Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja "Propozycje dalszego funkcjonowanie Kuźni Wodnej w Oliwie" z dnia 26.06.2017

297 views

Published on

Kuźnia Wodna cały czas czeka na poważny remont. Jednak w tym roku będzie kilka okazji, by ją zwiedzić. http://staraoliwa.pl/aktualnosci/item/3777-co-dalej-z-kuznia-wodna.html

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja "Propozycje dalszego funkcjonowanie Kuźni Wodnej w Oliwie" z dnia 26.06.2017

 1. 1. Propozycje dalszego funkcjonowania Kuźni Wodnej w Oliwie Imię Nazwisko mail@mhmg.pl
 2. 2. Zabytkowa Kuźnia Wodna • 1957 – przejęcie przez Muzeum Techniki • 1960-1978 - odbudowa • 17.06.1978 - otwarcie • 2.01.2017 – przejęcie przez GZNK
 3. 3. Zabytkowa Kuźnia Wodna de facto forma wtórna zbudowana na historycznych pozostałościach • zagrożenie niszczeniem przez wodę, • mała frekwencja 2-3 tys. zwiedzających – 80% to uczestnicy organizowanych sporadycznie pokazów kucia oraz imprez towarzyszących, • brak zaplecza do prowadzenia działalności, • niekorzystna lokalizacja, • istniejące zabudowania wymagające remontu, • brak substancji zabytkowej, zbiorów, muzealiów.
 4. 4. Dotychczasowa działalność Kuźni - spotkania miłośników zabytkowej motoryzacji, - starty rajdów samochodowych: Halloweenowy oraz Kowala, - pokazy kowalstwa, - festyny dla mieszkańców, - wystawy fotografii, - inscenizacje grup rekonstrukcyjnych.
 5. 5. Program funkcjonalny Kuźni - największy problem brak zaplecza Działalność wystawiennicza • stała ekspozycja planszowa w jednej kuźnicy o przeszłości obiektu i zastosowaniu urządzeń wodnych, • wystawy czasowe, pokazująca zagadnienia dotyczące rzemiosła i przemysłu gdańskiego, urządzeń hydrotechnicznych, przemysłowych dziejów dzielnic, • ekspozycja plenerowa przedstawiająca maszyny techniczne starożytności i średniowiecza np. śruba Archimedesa” Zajęcia warsztatowe • udostępnienie drugiej kuźnicy kowalom oliwskim, • zajęcia warsztatowe, w określonym dniu tygodnia oraz na zamówienie. Ich uczestnicy będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób działała kuźnia jak kuć żelazo, pod okiem opiekuna będą mogli samodzielnie wykuć własny projekt, • zajęcia dotyczące innych ginących rzemiosł.
 6. 6. Opinia techniczna wykonana na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków Zalecenia docelowe: 1. należy wykluczyć możliwość zalewania obiektu wodą, 2. przejąć i ukierunkować wodę napływająca z ul. Bytowskiej 3. projekt wzmocnień obejmujących rozwiązania docelowe Remont kapitalny budynku w pełnym zakresie i znajdujących się w nim urządzeń mija się z celem jeżeli nie ureguluje się spływu wód opadowych i nie uporządkuje stanu technicznego budowli hydrotechnocznych !
 7. 7. Projekt zabezpieczeń tymczasowych Docelowe: - wymiana poszycia dachu, - zamontowanie płatwi kalenicowej, - stężenie jętek, - kotwienie podwalin ściennych, - impregnacja konstrukcji ścian i dachu. Tymczasowe: - usztywnienie ścian zewnętrznych, - odprowadzenie wody. Łączny koszt 89 821,26 PLN
 8. 8. Odbudowa trzeciego budynku kuźni Nowy budynek pow. w rzucie 77 m2 (7x11m), szacowany koszt z wyposażeniem (kasa, punkt gastronomiczny, część socjalna, sklepik muzealny) ok. 7.500 PLN/m2 koszt całk. ok. 600.000 PLN Zalety: • wykonanie całkowicie nowego obiektu w miejscu nie narażonym na zalanie, • uzyskanie możliwości zaprojektowania układu wnętrza w pełni przystosowanego do celów obsługi Kuźni, • spełnienie przez obiekt wszystkich aktualnych warunków technicznych eksploatacji – szerokości przejść, zabezpieczenia pożarowe itp. – pełne bezpieczeństwo osób (pracowników i zwiedzających), • uzyskanie zwartego zespołu muzealnego na jednej działce – łatwość zabezpieczenia (niższe koszty ochrony – można przemyśleć sprawę ochrony bezosobowej – jedynie środki techniczne, monitoring, czujki), • możliwość pozyskania operatora do punktu gastronomicznego, kasowego i sklepiku.
 9. 9. Harmonogram prac • I etap - rekomendujemy odbudowę trzeciego budynku kuźni jako bezpośredniego zaplecza z kasą, toaletami, sklepikiem, przestrzenią dla działań edukacyjnych, • harmonogram prac: - stan surowy koniec 2017 (koszt 200 000 PLN), - zakończenie budowy otwarcie czerwiec 2018 /na 40-lecie kuźni (koszt około 400 000 PLN), - lata 2017-2018 uregulowanie spraw wodnych, - potem remont samej kuźni i przystosowanie jej oraz najbliższego otoczenia do działalności edukacyjno-wystawienniczej, II etap – przejęcie i remont Dworu Ernstall jako siedziby dwóch miejskich instytucji kultury: MHMG i Polskiego Chóru Kameralnego (koszt około 4 000 000 PLN).
 10. 10. Odbudowa trzeciego budynku kuźni
 11. 11. Odbudowa trzeciego budynku kuźni
 12. 12. Odbudowa trzeciego budynku kuźni
 13. 13. II Etap - remont Dworu Ernstall Warunkiem niezbędnym do podniesienia atrakcyjności oliwskiej Kuźni jest rozwój infrastruktury w jej najbliższym otoczeniu poprzez pozyskanie pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia całorocznej działalności edukacyjno-, wystawienniczo- kulturalnej.
 14. 14. II Etap remont Dworu Ernstall - nowa atrakcja Gdańska – po renowacji mógłby on pełnić rolę miejsce prezentacji różnorodnej oferty kulturalnej dla zwiedzających i mieszkańców tej części Gdańska, - jedno z pięter stanowiłoby przestrzeń wystawienniczą prezentującą dzieje gdańskiego przemysłu i techniki, uzupełnione o możliwość prowadzenia działalności edukacyjnej, w atrakcyjny sposób przedstawiono by tutaj historię i historyczny kontekst działalności Kuźni oraz dzieje najbliższej okolicy, - kolejne piętro - przestrzeń dla działalności Polskiego Chóru Kameralnego, który przeniósłby tutaj swoje biura uzyskując dodatkowo miejsca prób oraz organizacji kameralnych koncertów, - odtworzenie historycznego krajobrazu kulturowego tej części miasta oraz wykorzystanie synergii dwóch równolegle działających miejskich instytucji kultury w celu stworzenia różnorodnej, całościowej oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów, dostosowanej do potrzeb różnych grup odbiorców.
 15. 15. Remont Dworu Kowala ul. Bytowska 1a szacowane koszty wykonania przebudowy 14 m2 (8,5 x 16,5m) x 7.000 PLN/m2 = ok. 1.000.000 PLN + koszty relokacji mieszkańców 1. część biurowa to ¼ całości obiektu – resztę zajmuje rodzina (konieczność relokacji), 2. budynek nie spełnia współczesnych wymogów technicznych, 3. zarówno ze względu na bardzo zły stan techniczny jak i nie spełnienie wymagań warunków technicznych niezbędna jest całkowita przebudowa obiektu: • wyburzenia dachu, stropów, stolarki, ścian wewnętrznych instalacji wewnętrznych (wszystkiego oprócz ścian zewnętrznych), • wykonanie izolacji poziomej obiektu. • wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich zewnętrznych ścian murowanych, • wykonanie wszystkich instalacji • konieczność uzyskania od właściwych organów odstępstw od warunków technicznych (przy zmienionej funkcji z mieszkalnej na użyteczności publicznej brak wymaganej szerokości otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych) 4. budynek jest oddzielony od kompleksu Kuźni ulicą bez chodnika – niebezpieczeństwo potrącenia zwiedzających 5. do ochrony 2 obiekty – Kuźnia i budynek kasowo-socjalny
 16. 16. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Waldemar Ossowski w.ossowski@mhmg.pl www.mhmg.pl

×