Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Публічна бібліотека і соціальне партнерство  

110 views

Published on

Публічна бібліотека і соціальне партнерство
 

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Публічна бібліотека і соціальне партнерство  

 1. 1. Надвірнянська центральна районна бібліотека Публічна бібліотека і соціальне партнерство М.Кушнерчук 2019
 2. 2. У сучасних соціально-економічних умовах розвитку суспільства зростає соціальний ефект бібліотечної діяльності. Сьогодні бібліотека є тією установою, яка може консолідувати громадськість щодо вирішення соціально значущих проблем і бере участь у становленні громадянського суспільства в країні. Однією з прогресивних форм взаємодії бібліотек з різними структурами та користувачами є соціальне партнерство, яке дозволяє учасникам як позиціонувати свої інтереси серед місцевої громади, так і ураховувати інтереси її членів.
 3. 3. В бібліотечній галузі соціальне партнерство розглядається як комплекс відносин, особливий тип взаємодії між бібліотеками, органами місцевого самоврядування, різними установами, вітчизняними та міжнародними благодійними фондами, громадянами метою яких є забезпечення – ресурсне, організаційне, інтелектуальне, а також задоволення інформаційних, соціокультурних, освітніх потреб суспільства шляхом реалізації спільних заходів, проектів, програм.
 4. 4. Соціальне партнерство має мету:  впровадження інновацій;  реалізація соціально значущих проектів;  адаптація до зовнішнього середовища;  покращення матеріально- технічного стану, інформаційних ресурсів
 5. 5. Безперечно, бібліотеки мають досвід співпраці з партнерами, однак сьогодні ця робота виходить на новий рівень, набуває глибшого значення, тож взаємодію бібліотек з усіма об'єктами суспільства, спрямовану на погодження і реалізацію інтересів усіх учасників процесу на вирішення соціальних завдань розглядають як інноваційний вид діяльності.
 6. 6. Налагодження ефективного соціального партнерства передбачає умови:  навчитися методології соціального проектування, позиціонувати себе як структуру, що прагне постійно розвиватися;  оволодіти сучасними механізмами побудови активного діалогу з партнерами;  послідовно розвивати діалог з різними структурами
 7. 7. Етапи розвитку соціального партнерства:  розробка концепції, цілей і задач, відбір учасників;  визначення напрямів взаємодії партнерів;  розробка плану заходів;  реалізація заходів;  оцінка ефективності партнерства.
 8. 8. Загальні напрями соціального партнерства:  забезпечення бібліотечного обслуговування з урахуванням інтересів усіх верств населення;  інформаційний обмін між владою і населенням;  участь у формуванні інформаційного поля регіону
 9. 9. Фактори для розвитку партнерства: об’єктивні: -розширення бібліотечного обслуговування; -консолідація місцевих співтовариств, їх співпраця; -наявність зацікавлених об’єктів до співпраці з бібліотекою. суб’єктивні: - усвідомлення бібліотекарями необхідності в партнерстві; - нове бачення можливої співпраці з партнерами; - усвідомлення необхідності змін, нових підходів до роботи з метою кращого задоволення потреб населення.
 10. 10. Принципи соціального партнерства:  активність (бібліотека має активно шукати партнерів);  взаємна зацікавленість (партнерство повинне будуватися на основі вивчення потреб партнерів щодо бібліотечних послуг та їх можливостей надання допомоги бібліотекам);  рівноправність (партнери повинні діяти узгоджено);  взаємна відповідальність (кожний з партнерів відповідає за дотримання умов і правил співпраці);  ефективність (партнерство повинне сприяти вирішенню запланованих дій);  системність та плановість (спільна праця повинна здійснюватися на основі добре продуманого плану).
 11. 11. соціальне партнерство Органи влади Сфера освіти Заклади культури Інф.орг-ції Медичні заклади Літ. Обєднання Релігійні громади Волонтери Гром. орг-ції Бізнес бібліотеки
 12. 12. Співробітництво з місцевою владою. Напрями співпраці: *створення пунктів доступу громадян до офіційної інформації; * інформаційна взаємодія з органами державної влади і місцевого самоврядування; *книжкові виставки, куточки, полиці «Бібліотека – посередник між владою і громадою», «Бібліотека і влада», “Місцеве самоврядування: законодавство, інформація, консультація”; *формування порт фоліо, папок-накопичувачів з різних соціальних тем; *створення громадських приймалень депутатів різних рівнів; *скриньки пропозицій для влади; *участь у написанні проектів, виконанні програм розвитку громади; *праця на задоволення потреб громади (догляд за пам'ятниками, символічними могилами, прибирання території, місцевого кладовища тощо) *співпраця з дільничим інспектором, юристом.
 13. 13. Партнерство у сфері освіти. Напрями:  інформаційно-бібліографічне обслуговування вчителів, вихователів дитячих садків;  інформаційна підтримка навчального процесу;  спільні заходи щодо залучення нових користувачів, соціокультурна діяльність;  пошук, накопичення інформації та проведення інформаційних заходів щодо небезпек і проблем, з якими сучасна молодь має справу (булінг, комп’ютерна, ігрова залежність, безробіття, шкідливі звички);  допомога у виборі професії.
 14. 14. Партнерство із закладами культури (будинки культури, музичні школи, музеї) Напрями співпраці:  забезпечення літературою за фахом;  підбір літератури для організації масових заходів;  допомога в написанні сценаріїв;  участь в клубних масових заходах, влаштування книжкових виставок, тощо.  безпосередня участь бібліотекарів в художній самодіяльності БК.
 15. 15. Партнерство з інформаційними організаціями (книжкові видавництва, книготоргові організації, ЗМІ) Напрями співпраці: • придбання нових книг; • надсилання в бібліотеки для ознайомлення прас-листів; • публікування статей про роботу бібліотеки в районній, обласній пресі; • періодичні виступи бібліотекарів по місцевому радіо; • створення сюжетів про роботу бібліотеки на місцевому телебаченні. • спільні проекти на підтримку читання
 16. 16. Партнерство з медичними закладами. Напрями співпраці:  популяризація здорового способу життя;  профілактика шкідливих звичок, захворювання на СНІД.
 17. 17. Партнерство з літературними об'єднаннями. Напрями співпраці:  організація спільних масових заходів;  отримання в дарунок книг від письменників.
 18. 18. Партнерство з релігійними громадами, конфесіями. Напрями співпраці:  священик відвідує заходи бібліотеки;  бере участь в заходах духовного спрямування, на відзначення релігійних свят;  спільні акції, як наприклад для дітей «Канікули з Богом».
 19. 19. Партнерство з волонтерами; Напрями співпраці:  зустрічі з відомими волонтерами;  інформаційно-просвітницька робота щодо популяризації волонтерського руху;  спільні акції – збір ліків, продуктів харчування, засобів особистої гігієни, дитячих малюнків для АТО, акція «Вареники для фронту», участь в акціях до Дня доброти, Дня спонтанного прояву доброти тощо, допомога соціально незахищеним верствам населення.
 20. 20. Бібліотечне волонтерство:  проведення різних тренінгів, навчань, в т. ч. з основ комп'ютерної грамотності;  залучення волонтерів до проведення масових заходів (ведучі, організатори);  ремонт книг;  наповнення тематичних папок-накопичувачів;  пересадження квітів в бібліотеці;  прибирання в бібліотеці, території поруч з бібліотекою;  кур'єрська доставка книг користувачам похилого віку, людям з обмеженими фізичними можливостями;  допомога дітям з малозабезпечених сімей (розвиток творчих здібностей, допомога в отриманні знань з різних предметів);  акція «Волонтер – бібліотекар на годину»
 21. 21. Партнерство з громадськими організаціями (політичні партії, творчі спілки, об’єднання, молодіжні, екологічні організації); Напрями співпраці: бібліотека – центр акумулювання ініціатив;  сприяння вирішенню проблем громади;  спільні програми, проекти, акції;  спільні акції з екологами на захист навколишнього середовища, проведення заходів екологічної тематики.  бібліотека – місце для об'єднання зусиль різних за своїм політичним світоглядом політичних сил.
 22. 22. Економічне партнерство. Напрями співпраці:  інформаційна підтримка місцевого бюджету;  залучення позабюджетних коштів для розвитку бібліотеки;  отримання благодійної, спонсорської допомоги.
 23. 23. Професійне партнерство. Напрями співпраці:  міжнародне партнерство: реалізація спільних проектів;  партнерство з УБА, членство в регіональних асоціаціях;  співпраця з іншими публічними бібліотеками, шкільними та інших відомств.
 24. 24. Результати роботи бібліотек в галузі соціального партнерства:  набуття позитивного іміджу;  реклама;  популярність серед членів громади;  затребуваність;  покращення матеріально-технічної бази;  нові послуги;  ефективна, активна соціокультурна діяльність.
 25. 25. Договори співпраці Договори співпраці з соціальними партнерами регулюються Цивільним Кодексом України від 16.01. 2003 р і можуть містити такі розділи:  відомості про сторони;  предмет договору;  взаємні обов'язки сторін;  фінансові взаємовідносини (якщо такі передбачаються);  відповідальність сторін;  особливі умови;  юридичні адреси і підписи сторін.
 26. 26. Клуб «Друзі бібліотеки» Можна створити при книгозбірні клуб «Друзі бібліотеки» з метою сприяння у створенні комфортних умов для користувачів, підвищення їх культурного рівня, реклами бібліотеки, покращення іміджу. Члени клубу – соціальні партнери, представники влади, освітніх, культурних закладів, місцеві поети, краєзнавці, громадські активісти.
 27. 27. Розвиваючи соціальне партнерство та різноманітний спектр ресурсів і послуг як новий вид взаємодії, націлений на реалізацію інтересів усіх учасників процесу, бібліотека підтверджує свої пріоритети та демонструє свою цінність для громади, відкриває для себе широкі можливості.
 28. 28. Використані джерела: Соціальне партнерство як фактор успіху бібліотеки: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/node/1830. - Назва з екрану. Calaméo - Соціальне партнерство: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.calameo.com/books/0028207415d449c24dace. - Назва з екрану. Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно .. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian.../14076.1.045.pdf. Назва з екрану.
 29. 29. Дякую за увагу!

×