury - ebook
Prawo ochrony dziedzictwa kultury - ebookPrawo ochrony dziedzictwa kultury - ebook
Prawo ochrony dziedzictwa kultury - ebook
 

Similar to Gdańsk prezentacja Wszystkich Świętych 1.11.2018

Organizacja ruchu w Dniu Wszystkich Świętych 2015
Organizacja ruchu w Dniu Wszystkich Świętych 2015Organizacja ruchu w Dniu Wszystkich Świętych 2015
Organizacja ruchu w Dniu Wszystkich Świętych 2015RadioGdansk
 
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdfWroclaw
 
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdfBiuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdfWroclaw
 
Zmiany kursowania autobusów w Starogardzie Gdańskim na czas triathlonu
Zmiany kursowania autobusów w Starogardzie Gdańskim na czas triathlonuZmiany kursowania autobusów w Starogardzie Gdańskim na czas triathlonu
Zmiany kursowania autobusów w Starogardzie Gdańskim na czas triathlonuRadioGdansk
 
Gdańska komunikacja miejska w Święta i Sylwestra 2016
Gdańska komunikacja miejska w Święta i Sylwestra 2016Gdańska komunikacja miejska w Święta i Sylwestra 2016
Gdańska komunikacja miejska w Święta i Sylwestra 2016City of Gdansk
 

Similar to Gdańsk prezentacja Wszystkich Świętych 1.11.2018 (8)

Organizacja ruchu w Dniu Wszystkich Świętych 2015
Organizacja ruchu w Dniu Wszystkich Świętych 2015Organizacja ruchu w Dniu Wszystkich Świętych 2015
Organizacja ruchu w Dniu Wszystkich Świętych 2015
 
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 32-145-2023.pdf
 
Obwodnica
Obwodnica Obwodnica
Obwodnica
 
trawmaj NOWY Dwór: Prezentacja ze spotkania konsutlacyjnego
trawmaj NOWY Dwór: Prezentacja ze spotkania konsutlacyjnegotrawmaj NOWY Dwór: Prezentacja ze spotkania konsutlacyjnego
trawmaj NOWY Dwór: Prezentacja ze spotkania konsutlacyjnego
 
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdfBiuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf
Biuletyn wroclaw-pl-Nr 33-146-2023.pdf
 
Zmiany kursowania autobusów w Starogardzie Gdańskim na czas triathlonu
Zmiany kursowania autobusów w Starogardzie Gdańskim na czas triathlonuZmiany kursowania autobusów w Starogardzie Gdańskim na czas triathlonu
Zmiany kursowania autobusów w Starogardzie Gdańskim na czas triathlonu
 
zielony TRAMWAJ Ołtaszyn
zielony TRAMWAJ Ołtaszynzielony TRAMWAJ Ołtaszyn
zielony TRAMWAJ Ołtaszyn
 
Gdańska komunikacja miejska w Święta i Sylwestra 2016
Gdańska komunikacja miejska w Święta i Sylwestra 2016Gdańska komunikacja miejska w Święta i Sylwestra 2016
Gdańska komunikacja miejska w Święta i Sylwestra 2016
 

More from StaraOliwa.pl

Zmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycja
Zmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycjaZmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycja
Zmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycjaStaraOliwa.pl
 
Rozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnego
Rozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnegoRozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnego
Rozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnegoStaraOliwa.pl
 
Bo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny Jarockiej
Bo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny JarockiejBo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny Jarockiej
Bo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny JarockiejStaraOliwa.pl
 
Uwaga detal - folder
Uwaga detal - folderUwaga detal - folder
Uwaga detal - folderStaraOliwa.pl
 
Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 roku
Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 rokuPodsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 roku
Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 rokuStaraOliwa.pl
 
Bo 2021 projekty_wygrane
Bo 2021 projekty_wygraneBo 2021 projekty_wygrane
Bo 2021 projekty_wygraneStaraOliwa.pl
 
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1StaraOliwa.pl
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczyprof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczyStaraOliwa.pl
 
Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...
Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...
Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...StaraOliwa.pl
 
Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...
Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...
Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...StaraOliwa.pl
 
Program Szkolenia Łyzwiarstwa Figurowego
Program Szkolenia Łyzwiarstwa FigurowegoProgram Szkolenia Łyzwiarstwa Figurowego
Program Szkolenia Łyzwiarstwa FigurowegoStaraOliwa.pl
 
Prezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w Gdańsku
Prezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w GdańskuPrezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w Gdańsku
Prezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w GdańskuStaraOliwa.pl
 
Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018
Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018
Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018StaraOliwa.pl
 
Prezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w Gdańsku
Prezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w GdańskuPrezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w Gdańsku
Prezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w GdańskuStaraOliwa.pl
 
Gdańska_Koperta_Życia
Gdańska_Koperta_ŻyciaGdańska_Koperta_Życia
Gdańska_Koperta_ŻyciaStaraOliwa.pl
 
Prezentacja "Propozycje dalszego funkcjonowanie Kuźni Wodnej w Oliwie" z dnia...
Prezentacja "Propozycje dalszego funkcjonowanie Kuźni Wodnej w Oliwie" z dnia...Prezentacja "Propozycje dalszego funkcjonowanie Kuźni Wodnej w Oliwie" z dnia...
Prezentacja "Propozycje dalszego funkcjonowanie Kuźni Wodnej w Oliwie" z dnia...StaraOliwa.pl
 
Smog w Gdańsku? Prezentacja z konferencji prasowej 28.03.2018
Smog w Gdańsku? Prezentacja z konferencji prasowej 28.03.2018Smog w Gdańsku? Prezentacja z konferencji prasowej 28.03.2018
Smog w Gdańsku? Prezentacja z konferencji prasowej 28.03.2018StaraOliwa.pl
 

More from StaraOliwa.pl (20)

Zmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycja
Zmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycjaZmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycja
Zmiany w taryfie cen biletów od 1 czerwca 2022 - propozycja
 
Rozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnego
Rozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnegoRozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnego
Rozporządzenie wojewody pomorskiego ws. odstrzału sanitarnego
 
Bo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny Jarockiej
Bo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny JarockiejBo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny Jarockiej
Bo 2022 Oliwa projekt modernizacji skweru Ireny Jarockiej
 
Uwaga detal - folder
Uwaga detal - folderUwaga detal - folder
Uwaga detal - folder
 
Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 roku
Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 rokuPodsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 roku
Podsumowanie ankiety dotyczącej oceny wydatków Rady Dzielnicy Oliwa w 2020 roku
 
Bo 2021 projekty_wygrane
Bo 2021 projekty_wygraneBo 2021 projekty_wygrane
Bo 2021 projekty_wygrane
 
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Program wyborczy-kandydata-na-rektora-ug-1
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczyprof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
prof. dr hab. Piotr Stepnowski - program wyborczy
 
Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...
Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...
Prezentacja konferencja referat_ekologiczny_2019_11_13_update_2019_11_13_godz...
 
Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...
Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...
Prezentacja z dyskusji publicznej dot. projektu mpzp Oliwa Górna w rejonie ul...
 
Program Szkolenia Łyzwiarstwa Figurowego
Program Szkolenia Łyzwiarstwa FigurowegoProgram Szkolenia Łyzwiarstwa Figurowego
Program Szkolenia Łyzwiarstwa Figurowego
 
Prezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w Gdańsku
Prezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w GdańskuPrezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w Gdańsku
Prezentacja ogloszenie wynikow BO 2019 w Gdańsku
 
Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018
Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018
Prezentacja konferencja komunikacja gdansk_28.08.2018
 
Spp oliwa ix 2018 1
Spp oliwa ix 2018 1Spp oliwa ix 2018 1
Spp oliwa ix 2018 1
 
Spp oliwa ix 2018 2
Spp oliwa ix 2018 2Spp oliwa ix 2018 2
Spp oliwa ix 2018 2
 
Spp oliwa ix 2018 3
Spp oliwa ix 2018 3Spp oliwa ix 2018 3
Spp oliwa ix 2018 3
 
Prezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w Gdańsku
Prezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w GdańskuPrezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w Gdańsku
Prezentacja dot. remontów al. Grunwaldzkiej i ul. Chłopskiej w Gdańsku
 
Gdańska_Koperta_Życia
Gdańska_Koperta_ŻyciaGdańska_Koperta_Życia
Gdańska_Koperta_Życia
 
Prezentacja "Propozycje dalszego funkcjonowanie Kuźni Wodnej w Oliwie" z dnia...
Prezentacja "Propozycje dalszego funkcjonowanie Kuźni Wodnej w Oliwie" z dnia...Prezentacja "Propozycje dalszego funkcjonowanie Kuźni Wodnej w Oliwie" z dnia...
Prezentacja "Propozycje dalszego funkcjonowanie Kuźni Wodnej w Oliwie" z dnia...
 
Smog w Gdańsku? Prezentacja z konferencji prasowej 28.03.2018
Smog w Gdańsku? Prezentacja z konferencji prasowej 28.03.2018Smog w Gdańsku? Prezentacja z konferencji prasowej 28.03.2018
Smog w Gdańsku? Prezentacja z konferencji prasowej 28.03.2018
 

Gdańsk prezentacja Wszystkich Świętych 1.11.2018

 • 1. Organizacja komunikacji i zmiany ruchu w Dniu Wszystkich Świętych 1 listopada 2018 r.
 • 2. Gdańskie cmentarze Na terenie miasta Gdańska znajduje się dziewięć cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha. L.p. Nazwa cmentarza Adres Powierzchnia w ha Liczba grobów 1 Cmentarz Centralny „ Srebrzysko” Gdańsk - Wrzeszcz ul. Srebrniki 28,03 41.000 2 Cmentarz Garnizonowy Gdańsk ul. Dąbrowskiego 4,58 5.500 3 Cmentarz p.w. Św. Ignacego Gdańsk - Orunia ul. Brzegi 2,03 3.700 4 Cmentarz Salvator Nowy Gdańsk - Chełm ul. Cmentarna 0.65 1.900 5 Cmentarz Sobieszewski Gdańsk - Sobieszewo ul. Turystyczna 2,41 1.550 6 Cmentarz Oliwski Gdańsk - Oliwa ul. Opacka 4,86 9.500 7 Cmentarz p.w.Św Jadwigi Gdańsk - Nowy Port ul. Góreckiego 1,59 3.500 8. Cmentarz Łostowicki Gdańsk ul. Łostowicka 50,15 50.000 9 Cmentarz p.w. Św. Franciszka Gdańsk - Siedlce ul. Kartuska 3,08 5.200 RAZEM: 97,38 121.850 Dane na wrzesień 2017
 • 3. Możliwości wjazdu na cmentarze W dniach 27.10 – 04.11.2018 r.  wjazdy dla osób powyżej 65 roku życia i osób niepełnosprawnych ruchowo, na teren Cmentarza Łostowickiego oraz Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” odbywać się będą według następującego harmonogramu: 27.10.2018r.  (sobota) - CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU 28.10.2018r. (niedziela) - wjazd od godziny 10.00, wyjazd z terenu cmentarza do godziny 15.00 29.10.2018r. (poniedziałek) - wjazd w godzinach 7.00-10.00 oraz od godziny 15.00, wyjazd z terenu cmentarza do godziny 18.00. 30.10.2018r. (wtorek-sobota) - CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU 04.11.2018r. (niedziela) - wjazd od godziny 10.00, wyjazd z terenu cmentarza do godziny 15.00 W pozostałe dni wjazd pojazdów mechanicznych będzie odbywać się zgodnie z Regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku
 • 4. Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Łostowickiej
 • 5. Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Srebrniki Dojazd odbywać się będzie jedną jezdnią ul. Żołnierzy Wyklętych, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia, na której odbywać się będzie ruch dwukierunkowy przeznaczona zostanie dla autobusów, pojazdów inwalidów i Taxi.
 • 6. Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Opackiej Dojazd jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragm. ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się.
 • 7. Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Stoczniowców Dojazd odbywać się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd wyznaczony będzie ul. Hirszfelda, Odrzańską, Worcella i Cienistą
 • 8. Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Brzegi Dojazd odbywać się będzie jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha (przez most), zaś wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Stoczniowców). Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej będzie drogą bez przejazdu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną wzdłuż ul. Brzegi na jej jednokierunkowym odcinku.
 • 9. Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Dąbrowskiego  Na ul. Dąbrowskiego ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Zakaz zatrzymywania się obowiązywać będzie po obu stronach jezdni dla obu kierunków.  Parkingi funkcjonować będą na części placu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Giełguda, na Placu Zebrań Ludowych na terenie MDK.  Na ul. Giełguda utrzymany będzie zakaz zatrzymywania się. Postój „taxi” funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.
 • 10. Organizacja ruchu – Cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego i ul. Kartuskiej  cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego – dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej. Ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem „taxi”. Wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.  Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul.Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.  cmentarz przy ul. Kartuskiej – dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem „taxi” do 1 min. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena – ul. Kartuska).
 • 11. Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk ZTM Gdańsk wydał ulotkę z informacjami dotyczącymi organizacji transportu zbiorowego w okresie 27.10–2.11.2018, które są dystrybuowane wśród mieszkańców
 • 12. Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk  Od przystanku tramwajowego „Wilanowska” jest najbliżej do bramy głównej Cmentarza Łostowickiego.  Część zmian w organizacji komunikacji miejskiej będzie wprowadzona już w sobotę i niedzielę, 27 i 28.10.2018 r.  Kursowanie autobusów w ciągu ul. Łostowickiej będzie utrzymane.  W czwartek, 01.11.2018 r., autobusy w ciągu al. Żołnierzy Wyklętych pojadą w obu kierunkach po specjalnie wydzielonych buspasach.  Na wszystkich dodatkowych liniach autobusowych i tramwajowych obowiązywać będzie taryfa, jak na liniach zwykłych.  
 • 13. Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk 27-28.10.2018 r. (sobota-niedziela) Autobusy - na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto: •115 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 10 minut, •195 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 20 minut, •227 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 15 minut, •262 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co 20 minut. Tramwaje - na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy. 29-31.10.2018 r. (poniedziałek, wtorek, środa) Autobusy - na wszystkich liniach obowiązują stałe rozkłady, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej, ponadto: •115 - w godz. 09:00-13:00 - kursuje co 10 minut, •162 - w godz. 09:00-13:00 - kursuje co 10 minut, •195 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 30 minut, •227 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 8 minut. Tramwaje – wszystkie linie funkcjonują wg stałych rozkładów jazdy, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej.
 • 14. Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk 01.11.2018 r. (czwartek) Autobusy Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto: Zwiększone częstotliwości na liniach: 107,111,115,122,136,156,157,175, 210, 227, 262 116 i 136 - kursują al. Żołnierzy Wyklętych zamiast „starą” ul. Słowackiego, 117 - kursuje w obu kier. przez al. Grunwaldzką zamiast przez ul. Czyżewskiego 627 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Żabianka SKM – Pomorska – (dalej trasą jak linia 227) – Cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki – Chełm Witosa, w godz. 08:00-18:00, co około 8 minut, 610 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Wrzeszcz PKP – Żołnierzy Wyklętych – Cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki, w godz. 7:00-18:00, co około 4 minuty.  695 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Dworzec PKP – Kartuska – Cmentarz Łostowicki, w godz. 09:00-17:00, co około 10 minut. 918 - w kier. Jeleniogórskiej obowiązuje zmieniona trasa ulicami: Chałubińskiego-Worcella- Cienistą (zamiast przez Chałubińskiego-Reformacką-Stoczniowców-Cienistą), z powodu wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Stoczniowców.
 • 15. Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk 01.11.2018 r. (czwartek) Tramwaje Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto: 2, 6, 10 - w godz. 08:00-17:00 - kursują co 10 minut, 3 – nie funkcjonuje przez cały dzień, w zamian obowiązuje linia 63 12 - wydłużona trasa: Jelitkowo – Oliwa – Wrzeszcz – Opera – Dworzec Gł. – Siedlce – Migowo - kursuje co 10 minut, 63 - linia dodatkowa kursuje przez cały dzień na trasie: Nowy Port Oliwska – Brzeźno – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice co około 20 minut, a w godz. 09:00-17:00 co około 10 minut, 66 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Strzyża PKM – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice, w godz. 09:00-17:00, co około 15 minut, 68 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Stogi Pasanil – Przeróbka – Chełm – Łostowice, w godz. 09:00-17:00, co około10 minut. Na wszystkich liniach zwykłych i dodatkowych obowiązuje stała taryfa biletowa.
 • 16. Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk 02.11.2018 r. (piątek) Autobusy Na wszystkich liniach obowiązują stałe rozkłady, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej, ponadto: 115,162 - w godz. 09:00-13:00 - kursują co 10 minut, 195 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 30 minut, 227 - w godz. 08:00-16:00 - kursuje co około 8 minut. Tramwaje Wszystkie linie funkcjonują wg stałych rozkładów jazdy, jak w dni powszednie w okresie nauki szkolnej.
 • 17. Warto kupić bilet wcześniej Zachęcamy pasażerów nie posiadających ważnych biletów okresowych, a chcących skorzystać z komunikacji miejskiej w tych dniach, do wcześniejszego zakupu jednorazowych biletów, które dostępne są m.in. w Punktach Obsługi Klienta ZTM, biletomatach, wybranych punktach handlowych oraz za pomocą sieci telefonii komórkowych Informujemy, że w dniach zwiększonej obsługi komunikacyjnej, czyli: 27.10-02.11.2018 r. włącznie, w pojazdach komunikacji miejskiej prowadzona będzie standardowa kontrola biletowa. Lista automatów biletowych oraz sposób zakupu biletów za pomocą telefonów komórkowych znajduje się na stronie: www.ztm.gda.pl
 • 18. Akcja „Znicz” Akcja „Znicz”2018 rozpocznie się w środę 31 października i potrwa 5 dni, do niedzieli 4 listopada. Funkcjonariusze Policji będą kierować ruchem ulicznym, bowiem przy największych nekropoliach w Gdańsku zmieni się organizacja ruchu – dlatego warto wcześniej sprawdzić planowane utrudnienia i zamiast jechać pod bramę cmentarną, kierować się na specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe. O ile jest to możliwe, lepiej korzystać z transportu publicznego – doświadczenia z lat poprzednich pokazują, że tak jest i szybciej i wygodniej. Pamiętajmy! zachowujmy szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, zwracajmy uwagę na cenne rzeczy, by nie stały się przedmiotami kradzieży.
 • 19. Działania Straży Miejskiej Straż Miejska zapewni stałe zabezpieczenie przez 5 dni (31.10-04.11) przy trzech cmentarzach (przy ul. Łostowickiej, Srebrniki, Opackiej), a w dniu Wszystkich Świętych przy wszystkich cmentarzach. W sumie w zabezpieczeniu będą uczestniczyły 73 patrole i 146 funkcjonariuszy (na dwie zmiany: 7:00-15:00; 14:00-22:00). Strażnicy Miejscy zadbają o porządek przy gdańskich nekropoliach. Będą zwracali uwagę na parkowanie aut wbrew przepisom, bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, nielegalny handel oraz przypadki dewastacji. Pomogą też kierowcom mniej zorientowanym w obowiązujących czasowo zmianach w organizacji ruchu. Warto, aby osoby udające się na cmentarze po zmroku miały elementy odblaskowe – to pozwoli kierowcom na dostrzeżenie pieszych