Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

проектна діяльність

1,944 views

Published on

Проектна діяльність – важлива складова розвитку бібліотеки та професійного зростання бібліотекарів. (методичні поради)

Published in: Education
 • Be the first to comment

проектна діяльність

 1. 1. Проектна діяльність – важлива складова розвитку бібліотеки та професійного зростання бібліотекарів. (методичні поради)
 2. 2. Функціонування бібліотек в сьогоднішніх соціально- економічних умовах потребує від бібліотечних фахівців активного вивчення кращого досвіду зарубіжних і вітчизняних бібліотек та використання маркетингових аспектів в управлінні їх діяльністю. Сьогодні бібліотеки активно займаються програмно-проектною діяльністю. Робота за програмами дає можливість вирішувати актуальні проблеми в питаннях обслуговування населення, допомагає залучати потенційних спонсорів, зацікавлені організації, сприяє підвищенню іміджу бібліотеки в суспільстві.
 3. 3. Мегапроекти Виділяють три класи програм, у яких беруть участь бібліотеки. Це мегапроекти, що являють собою цільові програми розвитку культури на обласному чи крайовому рівнях. Вони містять ряд взаємозалежних проектів розвитку не тільки бібліотечної діяльності, але і музеїв, театрів, центрів дозвілля, тобто всієї сфери культури, об'єднаної в мегапроекті загальною метою, виділеними ресурсами і часом, що відпущений на їх виконання.
 4. 4. Мультипроекти Інший клас складають мультипроекти – комплексні програми, зв'язані з визначенням концепцій і напрямків стратегічного розвитку бібліотек, пристосованого до динамічних змін зовнішнього середовища. Такий тип програмування формується сьогодні в бібліотечній сфері на рівні малого міста. Саме мультипроекти відображають важливі тенденції керування бібліотечною справою на регіональному рівні.
 5. 5. Монопроекти Третій клас проектів – монопроекти здійснюються на рівні однієї бібліотеки. Вони мають певну мету і чітко визначені норми по фінансах, ресурсах, часу і якості. Монопроекти в бібліотечній сфері відрізняються великою різноманітністю. Цей клас проектів найбільш поширений. Програми цього класу проектів можуть бути організаційно-управлінського характеру (наприклад, "Програма перебудови політики комплектування ЦБС"), загальні програми, за якими працюють більшість ЦБС (це програми дозвілля, літнього читання (наприклад, "Літо – час для читання"), авторські програми за різною тематикою для різних верств населення.
 6. 6. Проект – це послідовність кроків ефективної реалізації задуманої ідеї в конкретні терміни із залученням оптимальних засобів і ресурсів. Основа сучасної проектної діяльності – "послугова" сервісна орієнтація, оскільки в результаті реалізації проекту виникають нові освітні, інформаційні, культурні і соціальні послуги, нові пропозиції, нові можливості, нові послуги. Практична значущість проектів розкривається також в їхньому змісті. Виходячи із змістовних ознак, бібліотечні проекти можна поділити на інформаційні, соціальні, культурно-дозвільні.
 7. 7. Інформаційні проекти відображають процес становлення публічних бібліотек як центрів системи інформаційного забезпечення населення та органів місцевого самоврядування (наприклад, "Інтернет і публічні бібліотеки: нові можливості і перспективи"). Соціальні проекти можна охарактеризувати поняттями соціальної необхідності, корисності, привабливості (наприклад: "Немає чужого болю" – програма роботи бібліотек з людьми з обмеженими можливостями; "Золота осінь" – програма роботи бібліотек з людьми похилого віку; "Один вдома" – програма роботи з дітьми у вільний від школи час). Культурно-просвітницькі проекти: їхній сенс в консолідації місцевої громади, залучення її до участі в культурно-освітніх заходах.
 8. 8. За термінами реалізації проекти бувають: ›короткотермінові (0,5-1 р.), › середньо- термінові (2-5 р.), › довгострокові (більше 5 р.).
 9. 9. Етапи проектної роботи: ›передпроектний аналіз (використовують часто бібліотеки метод SWOT-аналізу. Див. презентацію «SWOT-аналіз в бібліотеці», блог ЦРБ «Методична палітра»); ›розробка концепції проекту; ›оформлення проекту: перелік завдань і заходів, визначення термінів виконання, виконавців, очікуваних результатів; ›реалізація проекту; ›завершення проекту; ›подальший розвиток проекту.
 10. 10. Рекомендації щодо написання проекту: › писати чітко і ясно; › дотримуватись розділів: - презентація бібліотеки – до 0,5 ст.; - формулювання проблеми – до 1 ст. - мета проекту – один абзац; - задачі проекту – від 0,5 до 1 ст.; - план виконання проекту – 1-1,5 ст.; - додаткові дані – на ваш розсуд; - очікувані результати – до 0,5 ст.
 11. 11. Дотримуватись вимог: - інноваційність; - спрямованість на розвиток нових послуг; - визначення цільової аудиторії; - спрямованість на активізацію діяльності бібліотеки; - дотримання термінів.
 12. 12. Співпраця з міжнародними грантодавцями. Бібліотеки нашої країни практикують співпрацю з міжнародними благодійними фондами, приймають участь в конкурсах проектів. Структура проектної документації (заявки): титульний лист, опис проекту, додаткові матеріали.
 13. 13. Титульний лист служить візитною карткою проекту. На одній сторінці ви повинні вмістити всю необхідну інформацію: - назва проекту; - дані про організацію-виконавця, тобто про бібліотеку (назва, адреса, телефон, № розрахункового рахунку та інші відомості). - вказати керівника проекту (прізвище, ім'я та по батькові, посада, адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти); - автор проекту (якщо він не керівник); - географія (місце: село, селище, місто, район, область, країна, де буде проходити робота з реалізації проекту); - термін виконання проекту (від початку до закінчення субсидування його відповідною організацією); - вартість проекту (обсяг фінансування, закладений в бюджет, включаючи ваш власний внесок і підтримку з інших джерел).
 14. 14. Опис проекту має таку структуру: •Мета – обгрунтування заради чого пишеться проект, дається узагальнення чого можна досягти, виконавши його, очікуваний кінцевий кількісний і якісний результат •завдання – чітко сформульовані питання, які будуть вирішуватися в ході проекту, опис того, що буде в результаті проекту. •Методи – формулювання шляхів, якими буде досягнута мета; •Робочий план – перелік заходів з термінами їх виконання; •Оцінка і звітність – здійснення моніторингу, тобто контролю за ходом виконання проекту; •Подальше фінансування проекту – вказати як далі розвиватиметься проект, яке буде його продовження; •Бюджет – кошторис цільових витрат, необхідних для реалізації проекту, передбачення різних джерел фінансування;
 15. 15. •Узагальнена інформація про проект (резюме або реферат) тут необхідно коротко викласти суть проекту таким чином, щоб читач зрозумів ідею заявки і особливості дій, що ви гарантуєте для успіху її реалізації. •Вступ – розповідь про свою установу, її місію, завдання, представлення кращих напрацювань, в т. ч. щодо реалізації проектів; •Постановка проблеми (опис) – чітко сформулювати проблему, пояснити, як кардинально зміниться ситуація при одержанні бібліотекою запитуваного гранта. Довести, що ви реалізуєте запропонований проект не тому, що вам здається було б добре це зробити, а тому, що це дійсно потрібно. Обгрунтуйте, чому саме ваша бібліотека має спроможність вирішити заявлену проблему і чому запропонований підхід представляється найбільш оптимальним.
 16. 16. Додатки В додатках бажано представити важливу інформацію, що не ввійшла в основні частини проекту, а саме: список керівників бібліотеки із зазначенням посади, стажу роботи; бюджет бібліотеки; листи офіційних та приватних осіб на підтримку проекту; короткі довідки про осіб, яких залучено до реалізації проектів.
 17. 17. Обласні проекти Відповідно до Положення з 2011 р. на Прикарпатті діють обласні конкурси проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Вже проведено сім конкурсів. З Положенням, вимогами до конкурсів, аплікаційною формою можна ознайомитись на сайті обласної ради www.orada.if.ua в розділі «Програми/проекти МТД». З квітня 2017 р. можливо буде оголошено 8-й конкурс.
 18. 18. Бібліотеки району і конкурс У 2014 р. в конкурсі взяла участь Ланчинська міська бібліотека для дорослих та увійшла в число переможців з проектом «Населенню селища Ланчин – ошатну і теплу оселю книги». Завдяки проекту проведено ремонт бібліотеки. У 2016 р. перемогу здобула Ланчинська бібліотека для дітей. Проектом «Герої серед нас» передбачено встановити на подвір'ї бібліотеки пам'ятника Героям Небесної Сотні, перекрити дах бібліотеки, облагородити територію, замінити огорожу, створити в читальному залі міні-музей патріотичної тематики.
 19. 19. “Жива сучасна бібліотека” У червні 2016 р. БФ “Бібліотечна країна” (м. Львів) започаткувала проект “Жива сучасна бібліотека”, мета якого - поповнення фондів бібліотек новими виданнями від провідних українських видавництв. Кожен бажаючий благодійник може придбати спеціально розроблений пакет книжок на вказану суму, яка, до речі, значно нижча ринкової та оплатити його на сайті проекту “Живої сучасної бібліотеки” (www.livelibrary.com.ua). Обраний пакет “Нова пошта” безкоштовно доправить до вашої бібліотеки.
 20. 20. Проекти УБА Раджу слідкувати за сайтом УБА, р. «Програми, проекти», на якому щораз оголошуються нові ініціативи. До уваги: щоб взяти участь в конкурсі, ви повинні бути членом УБА.
 21. 21. Сайти з пошуку грантів: (див. блог «Методична палітра») * Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів 2017 року fem.sumdu.edu.ua/...granti/2807-mal-granti-na-pdtrimku- kulturnih-ta-osvtnh-proekt. * Всі гранти: Ресурсний центр ГУРТ gurt.org.ua/news/grants/ *Гранти | Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад vassr.org/grants *Пошук гранту: як і де знайти грант на власний проект studway.com.ua/poshuk-grantu *Проекти і гранти| Київ, Україна- Посольство Сполучених Штатів https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html *ГРАНТИ: щоденна шпаргалка грантошукачівdiya- ua.com/en/article/1099/granti-shchodenna-shpargalka-grantoshukachiv *Поточні конкурси – міжнародний фонд «Відродження» www.irf.ua/grants/contests
 22. 22. Цільові програми розвитку бібліотечної справи З метою популяризації бібліотек як центрів громад, зростання їхнього позитивного іміджу, ролі і значущості, залучення додаткових спонсорських джерел фінансування, покращення співпраці із партнерами бібліотеки розробляють та реалізують власні цільові програми, проекти на цікаві, корисні теми.Так цікавими можуть бути проекти про бібліотекаря, бібліотеку, читання «Бібліотека – територія громади», «Бібліотека очима читача», «Книга. Читання. Бібліотека».
 23. 23. Наприклад… Тисменичанська сільська бібліотека-філія у 2016 р. взяла активну участь в загальносистемному проекті «Читання – комунікативне середовище». Девіз проекту «Хочеш жити цікаво – читай». Проект складено за розділами: *Вступне слово - автор проекту, завідувач бібліотекою Галина Кушнірчук окреслила проблему кризи читання як загальносвітову, в т. ч. в нашій країні є тенденція зниження інтересу населення до читання та обгрунтувала у зв»язку із цим необхідність активізації роботи бібліотек на підтримку книги і читання, щоб зберегти читання як найважливіший засіб інтелектуального, творчого та духовного розвитку особистості.
 24. 24. * Мета проекту – індивідуальний підхід до кожного читача, формування позитивного ставлення до книги і читання, пошук нових форм популяризації книги, читання, бібліотеки. *Завдання: - популяризувати бібліотеку як одне з найбільш сприятливих середовищ для підтримки і розвитку читання; - популяризувати книги та сам процес читання; - заохочувати до читання через активну пропаганду бібліотеки, її фонду та можливостей; - формувати довіру до бібліотеки як місця, де можна знайти розуміння, підтримку та отримати необхідну інформацію; - рекламувати читання як корисно і модно проведений час. Цільовю аудиторією проекту стали читачі різних вікових груп.
 25. 25. Механізм реалізації проекту – проводити літературні години, бліц-опитування, презентації книг, конкурси, ігри, екскурсії до бібліотеки, акції.
 26. 26. Очікувані результати: - підвищення читацької активності, статусу бібліотеки як інформаційно-освітнього та дозвіллєвого центру; - просування якісної літератури, яка виховує моральність, громадянську позицію, патріотизм, любов до рідної мови; - збільшення кількості користувачів; - збільшення кількості відвідування бібліотеки. Соціальна значимість проекту: підвищення статусу книги та читання як важливих засобів інтелектуального, творчого та духовного розвитку людини.
 27. 27. Робочий план проекту: - акція «Відпусти книгу в життя»; - літературні години до відзначення ювілейних дат письменників; - презентація п»єси-казки «Квітка щастя» Н. Шейко-Медведєвої; - урок англійської «Книги. Література. Бібліотека»; - літературно-екологічна гра «Впізнай мене»; - інформаційний калейдоскоп «Золоті сторінки народної медицини»; - атр-терапія «Щоб світилася добром і щастям дитяча душа»; - виставка –перегляд «Острів читання на планеті «Літо -2016»; - акція «Літо – час для читання»; - екскурсії до бібліотеки ; - фотоконкурс «Ми читаємо завзято, а читання для нас свято»; - реклама книги та читання у школі, дитячому садку, катехитичній музичній школах.
 28. 28. Культурно-просвітницькі проекти. Актуальним сьогодні для нашого краю може бути проект «Бібліотека – центр туризму», який передбачає створення системи забезпечення населення повноцінною інформацією про сучасний туризм на Прикарпатті, досягнення та перспективи розвитку в населених пунктах району, розробку туристичних маршрутів, проведення опитувань серед жителів щодо перспективи запровадження туристичної інфраструктури, проведення заходів щодо історії створення та збереження пам'яток історії та культури на території села, міста. Один з кінцевих результатів – підвищення інтересу населення, і в першу чергу молоді, до культури та історії краю.
 29. 29. «Ти не один» соціокультурний проект для людей з обмеженими фізичними можливостями. Мета: підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями, допомогти знайти соціальний захист, відчути себе потрібними в громаді. В ході проекту – зустрічі, спілкування, майстер-класи, благодійні вечори, прес-огляди законодавчого поля стосовно пільг для цієї категорії людей, індивідуальні бесіди, організація групи волонтерів для підтримки цих людей.
 30. 30. Проект «Бібліотека проти самотності». Мета – правова допомога, проведення різнопланових заходів, допомога в досягненні порозуміння між старшим поколінням і юним, щоденна робота з літніми людьми, людьми з обмеженими фізичними можливостями, дітьми, співпраця з соціальними службами, місцевою владою, школами.
 31. 31. Проект “Правова культура молоді” . Мета – формування системи правових знань серед молоді, виховання правової свідомості і культури, здорового способу життя без шкідливих звичок. В ході проекту - зустрічі з юристами, бесіди, перегляди првової літератури, брейн- ринги, зустрічі з дільничими, лікарями, місячники, тижні правових знань.
 32. 32. Проект «Здорова дитина – здорова нація» Мета – пропаганда здорового способу життя серед дітей, формування інтересу до цікавого, змістовного життя, бажання цінувати своє здоров»я, привити дітям почуття відповідальності за своє життя.
 33. 33. Творчий проект «Українські письменники – дітям». Мета - розвивати у дітей та молоді інтерес до української літератури, знайомити з історичними та культурними надбаннями, духовними скарбами нашого народу, що сприяє національно-патріотичному вихованню, створювати умови для розвитку інтелектуального потенціалу нації, зокрема – шляхом підвищення читацької активності.
 34. 34. Краєзнавчо-пізнавальний проект «Мій рідний край – моєї долі славний оберіг». Мета – вивченняісторії, традицій, сьогодення нашого краю та пошук раніше не відомих даних про нього, ознайомлення широкого кола громади з цими матеріалами; Творчий проект «Мистецька вітальня». Мета -популяризація художньо-декоративного мистецтва та інших видів творчості, залучення до творчості дітей-читачів, можливість розкрити свої творчі здібності. Творчий проект «Бібліотечна арт-галерея» Мета – пошук, відкриття та підтримка місцевих талантів, сприяння активному спілкуванню творчих особистостей, розвиток духовних потреб.
 35. 35. Проект «Бібліопленер». Мета – наблизити книгу до користувача, залучити до читання ширше коло жителів громади, проявити креативність та інноваційність. В ході реалізації проекту використовувати формати: «бібліотечна альтанка», «літній читальний зал», «вихідний абонемент», «літній бібліомайданчик», «бібліосквер» тощо.організувати змістовне дозвілля дітей протягом літніх канікул шляхом проведення циклу розважальних, пізнавальних заходів.
 36. 36. Проект "Рідна сторона, рідна старовина" – народознавчого спрямування. Мета - формування традиційно-обрядової культури, збереження і відродження її елементів, трансформації в сучасне життя Проект «Патріотичні читання» Мета – формування патріотизму, любові до Батьківщини, свого народу, історії, виховання поваги до культурних та історичних цінностей України, рідного краю. Проект «Бібліо-арт-інтервенція» Мета - формування естетичного смаку, популяризація мистецтва та реалізація творчого потенціалу талановитих людей Проект «Світи майстрів». Мета – створити в бібліотеці середовище, що сприяє розвитку та реалізації творчого потенціалу, можливостей користувачів, підвищити інформаційну грамотність у сфері дизайну, науки, мистецтва.
 37. 37. Проект «Книга на всі часи». Мета – організація спільного, об»єднуючого дітей, педагогів, батьків прочитання і обговорення книг зі світової класики, цікавих для дітей і дорослих. Проект «Читаємо разом». Мета – вивчити потреби молоді в сучасній літературі, залучити різні категорії юнацтва до читання, популяризувати книги місцевих авторів, посилити роль бібліотеки як центру розвитку читання шляхом організації зустрічей молоді з письменниками, читання вголос. Обговорення прочитаного, висловлення думок. Проект «Люди читають – країна мислить». Мета – організація найрізноманітніших масових заходів, які б сприяли підвищенню престижу книги і читання, ознайомлення з кращими художніми творами, що ввійшли до скарбниці світової літератури, прагнення привернути увагу громади до проблем відродження духовності, виховання молоді на кращих зразках, що їх пропонує художня література. Проект можна спрямувати на всі категорії користувачів, але основну увагу слід звернути на дітей та молодь.
 38. 38. Проект «Бібліотека згуртовує громаду». Мета – змінити традиційне бачення бібліотеки, створити нові комунікативні канали для популяризації книги, читання, бібліотеки, позиціонувати бібліотеку як один із найпідготовленіших соціальних інститутів із підтримки й розвитку читання.
 39. 39. Проект «Жива бібліотека». Кожна людина з її життєвим досвідом, злетами та падіннями, перемогами і поразками є джерелом інформації, мотивації та натхнення. Кожна людина є живою книгою, яку варто навчитись читати і це є метою проекту. Це можуть бути відомі, успішні люди, які поділяться життєвим досвідом, прикладом. Проект «Жива бібліотека» реалізовують бібліотеки Хмельницької МЦБС. Цей формат вирішили реалізувати для знайомства та спілкування своїх користувачів з неординарними особистостями, налагоджуючи суспільний діалог, долаючи стереотипи та упередженість один до одного. Хто бере участь у «Живій бібліотеці»? Насамперед «жива книга» - людина, яка через своє етнічне походження, релігійні погляди, професію, стан здоров»я, соціальну приналежність є ізольованою. Така людина готова відкрити свій статус та досвід у розмові, в обговоренні та дискусії зі спірних питань з читачем. Наприклад, «живі книги» можуть мати такі назви: ВІЛ-позитивна людина, біженець, колишній наркоман, представник етнічних та національних меншин, безробітний тощо. Після спілкування читачам пропонують заповнити анкету, в якій висловити побажання з ким хотіли б зустрітися наступного разу.
 40. 40. Проект «Бібліотерапія» Термін «бібліотерапія» увійшов до вжитку на початку ХХ ст. Як лікувальне читання бібліотерапія спочатку використовувалась у шпитальних і санаторних бібліотеках, де поєднувались досягнення медицини і методики бібліотечної роботи. Пізніше вона почала використовуватись у громадських і шкільних бібліотеках. В сучасних ЗМІ часто публікуються матеріали про користь читання. У БП №4 за 2016 рік є стаття «Десять переваг читання…» 1. Розумова стимуляція. Доведено, що постійна стимуляція мозку, чим і є читання, знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. 2. Зниження стресу. Під час читання зменшується напруження, людина розслабляється. 3. Знання. Що б ви не читали – отримаєте нові знання. 4. Розширення словникового запасу. 5.Поліпшення пам'яті. 6.Розвиток аналітичних здібностей. 7.Посилення концентрації. Коли читаємо книгу, то вся увага зосереджується на сюжеті, все зовнішнє відходить на другий план. 8. Поліпшення письмових навичок. 9. Заспокоєння. Читання деяких текстів навіть може знижувати артеріальний тиск. 10. Розвага. З книгами джерело розваг не закінчується ніколи. І воно завжди доступне.
 41. 41. Бібліотерапія використовується в багатьох країнах світу, вона корисна і для дорослих, і для дітей, це – перспективна галузь діяльності. В бібліотеках України все частіше застосовується цей метод: укладаються рекомендаційні списки літератури, влаштовують книжкові виставки, залучають психологів. Проект «Бібліотерапія» три роки реалізовується в Дніпропетровській ОУНБ. В його рамках проводять зустрічі людей, які цікавляться питаннями збереження здоров'я. Мета проекту – за допомогою традиційних форм бібліотечної роботи популяризувати літературу відповідної тематики. У рамках проекту проводяться бесіди, тренінги. Лекції. Цільова група – люди похилого віку. Теми засідань: «Сила думки», «Енергетика нового часу», «гармонія з собою та світом», «Ароматерапія», «Секрети АРТ-терапії», «Секрети здорового сну», «Сонце: друг чи ворог?» , «Сімейні рецепти оздоровлення». Результатом проекту є те, що його учасники менше відчувають свою самотність, знаходять підтримку в стінах бібліотеки та можливість не тільки отримати корисні для себе відомості, а й поділитися порадами щодо збереження здоров'я і гарного самопочуття.
 42. 42. Загальносистемні проекти в Надвірнянській ЦБС Проект «Стелися, доле, рушниками». Мета – відтворити стародавній обряд весілля в селах району, зберегти для майбурніх поколінь давні звичаї. Проект «Легенди нашого краю». Мета – зібрати легенди та перекази, які побутують в населених пунктах району, видати збірник. Проект «Сільська жінка: творимо новий портрет». Мета – привернення уваги влади, громадськості до проблем сільських жінок, пошук нових форм роботи з користувачами-жінками, популяризація сільської жінки-трудівниці, Берегині роду.
 43. 43. Авторські проекти бібліотек Надвірнянської ЦБС: Проект ЦРБ «Туристично-краєзнавчий клуб в бібліотеці: відкриваємо нові горизонти». Бібліотека здобула перемогу в 8-му раунді конкурсу проектів співпраці з місцевими громадами програми «Бібліоміст» у 2012 р. Мета: організація на базі бібліотеки туристично-краєзнавчого клубу, який об'єднає працівників бібліотек району, краєзнавців, викладачів географії, історії, гідів, екскурсоводів, туристів та гостей міста, дітей, молодь, власників гостинних садиб, музейних працівників для активізації розвитку туристично-краєзнавчої діяльності краю через призму бібліотечних форм і методів роботи. В ході реалізації проекту проводяться екскурсії визначними місцями краю, цикли віртуальних мандрівок, вікторини, конкурси, розробляється та розповсюджується друкована інформаційно-рекламна продукція, фотосесії про Надвірнянщину тощо.
 44. 44. Проект ЦРБ «Зустрічі з цікавими людьми». Мета: познайомити надвірнянців, особливо юнацтво, молодь з цікавими людьми, талановитими особистостями. В ході проекту проводяться зустрічі, години спілкування, творчі вечори. Проект «Життя, як Божий дар» Делятинської міської бібліотеки-філії. Реалізація цього проекту передбачає формування освіченої, творчої особистості юнаків і молоді, становлення їхнього фізичного і морального здоров»я, використовуючи інноваційні форми популяризації книги: проведення просвітницьких заходів, залучення до співпраці соціальних служб, громадських організацій, правоохоронних органів. Працівники бібліотеки надають перевагу заходам: відверті розмови з досвіченими фахівцями заняття у формі тренінгів, анкетування, тестування, бліц-опитування. Спільно з партнерами бібліотека організовує випуск та розповсюдження серед юнацтва та молодіжної аудиторії рекламно-інформаційних матеріалів (буклетів, проспектів, інформаційно- довідкових бюлетенів).
 45. 45. «Старожили розповідають» Мета – зібрати спогади односельчан похилого віку, які чимало пережили у свій час , були живими свідками багатьох подій, які вже стали історією нашої країни та зберегти ці розповіді їх у бібліотеці для наступних поколінь односельчан. В результаті сформовано портфоліо, яким часто користуються жителі села, особливо діти та молодь. «Стара фотографія розповідає» (Тисменичанська філія) Мета – зібрати серед односельчан старі фотографії ХІХ-ХХ ст., які є свідками побуту, культури, звичаїв і традицій села, впорядкувати у портфоліо, популяризувати серед користувачів як історичне минуле. «Музей у світлинах» (Тисменичанська філія) Мета – піти до людей, зробити світлини раритетних речей побуту, які зберігаються в родинах та зробити портфоліо, пропонувати користувачам для ознайомлення.
 46. 46. •«Історія села». Мета – зібрати інформацію, документи і матеріали про населений пункт з часу його виникнення і до сьогодення, вести постійно хронологію знакових подій. •«Відомі люди села». Мета – зібрати інформацію про відомих, успішних людей, вихідців з села, проводити з ними зустрічі. •«Молоді таланти». Мета – познайомити користувачів з молодими талантами села, представити творчий доробок, проводити з ними творчі вечори. •«Туристичними стежками». Мета – зібрати інформацію про цікаві знакові об'єкти села, сформувати базу даних, скласти туристичний маршрут, проводити екскурсії
 47. 47. «Бібліотека на все життя: привабити, зробити читачем та втримати назавжди» - під таким девізом працюють сьогодні більшість публічних бібліотек світу. Чітке спрямування діяльності, інформаційних послуг, проектна діяльність, популяризація читання в будь-якому форматі сприяють формуванню позитивного іміджу бібліотеки, її потрібності та привабливості. Дякую за увагу! Марта Кушнерчук, провідний методист Надвірнянської центральної районної бібліотеки

×