Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

проект на екологічну тему

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

проект на екологічну тему

  1. 1. Комунальний заклад освіти “ Середня загальноосвітня школа № 94” Дніпропетровської міської ради Керівник проекту Завідуюча бібліотекою Барабаш Л.І.
  2. 2. 1. УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ Екологічне виховання – це систематична діяльність бібліотеки спрямована на розвиток в дітей екологічної культури. Головна мета екологічної роботи бібліотеки полягає у створенні та забезпеченні протягом усього життя і розвитку екологічної культури як форми регуляції взаємодії людини з природою. Тобто мета екологічного виховання – це оволодіння екологічною етикою у всіх сферах людської діяльності.
  3. 3.   Екологічне виховання зумовлене потребою суспільства, в якому збереження навколишнього середовища є однією з найбільш актуальних проблем сучасності. Розкрити цю серйозну проблему в нашому філіалі ми вирішили за допомогою використання проектної діяльності. Адже саме метод проектів передбачає самостійну діяльність читачів і сприяє розвитку самої дитини як творчої особистості. Крім того, цей метод дає змогу розкрити будь яку тему у взаємозв’язку всіх напрямків роботи бібліотеки. Серед величезної кількості тем екологічного спрямування ми обрали тему “Вода”, яка є найбільш актуальною на сьогоднішній день для кожного. Для дітей ми вибрали підтему “Вода в почуттях і відчуттях, словах, прислів’ях, приказках, іграх, казках, загадках”, тому що саме вона дає змогу не тільки дати читачам інформацію, зібрати велику кількість літератури , а й розкрити творчий потенціал кожної дитини. Для нас це дуже важливо, тому що творчість – невід’ємна частина нашого спілкування з читачами.
  4. 4. Ознайомити читачів бібліотеки з різноманітністю фольклорних і поетичних форм, які містять інформацію про воду; закріпити знання про воду як необхідну складову довкілля, про перетворення води в природі; розвивати навички дослідницької діяльності, спостережливості, аналітичне мислення, вміння робити висновки;закріплювати навички дітей самостійно опрацьовувати матеріал з обраної теми; формувати елементи наукових знань про основні екологічні чинники та взаємозв’язки між ними; виховувати наукове світорозуміння, бережне ставлення до природи, до води – основи життя.
  5. 5.      Ми оформили паспорт проекту. Паспорт дав змогу розкрити мету і завдання проекту, показати типи і види роботи. Модель проекту дала змогу простежити розкриття підтеми у взаємозв’язку всіх напрямків роботи бібліотеки. Діти писали твори на тему “Вода”, проводили конкурс знавців, диспути. Малювали на тему “Вода”. Наші читачі намагалися знайти нові шляхи подолання забруднення водойм. Читачі працювали з натхненням і задоволенням. Вони добирали цікаву інформацію, проводили досліди, спостерігали причинно-наслідкові зв’язки, малювали, проводили тематичні екскурсії, читали статті, готували повідомлення. Щоб діти змогли в повній мірі розкрити свої можливості, здібності і таланти, щоб зацікавити їх проектною роботою. Ми запропонували їм написати творчі роботи екологічного спрямування.
  6. 6.          Оскільки читачі надзвичайно творчі, це завдання їм дуже сподобалось. Адже саме завдяки творчості розкривається дитяча душа. Творчість – безмежжя простору, Дерева ніжний листок, Теплого сонця проміння, Свіжого вітру ковток. Крапельки дзвін кришталевий, Вранішня тепла роса, Серця відвертого поштовх – Щира дитяча душа. На заходах діти читали оповідання, прислів’я, приказки, скоромовки, загадки про воду. Читачі декламували вірші, адже саме поетичне слово завжди знаходить палкий відгук у дитячих душах, вчить співчувати і берегти прекрасне, виховує доброту і турботу про ближнього. Результатами нашої натхненної, кропіткої роботи стали творчі роботи дітей, сповнені глибокого розуміння найактуальніших проблем сучасності, розуміння того, що людина – невід’ємна складова частина природи, яка своєю діяльністю впливає на навколишнє середовище. Кожен дитячий твір – сповнений любові до природи, прагнення берегти і примножувати її багатства.
  7. 7. ПАСПОРТ ГРУПОВОГО ПРОЕКТУ Тема: Мета: ВОДА В ПОЧУТТЯХ І ВІДЧУТТЯХ. •Ознайомити читачів з різноманітністю фольклорних і поетичних форм, які містять інформацію про воду; • закріпити знання про воду як необхідну складову довкілля; • про перетворення води в природі; • розвивати навички дослідницької діяльності; спостережливість, аналітичне мислення, вміння робити висновки; • закріплювати навички читачів самостійно опрацьовувати матеріал з обраної теми; •Формувати елементи наукових знань про основні екологічні чинники та взаємозв’язки між ними; • виховувати наукове світорозуміння, бережне ставлення до природи, до води – основи життя. Тип: Вид: груповий інформаційно пошуковий, творчий
  8. 8. ЧИТАННЯ •Дослідження та аналіз книг про воду •Добір прислів’я, приказок, загадок про воду ТВОРЧІ РОБОТИ * Конкурс знавців природи: •Альманах творчих робіт •Індивідуальне складання казки за уявою про воду Вода в почуттях, відчуттях, словах Образотворче мистецтво •Створення ілюстрацій до прочитаних книг та казок; • художнє оформлення дитячих проектів Конкурси, екскурсії •Екскурсії на Дніпро; •Конкурс на краще декламування віршів про воду; •Екскурсія до бібліотеки

×