Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Бібліотека і громада

793 views

Published on

Бібліотека і громада: орієнтири на майбутнє

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Бібліотека і громада

 1. 1. МолодківськаМолодківська бібліотека і громада:бібліотека і громада: працюємо разомпрацюємо разом
 2. 2. Основні напрямки діяльностіОсновні напрямки діяльності  Інформаційно-просвітницька робота серед громадянІнформаційно-просвітницька робота серед громадян села , адже громада нас почує лише тоді, коли мисела , адже громада нас почує лише тоді, коли ми будемо говорити про себе, рекламувати свої послуги,будемо говорити про себе, рекламувати свої послуги, відстоювати свої права.відстоювати свої права.  Центр культури на селі та осередок навколо якогоЦентр культури на селі та осередок навколо якого гуртується громадагуртується громада  Посередник між владою і громадою.Посередник між владою і громадою.  Повинна цікавитись проблемами громади, ефективноПовинна цікавитись проблемами громади, ефективно задовільняти їх потреби, шукати шляхи взаємодії тазадовільняти їх потреби, шукати шляхи взаємодії та взаємодопомоги, адже підтримка громади – важливавзаємодопомоги, адже підтримка громади – важлива складова успішної діяльності бібліотеки.складова успішної діяльності бібліотеки.
 3. 3. Бібліотека завжди відкрита для громади.Бібліотека завжди відкрита для громади. Сьогодні - це не тиха місцина, де говорять пошепки іСьогодні - це не тиха місцина, де говорять пошепки і читають старі книги, а сучасний інформаційно-читають старі книги, а сучасний інформаційно- культурний заклад, де вирує цікаве, насичене життя.культурний заклад, де вирує цікаве, насичене життя.
 4. 4. Ми прагнемо зробити нашу бібліотеку комфортною,Ми прагнемо зробити нашу бібліотеку комфортною, зручною, затишною, з привабливим середовищем, якезручною, затишною, з привабливим середовищем, яке допомагає відвідувачам зняти емоційне напруження тадопомагає відвідувачам зняти емоційне напруження та втому та сприяти спілкуванню, інтелектуальному,втому та сприяти спілкуванню, інтелектуальному, емоційному і соціальному розвитку, рекламуємоемоційному і соціальному розвитку, рекламуємо можливості, послуги, пропонуємо, як гармонійноможливості, послуги, пропонуємо, як гармонійно поєднати книжку та читання з використанням новітніхпоєднати книжку та читання з використанням новітніх технологійтехнологій..  Згуртовує всіхЗгуртовує всіх користувачів і пункткористувачів і пункт вільного доступу довільного доступу до безкоштовногобезкоштовного користуваннякористування ІнтернетомІнтернетом
 5. 5. Книжкові виставки – обличчя бібліотекиКнижкові виставки – обличчя бібліотеки Виставочна діяльність залишається одним із основнихВиставочна діяльність залишається одним із основних напрямів роботи бібліотеки, яка допомагає у розкритті інапрямів роботи бібліотеки, яка допомагає у розкритті і популяризації книжкового фонду та реклами бібліотекипопуляризації книжкового фонду та реклами бібліотеки
 6. 6. Бібліотека – посередник між владою та громадоюБібліотека – посередник між владою та громадою  Часто в бібліотеці проходятьЧасто в бібліотеці проходять відкриті сесії сільської радивідкриті сесії сільської ради  Для надання користувачамДля надання користувачам бібліотеки інформації пробібліотеки інформації про діяльність органів місцевогодіяльність органів місцевого самоврядування оформленосамоврядування оформлено інформаційний куточокінформаційний куточок тата папку-досьпапку-досьє.є.  Діє скринька, де жителі селаДіє скринька, де жителі села висловлюють зауваження,висловлюють зауваження, щодо покращення роботищодо покращення роботи сільської ради.сільської ради.
 7. 7. Характерним для бібліотеки є розмаїття тематики заходів, якіХарактерним для бібліотеки є розмаїття тематики заходів, які спрямовані на виховання почуття патріотизму, інтересу до вивченняспрямовані на виховання почуття патріотизму, інтересу до вивчення історичного минулого нашого народу.історичного минулого нашого народу. На високому рівні відзначаються всі державні святаНа високому рівні відзначаються всі державні свята Бібліотека не стоїть осторонь подій, які відбуваються в селі, а завждиБібліотека не стоїть осторонь подій, які відбуваються в селі, а завжди співпрацює у цьому напрямку з владою та громадою.співпрацює у цьому напрямку з владою та громадою.
 8. 8. Традиційним партнером бібліотеки є будинок культури.Традиційним партнером бібліотеки є будинок культури. В деньВ день пампам’’яті та примирення, 9 травня, ми привіталияті та примирення, 9 травня, ми привітали ветерана війни.ветерана війни.
 9. 9. Хвилина скорботиХвилина скорботи  Щороку , в четвертуЩороку , в четверту суботу листопада,суботу листопада, Україна вшановуєУкраїна вшановує пам’ять жертвпам’ять жертв Голодомору.Голодомору.  В знак скорботиВ знак скорботи бібліотека беребібліотека бере участь у цьомуучасть у цьому заході.заході.
 10. 10. З ініціативи обласного депутата В. Сенатовича в селіЗ ініціативи обласного депутата В. Сенатовича в селі були організовані вечорниці.були організовані вечорниці. Працівники бібліотеки, разом з громадою, взяли активнуПрацівники бібліотеки, разом з громадою, взяли активну участь у заходіучасть у заході
 11. 11. Бібліотека – осередок збереження культури, народнихБібліотека – осередок збереження культури, народних традицій, звичаїв і історії села.традицій, звичаїв і історії села. Відродження народних звичаїв, родинних традицій, зміцненнюВідродження народних звичаїв, родинних традицій, зміцненню звзв’’язків між поколіннями, сприяють заходи, які проводяться заязків між поколіннями, сприяють заходи, які проводяться за листком календаря впродовж рокулистком календаря впродовж року
 12. 12. Невмирущі колядки і щедрівки лунала під часНевмирущі колядки і щедрівки лунала під час
 13. 13. Щороку бібліотека організовує проведення Шевченківських днів.Щороку бібліотека організовує проведення Шевченківських днів. Шевченківські читанняШевченківські читання Літературна композиціяЛітературна композиція
 14. 14. Свято матеріСвято матері
 15. 15. Символом, який обСимволом, який об’’єднує українців є день вишиванки.єднує українців є день вишиванки. Не виключенням стало це свято і для молодківчан.Не виключенням стало це свято і для молодківчан. Фото-акціяФото-акція
 16. 16. Майстер класМайстер клас по виплітанню купальських віночків.по виплітанню купальських віночків.
 17. 17. Добре відпочили жителі села біля сільського ставка наДобре відпочили жителі села біля сільського ставка на еетнографічнім святітнографічнім святі
 18. 18. В рамках проекту “Сільська жінка: творимоВ рамках проекту “Сільська жінка: творимо новий портрет” відбулась презентація книгиновий портрет” відбулась презентація книги
 19. 19. Викликав резонанс у мешканців села і фільмВикликав резонанс у мешканців села і фільм знятий працівниками культури, на основізнятий працівниками культури, на основі легенди про озеро Сербицілегенди про озеро Сербиці
 20. 20. Презентація фільму для громади селаПрезентація фільму для громади села
 21. 21. Особливою гордістю молодківчан є музей-Особливою гордістю молодківчан є музей- світлиця. Тут проводяться екскурсії, засіданнясвітлиця. Тут проводяться екскурсії, засідання клубу “Сербиця”, зустрічі з цікавими людьми.клубу “Сербиця”, зустрічі з цікавими людьми.
 22. 22. Працівники бібліотеки взяли участь у гумористичнихПрацівники бібліотеки взяли участь у гумористичних сценках, які були зняті і викладені в соціальні мережісценках, які були зняті і викладені в соціальні мережі
 23. 23. Щоб поєднати приємне з корисним, для дітейЩоб поєднати приємне з корисним, для дітей молоді та дорослих користувачів працюємолоді та дорослих користувачів працює літній читальний зал під відкритим небом.літній читальний зал під відкритим небом.
 24. 24. Щоб привернути увагу широкого кола громадиЩоб привернути увагу широкого кола громади до бібліотеки, було проведено акціїдо бібліотеки, було проведено акції
 25. 25. Не байдужа нам і екологія села. Ми дбаємо, щоб село наше булоНе байдужа нам і екологія села. Ми дбаємо, щоб село наше було чистим охайним. Бібліотека бере участь у загально-сільськихчистим охайним. Бібліотека бере участь у загально-сільських толоках та акціях і є тим осередком, навколо якого гуртуєтьсятолоках та акціях і є тим осередком, навколо якого гуртується громада, щодо покращення екологічного стану навколишньогогромада, щодо покращення екологічного стану навколишнього середовища.середовища.
 26. 26. Бібліотека бере участь у обласній акції: “МандруємоБібліотека бере участь у обласній акції: “Мандруємо Івано -Франківщиною. Туризм реальний і віртуальний”Івано -Франківщиною. Туризм реальний і віртуальний”
 27. 27. Диво лісовеДиво лісове
 28. 28. Для популяризації села серед гостей та туристів,Для популяризації села серед гостей та туристів, працівниками бібліотеки було виданопрацівниками бібліотеки було видано
 29. 29. Разом з сільським головою та працівниками культури,Разом з сільським головою та працівниками культури, бібліотека взяла участь у написанні проекту на обласнийбібліотека взяла участь у написанні проекту на обласний конкурс по місцевому самоврядуванніконкурс по місцевому самоврядуванні
 30. 30. Наша бібліотека розвивається разомНаша бібліотека розвивається разом з громадою і готова до змін, якіз громадою і готова до змін, які відбуваються в суспільствівідбуваються в суспільстві Бібліотечні працівники мають багатоБібліотечні працівники мають багато планів, задумів, енергії, творчогопланів, задумів, енергії, творчого пошуку з популяризації бібліотеки тапошуку з популяризації бібліотеки та друкованого слова, щодо підвищеннядрукованого слова, щодо підвищення авторитету бібліотеки, щоб заслужитиавторитету бібліотеки, щоб заслужити громадське визнання.громадське визнання. А час розставить все на свої місця.А час розставить все на свої місця.

×