Samosa E Book Small[1]

601 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samosa E Book Small[1]

 1. 1. 1 2 3
 2. 2. ‫ا٘٧٢ٚ أغٚ ٘ٗٚ ؿٛت٢ؿج ٝضٜ ٝؿٛ٧١ب ّؼٝ٦ ٢ّ٦ تًل ا٘ٝبؾ ٧ؿٛ٧١ب ت٧خ٦‬ ‫نؼ٧ٕج ضٙ٢ث ٢ؿ١ٙج ٢٘ػ٧ػث تْٝؾ ا٘٢ٔح ٢ا٘ضف٢ث ضؿة ؼَتخٖ ٘ضٛج ا٢ غسبر ا٢ عمبؼ ا٢ ستٝج ا٢ خٛؼ‬ ‫إ٘ٛبغ٧ؼ‬ ‫3 ٗبؿج غٔ٧ٓ ات٧ل‬ ‫٢ٗبؿج ٢ٝكِ اؿٛؼ‬ ‫ٔٙ٧ل ٜٛ اتبؽاؼ اً٘٧ـ ٢ٔٙ٧ل ٜٛ ا٘ٛٙص‬ ‫1 ٗبؿج فب٥ ؽ٧ح‬ ‫ٔٙ٧ل ٜٛ ا٘ٛبء ً٘ٙسٜ‬ ‫ا٘نؼ٧ٕج‬ ‫ٝمى ا٘غٔ٧ٓ ٢ا٘ت١بؼاح ٢ا٘ؽ٧ح ٢ٝغيٖ ت١ب ا٘غٔ٧ٓ ٢تًغ٧ٜ ؼف٦ ت٧غٖ ٛب ء٢ايسٝ٦ ٘٧ٜ خف٢ّ٧ٜ اً٘س٧ٝج ٛخٛؿٗج‬ ‫ٔنً٦ اً٘س٧ٝج ا٘٤ غ٢ائؼ ٢مً٦ ٛٝغ٧ل يٙ٤ ا٘ك٧ٝ٧ج ٢ؼك٧١ب يٙ٧١ب ٢خكتص يغغ 05 ضتج‬
 3. 3. ‫خْٝؼغ يٙ٤ كضٜ ت٧غٖ غائؼ٧ج ذٚ خنتٓ ٝكِ غائؼث‬ ‫اػا خًؼّ٧ٜ خهْؼ٧١ب ّهْؼ٧١ب ٢ا٘نؼ٧ٕج تب٘هُن يٙ٤ نؼِ اً٘س٧ٝج ٢ؼًّٟ ا٘٤ ايٙ٤ ٢امُن٦ ٢اؼًّ٦‬ ‫ضخ٤ خٜ٠٦ ٛٝ١ب ات٦ ا٢مص تك٢ؼث ٛبٔغؼح ٢التغ خٗ٢ٜ يٙ٤ ِٗ ٧غ٧ٖ ...‬ ‫ح‬ ‫٢اال ٛبخًؼِ خ٢سغ ٔ٢ا٘ة ٘١ػا اُ٘ؼل ٢خفت١ب ا٘خهْ٧ؼ‬ ‫٢ٜ٘ٗ اٝب اضة اهْؼ ت٧غ٥....٢ؼاش ا٢ؼ٧ٗٚ ا٘فٗٙ٧ٜ اال تب٘٧غ ٢اال تبٕ٘ب٘ة‬ ‫اال يٙ٤ ا٘٧ٛ٧ٜ إ٘ب٘ة ٢اال يٙ٤ ا٘فٛبل اٝب‬ ‫كْ٧١ب تك٧ٝ٧ج ْٛؼ٢ـ تٛٝغ٧ل ضخ٤ خٝ١٦‬
 4. 4. ‫٢اتغ٥ االٜ تبٕ٘ٙ٦‬ ‫٢يٛٙح ٝ٢ي٧ٜ ضف٢ث ٘ضٛج ْٛؼ٢ٛج ٢ستٝج‬
 5. 5. ‫٘ٙضف٢:‬ ‫3ضتبح تنبنؾ ٕٛفؼث ٢ ٛؿٙ٢ٔج ٢ ٕٛنًج كُ٧ؼ‬ ‫2ًٕٛٙج ؽ٧ح‬ ‫1تكٙج ٕٛنًج ؼّ٧ى‬ ‫3ّك٢ق ذ٢ٚ ٕٛنًج ؼّ٧ى سغا‬ ‫ًٕٛٙج كُ٧ؼث ؽٝست٧ل نبؽر‬ ‫ٝكِ ٗ٢ة تبؽالء‬ ‫ٝكِ ٗ٢ة سؽؼ ٛتف٢ؼ ٢ٕٛفؼ‬ ‫2ّْٙل اعمؼ ضبؼ ٕٛنى ؼّ٧ى سغا‬ ‫2ًٕٛٙج كُ٧ؼث ٗبؼ٥‬ ‫ٝكِ ًٕٛٙج كُ٧ؼث ٗؼٗٚ‬ ‫ًٕٛٙج كُ٧ؼث ٛٙص‬ ‫2ًٕٛٙج كُ٧ؼث ؿٗؼ‬ ‫2ًٕٛٙج ٗؽتؼث عمؼاء ٕٛنًج‬ ‫ًٕٛٙج كُ٧ؼث يك٧ؼ ٘٧ٛ٢ٜ‬ ‫ؽ٧ح ٕ٘ٙٙ٦‬ ‫ا٘نؼ٧ٕج:‬ ‫ٝؿعٜ ا٘ؽ٧ح يٙ٤ غؼسج ضؼاؼث ٛخ٢ؿنج ٢ٝم٧ِ ا٘تكل ٢ ا٘ذ٢ٚ ٢ ا٘ؽٝست٧ل ٢ٕٝٙة ٘ٛغث 3 غٔبئٓ ذٚ ٝم٧ِ ا٘تنبنؾ‬ ‫٢ ا٘تبؽالء ٢ا٘سؽؼ ٢اْْ٘ٙل ٢ٕٝٙة ا٘عٙ٧ن تٙنِ يٙ٤ غؼسج ضؼاؼث ٛؼخًْج ٘ٛغث 3 غٔبئٓ ذٚ ٝمى ا٘ٗبؼ٥ ٢ ا٘ٗؼٗٚ‬ ‫٢ا٘ٛٙص ٢ا٘ؿٗؼ ٢ا٘ٗؽتؼث ٢يك٧ؼ ا٘ٙ٧ٛ٢ٜ ٢ٕٝٙة تٙنِ ذٚ ٝؼًّ١ب ٜٛ يٙ٤ ا٘ٝبؼ ٢ٝخؼٗ١ب سبٝتب ا٘٤ اٜ ختؼغ‬
 6. 6. ‫نؼ٧ٕج يٛل اً٘س٧ٜ‬ ‫إ٘ٛبغ٧ؼ:‬ ‫2ٗ٢ة غٔ٧ٓ ات٧ل‬ ‫2٢ ٝكِ ًٕٛٙج نًبٚ ؽ٧ح‬ ‫ًٕٛٙج ٢ ٝكِ غٔ٧ٓ ؼؽ‬ ‫ٝكِ ًٕٛٙج كُ٧ؼث ٛٙص‬ ‫ؼتى ٗ٢ة ٛبء‬ ‫ا٘نؼ٧ٕج:‬ ‫ٝعٙن سٛ٧ى إ٘ٛبغ٧ؼ ٢ ٝم٧ِ ا٘ٛبء تب٘خغؼ٧ز ٢ ًٝسٜ س٧غا‬ ‫إ٘٤ أٜ خخفٗل اً٘س٧ٜ ّ٦ أ٧غ٧ٝب ُٝن٦ اً٘س٧ٜ ٢ ٝخؼٗ١ب خؼخبش ٘ٛغث 02 غٔ٧ٕج‬ ‫ٕٝؿٚ اً٘س٧ٜ ٔؿٛ٧ٜ ذٚ ْٝؼغ٠ب ٢ ٕٝؿٛ١ب إ٘٤ 8-6 غ٢ائؼ كُ٧ؼث‬ ‫ْٝؼغ اً٘س٧ٜ يٙ٤ فٗل غائؼث ذٚ ٕٝؿٛ١ب ٔؿٛ٧ٜ‬
 7. 7. ‫ٝن٢٥ ٗل ٔؿٚ ٛذل ٛب ٠٢ ٛ٢مص‬ ‫ذٚ اضف٧١ب تب٘عٙنج‬ ‫ٝن٢٥ األنؼاِ ٛى َٕٙ١ب س٧غا ٢ ٝفٗٙ١ب تبألكبتى‬
 8. 8. ‫ٝضمؼ٠ب ٕ٘ٙٙ٦‬ ‫خٕٙ٤ ّ٦ ؽ٧ح َؽ٧ؼ ا٘٤ اٜ خكتص ػ٠ت٧ج ا٘ٙ٢ٜ ذٚ خؼّى ٢ خسِْ ٜٛ ا٘ؽ٧ح‬ ‫خ٢مى ّ٦ نتٓ ا٘خٕغ٧ٚ ٢ خٕغٚ ؿبعٝج تب٘١ٝب ٢ا٘فْبء‬
 9. 9. ‫اٝب ؿٛ٧ٟ ٗغا الٟٝ فٟٗٙ ّؼٝ٦ تؾ ٧ٕٝٙ٦ ؽ٥ ا٘تِ تب٘متن‬ ‫إ٘ٛبغ٧ؼ‬ ‫4 ٗ٢ة غٔ٧ٓ ٜٛٛٗ خعٙن٦ ًٛبٞ غٔ٧ٓ ضة اؽا خضت٦‬ ‫2 ت٧ل (2 ًٕٛٙج ٗبؿخؼغ ت٢غؼٞ خُٝ٦ يٜ ا٘ت٧ل )‬ ‫ؼتى ٗ٢ة ؽ٧ح‬ ‫ٛبء ً٘ٙسٜ خٗ٢ٜ اً٘س٧ٟٝ ٛخٛبؿٟٗ‬ ‫ا٘ضف٢ٞ‬ ‫ٝكِ ٗ٧ٙ٢ ٘ضٚ ْٛؼ٢ٚ ٛى تكٟٙ ْٛؼ٢ٟٛ ٝبيٚ‬ ‫خخًٛل يٙ٤ ا٘ٝبؼ ا٘٧ٜ ٛب ٧ؿخ٢٥ ا٘ٙضٚ‬ ‫خْؼٛ٦ تٕغ٢ٝؾ ٢ت٧ل ٛؿٙ٢ٓ ٢خعٙن٧ٟ ٛى اْ٘ٛؼ٢ٟٛ‬ ‫خْخض٦ اً٘س٧ٟٝ ٢خٕك٧١ب غ٢ائؼ ٢خضن٦ ًٕٟٛٙ ٜٛ ا٘ضف٢ٞ ّ٦ ا٘ٛٝخكِ ٢خْٕٙ٦‬ ‫٢خمْؼ٧١ب ؽ٥ ا٘ك٢ؼ تًغ٧ٜ خٕٙ٧١ب‬
 10. 10. ‫%‬ ‫%‬ ‫يٝغ٥ ٘ٗٚ نؼ٧ٕج ؿت٢ؿج تبْ٘ؼٜ ع٧باال ٢ٛسؼتخ١ب تْٝؿ٦ ٢ؼاش أضن ٘ٗٚ ا٘نؼ٧ٕخ٧ٜ..‬ ‫ا٘نؼ٧ٕج األ٢٘٤ ..‬ ‫3 ٗبؿبح غٔ٧ٓ / ٝكِ ٗبؿج ؽ٧ح ؽ٧خ٢ٜ / ت٧مج ٢اضغث‬ ‫ًٕٛٙج فب٥ ٛٙص + ًٕٛٙج فب٥ ت٧ٗٝز ت٢غؼ‬ ‫ٗبؿج إالؼتى ٛبء‬ ‫ا٘نؼ٧ٕج :‬ ‫ٝمى ا٘غٔ٧ٓ ّ٦ ؽتغ٧ج ٢ٝمى يٙ٧ٟ ا٘ٛبء ٢ا٘ت٢غؼ ٢ا٘ؽ٧ح ٢ا٘ت٧مج ٢٧ْؼٖ تب٘٧غ س٧ ًا.‬ ‫غ‬ ‫ٝمى ا٘ٛبء تب٘خغؼ٧ز ٢ًٝسٜ إ٘٤ أٜ خكتص ٛخٛبؿٗج ٢خ٢مى تٗ٧ؾ ٝب٧ٙ٢ٜ ٘ٛغؼث ؼتى ؿبيج .‬ ‫ذٚ ٝؿخعغٛ١ب ٢ال خٝؿ٢ خغ٠ٝ٢٠ب تكْبؼ ا٘ت٧ل ٔتل ٛب خغعٙ٢٠ب ْ٘ٙؼٜ ٢تب٘ٝؿتج ٘ٙضف٢ث ؿ٢اء غسبر أ٢ ٘ضٚ تؼاضخٗٚ ..‬ ‫ا٘نؼ٧ٓ ا٘ذبٝ٧ج :‬ ‫4 ٗبؿبح غٔ٧ٓ‬ ‫ٝكِ ٗبؾ ؿٛٝج ّبؼٚ‬ ‫ضتخ٧ٜ ت٧ل‬ ‫ًٕٛٙج كُ٧ؼث عٛ٧ؼث ّ٢ؼ٧ج / ٝكِ ًٕٛٙج كُ٧ؼث ؿٗؼ‬ ‫ٗأؾ ٛبء غاّئ‬ ‫ٔٙ٧ل ٛٙص‬ ‫كْبؼ ت٧ل ٘غ٠ٜ ا٘٢سٟ.‬ ‫ا٘نؼ٧ٕج :‬ ‫٧ٝعل ا٘غٔ٧ٓ ّ٦ ٢يبء يٛ٧ٓ ٛى ا٘ٛٙص ذٚ ٧مبِ ا٘ؿٜٛ ٢خْؼٖ اً٘س٧ٝج تأنؼاِ األكبتى .‬ ‫ذٚ ٧مبِ ا٘ت٧ل ٢خػ٢ة ا٘عٛ٧ؼث ّ٦ ؼتى ٗأؾ ٛبء غاّئ ٢خمبِ ً٘ٙس٧ٝج ٛى إمبّج تٕ٧ج ا٘ٛبء ٢خًسٜ اً٘س٧ٝج س٧ ًا‬ ‫غ‬ ‫٢خ٢مى ّ٦ ٢يبء ٢خُن٤ س٧ ًا تب٘ٝب٧ٙ٢ٜ ضخ٤ خعٛؼ ٜٛ ٝكِ ؿبيج إ٘٤ ؿبيج ..‬ ‫غ‬ ‫٢تب٘١ٝبء ٢اً٘بّ٧ج ,,,,,,,,‬ ‫أخٛٝ٤ خسؼت٢ٝ١ب ألٝ١ب س ًا ؼائًج ٢٠فج ٢ْٗب٧ج إٝ٦ ٛسؼتخ١ب ٗػا ٛؼؼؼؼث ال خْ٢خٗٚ ..‬ ‫غ‬ ‫تؾ ال خٝؿ٢ٝ٦ ٜٛ ا٘غيــــــــــــــــــــبء..‬
 11. 11. ‫إ٘ٛبغ٧ؼ ً٘ٙس٧ٝج:‬ ‫3ٖ غٔ٧ٓ ات٧ل‬ ‫8 ٚ ٖ ؽ٧ح‬ ‫1 ٖ ٛبء غاّ٦‬ ‫ؼفج ٛٙص‬ ‫ا٘نؼ٧ٕج‬ ‫٧ْؼٖ ا٘غٔ٧ٓ ٢ا٘ٛٙص تب٘ؽ٧ح ضخ٤ ٧كتص ٛذل اْ٘خبح‬ ‫ذٚ ٧مبِ ا٘ٛبء ف٢٧ج ف٢٧ج ٢خًسٜ ضخ٤ خضكٙ٦ يٙ٤ يس٧ٝج ٛخٛبؿٗج ٢اخؼٗ٧١ب خؼخبش ٘ٛغث ٝق ؿبيج ذٚ اي٧غ٥‬ ‫يسٝ١ب ضخ٤ خكتص ٛٙؿبء ذٚ خٕنى ٘غ٢ائؼ كُ٧ؼث ٢خخؼٖ ٘خؼخبش‬ ‫ا٘ضف٢ث :‬ ‫3 ضتبح تنبنؾ خٕنى ٕ٘نى كُ٧ؼث سغا‬ ‫ً‬ ‫½ ٖ تبؽا٘٧ب - تكٙج ْٛؼ٢ٛج- 2 ّق ذ٢ٚ ْٛؼ٢ٚ‬ ‫فؼ٧ضج ؽٝست٧ل ْٛؼ٢ٛج- 6ٚ ٖ ٗؽتؼث ْٛؼ٢ٛج‬ ‫2ٚ ق ت١بؼاح ٠ٝغ٧ج +ؼتى ًٕٛٙج كُ٧ؼث ٗبؼ٥ ٢ٛذٙ١ب ّْٙل اضٛؼ ت٢غؼث- ٛٙص يك٧ؼ ٘٧ٛ٢ٝج - 1/4 ٗبؾ ٛبء‬ ‫٘خضم٧ؼ ا٘ضف٢ث‬ ‫ٝمى ؽ٧ح ّ٦ ٕٛالث ذٚ ٧مبِ ا٘تكل ٢٧ٕٙة ضخ٤ ٧تغأ تبالكْؼاؼ‬ ‫ذٚ ٧مبِ ٟ٘ ا٘ذ٢ٚ ٢ا٘ؽٝست٧ل‬ ‫٢٧ٕٙة ٧مبِ ا٘تبؽا٘٧ب ٢ٔٙ٧ل ٜٛ ا٘ٗؽتؼث ٢ا٘ت١بؼاح ٢ا٘ٙ٧ٛ٢ٜ ٢٧خؼٖ عٛؾ غٔبئٓ ذٚ خمبِ ا٘تنبنؾ ٢ا٘ٛبء ٢٧ُن٤‬ ‫٢٧خؼٖ يٙ٤ ٝبؼ ٠بغئج ضخ٤ ٧ٝمز ٢٧ٝفِ ٛبءٞ‬
 12. 12. ‫ذٚ ٧مبِ يٙ٧ٟ تبٔ٦ ا٘ٗؽتؼث ٢خخؼٖ ضخ٤ ختؼغ‬ ‫خْؼغ ا٘غ٢ائؼ ٢خضف٤ تب٘عٙ٧ن ٢خٕنى يٙ٤ فٗؼ ٛؿخن٧ل ٗٛب ٠٢ ٢امص تب٘ك٢ؼث‬ ‫ذٚ خٕٙ٤ تب٘ؽ٧ح‬ ‫٠ٝب ا٘ك٢ؼ‬
 13. 13. ‫ؿٛ٧خ١ب ٗػا الٟٝ اضٝب ٛبٝؿخعغٚ ا٘ؼٔبئٓ ٠ػا اتغا تل ًٝسٜ اً٘س٧ٜ تب٘ت٧ح‬ ‫إ٘ٛبغ٧ؼ:‬ ‫3 ٖ غٔ٧ٓ ات٧ل - 1 ٖ غٔ٧ٓ تؼ‬ ‫1ٚ ق ٛٙص - 1/4 ٖ ؽ٧ح‬ ‫1٢ؼتى ٗ٢ة ٛبء‬ ‫ا٘ضف٢ث‬ ‫ٝق ٗ٧ٙ٢ ٘ضٚ ْٛؼ٢ٚ ٢٧ْمل ا٘تٕؼ- 3 تكل ْٛؼ٢ٚ‬ ‫ٕٛغاؼ ٝق ٗ٢ة ٜٛ ٗل (تٕغ٢ٝؾ - فتح - تكل اعمؼ )‬ ‫ٛٙص ٢ّْٙل اؿ٢غ - ت٧ل ٛؿٙ٢ٓ اعخ٧بؼ٥‬ ‫ا٘نؼ٧ٕج‬ ‫خًسٜ اً٘س٧ٝج ٗٛب ّ٦ ا٘نؼ٧ٕج ا٘ؿبتٕج تب٘متن‬ ‫ا٘ضف٢ث : خ٢مى ا٘ٙضٛج ّ٦ ٕٛالث ٢خٕٙة ضخ٤ ٧عؼر ٛبء٠ب ذٚ خكْ٤ ٢خًبغ ٜٛ سغ٧غ تبٕ٘ٛالث‬ ‫٢خٕٙة ضخ٤ ٧ٝفِ ا٥ ٛبء ٧عؼر ٛٝ١ب ذٚ ٧مبِ ٘١ب ا٘تكل ٢خٕٙة س٧غا ضخ٤ ٧ٝفِ ٛبء ا٘تكل‬ ‫خؼّى يٜ ا٘ٝبؼ ٢خمبِ ٘١ب ٗل إ٘ٛبغ٧ؼ ا٘ؿبتٕج ٢خخؼٖ ٘ختؼغ ذٚ خضف٤ تْٝؾ ا٘نؼ٧ٕج ا٘ؿبتٕج‬ ‫٢ٜ٘ٗ خٕنى اٝكبِ غ٢ائؼ ٢خٕٙ٤ تب٘ؽ٧ح‬
 14. 14. ‫•°•‪H!ND‬‬ ‫**ً٘ٛل اً٘س٧ٝج**‬ ‫ٗبؿ٧ٜ إال ؼتى نض٧ٜ ؼٔٚ 2 ( ٛـ نض٧ٜ اً٘ٛسٝبح ٢ا٘ٗ٧ٖ)‬ ‫ٝكِ ّٝسبٜ ؽ٧ح‬ ‫ٝكِ ًٕٛٙج ٛٙص‬ ‫ٛبء ً٘ٙسٜ‬ ‫**ايسٝ٧١ب ضخ٤ خخفٗل ٖ٘ يس٧ٝج نؼ٧ج ٢فٗٙ٧١ب ٗٛب خؼَت٧ٜ**‬ ‫ِ‬ ‫ا٘ضف٢ث خعخِٙ يٙ٤ ضؿة ػ٢ٖٔ‬ ‫ٛؼث ضف٧ٝب٠ب ستٝج ت٧مبء + ًٝٝبو ٛسِْ‬ ‫ٛؼث ضف٧ٝب٠ب تعمؼ٢اح ٛفٗٙج ٢ٛنت٢عج يٙ٤ ا٘ٝبؼ + فؼائص ٜٛ ا٘ت٧ل ا٘ٛؿٙ٢ٓ ( ٗل ضف٢ث ّ٦ ك٢ة )‬ ‫٢نًٙح ع٧باااااااال ؼَٚ إٝ٦ ٗٝح ٛـ ٛخٕتٙج ٠ب٘عٙنج تًغ ٛب ٝكضخٝ٦ ت١ب كغ٧ٕخ٦‬ ‫ٜ٘ٗ تًغ ٛب سؼتخ١ب أٝكضٗٚ خسؼت٢ٝ١ب‬ ‫٢ٛؼث ضفخ١ب ٘ٝب ا٘عغاٛج تعٙنج خ١تل‬ ‫يتبؼث يٜ‬ ‫سؽؼ ٛتف٢ؼ + تنبنبؾ ٛتف٢ؼ ْٝؾ ا٘سؽؼ + ٗؽتؼث ٕٛنًج ٢تٕغ٢ٝؾ ٢فتح إٜ ٢سغ + ٛٙص + ّْٙل أؿ٢غ ٢ت١بؼاح‬ ‫٢ٝق ًٛٗة ٛبس٦‬ ‫تبأل٢ل ف٢ضح تكل ٢ذ٢ٚ ّ٦ ف٢٧ج ؽ٧ح ٢تًغ٧ٜ ضنح تبٔ٦ إ٘ٛبغ٧ؼ ٢عٙخٟ ٘ضغ ٛب ٝمز ا٘تنبنب ٢ا٘سؽؼ‬ ‫٢نٙى ا٘نًٚ ؼ٠٧٧٧٧٧٧٧٧ة ٢ال أ٘ػ‬
 15. 15. ‫::..٠ٝب تًغ ا٘خفٗ٧ل..::‬ ‫::..٢٠ٝب تًغ إ٘ٙ٦..::‬ ‫أخٛٝ٤ خًستٗٚ‬
 16. 16. ‫إ٘ٛبغ٧ؼ:‬ ‫ضف٢ث ا٘ٙضٚ)1(‬ ‫002سؼاٚ ٘ضٚ ْٛؼ٢ٚ‬ ‫تكٟٙ ْٛؼ٢ٟٛ ٝبيٚ‬ ‫41ٗ٢ة ٛبء‬ ‫2-1ٚ ن ؽ٧ح أ٢ ؿٜٛ‬ ‫1ٚ ق غتؾ ا٘ؼٛبٜ‬ ‫ٛٙص ضؿة ا٘ؼَتٟ - ت١بؼاح ( 1ٚ ـ ّْٙل اؿ٢غ- ٗٛ٢ٜ ٛنض٢ٜ) - 1 ٚ ق ٔؼّٟ ٛنض٢ٟٝ ؼفج - ؿٛبٓ‬ ‫1ٚ ن كٝ٢تؼ ٕٛٙ٦ ( اعخ٧بؼ٥)‬ ‫نؼ٧ٕج ضف٢ث ا٘ٙضٚ:‬ ‫٧ضٛؼ ا٘تكل ّ٦ ا٘ؽ٧ح ٝم٧ِ ا٘ٙضٚ +ا٘ٛبء ٢ٝخؼٟٗ ضخ٤ ٧ٝمز ا٘ٙضٚ... ذٚ ٝم٧ِ ا٘ٛٙص + ا٘ت١بؼاح + ا٘كٝ٢تؼ‬ ‫إ٘ٛٙ٦ + غتؾ ا٘ؼٛبٜ ....ٝؼّى ا٘ضف٢ٞ يٜ ا٘ٝبؼ ٢ٝمً١ب ّ٦ كضٜ ٢خخؼٖ ضخ٤ ختؼغ‬
 17. 17. ‫1ٗ٢ة ستٟٝ ّ٧خب‬ ‫2ٚ ا٥ ٗل ٜٛ (ًٝٝبو ْٛؼ٢ٚ + تٕغ٢ٝؾ ْٛؼ٢ٚ ٝبيٚ – 1/4 ٗ٢ة ر ٟٝ ضٙ٢ٚ ْٛؼ٢ٟٛ‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫نؼ٧ٕج ا٘ضف٢ٞ: ٝعٙن سٛ٧ى إ٘ٛبغ٧ؼ ٢ٝخؼٗ١ب سبٝتب ض٧ٜ ٢ٔح اؿخعغاٛ١ب‬ ‫:‬ ‫3 أٗ٢اة نض٧ٜ سٛ٧ى االؿخعغاٛبح.. 43 ٗ٢ة ٛبء ّبخؼ ٢ ؽ٧بغٞ ّ٢ٔ١ٚ 1 ًٕٛٙج نًبٚ... ؼفج ؿٗؼ‬ ‫21ٚ ق ٛٙص – 2 ٚ ن ٧ح - 1 ٚ ـ عٛ٧ؼٞ‬ ‫نؼ٧ٕج اً٘س٧ٟٝ:‬ ‫ٝمى ا٘نض٧ٜ ّ٦ ٢يبء ذٚ ٝم٧ِ تبٔ٦ إ٘ٛبغ٧ؼ ٢ًٝسٝ١ب ٔٙ٧ال ٢يٙ٤ ؿنص ٛؼف٢ـ تب٘نض٧ٜ ًٝسٜ اً٘س٧ٟٝ ٘ٛغٞ ال خٕل‬ ‫وٜ 01 غٔبئٓ ذٚ ٝمى اً٘س٧ٟٝ ّ٦ ٢يبء ٛغ٠٢ٜ تب٘ؽ٧ح ذٚ ُٝن٧١ب تْ٢نٟ ٛتٙ٢ٟ٘ تب٘ٛبء ٢ٝخؼٗ١ب ضخ٤ خخعٛؼ‬ ‫نؼ٧ٕٟ ا٘ؿٛت٢ؿٖ‬
 18. 18. ‫تًغ ٛب خخعٛؼ ٝأعػ اً٘س٧ٟٝ ٢ٝؼٔ١ب يٙ٤ ؿٛبٖ ؼٔ٧ٕٟ يٙ٤ ؿنص ٛغ٠٢ٜ تب٘ؽ٧ح ذٚ ٕٝنى اً٘س٧ٟٝ تبؿخعغاٚ ٕٛبنى غائؼ٧ٟ‬ ‫يٙ٤ ضؿة ا٘ضسٚ ا٘ٛنٙ٢ة ذٚ خضف٤ ا٘ضتبح تب٘ٙضٚ – ا٘ستٟٝ .. ٝن٢٥ اً٘س٧ٟٝ يٙ٤ فٗل ٝكِ غائؼٞ ٗٛب ّ٦ ا٘فٗل‬ ‫تب٘ٝؿتٟ ٘ـ ؿٛت٢ؿٖ ا٘ستٟٝ ٝمُن يٙ٤ االنؼاِ تب٘ف٢ٟٗ ٗبينبئ١ب فٗل ٢ضخ٤ ال خخْخص ٢ٔح إ٘ٙ٦‬ ‫٢تب٘ٝؿتٟ ٘ـ ؿٛت٢ؿٖ ا٘ٙضٚ ٝن٢٥ االنؼاِ تب٘مُن يٙ٧١ب تبخسبٞ ا٘غاعل‬
 19. 19. ‫خٕٙ٤ ّ٦ ؽ٧ح ؿبعٜ‬ ‫٢خٕغٚ ؿبعٟٝ‬ ‫ٛالضه:‬ ‫ٜٛٛٗ ضف٦ ا٘ؿٛت٢ؿٖ تأ٥ ٝ٢و ٜٛ ا٘ستٜ أ٢ ا٘عمبؼأ٢ ا٘غسبر‬
 20. 20. ‫إ٘ٛبغ٧ؼ‬ ‫ؽ٧ح ٕ٘ٙٙ٦‬ ‫ً٘ٙس٧ٜ:‬ ‫3 ٗ٢ة غٔ٧ٓ‬ ‫ٗ٢ة ٛبء ٢ٝق ٗ٢ة ٘تٜ‬ ‫ًٕٟٛٙ كُ٧ؼٞ ٛٙص‬ ‫٘ٙضف٢ٞ:‬ ‫٘ضٚ ْٛؼ٢ٚ ٝق ٗ٧ٙ٢‬ ‫1تكل ٗت٧ؼ ٕٛنى‬ ‫ٛٙص ٢ت١بؼ ضؿة ا٘ؼَتٟ‬ ‫٘٧ٛ٢ٜ / ذالد ٛاليٓ ٗت٧ؼٞ ؽ٧ح ٝتبخ٦‬ ‫(ٝق ٗ٢ة) ٗؽتؼٞ عمؼاء ْٛؼ٢ٟٛ‬ ‫ا٘نؼ٧ٕٟ‬ ‫ًٝسٜ اً٘س٧ٟٝ ٢خخؼٖ ٘خؼخبش ٝق ؿبيٟ ذٚ خٕؿٚ ا٘٤ 4 ٗؼاح‬
 21. 21. ‫خٕؿٚ ٗل ٗؼٞ ا٘٤ 7 ٗؼاح كُ٧ؼٞ‬ ‫خؼـ تٗٛ٧ٟ ٜٛ ا٘غٔ٧ٓ ذٚ خؼق ا٘ٗؼاح ّ٦ ك٧ٝ٧ج ٢خُن٤ تؿْؼٞ تالؿخٖ ٝه٧ْٟ ٘ض٧ٜ االؿخعغاٚ‬ ‫ايغاغ ا٘ضف٢ٞ‬ ‫ٕٝ٢ٚ تٕٙ٦ ا٘تكل ضخ٤ ٧ػتل ٝم٧ِ ا٘ٙضٚ اْ٘ٛؼ٢ٚ ذٚ ا٘ٛٙص ٢ا٘ت١بؼ ٢ٝضؼٖ‬ ‫ٝم٧ِ يك٧ؼ ضتج ا٘ٙ٧ٛ٢ٜ ٢ٝؿخٛؼ ّ٦ ا٘خضؼ٧ٖ ضخ٤ خٝفِ خٛبٛب ٜٛ ٛبئ١ب‬ ‫ٝم٧ِ ا٘ٗؽتؼٞ ا٘عمؼاء ٝضؼٖ ٘ٛغٞ غٕٔ٧ٕٟ ذٚ ٝنْ٦ ا٘ٝبؼ ٧ؼّى ا٘٤ ض٧ٜ االؿخعغاٚ‬ ‫ٕٝ٢ٚ تْؼغ اً٘س٧ٜ ٢٢مى ا٘ضف٢ٞ ّ٦ ٛٝخكْ١ب ذٚ ُٕٝٙ١ب اٛب تبؿخعغاٚ إ٘٢ا٘ة ا٘عبكٟ تب٘ؿٛت٢ؿٟ ا٢ يٜ نؼ٧ٓ خمْ٧ؼ‬ ‫االنؼاِ تب٘٧غ‬ ‫خٕٙ٤ ّ٦ ؽ٧ح َؽ٧ؼ كبّ٦ ا٘٤ اٜ خكتص ػ٠ت٧ج ا٘ٙ٢ٜ‬ ‫خؼّى يٙ٤ ٢ؼٓ ٛبق ٢خٕغٚ غاّئٟ‬
 22. 22. ‫إ٘ٛبغ٧ؼ:‬ ‫2 ٗبؾ غٔ٧ٓ ٢ٝق‬ ‫ًٕٛٙج نًبٚ ٢ٝق ؿٗؼ‬ ‫ًٕٛٙج فب٥ ٗٙص‬ ‫2 ًٕٛٙج نًبٚ ؽ٧ح ا٢ ؽتغث َ٧ؼ ٛػ٢تج‬ ‫1ٗبؾ ٛبء‬ ‫خعٙن سٛ٧ًب ّ٦ اً٘سبٝج ا٢ تب٘٧غ ا٘٤ اٜ خكتص يس٧ٝج ٔبؿ٧ج تًل ا٘ف٦ ذٚ خخؼٖ ٘خؼخبش ٛغث01غٔبئٓ‬ ‫ذٚ خْؼغ٧ٝ١ب تب٘غٔ٧ٓ ٢ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٘غٔ٧ٓ ا٘٤ اٜ خكتص عْ٧ْج سغا‬ ‫ذٚ خضف٦٠ب تب٘ضف٢اح ا٘ٛؼَ٢تج اٝب ٠ٝب ضف٧خ١ب تب٘ستٜ ا٘ٛب٘ص ا٘ٛؼاي٦ ٛى تٕغ٢ٝؾ ٢ًٝٝبو ٝبفِ ف٢٥‬ ‫ٜ‬ ‫ٛالضهج الؽٚ خغ٠ٝ٧ٝ١ب تب٘ت٧ل ٔتل ا٘ضف٢ث ضخ٤ خخٛبؿٖ ٢ خخؿٗؼ ٗ٢٧ؾ ٢ٛب خفؼة ؽ٧ح تبٕ٘ٙ٦ ٢اعٙ٧ٗٚ ٛى ا٘ك٢ؼ‬ ‫ا٘ضف٢ث‬
 23. 23. ‫٢خٕٙ٤ ّ٦ ؽ٧ح ضبؼ‬ ‫تنؼ٧ٕج ا٘خنت٧ة ٧ًٝ٦ ٝؼـ يٙ٧ٟ ا٘ؽ٧ح ضخ٤ خضٛؼ ذٚ خٕٙة اخؼٗٚ ٛى ا٘ك٢ؼ ف٢ّ٢ ٗ٧ِ ٢ؿن١ب ّبم٦‬ ‫٢يٙ٧ٗٚ تبِ٘ يبّ٧ج‬
 24. 24. ‫!!‬ ‫!!‬ ‫نؼ٧ٕخ٦ ّ٧١ب سغَ" تؿ٧نٟ ..‬ ‫ا‬ ‫٢٠٦ ٕٛغاؼ ٜٛ ا٘نض٧ٜ األت٧ل ٢أٝب أؿخًٛل (( نض٧ٜ ا٘ٗ٢٧ح))‬ ‫تٕٛغاؼ 2 ٗأؾ نض٧ٜ‬ ‫٢ؼتى ٗأؾ ؽ٧ح ٢ٔٙ٧ل ٛٙص‬ ‫٢خًسٜ تب٘ٛبء ضخ٤ خٗ٢ٜ ٛخٛبؿٟٗ ٛذل يس٧ٝج اْ٘نبئؼ ٢أ٠ٚ ف٦ تبً٘سٜ إٜ اً٘س٧ٟٝ ٛبخٙكٓ تبإلٝبء ا٘ٛ٢م٢و ّ٧ٟ أذٝبء‬ ‫اً٘سٜ‬ ‫٢خُن٧ٝ١ب ٘ضغ ٛبخؿ٢٧ٜ ضف٢خٖ ، ٢تًغ٠ب خْؼغ٧ٝ١ب ٢خٗ٢ٜ ؼٔ٧ٕٟ ٛؼٞ ٢خٕنً٧ٝ١ب تب٘فٗل إ٘ٙ٦ خت٧ٜ‬ ‫٢خضف٧ٝ١ب و ضؿة ؼَتخٖ..‬ ‫٢أ٠ٚ ف٦ أذٝبء إ٘ٙ٦ خؼف٧ٜ يٙ٧١ب ا٘ؽ٧ح تٗذؼٞ ٔتل ال خٕٙت٧ٝ١ب يفبٜ خٝخْظ ٢تًغ٧ٜ خٕٙت٧ٝ١ب‬ ‫:‬ ‫٢تبً٘بّ٧ٟ إٜ فبء اهلل‬
 25. 25. ‫‪Ronii‬‬ ‫2 ًٕٛٙج ؽ٧ح ؽ٧خ٢ٜ‬ ‫1 تكٙج ٗت٧٧٧٧٧ؼث ْٛؼ٢ٛج ( ا٘خٗج ّ٦ ضال٢ث ا٘عٙنج ا٘تكل ا٘ٗخ٧ؼ)‬ ‫ٝكِ ٗ٧ٙ٢ ٘ضٛج ْٛؼ٢ٛج‬ ‫1 تبٗ٧ح ٢ؼٓ ؿٛت٢ؿٖ‬ ‫ٝكِ ضؽٛج تٕغ٢ٝؾ ْٛؼ٢ٚ‬ ‫2 ًٕٛٙج ٗت٧ؼث غتؾ ؼٛبٜ‬ ‫2 ًٕٛٙج ٗت٧ؼث نض٧ٝج‬ ‫ٛٙص - ّْٙل - ؽيخؼ - ٗؿتؼث ٝبفْج‬ ‫ٝضن ا٘ؽ٧ح يٙ٦ ا٘ٝبؼ ٢ تًغ ٛب ٧ضٛ٦ ٝضن ا٘تكل ٢ ٕٝٙة ُ٘ب٧ج ٛب ٧غتل ف٢٧ج‬
 26. 26. ‫تًغ ٗغث ٝضن ا٘ضٛج ٢ ٕٝٙة ٢ ا٢ل ٛب ٧تخغ٥ ٘٢ٝ١ب ٧خُ٧ؼ ٝضن ا٘ٛٙص + اْْ٘ٙل + ا٘ؽيخؼ ٢ ٕٝٙة‬ ‫ٝؿ٧ة ا٘ٙضٛج خًكز يبغ٥ ٘ٙفٗل غث‬ ‫٢ تًغ ٛب خغعل ّ٦ االؿخ٢ا ٝضن غتؾ ا٘ؼٛبٜ + ا٘نض٧ٝج ٢ ٕٝٙة‬ ‫تًغ ٗغث ٝنْ٦ ا٘ٝبؼ ٢ ٝضن ا٘تٕغ٢ٝؾ ٢ ٕٝٙة ٢ تًغ ٗغث ٝضن ا٘ٗؿتؼث ا٘ٝبفْج‬
 27. 27. ‫ٝضن ٢ؼٔج ا٘ؿٛت٢ؿٖ ٢ ّ٦ ا٢٘١ب ًٕٛٙج ٜٛ ا٘ضف٢ ٢ ْٝٙ١ب فٗل ا٘ٛذٙد‬ ‫٘ٛب خْٕٙ٧١ب ضن٦ ٛ٧ج يٙ٦ ا٘نؼِ يٙفبٜ ٛـ خْخص ّ٦ إ٘ٙ٦‬
 28. 28. ‫أٙ٧١ب ّ٦ ؽ٧ح َؽ٧ؼ ُ٘ب٧ج ٛب خضٛؼ‬ ‫٢ خٕغٚ ٢غث ا٘فٗل االع٧ؼ‬
 29. 29. ‫20002‬ ‫ٕٛبغ٧ؼ اً٘س٧ٟٝ..‬ ‫ٗبؿ٧ٜ غٔ٧ٓ..‬ ‫ٗبؾ ٛبء..‬ ‫ف٢٥ ٛٙص..‬ ‫ت٧مٟ‬ ‫ّٝسبٜ ٔ١٢ٞ ؽ٧ح..‬ ‫ايسٝ٧١ب ٢عٙ٧١ب خؼخباااااش ؿبيخ٧ٜ..‬ ‫٢يٕة ا٘ؿبيخ٧ٜ...‬ ‫اّؼغ٧١ب ٛذل ا٘ك٢٢ؼٞ .. ٢ٔك٧١ب انؼاّ١ب ٜٛ ّ٢ٓ .. ٝؿ٧ح اك٢ؼ ٘ٗٚ ٠ب ا٘عن٢ٞ*‬
 30. 30. ‫تًغ٧ٜ ٔكك٧١ب تب ا٘ن٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢ل..‬
 31. 31. ‫ذٜٛ اضف٦ ٢ْ٘٧١ب.. ٢أٙ٧١باااااااااا....‬ ‫شوفوا شكلها النهائي رهيييييييييييييييييبه وطعمها رهيييييييب..‬ ‫مالحضه*‬ ‫الصينيه اللي تحطين عليها السمبوسه افرشي ارضها بفوطه وحطي السمبوسه الملفوفه وغطيها بكيس او منشفه علشان‬ ‫ماتجف عليك**‬
 32. 32. ‫ٕٛبغ٧ؼ ضف٢ث ا٘عمبؼ ٢نؼ٧ٕج اإليغاغ:‬ ‫تبؽال – تنبنؾ ٕٛنًج ًٛٗتبح كُ٧ؼث – سؽؼ ٕٛنى ًٛٗتبح كُ٧ؼث – ستٜ ف٧غؼ ٛتف٢ؼ – تكٙج كُ٧ؼث ْٛؼ٢ٛج‬ ‫ٛٙص – ّْٙل أؿ٢غ ٔٙ٧ل – ًٕٛٙج كُ٧ؼث ٗؼٗٚ‬ ‫ٝمى ا٘تبؽالء ّ٦ ٢يبء يٙ٤ ا٘ٝبؼ ٘ؿٕٙ١ب ٛى ٛٙص ٢ٔٙ٧ل ٜٛ اْْ٘ٙل ذٚ ٝم٧ِ ا٘سؽؼ ٝٝخهؼ 5 غٔبئٓ ذٚ ٝم٧ِ ا٘تنبنؾ‬ ‫٢خخؼٖ ٛغث تؿ٧نج يٙ٤ ا٘ٝبؼ ( أ٥ ال ٝخؼٖ ضخ٤ خؿخ٢٥ تل ٝنْ٦ يٝ١ب ٢٠٦ ٝكِ اؿخ٢اء ٢ٛخٛبؿٗج )‬ ‫ٝف٢ش ا٘تكل اْ٘ٛؼ٢ٚ ّ٦ ٕٛٙ٤ ٗت٧ؼ ٛى ًٕٛٙج ؽ٧ح ذٚ ٝم٧ِ ا٘عمبؼ ٢خٕٙة تٙنِ ذٚ ٝم٧ِ ا٘ٗؼٗٚ ٢خضؼٖ ٔٙ٧ال‬ ‫ٝنْئ ا٘ٝبؼ ٢ٝخؼٗ١ب ختؼغ ذٚ ٝعٙن ا٘ستٜ ا٘ٛتف٢ؼ ٢٧ٜٛٗ أٜ ٝم٧ِ ًٕٛٙج تٕغ٢ٝؾ ْٛؼ٢ٚ ضؿة ا٘ؼَتج ٢خؿخعغٚ تًغ‬ ‫ػٖ٘ ٘ضف٢ اْ٘نبئؼ .‬ ‫ضف٢ث ا٘عمبؼ‬ ‫ٕٛخؼضبح ْ٘ٙنبئؼ ٢خٕغ٧ٛ١ب ...‬ ‫٠ػٞ ا٘عٙنج اؿخعغٛ١ب تًغث نؼٓ ٢ٛٝ١ب ا٘نؼ٧ٕج ا٘خب٘٧ج ٛى ك٢ؼخ١ب ..‬
 33. 33. ‫اً٘س٧ٝج..‬ ‫5 أٗ٢اة نض٧ٜ أت٧ل – 3,1 ٗ٢ة ؽ٧ح – ًٕٛٙج ؿٗؼ‬ ‫ٛنض٢ٜ – ٛٙص – ٛبء غاّئ ً٘ٙسٜ ضؿة ا٘ضبسج‬ ‫خعٙن إ٘ٛبغ٧ؼ ٢خًسة تب٘ٛبء ضخ٤ ٝضكل يٙ٤ يس٧ٝج ٔبؿ٧ج‬ ‫ٝ٢يب ٛب ٢ٛخٛبؿٗج ٝخؼٗ١ب خؼخبش ٛغث ٗبّ٧ج ذٚ خفٗل ّ٦‬ ‫إ٘ب٘ة ا٘ٛؿخن٧ل ٢ خٕٙ٦ ّ٦ ؽ٧ح َؽ٧ؼ ٢خٕغٚ ؿبعٝج .‬ ‫ٛالضهج :٧ٜٛٗ ضْه١ب ّ٦ اْ٘ؼ٧ؽؼ ٢ٔٙ٧١ب يٝغ ا٘ضبسج تًغ أٜ ٧ػ٢ة ا٘ذٙز يٝ١ب.‬ ‫ا٘عٙنج :‬ ‫٘ضٚ ْٛؼ٢ٚ – تكل ْٛؼ٢ٚ – ٛٙص – ّْٙل أؿ٢غ – ٗٛ٢ٜ – فتح – تٕغ٢ٝؾ –‬ ‫ا٘تكل يٙ٤ ا٘ٝبؼ ضخ٤ ٧ػتل ٔٙ٧ال ذٚ ٝم٧ِ ا٘ٙضٚ ٢٧ٕٙة س٧غا ضخ٤ ٧ؿخ٢٥ ٝم٧ِ ا٘خ٢اتل ٢ٝنْئ ا٘ٝبؼ‬ ‫ٝخؼٖ ا٘ٙضٚ ٧تؼغ ذٚ ٝم٧ِ ا٘عمبؼ اْ٘ٛؼ٢ٛج .‬ ‫٘ٙخٝ٢٧ى ٧ٜٛٗ أٜ ٝم٧ِ 2 ضتج ت٧ل ٛؿٙ٢ٓ ٢ٕٛنى كُ٧ؼ سغا ٢ٔؼٜ ّْٙل ضبؼ.( اعخ٧بؼ٥)‬ ‫يس٧ٝخ٦ ا٘ؿبتٕج ا٘ٛؿخعغٛج ّ٦ ّنبئؼ ا٘عمبؼ ٢٠٦ اً٘ٛخٛغث ٘غ٥ غائٛب ٕ٘ٙٛٙ٧بح ّ٦ ا٘ؽ٧ح ٢٠٦ يس٧ٝج ٔبؿ٧ج‬ ‫٢ٕٛؼٛفج ...‬ ‫5 أٗ٢اة نض٧ٜ أت٧ل – 3,1 ٗ٢ة ؽ٧ح – ًٕٛٙج ؿٗؼ ٛنض٢ٜ – ٛٙص – ٛبء غاّئ ً٘ٙسٜ ضؿة ا٘ضبسج‬ ‫خعٙن إ٘ٛبغ٧ؼ ٢خًسة تب٘ٛبء ضخ٤ ٝضكل يٙ٤ يس٧ٝج ٔبؿ٧ج ٝ٢يب ٛب ٢ٛخٛبؿٗج ٝخؼٗ١ب خؼخبش ٛغث ٗبّ٧ج ذٚ خْؼغ‬ ‫تب٘ٝفبتج خفٗل ضؿة ا٘ؼَتج أ٢ ٝ٢ي٧ج إ٘ب٘ة ٘غ٧ٖ ذٚ خٕٙ٦ ّ٦ ؽ٧ح َؽ٧ؼ ٢ؿبعٜ .‬ ‫اً٘س٧ٜ ٢ ا٘عن٢اح تب٘ك٢ؼ‬
 34. 34. ‫إ٘ٛبغ٧ؼ‬ ‫3 ٗبؿبح غٔ٧ٓ‬ ‫ذالد ٛاليٓ ٗت٧ؼٞ ؽ٧ح‬ ‫ٛبء ض٢ا٘٦ ٗ٢ة‬ ‫ٛٙص ًٕٟٛٙ كُ٧ؼٞ‬ ‫ًٕٟٛٙ ٗت٧ؼٞ ؿٟٛٝ ٛػ٢تٟ ٘غ٠ٜ اً٘س٧ٟٝ ّ٦ ا٘ٝ١ب٧ٟ اذٝبء اْ٘ؼغ‬ ‫ا٘نؼ٧ٕٟ‬ ‫1- ًٝسٜ اً٘س٧ٜ ٢ٝؿخٛؼ ّ٦ اً٘سٜ ضخ٤ ٝضكل يٙ٤ يس٧ٜ ٝبيٚ ا٘ٛٙٛؾ ًٛخغل الٔبؿ٦ ٢ال ٘٧ٜ ٢ؿن خخؼٖ ٘خؼخبش 5‬ ‫غٔب٧ٓ ....‬ ‫2- خٕؿٚ ا٘٤ ٗ٢ؼ كُ٧ؼٞ تضسٚ ا٘ٙ٧ٛ٢ٜ ا٘كُ٧ؼ‬ ‫3- خؼق ّ٦ كضٜ يٛ٧ٓ ٔٙ٧ال ٢٧كة يٙ٧ٟ ض٢ا٘٦ ٝق ٗ٢ة ا٢ أل ؽ٧ح...خخؼٖ ٘خؼخبش ض٢ا٘٦ ذالد ؿبيبح ا٢ اٗذؼ‬ ‫4- ٝس٧ة ك٧ٝ٧ٟ ٢اؿًٟ ا٢ ٕٛٙ٤ خ٧ْبل ا٢ كبر ا٢ ا٥ ف٦ يٝغٖ ٜٛٛٗ ٧ؿخعغٚ ضخ٤ ٘٢ ك٧ٝ٧ج اْ٘ؼٜ ا٘ٗت٧ؼٞ اٝب ٠ٝب‬ ‫اؿخعغٛح ا٘ك٧ٝ٧ٟ ا٘ٗت٧ؼٞ (ا٘ختؿ٦ )ا٘ٙ٦ تٝضن ّ٧١ب االٗل ٢يبؼّٟ اٝ١ب ٛخ٢ّؼٞ ّ٦ ٗل ت٧ح ٢ٗٛبٜ ٛ٧ؽخ١ب اٝ١ب خؿعٜ‬ ‫تؿؼيٟ‬ ‫5- ْٝؼغ اً٘س٧ٟٝ يٙ٤ ؼعبٚ ٝم٧ِ ٝٛؿص اً٘س٧ٟٝ تب٘ؿٜٛ ا٘تؿ٧ن (ٛؿص عْ٧ِ ضخ٤ ٧ؿ١ل اْ٘ؼغ ذٚ خ٢مى يٙ٤ ا٘كبر‬ ‫ّ٦ ٗػا نؼ٧ٕٟ ٘٢مى اً٘س٧ٜ اْ٘ٛؼ٢غٞ يٙ٤ ا٘كبر‬ ‫ا٘نؼ٧ٕٟ اال٢٘٤ ٢٠٦ االؿ١ل ٢ا٘ٙ٦ اٝكضٗٚ ّ٧١ب اٖٝ خْؼغ٥ اً٘س٧ٜ يبغ٥ تغ٢ٜ ؼٓ ؽ٧بغٞ‬ ‫تًغ٧ٜ خؼًّ٦ اً٘س٧ٟٝ ٢خضن٧١ب يٙ٤ ا٘كبر ٜٛ َ٧ؼ ٛب خ٢ً٘٦ ا٘ٝبؼ ٘ٛب خضن٧١ب يٙ٤ ا٘كبر ضن٧١ب ٜٛ ا٘نؼِ اال٢ل‬
 35. 35. ‫٢اؿضت٦ ٢اٝح خٝؽ٘٦ ا٘نؼِ ا٘ذبٝ٦ يٙ٤ ا٘كبر ضخ٤ خٝٛن ًٖٛ ٗٛبٜ ٢خٗٛٙ٦ ّؼغ اً٘س٧ٟٝ ٢٠٦ يٙ٤ ا٘كبر‬ ‫ّؼغ اً٘س٧ٟٝ ٧ٗ٢ٜ تب٘مُن يٙ٤ االنؼاِ تف٢٧ـ ٛذل ٗبٖٝ تخ١ٛؽ٥ ال ختبُ٘٦ تؼٓ اً٘س٧ٟٝ‬ ‫خ٢ً٘٦ ا٘ٝبؼ ٢خفغ٧١ب يٙ٤ االعؼ خضن٦ ا٘كبر يٙ٤ ا٘ٝبؼ‬ ‫خضؼٗ٦ ا٘كبر تض٧د ا٘ضؼاؼٞ خ٢كل ا٘٤ االنؼاِ‬ ‫٢تؿؼيٟ أٙت٦ اً٘س٧ٟٝ تٛسؼغ ٛب٘٢ٝ١ب ٧كْؼ ٢انْ٦ ا٘ٝبؼ امُن٦ ت٧غٖ يٙ٤ االسؽاء ا٘ٙ٦ ٛبؽا٘ح ٘٢ٝ١ب ات٧ل (٢ا٘ٝبؼ‬ ‫ٛنْ٧ٟ )ضخ٤ خخعخْ٦ ٢خك٧ؼ ٗٙ١ب كْؼاء‬ ‫نتٕ٧١ب (ٛ١ٟٛ ٠ػ٥ ا٘عن٢ٞ الٝ١ب خضبّه يٙ٤ ا٘ؼٔبٓ اٟٝ ٛب ٧ٝفِ اذٝبء ؼًّٟ )‬ ‫اّخض٧١ب ٢ضن٧١ب ّ٦ ك٧ٝ٧ٟ ّؼٜ ٛؿخن٧ٟٙ ٢َن٧١ب تؿْؼٞ تالؿخٖ‬ ‫عػ٥ ٔنًٟ ذبٝ٧ٟ ٜٛ اً٘س٧ٜ اّؼغ٧١ب ٢ضن٧١ب ّ٦ ا٘كبر ٢ً٘٦ ا٘ٝبؼ يغ٥ ٘ضغ ا٘عٛؿٟ ٢نْ٦ ا٘ٝبؼ(الٜ ا٘كبر ت٧ٗ٢ٜ‬ ‫٘ؿٟ ضبؼ ّت٧ؿعٜ اؿؼو ٜٛ ا٢ل ) خٗ٢ٜ اؿخ٢ح أٙت٧١ب تؿؼيٟ نتٕ٧١ب اؼّ٧ً٧١ب ٢اّخض٧١ب ٛؼٞ ذبٝ٧ٟ ٢اّؼغ٧١ب ّ٢ٓ‬ ‫ا٘ؼٔبٟٔ اال٢٘٤ َن٧١ب ٢٠ٗػاااااااااااا ضخ٤ خعٙك٦ اً٘س٧ٜ ٟٗٙ‬ ‫ا٘نؼ٧ٕٟ ا٘ذبٝ٧ٟ‬ ‫٠٦ اٖٝ خْؼغ٥ اً٘س٧ٜ ٢خعٙ٦ ا٘كبر ٧ؿعٜ ٗ٢٧ؾ خخنْ٦ ا٘ٝبؼ ٢خضن٦ ا٘ؼٔبٟٔ‬ ‫٢ذ٢اٝ٦ ا٢ ٛب خكْؼ ٗٙ١ب أٙت١ب تؿؼيٟ نتٕ٧١ب اؼًّ٧١ب اّؼغ٧١ب ّ٦ ك٧ٝ٧ٟ‬ ‫٢َن٧١ب‬ ‫ا٘نؼ٧ٕٟ ا٘ذب٘ذٟ‬ ‫٠٢اٖٝ خ٢ً٘٦ ا٘ٝبؼ يٙ٤ ا٘كبر ٢ا٢ل ٛب خضن٦ ا٘ؼٔبٟٔ ّ٦ ْٝؾ ا٘ٙضهٟ خخنْ٦ ا٘ٝبؼ خمُن٦ يٙ٧١ب ضخ٤ خك٧ؼ ٗٙ١ب‬ ‫٘٢ٝ١ب اكْؼ خٕٙت٧١ب ٢خنتٕ٧١ب ٢خؼك٧١ب ّ٦ كضٜ ٛؿن٧ل ٟ٘ ض٢اِ ٢خُن٧١ب تؿْؼٞ تالؿخٖ ٢٠ٗػااا ضخ٤ خعٙق ا٘ٗٛ٧ٟ‬ ‫ٛالضهٟ ٛ١ٛج‬ ‫ّ٦ ٗل ا٘ضبالح ا٘٢ٔح ا٘الؽٚ ٘ؾ ٢٣ اً٘س٧ٟٝ ٛب ٧بعػ اٗذؼ ٜٛ 01 ذ٢اٝ٦ تب٘خٛبٚ ٢٠ػ٥ ا٘عن٢اح تب٘ك٢ؼ‬ ‫ح‬
 36. 36. ‫تًغ ٛب ٝعٙق خٗ٢ٜ ا٘ك٧ٝ٧ٟ يٝغٝب ٛٙ٧بٟٝ ؼٔبٓ‬ ‫ٝس٧ة ؿٗ٧ٜ ضبغ سغا ٢ ٕٝنى االنؼاِ‬ ‫ٝس٧ة ٛؿنؼٞ ٕٝ٧ؾ يؼل اً٘س٧ٜ ٢ٕٝؿٟٛ تض٧د خٗ٢ٜ االضسبٚ ٛخؿب٢٧ٟ‬ ‫اّمل يؼل ٘ؼٔب٧ٓ ا٘ؿٛت٢ؿٟ ٠٢ 7 ؿٚ ٢ا٘ن٢ل يبغ٥ يٙ٤ ضؿة ؼَتخٖ‬
 37. 37. ‫خُِٙ ٢خؼّى ّ٦ ا٘ذالسٟ ا٢ خؿخعغٚ‬
 38. 38. ‫٢٠ٝب تًغ ٛب عٙكح ضف٧ح ٗٚ ضتٟ ٛب يٛٙح ضؿبت٦ تضف٢ٞ ٘١ب‬ ‫تؾ يفبٜ ا٢ؼ٧ٗٚ ضف٧خ١ب ستٜ ات٧ل ٛى فنٟ ضبؼٞ ٝبفْٟ‬ ‫االنؼاِ ا٘ؽا٧غٞ ْ٘٧خ١ب يٙ٤ فٗل ٢ؼغٞ‬ ‫تًغ إ٘ٙ٦ عٙ٧١ب يٙ٤ ٢ؼٓ الٛخكبق ا٘ؽ٧ح ٢ٔغٛ٧١ب غاّ٧ٟ ٢اخٛخً٦ تبن٧ة ؿٛت٢ؿٟ‬
 39. 39. ‫٠ػ٥ ضف٢ث ا٘ٙضٚ ا٘ٙ٦ اٝب ًٛخٛغخ١ب ٘ٙؿٛت٢ؿٟ ٢ا٘تِ ا٘ؿً٢غ٥‬ ‫٠ػ٥ ٕٛبغ٧ؼ ضف٢ث ا٘ؿٛت٢ؿج:‬ ‫ٝق ٗ٧ٙ٢ ٘ضٚ يسل ْٛؼ٢ٚ (٢ؿن)‬ ‫تكٟٙ ْٛؼ٢ٟٛ ٗت٧ؼث‬ ‫ضتج تنبنؾ ٛخ٢ؿنج ا٘ضسٚ ٕٛنًج ًٛٗتبح ٢ٕٛٙ٧ٟ‬ ‫ٝق ٗ٢ة ٛبـ ٛؿٙ٢ٓ‬ ‫1 ّق ذ٢ٚ ٗت٧ؼ ٛغٔ٢ٓ‬ ‫ٗؽتؼث ٢تٕغ٢ٝؾ ٢ٗؼاد ْٛؼ٢ٛ٧ٜ (ا٘ٗٛ٧ج ضؿة ا٘ؼَتج)‬ ‫>>>اٝب اضن ا٘ٗؼاد اٗذؼ ٜٛ ا٘ٗؽتؼث ٢ا٘تٕغ٢ٝؾ خنٙى ؼ٢يٟ‬ ‫ا٘ت١بؼاح(ٛٙص+ت١بؼ ٛفٗل+ٗؽتؼث ٝبفْج+ٗٛ٢ٜ+ٔؼّج+ٗؼٗٚ+ّْٙل اؿ٢غ )‬
 40. 40. ‫ا٘نؼ٧ٕج:‬ ‫ا٢ل ف٦ ضن٦ ا٘ٙضٚ ّ٦ ٔغؼ يٙ٤ ا٘ٝبؼ ضخ٤ خسِ ٛ٢٧ج ا٘ٙضٚ.‬ ‫ضن٦ 3ٚ.ٖ ؽ٧ح ٢تًغ٧ٜ ضن٦ ا٘تكل ٢ا٘ذ٢ٚ ٢ضؼٗ٧١ٚ.‬ ‫ام٧ْ٦ ا٘ت١بؼاح ٗٙ١ب ٢ا٘ٛٙص ٢ضؼٗ٧١ٚ ٢تًغ٧ٜ ضن٦ ا٘تنبنؾ ٢ا٘ٛبـ .‬ ‫آعؼ ف٦ ضن٦ ا٘تٕغ٢ٝؾ ٢ا٘ٗؽتؼث ٢ا٘ٗؼاد..اعٙن٧١ٚ ف٢٥ ٢انْ٦ ا٘ٝبؼ ألٜ ٛبالؽٚ ٧خُ٧ؼ ٘٢ٜ ا٘تٕغ٢ٝؾ ٢ا٘ٗؽتؼث‬ ‫٢خػتل ٛى ا٘ضؼاؼث.‬ ‫اٝخهؼ٥ ا٘٧ٜ ختؼغ ا٘ضف٢ث ٢تًغ٧ٜ ْ٘٦ ا٘ؿٛت٢ؿٟ ٢تبً٘بّ٧ٟ..‬
 41. 41. ‫٠ػ٥ نؼ٧ٕخ٦ ا٘عبكٟ ٧ًٝ٦ خأ٘٧ْ٦ ا٘عبق ٢نٙى تسغ ؼ٢٢٢٢يٟ ٢تخًخٛغ٢ٝ١ب..‬ ‫ٗ٧ؾ ٘ضٚ ْٛؼ٢ٚ(005ٌ )‬ ‫تكٟٙ ٛخ٢ؿنٟ ٛتف٢ؼٞ‬ ‫2 ًٕٛٙج نيبٚ ؽ٧ح ٝتبخ٦‬ ‫يٙتج ًٛس٢ٜ نٛبن‬ ‫3 ذ٢ٚ+ٔنًٟ كُ٧ؼٞ ؽٝست٧ل(ٚ ق)‬ ‫2 ٚ ن ضٙ٧ة س٢ؽ ٠ٝغ ت٢غؼٞ‬ ‫2*ٛذٙد ستٜ‬ ‫4*ٚ ن ٗؼ٧ٟٛ‬ ‫ت١بؼاح ٛنض٢ٟٝ ٢اؼس٢ اال٘خؽاٚ(1 ٢12 ٚ ق ٜٛ ٗل:‬ ‫سؼاٚ ٛبؿبال+ٗٛ٢ٜ ٛنض٢ٜ+ٗؽتؼٞ ٛنض٢ٟٝ+تبتؼ٧ٗب+ؼفج ّْٙل اضٛؼ‬ ‫:‬ ‫_____‬ ‫*ّ٦ عالن اً٘ك٧ؼ ٝعٙن(ًٛس٢ٜ ا٘نٛبن+ا٘ذ٢ٚ+ا٘ؽٝست٧ل+س٢ؽ ا٘١ٝغ+ا٘ستٜ+ا٘ٗؼ٧ٟٛ+ا٘ت١بؼاح ا٘ٛنض٢ٟٝ ٢ا٘ٛضغغٞ)‬ ‫نتًب ٝم٧ِ ف٢٧ج ٛبء ضخ٤ ٧ٝعٙن.‬ ‫ً‬ ‫*ّ٦ ٔغؼ ٝؿعٜ ا٘ؽ٧ح ذٚ ٝم٧ِ ٟ٘ ٚ ق عؼغل ضة ٢ٝٝخهؼ ٔٙ٧ال ضخ٤ ٧ْؼٔى.‬ ‫ً‬ ‫*ٝم٧ِ يٙ٧ٟ 1 ٚ ق ٗٛ٢ٜ ضة+ 14 ٚ ق ضٙتٟ ضة +1ٚ ق فٛبؼ ضة(ضتج ا٘ضٙ٢ٞ ٘ٙ٦ ٛب٧ًؼّ١ب )‬ ‫*ٝم٧ِ يٙ٧ٟ ا٘تكل ٢ٝضؼٟٗ ضخ٤ ٧ضٛؼ ذٚ ٝم٧ِ عٙنج ا٘عالن يٙ٧ٟ ٢٧ضؼٖ ٢٧خؼٖ 3 غٔبئٓ ٛى ا٘خٕٙ٧ة ٗل ف٢٥.‬ ‫*ّ٦ ٠ػٞ اْ٘خؼٞ ٝمى ا٘ٙضٚ اْ٘ٛؼ٢ٚ ّ٦ ٕٛالٞ ال خٙكٓ يٙ٤ ٝبؼ ٔ٢٧ٟ ٢ٝضؼٖ ضخ٤ ٧ٝفِ ٜٛ ٛبءٞ ذٚ ٝم٧ْٟ ّ٦ إ٘غؼ‬ ‫يٙ٤ ا٘عٙنٟ ا٘ؿبتٕٟ ٢٧ضؼٖ ٢٧خؼٖ ضخ٤ ٧ٝمز ٢٧خٛبؿٖ(ٛب ٧بعػ ٢ٔح)‬ ‫ا‬ ‫*ٝم٧ِ ٛٙص ضؿة ا٘ؼَتٟ ٢ 2 ٚ ن ٗؽتؼٞ عمؼاء ٢٧ضؼٖ ضخ٦ ٧ٝفِ س٧غً‬ ‫٢خٛخً٢ا تب٘نًٚ ٢تبً٘بّ٧ٟ يٙ٤ ٔٙ٢تٗٚ‬ ‫ات٦ ا٘ٙ٦ خسؼتٟ ٢٧ًست١ب خغي٦ ٘٦ ألٝ٦ اٛؼ تهؼ٢ِ اهلل ٧ًٙٚ ت١ب .‬ ‫اعخٗٚ(( يتٓ ا٘ســـ٢ؼ٥ ))‬
 42. 42. ‫1‬ ‫2 ٗ٢ة ّنؼ ٕٛنى‬ ‫1 ٗ٢ة ستٜ ف٧غؼ ٛتف٢ؼ‬ ‫ٝكِ ٗ٢ة ستٝج ٛ٢ؽؼ٧ال‬ ‫2 ّق ذ٢ٚ‬ ‫ٝق ًٕٛٙج كُ٧ؼث ٗٛ٢ٜ‬ ‫ؽتغث‬ ‫ؿعٝ٦ ا٘ؽتغث ّ٦ ٕٛالث ٢٧مبِ ذ٢ٚ ْٛؼ٢ٚ ٢ا٘ٗٛ٢ٜ ٢اْ٘نؼ ٢٧ؿخٛؼ إ٘ٙ٦ اال اٜ ٧سِ ا٘عٙ٧ن ٜٛ ا٘ؽ٧ح خٛبٛب ٢٧ختل‬ ‫تب٘ٛٙص ٢اْْ٘ٙل ٢ا٘ستٜ.‬ ‫.‬ ‫3 تكل اعمؼ ٕٛنى ٛى اال٢ؼآ‬ ‫ٗ٢ة ٗؼٝة ٕٛنى كُ٧ؼ‬ ‫ٗ٢ة سؽؼ ٕٛنى كُ٧ؼ‬ ‫ٝق ٗ٢ة ّْٙل اعمؼ ٕٛنى كُ٧ؼ‬ ‫ٝق ٗ٢ة ّنؼ‬ ‫ّْٙل ضبؼ ( يٙ٤ ضؿة ا٘ؼَتج)‬ ‫3 ّق ذ٢ٚ‬ ‫ٛٙص ٢ّْٙل‬ ‫ؽ٧ح‬ ‫٧ٕٙ٤ ا٘ذ٢ٚ ٢اْْ٘ٙل ا٘ضبؼ ٢ا٘تكل االعمؼ ذٚ خمبِ ا٘عهؼ٢اح ٢خٕٙ٤ ضخ٤ خٝمز ٢خختل تب٘ٛٙص ٢اْْ٘ٙل.‬
 43. 43. ‫2 تنبنؾ ٛخ٢ؿنج ا٘ضسٚ ٛؿٙ٢ٔج ٢ٕٛنًج ٔنى كُ٧ؼث س٧غا‬ ‫ٗ٢ة تبؽالء‬ ‫ًٕٛٙج كُ٧ؼث ٗٛ٢ٜ ضة‬ ‫ؼتى ًٕٛٙج كُ٧ؼث ؽٝست٧ل ٛنض٢ٜ‬ ‫2 ّق ذ٢ٚ‬ ‫تكٙج ْٛؼ٢ٛج‬ ‫ٛٙص ٢ّْٙل‬ ‫ًٕٛٙج كُ٧ؼث فنج‬ ‫يك٧ؼ ٝق ٘٧ٛ٢ٝج‬ ‫ٗؽتؼث ٕٛنًج‬ ‫ؽ٧ح‬ ‫خؿعٜ ًٕٛٙخ٧ٜ ؽ٧ح ٢خمبِ ضت٢ة ا٘ٗٛ٢ٜ ذٚ ٧مبِ ا٘تكل ذٚ ا٘ؽٝست٧ل ٢ا٘ذ٢ٚ , خمبِ ا٘تبؽالء ٢ا٘ٛٙص ٢خنتظ يٙ٤‬ ‫ٝبؼ ٠بغئج ضخ٤ خٝمز ذٚ ٧مبِ ا٘تنبنؾ خعٙن خٚ ٧مبِ ا٘فنج ٢اْْ٘ٙل ٢٘٧ٛ٢ٝج ٢ا٘ٗؽتؼث‬ ‫4 ت٧ل ٛؿٙ٢ٓ ٢ٛ١ؼ٢ؾ‬ ‫2 تكل اعهؼ ٕٛنى‬ ‫1 ًٕٛٙج فتٝح‬ ‫ّْٙل ٢ٛٙص‬ ‫ٝق ًٕٛٙج ٛؿنؼغث‬ ‫1 نٛبنٚ ٕٛنًج ٔنى كُ٧ؼث‬ ‫ٗ٢ة ٗؼ٧ٛج‬ ‫خعٙن سٛ٧ى ا٘ٛٗ٢ٝبح‬
 44. 44. ‫1 ضؽٛج ٗت٧ؼث ؿتبٝظ‬ ‫1 ٗ٢ة ستٜ ضٙ٢ٛ٦ ( ٧ُؿل ضخ٤ خخٚ اؽا٘ج ا٘ٛٙ٢ضج) ٧ٕنى ٔنى كُ٧ؼث سغا‬ ‫1 ضؽٛج ٗؼاح ٕٛنًج ٔنى كُ٧ؼث‬ ‫1 ًٕٛٙج ٗت٧ؼثفتٝح نبؽر ٕٛنى‬ ‫1 ًٕٛٙج ٗت٧ؼث تٕغ٢ٝؾ‬ ‫ٛٙص ٢ّْٙل‬ ‫ٛٙض٢هج :٧مبِ ا٘ٛٙص يٝغ ا٘مؼ٢ؼث ( ا٘ستٜ ٛب٘ص )‬ ‫خُؿل ا٘ؿتبٝظ ٢خ٢مى ّ٦ ٛبء ُٛٙ٦ ٘ٛغث غٔ٧ٕخ٧ٜ ذٚ خكْ٤ ٢ خْؼٚ . ٧ؿعٜ ا٘ؽ٧ح ٢تٕٙ٤ ا٘ٗؼاح ذٚ خمبِ ضت٢ة‬ ‫ا٘ٗٛ٢ٜ , ٧مبِ ا٘ؿتبٝظ ٢ ٧ضؼٖ ذٚ ٧مبِ ا٘ستٜ ٢ا٘تٕغ٢ٝؾ ٢ا٘فتٝح ٢ا٘ٛٙص ٢اْْ٘ٙل..‬ ‫1 ٗ٢ة ضٛق ٛنت٢ط ٢ٛ١ؼ٢ؾ‬ ‫1 نٛبنٚ ٕٛنًج ٔنى كُ٧ؼث‬ ‫1 تكٙج ٕٛنًج ٔنى كُ٧ؼث‬ ‫2 ّق ذ٢ٚ‬ ‫1 ًٕٛٙج كُ٧ؼث ٛؿض٢ٓ ا٘ٗبؼ٥‬ ‫1 ًٕٛٙج كُ٧ؼث ؽٝست٧ل ٛنض٢ٜ‬ ‫2 ًٕٛٙج ٗت٧ؼث ٗؽتؼث ْٛؼ٢ٛج‬ ‫2 ًٕٛٙج ؽ٧ح‬ ‫ٛٙص ٢ّْٙل‬ ‫٧ؿعٜ ا٘ؽ٧ح ٢٧ٕٙ٤ ا٘تكل ٢ا٘ؽٝست٧ل ٢ا٘ذ٢ٚ خٚ ٧مبِ ا٘ٗبؼ٥ ٛى ا٘ضٛق ٢٧ٕٙة ٧مبِ ا٘نٛبنٚ ٢ا٘ٛٙص ٢اْْ٘ٙل‬ ‫٢ا٘ٗؽتؼث.‬ ‫2 ٗ٢ة غسبر ْٛؼ٢ٚ‬ ‫ٝق ٗ٢ة ّْٙل ٕٛنى كُ٧ؼ‬
 45. 45. ‫1 تكٙج ٗت٧ؼث‬ ‫1 نٛبنٚ ٕٛنى كُ٧ؼ‬ ‫2 ّق ذ٢ٚ‬ ‫ٛٙص ٢ّْٙل‬ ‫2 ًٕٛٙج ٗؽتؼث ٕٛنًج‬ ‫يك٧ؼ ٝق ٘٧ٛ٢ٝج‬ ‫ًٕٛٙج كُ٧ؼث ا٢ؼ٧سبٝ٢‬ ‫ؽ٧ح‬ ‫( ٜٛٛٗ امبّج ٛفؼ٢ٚ)‬ ‫٧ؿعٜ ا٘ؽ٧ح ٢٧ٕٙ٤ ا٘تكل ذٚ ٧مبِ ا٘ذ٢ٚ ٢ا٘نٛبنٚ ٢٧ضؼٖ ذٚ ٧مبِ ا٘غسبر ٢ا٢ؼ٧سبٝ٢ ٢اْْ٘ٙل االعمؼ ٢٧ؿخٛؼ‬ ‫ا٘خٕٙ٧ة ضخ٤ ٧سِ ا٘عٙ٧ن ٧مبِ اً٘ك٧ؼ ٢ا٘ٗؽتؼث.‬ ‫ٗ٢ة ستٝج خف٧غؼ‬ ‫ٗ٢ة ستٝج ٧تمبء‬ ‫ٝق ٗ٢ة تٕغ٢ٝؾ‬ ‫2 ًٕٛٙج ٗت٧ؼث ؽ٧ح ؽ٧خ٢ٜ‬ ‫خعٙن ا٘ٛٗ٢ٝبح ٛى تًل‬ ‫ٗ٢ت٧ٜ غسبر ٛؿٙ٢ٓ ٢ٕٛنى‬ ‫2 تنبنؾ ٕٛنى كُ٧ؼ‬ ‫تكٙج ْٛؼ٢ٛج‬ ‫ًٕٛٙج كُ٧ؼث ٗؼٗٚ + ٗٛ٢ٜ + ٗؽتؼث ٝبفْج ٛنض٢ٝج +ٛٙص ٢ّْٙل‬ ‫ؽ٧ح‬ ‫ٜٛٛٗ اؿختغال ا٘تنبنؾ تب٘سؽؼ)‬ ‫٧ؿعٜ ا٘ؽ٧ٜ ٢٧ٕٙ٤ ا٘تكل ذٚ ٧مبِ ا٘غسبر ذٚ ا٘تنبنؾ خختل تب٘ٛٙص ٢اْْ٘ٙل ٢ا٘ت١بؼاح.‬
 46. 46. ‫2‬ ‫٢٠ػ٥ ٢كْبح سغ٧غٞ ٢ا٘ضٛغاهلل سؼتخ١ب ٢٘ػ٧ػٞ ٢٧بؼة خًستٗٚ‬ ‫ٗ٢ت٧ٜ ٛبـ خًٕٝ٧ٝ١ٚ تٛب٥ ضبؼ ؿبيٟ ٢خؿٕٙ٧ٝ١ٚ ٘ضغ ٛب ٧ؿخ٢٥ ٛ٢ ٧ٝ١ؼ٥ ٢٧ٝفعل‬ ‫إ٘فؼٞ ٛب٘ح ٜٛٛٗ خؿخُٝ٧ٜ يٜ سؽء ٛٝ١ب اذبٜء اُ٘ؿل تؾ الؽٚ ٧ٗ٢ٜ ّ٧١ب ٔفؼ يفبٜ نًٟٛ‬ ‫خضٛؿ٧ٜ يفؼ تكالح ٗت٧ؼٞ ْٛؼ٢ٞ ٛ٢ ٝبيٚ ٢ؿن ٘ضغ ٛب خػتل ٛى ف٢٥ ؽ٧ح‬ ‫خم٧ْ٧ٜ ٘١ب 4 ًٛٗتبح ٛبس٦ عمبؼ ٢ٗٛ٢ٜ كض٧ص ٢ٗؽتؼٞ ٛنض٢ٟٝ ٝبفْٟ ٢ّْٙل اؿ٢غ‬ ‫٢٘ٛب خفؼة ا٘ت١بؼاح خم٧ْ٧ٜ ٘١ب ٗ٢ت٧ٜ ٗؽتؼٞ عمؼٞ ْٛؼ٢ٟٛ ٢خضٛؿ٧ٝ١ب ًٛبٞ ٘ٛب خٝفِ يٙ٤ ٝبؼ ٔ٢٧ٟ ام٧ْ٦ ٘١ب‬ ‫ا٘ٛبـ ٢عٙ٧١ب ٢٧بٞ ٛى ا٘خٕٙ٧ة غٔ٧ٕخ٧ٜ تبالعؼ ام٧ْ٦ ًٛٙج اٗل ذ٢ٚ ٛ١ؼ٢ؾ ٛى ضتج ّْٙل اعمؼ ضبؼ ٢ٔٙت٦ ف٢٥ تؾ‬ ‫خنٙى ؼ٧ضخٟ ٢يغ٘٦ ا٘ٛٙص ضؿة ػ٢ٖٔ‬ ‫٢ختؼغ ٢خضف٤ ت١ب ا٘ؿٛت٢ؿٟ‬ ‫ستٜ ٛؽاؼ٢ال ٛتف٢ؼٞ ٗ٢ة‬ ‫ستٜ ٗؼّح اؽؼٓ يٙتج ٢ؿن ٛتف٢ؼٞ‬ ‫ٗ٢ة ؽ٧خ٢ٜ اعمؼ ا٘فؼا٧ص تؾ ْٝؼٟٛ عفٜ‬ ‫تكٟٙ ٛخ٢ؿنٟ ْٛؼ٢ٟٛ ٝبيٚ‬ ‫ضتج ّْٙل اعمؼ ْٛؼ٢ٟٛ ٝبيٚ‬ ‫يٙتج ٛفؼ٢ٚ ْٛؼ٢ٟٛ عفٜ ف٢٥‬ ‫ؼفج ا٢ؼ٧ُبٝ٢‬ ‫خعٙن ٛى تًل ٛذل ا٘ؿٙنٟ‬ ‫٢خضف٤ تبً٘س٧ٟٝ‬
 47. 47. ‫ٝق ٗ٧ٙ٢ ٘ضٚ ْٛؼ٢ٚ‬ ‫5 تكالح ٗت٧ؼٞ ْٛؼ٢ٟٛ‬ ‫4 ّك٢ق ذ٢ٚ ْٛؼ٢ٟٛ ٝبيٚ‬ ‫ؼفجٗٛ٢ٜ ٝبيٚ‬ ‫ؼفج ٗؽتؼٞ ٝبيٟٛ‬ ‫ؼفج ٔؼّٟ‬ ‫ّْٙل اؿ٢غ ٢ٛٙص‬ ‫ًٕٛٙج اٗل ٗؽتؼٞ عمؼٞ ْٛؼ٢ٟٛ‬ ‫ضن٦ ا٘ٙضٚ يٙ٤ ا٘ٝبؼ ّ٦ ٕٛالث ٢اؿًٟ ٢عٙ٧ٟ يٙ٤ ٝبؼ ٔ٢٧ٟ ٘ضغ ٛب ٧ٝؽل ٛب٧ٟ ٢٧ختعؼ ٔتل ال ٧ٝفِ ضن٦ ا٘تكل ٢ا٘ذ٢ٚ‬ ‫٢ا٘ت١بؼاح‬ ‫عْْ٦ ا٘ٝبؼ ٢عٙ٧ٟ ُٛن٦ ٧خؿتٖ 01 غٓ‬ ‫ٔتل ال خنْ٧ٜ يٙ٧ٟ ضن٦ ا٘ٗؽتؼٞ يفبٜ ؼ٧ضخ١ب ٢اؼًّ٧١ب‬ ‫يٙتج ٗت٧ؼٞ ستٜ ٗؼّح ٛتف٢ؼٞ‬ ‫ٗ٧ؾ ستٜ ٛبؽاؼ٢ال‬ ‫ٝق ٗ٢ة تكل اعمؼ ْٛؼ٢ٚ ٝبيٚ‬ ‫خعٙن ٢خضف٤‬ ‫ٗ٢ت٧ٜ ًٛٗتبح كُ٧ؼٞ ٜٛ ا٘تنبن خؿٙٓ غٔ٧ٕخ٧ٜ ٢خؼّى‬ ‫ٗ٢ت٧ٜ تؽا٘٧ب ٛؿٙ٢ٟٔ‬ ‫تكل ْٛؼ٢ٚ ٝبيٚ‬ ‫ٗٛ٢ٜ ضة‬ ‫ٗؽتؼٞ عمؼاء ْٛؼ٢ٟٛ ٗٛ٧ٟ ٗ٢ة‬ ‫ٛبس٦ ًٛٗت٧ٜ‬ ‫ضتج ّْٙل اعمؼ ضبؼ ْٛؼ٢ٚ‬ ‫ٝخْج ؽٝست٧ل اعمؼ ٛتف٢ؼٞ‬
 48. 48. ‫ٝق ًٕٛٙج اٗل ٗبؼ٥ ا‬ ‫ا٘تكل خٕؼ٧تب 7 تكالح‬ ‫ضٛؼ٧ٟ تف٢٧ج ؽ٧ح ٢ًٛبٞ ًٕٛٙج اٗل ٗٛ٢ٜ ضة ٢ضن٦ ا٘تنبن ٢ٔٙت٦ ٢ضن٦ ا٘ٛبس٦ ٢ا٘تؽا٘٧ب ٢اْْ٘ٙل ٢ا٘ؽٝست٧ل ٢ٔٙت٧ٟ‬ ‫٘ضغ ٛب ٧خفؼة ٜٛ تًل‬ ‫اعؼ ف٦ ضن٦ ا٘ٗبؼ٥ ٢ا٘ٗؽتؼٞ ٢ػ٢ٔ٦ ا٘ٛٙص ٢اْْ٘ٙل تؼغ٧١ب ٢اضف٦‬ ‫ٗ٧ؾ ٗ٧ٙ٢ عمبؼ ٛفٟٗٙ (سؽؼ-تؽا٘٧ب-ّبك٢٘٧ب-ػؼٞ )‬ ‫5 تكالح ْٛؼ٢ٟٛ ًٛب٠ب 5 ّك٢ق ذ٢ٚ ْٛؼ٢ٟٛ‬ ‫فغٞ فتٝح‬ ‫ًٛٗت٧ٜ ٛبس٦‬ ‫ًٕٛٙج ٛفٟٗٙ ٜٛ ا٘ت١بؼاح ( ٗٛ٢ٜ-ٗؽتؼث-ٗٛ٢ٜ-ّْٙل اؿ٢غ –ٗؼٗٚ )‬ ‫اؿٕٙ٦ ا٘عمبؼ ف٢٥ ٘ضغ ٛب خٝمز اال ف٢٥‬ ‫اضٛؿ٦ ا٘تكل س٧غا ٛى ا٘ٛبس٦ ٢ا٘ت١بؼاح ٢ا٘فتٝح ام٧ْ٦ ا٘عمبؼ ٢ٔٙت٧ٟ ٧فؼة ٜٛ تًمٟ‬ ‫٢تؼغ٥ ٢اضف٦‬ ‫غسبسٟ ٛؿٙ٢ٟٔ ْٛخخٟ‬ ‫5تكالح ْٛؼ٢ٟٛ‬ ‫ّك٧ٜ ذ٢ٚ ٗتبؼ ْٛؼ٢ٛ٧ٜ‬ ‫ضتج ّْٙل اعمؼ ضبؼ ْٛؼ٢ٟٛ‬ ‫يٙتج ٛفؼ٢ٚ فؼا٧ص ْٛؼ٢ٟٛ عفٜ‬ ‫ًٛٗت٧ٜ ٛبس٦‬ ‫ٛٙص ٢ّْٙل‬ ‫ًٕٛٙج اٗل ؽتغٞ‬ ‫ضٛؼ٥ ا٘تكل تف٢٧ج ؽ٧ح ضخ٤ ٧ػتل ام٧ْ٦ ا٘ٛبس٦ ٢تؾ ٧ػ٢ة تب٘تكل ام٧٧ْ٦ ا٘ٛفؼ٢ٚ ٢ٔٙت٧ٟ ٧خضٛؼ ٛى ا٘تكل‬ ‫ام٧ْ٦ ا٘غسبر ٢َن٧ٟ ف٢٥ ٧خؿتٖ‬ ‫مً٦ ا٘ؽتغٞ ّ٦ ٕٛالث كُ٧ؼ ٛى ا٘ذ٢ٚ ٢اْْ٘ٙل ا٘ضبؼ ٢تؾ ؼ٧ضخٟ خنٙى ام٧ْ٧ٟ ٘ٙضف٢ٞ ٢ٔٙت٧ٟ ًٛبٞ س٧غا ٢ؿٗؼ٥ يٙ٧١ب‬ ‫٢تؼغ٧١ب ٢اضف٦‬
 49. 49. ‫ٗ٢ت٧ٜ ْٛٙ٢ِ ْٛؼ٢ٚ فؼا٧ص‬ ‫ٗ٢ة سؽؼ ْٛؼ٢ٚ فؼا٧ص‬ ‫ضتج ّْٙل اعمؼ ْٛؼ٢ٚ فؼا٧ص‬ ‫٢ٛذٙ١ب ضتج ّْٙل اضٛؼ ٢ٛذٙ١ب ضتج ّْٙل اكْؼ‬ ‫3 اٗ٢اة تكل فؼا٧ص‬ ‫ؼتى ٗ٢ة كٙكج ك٢٧ب ا٢ أل ف٢٥‬ ‫ًٛٗت٧ٜ ٛبس٦‬ ‫ضٛؼ٥ ا٘تكل ا٘٤ اٜ ٧ػتل ف٢٥ ام٧ْ٦ تبٔ٦ ا٘عمبؼ ٢ٔٙت٧١ب يٙ٤ ٝبؼ ٔ٢٧ٟ ف٢٥ ٢٘ٛب خؿعٜ عْْ٦ ا٘ٝبؼ ٢َن٧١ب تؾ‬ ‫عٛؾ غٔب٧ٓ يفبٜ ال خػتل ٢اٗفْ٧١ب ٢ٔٙت٧١ب ٘ضغ ٛب خٝفِ ام٧ْ٦ ا٘ك٢٧ب ٢تؾ خفؼت١ب ؿٗؼ٥ يٙ٧١ب‬ ‫نتًب ا٘ٛبس٦ ٧ٝمبِ ٛى ا٘تكل ا٢ال‬ ‫3 اٗ٢اة تكل ْٛؼ٢ٚ‬ ‫يٙتخ٧ٜ ٛفؼ٢ٚ فؼا٧ص ٢ْٛؼ٢ٚ عفٜ‬ ‫ٗ٢ة ػؼٞ ٛؿٙ٢ٟٔ‬ ‫ٝق ٗ٢ة ٗؽتؼٞ عمؼٞ ْٛؼ٢ٟٛ‬ ‫5 ّك٢ق ذ٢ٚ ْٛؼ٢ٟٛ‬ ‫ًٛٗت٧ٜ ٛبس٦‬ ‫ًٕٛٙج كُ٧ؼٞ ٗؽتؼٞ ٝبفْٟ ٛنض٢ٟٝ‬ ‫ضٛؼ٥ ا٘تكل ٛى ا٘ٛبس٦ ٢ا٘ٗؽتؼٞ ا٘ٝبفْٟ ٢تؾ خنٙى ؼ٧ضخ١ب ام٧ْ٦ ا٘ٛفؼ٢ٚ ٢ٔٙت٧ٟ س٧غا ام٧ْ٦ ا٘ذ٢ٚ ٢ٔٙت٦ ٢تؾ‬ ‫خٝفِ ام٧ْ٦ ا٘ػؼٞ ٢ا٘ٗؽتؼٞ ٢ؿٗؼ٥ يٙ٧١ب‬ ‫خٕؼ٧تب 5 اٗ٢اة تنبنؾ ٕٛنًٟ ًٛٗتبح كُ٧ؼٞ سغا‬ ‫3 اٗ٢اة تكل ْٛؼ٢ٚ‬ ‫ًٕٛٙج اٗل ٗٛ٢ٜ ضة‬ ‫٢ؼفج ٗؽتؼٞ ٝبفْٟ‬ ‫ٜٛ ًٕٛٙج اٗل ا٘٤ ًٕٛٙخ٧ٜ ًٛت٢ر(ّْٙل اعمؼ ا٢ اضٛؼ ْٛؼ٢ٚ ٝبيٚ ٛى ذ٢ٚ ٢٧ٝتبو سب٠ؽ )‬ ‫ضن٦ ؼتى ٗ٢ة ؽ٧ح ٢ضن٦ ا٘تنبن ٛى ا٘تكل ٢ا٘ٗٛ٢ٜ ٢ٔٙت٧ٟ يغل َن٧ٟ ف٢٥ يفبٜ خؿخ٢٥ ا٘تنبنب ال خ١ؼ٧ٝ١ب‬
 50. 50. ‫اؼًّ٦ ا٘ٝبؼ ٢ٔٙت٦ ٘ٛب خضؿٜ ا٘تنبن تغأ ٧خضٛـ ٢ا٘تكل ٧فٕؼ‬ ‫ام٧ْ٦ ٛٙص ٢ّْٙل اؿ٢غ‬ ‫٢اع٧ؼا اً٘ٛت٢ر تؾ ال خٕؼت٧ٜ ٟٛٝ ؼ٧ضخٟ تخنٙى ٔ٢٧ٟ ٢تخٗض٧ٜ ٜٛ ضؼاؼخٟ ٠١١١١١ٟ‬ ‫ؼاؾ ذ٢ٚ‬ ‫ًٕٛٙج ٢ٝق اٗل ٗت٧ؼٞ ّْٙل اضٛؼ ٠ٝغ٥ ٛسؼ٢ـ تب٘تػ٢ؼ ٢٠٢ ٧ٗ٢ٜ ٛسِْ ٢ضبؼ‬ ‫ًٕٛٙخ٧ٜ ٗتبؼ ؽ٧ح‬ ‫ًٕٛٙج اٗل ا٢ أل ٛٙص‬ ‫ًٕٛٙج اٗل ٛؿص ٗؽتؼٞ ٝبفْٟ ٛنض٢ٟٝ ٢٧ْمل ٛضٛ٢ؿٟ ٔتل نضٝ١ب‬ ‫٧ْؼٚ سٛ٧ً١ب ٛى تًل تبْ٘ٛؼٟٛ ٢٧ٗ٢ٜ ٛذل اً٘ٛس٢ٜ ٢خضْه تتؼنٛبٜ ؽسبس٦ ٢٧ؼـ ؿنض١ب تؼفج ؽ٧ح ضخ٤ ال خٝفِ‬ ‫٧بؼة اٗ٢ٜ اّغخٗٚ ٢٘٢ ٔٙ٧ال‬ ‫ٗ٧ٙ٢ غسبر كغ٢ؼ ٛؿٙ٢ٓ ٢ٛٝؿل عفٜ‬ ‫4 اٗ٢اة تكل ْٛؼ٢ٚ عفٜ‬ ‫ٝق ٗ٢ة ٛٙ٧بٜ كٝ٢تؼ‬ ‫(٧ضٛؼ تًٕٛٙج نًبٚ ؽتغٞ ٢ًٕٛٙخ٧ٜ ؽ٧ح ؽ٧خ٢ٜ)‬ ‫4 ًٛٗتبح ٛبس٦‬ ‫ٔؼّٟ ٝبيٟٛ-ّْٙل اؿ٢غ-ت١بؼاح ٛعٙ٢نٟ‬ ‫2 ًٕٛٙج نًبٚ ؿٛبٓ ٧مبِ ٛى ا٘كٝ٢تؼ تب٨عؼ‬ ‫ا٘نؼ٧ٕج:‬ ‫ضٛؿ٦ ا٘تكل ٢تؾ ٧ػتل ام٧ْ٦ ا٘ٛبس٦ ٢ا٘ت١بؼاح‬ ‫٢ٔٙت٧١ب ٛى ا٘غسبر ٢َن٧ٟ 01 غٔب٧ٓ يٙ٤ ٝبؼ ٠بغ٧ٟ‬ ‫يفبٜ ٧فؼة ٜٛ تًل ٢٘٢ فْخ٧ٟ ٝبفِ ؼف٦ ٜٛ ٛؼٓ‬ ‫ا٘غسبر ٝخْٟ‬ ‫تًغ ٛب خخؿتٖ ام٧ِ ا٘ؿٛبٓ ٢ا٘كٝ٢تؼ تؽ٧خٟ ٢نْ٦ ا٘ٝبؼ ٢تؾ ٧تؼغ اضف٦‬
 51. 51. ‫ٗ٧ٙ٢ ٘ضٚ ْٛؼ٢ٚ ٝق تٕؼ٥ ٢ٝق َٝٚ‬ ‫3 اٗ٢ة ٛٙ٧بٟٝ تكل ْٛؼ٢ٚ‬ ‫ٗ٢ة تكل ٕٛٙ٦(ضن٧ؼ ؼتى ٗ٢ة ؽ٧ح ّ٦ ٕٛالث كُ٧ؼٞ ٢ضن٦ ّ٧١ب ٗ٢ة تكل ْٛؼ٢ٚ ٝبيٚ ٢ضٛؼ٧ٟ تؾ ال ٧ضخؼٓ‬ ‫تؾ ٧ك٧ؼ ػ٠ت٦ ٝؽ٘٧ٟ تٛكْبث يفبٜ ٧خكْ٤ ٢٧تؼغ ٢٧ٗ٢ٜ ػ٠ت٦ ٕٛؼٛـ‬ ‫ًٕٛٙج نًبٚ ذ٢ٚ-ًٕٛٙج نًبٚ-عل-ًٕٛٙج نًبٚ غتؾ ؼٛبٜ‬ ‫ت١بؼاح‬ ‫1ٚ ق ٗل ٜٛ- ٗٛ٢ٜ -ٔؼّٟ-ّْٙل اؿ٢غ-ٗؽتؼٞ ٝبفْٟ‬ ‫ًٛٗت٧ٜ ٛبس٦‬ ‫ٗ٢ة ٗؽتؼٞ عمؼاء‬ ‫ٝؽ٘٦ ا٘ٙضٟٛ ّ٦ ٕٛالث خ٧ْبل تغ٢ٜ غ٠ٜ ٢ٝفْ٧١ب ٛى ًٕٛٙج ا٘ذ٢ٚ ٢ا٘عل ٢غتؾ ا٘ؼٛبٜ ٢تؾ ختغ٥ خٝفِ ام٧ْ٦ ا٘تكل‬ ‫3 اٗ٢اة ٢ا٘ٛبس٦ ٢ا٘ت١بؼاح ٢ا٘ٛٙص ٢ٔٙت٦ ؽ٧ٜ ٢َن٧١ب ؼتى ؿبيٟ ٧ؿخ٢٣ ا٘تكل ٛى ا٘ٙضٚ‬ ‫٢تًغ٠ب اٗفْ٦ ٢ٔٙت٦ تٝبؼ ٔ٢٧ٟ يفبٜ خٝفِ ف٢٥ ٘٢ ٗبٝح ٛٝؽٟ٘ ٛب٥‬ ‫٢تؾ خٝفِ ؿٗؼ٥ يٙ٧١ب ٢اؼًّ٧١ب‬ ‫عٙ٧١ب ف٢٥ خ١غا ٢ام٧ْ٧ٙ١ب ا٘تكل ا٘ٛضٛؼ ٢ا٘ٗؽتؼٞ ا٘عمؼاء ٢اضف٦‬
 52. 52. ‫٠ػ٥ اؿ٢٧١ب ضٛؿٟ ٘ٙؿٝغ٢٧خفبح ا٘كُ٧ؼ تؾ سؼتخ١ب ٘ؿٛت٢ؿٟ ٢نًٙح ٘ػ٧ػٞ‬ ‫ٗ٢ت٧ٜ تنبن ًٛٗتبح كُ٧ؼٞ‬ ‫3اٗ٢اة تكل‬ ‫تٗح ٕٝبٝٓ ؼتى ٗ٧ٙ٢ ٕٛنى ًٛٗتبح كُ٧ؼٞ‬ ‫ٗ٢ة ّْٙل اعمؼ ْٛؼ٢ٚ‬ ‫ًٕٛٙج نًبٚ ذ٢ٚ‬ ‫ًٕٛٙج نًبٚ ٗبخفة‬ ‫ًٕٛٙخ٧ٜ نًبٚ كٙكج ك٢٧ب‬ ‫ّْٙل اؿ٢غ ٢ٛٙص ًٛٗة ٛبس٦‬ ‫ف٢٧ج فنج ضٛؼا ا٢ ٔؼٜ ّْٙل اعمؼ ضبؼ ْٛؼ٢ٚ‬ ‫ضٛؿ٦ ا٘تكل ٛى 4 ٛاليٓ ؽ٧ح تؾ ٧ػتل ف٢٥ ام٧ْ٦ ا٘تنبن ٢ا٘ٛبس٦ ٢ا٘ذ٢ٚ ٢ٔٙت٧ٟ‬ ‫َن٧ٟ عٛؾ غٔب٧ٓ تؾ ٧ؿخ٢٥ ا٘تنبن ف٢٥ ذٚ اٗفْ٧ٟ ٢ام٧ْ٦ إ٘ٝبٝٓ ٢اْْ٘ٙل ٢ٔٙت٦ ا٘٤ اٜ ٧خضٛؾ ٛى تًمٟ‬ ‫ؿٗؼ٥ ا٘ٝبؼ ٢ام٧ْ٦ ا٘ٗخفة ٢ا٘ك٢٧ب ٢ا٘ٛٙص ٢اْْ٘ٙل ٢تؼغ٥ ٢اضف٦‬
 53. 53. ‫3 اٗ٢ة ػؼث خؿٙٓ غٔ٧ٕٟ ٢تؾ خٝفعل ام٧ْ٦ ٘١ب ًٕٛٙج فب٥ ؽتغٞ ٢ّْٙل اؿ٢غ ٢عٙ٧١ب ختؼغ‬ ‫ٗ٢ة تكل اعمؼ ْٛؼ٢ٚ‬ ‫ٗ٢ة ّْٙل اعمؼ ٢اضٛؼ ْٛؼ٢ٚ ٝق تٝق‬ ‫ٝق ٗ٢ة ستٜ ٛبؽاؼ٢ال ٛتف٢ؼٞ‬ ‫ٗ٢ة ٛؼخغ٧ال ْٛؼ٢ٟٛ ٛؼتًبح كُ٧ؼٞ‬ ‫ّْٙل اؿ٢غ ٢ٛٙص‬ ‫خعٙن ٛى تًل ٢خضف٤‬ ‫ٛالضهٟ- ْٝؾ ا٘ضف٢اح ٘ٙؿٛت٢ؿٟ خْٝى ٘ٙؿتؼ٧ٍٝ ؼ٢ل‬
 54. 54. ‫٠ػا ا٘ضٙ٤ ٧بضٙ٢اح ....يبغ٥ ٢٧فتٟ ا٘ؿٛت٢ؿٖ فٗٙٝب ...٢ٜ٘ٗ ا٘نًٚ ؼائى ٢٘ػ٧ػ...‬ ‫٢يتبؼث يٜ يس٧ٝج سب٠ؽث ٛ٧ٝ٦ ؿ٢٧خؽ ٘ٙؿٛت٢ؿٖ...‬ ‫٢ا٘ضف٢ث ستٝج ٗ٧ؼ٥...‬ ‫٢ا٘ٛ١ٚ ..٠٢ اٝ٦ أعػح ٗ٢ؼٜ ّٙ٧ٗؾ ٢نضٝخٟ ٢ٛ٢ ٛؼث ٝبيٚ ...٢ضتج ت٧مج...‬ ‫٢ُٝٛؾ ا٘ؿٛت٢ؿٖ ...ّ٦ ا٘ت٧ل ٢ا٘ٗ٢ؼٜ ّٙ٧ٗؾ ٢ٝضن١ب ف٢٥ تبْ٘ؼ٧ؽؼ ً٘فؼ غٔب٧ٓ ٢يٙ٤ إ٘ٙ٦ يٙ٤ ن٢ل...‬ ‫٢خ٢مى ّ٦ ا٘ف٧ؼث ( إ٘نؼ.. ) ٢ٝؼـ يٙ٧١ب ف٢٥ ّؿخٓ ٛنض٢ٜ ضؿة ا٘ؼَتٟ...‬ ‫٢يٙ٧ٗٚ تبً٘بّ٧ج....‬ ‫ضٕ٧ٕج نًٛ١ب ع٧ب٘٦.... ٢ا٘ؿؼ ّ٦ ا٘ٗ٢ؼٜ ّٙ٧ٗؾ َ٧ؼ ٜٛ ٛػأ١ب اً٘ٛؼ٢ِ ....‬
 55. 55. ‫إ٘ٛبغ٧ؼ ٢ا٘نؼ٧ٕٟ ٛؼٞ ٢اضغٞ:‬ ‫ٗٛ٧ٟ ٜٛ يس٧ٝج ؿ٢٧خؽ خٕنى فؼائص ٢خٙكٓ ٗل فؼ٧ضٟ تبعؼ٣ ت٢اؿنٟ اً٘س٧ٜ..‬ ‫خٕٙ٦ ّ٦ ا٘ؽ٧ح ذٚ خؼـ تب٘ؿٗؼ ٢ا٘غاؼؿ٧ٜ .. ٢خكِ تفٗل ٢أِ ّ٦ نتٓ ا٘ف٧ؽ ٗ٧ٖ‬ ‫ّ٦ ا٘عالن ٝعٙن 3 ٗ٧ؼ٥ ٢ٝق يٙتج ضٙ٧ة ٛضٙ٤ .. ذٚ ٧كة ٝكِ إ٘ٛغاؼ يٙ٤ فؼاش ا٘ؿ٢٧خؽ ٢٧غعل‬ ‫اْ٘ؼٜ ٘غٔبئٓ ّٕن ..‬ ‫تًغ اٜ ٧عؼر ٜٛ اْ٘ؼٜ ٧كة تبٔ٦ ٕٛغاؼ ا٘عٙنٟ .. ٢٧ؽ٧ٜ تؿبئل ا٘١٧ؼف٦ ٢ا٘ٛٗؿؼاح .. ٢٧غعل ا٘ذالسٟ‬ ‫٢يٝغ ا٘خٕغ٧ٚ ٧٢مى ّ٦ نتٓ ا٘خٕغ٧ٚ ٢٧ِٙ تفؼ٧نٟ غ٧ٗ٢ؼ ضٙ٢ٞ .. اٝب ٘الؿِ ٛب ٗبٝح ٛخ٢ّؼٞ يٝغ٥‬ ‫٢اؿخُٙ٧ح فؼائن خؽ٧٧ٜ ك٧ٝ٧ج ا٘ضٙ٢٧بح‬ ‫٢تبً٘بّ٧ٟ .. ٧بؼة اخ٢ّٓ ًٛبٗٚ ت١ػا ا٘نتٓ ٢٠ػ٥ ا٘ك٢ؼ‬
 56. 56. ‫ال‬ ‫أ٢ ً‬ ‫٠ٝب يٝغ ٘كٓ فؼ٧ضخ٧ٜ ٢ؼٓ ا٘ؿٛت٢ؿٟ‬ ‫تب٘ٛبء ٢ا٘نض٧ٜ‬ ‫تًغ ٛبٝٙكٕ١ٚ تتًل ٕٝٙ٧١ٚ تب٘ؽ٧ح‬ ‫تًغ إ٘ٙ٦ ٝؼف١ب تب٘ؿٗؼ‬ ‫٢إ٘ؼّٟ ٢ٝعٙن١ب‬
 57. 57. ‫ٝكِ ٢ؼٓ ا٘ؿٛت٢ؿٟ تًغ إ٘ٙ٦ ٢ؼفٟ تب٘ؿٗؼ ٢إ٘ؼّٟ ّ٦ ٔب٘ة ا٘خف٧ؽ ٗ٧ٖ‬ ‫ٝم٧ِ يٙ٧١ب ((ٝكِ ٕٛغاؼ )) ٜٛ عٙنج ا٘ٗ٧ؼ٥ ٢ا٘ضٙ٧ة ا٘ٛؼٗؽ‬ ‫ٝؽ٧ٟٝ تك٢ق ا٘١٧ؼف٦ ( ك٢ق ا٘ف٢ٗٙح ٢ٝمى ا٘ٛٗؿؼاح ٗػٖ٘‬
 58. 58. ‫٧غعل اْ٘ؼٜ ٜٛ (2-3) غٔبئٓ ّٕن‬ ‫-----------------‬ ‫تًغ أٜ ٧عؼر ٜٛ اْ٘ؼٜ ٝؼـ يٙ٧ٟ تبٔ٦ عٙنج ا٘ٗ٧ؼ٥ ٢ا٘ضٙ٧ة ا٘ٛؼٗؽ‬ ‫٢تػٖ٘ ٧ٗ٢ٜ سب٠ؽ ٘ٙخٕغ٧ٚ‬
 59. 59. ‫٢ٕٛبغ٧ؼٞ:‬ ‫يس٧ٝج ا٘ؿٛت٢ؿٟ ا٘سب٠ؽٞ‬ ‫٢ؽ٧ح ٕ٘ٙٙ٦‬ ‫٢ف٧ؼٞ‬ ‫٢ؿٛؿٚ‬ ‫ا٘نؼ٧ٕٟ‬ ‫ٕٝنى فؼائص اً٘س٧ٟٝ ٘ٛؼتًبح ... ٢ٕٝٙ٧١ب تب٘ؽ٧ح ... ٢ٝخؼٗ١ب ضخ٤ خكْ٤ اف٢٥ ٜٛ ا٘ؽ٧ح ٢تًغ٠ب ٝضن١ب تب٘ف٧ؼٞ ...‬ ‫٢ٝكْ٧١ب ٜٛ ا٘ف٧ؼٞ ٢ٝؼف١ب تب٘ؿٛؿٚ‬ ‫٢خٕغٚ ٛى إ٘١٢ٞ .... ٢يٙ٧ٗٚ تبً٘بّ٧ٟ‬
 60. 60. ‫ا٘نؼ٧ٕٟ سغا ؿ١ٟٙ‬ ‫ٝضمؼ يس٧ٝج ا٘ؿٛت٢ؿٟ ا٘سب٠ؽٞ ٢٠٦ يتبؼٞ يٜ فؼائص ؼٔ٧ٕٟ‬ ‫٢ٝضمؼ خْبضخ٧ٜ ٢ٝتفؼ٠ٚ‬ ‫٢ٝضمؼ ٝق ٗبؾ ؿٗؼ‬ ‫٢ٔؼّٟ ًٕٛٙج ٗت٧ؼٞ‬ ‫ا٢ل ف٦:‬ ‫ٝضن ا٘خْبش ٢ا٘ؿٗؼ يٙ٤ ا٘ٝبؼ ٘ٛب ٧تغ٥ ٧نٙى ا٘ٛبء ... ذٚ ٝؼـ يٙ٧ٟ إ٘ؼّٟ ... ٘ٛب ٧ٝفِ ٛبئٟ ٢ٝعٙ٧ٟ يٙ٤ سٝة ضخ٤‬ ‫٧تؼغ ...‬ ‫ايٛٙ٦ كٍٛ اً٘س٧ٜ = ( اف٢٥ نض٧ٜ ٛى اف٢٥ ٛبء(‬ ‫ٝمى اً٘س٧ٟٝ ا٘ٛؿخن٧ٟٙ ٢ٝمى ا٘كٍٛ يٙ٤ انؼاِ ٗل اً٘س٧ٟٝ ذٚ ٝمى ا٘ضف٢ٞ يٙ٤ ا٘نؼِ ٢ٝتغ٥ ْٝٙ١ب ٛذل االكبتى‬
 61. 61. ‫...٢ٝمُن اف٢٥ يٙ٤ ا٘نؼّ٧ٜ ضخ٤ خخؿٗؼ س٧غا‬ ‫ٕٝٙ٧١ب تب٘ؽ٧ح ... ذٚ ٝؼـ يٙ٧١ب ؿٗؼ ت٢غؼ ٢ٔؼّٟ‬ ‫٘ػ٧ػٞ ٢عْ٧ْٟ‬ ‫٢اٜ فبء اهلل اٜ سؼتخ٢٠ب ؼاش خًستٗٚ‬ ‫اكبتى ا٘ٗ٧ؼ٥:‬ ‫ْٝؾ ا٘نؼ٧ٕٟ ا٘ؿبتٕٟ تؾ تغل ا٘خْبش ٝٛؿص اً٘س٧ٟٝ تب٘ٗ٧ؼ٥ ... ٢ٕٝٙ٧١ب تب٘ؽ٧ح ... ذٚ ٝمً١ب تب٘ف٧ؼٞ‬ ‫٢اػا كبؼ يٝغر ٢ٔح ّبم٦ .... ايٛٙ٦ ٠ب٘نؼ٧ٕخ٧ٜ ٢ضن٧١ٚ تبْ٘ؼ٧ؽؼ... ٢٘ٛب ٧س٢ٜ ا٘م٧٢ِ أٙ٧١ٚ ٢ٔغٛ٧١ٚ ... ضٙ٤‬ ‫ؿؼ٧ى ٢٘ػ٧ػ ٢عْ٧ِ‬
 62. 62. ‫إ٘ٛبغ٧ؼ:‬ ‫ا٘ؿٛت٢ؿج ؿ٢٧خؽ- اً٘س٧ٝج ا٘ن٢٧ٙج‬ ‫ا٘ضف٢ث‬ ‫ٛٗؿؼاح (س٢ؽ ا٢ ي٧ٜ ا٘سٛل + ٗبس٢ ا٢ ٗبؽ٢ + ّؿخٓ + ٠٧ل ٛنض٢ٜ‬ ‫ؿٗؼ اؿٛؼ‬ ‫ضف٢ث اعؼ٣‬ ‫خٛؼ تغ٢ٜ ٝ٢٥ + ستٜ ٗ٧ؼ٥‬
 63. 63. ‫ا٘نؼ٧ٕج اال٢٘٤‬ ‫ٕٝنى اً٘س٧ٝج ٘ٙٝكِ ذٚ ا٘ؼتى ٧ًٝ٦ >>> ا٘فؼ٧ضج ا٘٢ضغٞ الؼتى ٔنى‬ ‫ٝضف٢ يس٧ٝج ا٘ؿٛت٢ؿج تب٘ٛٗؿؼاح ٢ ا٘١٧ل ٢ا٘ؿٗؼ االؿٛؼ ٢ٝفٗل ؿٛت٢ؿج كُ٧ؼث‬ ‫٢ ا٘كٕ٧١ب تعٙ٧ن ا٘ٛبء ٢ ا٘نض٧ٜ ٢ أٙ٧١ب ّ٦ ا٘ؽ٧ح ا٘ضبؼ ضخ٤ خفٕؼ‬
 64. 64. ‫٢ا٘نؼ٧ٕج ا٘ذبٝ٧ج خٕغؼ٢ٜ خضف٢ٝ١ب تب٘خٛؼ ٢ا٘ستٜ ت٧نٙى ٘ػ٧ػ ٢خأٗغ٢ا ؿ٧ضت١ب ا٘كُبؼ ٢ ا٘ٗتبؼ‬
 65. 65. ‫خضخبس٧ٜ ا٘٤ فؼائص ؿٛت٢ؿٟ‬ ‫ستٜ ٗ٧ؼ٥‬ ‫ٝتغا تب٘نؼ٧ٕٟ‬ ‫أؿٛ٦ فؼ٧ص ا٘ؿٛت٢ؿٟ ا٘٤ ٝكْ٧ٜ ٢عػ٥ ٢اضغ ٛٝ١ب ٢مً٦ يٙ٧ٟ ٔنًج ستٜ ت١ػا ا٘فٗل‬ ‫ْ٘٦ ا٘فؼ٧ضٟ تفٗل اؿن٢اٝ٦ ٢ اٝخ١٦ ا٘ٗٛ٧ٟ تْٝؾ ا٘نؼ٧ٕٟ‬
 66. 66. ‫أٙ٦ االكبتى ّ٦ ا٘ؽ٧ح‬ ‫مً٧ٟ ا ّ٦ ك٧ٝ٧ٟ ا٘خ٦ خْخص انؼاّ١ب (ٔب٘ة ا٘س٧ؽ ٗ٧ٖ) تفٗل ن٢٘٦(٧ًٝ٦ خعٙ٧ٝ١ٜ ٢أْبح)‬ ‫كت٦ يٙ٧ٟ ؽتغٞ ٛػ٢تٟ ٢ًٛب ؿٗؼ تٝ٦ ٢ٔؼّٟ ٛنض٢ٟٝ ٢اغعٙ٧ٟ اْ٘ؼٜ يفؼ غٔبئٓ ّٕن‬ ‫اعؼس٧ٟ ٜٛ اْ٘ؼٜ ٢اػا تؼغ كت٦ يٙ٧ٟ ضٙ٧ة ٛؼٗؽ +ستٜ ٗ٧ؼ٥ ٢ؽ٧ٟٝ تفٗ٢الخٟ ا٘ؿبئٟٙ‬
 67. 67. ‫٠ال ٢َال تبُ٘ب٘٧بح.. يٝغ٥ ٘ٗٚ ضٙ٤ إٝٛب إ٧٧٧٧٧ٟ .. ؿ١ل ٢فٟٗٙ َؼ٧٧٧٧ة تؾ ٘ػ٧ػ.. خْمٙ٢ا ا٘نؼ٧ٕٟ ٢إ٘ٛبغ٧ؼ..‬ ‫::ا٢ال::‬ ‫س٧ت٦ ؼٔبئٓ ا٘ؿٛت٢ؿٟ اً٘بغ٧ٟ.. اغ٠ٝ٧١ب تستٟٝ ؿب٧ٟٙ ((اٝب اؿخًٛٙح ٗؼاّح)) ٢ٔك٧١ب ذالد ٛؼتًبح..‬ ‫::ذبٝ٧ب::‬ ‫ْ٘٦ ٗل ٛؼتى ٛذل ا٘ؿ٧سبؼٞ ((خٗؼٛ٢ٜ نتًب يٜ ا٘ؿسب٧ؼ))‬ ‫تؾ أتغأ٥ اِ٘ٙ ٜٛ ا٘ؽا٢٧ٟ ..‬
 68. 68. ‫::ذب٘ذب::‬ ‫٧نٙى فٗٙ١ب ٛذل ٗػا..أْٙ٦ ا٘نؼِ تف٢٧ٟ غٔ٧ٓ ٛى ٛ٢٧ٟ يفبٜ ٛبخْٖٝ‬ ‫::ؼاتًب::‬ ‫٢٠ػا فٗٙ١ب ٗػا ٧ٜٛٗ خالضه٢ٜ اٝ١ب ٘٢ٝ٧ٜ ألٝ٦ اٝب اؿخعغٛح ٝ٢ي٧ٜ يس٧ٜ‬ ‫افخؼ٧خ١ٚ ٜٛ ٛعتؽ٧ٜ ٔٙح اسؼة اف٢ِ ا٥ اضؿٜ..ا٘ٛ١ٚ ٜٛٛٗ خضْه٧ٝ١ٚ تًٙتج‬ ‫تالؿخ٧ٖ ٢خضن٧ٝ١ٚ تبْ٘ؼ٧ؽؼ ٘٢ٔح ا٘ضبسٟ..‬ ‫::عبٛؿب::‬ ‫أٙ٧١ب تب٘ؽ٧ح..٢اؿٕ٧١ب تب٘ف٧ؼٞ..٢تًغ٧ٜ س٧ت٦ كضٜ ّ٧ٟ ٔؼّٟ‬ ‫٢َن٧١ب تبٕ٘ؼّٟ..((يبااااااغ ٛبضن٧ح ك٢ؼٞ ّ٦ ا٘عن٢ٞ ٠بػ٥))‬
 69. 69. ‫::ؿبغؿب::‬ ‫كْ٧١ب ّ٦ كضٜ ٢عٙ٧١ب ّ٢ٓ تًل..٢ؼف٦ يٙ٧١ب ف٢٧ج ضٙ٧ة ٝؿخٟٙ‬ ‫٢ّؿخٓ ٛنض٢ٜ..٢ٔغٛ٧١بااااا‬ ‫ك٢ؼٞ أٔؼة ٘ٙضتب٧ة ..‬ ‫نب٘ى فٟٗٙ ٛذل ا٘غ٧ؼٚ ععععععععععظ يس٢ؽ..‬ ‫تؾ ضب٢٘٢ا اٝ١ب خٗ٢ٜ ٝض٧ْٟ ٛؼٞ اضٙ٤ فٗٙ١ب..‬ ‫اِ٘ كضٟ ٢يباااااااااااااّ٧ٟ ..‬
 70. 70. ‫اٝب ا٘٧٢ٚ سب٧تج ضال ؼ٢يج ٢ عْ٧ِ ال تًغ فٟٗٙ ؼأ٦ ٢االضٙ٤ ٜٛ سػ٧ج ٛب ٧ؼ٧غٟ٘ ٢ٔح ا٢ل ف٦ ا٘ك٢ؼ يفبٜ‬ ‫خخضٛؿ٢ٜ :‬ ‫٢ا٘ض٧ٜ إ٘ٛبغ٧ؼ ٢ ا٘نؼ٧ٕج:‬ ‫إ٘ٛبغ٧ؼ يتبؼث يٜ فؼا٧ص يس٧ٝج ا٘ؿٛت٢ؿج‬ ‫ٔنؼ‬ ‫عٙنج ا٘ستٜ‬ ‫(يتبؼث يٜ 1 ًٕٛٙج ضتٜ ا٘ٛؼاي٦ ا٘ؿبئل ٢ 3 ٛاليٓ ضٙ٧ة ٛٗذِ)‬ ‫ٛٗؿؼاح ٘ٙؽ٧ٝج‬ ‫ا٘نؼ٧ٕج:‬ ‫ٝبعػ ٧ب ضتب٧ت٦ فؼ٧ضج ا٘ؿٛت٢ؿج ٢ ٕٝك١ب ٜٛ ا٘ٝق‬ ‫٢ٜٛ ٗل فؼ٧ضج ٔك٧ٝب٠ب ٕٝنى ض٢ا٘٦ 1 ؿٚ ضٓ ا٘فؼ٧نج ا٘٦ ؼاش اْٝٙ١ب يٙ٤ اْ٘٧٢ٝٗب‬ ‫ٝبعػ ا٘فؼ٧ضج ٢ٝنتٕ١ب ٛذل ا٘ٛؼ٢ضج‬ ‫تًغ٧ٜ ٝٛؿٗ١ب ٜٛ نؼِ ٢ِٝٙ ا٘فؼ٧ن يٙ٧١ب ٢ ٝٙكٕج تب٘ضٙ٧ة ا٢ يس٧ٝج ا٘نض٧ٜ ٢ ا٘ٛبء‬ ‫٢تًغ٧ٜ ٕٝال٠ب ّ٦ ا٘ؽ٧ح ا٘ضبؼ اٝعٙ٧١ب ض٢ا٘٦ 1 غٔ٧ٕج يٙ٤ ٗل سٝة‬ ‫٢تًغ ٛب ٝنٙ١ب ٜٛ ا٘ؽ٧ح اٝضن١ب يٙ٤ ٢ؼٓ يفبٜ ٧ٛخق ا٘ؽ٧ح‬ ‫٢تًغ٧ٜ اٝعٙ٧١ب ّ٦ إ٘نؼ ٢اعؼ ف٦ ٘ٗٚ ا٘ضؼ٧ج ّ٦ ا٘غ٧ٗ٢ؼ‬ ‫اخٛٝ٤ اٝ١ب خًستٗٚ‬ ‫٢٧بهلل ٗذؼ٢ا ٜٛ ا٘غي٢اح ا٘ضٙ٢ث‬

×