Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Национални паркови 3

Национални паркови 3

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Национални паркови 3

  1. 1. У Србији постоји пет националних паркова: - Фрушка гора - Ђердап - Тара - Копаоник - Шар - планина
  2. 2.  Национални парк Фрушка гора се налази у Војводини , у Србији.  Највиши врхови су Црвени Чот (538m), Орловац (512m) и туристички центар Иришки венац (490m) .
  3. 3.  Национални парк Ђердап се налази у североисточном делу Републике Србије, на самој граници са Румунијом .  Флора Ђердапа се одликује разноврсношћу и богатством. На простору парка опстаје преко 1100 биљних врста.  На овом простору се могу срести медвед, рис, вук, шакал, сова ушара, црна рода и мноштво других врста.
  4. 4. На подлози од кречњака, реке као што су Бели Рзав, Рача, Дервента, направиле су дубоке клисуре и кањоне. Поред тога се јављају пећине и увале. На тај начин су створена прибежишта у којима се све до данас очувао богат биљни и животињски свет.
  5. 5.  Најинтересантнији представник националног парка Тара је Панчићева оморика коју је иначе пронашао и описао Јосиф Панчић. На Тари су присутни јела, смрча, бор, али и листопади као што су јасика, јавор, бреза, буква. На Тари је такође регистровано 53 врста сисара и 153 врста птица. Под посебном заштитом су медвед, дивокоза и срна.
  6. 6.  Национални парк Копаоник се налази у средишњем делу Републике Србије.  Обухвата површину од 11.810ha и по броју ретких врста представља један од најзначајнијих центара флоре Србије.
  7. 7.  Национални парк Шар-планина се налази на деловима општина Штрпце, Призрен, Сува Река и Качаник на Косову и Метохији.  Основан је 1986. године и површина националног парка је 22.805ha. Национални парк је основан ради очувања биљка и животиња ретких врста .
  8. 8. Хвала на пажњи ! Ауторка: Милица Павић IV/3

×