Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Swot аналіз

1,555 views

Published on

SWOT- аналіз в бібліотеці
Надвірнянська центральна районна бібліотека

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Swot аналіз

 1. 1. Надвірнянська центральна районна бібліотека
 2. 2.  SWOT- аналіз – це аналіз внутрішньої ситуації та оточення бібліотеки. В основі цієї методології – теорія Майкла Портера про конкурентоспроможність закладу у власній галузі. Основою для аналізу є актуальна статистика, різні дані.
 3. 3.  Аналіз складається з двох частин: самоаналіз бібліотекою своїх сильних і слабких сторін та оцінка оточення або ситуації, в якій працює бібліотека (можливості та загрози). SWOT-аналіз дозволяє подивитись на свою установу «зі сторони».
 4. 4.  Сильні і слабкі сторони – внутрішні риси закладу, йому підконтрольні. Можливості і загрози – зовнішні фактори і нам непідконтрольні. Наприклад: ми самі визначаємо перелік послуг, але перелік платних нам непідконтрольний, це – зовнішній фактор (згідно Постанови КМУ).
 5. 5.  Останнім часом все частіше у своїх звітах бібліотеки використовують методологію SWOT–аналізу. Такий аналіз чітко і конкретно, а головне коротко допомагає донести інформацію до органів місцевої влади та до потенційних спонсорів.
 6. 6. Назва SWOT-аналізу - це абревіатура початкових літер англійських слів:  S - strenghts (сили)  W - weaknesses (слабкості)  O - opportunities (можливості)  T - threats (загрози).
 7. 7.  Внутрішніми силами є, наприклад: • відвідуваність бібліотеки і відсоток місцевого населення, яке користується бібліотечними послугами; • технічне забезпечення, навчені кадри; • асортимент пропонованих послуг; • сучасні технології та підготовлений персонал (хто є працівниками бібліотеки, наскільки добре навчені?); • фінансування (наскільки воно відповідає потребам бібліотеки); • чи запозичується та впроваджується кращий досвід роботи бібліотек?
 8. 8.  • чи залучаються кошти на потреби бібліотеки з додаткових джерел фінансування? • досвід проектної діяльності; • добрі надійні партнери; • інноваційна активність; • комфортність; • ефективна реклама; • затребуваність, позитивність імідж
 9. 9.  Внутрішні слабкості - це вузькі місця, наявність яких ви усвідомлюєте і які, при необхідності, змогли б самі усунути.  Внутрішніми слабкостями є, наприклад: • відсутність комфортних умов; • низький професійний рівень бібліотечних працівників; • відсутність навичок працівників бібліотеки у сфері PR, публічного виступу; • відсутність партнерів або слабо налагоджені зв’язки з іншими освітніми і соціальними закладами; • незадовільний імідж бібліотеки в громаді, недотримання бібліотечної етики; • незадовільний матеріально-технічний стан; • недотримання бібліотечної етики; • відсутність нової літератури; • фінансові проблеми
 10. 10. Визначення зовнішніх можливостей може сприяти швидкому розвитку бібліотеки та її послуг. Зовнішні можливості - це фактори, виникненню яких ви самі сприяти не можете, але можете використовувати з користю для бібліотеки.
 11. 11.  • участь у конкурсах бібліотечних проектів, що оголошуються різними міжнародними та вітчизняними фондами, УБА; • участь в проектах для органів місцевого самоврядування, які оголошує обласна рада; • підтримка галузі державою, місцевим самоврядуванням; • зручне розташування бібліотеки; • залучення нових партнерів; • залучення волонтерів; • вивчення та запровадження кращого бібліотечного досвіду, спілкування з колегами; • виникнення нової групи користувачів у зв’язку з появою у вашій місцевості якогось нового освітнього закладу чи установи; • можливості WI-FI; • участь в семінарах, тренінгах
 12. 12.  що можуть перешкоджати розвитку вашої бібліотечної установи. Зовнішні загрози - це такі фактори, для запобігання яким ви самі безпосередньо нічого не можете зробити, але від яких ви можете тим чи іншим способом застрахуватися.
 13. 13.  скорочення кількості жителів населеного пункту у зв»язку із демографічною ситуацією і в зв'язку з цим прогнозоване зменшення кількості користувачів бібліотеки;  зміни в технології бібліотечних процесів;  зменшення фінансування у зв’язку з кризовою економічною ситуацією у країні та ін.  нестабільна політична, економічна ситуація в країні;  зростання цін на книги;  зміни запитів користувачів
 14. 14. 1. складання переліку сильних і слабких сторін; 2. складання переліку можливостей і загроз; 3. заповнення спеціальної таблиці (матриці) і встановлення зв»язку між різними елементами; 4. підведення підсумків, оцінка результатів.
 15. 15.  Аналіз створює адекватне уявлення про бібліотеку. Таким чином оцінюється стан бібліотечної установи: чи здатна вона за рахунок внутрішньої діяльності протистояти зовнішнім загрозам, а також визначити, чи перешкоджають внутрішні слабкості використанню зовнішніх можливостей. Можна аналізувати роботу бібліотеки в цілому та з окремих напрямів. Залежно від ступеня відповідності чинників робиться висновок про те, в якому напрямі бібліотека має рухатись, розвивати свою стратегію.
 16. 16.  SWOT-аналізом рекомендується завершувати текстову частину плану роботи на наступний рік, а також використовувати його для звіту перед населенням. Зазвичай аналіз займає лише одну сторінку. Про кожну частину пишеться коротко, точно і ясно. Краще вказати від 3 до 10 сильних сторін, слабкостей, можливостей чи загроз.
 17. 17.  Не потрібно боятися показувати в SWOT-аналізі слабкості і загрози. На перший погляд може здатися, що нерозумно самому розкривати свої слабкості, але таке враження оманливе. Не забувайте, що з планом роботи бібліотеки знайомляться представники влади, які крім сильних сторін бібліотечної установи оцінюють і те, наскільки грунтовно враховані загрози і слабкості. До того ж, знаючи про свої слабкості і загрози, легше їх уникнути або попередити.
 18. 18.  Все вищесказане стосується загальної методології SWOT-аналізу для планування та звітності роботи бібліотеки. Розпочинаючи роботу над таким SWOT- аналізом, необхідно, по-перше, чітко визначати його сферу. Фокусування SWOT-аналізу, наприклад, на конкретному напрямку діяльності забезпечує виявлення найбільш важливих для нього сильних і слабких сторін, можливостей і загроз. Так, наприклад, краще окремо аналізувати роботу з батьками (або з сім'ями) і окремо - роботу із залучення молоді до читання, наприклад, науково- популярної літератури, ніж проводити загальний SWOT-аналіз всієї роботи з читачами в надії виявити можливості для цих двох напрямків.
 19. 19. потрібно бути об’єктивними і при проведенні аналізу грунтуватися на об'єктивних фактах і даних досліджень, а також слід уникати узагальнень і двозначності.  На основі результатів SWOT-аналізу можна сформувати чотири різновиди стратегій: • стратегію, що використовує сильні аспекти діяльності бібліотеки для реалізації можливостей; • стратегію, що враховує сильні властивості бібліотеки для усунення загроз; • стратегію, спрямовану на мінімізацію слабких аспектів бібліотеки за допомогою наявних можливостей; • стратегію, спрямовану на мінімізацію слабких аспектів бібліотеки та усунення загроз.
 20. 20.  не самоціль, він є лише зручним інструментом, що показує виклики і загрози та допомагає зосередитись на тих напрямах, де є найбільші можливості.
 21. 21.  SWOT-аналіз у бібліотеці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: librarychl.kr.ua/Files/swot_2014.pdf  Павленко Т. SWOT-аналіз як інструмент стратегічного планування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/3852/3/Па вленко%20Т.Б_SWOT.pdf  Романюк О. SWOT-аналіз як основа стратегічного управління бібліотечною діяльністю // О. Романюк. – Бібліотечна планета. – 2016. - №1. – С. 23- 26.
 22. 22. М.Кушнерчук, провідний методист Надвірнянської ЦРБ

×