SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
beraadslaging/proces verbaal
Kopie
1 / 4
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
college van burgemeester en schepenen
Zitting van 17 augustus 2018
Besluit GOEDGEKEURD
B-punt Lokale Politie
Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout,
schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud,
schepen; de heer Fons Duchateau, schepen
de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur
Iedereen aanwezig, behalve:
de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Serge Muyters, korpschef; mevrouw Anne Baré, waarnemend algemeen directeur
8 2018_CBS_07378 Lokale Politie Antwerpen - Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking LPA/2018/310.
Aankoop stroomstootwapens en toebehoren. Gunning.
Ondertekening sluitingsbrief - Goedkeuring
Motivering
Gekoppelde besluiten
 2018_GR_00249 - Lokale Politie Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking LPA/2018/310. Aankoop stroomstootwapens en toebehoren - Goedkeuring
Aanleiding en context
Fase Bestuursorgaan Datum Jaarnummer
Lokale Politie Antwerpen - Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking LPA/2018/310.
Aankoop stroomstootwapens en toebehoren - Goedkeuring
Gemeenteraad
2 mei
2018
249
Lokale Politie Antwerpen is een van de pilootzones die binnen een proefproject mag starten met het gebruik van
stroomstootwapens. Enkel een beperkt aantal bijzonder opgeleide medewerkers zal binnen dit proefproject het
wapen in specifieke situaties mogen hanteren. Om de aangeduide operationele diensten te kunnen voorzien van
de nodige wapens, patronen en andere toebehoren wenst Lokale Politie Antwerpen een raamovereenkomst te
sluiten voor een periode van 48 maanden.
Hiertoe werd een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uitgeschreven met referentie
LPA/2018/310 (jaarnummer 249).
2 / 4
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Artikel 42, §1, 1°, d, ii, de leveringen kunnen alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht omdat
mededinging ontbreekt om technische redenen.
Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen
Regelgeving: bevoegdheid
Op grond van artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende het algemeen reglement op
de boekhouding van de politiezones is elke aankoop op de buitengewone begroting bevoegdheid van de
gemeenteraad. De gemeenteraad keurt de aankoopprocedure goed en kan de gunning delegeren aan het college.
Argumentatie
De firma Axon Public Safety Germany SE, Hugo-Junkers-Strasse 3 (Geb.115), 60386 Frankfurt/Main,
Duitsland, ondernemingsnummer DE269832232, is de enige verdeler van Taser binnen Europa. Lokale Politie
Antwerpen heeft na goedkeuring van de gemeenteraad (jaarnummer 249) en op basis van artikel 42, §1, 1°, d, ii
(de leveringen kunnen alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht omdat mededinging ontbreekt om
technische redenen) van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsoprachten, onderhandeld met deze unieke
leverancier.
De firma Axon Public Safety Germany SE diende een regelmatige en goed bevonden offerte in. Het sluiten van
een raamovereenkomst voor het leveren van stroomstootwapens en toebehoren voor Lokale Politie Antwerpen
gedurende een periode van 48 maanden wordt gegund aan de firma Axon Public Safety Germany SE, Hugo-
Junkers-Strasse 3 (Geb.115), 60386 Frankfurt/Main, Duitsland, ondernemingsnummer DE269832232.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
De totale uitgave voor 48 maanden bedraagt 110.457,03 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op
de gewone en buitengewone begroting. Op de budgetposities 33000_12401 en 33000_74451 is voor het
dienstjaar 2018 voldoende krediet beschikbaar. Voor de dienstjaren 2019 tot en met 2022 zal voldoende krediet
worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en
hogere overheid.
Besluit
3 / 4
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Artikel 1
Het college keurt goed dat de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met
referentie LPA/2018/310 voor het sluiten van een raamcontract voor de aankoop van
stroomstootwapens en toebehoren voor Lokale Politie Antwerpen voor een periode van 48 maanden
wordt gegund aan de firma Axon Public Safety Germany SE, Hugo-Junkers-Strasse 3 (Geb.115),
60386 Frankfurt/Main, Duitsland, ondernemingsnummer DE269832232.
Artikel 2
De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Aankoop van cartridges
(operationeel en inert)
voor het dienstjaar
2018
Leverancier:
Axon Public Safety
Germany SE, Hugo-
Junkers-Strasse 3
(Geb.115), 60386
Frankfurt/Main,
Duitsland,
ondernemingsnummer
DE269832232
15.516,44
EUR
(inclusief
21
% btw)
budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_12401
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 1800
4006039881
Aankoop
stroomstootwapens
gedurende een periode
van 48 maanden.
op afroep
budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_74451
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 1800 - 1900 - 2000 - 2100 -
2200
Voor de dienstjaren 2018 tot en met 2022 zal
voldoende krediet voorzien worden onder
voorbehoud van goedkeuring van de
politiebegroting door college, gemeenteraad en
hogere overheid.
Nog niet
van
toepassing
Aankoop toebehoren
voor
stroomstootwapens
gedurende een periode
van 48 maanden.
op afroep
budgetplaats: 60051
budgetpositie: 33000_12401
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 1800 - 1900 - 2000 - 2100 -
2200
nog niet van
toepassing
4 / 4
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Voor de dienstjaren 2018 tot en met 2022 zal
voldoende krediet voorzien worden onder
voorbehoud van goedkeuring van de
politiebegroting door college, gemeenteraad en
hogere overheid.
Bijlagen
1. 20180727_310_Gunningsverslag.doc
2. 20180821_ondertekenen_Brief - Mededeling sluiting_Axon Public Safety.doc

More Related Content

Similar to Antwerpse politie mag starten met stroomstootwapens

Stad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementerenStad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementerenThierry Debels
 
Gemeenteraad Brussel zet licht op groen voor bodycam bij politie
Gemeenteraad Brussel zet licht op groen voor bodycam bij politieGemeenteraad Brussel zet licht op groen voor bodycam bij politie
Gemeenteraad Brussel zet licht op groen voor bodycam bij politieThierry Debels
 
Buggenhout laat inzet van drones op evenementen toe
Buggenhout laat inzet van drones op evenementen toeBuggenhout laat inzet van drones op evenementen toe
Buggenhout laat inzet van drones op evenementen toeThierry Debels
 
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politieThierry Debels
 
Panenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad Antwerpen
Panenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad AntwerpenPanenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad Antwerpen
Panenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad AntwerpenThierry Debels
 
Stad Antwerpen erft explosief dossier met miljoenenclaim
Stad Antwerpen erft explosief dossier met miljoenenclaim Stad Antwerpen erft explosief dossier met miljoenenclaim
Stad Antwerpen erft explosief dossier met miljoenenclaim Thierry Debels
 
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenThierry Debels
 
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in BorgerhoutSubsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in BorgerhoutThierry Debels
 
Bestek huur van directiewagens OCMW Brussel
Bestek huur van directiewagens OCMW BrusselBestek huur van directiewagens OCMW Brussel
Bestek huur van directiewagens OCMW BrusselThierry Debels
 
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euroVeegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euroThierry Debels
 
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassa
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassaEU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassa
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassaThierry Debels
 
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverPlan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverThierry Debels
 
Roularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrent
Roularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrentRoularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrent
Roularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrentThierry Debels
 
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenisNieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenisThierry Debels
 
Bevoegdheden Rob Van de Velde gaan naar Bart De Wever
Bevoegdheden Rob Van de Velde gaan naar Bart De WeverBevoegdheden Rob Van de Velde gaan naar Bart De Wever
Bevoegdheden Rob Van de Velde gaan naar Bart De WeverThierry Debels
 
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterAntwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterThierry Debels
 
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euroVertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euroThierry Debels
 
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichtingMechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichtingThierry Debels
 
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euroDagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euroThierry Debels
 
Televisiereeks De Kraak krijgt subsidie van stad Antwerpen
Televisiereeks De Kraak krijgt subsidie van stad AntwerpenTelevisiereeks De Kraak krijgt subsidie van stad Antwerpen
Televisiereeks De Kraak krijgt subsidie van stad AntwerpenThierry Debels
 

Similar to Antwerpse politie mag starten met stroomstootwapens (20)

Stad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementerenStad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementeren
 
Gemeenteraad Brussel zet licht op groen voor bodycam bij politie
Gemeenteraad Brussel zet licht op groen voor bodycam bij politieGemeenteraad Brussel zet licht op groen voor bodycam bij politie
Gemeenteraad Brussel zet licht op groen voor bodycam bij politie
 
Buggenhout laat inzet van drones op evenementen toe
Buggenhout laat inzet van drones op evenementen toeBuggenhout laat inzet van drones op evenementen toe
Buggenhout laat inzet van drones op evenementen toe
 
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
 
Panenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad Antwerpen
Panenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad AntwerpenPanenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad Antwerpen
Panenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad Antwerpen
 
Stad Antwerpen erft explosief dossier met miljoenenclaim
Stad Antwerpen erft explosief dossier met miljoenenclaim Stad Antwerpen erft explosief dossier met miljoenenclaim
Stad Antwerpen erft explosief dossier met miljoenenclaim
 
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
 
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in BorgerhoutSubsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
 
Bestek huur van directiewagens OCMW Brussel
Bestek huur van directiewagens OCMW BrusselBestek huur van directiewagens OCMW Brussel
Bestek huur van directiewagens OCMW Brussel
 
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euroVeegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
 
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassa
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassaEU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassa
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassa
 
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverPlan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
 
Roularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrent
Roularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrentRoularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrent
Roularta loopt Antwerps order mis door klacht concurrent
 
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenisNieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
Nieuwe zaak Dylan Van den Brande heeft lange geschiedenis
 
Bevoegdheden Rob Van de Velde gaan naar Bart De Wever
Bevoegdheden Rob Van de Velde gaan naar Bart De WeverBevoegdheden Rob Van de Velde gaan naar Bart De Wever
Bevoegdheden Rob Van de Velde gaan naar Bart De Wever
 
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterAntwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
 
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euroVertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro
 
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichtingMechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
 
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euroDagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
 
Televisiereeks De Kraak krijgt subsidie van stad Antwerpen
Televisiereeks De Kraak krijgt subsidie van stad AntwerpenTelevisiereeks De Kraak krijgt subsidie van stad Antwerpen
Televisiereeks De Kraak krijgt subsidie van stad Antwerpen
 

More from Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindThierry Debels
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenThierry Debels
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenThierry Debels
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21Thierry Debels
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Thierry Debels
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Thierry Debels
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...Thierry Debels
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...Thierry Debels
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesThierry Debels
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxThierry Debels
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EUThierry Debels
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELThierry Debels
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootThierry Debels
 

More from Thierry Debels (20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
 

Antwerpse politie mag starten met stroomstootwapens

 • 1. beraadslaging/proces verbaal Kopie 1 / 4 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 augustus 2018 Besluit GOEDGEKEURD B-punt Lokale Politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur Iedereen aanwezig, behalve: de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur Zijn eveneens aanwezig: de heer Serge Muyters, korpschef; mevrouw Anne Baré, waarnemend algemeen directeur 8 2018_CBS_07378 Lokale Politie Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking LPA/2018/310. Aankoop stroomstootwapens en toebehoren. Gunning. Ondertekening sluitingsbrief - Goedkeuring Motivering Gekoppelde besluiten  2018_GR_00249 - Lokale Politie Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking LPA/2018/310. Aankoop stroomstootwapens en toebehoren - Goedkeuring Aanleiding en context Fase Bestuursorgaan Datum Jaarnummer Lokale Politie Antwerpen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking LPA/2018/310. Aankoop stroomstootwapens en toebehoren - Goedkeuring Gemeenteraad 2 mei 2018 249 Lokale Politie Antwerpen is een van de pilootzones die binnen een proefproject mag starten met het gebruik van stroomstootwapens. Enkel een beperkt aantal bijzonder opgeleide medewerkers zal binnen dit proefproject het wapen in specifieke situaties mogen hanteren. Om de aangeduide operationele diensten te kunnen voorzien van de nodige wapens, patronen en andere toebehoren wenst Lokale Politie Antwerpen een raamovereenkomst te sluiten voor een periode van 48 maanden. Hiertoe werd een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uitgeschreven met referentie LPA/2018/310 (jaarnummer 249).
 • 2. 2 / 4 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be Juridische grond Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. Artikel 42, §1, 1°, d, ii, de leveringen kunnen alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht omdat mededinging ontbreekt om technische redenen. Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen Regelgeving: bevoegdheid Op grond van artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezones is elke aankoop op de buitengewone begroting bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad keurt de aankoopprocedure goed en kan de gunning delegeren aan het college. Argumentatie De firma Axon Public Safety Germany SE, Hugo-Junkers-Strasse 3 (Geb.115), 60386 Frankfurt/Main, Duitsland, ondernemingsnummer DE269832232, is de enige verdeler van Taser binnen Europa. Lokale Politie Antwerpen heeft na goedkeuring van de gemeenteraad (jaarnummer 249) en op basis van artikel 42, §1, 1°, d, ii (de leveringen kunnen alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht omdat mededinging ontbreekt om technische redenen) van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsoprachten, onderhandeld met deze unieke leverancier. De firma Axon Public Safety Germany SE diende een regelmatige en goed bevonden offerte in. Het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van stroomstootwapens en toebehoren voor Lokale Politie Antwerpen gedurende een periode van 48 maanden wordt gegund aan de firma Axon Public Safety Germany SE, Hugo- Junkers-Strasse 3 (Geb.115), 60386 Frankfurt/Main, Duitsland, ondernemingsnummer DE269832232. Financiële gevolgen Ja Algemene financiële opmerkingen De totale uitgave voor 48 maanden bedraagt 110.457,03 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone en buitengewone begroting. Op de budgetposities 33000_12401 en 33000_74451 is voor het dienstjaar 2018 voldoende krediet beschikbaar. Voor de dienstjaren 2019 tot en met 2022 zal voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid. Besluit
 • 3. 3 / 4 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be Artikel 1 Het college keurt goed dat de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met referentie LPA/2018/310 voor het sluiten van een raamcontract voor de aankoop van stroomstootwapens en toebehoren voor Lokale Politie Antwerpen voor een periode van 48 maanden wordt gegund aan de firma Axon Public Safety Germany SE, Hugo-Junkers-Strasse 3 (Geb.115), 60386 Frankfurt/Main, Duitsland, ondernemingsnummer DE269832232. Artikel 2 De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon Aankoop van cartridges (operationeel en inert) voor het dienstjaar 2018 Leverancier: Axon Public Safety Germany SE, Hugo- Junkers-Strasse 3 (Geb.115), 60386 Frankfurt/Main, Duitsland, ondernemingsnummer DE269832232 15.516,44 EUR (inclusief 21 % btw) budgetplaats: 60051 budgetpositie: 33000_12401 functiegebied: TDLP1SVG080101 subsidie: SUB_NR fonds: LPA begrotingsprogramma: NR budgetperiode: 1800 4006039881 Aankoop stroomstootwapens gedurende een periode van 48 maanden. op afroep budgetplaats: 60051 budgetpositie: 33000_74451 functiegebied: TDLP1SVG080101 subsidie: SUB_NR fonds: LPA begrotingsprogramma: NR budgetperiode: 1800 - 1900 - 2000 - 2100 - 2200 Voor de dienstjaren 2018 tot en met 2022 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid. Nog niet van toepassing Aankoop toebehoren voor stroomstootwapens gedurende een periode van 48 maanden. op afroep budgetplaats: 60051 budgetpositie: 33000_12401 functiegebied: TDLP1SVG080101 subsidie: SUB_NR fonds: LPA begrotingsprogramma: NR budgetperiode: 1800 - 1900 - 2000 - 2100 - 2200 nog niet van toepassing
 • 4. 4 / 4 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be Voor de dienstjaren 2018 tot en met 2022 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid. Bijlagen 1. 20180727_310_Gunningsverslag.doc 2. 20180821_ondertekenen_Brief - Mededeling sluiting_Axon Public Safety.doc